# az_IR/gdk-pixbuf.master/gdk-pixbuf.master.xml.gz
# vi/gdk-pixbuf.master/gdk-pixbuf.master.xml.gz


# az_IR/gtk+.gtk-2-18/gtk+.gtk-2-18.xml.gz
# vi/gtk+.gtk-2-18/gtk+.gtk-2-18.xml.gz


(src)="s13"> keyboard label
(trg)="s13"> Những cờ gỡ lỗi Gdk cần bỏ đặtkeyboard label

(src)="s14"> keyboard label
(trg)="s14"> BackSpacekeyboard label

(src)="s15"> keyboard label
(trg)="s15"> Tabkeyboard label

(src)="s16"> keyboard label
(trg)="s16"> Enterkeyboard label

(src)="s17"> keyboard label
(trg)="s17"> Pausekeyboard label

(src)="s18"> keyboard label
(trg)="s18"> Scroll _ Lockkeyboard label

(src)="s19"> keyboard label
(trg)="s19"> SysRqkeyboard label

(src)="s20"> keyboard label
(trg)="s20"> Esckeyboard label

(src)="s21"> keyboard label
(trg)="s21"> Multikeyboard label

(src)="s22"> keyboard label
(trg)="s22"> Homekeyboard label

(src)="s23"> keyboard label
(trg)="s23"> Tráikeyboard label

(src)="s24"> keyboard label
(trg)="s24"> Lênkeyboard label

(src)="s25"> keyboard label
(trg)="s25"> Phảikeyboard label

(src)="s26"> keyboard label
(trg)="s26"> Xuốngkeyboard label

(src)="s27"> keyboard label
(trg)="s27"> PgUpkeyboard label

(src)="s28"> keyboard label
(trg)="s28"> PgDnkeyboard label

(src)="s29"> keyboard label
(trg)="s29"> Endkeyboard label

(src)="s30"> keyboard label
(trg)="s30"> Beginkeyboard label

(src)="s32"> keyboard label
(trg)="s32"> Inskeyboard label

(src)="s33"> keyboard label
(trg)="s33"> Num _ Lockkeyboard label

(src)="s34"> keyboard label
(trg)="s34"> KP _ Spacekeyboard label

(src)="s35"> keyboard label
(trg)="s35"> KP _ Tabkeyboard label

(src)="s36"> keyboard label
(trg)="s36"> KP _ Enterkeyboard label

(src)="s37"> keyboard label
(trg)="s37"> KP _ Homekeyboard label

(src)="s38"> keyboard label
(trg)="s38"> KP _ Leftkeyboard label

(src)="s39"> keyboard label
(trg)="s39"> KP _ Upkeyboard label

(src)="s40"> keyboard label
(trg)="s40"> KP _ Rightkeyboard label

(src)="s41"> keyboard label
(trg)="s41"> KP _ Downkeyboard label

(src)="s42"> keyboard label
(trg)="s42"> KP _ Page _ Upkeyboard label

(src)="s43"> keyboard label
(trg)="s43"> KP _ Priorkeyboard label

(src)="s44"> keyboard label
(trg)="s44"> KP _ Page _ Downkeyboard label

(src)="s45"> keyboard label
(trg)="s45"> KP _ Nextkeyboard label

(src)="s46"> keyboard label
(trg)="s46"> KP _ Endkeyboard label

(src)="s47"> keyboard label
(trg)="s47"> KP _ Beginkeyboard label

(src)="s48"> keyboard label
(trg)="s48"> KP _ Insertkeyboard label

(src)="s49"> keyboard label
(trg)="s49"> KP _ Deletekeyboard label

(src)="s257"> keyboard label
(trg)="s257"> Đồ họakeyboard label

(src)="s258"> keyboard label
(trg)="s258"> Shiftkeyboard label

(src)="s259"> keyboard label
(trg)="s259"> Ctrlkeyboard label

(src)="s260"> keyboard label
(trg)="s260"> Altkeyboard label

(src)="s261"> keyboard label
(trg)="s261"> Superkeyboard label

(src)="s262"> keyboard label
(trg)="s262"> Hyperkeyboard label

(src)="s263"> keyboard label
(trg)="s263"> Metakeyboard label

(src)="s264"> keyboard label
(trg)="s264"> Phím cáchkeyboard label

(src)="s269"> calendar : YM
(trg)="s269"> Thẻ không được quản lý : « % s » calendar : YM

(src)="s271"> calendar : week _ start : 62000year measurement template
(trg)="s271"> calendar : week _ start : 12000year measurement template

(src)="s272"> % Id % dcalendar : day : digits
(trg)="s272"> 2000 % Id % dcalendar : day : digits

(src)="s275"> Accelerator
(trg)="s275"> % YAccelerator

(src)="s278"> progress bar label
(trg)="s278"> Phím tắt mới ... progress bar label

(src)="s279"> paper size
(trg)="s279"> % d % % paper size

(src)="s280"> بیر دنه رنگ سچ
(trg)="s280"> Chọn màu

(src)="s306"> predefinito : mm
(trg)="s306"> Chọn màupredefinito : mm

(src)="s307"> default : RTL
(trg)="s307"> default : mm

(src)="s350"> Stock label
(trg)="s350"> Thê _ mStock label

(src)="s352"> Stock label
(trg)="s352"> _ BỏStock label

(src)="s386"> sftp : / / blahblah
(trg)="s386"> Đang hoàn thành ... sftp : / / blahblah

(src)="s387"> sftp : / / blahblah [ Tab ]
(trg)="s387"> Chỉ có thể chọn tập tin cục bộsftp : / / blahblah [ Tab ]

(src)="s417"> File System
(trg)="s417"> Không thể chuyển đổi tên tập tinFile System

(src)="s436"> input method menu
(trg)="s436"> Đơn giảninput method menu

(src)="s437"> input method menu
(trg)="s437"> Hệ thốnginput method menu

(src)="s466"> predefinito : LTR
(trg)="s466"> Các cờ gỡ lỗi GTK + cần bỏ đặtpredefinito : LTR

(src)="s467"> default : RTL
(trg)="s467"> default : LTR

(src)="s506"> print operation status
(trg)="s506"> % s yêu cầu # % dprint operation status

(src)="s507"> print operation status
(trg)="s507"> Tình trạng đầu tiênprint operation status

(src)="s508"> print operation status
(trg)="s508"> Đang chuẩn bị inprint operation status

(src)="s509"> print operation status
(trg)="s509"> Đang tạo ra dữ liệuprint operation status

(src)="s510"> print operation status
(trg)="s510"> Đang gửi dữ liệuprint operation status

(src)="s511"> print operation status
(trg)="s511"> Đang đợiprint operation status

(src)="s512"> print operation status
(trg)="s512"> Đầu ra bị chặnprint operation status

(src)="s513"> print operation status
(trg)="s513"> Đang inprint operation status

(src)="s514"> print operation status
(trg)="s514"> Hoàn tấtprint operation status

(src)="s581"> Stock label
(trg)="s581"> Thẳng đứngStock label

(src)="s582"> Stock label
(trg)="s582"> Nằm ngangStock label

(src)="s583"> Stock label
(trg)="s583"> Đảo thẳng đứngStock label

(src)="s584"> Stock label
(trg)="s584"> Đảo nằm ngangStock label

(src)="s589"> _ خیر
(trg)="s589"> _ Bây giờ

(src)="s601"> _ رنگBinding and finishing
(trg)="s601"> MàuBinding and finishing

(src)="s620"> recent menu label
(trg)="s620"> Không biết mụcrecent menu label

(src)="s621"> recent menu label
(trg)="s621"> _ % d . % srecent menu label

(src)="s623"> Stock label
(trg)="s623"> Không thể tìm thấy mục có URI « % s » Stock label

(src)="s624"> Stock label
(trg)="s624"> Thông tinStock label

(src)="s625"> Stock label
(trg)="s625"> Cảnh báoStock label

(src)="s626"> Stock label
(trg)="s626"> LỗiStock label

(src)="s627"> Stock label
(trg)="s627"> Câu hỏiStock label

(src)="s628"> Stock label
(trg)="s628"> G _ iới thiệuStock label

(src)="s630"> Stock label
(trg)="s630"> Á _ p dụngStock label

(src)="s631"> Stock label
(trg)="s631"> Đậ _ mStock label

(src)="s632"> Stock label
(trg)="s632"> _ ThôiStock label

(src)="s633"> Stock label
(trg)="s633"> _ CD-ROMStock label

(src)="s634"> _ رنگStock label
(trg)="s634"> _ XoáStock label

(src)="s635"> _ رنگStock label
(trg)="s635"> Đón _ gStock label

(src)="s636"> Stock label
(trg)="s636"> _ Kết nốiStock label

(src)="s637"> Stock label
(trg)="s637"> _ Chuyển đổiStock label

(src)="s638"> Stock label
(trg)="s638"> _ ChépStock label

(src)="s639"> Stock label
(trg)="s639"> Cắ _ tStock label

(src)="s640"> Stock label
(trg)="s640"> _ XoáStock label

(src)="s641"> Stock label
(trg)="s641"> _ HủyStock label

(src)="s642"> Stock label
(trg)="s642"> _ Ngắt kết nốiStock label

(src)="s643"> Stock label
(trg)="s643"> Chạ _ yStock label

(src)="s644"> Stock label
(trg)="s644"> _ SửaStock label