# cs/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz
# zh_CN/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s1"> Accerciser
(trg)="s1"> Accerciser

(src)="s2"> Zpřístupněte svoji aplikaci
(trg)="s2"> 为你的应用提供辅助功能测试

(src)="s3"> Accerciser - průzkumník přístupnosti
(trg)="s3"> Accerciser 辅助功能浏览器

(src)="s4"> Výchozí rozložení zásuvného modulu na spodním panelu
(trg)="s4"> 下方面板的默认插件布局

(src)="s5"> Výchozí rozložení zásuvného modulu na horním panelu
(trg)="s5"> 上方面板的默认插件布局

(src)="s6"> Seznam ve výchozím nastavení zakázaných zásuvných modulů
(trg)="s6"> 默认禁用插件的列表

(src)="s7"> Trvání zvýraznění
(trg)="s7"> 高亮持续时间

(src)="s8"> Trvání zvýraznění rámečku při výběru objektu přístupnosti
(trg)="s8"> 当选择可访问对象时 , 高亮框的持续时间

(src)="s9"> Barva zvýraznění okraje
(trg)="s9"> 高亮边框颜色

(src)="s10"> Barva a průsvitnost zvýraznění okraje .
(trg)="s10"> 高亮边框的颜色和不透明 。

(src)="s11"> Barva zvýraznění výplně
(trg)="s11"> 高亮填充颜色

(src)="s12"> Barva a průsvitnost zvýraznění výplně .
(trg)="s12"> 高亮填充的颜色和不透明 。

(src)="s13"> Prohlížeč API
(trg)="s13"> API 浏览器

(src)="s14"> Procházet různé metody zvoleného objektu přístupnosti
(trg)="s14"> 浏览当前可访问对象的各种方法

(src)="s15"> Skrýt privátní atributy
(trg)="s15"> 隐藏私有属性

(src)="s16"> Metoda
(trg)="s16"> 方法

(src)="s17"> Vlastnost
(trg)="s17"> 属性

(src)="s18"> Hodnota
(trg)="s18"> 值

(src)="s19"> Konzola IPythonu
(trg)="s19"> IPython 控制台

(src)="s20"> Interaktivní konzola pro úpravu zvoleného objektu přístupnosti
(trg)="s20"> 操纵目前所选可访问对象的交互控制台

(src)="s21"> Monitor událostí
(trg)="s21"> 事件监视器

(src)="s22"> _ Monitorovat událostí
(trg)="s22"> 监视器事件 ( _ M )

(src)="s23"> _ Vymazat vybrané
(trg)="s23"> 清除选择 ( _ L )

(src)="s24"> Vše
(trg)="s24"> 全部

(src)="s25"> Zvolená aplikace
(trg)="s25"> 所选应用程序

(src)="s26"> Zvolený objekt přístupnosti
(trg)="s26"> 所选的可访问对象

(src)="s27"> Zdroj
(trg)="s27"> 来源

(src)="s28"> Monitor událostí
(trg)="s28"> 事件监视器

(src)="s29"> Zobrazovat události v pořadí , v jakém se objevují ve vybraných zdrojích a typech
(trg)="s29"> 显示来自选中的类型和来源的事件

(src)="s30"> Zvýraznit poslední záznam události
(trg)="s30"> 高亮最后一个事件

(src)="s31"> Začít / ukončit záznam událostí
(trg)="s31"> 开始 / 停止记录事件

(src)="s32"> Vymazat záznam událostí
(trg)="s32"> 清除事件日志

(src)="s33"> Počet potomků
(trg)="s33"> 子节点数

(src)="s34"> ( bez popisu )
(trg)="s34"> ( 没有描述 )

(src)="s35"> Popis
(trg)="s35"> 描述

(src)="s36"> Stavy
(trg)="s36"> 状态

(src)="s37"> Zobrazit
(trg)="s37"> 显示

(src)="s38"> Vztahy
(trg)="s38"> 关系

(src)="s39"> Atributy
(trg)="s39"> 属性

(src)="s40"> Objekt _ přístupnosti
(trg)="s40"> 可访问控件 ( _ A )

(src)="s41"> Provést akci
(trg)="s41"> 执行动作

(src)="s42"> Ak _ ce
(trg)="s42"> 动作 ( _ O )

(src)="s43"> ID
(trg)="s43"> ID

(src)="s44"> Toolkit
(trg)="s44"> 工具箱

(src)="s45"> Verze
(trg)="s45"> 版本

(src)="s46"> A _ plikace
(trg)="s46"> 应用 ( _ P )

(src)="s47"> Ko _ lekce
(trg)="s47"> 集合 ( _ L )

(src)="s48"> 0 , 0
(trg)="s48"> 0 , 0

(src)="s49"> Relativní pozice
(trg)="s49"> 相对位置

(src)="s50"> Velikost
(trg)="s50"> 大小

(src)="s51"> WIDGET
(trg)="s51"> 部件

(src)="s52"> Vrstva
(trg)="s52"> 层

(src)="s53"> MDI-Z-order
(trg)="s53"> MDI Z 序

(src)="s54"> Alfa
(trg)="s54"> 字母

(src)="s55"> Absolutní pozice
(trg)="s55"> 绝对位置

(src)="s56"> _ Komponenta
(trg)="s56"> 组件 ( _ M )

(src)="s57"> Pra _ covní plocha
(trg)="s57"> 桌面 ( _ K )

(src)="s58"> Lokalizace :
(trg)="s58"> 语系 :

(src)="s59"> _ Dokument
(trg)="s59"> 文档 ( _ D )

(src)="s60"> Odkaz
(trg)="s60"> 超级链接

(src)="s61"> _ Hypertext
(trg)="s61"> 超文本 ( _ Y )

(src)="s62"> Pozice
(trg)="s62"> 位置

(src)="s63"> Popis
(trg)="s63"> 描述

(src)="s64"> Lokalizace
(trg)="s64"> 语系

(src)="s65"> _ Obrázek
(trg)="s65"> 图像 ( _ I )

(src)="s66"> Po _ mocník při přihlášení
(trg)="s66"> 登录辅助工具 ( _ G )

(src)="s67"> Vybrat vše
(trg)="s67"> 全部选中

(src)="s68"> _ Výběr
(trg)="s68"> 选择 ( _ S )

(src)="s69"> Obsah je st _ reamovatelný
(trg)="s69"> 流式内容 ( _ R )

(src)="s70"> Titulek :
(trg)="s70"> 标题 :

(src)="s71"> Shrnutí :
(trg)="s71"> 摘要 :

(src)="s72"> Vybrané sloupce
(trg)="s72">所选列

(src)="s73"> Vybrané řádky
(trg)="s73">所选行

(src)="s74"> Sloupce
(trg)="s74">列

(src)="s75"> Řádky
(trg)="s75">行

(src)="s76"> Informace o tabulce
(trg)="s76"> 表格信息

(src)="s77"> jméno ( x , y )
(trg)="s77">名字 (x,y)

(src)="s78"> Hlavička :
(trg)="s78">标题:

(src)="s79" />
(trg)="s79"><\æ\²\¡\æ\œ\‰\æ\\\è\¿\°>

(src)="s80">Zabírá:
(trg)="s80">范围:

(src)="s81">Řádka
(trg)="s81">行

(src)="s82">Sloupec
(trg)="s82">列

(src)="s83">Zvolená buňka
(trg)="s83">选中的单元

(src)="s84">_Tabulka
(trg)="s84">表格(_T)

(src)="s85">Text
(trg)="s85">文本

(src)="s86">Posun
(trg)="s86">偏移

(src)="s87">Včetně výchozích
(trg)="s87">包含默认值

(src)="s88"> Začátek : 0
(trg)="s88"> 开始 : 0

(src)="s89">Konec: 0
(trg)="s89">结束:0

(src)="s90">Te_xt
(trg)="s90">文本(_X)

(src)="s91">Aktuální hodnota
(trg)="s91">当前值

(src)="s92">Minimální přírůstek
(trg)="s92">最小增量

(src)="s93">Maximální hodnota
(trg)="s93">最大值

(src)="s94">Minimální hodnota
(trg)="s94">最小值

(src)="s95">H_odnota
(trg)="s95">值(_U)

(src)="s96"> Neznámé
(trg)="s96"> 未知

(src)="s97">Prohlížeč rozhraní
(trg)="s97">界面查看器

(src)="s98">Umožňuje prohlížení různých vlastností rozhraní
(trg)="s98">允许查看各种界面属性

(src)="s99">(neimplementováno)
(trg)="s99">(未实现)

(src)="s100">Jméno
(trg)="s100">名称