# en_AU/evolution-data-server.evolution-data-server-3-12/evolution-data-server.evolution-data-server-3-12.xml.gz
# nn/evolution-data-server.evolution-data-server-3-12/evolution-data-server.evolution-data-server-3-12.xml.gz


(src)="s1"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s1"> Klarte ikkje oppretta underprosess « % s » : % s

(src)="s2"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s2"> Kan ikkje laga mappa % s : % s

(src)="s3"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s3"> Klarte ikkje oppretta underprosess « % s » : % s

(src)="s13"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s13"> Kan ikkje endra namnet på mappa « % s » til « % s » : % s

(src)="s21"> CategoryName
(trg)="s21"> Personleg

(src)="s25"> _ Other Organiser
(trg)="s25"> Ikkje tilkopla .

(src)="s36"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s36"> Legg til kontakt til LDAP-tenar ...

(src)="s39"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s39"> Kan ikkje leggja % s i mellomlageret : % s

(src)="s49"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s49"> Mappa « % s » finst ikkje

(src)="s50"> _ Other Organiser
(trg)="s50"> Fann ikkje objekt

(src)="s51"> _ Other Organiser
(trg)="s51"> Objekt-ID finst frå før

(src)="s52"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s52"> Ingen slik melding

(src)="s58"> Synchronising folder
(trg)="s58"> Førenamn

(src)="s88"> Organisation
(trg)="s88"> Organisasjon

(src)="s89"> Organisation
(trg)="s89"> Organisasjonseining

(src)="s142"> Chile
(trg)="s142"> Adresseliste

(src)="s144"> Chile
(trg)="s144"> Arbeidsadresse

(src)="s161"> CategoryName
(trg)="s161"> Merkedag

(src)="s162"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s162"> X.509-sertifikat

(src)="s179"> Chile
(trg)="s179"> Heimeadresse

(src)="s196"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s196"> Ukjend feil : % s

(src)="s198"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s198"> Klarte ikkje kopla til % s : % s

(src)="s200"> Can not parse search expression : % s % s
(trg)="s200"> Feil under køyring av søkeuttrykket : % s : % s

(src)="s227"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s227"> Autentisering feila

(src)="s234"> Can not append message to mbox file : % s : % s
(trg)="s234"> Denne meldinga er ikkje tilgjengeleg i fråkopla modus .

(src)="s238"> Could not initialise BonoboOther errorOther error
(trg)="s238"> % s : klarte ikkje avbrytaOther errorOther error

(src)="s242"> Can not open message
(trg)="s242"> Motoren er oppteken

(src)="s244"> _ Other Organiser
(trg)="s244"> I / U-feil

(src)="s246"> Can not open mailbox : % s : % s
(trg)="s246"> Kan ikkje opna postboksen : % s % s

(src)="s248"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s248"> Klarte ikkje henta mappehaldar % s

(src)="s249"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s249"> Klarte ikkje henta mappehaldar % s

(src)="s250"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s250"> Klarte ikkje henta mappehaldar % s

(src)="s251"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s251"> Kan ikkje leggja til krypteringssertifikat

(src)="s253"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s253"> Kan ikkje laga kodarkontekst

(src)="s262"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s262"> Inga slik mappe « % s » .

(src)="s264"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s264"> Kan ikkje kopla til POP-tenaren % s på ein sikker måte : % s

(src)="s268"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s268"> Kan ikkje laga mappa « % s » : % s

(src)="s276"> _ Other OrganiserCategoryName
(trg)="s276"> Fødselsdag

(src)="s277"> _ Other Organiser
(trg)="s277"> Fødselsdag : % s

(src)="s280"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s280"> Kan ikkje lagra kalenderdata . Feil i adresse .

(src)="s284"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s284"> Ikkje ein kalender .

(src)="s285"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s285"> Klarte ikkje å laga mellomlager-fil

(src)="s286"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s286"> Klarte ikkje å henta vêrdata

(src)="s302"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s302"> Ingen slik kalender

(src)="s311"> Could not initialise Bonobo
(trg)="s311"> Kunne ikkje avbryta operasjonen

(src)="s318"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s318"> Ukjend feil : % s

(src)="s351"> Priority
(trg)="s351"> 31 .

(src)="s352"> Priority
(trg)="s352"> Høg

(src)="s353"> Priority
(trg)="s353"> Vanleg

(src)="s354"> Priority
(trg)="s354"> Låg

(src)="s372"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s372"> Mappa « % s » eksisterar ikkje .

(src)="s373"> Can not open message
(trg)="s373"> Kan ikkje opne melding

(src)="s374"> Synchronising folder failed : % s : % s
(trg)="s374"> Ingen slik kalender

(src)="s375"> Can not open maildir directory path : % s : % s
(trg)="s375"> Kan ikkje opna maildir-katalogstien : % s : % s

(src)="s376"> Can not create folder lock on % s : % s
(trg)="s376"> Kan ikkje låsa mappa « % s » : % s

(src)="s378"> Can not create folder lock on % s : % s
(trg)="s378"> Kan ikkje laga kodarkontekst

(src)="s380"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s380"> Kan ikkje laga kodarkontekst

(src)="s381"> Can not create folder lock on % s : % s
(trg)="s381"> Kan ikkje laga kodarkontekst

(src)="s383"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s383"> Klarte ikkje å henta vêrdata

(src)="s384"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s384"> Kan ikkje lagra mappa : % s

(src)="s385"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s385"> Klarte ikkje å henta vêrdata

(src)="s386"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s386"> Kan ikkje endra namnet på mappa : % s

(src)="s391"> Can not open message
(trg)="s391"> Signerer melding

(src)="s392"> Can not open message
(trg)="s392"> Krypterer melding

(src)="s393"> Can not open message
(trg)="s393"> Dekrypterer melding

(src)="s396"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s396"> Kan ikkje fjerna oppføring i mellomlageret : % s % s

(src)="s397"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s397"> Klarte ikkje oppretta underprosess « % s » : % s

(src)="s398"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s398"> Ugyldig meldingsstraum motteken frå % s : % s

(src)="s399"> Synchronising folders
(trg)="s399"> Synkroniserar mapper

(src)="s406"> Synchronising folder
(trg)="s406"> Synkroniser mapper

(src)="s418"> Can not open message
(trg)="s418"> Kopierer meldingar

(src)="s420"> Synchronising " % s "
(trg)="s420"> Fjernar sletta meldingar

(src)="s421"> Can not open message
(trg)="s421"> Hentar POP-melding % d

(src)="s423"> Synchronising " % s "
(trg)="s423"> Inga slik mappe « % s » .

(src)="s429"> Can not parse search expression : % s % s
(trg)="s429"> Kan ikkje tolka søkeuttrykket : % s : % s

(src)="s431"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s431"> Kan ikkje køyra gpg : % s

(src)="s438"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s438"> Uventa førespurnad etter « % s » frå GnuPG

(src)="s443"> Can not encrypt this message : no recipients specified
(trg)="s443"> Klarte ikkje kryptera : Ingen gyldige mottakarar oppgjevne .

(src)="s444"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s444"> Klarte ikkje laga signeringsdata : % s

(src)="s446"> Can not verify this message : could not create temporary file : % s
(trg)="s446"> Kan ikkje stadfesta signaturen på meldinga : Feil format på meldinga

(src)="s447"> Can not verify this message : could not create temporary file : % s
(trg)="s447"> Kan ikkje stadfesta signaturen på meldinga : Feil format på meldinga

(src)="s448"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s448"> Klarte ikkje å laga krypteringsdata : % s

(src)="s450"> Can not verify this message : could not create temporary file : % s
(trg)="s450"> Kan ikkje dekryptera meldinga : Feil meldingsformat

(src)="s458"> Can not build locking helper pipe : % s
(trg)="s458"> Kan ikkje laga røyr for låshjelpar : % sfork

(src)="s459"> Can not fork locking helper : % s
(trg)="s459"> Kan ikkje starta ny låshjelpar : % s

(src)="s479"> Synchronising " % s "
(trg)="s479"> Vertsnamnoppslag feila : % s : % s

(src)="s481"> Can not append message to mh folder : % s : % s
(trg)="s481"> Synkroniserer meldingar i mappa « % s » til disk

(src)="s533"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s533"> Autentisering feila

(src)="s535"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s535"> Kan ikkje finna sertifikat til « % s »

(src)="s536"> Can not open message
(trg)="s536"> Kan ikkje laga CMS-melding

(src)="s537"> Can not open message
(trg)="s537"> Kan ikkje laga CMS-signerte data

(src)="s538"> Can not open message
(trg)="s538"> Kan ikkje leggja ved CMS-signerte data

(src)="s540"> Can not open message
(trg)="s540"> Kan ikkje laga CMS-signaturinformasjon

(src)="s541"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s541"> Kan ikkje finna sertifikatkjede

(src)="s543"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s543"> Krypteringssertifikatet til « % s » finst ikkje

(src)="s546"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s546"> Kan ikkje leggja til krypteringssertifikat

(src)="s560"> Can not get folder : % s : % s
(trg)="s560"> Kan ikkje rekna ut samandrag

(src)="s561"> Can not get message : % s % s
(trg)="s561"> Kan ikkje setja meldingsamandrag

(src)="s562"> Could not close temporary folder : % s
(trg)="s562"> Importering av sertifikat feila

(src)="s565"> Can not get message : % s % s
(trg)="s565"> Kan ikkje finna signatursamandrag