# cy/adwaita-icon-theme.gnome-2-30/adwaita-icon-theme.gnome-2-30.xml.gz
# hi/adwaita-icon-theme.gnome-2-30/adwaita-icon-theme.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s1"> GNOME
(trg)="s1"> गनोम

(src)="s2"> Thema diofyn GNOME
(trg)="s2"> डिफ ़ ॉल ् ट गनोम प ् रसंग

(src)="s16"> Penbwrdd
(trg)="s3"> डेस ् कटॉप

(src)="s18"> Dogfenni
(trg)="s4"> दस ् तावेज ़

(src)="s24"> Newydd
(trg)="s10"> नया

(src)="s25"> Dim darllen
(trg)="s14"> नहीं पढ ़ ा

(src)="s29"> Pecyn
(trg)="s11"> पैकेज

(src)="s40"> Gwê
(trg)="s16"> वेब

(src)="s43"> Generig
(trg)="s7"> ज ़ ेनेरिक

(src)="s44"> Pwysig
(trg)="s8"> महत ् वपूर ् ण

(src)="s45"> Post
(trg)="s9"> डाक

(src)="s47"> Ar Frys
(trg)="s15"> अत ् यावश ् यक

# cy/adwaita-icon-theme.gnome-3-10/adwaita-icon-theme.gnome-3-10.xml.gz
# hi/adwaita-icon-theme.gnome-3-10/adwaita-icon-theme.gnome-3-10.xml.gz


(src)="s1"> GNOME
(trg)="s1"> गनोम

(src)="s2"> Thema diofyn GNOME
(trg)="s2"> डिफ ़ ॉल ् ट गनोम प ् रसंग

(src)="s16"> Penbwrdd
(trg)="s3"> डेस ् कटॉप

(src)="s18"> Dogfenni
(trg)="s4"> दस ् तावेज ़

(src)="s24"> Newydd
(trg)="s10"> नया

(src)="s25"> Dim darllen
(trg)="s14"> नहीं पढ ़ ा

(src)="s29"> Pecyn
(trg)="s11"> पैकेज

(src)="s40"> Gwê
(trg)="s16"> वेब

(src)="s43"> Generig
(trg)="s7"> ज ़ ेनेरिक

(src)="s44"> Pwysig
(trg)="s8"> महत ् वपूर ् ण

(src)="s45"> Post
(trg)="s9"> डाक

(src)="s47"> Ar Frys
(trg)="s15"> अत ् यावश ् यक

# cy/adwaita-icon-theme.gnome-3-12/adwaita-icon-theme.gnome-3-12.xml.gz
# hi/adwaita-icon-theme.gnome-3-12/adwaita-icon-theme.gnome-3-12.xml.gz


(src)="s1"> GNOME
(trg)="s1"> गनोम

(src)="s2"> Thema diofyn GNOME
(trg)="s2"> डिफ ़ ॉल ् ट गनोम प ् रसंग

(src)="s16"> Penbwrdd
(trg)="s3"> डेस ् कटॉप

(src)="s18"> Dogfenni
(trg)="s4"> दस ् तावेज ़

(src)="s24"> Newydd
(trg)="s10"> नया

(src)="s25"> Dim darllen
(trg)="s14"> नहीं पढ ़ ा

(src)="s29"> Pecyn
(trg)="s11"> पैकेज

(src)="s40"> Gwê
(trg)="s16"> वेब

(src)="s43"> Generig
(trg)="s7"> ज ़ ेनेरिक

(src)="s44"> Pwysig
(trg)="s8"> महत ् वपूर ् ण

(src)="s45"> Post
(trg)="s9"> डाक

(src)="s47"> Ar Frys
(trg)="s15"> अत ् यावश ् यक

# cy/adwaita-icon-theme.gnome-3-8/adwaita-icon-theme.gnome-3-8.xml.gz
# hi/adwaita-icon-theme.gnome-3-8/adwaita-icon-theme.gnome-3-8.xml.gz


(src)="s1"> GNOME
(trg)="s1"> गनोम

(src)="s2"> Thema diofyn GNOME
(trg)="s2"> डिफ ़ ॉल ् ट गनोम प ् रसंग

(src)="s16"> Penbwrdd
(trg)="s3"> डेस ् कटॉप

(src)="s18"> Dogfenni
(trg)="s4"> दस ् तावेज ़

(src)="s24"> Newydd
(trg)="s10"> नया

(src)="s25"> Dim darllen
(trg)="s14"> नहीं पढ ़ ा

(src)="s29"> Pecyn
(trg)="s11"> पैकेज

(src)="s40"> Gwê
(trg)="s16"> वेब

(src)="s43"> Generig
(trg)="s7"> ज ़ ेनेरिक

(src)="s44"> Pwysig
(trg)="s8"> महत ् वपूर ् ण

(src)="s45"> Post
(trg)="s9"> डाक

(src)="s47"> Ar Frys
(trg)="s15"> अत ् यावश ् यक

# cy/adwaita-icon-theme.master/adwaita-icon-theme.master.xml.gz
# hi/adwaita-icon-theme.master/adwaita-icon-theme.master.xml.gz


(src)="s16"> Penbwrdd
(trg)="s5"> डेस ् कटॉप

(src)="s18"> Dogfenni
(trg)="s6"> दस ् तावेज ़

(src)="s24"> Newydd
(trg)="s12"> नया

(src)="s25"> Dim darllen
(trg)="s16"> नहीं पढ ़ ा

(src)="s29"> Pecyn
(trg)="s13"> पैकेज

(src)="s40"> Gwê
(trg)="s18"> वेब

(src)="s42"> GNOME
(trg)="s4"> गनोम

(src)="s44"> Ffefryn
(trg)="s8"> पसंदीदा

(src)="s45"> Generig
(trg)="s9"> ज ़ ेनेरिक

(src)="s46"> Pwysig
(trg)="s10"> महत ् वपूर ् ण

(src)="s47"> Post
(trg)="s11"> डाक

(src)="s49"> Ar Frys
(trg)="s17"> अत ् यावश ् यक

# cy/aisleriot.gnome-3-10/aisleriot.gnome-3-10.xml.gz
# hi/aisleriot.gnome-3-10/aisleriot.gnome-3-10.xml.gz


(src)="s1"> Amynedd AisleRiot
(trg)="s1"> एस ् लेरियॉट सॉलिटेयर

(src)="s2"> Chwarae nifer o gemau amynedd gwahanol
(trg)="s2"> भिन ् न प ् रकार के सॉलिटेयर खेल खेलें

(src)="s4"> Enw 'r ffeil thema
(trg)="s4"> प ् रसंग फाइल नाम

(src)="s5"> Enw 'r ffeil sy 'n cynnwys y delweddau ar gyfer y cardiau .
(trg)="s5"> पत ् तों हेतु ग ् राफ ़ िक ् स सहित फ ़ ाइल का नाम .

(src)="s6"> A ddylid dangos y bar offer
(trg)="s6"> उपकरण-पट ् टी दिखाएँ या नहीं

(src)="s7"> A ddylid dangos y bar statws
(trg)="s7"> स ् थिति-पट ् टी दिखाएँ या नहीं

(src)="s8"> Dewis y math o reoli
(trg)="s8"> नियंत ् रण की शैली का चयन करें

(src)="s9"> Dewis a ddylid llusgo 'r cardiau neu i glicio ar y tardd ac yna ar y cyrchfan .
(trg)="s9"> चुनें कि कार ् ड खींचना है या गंतव ् य के बजाय श ् रोत पर क ् लिक करना है .

(src)="s10"> Sain
(trg)="s10"> ध ् वनि

(src)="s11"> A ddylid chwarae seiniau digwyddiadau .
(trg)="s11"> घटनाओं हेतु ध ् वनि बजाएँ या नहीं .

(src)="s12"> Animeiddiadau
(trg)="s12"> एनीमेशन

(src)="s13"> A ddylid defnyddio symudiadau cyflym ai peidio .
(trg)="s13"> कार ् ड चालों में एनीमेशन उपयोग करें या नहीं .

(src)="s14"> Y ffeil gêm i 'w ddefnyddio
(trg)="s14"> खेल फ ़ ाइल उपयोग में

(src)="s15"> Enw 'r ffeil scheme yn cynnwys y gêm amynedd i 'w chwarae .
(trg)="s15"> प ् रसंग फ ़ ाइल का नाम जिसमें खेला जाने वाला सॉलिटेयर खेल है .

(src)="s16"> Ystadegau o 'r gemau a chwaraewyd
(trg)="s16"> खेल पुनः प ् रारंभ करें

(src)="s17"> Rhestr o linynnau sydd yn dod mewn ffurf pumhlyg : enw , enillion , cyfanswm gemau chwaraewyd , amser gorau ( mewn eiliadau ) a 'r amser gwaethaf ( hefyd eiliadau ) . Nid oes rhaid cynrychioli gemau heb ei chwarae .
(trg)="s17"> स ् ट ् रिंग की सूची जो पांच गुने रूप में आता है : name , wins , total games played , best time ( सेकेंड में ) और worst time ( सेकेंड में ही ) . नहीं खेला गया खेल दिखाया नहीं जा सकता .

(src)="s18"> Gemau chwaraewyd yn ddiweddar
(trg)="s18"> हाल में खेले खेल के नाम

(src)="s19"> Gemau Chwaraewyd yn Ddiweddar
(trg)="s19"> हाल में खेले गए खेल के नाम .

(src)="s20"> Gêm Newydd
(trg)="s20"> नया खेल

(src)="s21"> Newid
(trg)="s21"> खेल बदलें

(src)="s22"> Ystadegau
(trg)="s22"> सांख ् यिकी

(src)="s23"> Llenwi 'r Sgrin
(trg)="s23"> पूर ् णस ् क ् रीन

(src)="s24"> Cymorth
(trg)="s24"> मदद

(src)="s25"> Am AisleRiot
(trg)="s25"> एस ् लेरियॉट के बारे में

(src)="s26"> Gadael
(trg)="s26"> बाहर

(src)="s27"> Dewiswch Gêm
(trg)="s27"> खेल चुनें

(src)="s28"> _ Dewiswch
(trg)="s28"> चुनें ( _ S )

(src)="s29"> _ Cynnwys
(trg)="s29"> विषय सूची ( _ C )

(src)="s30"> Llenwi 'r Sgrin
(trg)="s30"> फुलस ् क ् रीन ( _ F )

(src)="s31"> _ Awgrymu _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game
(trg)="s31"> संकेत ( _ H ) _ New " is for the menu item ' Game- > New ' , implies " New Game