# af/eog.gnome-2-28/eog.gnome-2-28.xml.gz
# ks/eog.gnome-2-28/eog.gnome-2-28.xml.gz


(src)="s1"> Wys “ _ % s “
(trg)="s1"> हय ् यव “ _ % s ”

(src)="s2"> _ Skuif op nutsbalk
(trg)="s2"> टुल ् लबार पय ् ठ पकनविव ( _ T )

(src)="s3"> Skuif die geselekteerde item op die nutsbalk
(trg)="s3"> टुल ् लबारस प ् यटठ तुलमुत आईटम पकनाव

(src)="s4"> Sk _ rap vanaf nutsbalk
(trg)="s4"> टुलबार पय ् टठ हट ् टाव

(src)="s5"> Skrap die geselekteerde item vanaf die nutsbalk
(trg)="s5"> टुल ् लबारस प ् यटठ तुलमुत आईटम हट ् टाव

(src)="s6"> _ Skrap nutsbalk
(trg)="s6"> टुलबार हट ् टाव ( _ T )

(src)="s7"> Skrap die geselekteerde nutsbalk
(trg)="s7"> तुलमुत टुलबार हटाव

(src)="s8"> Skeier
(trg)="s8"> अलग करन वोल

(src)="s12"> Herlaai beeld
(trg)="s12"> छवि लोड करें

(src)="s14"> Datum in statusbalk
(trg)="s14"> विंडो स ् थिति-पट ् टी छुपाएँ / दिखाएँ

(src)="s15"> Wys die prentdatum in die statusbalk
(trg)="s15"> विंडो स ् थिति-पट ् टी छुपाएँ / दिखाएँ

(src)="s16"> Beeldbekyker
(trg)="s16"> फोटो हावनुक

(src)="s17"> Bekyk en roteer beelde
(trg)="s17"> छांड त गुमाव फोटो

(src)="s18"> Beeldeienskappe
(trg)="s18"> फोटो परापरटिज

(src)="s19"> Naam :
(trg)="s19"> नाव :

(src)="s20"> Wydte :
(trg)="s20"> खज ् जर :

(src)="s21"> Hoogte :
(trg)="s21"> थज ् जर :

(src)="s22"> Tipe :
(trg)="s22"> टय ् यप :

(src)="s23"> Grepe :
(trg)="s23"> बय ् टस :

(src)="s24"> Ligging :
(trg)="s24"> जाय :

(src)="s25"> Algemeen
(trg)="s25"> आम

(src)="s26"> Lensopeningwaarde :
(trg)="s26"> एपरचर वेलयु

(src)="s27"> Blootstellingstyd :
(trg)="s27"> हावनुक वक ् त :

(src)="s28"> Fokuslengte :
(trg)="s28"> फोकल खजर :

(src)="s29"> Flits :
(trg)="s29"> फलेश :

(src)="s30"> ISO-spoedklassifikasie :
(trg)="s30"> आई एस औ सपिड रेटिंग :

(src)="s31"> Metermodus
(trg)="s31"> मिटरिंग मोड :

(src)="s32"> Kameramodel :
(trg)="s32"> केमरा माडल :

(src)="s33"> Datum / tyd :
(trg)="s33"> दोह / बज ् जय :

(src)="s34"> Beskrywing :
(trg)="s34"> बारे मंज

(src)="s35"> Sleutelwoorde :
(trg)="s35"> किवोड :

(src)="s36"> Outeur :
(trg)="s36"> लेखन वोल :

(src)="s37"> Kopiereg :
(trg)="s37"> कापिरायट :

(src)="s38"> Detail
(trg)="s38"> बारे मंज ज ् यादह ्

(src)="s39"> Metadata
(trg)="s39"> मेटाढाटा

(src)="s40"> Detail
(trg)="s40"> बारे मंज ज ् यादह ्

(src)="s41"> Vo _ rige
(trg)="s41"> पतिम

(src)="s42"> Vo _ lgende
(trg)="s42"> दय ् यम

(src)="s43"> Stoor as ...
(trg)="s43"> सेव करिव

(src)="s44"> % f : oorspronklike lêernaam
(trg)="s44"> % f : असली फायल ऩाव

(src)="s45"> % n : teller
(trg)="s45"> % n : कावटर

(src)="s46"> Lêernaamformaat :
(trg)="s46"> फ ़ ाइलनाव फारमेट :

(src)="s47"> Kies ' n gids
(trg)="s47"> फोल ् डर तुल

(src)="s48"> Teikengids :
(trg)="s48"> तरावनुक फ ़ ोल ् डर :

(src)="s49"> Lêerpadspesifikasies
(trg)="s49"> फ ़ ाइल पाथ सपिसफेकशन

(src)="s50"> Begin teller by :
(trg)="s50"> गजरावुन कर शरु :

(src)="s51"> Vervang spasies met onderstreep
(trg)="s51"> खलली जाय बदलयव अंडरस ् कोर सित

(src)="s52"> Keuses
(trg)="s52"> आपशन

(src)="s53"> Hernoem vanaf :
(trg)="s53"> नाव बदलयव :

(src)="s54"> Na :
(trg)="s54"> तान ् य :

(src)="s55"> Lêernaamvoorskou
(trg)="s55"> फ ़ ाइल नाव गडनिक प ् यटठ वुचिव

(src)="s56"> Voorkeure vir GNOME se Oog
(trg)="s56"> गनोम अच ् छ परिफरिनसिज

(src)="s57"> Beeldverbeterings
(trg)="s57"> फोटो बढावुन

(src)="s58"> Verglad beelde met in _ zoem
(trg)="s58"> ज ़ ूम फोटो कर समुथ ( _ z )

(src)="s59"> Verglad beelde met in _ zoem
(trg)="s59"> ज ़ ूम फोटो कर समुथ ( _ z )

(src)="s60"> Outom _ atiese oriëntasie
(trg)="s60"> आटोमोटिक सयोद गच ् छय

(src)="s61"> Deursigtige dele
(trg)="s61"> योर तोर वुच ् छु हिस ् स

(src)="s62"> As geruite _ patroon
(trg)="s62"> चेक हिश शकल ( _ p )

(src)="s63"> As pasgemaakte k _ leur :
(trg)="s63"> आम रंग ( _ o )

(src)="s64"> Kleur vir deursigtige areas
(trg)="s64"> योर तोर वुच ् छु हिस ् सन रंग

(src)="s65"> As _ agtergrond
(trg)="s65"> बेकगरुंड ( _ b )

(src)="s66"> Beeld _ aansig
(trg)="s66"> फोटो वुच ् छुनक

(src)="s67"> Beeldzoem
(trg)="s67"> फोटो ज ़ ूम

(src)="s68"> R _ ek beelde om by skerm te pas
(trg)="s68"> फोटो करिव बोड सकरिनस मंज बराबर करन बापत ् थ ( _ x )

(src)="s69"> Volgorde
(trg)="s69"> गिनती

(src)="s70"> Wi _ ssel beeld na :
(trg)="s70"> फोटो स ् विच कर : ( _ S ) :

(src)="s71"> sekondes
(trg)="s71"> सेकण ् ड ् स

(src)="s72"> _ Lus volgorde
(trg)="s72"> लूप गिनती ( _ L )

(src)="s73"> Skyfievertoning
(trg)="s73"> स ् लाइड शो ( _ S )

(src)="s74"> Inproppe
(trg)="s74"> पलिगन

(src)="s77"> Interpoleer beeld
(trg)="s77"> इंटरपोलेट छवि

(src)="s78"> Of die beeld geïnterpoleer moet word op zoem of nie . Dit het ' n beter kwaliteit tot gevolg , maar is ietwat stadiger as nie-geïnterpoleerde beelde .
(trg)="s78"> क ् या छवियाँ ज ़ ूम करने पर इंटरपोलेट की जाएँ या नहीं . इससे अच ् छी विशेषता प ् राप ् त होगी परंतु यह नॉन इंटरपोलेटेड छवियों से कुछ धीमा होगा .

(src)="s79"> Interpoleer beeld
(trg)="s79"> इंटरपोलेट छवि

(src)="s80"> Of die beeld geïnterpoleer moet word op zoem of nie . Dit het ' n beter kwaliteit tot gevolg , maar is ietwat stadiger as nie-geïnterpoleerde beelde .
(trg)="s80"> क ् या छवियाँ ज ़ ूम करने पर इंटरपोलेट की जाएँ या नहीं . इससे अच ् छी विशेषता प ् राप ् त होगी परंतु यह नॉन इंटरपोलेटेड छवियों से कुछ धीमा होगा .

(src)="s81"> Deursigtigheidsaanwyser
(trg)="s81"> पारदर ् शिता सूचक

(src)="s82"> Bepaal hoe deursigtigheid aangedui moet word . Geldige waardes is GERUITE _ PATROON , KLEUR en GEEN . As KLEUR gekies word , dan bepaal diedeursigtigheids _ kleursleutel die gebruikte kleur waarde .
(trg)="s82"> निर ् धारित करता है कि किस प ् रकार पारदर ् शिता दिखाई जाएगी . वैध मूल ् य हैं CHECK _ PATTERN , COLOR तथा NONE . यदि COLOR चुना जाता है , तब trans _ color कुंजी निर ् धारित करता है उपयोग में आने वाला रंग मूल ् य .

(src)="s87"> Deursigtigheidskleur
(trg)="s87"> पारदर ् शी रंग

(src)="s88"> As die deursigtigheidsleutel die waarde KLEUR het , dan bepaal hierdie sleutel die kleur wat gebruik gaan wordom deursigtigheid aan te dui .
(trg)="s88"> यदि पारदर ् शी कुंजी में रंग मूल ् य है , तब यह कुंजी निर ् धारित करती है कि कौन सा रंग पारदर ् शिता को प ् रदर ् शित करने में उपयोग में लिया जाएगा .

(src)="s89"> Lus deur die beeldvolgorde
(trg)="s89"> छवि अनुक ् रम में लूप करें

(src)="s90"> Of die opeenvolging van beelde in ' n oneindige lus gewys moet word of nie .
(trg)="s90"> एक अंतहीन लूप में छवियों के अनुक ् रम दिखाया जाए या नहीं .

(src)="s91"> Laat zoem groter as 100 % aanvanklik toe
(trg)="s91"> प ् रारंभ में ही 100 % से अधिक ज ़ ूम स ् वीकारें

(src)="s92"> Indien dit op VALS ingestel is sal kleiner beelde aanvanklik nie gerek word om in die skerm in te pas nie .
(trg)="s92"> यदि इसे गलत नियत किया जाता है तो छवियों को स ् क ् रीन के अनुरूप फैलाया नहीं जाएगा .

(src)="s93"> Vertraging in sekondes tot vertoning van die volgende beeld
(trg)="s93"> अगली छवि दिखाने से पहले सेकण ् डों में देरी

(src)="s94"> ' n Waarde groter as 0 bepaal die aantal sekondes wat die beeld op die skerm bly totdat die volgende beeld outomaties vertoon word . Nul deaktiveer die outomatiese blaaier .
(trg)="s94"> 0 से अधिक मूल ् य यह निर ् धारित करता है कि एक छवि इतने सेकण ् डों तक स ् क ् रीन पर रहेगा , जब तक कि अगला स ् वचालित रूप से दिखेगा . शून ् य स ् वचालित ब ् राउज ़ िंग को अक ् षम कर देता है .

(src)="s95"> Wys / verberg die vensternutsbalk .
(trg)="s95"> विंडो उपकरण-पट ् टी छुपाएँ / दिखाएँ

(src)="s96"> Wys / verberg die vensterstatusbalk .
(trg)="s96"> विंडो स ् थिति-पट ् टी छुपाएँ / दिखाएँ

(src)="s97"> Wys / verberg die beelversamelingpaneel .
(trg)="s97"> चित ् र संग ् रह पट ् टी दिखायें / छुपायें .

(src)="s99"> Of die beelversamelingpaneel se grootte verstel kan word of nie .
(trg)="s99"> चित ् र संग ् रह पट ् टी दिखायें / छुपायें .

(src)="s100"> Wys / verberg die venstersypaneel .
(trg)="s100"> विंडो स ् थिति-पट ् टी छुपाएँ / दिखाएँ

(src)="s101"> Wys / verberg die beeldversamelingpaneel se rolknoppies .
(trg)="s101"> चित ् र संग ् रह पट ् टी दिखायें / छुपायें .

(src)="s113"> Alle lêers
(trg)="s113"> सभी फ ़ ाइलें

(src)="s114"> Alle beeldeThe PNG-Format ( * .png )
(trg)="s114"> सभी छवियाँThe PNG-Format ( * .png ) The PNG-Format ( * .png )

(src)="s115"> % s ( * . % s )
(trg)="s115"> % s ( * . % s )

(src)="s116"> Laai beeld
(trg)="s116"> छवि लोड करें

(src)="s117"> Stoor beeld
(trg)="s117"> छवि सहेजें

(src)="s118"> Open gids
(trg)="s118"> फ ़ ोल ् डर खोलें

(src)="s119"> Transformasie op ongelaaide beeld .
(trg)="s119"> अनलोडेड विंब में बदलें

(src)="s120"> Transformasie het misluk .
(trg)="s120"> अनलोडेड विंब में बदलें

(src)="s121"> EXIF word nie ondersteun vir hierdie formaat nie .
(trg)="s121"> EXIF इस फाइल प ् रारूप के लिये समर ् थित नहीं है .

(src)="s122"> Laai van beeld het misluk .
(trg)="s122"> % s के लिये विंब लोडिंग विफल