# en_GB/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz
# lv/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s2"> Give your application an accessibility workout
(trg)="s2"> Pārbaudi savas lietojumprogrammas pieejamības rādītāju korektumu

(src)="s3"> Accerciser Accessibility Explorer
(trg)="s3"> Accerciser pieejamības pārlūks

(src)="s4"> The default plugin layout for the bottom panel
(trg)="s4"> Apakšējā paneļa noklusētais spraudņu izkārtojums

(src)="s5"> The default plugin layout for the top panel
(trg)="s5"> Augšējā paneļa noklusētais spraudņu izkārtojums

(src)="s6"> A list of plugins that are disabled by default
(trg)="s6"> Pēc noklusējuma izslēgto spraudņu saraksts

(src)="s13"> API Browser
(trg)="s13"> API pārlūks

(src)="s14"> Browse the various methods of the current accessible
(trg)="s14"> Pārlūkot dažādas pašreizējā pieejamvienuma metodes

(src)="s15"> Hide private attributes
(trg)="s15"> Paslēpt privātos atribūtus

(src)="s16"> Method
(trg)="s16"> Metode

(src)="s17"> Property
(trg)="s17"> Īpašība

(src)="s18"> Value
(trg)="s18"> Vērtība

(src)="s19"> IPython Console
(trg)="s19"> IPython konsole

(src)="s20"> Interactive console for manipulating currently selected accessible
(trg)="s20"> Interaktīva konsole manipulēšanai ar pašreiz izvēlēto pieejamvienumu

(src)="s21"> Event monitor
(trg)="s21"> Notikumu pārraugs

(src)="s22"> _ Monitor Events
(trg)="s22"> Uzraudzīt notiku _ mus

(src)="s23"> C _ lear Selection
(trg)="s23"> Notīrīt izvē _ lēto

(src)="s24"> Everything
(trg)="s24"> Visu

(src)="s25"> Selected application
(trg)="s25"> Izvēlētā lietojumprogramma

(src)="s26"> Selected accessible
(trg)="s26"> Izvēlētais pieejamvienums

(src)="s27"> Source
(trg)="s27"> Avots

(src)="s28"> Event Monitor
(trg)="s28"> Notikumu uzraugs

(src)="s29"> Shows events as they occur from selected types and sources
(trg)="s29"> Parādīt notikumus ( no izvēlētajiem tipiem un avotiem ) kolīdz tie atgadās

(src)="s30"> Highlight last event entry
(trg)="s30"> Izcelt ierakstu par pēdējo notikumu

(src)="s32"> Clear event log
(trg)="s32"> Notīrīt izvē _ lēto

(src)="s33"> Child count
(trg)="s33"> Bērnu skaits

(src)="s34"> ( no description )
(trg)="s34"> ( apraksta nav )

(src)="s35"> Description
(trg)="s35"> Apraksts

(src)="s36"> States
(trg)="s36"> Stāvokļi

(src)="s37"> Show
(trg)="s37"> Parādīt

(src)="s38"> Relations
(trg)="s38"> Attiecības

(src)="s39"> Attributes
(trg)="s39"> Atribūti

(src)="s40"> _ Accessible
(trg)="s40"> Pieej _ amvienums

(src)="s41"> Perform action
(trg)="s41"> Veikt darbību

(src)="s42"> Acti _ on
(trg)="s42"> _ Darbība

(src)="s43"> ID
(trg)="s43"> ID

(src)="s44"> Toolkit
(trg)="s44"> Aprīkojums

(src)="s45"> Version
(trg)="s45"> Versija

(src)="s46"> Ap _ plication
(trg)="s46"> Lieto _ jumprogramma

(src)="s47"> Col _ lection
(trg)="s47"> Ko _ lekcija

(src)="s48"> 0 , 0
(trg)="s48"> 0 , 0

(src)="s49"> Relative position
(trg)="s49"> Relatīvā pozīcija

(src)="s50"> Size
(trg)="s50"> Izmērs

(src)="s51"> WIDGET
(trg)="s51"> XLogu komponente

(src)="s52"> Layer
(trg)="s52"> Slānis

(src)="s53"> MDI-Z-order
(trg)="s53"> MDI-Z-kārtība

(src)="s54"> Alpha
(trg)="s54"> Alfa

(src)="s55"> Absolute position
(trg)="s55"> Absolūtā pozīcija

(src)="s56"> Co _ mponent
(trg)="s56"> Ko _ mponente

(src)="s57"> Des _ ktop
(trg)="s57"> Darba _ virsma

(src)="s58"> Locale :
(trg)="s58"> Lokalizācija :

(src)="s59"> _ Document
(trg)="s59"> D _ okuments

(src)="s60"> Hyperlink
(trg)="s60"> Hipersaite

(src)="s61"> H _ ypertext
(trg)="s61"> H _ iperteksts

(src)="s62"> Position
(trg)="s62"> Pozīcija

(src)="s63"> Description
(trg)="s63"> Apraksts

(src)="s64"> Locale
(trg)="s64"> Lokalizācija

(src)="s65"> _ Image
(trg)="s65"> Attēls

(src)="s66"> Lo _ gin Helper
(trg)="s66"> Pieteikšanās palī _ gs

(src)="s67"> Select All
(trg)="s67"> Izvēlēties visu

(src)="s68"> _ Selection
(trg)="s68"> I _ zvēle

(src)="s69"> St _ reamable Content
(trg)="s69"> St _ raumējams saturs

(src)="s70"> Caption :
(trg)="s70"> Virsraksts :

(src)="s71"> Summary :
(trg)="s71"> Kopsavilkums :

(src)="s72"> Selected columns
(trg)="s72"> Izvēlētās kolonnas

(src)="s73"> Selected rows
(trg)="s73"> Izvēlētās rindas

(src)="s74"> Columns
(trg)="s74"> Kolonnas

(src)="s75"> Rows
(trg)="s75"> Rindas

(src)="s76"> Table Information
(trg)="s76"> Informācija par tabulu

(src)="s77"> name ( x , y )
(trg)="s77"> nosaukums ( x , y )

(src)="s78"> Header :
(trg)="s78"> Galvene :

(src)="s79" />
(trg)="s79" />

(src)="s80">Extents:
(trg)="s80">Apjomi:

(src)="s81">Row
(trg)="s81">Rinda

(src)="s82">Column
(trg)="s82">Kolonna

(src)="s83">Selected Cell
(trg)="s83">Iezīmētā šūna

(src)="s84">_Table
(trg)="s84">_Tabula

(src)="s85">Text
(trg)="s85">Teksts

(src)="s86">Offset
(trg)="s86">Nobīde

(src)="s87">Include defaults
(trg)="s87">Iekļaušanas noklusējumi

(src)="s88"> Start : 0
(trg)="s88"> Sākums : 0

(src)="s89">End: 0
(trg)="s89">Beigas: 0

(src)="s90">Te_xt
(trg)="s90">Te_ksts

(src)="s91">Current value
(trg)="s91">Pašreizējā vērtība

(src)="s92">Minimum increment
(trg)="s92">Minimālais pieaugums

(src)="s93">Maximum value
(trg)="s93">Maksimālā vērtība

(src)="s94">Minimum value
(trg)="s94">Minimālā vērtība

(src)="s95">Val_ue
(trg)="s95">Vērtī_ba

(src)="s96"> unknown
(trg)="s96"> nezināms

(src)="s97">Interface Viewer
(trg)="s97">Saskarnes skatītājs

(src)="s98">Allows viewing of various interface properties
(trg)="s98">Dod iespēju apskatīt dažādas saskarnes īpašības

(src)="s99">(not implemented)
(trg)="s99"> (nav Ä«stenots)

(src)="s100">Name
(trg)="s100">Nosaukums

(src)="s101">URI
(trg)="s101">URI

(src)="s102">Start
(trg)="s102">Sākums

(src)="s103">End
(trg)="s103">Beigas

(src)="s104">Too many selectable children
(trg)="s104">Pārāk daudz atlasāmu bērnu

(src)="s105">(Editable)
(trg)="s105"> (Rediģējams)

(src)="s107">Plugin with various methods of selecting accessibles quickly.
(trg)="s107">Pārlūkot dažādas pašreizējā pieejamvienuma metodes

(src)="s108">Inspect last focused accessible
(trg)="s108">Izvēlētais pieejamvienums

(src)="s110">Native
(trg)="s110">Vietējais iedzīvotājs