# da/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz
# en_GB/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s1"> Accerciser
(trg)="s1"> Accerciser

(src)="s2"> Giv dit program en tilgængelighedsoverhaling
(trg)="s2"> Give your application an accessibility workout

(src)="s3"> Accerciser tilgængelighedsnavigatør
(trg)="s3"> Accerciser Accessibility Explorer

(src)="s4"> Forvalgt udvidelsesmodul-layout for bundpanelet
(trg)="s4"> The default plugin layout for the bottom panel

(src)="s5"> Forvalgt udvidelsesmodul-layout for toppanelet
(trg)="s5"> The default plugin layout for the top panel

(src)="s6"> En liste af udvidelsesmoduler der fra starten af er slået fra
(trg)="s6"> A list of plugins that are disabled by default

(src)="s7"> Fremhævningsvarighed
(trg)="s7"> Highlight duration

(src)="s8"> Varigheden af fremhævningsboksen når der vælges tilgængelighedselementer
(trg)="s8"> The duration of the highlight box when selecting accessible nodes

(src)="s9"> Fremhævningskantfarve
(trg)="s9"> Highlight border colour

(src)="s10"> Farven og uigennemsigtigheden af fremhævningskanten .
(trg)="s10"> The colour and opacity of the highlight border .

(src)="s11"> Fremhævningsfyldefarve
(trg)="s11"> Highlight fill colour

(src)="s12"> Farven og uigennemsigtigheden af fremhævningsudfyldning .
(trg)="s12"> The colour and opacity of the highlight fill .

(src)="s13"> API-læser
(trg)="s13"> API Browser

(src)="s14"> Gennemlæs de forskellige metoder for den aktuelle komponent
(trg)="s14"> Browse the various methods of the current accessible

(src)="s15"> Skjul private egenskaber
(trg)="s15"> Hide private attributes

(src)="s16"> Metode
(trg)="s16"> Method

(src)="s17"> Egenskab
(trg)="s17"> Property

(src)="s18"> Værdi
(trg)="s18"> Value

(src)="s19"> IPython-konsol
(trg)="s19"> IPython Console

(src)="s20"> Interaktiv konsol til at manipulere den aktuelle komponent
(trg)="s20"> Interactive console for manipulating currently selected accessible

(src)="s21"> Handlingsovervågning
(trg)="s21"> Event monitor

(src)="s22"> _ Overvåg handlinger
(trg)="s22"> _ Monitor Events

(src)="s23"> _ Ryd markering
(trg)="s23"> C _ lear Selection

(src)="s24"> Alt
(trg)="s24"> Everything

(src)="s25"> Valgt program
(trg)="s25"> Selected application

(src)="s26"> Valgt komponent
(trg)="s26"> Selected accessible

(src)="s27"> Kilde
(trg)="s27"> Source

(src)="s28"> Handlingsovervågning
(trg)="s28"> Event Monitor

(src)="s29"> Vis begivenheder efterhånden som de finder sted fra udvalgte typer og kilder
(trg)="s29"> Shows events as they occur from selected types and sources

(src)="s30"> Marker sidste handlingpost
(trg)="s30"> Highlight last event entry

(src)="s31"> Start / stop optagelse af handlinger
(trg)="s31"> Start / stop event recording

(src)="s32"> Ryd handlingslog
(trg)="s32"> Clear event log

(src)="s33"> Antal underelementer
(trg)="s33"> Child count

(src)="s34"> ( ingen beskrivelse )
(trg)="s34"> ( no description )

(src)="s35"> Beskrivelse
(trg)="s35"> Description

(src)="s36"> Tilstande
(trg)="s36"> States

(src)="s37"> Vis
(trg)="s37"> Show

(src)="s38"> Relationer
(trg)="s38"> Relations

(src)="s39"> Egenskaber
(trg)="s39"> Attributes

(src)="s40"> _ Komponent
(trg)="s40"> _ Accessible

(src)="s41"> Udfør handling
(trg)="s41"> Perform action

(src)="s42"> _ Handling
(trg)="s42"> Acti _ on

(src)="s43"> ID
(trg)="s43"> ID

(src)="s44"> Værktøjskasse
(trg)="s44"> Toolkit

(src)="s45"> Version
(trg)="s45"> Version

(src)="s46"> _ Program
(trg)="s46"> Ap _ plication

(src)="s47"> _ Samling
(trg)="s47"> Col _ lection

(src)="s48"> 0 , 0
(trg)="s48"> 0 , 0

(src)="s49"> Relativ position
(trg)="s49"> Relative position

(src)="s50"> Størrelse
(trg)="s50"> Size

(src)="s51"> KONTROL
(trg)="s51"> WIDGET

(src)="s52"> Lag
(trg)="s52"> Layer

(src)="s53"> MDI-Z-orden
(trg)="s53"> MDI-Z-order

(src)="s54"> Alfa
(trg)="s54"> Alpha

(src)="s55"> Absolut position
(trg)="s55"> Absolute position

(src)="s56"> _ Komponent
(trg)="s56"> Co _ mponent

(src)="s57"> Skrive _ bord
(trg)="s57"> Des _ ktop

(src)="s58"> Lokalitet :
(trg)="s58"> Locale :

(src)="s59"> _ Dokument
(trg)="s59"> _ Document

(src)="s60"> Hyperlænke
(trg)="s60"> Hyperlink

(src)="s61"> H _ ypertekst
(trg)="s61"> H _ ypertext

(src)="s62"> Position
(trg)="s62"> Position

(src)="s63"> Beskrivelse
(trg)="s63"> Description

(src)="s64"> Lokalitet
(trg)="s64"> Locale

(src)="s65"> _ Billede
(trg)="s65"> _ Image

(src)="s66"> Indlo _ gningsassistent
(trg)="s66"> Lo _ gin Helper

(src)="s67"> Markér alle
(trg)="s67"> Select All

(src)="s68"> _ Markering
(trg)="s68"> _ Selection

(src)="s69"> _ Strømbart indhold
(trg)="s69"> St _ reamable Content

(src)="s70"> Overskrift :
(trg)="s70"> Caption :

(src)="s71"> Resumé :
(trg)="s71"> Summary :

(src)="s72"> Markerede kolonner
(trg)="s72"> Selected columns

(src)="s73"> Markerede rækker
(trg)="s73"> Selected rows

(src)="s74"> Kolonner
(trg)="s74"> Columns

(src)="s75"> Rækker
(trg)="s75"> Rows

(src)="s76"> Tabelinformation
(trg)="s76"> Table Information

(src)="s77"> navn ( x , y )
(trg)="s77"> name ( x , y )

(src)="s78"> Overskrift :
(trg)="s78"> Header :

(src)="s79" />
(trg)="s79" />

(src)="s80">Omfang:
(trg)="s80">Extents:

(src)="s81">Række
(trg)="s81">Row

(src)="s82">Kolonne
(trg)="s82">Column

(src)="s83">Markeret celle
(trg)="s83">Selected Cell

(src)="s84">_Tabel
(trg)="s84">_Table

(src)="s85">Tekst
(trg)="s85">Text

(src)="s86">Afsæt
(trg)="s86">Offset

(src)="s87">Inkludér forvalgte
(trg)="s87">Include defaults

(src)="s88"> Start : 0
(trg)="s88"> Start : 0

(src)="s89">Slut: 0
(trg)="s89">End: 0

(src)="s90">_Tekst
(trg)="s90">Te_xt

(src)="s91">Aktuelle værdi
(trg)="s91">Current value

(src)="s92">Minimumsstigning
(trg)="s92">Minimum increment

(src)="s93">Maksimumsværdi
(trg)="s93">Maximum value

(src)="s94">Minimumsværdi
(trg)="s94">Minimum value

(src)="s95">_Værdi
(trg)="s95">Val_ue

(src)="s96"> ukendt
(trg)="s96"> unknown

(src)="s97">Grænsefladeviser
(trg)="s97">Interface Viewer

(src)="s98">Muliggør visning af diverse grænsefladeegenskaber
(trg)="s98">Allows viewing of various interface properties

(src)="s99">(ikke implementeret)
(trg)="s99">(not implemented)

(src)="s100">Navn
(trg)="s100">Name