# cs/alacarte.gnome-2-28/alacarte.gnome-2-28.xml.gz
# io/alacarte.gnome-2-28/alacarte.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> Název
(trg)="s1"> Nomo

(src)="s2"> Zobrazit
(trg)="s2"> Montrez

(src)="s3"> Položka
(trg)="s3"> Elemento

(src)="s4"> Hlavní nabídka
(trg)="s4"> Precipua Menuo

(src)="s5"> Změnit aplikace zobrazené v hlavní nabídce
(trg)="s5"> Chanjez quin programi montresas en la precipua menuo

(src)="s6"> _ Obnovit původní
(trg)="s6"> _ Reversionez ad Originalajo

(src)="s7"> Obnovit výchozí uspořádání nabídky
(trg)="s7"> Restaurez la originala menuala traso

(src)="s8"> _ Nabídky :
(trg)="s8"> _ Menui :

(src)="s9"> P _ oložky :
(trg)="s9"> _ Elementi :

(src)="s10"> _ Nová nabídka
(trg)="s10"> _ Nova Menuo

(src)="s11"> No _ vá položka
(trg)="s11"> No _ va Elemento

(src)="s12"> Nový _ oddělovač
(trg)="s12"> Nova _ Separilo

(src)="s13"> Přesunout výš
(trg)="s13"> Movigez Adsupre

(src)="s14"> Přesunout níž
(trg)="s14"> Movigez Adinfre

(src)="s15"> Zrušit změny ?
(trg)="s15"> Ka Reversionez Chanji ?

(src)="s16"> Vrátit původní nastavení všech nabídek ?
(trg)="s16"> Ka reversionez omna menui ad originala situesi ?

# cs/alacarte.gnome-3-4/alacarte.gnome-3-4.xml.gz
# io/alacarte.gnome-3-4/alacarte.gnome-3-4.xml.gz


(src)="s1"> Název
(trg)="s1"> Nomo

(src)="s2"> Zobrazit
(trg)="s2"> Montrez

(src)="s3"> Položka
(trg)="s3"> Elemento

(src)="s4"> Hlavní nabídka
(trg)="s4"> Precipua Menuo

(src)="s5"> Přidat aplikace do nebo odebrat z hlavní nabídky
(trg)="s5"> Chanjez quin programi montresas en la precipua menuo

(src)="s6"> _ Obnovit původní
(trg)="s6"> _ Reversionez ad Originalajo

(src)="s7"> Obnovit výchozí uspořádání nabídky
(trg)="s7"> Restaurez la originala menuala traso

(src)="s8"> _ Nabídky :
(trg)="s8"> _ Menui :

(src)="s9"> P _ oložky :
(trg)="s9"> _ Elementi :

(src)="s10"> _ Nová nabídka
(trg)="s10"> _ Nova Menuo

(src)="s11"> No _ vá položka
(trg)="s11"> No _ va Elemento

(src)="s12"> Nový _ oddělovač
(trg)="s12"> Nova _ Separilo

(src)="s13"> Přesunout výš
(trg)="s13"> Movigez Adsupre

(src)="s14"> Přesunout níž
(trg)="s14"> Movigez Adinfre

(src)="s15"> Zrušit změny ?
(trg)="s15"> Ka Reversionez Chanji ?

(src)="s16"> Vrátit původní nastavení všech nabídek ?
(trg)="s16"> Ka reversionez omna menui ad originala situesi ?

# cs/alacarte.master/alacarte.master.xml.gz
# io/alacarte.master/alacarte.master.xml.gz


(src)="s1"> Název
(trg)="s1"> Nomo

(src)="s2"> Zobrazit
(trg)="s2"> Montrez

(src)="s3"> Položka
(trg)="s3"> Elemento

(src)="s6"> Hlavní nabídka
(trg)="s6"> Precipua Menuo

(src)="s7"> Přidat aplikace do nebo odebrat z hlavní nabídky
(trg)="s7"> Chanjez quin programi montresas en la precipua menuo

(src)="s8"> Obnovit výchozí uspořádání nabídky
(trg)="s8"> Restaurez la originala menuala traso

(src)="s9"> _ Nová nabídka
(trg)="s9"> _ Nova Menuo

(src)="s10"> No _ vá položka
(trg)="s10"> No _ va Elemento

(src)="s11"> Nový _ oddělovač
(trg)="s11"> Nova _ Separilo

(src)="s12"> Přesunout níž
(trg)="s12"> Movigez Adinfre

(src)="s13"> Přesunout výš
(trg)="s13"> Movigez Adsupre

(src)="s15"> Název :
(trg)="s15"> Nomo

# cs/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-24/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-24.xml.gz
# io/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-24/gdk-pixbuf.gdk-pixbuf-2-24.xml.gz


(src)="s1"> Nelze otevřít soubor „ % s “ : % s
(trg)="s1"> Faliis apertar dokumento ' % s ' : % s

(src)="s7"> Typ obrázku „ % s “ není podporován
(trg)="s7"> Imajala tipo ' % s ' es nesuportata

(src)="s10"> Nelze načíst obrázek „ % s “ : % s
(trg)="s10"> Faliis apertar imajo ' % s ' : % s

(src)="s11"> Chyba při zápisu do souboru obrázku : % s
(trg)="s11"> Eroro dum skribas ad imajala dokumento : % s

(src)="s14"> Nelze otevřít dočasný soubor
(trg)="s14"> Faliis apertar tempala dokumento

(src)="s15"> Z dočasného souboru nelze číst
(trg)="s15"> Faliis lektar de tempala dokumento

(src)="s16"> Nelze otevřít „ % s “ pro zápis : % s
(trg)="s16"> Faliis apertar ' % s ' por skribo : % s

(src)="s17"> Nelze zavřít „ % s “ během zápisu obrázku , možná nejsou uložena všechna data : % s
(trg)="s17"> Faliis klozar ' % s ' dum skribas imajo , omna donaji forsan ne esabas salvita : % s

(src)="s19"> Chyba při zápisu do obrazového proudu
(trg)="s19"> Eroro dum skribas ad imajala dokumento : % s

(src)="s22"> Záhlaví obrázku je poškozeno
(trg)="s22"> Imajala kapo es koruptita

(src)="s23"> Neznámý formát obrázku
(trg)="s23"> Imajala formato nekonocata

(src)="s27"> Neplatné záhlaví v animaci
(trg)="s27"> Nevalida kapo en animo

(src)="s30"> Formát obrázku ANI
(trg)="s30"> La ANI imajala formato

(src)="s37"> Nelze zapisovat do souboru BMP
(trg)="s37"> Ne povis skribar ad BMP-dokumento

(src)="s38"> Formát obrázku BMP
(trg)="s38"> La BMP imajala formato

(src)="s39"> Chyba při čtení formátu GIF : % s
(trg)="s39"> Eroro dum lektas GIF : % s

(src)="s53"> Formát obrázku GIF
(trg)="s53"> La GIF imajala formato

(src)="s54"> Neplatné záhlaví ikony
(trg)="s54"> Nevalida kapo en ikono

(src)="s57"> Ikona má nulovou šířku
(trg)="s57"> Ikono havas zera larjeso

(src)="s58"> Ikona má nulovou výšku
(trg)="s58"> Ikono havas zera alteso

(src)="s59"> Nepodporovaný typ ikony
(trg)="s59"> Nesuportata ikonala tipo

(src)="s63"> Nepodporovaná hloubka souboru ICO : % d
(trg)="s63"> Nesuportata profundeso por ICO-dokumento : % d

(src)="s64"> Formát obrázku ICO
(trg)="s64"> La ICO imajala formato

(src)="s65"> Chyba při čtení obrázku ICNS : % s
(trg)="s65"> Eroro dum skribas ad imajala dokumento : % s

(src)="s66"> Nelze dekódovat soubor ICNS
(trg)="s66"> Ne povis selektar dokumento

(src)="s67"> Formát obrázku ICNS
(trg)="s67"> La ICO imajala formato

(src)="s68"> Nelze alokovat paměť proudu
(trg)="s68"> Ne povas asignar koloromapa strukturo

(src)="s69"> Nelze dekódovat obrázek
(trg)="s69"> Ne povis konvertar dokumentonomo

(src)="s71"> Typ obrázku v současnosti není podporován
(trg)="s71"> Imajala tipo ' % s ' es nesuportata

(src)="s75"> Formát obrázku JPEG 2000
(trg)="s75"> La JPEG imajala formato

(src)="s78"> Nepodporovaný prostor barev JPEG ( % s )
(trg)="s78"> Nesuportat JPEG-kolorospaco ( % s )

(src)="s83"> Formát obrázku JPEG
(trg)="s83"> La JPEG imajala formato

(src)="s87"> Obrázek má nepodporované bpp
(trg)="s87"> Imajo havas nesuportata bpp

(src)="s89"> Nelze vytvořit nový pixbuf
(trg)="s89"> Ne povis krear nova imajobufro

(src)="s91"> Nelze alokovat paměť pro obrázek PCX
(trg)="s91"> Ne povas asignar koloromapa strukturo

(src)="s94"> Formát obrázku PCX
(trg)="s94"> La PCX imajala formato

(src)="s111"> Formát obrázku PNG
(trg)="s111"> La PNG imajala formato

(src)="s115"> Soubor PNM má šířku obrázku 0
(trg)="s115"> PNM dokumento havas imajala larjeso de 0

(src)="s116"> Soubor PNM má výšku obrázku 0
(trg)="s116"> PNM dokumento havas imajala alteso de 0

(src)="s126"> Rodina formátů obrázků PNM / PBM / PGM / PPM
(trg)="s126"> La PNM / PBM / PGM / PPM-imajoformatala familio

(src)="s128"> Nezdařilo se čtení záhlaví QTIF
(trg)="s128"> Faliis skribar kapo

(src)="s131"> Chyba při čtení QTIF atom : % s
(trg)="s131"> Eroro dum lektas GIF : % s

(src)="s133"> Nezdařila se alokace struktury kontextu QTIF .
(trg)="s133"> Ne povas asignar koloromapa strukturo

(src)="s134"> Nezdařilo se vytvoření objektu GdkPixbufLoader .
(trg)="s134"> Faliis skribar dokumentuyala indexo

(src)="s135"> Nelze nalézt atom obrazových dat .
(trg)="s135"> Faliis apertar TIFF-imajo

(src)="s136"> Formát obrázku QTIF
(trg)="s136"> La TIFF imajala formato

(src)="s146"> Nelze alokovat nový pixbuf
(trg)="s146"> Ne povas asignar nova imajobufro

(src)="s148"> Nelze alokovat strukturu pro mapu barev
(trg)="s148"> Ne povas asignar koloromapa strukturo

(src)="s149"> Nelze alokovat položky mapy barev
(trg)="s149"> Ne povas asignar koloromapa elementi

(src)="s155"> V souboru jsou přebytečná data
(trg)="s155"> Ecesa donaji en dokumento

(src)="s156"> Formát obrázku Targa
(trg)="s156"> La Targa imajala formato

(src)="s157"> Nelze získat šířku obrázku ( chybný soubor TIFF )
(trg)="s157"> Ne povis aquirar imajala larjeso ( mala TIFF dokumento )

(src)="s158"> Nelze získat výšku obrázku ( chybný soubor TIFF )
(trg)="s158"> Ne povis aquirar imajala alteso ( mala TIFF dokumento )

(src)="s159"> Výška nebo šířka obrázku TIFF je 0
(trg)="s159"> Larjeso od alteso di TIFF imajo es zero

(src)="s162"> Nelze načíst data RGB ze souboru TIFF
(trg)="s162"> Faliis charjar RVB-donaji de TIFF-dokumento

(src)="s163"> Nelze otevřít obrázek TIFF
(trg)="s163"> Faliis apertar TIFF-imajo