# az/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz
# es_VE/gnome-applets.gnome-2-28/gnome-applets.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> _ Klaviatura Yetişmə Qabiliyyəti Seçimləri
(trg)="s1"> Preferencias de accesibilidad del _ teclado

(src)="s2"> _ Yardım
(trg)="s2"> Ay _ uda

(src)="s3"> _ Haqqında
(trg)="s3"> _ Acerca de

(src)="s4"> AccessX Vəziyyət Apleti E 'malatxanası
(trg)="s4"> Fábrica de la miniaplicación Estado de AccessX

(src)="s5"> Klaviatura Yetişmə Qabiliyyəti Vəziyyəti Appleti E 'malatxanası
(trg)="s5"> Fábrica de la miniaplicación de estado de accesibilidad del teclado

(src)="s6"> Klaviatura Yetişmə Qabiliyyəti Vəziyyəti
(trg)="s6"> Estado de accesibilidad del teclado

(src)="s7"> Klaviatura yetişmə qabiliyyəti vəziyyətini göstər
(trg)="s7"> Muestra el estado de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s8"> Bağlı dəyişdiricilər kimi AccessX xüsusiyyətlərinin vəziyyətini göstərdocumenters
(trg)="s8"> Muestra el estado de las características AccessX como los modificadores bloqueadosdocumenters

(src)="s9"> Vasif İsmailoğlu < linuxaz \ @ azerimail \ .net > Mətin Əmirov < metin \ @ karegen \ .com > Tərcümə işləri üzrə yazışma siyahısı ünvanımız : < translation \ -team \ -az \ @ lists \ .sourceforge \ .net >
(trg)="s9"> Francisco Javier F. Serrador < serrador \ @ cvs \ .gnome \ .org > Jorge González González < jorge \ .gonzalez \ .gonzalez \ @ hispalinux \ .es >

(src)="s10"> Yardım nümayişçisi başladılırkən xəta yarandı : % s
(trg)="s10"> Ha ocurrido un error lanzando el visor de ayuda : % s

(src)="s11"> Klaviatura kappleti başladılırkən xəta yarandı : % s
(trg)="s11"> Ha ocurrido un error al lanzar el diálogo de preferencias del teclado : % s

(src)="s12"> a
(trg)="s12"> a

(src)="s13"> AccessX Vəziyyəti
(trg)="s13"> Estado de AccessX

(src)="s14"> Yetişmə qabiliyyəti xüsusiyyətləri istifadə edildiyində klaviatura vəziyyətini göstər .
(trg)="s14"> Muestra el estado del teclado cuando se usan las características de accesibilidad .

(src)="s15"> XKB Əlavəsi fəal deyil
(trg)="s15"> La extensión XKB no está activada

(src)="s16"> Namə 'lum xəta
(trg)="s16"> Error desconocido

(src)="s17"> Xəta : % s
(trg)="s17"> Error : % s

(src)="s18"> Hazırkı klaviatura yetişmə qabiliyyəti xüsusiyyətlərinin vəziyyətini göstər
(trg)="s18"> Muestra el estado actual de las características de accesibilidad del teclado

(src)="s19"> Battstat E 'malatxanası
(trg)="s19"> Fábrica para « Estado de la batería »

(src)="s20"> Batareya Doluluq İzləyicisi
(trg)="s20"> Monitor de carga batería

(src)="s21"> Laptopun qalan elektrik gücünü izləyin
(trg)="s21"> Monitoriza la carga restante de un portátil

(src)="s22"> _ Seçimlər
(trg)="s22"> _ Preferencias

(src)="s23"> Sistem cərəyan ilə işləyir
(trg)="s23"> El sistema está funcionando con CA

(src)="s24"> Sistem batareya ilə işləyir
(trg)="s24"> El sistema está funcionando con baterías

(src)="s25"> Batareya doludur ( % d % % )
(trg)="s25"> Batería cargada al ( % d % % )

(src)="s26"> Qalan vaxt bilinmir ( % d % % )
(trg)="s26"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) restante

(src)="s27"> Dolmağa qalan vaxt bilinmir ( % d % % )
(trg)="s27"> Tiempo desconocido , ( % d % % ) hasta su carga

(src)="s28"> % d % s % d % s ( % d % % ) qalıb
(trg)="s28"> Le quedan % d % s % d % s ( % d % % )

(src)="s29"> dolmağa % d % s % d % s var ( % d % % )
(trg)="s29"> % d % s % d % s para cargarse ( % d % % )

(src)="s30"> Batareya Doluluq İzləyicisi
(trg)="s30"> Monitor de la batería

(src)="s31"> İndi batareyanız tamamilə dolduruldu
(trg)="s31"> La batería está recargada completamente

(src)="s32"> Batareya Bildirişi
(trg)="s32"> Notificación de batería

(src)="s36"> Batareyanızın gücü zəyifləyir
(trg)="s36"> La batería se está agotando

(src)="s37"> Batareya mövcud deyil
(trg)="s37"> No hay ninguna batería presente

(src)="s38"> Batareya vəziyyəti naməlumdur
(trg)="s38"> Estado de la batería desconocido

(src)="s39"> M / D
(trg)="s39"> N / D

(src)="s40"> Yardımın göstərilməsi sırasında xəta oldu : % s
(trg)="s40"> Hubo un error al mostrar la ayuda : % s

(src)="s41"> Bu tə 'minat laptopunuzun batareya vəziyyətini göstərir .
(trg)="s41"> Esta utilidad muestra el estado de la batería de su portátil .

(src)="s44"> Batareya Dolma İzləyicisi Qurğuları
(trg)="s44"> Preferencias del monitor de carga batería

(src)="s45"> Görünüş
(trg)="s45"> _ Apariencia :

(src)="s46"> Mövqe görünüşü
(trg)="s46"> Vista _ compacta

(src)="s50"> Batareyanın dolma faizini _ göstər
(trg)="s50"> Mostrar _ tiempo / porcentaje :

(src)="s51"> Qalan vaxt bilinmir ( % d % % )
(trg)="s51"> Mostrar el _ tiempo restante

(src)="s53"> Yer
(trg)="s53"> Notificaciones

(src)="s54"> Batareya həcmi alçaq olanda mənə xəbər ver
(trg)="s54"> _ Avisar cuando la carga de la batería baje hasta :

(src)="s55"> Batareya yenidən tamamilə dolanda _ xəbərdarlıq et
(trg)="s55"> _ Notificarme cuando la batería esté recargada completamente

(src)="s58"> Batareya mövcud deyil
(trg)="s58"> No hay ninguna batería presente

(src)="s60"> Qırmızı qiymət səviyyəsi
(trg)="s60"> Nivel de valor rojo

(src)="s61"> Batareya səviyyəsinin narıncı göstərilməsi hüdudu .
(trg)="s61"> El nivel de batería por debajo del cual se muestra de color rojo . También el valor en el cual se muestra la advertencia de batería baja .

(src)="s64"> Alçaq Batareya Xəbərdarlığı
(trg)="s64"> Notificación de batería baja

(src)="s65"> Batareya həcmi alçaq olanda istifadəçiyə xəbər ver
(trg)="s65"> Notificar al usuario cuando la batería esté baja

(src)="s66"> Dolu Batareya Xəbərdarlığı
(trg)="s66"> Notificación de batería cargada

(src)="s67"> Batareya dolanda istifadəçiyə xəbər ver
(trg)="s67"> Notificar al usuario cuando la batería esté llena

(src)="s68"> Xəbərdarlıqlarda səs çixart
(trg)="s68"> Pitar para las advertencias

(src)="s69"> Xəbərdarlıq göstərildiyində səs çıxart
(trg)="s69"> Pitar al mostrar una advertencia

(src)="s70"> Yuxarıdan boşalt
(trg)="s70"> Vaciar desde arriba

(src)="s71"> Batareya ölçənində batareyanı üstdən boşalt
(trg)="s71"> Mostrar el medidor de batería vaciándose desde la parte superior de la batería . Sólo implementado para la vista tradicional de la batería .

(src)="s74"> Batareyanı göstər
(trg)="s74"> Muestra la batería horizontal

(src)="s76"> Tam faiz etiketini göstər
(trg)="s76"> Muestra la etiqueta de tiempo / porcentaje

(src)="s77"> Warn when battery charge drops to : [ XX ] percent
(trg)="s77"> 0 para ninguna etiqueta , 1 para porcentaje y 2 para tiempo restanteWarn when battery charge drops to : [ XX ] percent

(src)="s78"> Warn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining
(trg)="s78"> por cientoWarn when battery charge drops to : [ XX ] minutes remaining

(src)="s79"> % d dəqiqə ( % d % % ) qalıb
(trg)="s79"> minutos restantes

(src)="s80"> Batareya Vəziyyəti Tə 'minatı
(trg)="s80"> Utilidad de estado de la batería

(src)="s81"> Batareya həcmi alçaqdır
(trg)="s81"> Carga de la batería baja

(src)="s82"> Batareya tamamilə dolduruldu
(trg)="s82"> Batería recargada completamente

(src)="s83"> Hərfseçici Aplet E 'malatxanası
(trg)="s83"> Fábrica para miniaplicación selector de caracteres

(src)="s84"> Hərf Palitrası
(trg)="s84"> Paleta de caracteres

(src)="s85"> Hərf daxil et
(trg)="s85"> Insertar caracteres

(src)="s86"> Mövcud palitralarPILCROW SIGN
(trg)="s86"> Paletas disponiblesPILCROW SIGN

(src)="s88"> Xusüsi hərflər daxil et
(trg)="s88"> Insertar carácter especial

(src)="s89"> xüsusi % s hərfini daxil et
(trg)="s89"> insertar carácter especial % s

(src)="s90"> Klaviaturanda olmayan xüsusi hərfləri seçmək üçün balaca bir Gnome panel appleti .GNU General Public Licence 'ə görə nəşr edilib .
(trg)="s90"> Miniaplicación del panel de GNOME para seleccionar caracteres que no están en mi teclado . Distribuido bajo la Licencia Pública General GNU .

(src)="s91"> İSTİFADƏ EDİLMİR - Aplet başlayanda göstəriləcək hərflər
(trg)="s91"> OBSOLETO - Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s92"> Aplet başlayanda göstəriləcək hərflər
(trg)="s92"> Caracteres mostrados al iniciar la miniaplicación

(src)="s93"> Appletin son istifadə edildiyi vaxt istifadəçinin seçdiyi qatar . Bu qatar istifadəçi appleti başladanda göstəriləcək .
(trg)="s93"> La cadena que el usuario había seleccionado cuando se usó la miniaplicación por última vez . Esta cadena se mostrará cuando el usuario inicie la miniaplicación .

(src)="s94"> Mövcud palitraların siyahısı
(trg)="s94"> Lista de paletas disponibles

(src)="s95"> Mövcud palitraların daxil edən qatarlar siyahısı
(trg)="s95"> Lista de cadenas que contienen las paletas disponibles

(src)="s96"> _ Düzəlt
(trg)="s96"> _ Editar

(src)="s97"> _ Palitra :
(trg)="s97"> _ Paleta :

(src)="s98"> Palitra girişi
(trg)="s98"> Entrada de paleta

(src)="s99"> Palitranı hərflər əlavə edərək ya da silərək təkmilləşdir
(trg)="s99"> Modificar una paleta añadiendo o quitando caracteres

(src)="s100"> Palitra Əlavə Et
(trg)="s100"> Añadir paleta

(src)="s101"> Palitranı Dəyişdir
(trg)="s101"> Editar la paleta

(src)="s102"> Palitra siyahısı
(trg)="s102"> Lista de paletas

(src)="s103"> _ Palitralar :
(trg)="s103"> _ Paletas :

(src)="s104"> Düymə əlavə et
(trg)="s104"> Botón « Añadir »

(src)="s105"> Yeni palitra əlavə etmək üçün tıqlayın
(trg)="s105"> Pulse para añadir una paleta nueva

(src)="s106"> Düyməni dəyişdir
(trg)="s106"> Botón « Editar »

(src)="s107"> Seçili palitranı dəyişdirmək üçün tıqlayın
(trg)="s107"> Pulse para editar la paleta seleccionada

(src)="s108"> Düyməni sil
(trg)="s108"> Botón « Borrar »

(src)="s109"> Seçili palitranı silmək üçün tıqlayın
(trg)="s109"> Pulse para borrar la paleta seleccionada

(src)="s110"> Hərf Palitrası Qurğuları
(trg)="s110"> Preferencias de la paleta de caracteres

(src)="s113"> Poçt Qutusu İzləyicsi
(trg)="s113"> CPU que monitorizar

(src)="s119"> Naqilsiz Bağ İzləyicisi Seçimləri
(trg)="s119"> Preferencias del monitor de frecuencia de la CPU

(src)="s120"> Poçt Qutusu Qurğuları
(trg)="s120"> Configuración del monitor

(src)="s121"> _ İzlənən avadanlıq :
(trg)="s121"> CPU _ monitorizada :

(src)="s122"> Göstər
(trg)="s122"> Configuración del visor

(src)="s123"> _ Görünüş :
(trg)="s123"> _ Apariencia :

(src)="s126"> Siqnalın gücünü _ faiz olaraq göstər
(trg)="s126"> Mostrar la frecuencia de la CPU como _ porcentaje

(src)="s127"> % s mikser avadanlığı açıla bilmədı
(trg)="s127"> No se pudo abrir el documento de ayuda