# bn_IN/accerciser.gnome-3-0/accerciser.gnome-3-0.xml.gz
# sk/accerciser.gnome-3-0/accerciser.gnome-3-0.xml.gz


(src)="s2"> আপনার অ ্ যাপ ্ লিকেশনে বিশেষ ব ্ যবহারের ক ্ ষমতা উপলব ্ ধ করুন
(trg)="s2"> Sprístupní vašu aplikáciu

(src)="s3"> Accerciser বিশেষ প ্ রয়োগব ্ যবস ্ থার এক ্ সপ ্ লোরার
(trg)="s3"> Accerciser - prieskumník prístupnosti

(src)="s4"> নিম ্ নবর ্ তী প ্ যানেলের জন ্ য ডিফল ্ ট প ্ লাগ-ইনের বিন ্ যাস
(trg)="s4"> Predvolené rozloženie zásuvného modulu na spodnom paneli

(src)="s5"> উপরের প ্ যানেলের জন ্ য ডিফল ্ ট প ্ লাগ-ইনের বিন ্ যাস
(trg)="s5"> Predvolené rozloženie zásuvného modulu na hornom paneli

(src)="s6"> ডিফল ্ টরূপে নিষ ্ ক ্ রিয় প ্ লাগ-ইনের তালিকা
(trg)="s6"> Zoznam zásuvných modulov , ktoré sú predvolene zakázané

(src)="s13"> API ব ্ রাউজার
(trg)="s13"> Prehliadač API

(src)="s14"> বর ্ তমান বিশেষ ব ্ যবহারের সুবিধার বিভিন ্ ন পদ ্ ধতি ব ্ রাউজ করুন
(trg)="s14"> Prechádzať rôzne metódy zvoleného objektu prístupnosti

(src)="s15"> গোপনীয় বৈশিষ ্ ট ্ য আড়াল করা হবে
(trg)="s15"> Skryť súkromné atribúty

(src)="s16"> পদ ্ ধতি
(trg)="s16"> Metóda

(src)="s17"> বৈশিষ ্ ট ্ য
(trg)="s17"> Vlastnosť

(src)="s18"> মান
(trg)="s18"> Hodnota

(src)="s19"> IPython কনসোল
(trg)="s19"> Konzola programu IPython

(src)="s20"> বর ্ তমানে নির ্ বাচিত বিশেষ ব ্ যবহারপ ্ রণালীর বৈশিষ ্ ট ্ য পরিবর ্ তনের জন ্ য ইন ্ টারেক ্ টিভ কনসোল
(trg)="s20"> Interaktívna konzola pre úpravu vybraného objektu prístupnosti

(src)="s21"> ইভেন ্ ট নিরীক ্ ষণ ব ্ যবস ্ থা
(trg)="s21"> Monitor udalostí

(src)="s22"> ইভেন ্ ট নিরীক ্ ষণ ( _ M )
(trg)="s22"> _ Monitorovať udalosti

(src)="s23"> নির ্ বাচিত মান বাতিল করা হবে ( _ l )
(trg)="s23"> _ Zrušiť výber

(src)="s24"> সমগ ্ র
(trg)="s24"> Všetko

(src)="s25"> নির ্ বাচিত অ ্ যাপ ্ লিকেশন
(trg)="s25"> Zvolená aplikácia

(src)="s26"> নির ্ বাচিত বিশেষ ব ্ যবহারপ ্ রণালী
(trg)="s26"> Zvolený objekt prístupnosti

(src)="s27"> উৎস
(trg)="s27"> Zdroj

(src)="s28"> ইভেন ্ ট নিরীক ্ ষণ ব ্ যবস ্ থা
(trg)="s28"> Monitor udalostí

(src)="s29"> নির ্ বাচিত ধরন ও উৎসস ্ থল থেকে উৎপন ্ ন ইভেন ্ ট প ্ রদর ্ শন করা হয়
(trg)="s29"> Zobrazuje udalosti v poradí , ako k nim dochádza vo vybraných typoch a zdrojoch

(src)="s30"> সর ্ বশেষ ইভেন ্ ট সংক ্ রান ্ ত এন ্ ট ্ রি উজ ্ জ ্ বল করা হবে
(trg)="s30"> Zvýrazňuje posledný záznam udalostí

(src)="s32"> নির ্ বাচিত মান বাতিল করা হবে ( _ l )
(trg)="s32"> Vymaže záznam udalostí

(src)="s33"> চাইল ্ ডের সংখ ্ যা
(trg)="s33"> Počet potomkov

(src)="s34"> ( কোনো বিবরণ নেই )
(trg)="s34"> ( bez popisu )

(src)="s35"> বিবরণ
(trg)="s35"> Popis

(src)="s36"> অবস ্ থা
(trg)="s36"> Stavy

(src)="s37"> প ্ রদর ্ শন
(trg)="s37"> Zobraziť

(src)="s38"> সম ্ পর ্ ক
(trg)="s38"> Vzťahy

(src)="s39"> বৈশিষ ্ ট ্ য
(trg)="s39"> Atribúty

(src)="s40"> বিশেষ ব ্ যবহার প ্ রণালী ( _ A )
(trg)="s40"> Objekt _ prístupnosti

(src)="s41"> কর ্ ম সঞ ্ চালন
(trg)="s41"> Vykonať akciu

(src)="s42"> কর ্ ম ( _ o )
(trg)="s42"> _ Akcia

(src)="s43"> ID
(trg)="s43"> ID

(src)="s44"> টুল-কিট
(trg)="s44"> Nástroje

(src)="s45"> সংস ্ করণ
(trg)="s45"> Verzia

(src)="s46"> অ ্ যাপ ্ লিকেশন ( _ p )
(trg)="s46"> A _ plikácia

(src)="s47"> সংকলন ( _ l )
(trg)="s47"> _ Kolekcia

(src)="s48"> 0 , 0
(trg)="s48"> 0 , 0

(src)="s49"> আপেক ্ ষিক অবস ্ থান
(trg)="s49"> Relatívna pozícia

(src)="s50"> মাপ
(trg)="s50"> Veľkosť

(src)="s51"> WIDGET
(trg)="s51"> PRVOK

(src)="s52"> স ্ তর
(trg)="s52"> Vrstva

(src)="s53"> MDI-Z-order
(trg)="s53"> MDI-Z-order

(src)="s54"> আলফা
(trg)="s54"> Priehľadnosť

(src)="s55"> সুনির ্ দিষ ্ ট অবস ্ থান
(trg)="s55"> Absolútna pozícia

(src)="s56"> অংশ ( _ m )
(trg)="s56"> Ko _ mponent

(src)="s57"> ডেস ্ কটপ ( _ k )
(trg)="s57"> Pra _ covná plocha

(src)="s58"> লোকেইল :
(trg)="s58"> Lokalizácia :

(src)="s59"> নথিপত ্ র ( _ D )
(trg)="s59"> _ Dokument

(src)="s60"> হাইপার-লিঙ ্ ক
(trg)="s60"> Odkaz

(src)="s61"> হাইপার-টেক ্ সট ( _ y )
(trg)="s61"> H _ ypertext

(src)="s62"> অবস ্ থান
(trg)="s62"> Pozícia

(src)="s63"> বিবরণ
(trg)="s63"> Popis

(src)="s64"> লোকেইল
(trg)="s64"> Lokalizácia

(src)="s65"> ছবি ( _ I )
(trg)="s65"> _ Obrázok

(src)="s66"> লগ-ইন সহায়তা ( _ g )
(trg)="s66"> Pomoc _ ník pri prihlásení

(src)="s67"> সমগ ্ র নির ্ বাচন
(trg)="s67"> Vybrať všetko

(src)="s68"> নির ্ বাচন ( _ S )
(trg)="s68"> _ Výber

(src)="s69"> স ্ ট ্ রিম করার যোগ ্ য বিষয়বস ্ তু ( _ r )
(trg)="s69"> St _ reamovateľný obsah

(src)="s70"> শিরোনাম :
(trg)="s70"> Titulok :

(src)="s71"> সার সংক ্ ষেপ :
(trg)="s71"> Zhrnutie :

(src)="s72"> নির ্ বাচিত কলাম
(trg)="s72"> Vybrané stĺpce

(src)="s73"> নির ্ বাচিত সারি
(trg)="s73"> Vybrané riadky

(src)="s74"> কলাম
(trg)="s74"> Stĺpce

(src)="s75"> সারি
(trg)="s75"> Riadky

(src)="s76"> টেবিল সংক ্ রান ্ ত তথ ্ য
(trg)="s76"> Informácie o tabuľke

(src)="s77"> name ( x , y )
(trg)="s77"> názov ( x , y )

(src)="s78"> হেডার :
(trg)="s78"> Hlavička :

(src)="s79" />
(trg)="s79" />

(src)="s80">এক্সটেন্ট:
(trg)="s80">Zaberá:

(src)="s81">সারি
(trg)="s81">Riadok

(src)="s82">কলাম
(trg)="s82">Stĺpec

(src)="s83">নির্বাচিত সেল
(trg)="s83">Zvolená bunka

(src)="s84">টেবিল (_T)
(trg)="s84">_Tabuľka

(src)="s85">টেক্সট
(trg)="s85">Text

(src)="s86">অফ-সেট
(trg)="s86">Posun

(src)="s87">ডিফল্ট মান অন্তর্ভুক্ত করা হবে
(trg)="s87">Vrátane predvolených

(src)="s88"> আরম ্ ভ : 0
(trg)="s88">Začiatok: 0 Začiatok : 0

(src)="s89">সমাপ্তি: 0
(trg)="s89"> Koniec : 0

(src)="s90">টেক্সট (_x)
(trg)="s90">Te_xt

(src)="s91">বর্তমান মান
(trg)="s91">Aktuálna hodnota

(src)="s92">সর্বনিম্ন বৃদ্ধি
(trg)="s92">Minimálny prírastok

(src)="s93">সর্বোচ্চ মান
(trg)="s93">Maximálna hodnota

(src)="s94">সর্বনিম্ন মান
(trg)="s94">Minimálna hodnota

(src)="s95">মান (_u)
(trg)="s95">Hodno_ta

(src)="s96"> অজানা
(trg)="s96">neznáme

(src)="s97">ইন্টারফেস প্রদর্শন ব্যবস্থা
(trg)="s97">Prehliadač rozhrania

(src)="s98">ইন্টারফেসের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনের সুবিধা উপলব্ধ করা হয়
(trg)="s98">Umožňuje prehliadanie rôznych vlastností rozhrania

(src)="s99"> (কার্যকরী নয়)
(trg)="s99">(neimplementované)

(src)="s100">নাম
(trg)="s100">Názov

(src)="s101">URI
(trg)="s101">URI

(src)="s102">আরম্ভ
(trg)="s102">Začiatok

(src)="s103">সমাপ্তি
(trg)="s103">Koniec

(src)="s104">নির্বাচনযোগ্য অত্যাধিক চাইল্ড
(trg)="s104">Príliš mnoho zvoliteľných potomkov

(src)="s105"> (সম্পাদনযোগ্য)
(trg)="s105"> ( Upraviteľné )

(src)="s106">ঝটপট নির্বাচন
(trg)="s106">Rýchly výber

(src)="s107">বিশেষ ব্যবহারের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি ঝটপট প্রয়োগের জন্য একটি প্লাগ-ইন।
(trg)="s107">Zásuvný modul umožňujúci rýchly výber objektov prístupnosti.

(src)="s108">সর্বশেষ ব্যবহৃত বিশেষ ব্যবহারপ্রণালী পরীক্ষণ
(trg)="s108">Skontrolovať posledný zameraný objekt prístupnosti