# nl/ep-00-01-17.xml.gz
# sv/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1"> Hervatting van de zitting
(trg)="1"> Återupptagande av sessionen

(src)="2"> Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement , die op vrijdag 17 december werd onderbroken , te zijn hervat .
(trg)="2"> Jag förklarar Europaparlamentets session återupptagen efter avbrottet den 17 december .

(src)="3"> Ik wens u allen een gelukkig nieuwjaar en hoop dat u een goede vakantie heeft gehad .
(trg)="3"> Jag vill på nytt önska er ett gott nytt år och jag hoppas att ni haft en trevlig semester .

(src)="4"> Zoals u heeft kunnen constateren , is de grote " millenniumbug " uitgebleven .
(trg)="4"> Som ni kunnat konstatera ägde " den stora år 2000-buggen " aldrig rum .

(src)="5"> De burgers van een aantal van onze lidstaten zijn daarentegen door verschrikkelijke natuurrampen getroffen .
(trg)="5"> Däremot har invånarna i ett antal av våra medlemsländer drabbats av naturkatastrofer som verkligen varit förskräckliga .

(src)="6"> U heeft aangegeven dat u deze vergaderperiode een debat wilt over deze rampen .
(trg)="6"> Ni har begärt en debatt i ämnet under sammanträdesperiodens kommande dagar .

(src)="7"> Nu wil ik graag op verzoek van een aantal collega's een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers .
(src)="8"> Ik doel hiermee met name op de slachtoffers van het noodweer dat verschillende lidstaten van de Unie heeft geteisterd .
(trg)="7"> Till dess vill jag att vi , som ett antal kolleger begärt , håller en tyst minut för offren för bl.a. stormarna i de länder i Europeiska unionen som drabbats .

(src)="9"> Ik wil u vragen deze minuut stilte staande in acht te nemen .
(trg)="8"> Jag ber er resa er för en tyst minut .

(src)="10"> ( Het Parlement neemt staande een minuut stilte in acht )
(trg)="9"> ( Parlamentet höll en tyst minut . )

(src)="11"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .
(trg)="10"> Fru talman !
(trg)="11"> Det gäller en ordningsfråga .

(src)="12"> U zult via de media hebben vernomen dat er zich in Sri Lanka een aantal bomexplosies en schietpartijen hebben voorgedaan .
(trg)="12"> Ni känner till från media att det skett en rad bombexplosioner och mord i Sri Lanka .

(src)="13"> Een van de mensen die zeer recent in Sri Lanka is vermoord , is de heer Kumar Ponnambalam , die een paar maanden geleden nog een bezoek bracht aan het Europees Parlement .
(trg)="13"> En av de personer som mycket nyligen mördades i Sri Lanka var Kumar Ponnambalam , som besökte Europaparlamentet för bara några månader sedan .

(src)="14"> Zou u , mevrouw de Voorzitter , wellicht een brief kunnen schrijven aan de President van Sri Lanka , waarin u laat weten dat uzelf en het Europees Parlement deze moord en de overige brute moorden in Sri Lanka diep betreuren , en waarin u haar oproept al het nodige te doen om in deze zeer moeilijke situatie langs vreedzame weg tot verzoening te komen ?
(trg)="14"> Skulle det vara möjligt för er , fru talman , att skriva ett brev till den srilankesiska presidenten i vilket parlamentets beklagande uttrycks över hans och de övriga brutala dödsfallen i Sri Lanka och uppmanar henne att göra allt som står i hennes makt för att få en fredlig lösning på en mycket komplicerad situation ?

(src)="15"> Ja , mijnheer Evans , ik denk dat een dergelijk initiatief zeer gepast zou zijn .
(trg)="15"> Ja , herr Evans , jag tror att ett initiativ i den riktning ni just föreslagit skulle vara mycket lämpligt .

(src)="16"> Als het Parlement ermee instemt , geef ik graag gevolg aan uw suggestie .
(trg)="16"> Om kammaren instämmer skall jag göra som herr Evans föreslagit .

(src)="17"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .
(trg)="17"> Fru talman !
(trg)="18"> Det gäller en ordningsfråga .

(src)="18"> Ik vraag uw advies over artikel 143 van het Reglement , met betrekking tot niet-ontvankelijkheid .
(trg)="19"> Jag skulle vilja ha råd från er vad gäller artikel 143 om avvisning av ett ärende som otillåtligt .

(src)="19"> Mijn vraag betreft een zaak die voor donderdag op de agenda staat en waarop ik dan opnieuw zal ingaan .
(trg)="20"> Min fråga har att göra med något som kommer att behandlas på torsdag och som jag då kommer att ta upp igen .

(src)="20"> Het verslag Cunha , over het resultaat van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloot , wordt donderdag in het Parlement besproken .
(src)="21"> In artikel 6 van dit verslag wordt voorgesteld een soort strafkorting op vangstquota toe te passen voor lidstaten die zich niet houden aan de jaarlijkse doelstellingen voor vlootinkrimping .
(trg)="21"> Cunhas betänkande om de fleråriga utvecklingsprogrammen behandlas i parlamentet på torsdag och det innehåller ett förslag i punkt 6 om att något slag av kvoteringspåföljder bör införas för länder som misslyckas med att uppfylla sina årliga mål rörande minskning av flottorna .

(src)="22"> Dit zou moeten gebeuren in weerwil van het beginsel van relatieve stabiliteit .
(trg)="22"> I betänkandet står det att detta bör göras trots principen om relativ stabilitet .

(src)="23"> Naar mijn mening is de relatieve stabiliteit een grondbeginsel van het gemeenschappelijk visserijbeleid , en zou een voorstel om dit te ondermijnen juridisch niet-ontvankelijk zijn .
(trg)="23"> Jag anser att principen om relativ stabilitet är en grundläggande rättsprincip inom den gemensamma fiskeripolitiken , och ett förslag som skulle undergräva den måste betraktas som rättsligt otillåtligt .

(src)="24"> Ik zou graag willen weten of een dergelijk bezwaar kan worden ingebracht tegen enkel een verslag , dus niet een ontwerpwetgevingsvoorstel , en of ik aanstaande donderdag gerechtigd ben dit te doen .
(trg)="24"> Jag vill veta om jag kan göra en sådan invändning mot ett betänkande , som alltså inte är ett lagförslag , och om det är något som jag har behörighet att göra på torsdag .

(src)="25"> Dat is inderdaad het juiste moment om dit vraagstuk ter tafel te brengen , dat wil zeggen donderdag voordat het verslag wordt gepresenteerd .
(trg)="25"> Det är faktiskt just vid det tillfället som ni , om ni vill , kan ta upp denna fråga , dvs. på torsdag innan betänkandet läggs fram .

(src)="26"> Mevrouw de Voorzitter , helaas valt de eerste vergaderperiode van het Europees Parlement in het nieuwe jaar samen met de executie van een jonge terdoodveroordeelde van 34 jaar , Hicks genaamd .
(src)="27"> Deze executie is door de staat Texas van de Verenigde Staten vastgesteld voor aanstaande donderdag .
(trg)="27"> Under årets första sammanträdesperiod för Europaparlamentet bestämde man dessvärre i Texas i USA att nästa torsdag avrätta en dödsdömd , en ung man på 34 år som vi kan kalla Hicks .

(src)="28"> Op initiatief van een van de Franse afgevaardigden , de heer Zimeray , is al een petitie aangeboden , die door velen is ondertekend , onder andere door mij .
(src)="29"> Maar ik wil u vragen om , in uw hoedanigheid van Voorzitter van het Europees Parlement , uw invloed aan te wenden bij de president en de gouverneur van de staat Texas , de heer Bush , die de macht heeft om de terdoodveroordeling op te schorten en de veroordeelde gratie te verlenen , in overeenstemming met het standpunt van het Europees Parlement en de gehele Europese Gemeenschap , zoals dat herhaaldelijk naar voren is gekomen .
(trg)="28"> På uppmaning av en fransk parlamentsledamot , Zimeray , har redan en framställning gjorts , undertecknad av många , bland annat jag själv , men jag uppmanar er , i enlighet med de riktlinjer som Europaparlamentet och hela den europeiska gemenskapen alltid har hållit fast vid , att med all den tyngd ni har i kraft av ert ämbete och den institution ni företräder , uppmana Texas guvernör , Bush , att uppskjuta verkställigheten och att benåda den dömde .

(src)="30"> Bovendien is een dergelijke actie in overeenstemming met onze grondbeginselen .
(trg)="29"> Detta är helt i linje med de principer som vi alltid har hävdat .

(src)="31"> Hartelijk dank , mijnheer Segni , dat wil ik graag doen .
(trg)="30"> Tack , herr Segni , det skall jag gärna göra .

(src)="32"> Het ligt ook geheel in de lijn van de standpunten die ons Parlement altijd met betrekking tot dergelijke vraagstukken heeft ingenomen .
(trg)="31"> Det ligger faktiskt helt i linje med de ståndpunkter vårt parlament alltid antagit .

(src)="33"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou op een geval willen wijzen waarmee dit Parlement zich keer op keer bezig heeft gehouden , het geval-Alexander Nikitin .
(trg)="32"> Fru talman !
(trg)="33"> Jag vill fästa er uppmärksamhet vid ett fall som parlamentet vid upprepade tillfällen har befattat sig med .

(src)="34"> We zijn allemaal blij dat de rechter hem heeft vrijgesproken en duidelijk heeft gemaakt dat ook in Rusland het recht op toegang tot informatie over het milieu door de grondwet wordt gegarandeerd .
(trg)="34"> Det gäller fallet Alexander Nikitin .
(trg)="35"> Alla gläder vi oss åt att domstolen har friat honom och tydligt visat att tillgängligheten till miljöinformation är en konstitutionell rättighet även i Ryssland .

(src)="35"> Hij schijnt echter weer voor de rechter te moeten verschijnen , omdat de officier van justitie in beroep gaat .
(trg)="36"> Nu är det emellertid så att han skall åtalas på nytt i och med att allmänne åklagaren överklagar .

(src)="36"> We weten allemaal , en hebben dat ook gezegd in talloze resoluties , onder andere nog tijdens de laatste plenaire vergadering vorig jaar , dat dit niet alleen een geval voor juristen is , en dat het verkeerd is Alexander Nikitin te beschuldigen van misdrijven en verraad .
(src)="37"> Wij zijn namelijk direct betrokken bij de resultaten van zijn onderzoek en profiteren ervan .
(trg)="37"> Vi är medvetna om , vilket vi också - inte minst under förra årets sista plenarsammanträde - har kunnat konstatera i en lång rad beslut , att detta inte enbart är ett juridiskt fall och att det är fel att beskylla Alexander Nikitin för kriminalitet och förräderi , eftersom vi som berörda parter drar nytta av de resultat han har kommit fram till .

(src)="38"> Deze resultaten vormen de basis voor de Europese programma's voor de bescherming van de Barentszzee , en daarom zou ik u willen vragen een brief te bestuderen waarin de belangrijkste feiten worden samengevat , en een standpunt te bepalen over de besluiten van het Russische parlement .
(trg)="38"> Resultaten utgör grunden för de europeiska programmen för skydd av Barents hav , och därför ber jag er granska ett utkast till ett brev som skildrar de viktigaste fakta samt att i enlighet med parlamentsbesluten visa Ryssland denna ståndpunkt klart och tydligt .

(src)="39"> Mevrouw Schroedter , nadat ik uw brief ontvangen heb , zal ik de feiten die op dit vraagstuk betrekking hebben , zeker bestuderen .
(trg)="39"> Ja , fru Schroedter , jag skall mycket gärna granska fakta rörande denna fråga när jag fått ert brev .

(src)="40"> Voorzitter , ik zou u eerst een compliment willen maken met het feit dat u woord hebt gehouden en dat inderdaad nu in deze eerste vergaderperiode in het nieuwe jaar het aantal televisiezenders op onze kamer daadwerkelijk enorm is uitgebreid .
(trg)="40"> Fru talman !
(trg)="41"> Först skulle jag vilja ge er en komplimang för det faktum att ni hållit ert ord och att det nu , under det nya årets första sammanträdesperiod , faktiskt har skett en kraftig utökning av antalet TV-kanaler på våra rum .

(src)="41"> Maar , Voorzitter , er is niet gebeurd waar ik om had gevraagd .
(trg)="42"> Men , fru talman , det som jag bad om har inte inträffat .

(src)="42"> Er zijn nu weliswaar twee Finse zenders en een Portugese zender , maar er is nog steeds geen Nederlandse zender en ik had u gevraagd om een Nederlandse zender , omdat ook Nederlanders graag het nieuws willen volgen , iedere maand als wij hier naar dit verbanningsoord worden gestuurd .
(trg)="43"> Det finns nu visserligen två finska kanaler och en portugisisk , men det finns fortfarande ingen nederländsk kanal .
(trg)="44"> Jag bad er om en nederländsk kanal , eftersom nederländare också gärna vill ta del av nyheterna varje månad då vi blir förvisade till den här platsen .

(src)="43"> Dus ik zou u nogmaals willen vragen om er toch zorg voor te dragen dat wij ook een Nederlandse zender krijgen .
(trg)="45"> Jag skulle således på nytt vilja be er att ombesörja att vi också får en nederländsk kanal .

(src)="44"> Mevrouw Plooij-van Gorsel , ik kan u mededelen dat dit vraagstuk op de agenda van de vergadering van het College van quaestoren van aanstaande woensdag staat .
(trg)="46"> Fru Plooij-van Gorsel !
(trg)="47"> Jag kan tala om för er att frågan finns på föredragningslistan för kvestorernas möte på onsdag .

(src)="45"> Het zal , naar ik hoop , op bevredigende wijze worden opgelost .
(trg)="48"> Jag hoppas att den kommer att granskas i en positiv anda .

(src)="54"> Mevrouw Lynne , u hebt volkomen gelijk .
(trg)="59"> Fru Lynne !

(src)="55"> Ik zal nagaan of dit inderdaad niet gebeurd is .
(src)="56"> Ik zal het vraagstuk verder aan het College van quaestoren voorleggen .
(trg)="60"> Ni har helt rätt och jag skall kontrollera om allt detta faktiskt inte har gjorts .

(src)="57"> Ik ben ervan overtuigd dat onze quaestoren ervoor zullen zorgdragen dat de wetgeving waarover we ons hebben uitgesproken , ook daadwerkelijk wordt nageleefd .
(trg)="61"> Jag skall också överlämna problemet till kvestorerna och jag är övertygad om att de är måna om att se till att vi respekterar de regler som vi faktiskt röstat fram .

(src)="58"> Mevrouw de Voorzitter , mevrouw Díez González en ikzelf hadden samen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van bepaalde uitspraken van commissaris de Palacio in een Spaans dagblad .
(trg)="62"> Fru talman !
(trg)="63"> Díez González och jag har ställt några frågor angående vissa av vice ordförande de Palacios åsikter som återgavs i en spansk dagstidning .

(src)="59"> De voor de agenda verantwoordelijke diensten hebben die vragen niet op de agenda geplaatst , daar die vragen al in een andere vergaderperiode beantwoord zouden zijn .
(trg)="64"> De ansvariga har inte tagit med dessa frågor på föredragningslistan , eftersom man ansåg att dessa hade besvarats vid ett tidigare sammanträde .

(src)="60"> Daar dat niet zo is , verzoek ik het desbetreffende besluit te heroverwegen .
(trg)="65"> Jag ber att man omprövar det beslutet , eftersom så inte är fallet .

(src)="61"> De eerder beantwoorde vragen betreffen de bijdrage van mevrouw de Palacio over een ander dossier en gaan niet over de uitspraken die 18 november jongstleden in de krant ABC zijn verschenen .
(trg)="66"> De frågor som tidigare besvarats handlade om de Palacios inblandning i ett särskilt ärende , inte om de uttalanden som återgavs i dagstidningen ABC den 18 november i fjol .

(src)="62"> Waarde collega , we zullen dit alles natrekken .
(trg)="67"> Kära kollega !
(trg)="68"> Vi skall kontrollera allt detta .

(src)="63"> Ik moet u bekennen dat ik de situatie nu enigszins verwarrend vind .
(trg)="69"> Jag erkänner att för närvarande förefaller saker och ting litet oklara .

(src)="64"> We zullen daarom deze kwestie zorgvuldig nagaan en correct volgens de regels handelen .
(trg)="70"> Vi skall alltså se över detta mycket noga så allt blir i sin ordning .

(src)="70"> Dit punt staat op dit moment in ieder geval niet voor het actualiteitendebat van donderdag ingeschreven .
(trg)="81"> I vilket fall som helst är frågan för närvarande inte föremål för någon begäran om brådskande förfarande på torsdag .

(src)="71"> Regeling van de werkzaamheden
(trg)="82"> Arbetsplan

(src)="72"> Aan de orde is de behandeling van de definitieve ontwerpagenda zoals deze op de Conferentie van voorzitters op donderdag 13 januari is vastgesteld overeenkomstig artikel 110 van het Reglement .
(trg)="83"> Nästa punkt på föredragningslistan är fastställande av arbetsplanen .
(trg)="84"> Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista som utarbetats av talmanskonferensen vid sammanträdet den 13 januari i enlighet med artikel 110 i arbetsordningen har delats ut .

(src)="73"> Ik heb geen wijzigingen voor de maandag en de dinsdag .
(trg)="85"> För måndag och tisdag har inga ändringar föreslagits .

(src)="74"> Woensdag 19 januari :
(trg)="86"> Beträffande onsdag :

(src)="75"> De socialistische fractie vraagt om inschrijving van een verklaring van de Commissie over haar strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar alsmede over de bestuurlijke hervorming van de Commissie .
(trg)="87"> Den socialistiska gruppen har begärt att ett uttalande från kommissionen om dess strategiska mål för de fem kommande åren samt om kommissionens administrativa reform skall tas upp .

(src)="76"> Ik zou de heer Barón Crespo willen vragen zijn verzoek om inschrijving hier toe te lichten .
(trg)="88"> Jag skulle vilja att Barón Crespo , som lämnat begäran , uttalar sig för att motivera den , om han vill , naturligtvis .

(src)="77"> Vervolgens zullen we de gebruikelijke procedure volgen , dat wil zeggen dat we een voorstander en een tegenstander van dit verzoek het woord zullen geven .
(trg)="89"> Sedan gör vi som vi brukar : vi lyssnar till en talare för och en talare emot .

(src)="78"> Mevrouw de Voorzitter , de presentatie van het politieke programma van de Commissie Prodi voor de hele legislatuur was oorspronkelijk een voorstel van Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten , dat in september de unanieme steun kreeg van de Conferentie van voorzitters .
(src)="79"> Ook de heer Prodi gaf er uitdrukkelijk zijn steun aan , en in de rede waarmee hij zijn benoeming aanvaardde , heeft hij die toezegging nog eens herhaald .
(trg)="91"> Framläggandet av kommission Prodis politiska program för hela mandatperioden bottnar i ett förslag från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp som antogs med enhällighet på talmanskonferensen i september samt ett tydligt godkännande från ordförande Prodi som upprepade detta åtagande i sitt anförande i samband med tillträdandet av sitt ämbete .

(src)="80"> Die toezegging is vooral belangrijk omdat de Commissie volgens de Verdragen het monopolie heeft op het initiatiefrecht en dus eigenlijk vorm geeft aan wat de komende vijf jaar de politieke en de wetgevende activiteit van dit Parlement zal zijn .
(trg)="92"> Detta åtagande är viktigt , med tanke på att kommissionen är det organ som enligt fördragen har ensam initiativrätt , och det utgör därför grunden till parlamentets politiska och lagstiftande verksamhet de kommande fem åren .

(src)="81"> Bovendien wil ik eraan herinneren , mevrouw de Voorzitter , dat dit Parlement in de vorige legislatuur tweemaal zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de heer Prodi als voorzitter van de Commissie .
(src)="82"> Tijdens de nieuwe legislatuur is dat vertrouwen nogmaals uitgesproken in juli , en na het aantreden van de voltallige nieuwe Commissie is dat vertrouwen in september aan de hele Commissie geschonken .
(trg)="93"> Jag vill dessutom , fru talman , påminna om att parlamentet vid två tillfällen under föregående mandatperiod röstade om förtroendet för ordförande Prodi ; man röstade på nytt om detta under denna mandatperiod i juli , och sedan , när den nya kommissionen hade påbörjat sitt arbete , gav man i september en förtroenderöst till hela kommissionen .

(src)="83"> Er is derhalve in theorie voldoende tijd geweest voor de Commissie om haar programma op te stellen en voor ons om er dan kennis van te nemen en uitleg te geven aan de burgers .
(trg)="94"> Därför har det funnits tillräckligt mycket tid för kommissionen att förbereda sitt program och för att oss att ta del av detta och redogöra för detta inför medborgarna .

(src)="84"> In dit verband wil ik wijzen op de resolutie van 15 september , waarin de Commissie de aanbeveling kreeg het voorstel zo snel mogelijk in te dienen .
(trg)="95"> Jag vill också påminna om resolutionen av den 15 september , där man rekommenderade att förslaget skulle läggas fram så snart som möjligt .

(src)="85"> De gebeurtenissen van de vorige week in de marge van de Conferentie van voorzitters , waarbij de Conferentie van voorzitters alleen maar gebruikt is om elders genomen besluiten te bekrachtigen en te ratificeren , plaatsen ons voor een dilemma : ofwel de Commissie is niet in staat dat programma te presenteren , ofwel , zoals sommigen schijnen te beweren , het Parlement is niet in staat dat programma te behandelen .
(trg)="96"> Det som hände förra veckan - något som inleddes utanför talmanskonferensen , en konferens som endast utnyttjades för att bestyrka och bekräfta det beslut som fattats utanför ramarna för denna - utgör ett dilemma : antingen är det så att kommissionen inte är i stånd att presentera programmet ( i sådant fall bör den klargöra detta .

(src)="86"> In het eerste geval zou de Commissie haar onvermogen moeten toelichten , want volgens de voorzitter van de Commissie is de Commissie klaar voor de presentatie .
(trg)="97"> Enligt ordförandens uttalanden kan man presentera programmet .

(src)="87"> Daar de Commissie hier vertegenwoordigd is door haar vice-voorzitter mevrouw de Palacio , denk ik dat het gepast zou zijn om voor wij gaan stemmen van de Commissie te horen hoe het zit met haar bereidheid het programma te presenteren zoals is afgesproken .
(trg)="98"> Med tanke på att kommissionen företräds av vice ordförande de Palacio , anser jag att vi innan omröstningen sker bör få veta huruvida kommissionen är beredd att lägga fram programmet , så som man kommit överens om ) ; annars är parlamentet inte i stånd att granska programmet , så som vissa tycks anse .

(src)="88"> Naar mijn mening houdt de tweede hypothese in dat wij als Parlement onze verantwoordelijkheid verwaarlozen .
(src)="89"> Volgens een tot nu onbekende procedure krijgen de fracties een week van tevoren - en niet zoals afgesproken één dag van tevoren - de geschreven toespraak over het programma van de Commissie .
(trg)="99"> Enligt min uppfattning skulle den sistnämnda hypotesen innebära att vi försummade vårt ansvar som parlament , förutom att man då skulle införa en grundtes , en okänd metod som innebär att de politiska grupperna skriftligen får ta del av kommissionens tankar kring programmet en vecka i förväg i stället för en dag i förväg , som man kommit överens om .

(src)="90"> Bovendien is dit wel een zeer originele thesis , want het wetgevingsprogramma wordt in februari behandeld .
(src)="91"> Wij zouden dan ook kunnen afzien van het debat over dat programma , daar de dag nadat de fracties het gekregen hebben alle burgers dan via de pers en Internet geïnformeerd zouden zijn en het Parlement niets meer met het onderwerp zou kunnen doen .
(trg)="100"> Då bör man tänka på att lagstiftningsprogrammet skall debatteras i februari , och därför skulle vi lika gärna kunna avstå från den debatten , för pressen och Internet skulle redan dagen därpå tillkännage programmet för alla medborgare , och det skulle inte längre finnas någon anledning för parlamentet att ägna sig åt frågan .

(src)="92"> Daar onze fractie meent dat het de taak is van een parlement om te luisteren , te debatteren en na te denken , geloven wij dat er geen enkele reden is die dit uitstel rechtvaardigt .
(src)="93"> Ook menen wij dat indien de Commissie in staat is het programma te presenteren , wij zeker nog de tijd hebben om terug te komen op de oorspronkelijke afspraak tussen het Parlement en de Commissie , en tegenover onze medeburgers op verantwoordelijke wijze te werk te gaan .
(trg)="101"> Eftersom min grupp anser att parlamentet är till för att lyssna , för att debattera och för att reflektera , anser vi att det inte finns något som rättfärdigar en senareläggning av debatten , och om kommissionen är beredd till det , menar vi att det fortfarande är möjligt att återupprätta det ursprungliga avtalet mellan parlamentet och kommissionen och agera på ett ansvarsfullt sätt gentemot våra medborgare .

(src)="94"> Derhalve doet de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten het voorstel dat door u genoemd is , mevrouw de Voorzitter , om woensdag de presentatie van het programma voor de hele legislatuur van de Commissie Prodi te handhaven .
(src)="95"> Bij dat programma hoort ook de administratieve hervorming van de Commissie , want anders zouden wij met een paradoxale situatie te maken kunnen krijgen .
(trg)="102"> Därför innebär förslaget från Europeiska socialdemokratiska partiets grupp , som fru talmannen nämnde , att kommission Prodis lagstiftningsprogram läggs fram på onsdag som planerat , och att man inbegriper förslaget om en administrativ reform , för i annat fall kan en paradoxal situation uppstå : å ena sidan vägras kommissionens ordförande , med ursäkten att det inte finns något dokument , rätten att tala i parlamentet , å andra sidan omöjliggörs en debatt om reformen , eftersom parlamentet inte tidigare har fått ta del av dokumenten i fråga .

(src)="96"> Onder het voorwendsel dat er geen tekst is , wordt namelijk aan de ene kant de voorzitter van de Commissie het recht ontzegd voor dit Parlement te spreken en wordt er aan de andere kant een debat gehouden over de hervorming , terwijl het Parlement de teksten daarvan niet van tevoren kent .
(src)="97"> Daarom verzoek ik u , mevrouw de Voorzitter , eerst de Commissie te vragen om haar mening te laten horen en daarna te laten stemmen .
(trg)="103"> Därför ber jag , fru talman , att ni uppmanar kommissionen att uttala sig och att vi därefter går till omröstning .

(src)="98"> ( Applaus van de PSE-fractie )
(trg)="104"> ( Applåder från PSE )

(src)="143"> Mevrouw de Voorzitter , ik heb wat gelach gehoord van de banken van de socialistische fractie .
(trg)="150"> Fru talman !

(src)="144"> Ik heb ook gehoord dat veel leden van die fractie dit punt graag van de agenda zouden willen afvoeren , omdat ten tijde van de stemming in de Conferentie van voorzitters het standpunt van de socialistische leden van de werkgroep die zich met deze zaken bezig houdt , nog niet beschikbaar was .
(trg)="151"> Eftersom jag hör att det skrattas bland socialisterna : man har sagt mig att även vida kretsar inom den socialistiska gruppen gärna vill se den här punkten avförd från föredragningslistan , eftersom det vid omröstningen på talmanskonferensen saknades votum för berörda kolleger i den socialistiska arbetsgruppen .

(src)="145"> Ik weet niet of dat klopt , maar wij als PPE-DE-Fractie zouden dankbaar zijn als dit punt van de agenda zou kunnen worden afgevoerd .
(src)="146"> Het Parlement heeft zich namelijk al meerdere malen met deze kwestie bezig gehouden .
(trg)="152"> Jag vet inte huruvida denna information stämmer , men vi i PPE-DE-gruppen vore i alla fall tacksamma ifall punkten ströks , då ju parlamentet redan har befattat sig med frågan flera gånger .

(src)="147"> Er is ook al besloten om deze belasting af te wijzen .
(trg)="153"> Det finns också beslut fattade mot en sådan skatt .

(src)="148"> Daarom vraagt mijn fractie dit punt van de agenda af te voeren .
(trg)="154"> Därför yrkar min grupp på att punkten avförs från föredragningslistan .

(src)="149"> Hartelijk dank , mijnheer Poettering .
(trg)="155"> Tack , herr Poettering .

(src)="150"> We geven nu de heer Wurtz de gelegenheid om zich tegen dit verzoek uit te spreken .
(trg)="156"> Vi skall nu lyssna till Wurtz som skall uttala sig emot denna begäran .

(src)="151"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil allereerst benadrukken dat de logica in het betoog van de heer Poettering ver te zoeken is .
(trg)="157"> Fru talman !
(trg)="158"> Jag skulle till att börja med vilja understryka Poetterings bristande logik .

(src)="152"> Zojuist heeft hij de socialistische fractie de les gelezen omdat deze fractie terugkomt op een besluit dat overduidelijk tijdens de Conferentie van voorzitters is genomen .
(trg)="159"> Han har just läxat upp den socialistiska gruppen för att den ändrat sig när det gäller ett beslut som fattats med mycket liten marginal i talmanskonferensen .

(src)="153"> Vervolgens handelt hij op precies dezelfde wijze als deze fractie .
(trg)="160"> Men han gör samma sak själv .

(src)="154"> Wij hebben over dit vraagstuk gedebatteerd en waren , met uitzondering van de PPE-DE-Fractie en de liberale fractie , allen dezelfde mening toegedaan .
(src)="155"> Zoals u zich herinnert , heb ik opgemerkt , waarde collega-voorzitters , dat het er niet zozeer toe doet of u voor of tegen de Todin-heffing bent , maar dat u van de Commissie en de Raad durft te verlangen dat ze hun mening over dit vraagstuk kenbaar maken .
(trg)="161"> Vi diskuterade och var eniga , utom PPE-gruppen och den liberala gruppen , och jag noterade t.o.m. , det minns ni säkert kära ordförandekolleger , att frågan inte handlar om huruvida ni är för eller emot Todinskatten , utan om ni vågar höra vad kommissionen och rådet tycker om den .

(src)="156"> Dat is toch niet teveel gevraagd .
(trg)="162"> Det är inte för mycket begärt .

(src)="157"> Ik herhaal dus mijn voorstel om deze mondelinge vraag aan de Commissie en de Raad te handhaven zodat we voor eens en altijd weten hoe deze twee instellingen over dit relatief eenvoudige verzoek denken .
(src)="158"> We kunnen zo immers een belangrijk signaal aan de burgers afgeven , zeker na de commotie die na het mislukken van de Conferentie van Seattle is ontstaan .
(trg)="163"> Jag upprepar därför förslaget att behålla denna muntliga fråga till kommissionen och rådet för att en gång för alla få veta vilken inställning dessa två instanser har till denna relativt blygsamma begäran , som ändå skulle utgöra en viktig signal till allmänheten , särskilt med tanke på den oro som uppstod efter den misslyckade konferensen i Seattle .

(src)="159"> We gaan stemmen over het verzoek van de PPE-DE-Fractie om de mondelinge vragen over hoofdelijke belasting van de agenda te schrappen .
(trg)="164"> Vi skall rösta om begäran från PPE-DE-gruppen som syftar till att stryka den muntliga frågan om kapitalskatt från föredragningslistan .

(src)="160"> ( Het Parlement verwerpt het verzoek met 164 stemmen voor , 166 stemmen tegen en 7 onthoudingen )
(trg)="165"> ( Parlamentet avslog begäran med 164 röster för , 166 emot .
(trg)="166"> 7 ledamöter avstod från att rösta . )

(src)="161"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil de heer Poettering er hartelijk voor danken dat hij dit debat zo effectief onder de aandacht heeft gebracht .
(trg)="167"> Fru talman !
(trg)="168"> Jag skulle vilja tacka Poettering för att han just gjort reklam för denna debatt .

(src)="162"> Hartelijk dank .
(trg)="169"> Tack .

(src)="163"> Mevrouw de Voorzitter , is mijn stem die ik elektronisch niet heb kunnen uitbrengen omdat ik mijn stemkaart niet bij mij heb , meegeteld ?
(trg)="170"> Fru talman !
(trg)="171"> Jag undrar om även min röst har räknats , trots att den inte kunde avges på elektronisk väg , eftersom jag inte har något kort ?

(src)="164"> Ik was vóór .
(trg)="172"> Jag röstade " för " .

(src)="165"> Inderdaad , als we de stemmen van beide collega's die van zich hebben laten horen bij de uitslag optellen , dan wordt het resultaat ...
(trg)="173"> Om man lägger till de två kolleger som yttrat sig blir resultatet ...

(src)="178"> Mevrouw de Voorzitter , laat mij vooropstellen dat ik mij zal neerleggen bij uw uitspraak in dezen , maar bij de eerdere stemming over de Commissiestrategie had ik voorafgaand aan de stemming namens mijn fractie het woord willen voeren .
(trg)="189"> Fru talman !
(trg)="190"> Under den tidigare omröstningen - och jag kommer att följa ert utslag i denna fråga - rörande frågan om kommissionens strategiska plan , sade jag att jag ville uttala mig före omröstningen på min grupps vägnar .

(src)="179"> Dit is niet gebeurd .
(trg)="191"> Så blev inte fallet .

(src)="180"> Ik zou het waarderen indien ik na afsluiting van dit punt de gelegenheid zou krijgen namens mijn fractie een stemverklaring uit te spreken .
(trg)="192"> Jag skulle uppskatta om jag vid denna punkts avslutande kunde få avge en röstförklaring på min grupps vägnar .

(src)="181"> Het gaat om een belangrijke kwestie .
(trg)="193"> Detta är en viktig fråga .

(src)="182"> Het is een goede zaak voor dit Parlement dat wordt vastgelegd , hoe de mensen vanuit hun eigen politieke analyse de zojuist genomen beslissing beoordelen .
(trg)="194"> Det skulle vara användbart för kammarens räkning att upplysa om hur folk uppfattar vad vi just gjort mot bakgrund av deras egen politiska analys .

(src)="183"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil het debat niet opnieuw openen , maar ik had ook om het woord gevraagd .
(trg)="195"> Fru talman !
(trg)="196"> Jag skall inte ta upp debatten på nytt , men även jag hade begärt ordet för att ta ställning till herr Barón Crespos begäran .