# as/nautilus.gnome-3-10/nautilus.gnome-3-10.xml.gz
# bo/nautilus.gnome-3-10/nautilus.gnome-3-10.xml.gz


(src)="s1"> চফ ্ টৱেৰ চলাওক
(trg)="s1"> མཉེན ་ ཆས

(src)="s2"> চাৰ ্ ভাৰৰ সৈতে সংযোগ কৰক
(trg)="s2"> ཞབས ་ ཞུ ་ བ ་ དང ་ སྦྲེལ ་ མཐུད ་ བྱེད ་ པ

(src)="s3"> ফাইলসমূহ
(trg)="s3"> ཡིག ་ ཆ ( _ F )

(src)="s4"> অভিগম কৰক আৰু ফাইলসমূহ আয়োজিত কৰক
(trg)="s4"> ཡིག ་ ཆ ་ འདྲི ་ ཞིབ

(src)="s6"> সংৰক ্ ষিত সন ্ ধান
(trg)="s6"> ཉར ་ ཡོད ་ པའི ་ འཚོལ ་ བཤེར

(src)="s7"> X
(trg)="s7"> འཕྲེད

(src)="s8"> Y
(trg)="s8"> གྱེན

(src)="s9"> লিখনী
(trg)="s9"> ཡི ་ གེ

(src)="s10"> লেবেলত প ্ ৰদৰ ্ শিত লিখনী ।
(trg)="s10"> ཤོག ་ བྱང ་ གི ་ ཡི ་ གེ

(src)="s11"> ন ্ যায ্ যতা
(trg)="s11"> བཟོ ་ བཅོས །

(src)="s12"> লেবেলৰ প ্ ৰদৰ ্ শিত লিখনীৰ পংক ্ তিৰ পাৰস ্ পৰিক অৱস ্ থান অনুসৰি দিশা । ইয়াৰ বাবে চিহ ্ নিত স ্ থানত লেবেলৰ দিশ প ্ ৰভাবিত নহব । লেবেলৰ দিশ পৰিবৰ ্ তন সম ্ পৰ ্ কে জানিবলৈ GtkMisc : : xalign চাওক ।
(trg)="s12"> ཤོག ་ བྱང ་ ཐོག ་ གི ་ ཡི ་ གེ ་ དང ་ ཁ ་ རྟགས ་ ནི ་ ཕན ་ ཚུན ་ མཚུངས ་ པའི ་ གྲལ ་ སྒྲིག ་ ཡོད ། འདིས ་ ཁ ་ རྟགས ་ གནས ་ ཡུལ ་ ཐོག ་ གི ་ གྲལ ་ སྒྲིག ་ སྟངས ་ ལ ་ ཡག ་ ཉེས ་ མེད ། དཔེར ་ ན GtkMisc : : xalign

(src)="s13"> শাৰী মেৰিওৱা
(trg)="s13"> ཡིག ་ ཕྲེང ་ ཁ ་ བགོ

(src)="s14"> মান নিৰ ্ ধাৰিত হ 'লে , পংক ্ তি অত ্ যাধিক দীঘল হ 'লে সেইসমূহ বিভাজন কৰি প ্ ৰদৰ ্ শন কৰা হ 'ব ।
(trg)="s14"> སྒྲིག ་ འཛུགས ་ བྱས ་ ན ་ ཡི ་ གེ ་ ཞེང ་ ཚད ་ ཆེ ་ དྲག ་ པའི ་ སྐབས ་ ཡིག ་ ཕྲེང ་ ཁ ་ བགོ

(src)="s15"> কাৰ ্ চাৰৰ অৱস ্ থান
(trg)="s15"> འོད ་ རྟགས ་ གནས ་ ཡུལ

(src)="s16"> সুমুৱাৰ সময় প ্ ৰদৰ ্ শিত কাৰ ্ চাৰৰ অৱস ্ থান , আখৰ অনুসৰি নিৰ ্ ধাৰিত ।
(trg)="s16"> ཡིག ་ འབྲུ ་ ནང ་ ཁ ་ སྣོན ་ འོད ་ རྟགས ་ ཀྱི ་ གནས ་ ཡུལ

(src)="s17"> নিৰ ্ বাচিত অংশৰ সীমা
(trg)="s17"> གདམ ་ སའི ་ ཆ ་ ཚད

(src)="s18"> কাৰ ্ চাৰৰ অৱস ্ থানৰ পৰা নিৰ ্ বাচিত অংশৰ বিপৰীত প ্ ৰান ্ ত , আখৰ অনুসৰি নিৰ ্ ধাৰিত ।
(trg)="s18"> ཡིག ་ འབྲུའི ་ ནང ་ གི ་ འོད ་ རྟགས ་ ནང ་ ལས ་ ལྡོག ་ ཕྱོགས ་ མཐའ ་ མའི ་ གནས ་ ས །

(src)="s20"> কপি কৰক ( _ C )
(trg)="s20"> འདིར ་ འདྲ ་ བཤུ ་ བྱེད ་ པ ( _ C )

(src)="s22"> সকলো বাছক
(trg)="s22"> ཡོངས ་ རྫོགས ་ གདམ

(src)="s23"> অতিৰিক ্ ত বিৱৰণ প ্ ৰদৰ ্ শন কৰা হ 'ব ( _ d )
(trg)="s23"> གསལ ་ བཤད ་ མང ་ ཙམ ་ སྟོན ( _ d )

(src)="s24"> বাতিল কৰক ( _ C )
(trg)="s24"> རྩིས ་ མེད ་ གཏོང

(src)="s25"> বাতিল ক ্ লিক কৰি বৰ ্ তমান কৰ ্ ম বন ্ ধ কৰা যাব ।
(trg)="s25"> ཁྱོད ་ ཀྱིས ་ རྩིས ་ མེད ་ གཏོང ་ གནོན ་ རྡེབ ་ བྱས ་ ནས ་ འགུལ ་ སྐྱོད ་ འདི ་ བཀག ་ དགོས

(src)="s26"> ( অবৈধ ইউনিক 'ড )
(trg)="s26"> ( རྩིས ་ མེད ་ ཀྱི ་ སྤྱི ་ སྤྱོད ་ ཨང ་ རྟགས )

(src)="s27"> ঘৰ
(trg)="s27"> གཙོ ་ ངོས ( _ H )

(src)="s28"> নিৰ ্ বাচন কৰিবলে ব ্ যবহৃত আয়ত
(trg)="s28"> འདེམས ་ སྒྲུག ་ གྲུ ་ བཞི

(src)="s29"> নিৰ ্ বাচিত অংশ কাট কৰি ক ্ লিপবৰ ্ ডত স ্ থাপন কৰা হ 'ব
(trg)="s29"> བདམས ་ ཟིན ་ པའི ་ ཡིག ་ གེ ་ བཅད ་ ནས ་ དྲས ་ པང ་ ཐོག ་ ཏུ ་ བཞག ་ པ

(src)="s30"> নিৰ ্ বাচিত অংশ কপি কৰি ক ্ লিপবৰ ্ ডত স ্ থাপন কৰা হ 'ব
(trg)="s30"> བདམས ་ ཟིན ་ པའི ་ ཡིག ་ གེ ་ དྲས ་ པང ་ ཐོག ་ ཏུ ་ འདྲ ་ བཤུ ་ བྱེད ་ པ

(src)="s31"> ক ্ লিপবৰ ্ ডত উপস ্ থিত তথ ্ য পেইস ্ ট কৰা হ 'ব
(trg)="s31"> དྲས ་ པང ་ ཐོག ་ ཏུ ་ ཉར ་ ཡོད ་ པའི ་ ཡིག ་ གེ ་ སྦྱར ་ བ

(src)="s32"> সকলো বাছক ( _ A )
(trg)="s32"> ཡོངས ་ འདེམས ( _ A )

(src)="s33"> লিখনী ক ্ ষেত ্ ৰত প ্ ৰদৰ ্ শিত সকলো তথ ্ য বাছক
(trg)="s33"> མ ་ དེབ ་ ཁུལ ་ གྱི ་ མ ་ དེབ ་ ཡོངས ་ འདེམས ་ པ

(src)="s34"> ওপৰত স ্ থানান ্ তৰ কৰক ( _ U )
(trg)="s34"> ཐོག ་ ཏུ ་ སྤོར ་ བ ( _ U )

(src)="s35"> তলত স ্ থানান ্ তৰ কৰক ( _ n )
(trg)="s35"> འོག ་ ཏུ ་ སྤོར ་ བ ( _ N )

(src)="s36"> অবিকল ্ পিত ব ্ যবহাৰ কৰক ( _ f )
(trg)="s36"> སྔོན ་ སྒྲིག ་ བེད ་ སྤྱོད ( _ F )

(src)="s37"> নাম
(trg)="s37"> མིང

(src)="s38"> ফাইলৰ নাম আৰু আইকন ।
(trg)="s38"> ཡིག ་ ཆའི ་ མིང ་ དང ་ མཚོན ་ རྟགས

(src)="s39"> মাপ
(trg)="s39"> ཆེ ་ ཆུང

(src)="s40"> ফাইলৰ মাপ ।
(trg)="s40"> ཡིག ་ ཆའི ་ ཆེ ་ ཆུང

(src)="s41"> ধৰণ
(trg)="s41"> རིགས

(src)="s42"> ফাইলৰ ধৰণ ।
(trg)="s42"> ཡིག ་ ཆའི ་ རིགས

(src)="s43"> পৰিবৰ ্ তিত
(trg)="s43"> བཟོ ་ བཅོས ་ དུས ་ ཚོད :

(src)="s44"> ফাইল পৰিবৰ ্ তনৰ তাৰিখ ।
(trg)="s44"> ཡིག ་ ཆ ་ བཟོ ་ བཅོས ་ ཟླ ་ ཚེས

(src)="s45"> অভিগম কৰা হৈছে
(trg)="s45"> འདྲི ་ ཞིབ ་ དུས ་ ཚོད :

(src)="s46"> ফাইল ব ্ যবহাৰৰ সৰ ্ বশেষ তাৰিখ ।
(trg)="s46"> ཡིག ་ ཆར ་ འདྲི ་ ཞིབ ་ བྱས ་ པའི ་ ཟལ ་ ཚེས

(src)="s47"> গৰাকী
(trg)="s47"> ་ བདག ་ པོ ་

(src)="s48"> ফাইলৰ গৰাকী ।
(trg)="s48"> ཡིག ་ ཆའི ་ ་ བདག ་ པོ

(src)="s49"> দল
(trg)="s49"> ཚོ ་ ཁག

(src)="s50"> ফাইলৰ দল ।
(trg)="s50"> ཡིག ་ ཆའི ་ ཚོ ་ ཁག

(src)="s51"> অনুমতি
(trg)="s51"> ཆོག ་ འཆན

(src)="s52"> ফাইলৰ অনুমতি ।
(trg)="s52"> ཡིག ་ ཆའི ་ ཆོག ་ འཆན

(src)="s53"> MIME ৰ ধৰণ
(trg)="s53"> MIMEརིགས

(src)="s54"> ফাইলৰ mime ৰ ধৰণ ।
(trg)="s54"> ཡིག ་ ཆའི ་ MIME རིགས

(src)="s55"> অৱস ্ থান
(trg)="s55"> གནས ་ ཡུལ

(src)="s56"> ফাইলৰ অৱস ্ থান ।
(trg)="s56"> ཡིག ་ ཆའི ་ ་ བདག ་ པོ

(src)="s57"> আৰ ্ বজিত কৰা হৈছে
(trg)="s57"> སྙིགས ་ སྣོད ་ ནང ་ སྤར ་ བའི ་ དུས

(src)="s58"> তাৰিখ যোন দিনা ফাইল আবৰ ্ জনালে লৈ যোৱা হৈছিল
(trg)="s58"> ཡིག ་ ཆ ་ སྙིགས ་ སྣོད ་ ནང ་ སྤར ་ བའི ་ ཟླ ་ ཚེས ་

(src)="s59"> প ্ ৰকৃত অৱস ্ থান
(trg)="s59"> ཐོག ་ མའི ་ གནས ་ ཡུལ

(src)="s60"> আবৰ ্ জনালে লৈ যোৱাৰ আগত ফাইলৰ প ্ ৰকৃত অৱস ্ থান
(trg)="s60"> སྙིགས ་ སྣོད ་ ནང ་ མ ་ སྤོས ་ གོང ་ གི ་ ཐོག ་ མའི ་ གནས ་ ཡུལ

(src)="s63"> ডেস ্ কটপত অবস ্ থিত
(trg)="s63"> མདུན ་ ངོས ་ ཐོག

(src)="s64"> আপুনি ভলিউম “ % s ” ক আবৰ ্ জনাৰ বাকচত স ্ থানান ্ তৰ কৰিব নোৱাৰিব ।
(trg)="s64"> " % s " གི ་ ཚད ་ གད ་ སྙིགས ་ ནང ་ དུ ་ སྤོར ་ མི ་ ཐུབ ་ པ

(src)="s65"> ভলিউমটো বাহিৰ উলিৱাব হলে , অনুগ ্ ৰহ কৰি ভলিউমৰ পপআপ মেনুত ' বাহিৰ উলিৱাওক ' ব ্ যৱহাৰ কৰক ।
(trg)="s65"> ཁྱོད ་ ཀྱིས ་ འཇུག ་ སྣོད ་ དེ ་ ཕྱིར ་ འདོན ་ དགོས ་ ན ་ འཇུག ་ སྣོད ་ ཀྱི ་ འཕགས ་ རིས ་ འདེམས ་ ཐོ ་ ཐོག ་ ནས ་ " ཕྱིར ་ འདོན " བེད ་ སྤྱོད ་ རོགས

(src)="s67"> ভলিউমটো আনমাউন ্ ট কৰিবলে হলে অনুগ ্ ৰহ কৰি ভলিউমৰ পপআপ মেনুত ' ভলিউম আনমাউন ্ ট কৰক ' ব ্ যৱহাৰ কৰক । hostname ( uri-scheme )
(trg)="s67"> ཁྱོད ་ ཀྱིས ་ འཇུག ་ སྣོད ་ དེ ་ བཀར ་ མ ་ དགོས ་ ན ་ འཇུག ་ སྣོད ་ ཀྱི ་ འཕགས ་ རིས ་ འདེམས ་ ཐོ ་ ཐོག ་ ནས ་ " བཀར ་ བ ་ ཕྱིར ་ བཤོལ " བེད ་ སྤྱོད ་ རོགསhostname ( uri-scheme )

(src)="s68"> % s ( % s )
(trg)="s68"> % s ( % s )

(src)="s69"> ইয়াত স ্ থানান ্ তৰ কৰক ( _ M )
(trg)="s69"> འདིར ་ སྤོར ་ བ ( _ M )

(src)="s70"> ইয়াত কপি কৰক ( _ C )
(trg)="s70"> འདིར ་ འདྲ ་ བཤུ ་ བྱེད ་ པ ( _ C )

(src)="s71"> ইয়াত সংযোগ কৰা হ 'ব ( _ L )
(trg)="s71"> འདིར ་ སྦྲེལ ་ མཐུད ་ བྱེད ་ པ ( _ L )

(src)="s72"> পটভুমি হিচাপে সংহতি কৰক ( _ B )
(trg)="s72"> རྒྱབ ་ ལྗོངས ་ ལ ་ སྒྲིག ་ འགོད ་ བྱེད ་ པ ( _ B )

(src)="s73"> বাতিল কৰক
(trg)="s73"> རྩིས ་ མེད ་ གཏོང

(src)="s74"> এই ফাইল মাউন ্ ট কৰা সম ্ ভৱ নহয়
(trg)="s74"> ཡིག ་ ཆ ་ འདི ་ བཀར ་ མི ་ ཐུབ ་ པ

(src)="s75"> এই ফাইল আনমাউন ্ ট কৰা সম ্ ভৱ নহয়
(trg)="s75"> ཡིག ་ ཆ ་ འདི ་ སྒྲིག ་ འཇུག ་ བཤིག ་ འདོར ་ བྱེད ་ མི ་ ཐུབ ་ པ

(src)="s76"> এই ফাইল বাহিৰ কৰি নিয়া সম ্ ভৱ নহয়
(trg)="s76"> ཡིག ་ ཆ ་ འདི ་ ཕྱིར ་ འདོན ་ བྱེད ་ མི ་ ཐུབ ་ པ

(src)="s77"> এই ফাইল আৰম ্ ভ কৰা সম ্ ভৱ নহয়
(trg)="s77"> ཡིག ་ ཆ ་ འཛུགས ་ འདི ་ འགོ ་ འཛུགས ་ བྱེད ་ མི ་ ཐུབ ་ པ

(src)="s78"> এই ফাইল বন ্ ধ কৰা সম ্ ভৱ নহয়
(trg)="s78"> ཡིག ་ ཆ ་ འདི ་ མཚམས ་ བཞག ་ མི ་ ཐུབ

(src)="s79"> ফাইলৰ নামত স ্ লেশ ্ ব চিহ ্ ন যোগ কৰা সম ্ ভৱ নহয়
(trg)="s79"> ཡིག ་ ཆའི ་ མིང ་ ནང ་ དུ ་ ཡོ ་ ཤད ་ མི ་ རུང ་ བ

(src)="s80"> ফাইল পোৱা নাযায়
(trg)="s80"> ཡིག ་ ཆ ་ འདི ་ རྙེད ་ མ ་ ཐུབ

(src)="s81"> ওপৰ স ্ তৰৰ ফাইলৰ নাম পৰিবৰ ্ তন কৰা সম ্ ভৱ নহয়
(trg)="s81"> རིམ ་ པ ་ གོང ་ མའི ་ ཡིག ་ ཆར ་ མིང ་ བསྐྱར ་ འདོགས ་ བྱེད ་ མི ་ ཐུབ ་ པ

(src)="s82"> ডেস ্ কটপ আইকনৰ নাম পৰিবৰ ্ তন কৰিবলে ব ্ যৰ ্ থ
(trg)="s82"> མདུན ་ ངོས ་ མཚོན ་ རིས ་ ཀྱི ་ མིང ་ བརྗེ ་ མི ་ ཐུབ ་ པ

(src)="s83"> ডেস ্ কটপ ফাইলৰ নাম পৰিবৰ ্ তন কৰিবলে ব ্ যৰ ্ থ % aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ- % _
(trg)="s83"> མདུན ་ ངོས ་ ཡིག ་ ཆ ་ མིང ་ གསར ་ འདོག ་ མི ་ ཐུབ % aAbBcdHIjmMpSUwWxXyYZ- % _

(src)="s84"> % R
(trg)="s84"> %

(src)="s85"> % -I : % M % P
(trg)="s85"> དེ ་ རིང % -I : % M % p

(src)="s87"> % b % -d % Y
(trg)="s87"> % -d % Yལོའི ་ ཟླ % b % -I : % M % p

(src)="s88"> % a , % b % e % Y % I : % M : % S % p
(trg)="s88"> % -d % Yལོའི ་ ཟླ % b ཚེས % a % -I : % M : % S % p

(src)="s89"> % a , % b % e % Y % T
(trg)="s89"> % Yལོའི % -mཟླ % -dཚེས % a , % -H : % M

(src)="s90"> অনুমতি নিৰ ্ ধাৰণ কৰাৰ বাবে অনুমোদিত নহয়
(trg)="s90"> ཆོག ་ འཆན ་ སྒྲིག ་ འགོད ་ མི ་ ཆོག ་ པ

(src)="s91"> গৰাকী নিৰ ্ ধাৰণৰ বাবে অনুমোদিত নহয়
(trg)="s91"> བདག ་ པོ ་ སྒྲིག ་ འགོད ་ མི ་ ཆོག ་ པ

(src)="s92"> উল ্ লিখিত গৰাকী " % s " বৰ ্ তমানে উপস ্ থিত নাই ।
(trg)="s92"> དམིགས ་ འཛུགས ་ ཀྱི ་ བདག ་ པོ ་ % s ་ གནས ་ མི ་ འདུག

(src)="s93"> দল নিৰ ্ ধাৰণ কৰাৰ অনুমতি নাই
(trg)="s93"> ཚོ ་ ཁག ་ སྒྲིག ་ འགོད ་ མི ་ ཆོག ་ པ

(src)="s94"> ' % s ' নাম চিহ ্ নিত দল অনুপস ্ থিতMe
(trg)="s94"> དམིགས ་ འཛུགས ་ ཀྱི ་ ཚོ ་ ཁག % sགནས ་ མི ་ འདུགMe

(src)="s96"> ? বস ্ তুবোৰ
(trg)="s96"> དོན ་ ཚན ་ ཀློག ་ རུང ་ བ ་ མེད

(src)="s97"> ? বাইটসমূহ
(trg)="s97"> ཀློག ་ རུང ་ བའི ་ ཚིག ་ གྲངས ་ མེད

(src)="s98"> অজ ্ ঞাত
(trg)="s98"> མི ་ ཤེས ་ པ

(src)="s99"> অজ ্ ঞাত
(trg)="s99"> མི ་ ཤེས ་ པ

(src)="s100"> প ্ ৰগ ্ ৰাম
(trg)="s100"> བྱ ་ རིམ

(src)="s101"> অডিঅ '
(trg)="s101"> CDསྒྲ ་ གདངས ( _ A ) :

(src)="s103"> ছবি
(trg)="s103"> བརྙན ་ རིས

(src)="s104"> আৰ ্ কাইভ
(trg)="s104"> ཡིག ་ ཚགས ་ བཟོ ་ ཆས

(src)="s106"> ভিডিও
(trg)="s106"> བརྙན ་ གཟུགས

(src)="s107"> পৰিচয়সমূহ
(trg)="s107"> ནང ་ དོན :

(src)="s109"> দস ্ তাবেজ
(trg)="s109"> ཡིག ་ གེ

(src)="s110"> পৰিৱেশন
(trg)="s110"> འཁྲབ ་ སྟོན ་ ཡིག ་ ཚགས

(src)="s111"> স ্ প ্ ৰেডশ ্ বিট
(trg)="s111"> རེའུ ་ མིག ་ ཡིག ་ ཚགས