# cs/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz
# nl/accerciser.gnome-2-30/accerciser.gnome-2-30.xml.gz


(src)="s1"> Accerciser
(trg)="s1"> Accerciser

(src)="s2"> Zpřístupněte svoji aplikaci
(trg)="s2"> Geef uw toepassing toegankelijkheidstraining

(src)="s3"> Accerciser - průzkumník přístupnosti
(trg)="s3"> Accerciser toegankelijkheidsverkenner

(src)="s4"> Výchozí rozložení zásuvného modulu na spodním panelu
(trg)="s4"> De standaardplugin voor het onderpaneel

(src)="s5"> Výchozí rozložení zásuvného modulu na horním panelu
(trg)="s5"> De standaardplugin voor het bovenpaneel

(src)="s6"> Seznam ve výchozím nastavení zakázaných zásuvných modulů
(trg)="s6"> Lijst van standaard uitgeschakelde plugins

(src)="s7"> Trvání zvýraznění
(trg)="s7"> Duur van oplichten

(src)="s8"> Trvání zvýraznění rámečku při výběru objektu přístupnosti
(trg)="s8"> De duur van het oplichtende vlak wanneer toegankelijke nodes geselecteerd worden

(src)="s9"> Barva zvýraznění okraje
(trg)="s9"> Randkleur oplichten

(src)="s10"> Barva a průsvitnost zvýraznění okraje .
(trg)="s10"> De randkleur ( en -doorzichtigheid ) voor oplichten .

(src)="s11"> Barva zvýraznění výplně
(trg)="s11"> Vulkleur voor oplichten

(src)="s12"> Barva a průsvitnost zvýraznění výplně .
(trg)="s12"> De vulkleur ( en -doorzichtigheid ) voor oplichten .

(src)="s13"> Prohlížeč API
(trg)="s13"> API-verkenner

(src)="s14"> Procházet různé metody zvoleného objektu přístupnosti
(trg)="s14"> De verschillende methoden van de huidige toegankelijke verkennen

(src)="s15"> Skrýt privátní atributy
(trg)="s15"> Privé-attributen verbergen

(src)="s16"> Metoda
(trg)="s16"> Methode

(src)="s17"> Vlastnost
(trg)="s17"> Eigenschap

(src)="s18"> Hodnota
(trg)="s18"> Waarde

(src)="s19"> Konzola IPythonu
(trg)="s19"> IPython-console

(src)="s20"> Interaktivní konzola pro úpravu zvoleného objektu přístupnosti
(trg)="s20"> Interactieve console voor het manipuleren van de geselecteerde toegankelijke

(src)="s21"> Monitor událostí
(trg)="s21"> Gebeurtenisobservatie

(src)="s22"> _ Monitorovat událostí
(trg)="s22"> _Gebeurtenissen observeren

(src)="s23"> _ Vymazat vybrané
(trg)="s23"> Selectie _wissen

(src)="s24"> Vše
(trg)="s24"> Alles

(src)="s25"> Zvolená aplikace
(trg)="s25"> Geselecteerde toepassing

(src)="s26"> Zvolený objekt přístupnosti
(trg)="s26"> Geselecteerde toegankelijke

(src)="s27"> Zdroj
(trg)="s27"> Bron

(src)="s28"> Monitor událostí
(trg)="s28"> Gebeurtenisobservatie

(src)="s29"> Zobrazovat události v pořadí , v jakém se objevují ve vybraných zdrojích a typech
(trg)="s29"> Gebeurtenissen van geselecteerde types en bronnen tonen terwijl ze plaatsvinden

(src)="s30"> Zvýraznit poslední záznam události
(trg)="s30"> Laatste gebeurtenis oplichten

(src)="s31"> Začít / ukončit záznam událostí
(trg)="s31"> Opname van gebeurtenissen starten/stoppen

(src)="s32"> Vymazat záznam událostí
(trg)="s32"> Gebeurtenislogboek wissen

(src)="s33"> Počet potomků
(trg)="s33"> Aantal kinderen

(src)="s34"> ( bez popisu )
(trg)="s34"> ( geen beschrijving )

(src)="s35"> Popis
(trg)="s35"> Beschrijving

(src)="s36"> Stavy
(trg)="s36"> Toestanden

(src)="s37"> Zobrazit
(trg)="s37"> Tonen

(src)="s38"> Vztahy
(trg)="s38"> Relaties

(src)="s39"> Atributy
(trg)="s39"> Attributen

(src)="s40"> Objekt _ přístupnosti
(trg)="s40"> _Toegankelijke

(src)="s41"> Provést akci
(trg)="s41"> Actie uitvoeren

(src)="s42"> Ak _ ce
(trg)="s42"> Acti_e

(src)="s43"> ID
(trg)="s43"> ID

(src)="s44"> Toolkit
(trg)="s44"> Toolkit

(src)="s45"> Verze
(trg)="s45"> Versie

(src)="s46"> A _ plikace
(trg)="s46"> Toe_passing

(src)="s47"> Ko _ lekce
(trg)="s47"> _Collection

(src)="s48"> 0 , 0
(trg)="s48"> 0 , 0

(src)="s49"> Relativní pozice
(trg)="s49"> Relatieve positie

(src)="s50"> Velikost
(trg)="s50"> Grootte

(src)="s51"> WIDGET
(trg)="s51"> WIDGET

(src)="s52"> Vrstva
(trg)="s52"> Laag

(src)="s53"> MDI-Z-order
(trg)="s53"> MDI-Z-volgorde

(src)="s54"> Alfa
(trg)="s54"> Alpha

(src)="s55"> Absolutní pozice
(trg)="s55"> Absolute positie

(src)="s56"> _ Komponenta
(trg)="s56"> Co _ mponent

(src)="s57"> Pra _ covní plocha
(trg)="s57"> _ Bureaublad

(src)="s58"> Lokalizace :
(trg)="s58"> Taalinstelling :

(src)="s59"> _ Dokument
(trg)="s59"> _ Document

(src)="s60"> Odkaz
(trg)="s60"> Hyperlink

(src)="s61"> _ Hypertext
(trg)="s61"> H _ ypertext

(src)="s62"> Pozice
(trg)="s62"> Positie

(src)="s63"> Popis
(trg)="s63"> Beschrijving

(src)="s64"> Lokalizace
(trg)="s64"> Taalinstelling

(src)="s65"> _ Obrázek
(trg)="s65"> _ Afbeelding

(src)="s66"> Po _ mocník při přihlášení
(trg)="s66"> Lo _ gin-hulpje

(src)="s67"> Vybrat vše
(trg)="s67"> Alles selecteren

(src)="s68"> _ Výběr
(trg)="s68"> _ Selectie

(src)="s69"> Obsah je st _ reamovatelný
(trg)="s69"> Ver _ zendbare inhoud

(src)="s70"> Titulek :
(trg)="s70"> Bijschrift :

(src)="s71"> Shrnutí :
(trg)="s71"> Samenvatting :

(src)="s72"> Vybrané sloupce
(trg)="s72"> Geselecteerde kolommen

(src)="s73"> Vybrané řádky
(trg)="s73"> Geselecteerde rijen

(src)="s74"> Sloupce
(trg)="s74"> Kolommen

(src)="s75"> Řádky
(trg)="s75"> Rijen

(src)="s76"> Informace o tabulce
(trg)="s76"> Tabelinformatie

(src)="s77"> jméno ( x , y )
(trg)="s77"> naam ( x , y )

(src)="s78"> Hlavička :
(trg)="s78"> Koptekst :

(src)="s79" />
(trg)="s79" />

(src)="s80">Zabírá:
(trg)="s80">Bereik:

(src)="s81">Řádka
(trg)="s81">Rij

(src)="s82">Sloupec
(trg)="s82">Kolom

(src)="s83">Zvolená buňka
(trg)="s83">Geselecteerde cel

(src)="s84">_Tabulka
(trg)="s84">_Tabel

(src)="s85">Text
(trg)="s85">Tekst

(src)="s86">Posun
(trg)="s86">Verschuiving

(src)="s87">Včetně výchozích
(trg)="s87">Standaardinstellingen gebruiken

(src)="s88"> Začátek : 0
(trg)="s88"> 0

(src)="s89">Konec: 0
(trg)="s89">Einde: 0

(src)="s90">Te_xt
(trg)="s90">Te_kst

(src)="s91">Aktuální hodnota
(trg)="s91">Huidige waarde

(src)="s92">Minimální přírůstek
(trg)="s92">Minimale ophoging

(src)="s93">Maximální hodnota
(trg)="s93">Maximale waarde

(src)="s94">Minimální hodnota
(trg)="s94">Minimale waarde

(src)="s95">H_odnota
(trg)="s95">_Waarde

(src)="s96"> Neznámé
(trg)="s96"> onbekend

(src)="s97">Prohlížeč rozhraní
(trg)="s97">Interfaceviewer

(src)="s98">Umožňuje prohlížení různých vlastností rozhraní
(trg)="s98">Diverse interface-eigenschappen bekijken

(src)="s99">(neimplementováno)
(trg)="s99">(niet geïmplementeerd)

(src)="s100">Jméno
(trg)="s100">Naam