# cy/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz
# es_CL/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> Hoffterau Hygyrchedd _ Bysellfwrdd
(trg)="s1"> Preferencias de accesibilidad del _ teclado

(src)="s2"> _ Cymorth
(trg)="s2"> Ay _ uda

(src)="s3"> _ Ynghylch
(trg)="s3"> _ Acerca de

(src)="s4"> Ffatri Rhaglennig Cyflwr AccessX
(trg)="s4"> Fábrica de la miniaplicación Estado de AccessX

(src)="s5"> Ffatri Rhaglennig Cyflwr Hygyrchedd Bysellfwrdd
(trg)="s5"> Fábrica de la miniaplicación de estado de accesibilidad del teclado

(src)="s6"> Cyflwr Hygyrchedd Bysellfwrdd
(trg)="s6"> Estado de accesibilidad del teclado

(src)="s7"> Dangosir cyflwr nodweddion hygyrchedd bysellfwrdd
(trg)="s7"> Muestra el estado de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s8"> Dangos cyflwr nodweddion AccessX megis addasyddion ar glicieddocumenters
(trg)="s8"> Muestra el estado de las características AccessX como los modificadores bloqueadosdocumenters

(src)="s9"> Dafydd Harries < daf \ @ parnassus \ .ath \ .cx > Rhys Jones < rhys \ @ sucs \ .org >
(trg)="s9"> Francisco Javier F. Serrador < serrador \ @ cvs \ .gnome \ .org > Jorge González González < jorge \ .gonzalez \ .gonzalez \ @ hispalinux \ .es >

(src)="s10"> Roedd gwall wrth lansio 'r gwelydd cymorth : % s
(trg)="s10"> Ha ocurrido un error lanzando el visor de ayuda : % s

(src)="s11"> Roedd gwall wrth lansio deialog hoffterau 'r bysellfwrdd : % s
(trg)="s11"> Ha ocurrido un error al lanzar el diálogo de preferencias del teclado : % s

(src)="s12"> a
(trg)="s12"> a

(src)="s13"> Cyflwr AccessX
(trg)="s13"> Estado de AccessX

(src)="s14"> Dangosir cyflwr y bysellfwrdd pan fod nodweddion hygyrchedd yn cael eu defnyddio .
(trg)="s14"> Muestra el estado del teclado cuando se usan las características de accesibilidad .

(src)="s15"> Nid yw 'r estyniad XKB wedi ei alluogi
(trg)="s15"> La extensión XKB no está activada

(src)="s16"> Gwall anhysbys
(trg)="s16"> Error desconocido

(src)="s17"> Gwall : % s
(trg)="s17"> Error : % s

(src)="s18"> Dangosir cyflwr cyfredol nodweddion hygyrchedd y bysellfwrdd
(trg)="s18"> Muestra el estado actual de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s19"> Ffatri Battstat
(trg)="s19"> Fábrica para « Estado de la batería »

(src)="s20"> Monitor Cyflwr Batri
(trg)="s20"> Monitor de carga batería

(src)="s21"> Monitro faint o bŵer sydd ar ôl gan liniadur
(trg)="s21"> Monitoriza la carga restante de un portátil

(src)="s22"> _ Hoffterau
(trg)="s22"> _ Preferencias

(src)="s23"> Mae 'r system yn defnyddio pŵer allanol
(trg)="s23"> El sistema está funcionando con CA

(src)="s24"> Mae 'r system yn defnyddio pŵer y batri
(trg)="s24"> El sistema está funcionando con baterías

(src)="s25"> Batri wedi siarsio ( % d % % )
(trg)="s25"> Batería cargada al ( % d % % )

(src)="s26"> Amser anhysbys ( % d % % ) ar ôl
(trg)="s26"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) restante

(src)="s27"> Amser anhysbys ( % d % % ) cyn pŵer llawn
(trg)="s27"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) hasta su carga

(src)="s28"> % d % s % d % s ( % d % % ) ar ôl
(trg)="s28"> Le quedan % d % s % d % s ( % d % % )

(src)="s29"> % d % s % d % s cyn pŵer llawn ( % d % % )
(trg)="s29"> % d % s % d % s para cargarse ( % d % % )

(src)="s30"> Monitor Batri
(trg)="s30"> Monitor de la batería

(src)="s31"> Mae eich batri nawr wedi ei sarsio 'n llwyr
(trg)="s31"> La batería está recargada completamente

(src)="s32"> Hysbys Batri
(trg)="s32"> Notificación de batería

(src)="s34"> I osgoi colli eich chwaith : • cysylltwch eich gliniadur â phwynt pŵer allanol , neu • cadwch bob dogfen sydd ar agor , a chau 'ch gliniadur i lawr .
(trg)="s34"> Para evitar perder su trabajo : • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .

(src)="s35"> I osgoi colli eich chwaith : • seibiwch eich gliniadur er mwyn arbed pŵer , • cysylltwch eich gliniadur â phwynt pŵer allanol , neu • cadwch bob dogfen sydd ar agor , a chau 'ch gliniadur i lawr .
(trg)="s35"> Para evitar perder su trabajo : • suspenda su portátil para ahorrar energía , • enchufe su portátil a una fuente de alimentación externa , o • guarde los documentos abiertos y apague el portátil .

(src)="s36"> Mae eich batri yn rhedeg yn isel
(trg)="s36"> La batería se está agotando

(src)="s37"> Dim batri 'n bresennol
(trg)="s37"> No hay ninguna batería presente

(src)="s38"> Statws batri yn anhysbys
(trg)="s38"> Estado de la batería desconocido

(src)="s39"> Amherthnasol
(trg)="s39"> N / D

(src)="s40"> Roedd gwall wrth ddangos cymorth : % s
(trg)="s40"> Hubo un error al mostrar la ayuda : % s

(src)="s41"> Mae 'r cyfleuster hwn yn dangos cyflwr batri eich gliniadur .
(trg)="s41"> Esta utilidad muestra el estado de la batería de su portátil .

(src)="s42"> Ochr gefn HAL wedi 'i alluogi .
(trg)="s42"> Backend de HAL activado .

(src)="s43"> Hen ochr gefn ( nid HAL ) wedi 'i alluogi .
(trg)="s43"> Backend legado ( No-HAL ) activado .

(src)="s44"> Hoffterau 'r Monitor Cyflwr Batri
(trg)="s44"> Preferencias del monitor de carga batería

(src)="s45"> Ymddangosiad
(trg)="s45"> _ Apariencia :

(src)="s46"> _ Golwg gryno
(trg)="s46"> Vista _ compacta

(src)="s47"> ( dangos un ddelwedd ar gyfer statws a phŵer
(trg)="s47"> ( muestra una imagen única para el estado y la carga )

(src)="s48"> _ Golwg wedi 'i ehangu
(trg)="s48"> Vista _ expandida

(src)="s49"> ( dwy ddelwedd : un ar gyfer statws , un ar gyfer pŵer )
(trg)="s49"> ( dos imágenes : una para el estado , otra para la carga )

(src)="s50"> _ Dangos amser / canran :
(trg)="s50"> Mostrar _ tiempo / porcentaje :

(src)="s51"> Dangos _ amser ar ôl
(trg)="s51"> Mostrar el _ tiempo restante

(src)="s52"> Dangos _ canran sy 'n weddill
(trg)="s52"> Mostrar el _ porcentaje restante

(src)="s53"> Rhybuddion
(trg)="s53"> Notificaciones

(src)="s54"> _ Rhybuddio pan fo pŵer y batri 'n gostwng i :
(trg)="s54"> _ Avisar cuando la carga de la batería baje hasta :

(src)="s55"> _ Rhybuddio pan fo 'r batri wedi ei ail-drydanu 'n llwyr
(trg)="s55"> _ Notificarme cuando la batería esté recargada completamente

(src)="s58"> Dim batri 'n bresennol
(trg)="s58"> No hay ninguna batería presente

(src)="s60"> Lefel gwerth Coch
(trg)="s60"> Nivel de valor rojo

(src)="s61"> Os yw lefel y batri islaw 'r lefel hwn , dangosir y batri yn goch . Dyma hefyd y gwerth pan ddechreuir dangos y rhybudd batri isel .
(trg)="s61"> El nivel de batería por debajo del cual se muestra de color rojo . También el valor en el cual se muestra la advertencia de batería baja .

(src)="s62"> Rhybuddio pan mae 'r amser , yn hytrach na 'r canran , yn isel
(trg)="s62"> Avisar cuando quede poco tiempo en vez de bajo porcentaje

(src)="s63"> Defnyddio 'r gwerth a ddiffinnir yn red _ value fel amser yn weddill , yn hytrach na chanran yn weddill , i ddangos y ddeialog rhybudd
(trg)="s63"> Usar el valor definido en red _ value como el tiempo que queda para mostrar el diálogo de advertencia en vez de un porcentaje

(src)="s64"> Hysbysiad Batri Isel
(trg)="s64"> Notificación de batería baja

(src)="s65"> Hysbysu 'r defnyddiwr pan mae 'r batri 'n isel
(trg)="s65"> Notificar al usuario cuando la batería esté baja

(src)="s66"> Hysbysiad Batri Llawn
(trg)="s66"> Notificación de batería cargada

(src)="s67"> Hysbysu 'r defnyddiwr pan mae 'r batri 'n llawn
(trg)="s67"> Notificar al usuario cuando la batería esté llena

(src)="s68"> Bipio ar gyfer rhybuddion
(trg)="s68"> Pitar para las advertencias

(src)="s69"> Bipio wrth ddangos rhybudd
(trg)="s69"> Pitar al mostrar una advertencia

(src)="s70"> Gwagu o 'r pen
(trg)="s70"> Vaciar desde arriba

(src)="s71"> Dangos y mesur batri yn gwacáu o ben y batri . Dim ond ar gael ar gyfer yr olwg batri traddodiadol .
(trg)="s71"> Mostrar el medidor de batería vaciándose desde la parte superior de la batería . Sólo implementado para la vista tradicional de la batería .

(src)="s72"> Batri ( bach ) sy 'n sefyll i fyny
(trg)="s72"> Batería vertical ( pequeña )

(src)="s73"> Dangos y batri llai , sy 'n sefyll i fyny , ar y panel
(trg)="s73"> Muestra la batería hacia arriba , más pequeña en el panel

(src)="s74"> Dangos y batri llorweddol
(trg)="s74"> Muestra la batería horizontal

(src)="s75"> Dangos y batri traddodiadol , sy 'n gorwedd ar ei ochr , ar y panel
(trg)="s75"> Muestra la batería tradicional horizontal en el panel

(src)="s76"> Dangos y label amser / canran
(trg)="s76"> Muestra la etiqueta de tiempo / porcentaje

(src)="s77"> 0 er mwyn peidio cael label , 1 yn rhoi canran a 2 yn rhoi 'r amser sy 'n weddillWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent
(trg)="s77"> 0 para ninguna etiqueta , 1 para porcentaje y 2 para tiempo restanteWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent

(src)="s78"> y cantWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining
(trg)="s78"> por cientoWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining

(src)="s79"> munud ar ôl
(trg)="s79"> minutos restantes

(src)="s80"> Cyfleuster Cyflwr Batri
(trg)="s80"> Utilidad de estado de la batería

(src)="s81"> Mae pŵer y batri 'n isel
(trg)="s81"> Carga de la batería baja

(src)="s82"> Mae 'r batri wedi ail-drydanu ’ n llwyr
(trg)="s82"> Batería recargada completamente

(src)="s83"> Ffatri Rhaglennig Dewis Nodau
(trg)="s83"> Fábrica para miniaplicación selector de caracteres

(src)="s84"> Palet Nodau
(trg)="s84"> Paleta de caracteres

(src)="s85"> Mewnosod nodau
(trg)="s85"> Insertar caracteres

(src)="s86"> Paletau sydd ar gaelPILCROW SIGN
(trg)="s86"> Paletas disponiblesPILCROW SIGN

(src)="s87"> Mewnosod " % s "
(trg)="s87"> Insertar « % s »

(src)="s88"> Mewnosod nod arbennig
(trg)="s88"> Insertar carácter especial

(src)="s89"> mewnosod nod arbennig % s
(trg)="s89"> insertar carácter especial % s

(src)="s90"> Rhaglennig Panel GNOME sy 'n medru dewis nodau anarferol nad ydynt ar fy mysellfwrdd . Ar gael dan Drwydded Gyhoeddus Gyffredinol GNU .
(trg)="s90"> Miniaplicación del panel de GNOME para seleccionar caracteres que no están en mi teclado . Distribuido bajo la Licencia Pública General GNU .

(src)="s91"> ANARGYMHELLIR - Nodau a ddangosir wrth i 'r rhaglennig gychwyn
(trg)="s91"> OBSOLETO - Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s92"> Nodau a ddangosir wrth i 'r rhaglennig gychwyn
(trg)="s92"> Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s93"> Y llinyn dewisodd y defnyddiwr y tro diwethaf defnyddiwyd y rhaglennig hwn . Caiff y llinyn yma ei ddangos pan mae 'r defnyddiwr yn cychwyn y rhaglennig .
(trg)="s93"> La cadena que el usuario había seleccionado cuando se usó la miniaplicación por última vez . Esta cadena se mostrará cuando el usuario inicie la miniaplicación .

(src)="s94"> Rhestr o 'r paletau sydd ar gael
(trg)="s94"> Lista de paletas disponibles

(src)="s95"> Rhestr o linynnau sy 'n cynnwys y paletau sydd ar gael
(trg)="s95"> Lista de cadenas que contienen las paletas disponibles

(src)="s96"> _ Golygu
(trg)="s96"> _ Editar

(src)="s97"> _ Palet :
(trg)="s97"> _ Paleta :

(src)="s98"> Cofnod palet
(trg)="s98"> Entrada de paleta

(src)="s99"> Newid palet gan ychwanegu neu dynnu nodau
(trg)="s99"> Modificar una paleta añadiendo o quitando caracteres

(src)="s100"> Ychwanegu Palet
(trg)="s100"> Añadir paleta

(src)="s101"> Golygu 'r Palet
(trg)="s101"> Editar la paleta

(src)="s102"> Rhestr paletau
(trg)="s102"> Lista de paletas

(src)="s103"> _ Paletau :
(trg)="s103"> _ Paletas :

(src)="s104"> Ychwanegu botwm
(trg)="s104"> Botón « Añadir »