# da/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz
# es_HN/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> _ Indstillinger for tastaturtilgængelighed
(trg)="s1"> Preferencias de accesibilidad del _ teclado

(src)="s2"> _ Hjælp
(trg)="s2"> Ay _ uda

(src)="s3"> _ Om
(trg)="s3"> _ Acerca de

(src)="s4"> Fabrik for AccessXstatus-panelprogram
(trg)="s4"> Fábrica de la miniaplicación Estado de AccessX

(src)="s5"> Fabrik for status for tastaturtilgængelighed
(trg)="s5"> Fábrica de la miniaplicación de estado de accesibilidad del teclado

(src)="s6"> Status for tastaturtilgængelighed
(trg)="s6"> Estado de accesibilidad del teclado

(src)="s7"> Viser status for tastaturtilgængelighedsfaciliteter
(trg)="s7"> Muestra el estado de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s8"> Viser tilstanden for AccessX-faciliteter såsom låste modifikationerdocumenters
(trg)="s8"> Muestra el estado de las características AccessX como los modificadores bloqueadosdocumenters

(src)="s9"> Birger Langkjer David Nielsen Keld Simonsen Kenneth Christiansen Martin Willemoes Hansen Ole Laursen Peter Bach Dansk-gruppen < dansk \ @ dansk \ -gruppen \ .dk > Mere info : http : / / www.dansk-gruppen.dk
(trg)="s9"> Francisco Javier F. Serrador < serrador \ @ cvs \ .gnome \ .org > Jorge González González < jorge \ .gonzalez \ .gonzalez \ @ hispalinux \ .es >

(src)="s10"> Der opstod en fejl ved kørsel af hjælpefremviseren : % s
(trg)="s10"> Ha ocurrido un error lanzando el visor de ayuda : % s

(src)="s11"> Der opstod en fejl ved kørsel af tastaturindstillinger : % s
(trg)="s11"> Ha ocurrido un error al lanzar el diálogo de preferencias del teclado : % s

(src)="s12"> a
(trg)="s12"> a

(src)="s13"> AccessX-status
(trg)="s13"> Estado de AccessX

(src)="s14"> Viser tastaturstatus når tilgængelighedsfaciliteter benyttes .
(trg)="s14"> Muestra el estado del teclado cuando se usan las características de accesibilidad .

(src)="s15"> XKB-udvidelsen er ikke aktiveret
(trg)="s15"> La extensión XKB no está activada

(src)="s16"> Ukendt fejl
(trg)="s16"> Error desconocido

(src)="s17"> Fejl : % s
(trg)="s17"> Error : % s

(src)="s18"> Vis den aktuelle tilstand af tastaturtilgængelighedsfaciliteter
(trg)="s18"> Muestra el estado actual de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s19"> Battstatfabrik
(trg)="s19"> Fábrica para « Estado de la batería »

(src)="s20"> Batteriovervåger
(trg)="s20"> Monitor de carga batería

(src)="s21"> Overvåg en bærbars tilbageværende strøm
(trg)="s21"> Monitoriza la carga restante de un portátil

(src)="s22"> _ Indstillinger
(trg)="s22"> _ Preferencias

(src)="s23"> Systemet kører på lysnettet
(trg)="s23"> El sistema está funcionando con CA

(src)="s24"> Systemet kører på batteriet
(trg)="s24"> El sistema está funcionando con baterías

(src)="s25"> Batteriet er opladet ( % d % % )
(trg)="s25"> Batería cargada al ( % d % % )

(src)="s26"> Ukendt tid ( % d % % ) tilbage
(trg)="s26"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) restante

(src)="s27"> Ukendt tid ( % d % % ) for opladning
(trg)="s27"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) hasta su carga

(src)="s28"> % d % s % d % s ( % d % % ) tilbage
(trg)="s28"> Le quedan % d % s % d % s ( % d % % )

(src)="s29"> % d % s % d % s før opladet ( % d % % )
(trg)="s29"> % d % s % d % s para cargarse ( % d % % )

(src)="s30"> Batteri
(trg)="s30"> Monitor de la batería

(src)="s31"> Dit batteri er nu fuldt opladet
(trg)="s31"> La batería está recargada completamente

(src)="s32"> Batteribesked
(trg)="s32"> Notificación de batería

(src)="s33"> Du har % d % % af din total batterikapacitet tilbage .
(trg)="s33"> Le queda un % d % % de la capacidad total de su batería .

(src)="s34"> For ikke at miste det du arbejder med , bør du : • sætte maskinen i dvale for at spare strøm , • tilslutte en strømkilde til maskinen , eller • gemme dine åbne dokumenter og slukke maskinen .
(trg)="s34"> Para evitar perder su trabajo : • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .

(src)="s35"> For ikke at miste det du arbejder med , bør du : • sætte maskinen i dvale for at spare strøm , • tilslutte en strømkilde til maskinen , eller • gemme dine åbne dokumenter og slukke maskinen .
(trg)="s35"> Para evitar perder su trabajo : • suspenda su portátil para ahorrar energía , • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .

(src)="s36"> Dit batteri er ved at være afladet
(trg)="s36"> La batería se está agotando

(src)="s37"> Intet batteri tilgængeligt
(trg)="s37"> No hay ninguna batería presente

(src)="s38"> Ukendt batteristatus
(trg)="s38"> Estado de la batería desconocido

(src)="s39"> -
(trg)="s39"> N / D

(src)="s40"> Der opstod en fejl ved visning af hjælp : % s
(trg)="s40"> Hubo un error al mostrar la ayuda : % s

(src)="s41"> Dette værktøj viser status for batteriet på din bærbare .
(trg)="s41"> Esta utilidad muestra el estado de la batería de su portátil .

(src)="s42"> HAL-bagende slået til .
(trg)="s42"> Backend de HAL activado .

(src)="s43"> Bagudkompatibel ( ikkeHAL ) bagende slået til .
(trg)="s43"> Backend legado ( No-HAL ) activado .

(src)="s44"> Indstillinger for batteriovervåger
(trg)="s44"> Preferencias del monitor de carga batería

(src)="s45"> Udseende
(trg)="s45"> _ Apariencia :

(src)="s46"> _ Kompakt visning
(trg)="s46"> Vista _ compacta

(src)="s47"> ( viser ét billede for status og opladning )
(trg)="s47"> ( muestra una imagen única para el estado y la carga )

(src)="s48"> _ Udvidet visning
(trg)="s48"> Vista _ expandida

(src)="s49"> ( to billeder : ét for status og ét for opladning )
(trg)="s49"> ( dos imágenes : una para el estado , otra para la carga )

(src)="s50"> _ Vis tid / procent :
(trg)="s50"> Mostrar _ tiempo / porcentaje :

(src)="s51"> Vis resterende _ tid
(trg)="s51"> Mostrar el _ tiempo restante

(src)="s52"> Vis resterende i _ procent
(trg)="s52"> Mostrar el _ porcentaje restante

(src)="s53"> Påmindelser
(trg)="s53"> Notificaciones

(src)="s54"> Ad _ var når batterikapaciteten falder til :
(trg)="s54"> _ Avisar cuando la carga de la batería baje hasta :

(src)="s55"> _ Påmind når batteriet er fuldt genopladet
(trg)="s55"> _ Notificarme cuando la batería esté recargada completamente

(src)="s58"> Ingen batterier fundet
(trg)="s58"> No hay ninguna batería presente

(src)="s60"> Rødt niveau
(trg)="s60"> Nivel de valor rojo

(src)="s61"> Batteriniveau hvorunder batteriet vises som rød . Er også værdien hvor en batteriadvarsel vises .
(trg)="s61"> El nivel de batería por debajo del cual se muestra de color rojo . También el valor en el cual se muestra la advertencia de batería baja .

(src)="s62"> Advar om kort tid tilbage i stedet for lille procentdel tilbage
(trg)="s62"> Avisar cuando quede poco tiempo en vez de bajo porcentaje

(src)="s63"> Brug værdien defineret i red _ value som tilbageværende tid hvori advarselsvinduet vises i stedet for en procentdel .
(trg)="s63"> Usar el valor definido en red _ value como el tiempo que queda para mostrar el diálogo de advertencia en vez de un porcentaje

(src)="s64"> Lav ladning-annoncering
(trg)="s64"> Notificación de batería baja

(src)="s65"> Annoncér til brugeren når batteriniveauet er lavt .
(trg)="s65"> Notificar al usuario cuando la batería esté baja

(src)="s66"> Fuldt opladet-annoncering
(trg)="s66"> Notificación de batería cargada

(src)="s67"> Annoncér til brugeren når batteriet er fuldt .
(trg)="s67"> Notificar al usuario cuando la batería esté llena

(src)="s68"> Bip ved advarsler
(trg)="s68"> Pitar para las advertencias

(src)="s69"> Bip når en advarsel vises .
(trg)="s69"> Pitar al mostrar una advertencia

(src)="s70"> Tøm fra top
(trg)="s70"> Vaciar desde arriba

(src)="s71"> Lad batterimeteret tømmes fra toppen af batteriet . Kun implementeret for traditionelt baterioversigt .
(trg)="s71"> Mostrar el medidor de batería vaciándose desde la parte superior de la batería . Sólo implementado para la vista tradicional de la batería .

(src)="s72"> Lodret ( lille ) batteri
(trg)="s72"> Batería vertical ( pequeña )

(src)="s73"> Vis det lodrette og mindre batteri på panelet .
(trg)="s73"> Muestra la batería hacia arriba , más pequeña en el panel

(src)="s74"> Vis det vandrette batteri
(trg)="s74"> Muestra la batería horizontal

(src)="s75"> Vis det traditionelle vandrette batteri på panelet .
(trg)="s75"> Muestra la batería tradicional horizontal en el panel

(src)="s76"> Vis tid / procent-etiketten
(trg)="s76"> Muestra la etiqueta de tiempo / porcentaje

(src)="s77"> 0 for ingen etiket , 1 for procent og 2 for tilbageværende tid.Warn when battery charge drops to : [ XX ] percent
(trg)="s77"> 0 para ninguna etiqueta , 1 para porcentaje y 2 para tiempo restanteWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent

(src)="s78"> ProcentWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining
(trg)="s78"> por cientoWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining

(src)="s79"> Minutter tilbage
(trg)="s79"> minutos restantes

(src)="s80"> Batteristatusværktøj
(trg)="s80"> Utilidad de estado de la batería

(src)="s81"> Batteriladning er lav
(trg)="s81"> Carga de la batería baja

(src)="s82"> Batteriet er fuldt opladet
(trg)="s82"> Batería recargada completamente

(src)="s83"> Fabrik for tegnvælger-panelprogram
(trg)="s83"> Fábrica para miniaplicación selector de caracteres

(src)="s84"> Tegnpalet
(trg)="s84"> Paleta de caracteres

(src)="s85"> Indsæt tegn
(trg)="s85"> Insertar caracteres

(src)="s86"> Tilgængelige paletterPILCROW SIGN
(trg)="s86"> Paletas disponiblesPILCROW SIGN

(src)="s87"> Indsæt " % s "
(trg)="s87"> Insertar « % s »

(src)="s88"> Indsæt specialtegn
(trg)="s88"> Insertar carácter especial

(src)="s89"> indsæt specialtegn % s
(trg)="s89"> insertar carácter especial % s

(src)="s90"> Panelprogram til at vælge specielle tegn der ikke findes på dit tastatur . Udgivet under GNU General Public Licence .
(trg)="s90"> Miniaplicación del panel de GNOME para seleccionar caracteres que no están en mi teclado . Distribuido bajo la Licencia Pública General GNU .

(src)="s91"> FORÆLDET - tegn som vises når panelprogrammet starter
(trg)="s91"> OBSOLETO - Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s92"> Tegn som vises fra start
(trg)="s92"> Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s93"> Den streng som brugeren havde valgt da panelprogrammet sidst blev brugt . Denne streng vil blive vist når programmet starter .
(trg)="s93"> La cadena que el usuario había seleccionado cuando se usó la miniaplicación por última vez . Esta cadena se mostrará cuando el usuario inicie la miniaplicación .

(src)="s94"> Liste af tilgængelige paletter
(trg)="s94"> Lista de paletas disponibles

(src)="s95"> Liste af strenge der indeholder de tilgængelige paletter .
(trg)="s95"> Lista de cadenas que contienen las paletas disponibles

(src)="s96"> _ Editér
(trg)="s96"> _ Editar

(src)="s97"> _ Palet :
(trg)="s97"> _ Paleta :

(src)="s98"> Paletindtastning
(trg)="s98"> Entrada de paleta

(src)="s99"> Ændr en palet ved at tilføje eller fjerne tegn
(trg)="s99"> Modificar una paleta añadiendo o quitando caracteres

(src)="s100"> Tilføj palet
(trg)="s100"> Añadir paleta

(src)="s101"> Redigér palet
(trg)="s101"> Editar la paleta

(src)="s102"> Paletliste
(trg)="s102"> Lista de paletas

(src)="s103"> _ Paletter :
(trg)="s103"> _ Paletas :