# nl/ep-00-01-17.xml.gz
# pt/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1"> Hervatting van de zitting
(trg)="1">Reinício da sessão

(src)="2"> Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement , die op vrijdag 17 december werd onderbroken , te zijn hervat .
(src)="3"> Ik wens u allen een gelukkig nieuwjaar en hoop dat u een goede vakantie heeft gehad .
(trg)="2">Declaro reaberta a sessão do Parlamento Europeu , que tinha sido interrompida na sexta-feira , 17 de Dezembro último , e renovo todos os meus votos , esperando que tenham tido boas férias .

(src)="4"> Zoals u heeft kunnen constateren , is de grote " millenniumbug " uitgebleven .
(trg)="3">Como puderam constatar , o grande " bug do ano 2000 " não aconteceu .

(src)="5"> De burgers van een aantal van onze lidstaten zijn daarentegen door verschrikkelijke natuurrampen getroffen .
(trg)="4">Em contrapartida , os cidadãos de alguns dos nossos países foram vítimas de catástrofes naturais verdadeiramente terríveis .

(src)="6"> U heeft aangegeven dat u deze vergaderperiode een debat wilt over deze rampen .
(trg)="5">Os senhores manifestaram o desejo de se proceder a um debate sobre o assunto nos próximos dias , durante este período de sessões .

(src)="7"> Nu wil ik graag op verzoek van een aantal collega's een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers .
(src)="8"> Ik doel hiermee met name op de slachtoffers van het noodweer dat verschillende lidstaten van de Unie heeft geteisterd .
(trg)="6">Entretanto , gostaria - como também me foi pedido por um certo número de colegas - que observássemos um minuto de silêncio por todas as vítimas , nomeadamente das tempestades , nos diferentes países da União Europeia que foram afectados .

(src)="9"> Ik wil u vragen deze minuut stilte staande in acht te nemen .
(trg)="7">Convido-os a levantarem-se para um minuto de silêncio .

(src)="10"> ( Het Parlement neemt staande een minuut stilte in acht )
(trg)="8">( O Parlamento , de pé , guarda um minuto de silêncio )

(src)="11"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .
(trg)="9">Senhora Presidente , intervenho para um ponto de ordem .

(src)="12"> U zult via de media hebben vernomen dat er zich in Sri Lanka een aantal bomexplosies en schietpartijen hebben voorgedaan .
(trg)="10">Certamente que já tomou conhecimento , pelas notícias transmitidas na imprensa e na televisão , dos diversos atentados à bomba e assassínios perpetrados no Sri Lanka .

(src)="13"> Een van de mensen die zeer recent in Sri Lanka is vermoord , is de heer Kumar Ponnambalam , die een paar maanden geleden nog een bezoek bracht aan het Europees Parlement .
(trg)="11">Uma das pessoas recentemente assassinadas foi o senhor Kumar Ponnambalam , que ainda há poucos meses visitara o Parlamento Europeu .

(src)="14"> Zou u , mevrouw de Voorzitter , wellicht een brief kunnen schrijven aan de President van Sri Lanka , waarin u laat weten dat uzelf en het Europees Parlement deze moord en de overige brute moorden in Sri Lanka diep betreuren , en waarin u haar oproept al het nodige te doen om in deze zeer moeilijke situatie langs vreedzame weg tot verzoening te komen ?
(trg)="12">Será que a senhora Presidente poderia enviar uma carta à Presidente do Sri Lanka manifestando o pesar do Parlamento por esta e outras mortes violentas perpetradas no seu país , e instando ­ a a envidar todos os esforços ao seu alcance para procurar obter uma reconciliação pacífica na situação extremamente difícil que ali se vive ?

(src)="15"> Ja , mijnheer Evans , ik denk dat een dergelijk initiatief zeer gepast zou zijn .
(trg)="13">Sim , Senhor Deputado Evans , penso que uma iniciativa no sentido que acaba de sugerir seria perfeitamente adequada .

(src)="16"> Als het Parlement ermee instemt , geef ik graag gevolg aan uw suggestie .
(trg)="14">Se a assembleia estiver de acordo , farei como sugeriu o senhor deputado Evans .

(src)="17"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .
(trg)="15">Senhora Presidente , intervenho para um ponto de ordem .

(src)="18"> Ik vraag uw advies over artikel 143 van het Reglement , met betrekking tot niet-ontvankelijkheid .
(trg)="16">Nos termos do artigo 143º do Regimento , gostaria que me desse o seu parecer em relação à inadmissibilidade de uma proposta .

(src)="19"> Mijn vraag betreft een zaak die voor donderdag op de agenda staat en waarop ik dan opnieuw zal ingaan .
(trg)="17">A questão que pretendo focar incide sobre um relatório que será aqui tratado na quinta ­ feira , ocasião em que tenciono levantá ­ la novamente .

(src)="20"> Het verslag Cunha , over het resultaat van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloot , wordt donderdag in het Parlement besproken .
(src)="21"> In artikel 6 van dit verslag wordt voorgesteld een soort strafkorting op vangstquota toe te passen voor lidstaten die zich niet houden aan de jaarlijkse doelstellingen voor vlootinkrimping .
(trg)="18">O relatório Cunha sobre os resultados dos programas de orientação plurianuais para as frotas de pesca , inscrito na ordem do dia de quinta ­ feira , contém , no seu nº 6 , uma proposta no sentido da aplicação de sanções , sob a forma de uma redução automática das quotas , aos Estados ­ Membros que não cumpram anualmente os objectivos de redução da respectiva frota definidos nos programas de orientação plurianuais .

(src)="22"> Dit zou moeten gebeuren in weerwil van het beginsel van relatieve stabiliteit .
(trg)="19">Mais se propõe que a aplicação das sanções seja feita independentemente da salvaguarda do princípio da estabilidade relativa .

(src)="23"> Naar mijn mening is de relatieve stabiliteit een grondbeginsel van het gemeenschappelijk visserijbeleid , en zou een voorstel om dit te ondermijnen juridisch niet-ontvankelijk zijn .
(trg)="20">O princípio da estabilidade relativa constitui , em minha opinião , um princípio jurídico fundamental da política comum da pesca , pelo que toda e qualquer proposta que vise subvertê ­ lo é , com certeza , juridicamente inadmissível .

(src)="24"> Ik zou graag willen weten of een dergelijk bezwaar kan worden ingebracht tegen enkel een verslag , dus niet een ontwerpwetgevingsvoorstel , en of ik aanstaande donderdag gerechtigd ben dit te doen .
(trg)="21">Gostaria de saber se posso levantar uma objecção deste tipo ao que constitui meramente um relatório , não uma proposta legislativa , e se tenho competência para o fazer na quinta ­ feira .

(src)="25"> Dat is inderdaad het juiste moment om dit vraagstuk ter tafel te brengen , dat wil zeggen donderdag voordat het verslag wordt gepresenteerd .
(trg)="22">Com efeito , é precisamente nessa altura que , se o desejar , poderá levantar a questão , isto é , na quinta-feira antes do início da apresentação do relatório .

(src)="26"> Mevrouw de Voorzitter , helaas valt de eerste vergaderperiode van het Europees Parlement in het nieuwe jaar samen met de executie van een jonge terdoodveroordeelde van 34 jaar , Hicks genaamd .
(src)="27"> Deze executie is door de staat Texas van de Verenigde Staten vastgesteld voor aanstaande donderdag .
(trg)="23">Senhora Presidente , coincidindo com a primeira sessão deste ano do Parlamento Europeu , nos Estados Unidos , no Texas , está marcada , lamentavelmente para a próxima quinta-feira , a execução de um condenado à morte , um jovem de 34 anos a quem designaremos por X.

(src)="28"> Op initiatief van een van de Franse afgevaardigden , de heer Zimeray , is al een petitie aangeboden , die door velen is ondertekend , onder andere door mij .
(src)="29"> Maar ik wil u vragen om , in uw hoedanigheid van Voorzitter van het Europees Parlement , uw invloed aan te wenden bij de president en de gouverneur van de staat Texas , de heer Bush , die de macht heeft om de terdoodveroordeling op te schorten en de veroordeelde gratie te verlenen , in overeenstemming met het standpunt van het Europees Parlement en de gehele Europese Gemeenschap , zoals dat herhaaldelijk naar voren is gekomen .
(trg)="24">A pedido de um deputado francês , o senhor deputado Zimeray , já foi apresentada uma petição , que teve muitos signatários , entre os quais o abaixo assinado , mas peço ­ lhe , em conformidade com a orientação repetidamente expressa pelo Parlamento Europeu e por toda a Comunidade Europeia , que intervenha , com o prestígio do seu cargo e da Instituição que representa , junto do Presidente e do Governador do Texas , Bush , que tem poder para suspender a condenação à morte e perdoar o condenado .

(src)="30"> Bovendien is een dergelijke actie in overeenstemming met onze grondbeginselen .
(trg)="25">E tudo isso em conformidade com os princípios que sempre defendemos .

(src)="31"> Hartelijk dank , mijnheer Segni , dat wil ik graag doen .
(trg)="26">Obrigada , Senhor Deputado Segni , fá-lo-ei de boa vontade .

(src)="32"> Het ligt ook geheel in de lijn van de standpunten die ons Parlement altijd met betrekking tot dergelijke vraagstukken heeft ingenomen .
(trg)="27">Com efeito , essa é a linha das posições que o nosso Parlamento sempre adoptou .

(src)="33"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou op een geval willen wijzen waarmee dit Parlement zich keer op keer bezig heeft gehouden , het geval-Alexander Nikitin .
(trg)="28">Senhora Presidente , gostaria de chamar a sua atenção para um caso de que este Parlamento repetidamente se tem ocupado .
(trg)="29">É o caso de Alexander Nikitin .

(src)="34"> We zijn allemaal blij dat de rechter hem heeft vrijgesproken en duidelijk heeft gemaakt dat ook in Rusland het recht op toegang tot informatie over het milieu door de grondwet wordt gegarandeerd .
(trg)="30">Congratulamo-nos todos aqui pelo facto de o tribunal o ter posto em liberdade e ter tornado claro que também na Rússia o acesso às informações sobre o ambiente constitui direito constitucional .

(src)="35"> Hij schijnt echter weer voor de rechter te moeten verschijnen , omdat de officier van justitie in beroep gaat .
(trg)="31">No entanto , sucede agora que ele deverá será novamente acusado , uma vez que o Ministério Público irá interpor recurso .

(src)="36"> We weten allemaal , en hebben dat ook gezegd in talloze resoluties , onder andere nog tijdens de laatste plenaire vergadering vorig jaar , dat dit niet alleen een geval voor juristen is , en dat het verkeerd is Alexander Nikitin te beschuldigen van misdrijven en verraad .
(src)="37"> Wij zijn namelijk direct betrokken bij de resultaten van zijn onderzoek en profiteren ervan .
(trg)="32">Sabemos e constatámo ­ lo realmente em muitíssimas resoluções - precisamente durante a última sessão plenária do ano passado - que aqui não se trata apenas de um caso jurídico e que é errado acusar Alexander Nikitin de crime e de traição , uma vez que nós , que somos afectados , podemos tirar proveito dos resultados por ele conseguidos .

(src)="38"> Deze resultaten vormen de basis voor de Europese programma's voor de bescherming van de Barentszzee , en daarom zou ik u willen vragen een brief te bestuderen waarin de belangrijkste feiten worden samengevat , en een standpunt te bepalen over de besluiten van het Russische parlement .
(trg)="33">Estes resultados constituem a base do Programa Europeu de Defesa do Mar de Barents e , por esse motivo , peço-lhe que analise um projecto de carta que lhe expõe os factos mais importantes , e que , de acordo com as decisões do Parlamento , torne clara esta posição na Rússia .

(src)="39"> Mevrouw Schroedter , nadat ik uw brief ontvangen heb , zal ik de feiten die op dit vraagstuk betrekking hebben , zeker bestuderen .
(trg)="34">Sim , Senhora Deputada Schroedter , analisarei de boa vontade os factos relativos a essa questão , logo que receba a sua carta .

(src)="40"> Voorzitter , ik zou u eerst een compliment willen maken met het feit dat u woord hebt gehouden en dat inderdaad nu in deze eerste vergaderperiode in het nieuwe jaar het aantal televisiezenders op onze kamer daadwerkelijk enorm is uitgebreid .
(trg)="35">­ ( NL ) Senhora Presidente , em primeiro lugar , gostaria de a felicitar pelo facto de ter cumprido a sua palavra e de agora , neste primeiro período de sessões do novo ano , ter aumentado realmente muito o número de canais de televisão nos nossos gabinetes .

(src)="41"> Maar , Voorzitter , er is niet gebeurd waar ik om had gevraagd .
(trg)="36">Todavia , Senhora Presidente , não se fez aquilo que eu tinha pedido .

(src)="42"> Er zijn nu weliswaar twee Finse zenders en een Portugese zender , maar er is nog steeds geen Nederlandse zender en ik had u gevraagd om een Nederlandse zender , omdat ook Nederlanders graag het nieuws willen volgen , iedere maand als wij hier naar dit verbanningsoord worden gestuurd .
(trg)="37">É certo que há agora dois canais finlandeses e um português , mas continua a não haver um único canal holandês , como eu lhe tinha pedido , porque também os holandeses gostam de ver os noticiários , todos os meses , quando somos mandados para aqui , para este desterro .

(src)="43"> Dus ik zou u nogmaals willen vragen om er toch zorg voor te dragen dat wij ook een Nederlandse zender krijgen .
(trg)="38">Queria , portanto , pedir ­ lhe , uma vez mais , que tome a seu cargo fazer com que também recebamos um canal holandês .

(src)="44"> Mevrouw Plooij-van Gorsel , ik kan u mededelen dat dit vraagstuk op de agenda van de vergadering van het College van quaestoren van aanstaande woensdag staat .
(trg)="39">Senhora Deputada Plooij-van Gorsel , posso dizer-lhe que essa questão se encontra inscrita na ordem de trabalhos da reunião dos Questores de quarta ­ feira .

(src)="45"> Het zal , naar ik hoop , op bevredigende wijze worden opgelost .
(trg)="40">Será analisada , espero , num espírito construtivo .

(src)="46"> Mevrouw de Voorzitter , kunt u mij uitleggen waarom dit Parlement zich niet houdt aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die het zelf vaststelt ?
(trg)="41">Senhora Presidente , poder ­ me ­ á dizer por que razão este Parlamento não respeita a legislação por si próprio aprovada em matéria de segurança e higiene ?

(src)="47"> Waarom is de kwaliteit van de lucht in dit gebouw nooit onderzocht sinds de verkiezingen ?
(trg)="42">Por que razão não foi efectuado neste edifício onde nos encontramos qualquer ensaio sobre a qualidade do ar desde que fomos eleitos ?

(src)="48"> Waarom heeft het Comité voor veiligheid en hygiëne sinds 1998 niet meer vergaderd ?
(trg)="43">Por que razão o nosso Comité da Segurança e Higiene não se reúne desde 1998 ?

(src)="49"> Waarom is er noch in het Parlementsgebouw in Brussel noch hier in Straatsburg een brandweeroefening gehouden ?
(trg)="44">Porque não foi efectuado qualquer exercício de simulação de incêndio nos edifícios do Parlamento , quer em Bruxelas quer em Estrasburgo ?

(src)="50"> Waarom zijn er nergens instructies over wat te doen in geval van brand ?
(trg)="45">Porque não se encontram afixadas instruções a seguir em caso de incêndio ?

(src)="51"> Waarom zijn er sinds mijn ongeval geen verbeteringen aangebracht aan de trappen ?
(trg)="46">Por que razão as escadas não foram melhoradas desde o meu acidente ?

(src)="52"> Waarom wordt het rookverbod niet gehandhaafd in daarvoor aangewezen delen van het gebouw ?
(trg)="47">Porque não são criadas zonas obrigatórias de não fumadores ?

(src)="53"> Het is absoluut onaanvaardbaar dat wij wetgeving goedkeuren en dat wij ons daar zelf niet aan houden .
(trg)="48">Considero absolutamente vergonhoso o facto de não respeitarmos a legislação que nós próprios aprovámos .

(src)="54"> Mevrouw Lynne , u hebt volkomen gelijk .
(trg)="49">Senhora Deputada Lynne , tem toda a razão .

(src)="55"> Ik zal nagaan of dit inderdaad niet gebeurd is .
(trg)="50">Vou verificar se nada disso foi efectivamente feito .

(src)="56"> Ik zal het vraagstuk verder aan het College van quaestoren voorleggen .
(src)="57"> Ik ben ervan overtuigd dat onze quaestoren ervoor zullen zorgdragen dat de wetgeving waarover we ons hebben uitgesproken , ook daadwerkelijk wordt nageleefd .
(trg)="51">Submeterei também o problema ao Colégio dos Questores e estou certa de que os nossos Questores levarão a peito fazer com que respeitemos a regulamentação que , com efeito , aprovamos .

(src)="58"> Mevrouw de Voorzitter , mevrouw Díez González en ikzelf hadden samen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van bepaalde uitspraken van commissaris de Palacio in een Spaans dagblad .
(trg)="52">­ ( ES ) Senhora Presidente , a senhora deputada Díez González e eu próprio tínhamos apresentado algumas perguntas a respeito de certas opiniões da senhora Vice-presidente , senhora Comissária de Palacio , que tinham sido reproduzidas num jornal espanhol .

(src)="59"> De voor de agenda verantwoordelijke diensten hebben die vragen niet op de agenda geplaatst , daar die vragen al in een andere vergaderperiode beantwoord zouden zijn .
(trg)="53">Os serviços competentes não as incluíram na ordem do dia , por considerarem que já lhes tinha sido dada resposta numa sessão anterior .

(src)="60"> Daar dat niet zo is , verzoek ik het desbetreffende besluit te heroverwegen .
(trg)="54">Rogo-lhe que reconsidere esta decisão , porque as coisas não se passaram assim .

(src)="61"> De eerder beantwoorde vragen betreffen de bijdrage van mevrouw de Palacio over een ander dossier en gaan niet over de uitspraken die 18 november jongstleden in de krant ABC zijn verschenen .
(trg)="55">As perguntas a que tinha sido dada resposta anteriormente referiam-se à intervenção da senhora Comissária de Palacio em determinado dossier e não a essas declarações aparecidas no jornal ABC , no dia 18 do passado mês de Novembro .

(src)="62"> Waarde collega , we zullen dit alles natrekken .
(trg)="56">Cara colega , vamos verificar tudo isso .

(src)="63"> Ik moet u bekennen dat ik de situatie nu enigszins verwarrend vind .
(trg)="57">Confesso que , para já , as coisas me parecem um pouco confusas .

(src)="64"> We zullen daarom deze kwestie zorgvuldig nagaan en correct volgens de regels handelen .
(trg)="58">Assim , vamos rever essa questão muito seriamente , para que tudo fique em ordem .

(src)="65"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou graag willen weten of het Parlement deze week duidelijk zijn ongenoegen zal laten blijken over het vandaag genomen besluit het wapenembargo tegen Indonesië niet te verlengen .
(trg)="59">Senhora Presidente , gostaria de saber se esta semana o Parlamento terá oportunidade de manifestar a sua inequívoca posição de descontentamento face à decisão , hoje tomada , de não renovar o embargo de armas destinadas à Indonésia , tendo em atenção que a grande maioria da assembleia apoiou o referido embargo quando este foi decretado .

(src)="66"> De overgrote meerderheid van het Parlement heeft zich in het verleden immers uitgesproken voor dit embargo.Gezien de situatie in Indonesië is het besluit het embargo niet te verlengen uiterst riskant .
(trg)="60">Perante a situação que se vive naquela região , a decisão hoje tomada de não renovar o embargo de armas é extremamente perigosa .
(trg)="61">O Parlamento deveria , pois , enviar um sinal inequívoco do seu descontentamento face à suspensão do embargo , uma vez que é essa a posição da grande maioria da assembleia .

(src)="67"> Het Parlement moet dan ook een signaal afgeven , aangezien een grote meerderheid dit wenst.Dat de lidstaten van de Europese Unie weigeren het embargo te verlengen , is zonder meer onverantwoordelijk , de explosieve situatie in het land in aanmerking nemend .
(trg)="62">A recusa por parte dos Estados ­ Membros da União Europeia de renovar o embargo de armas destinadas à Indonésia é uma atitude irresponsável .
(trg)="63">Como já aqui foi afirmado , a situação que ali se vive é extremamente volátil .

(src)="68"> Het gevaar van een militaire coup is niet denkbeeldig.Wij weten niet wat er aan de hand is .
(trg)="64">Existe , aliás , o risco de poder haver um golpe militar no futuro .
(trg)="65">Não sabemos exactamente o que ali se está a passar .

(src)="69"> Waarom zouden EU-wapenfabrikanten moeten profiteren van een situatie die ten koste gaan van onschuldige mensen ?
(trg)="66">Como é possível a UE permitir que os fabricantes europeus de armamentos obtenham lucros à custa das vidas de seres humanos inocentes ?

(src)="70"> Dit punt staat op dit moment in ieder geval niet voor het actualiteitendebat van donderdag ingeschreven .
(trg)="67">Seja como for , essa questão não figura , para já , entre os pedidos de aplicação do processo de urgência para a próxima quinta-feira .

(src)="71"> Regeling van de werkzaamheden
(trg)="68">Ordem dos trabalhos

(src)="72"> Aan de orde is de behandeling van de definitieve ontwerpagenda zoals deze op de Conferentie van voorzitters op donderdag 13 januari is vastgesteld overeenkomstig artikel 110 van het Reglement .
(trg)="69">Segue-se na ordem do dia a fixação da ordem de trabalhos .
(trg)="70">Foi distribuída a versão final do projecto de ordem do dia do presente período de sessões , elaborada pela Conferência dos Presidentes , reunida na quinta-feira , 13 de Janeiro , nos termos do artigo 110º do Regimento .

(src)="73"> Ik heb geen wijzigingen voor de maandag en de dinsdag .
(trg)="71">Relativamente a segunda e terça-feiras , não foram apresentados pedidos de modificação .

(src)="74"> Woensdag 19 januari :
(trg)="72">Quarta-feira :

(src)="75"> De socialistische fractie vraagt om inschrijving van een verklaring van de Commissie over haar strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar alsmede over de bestuurlijke hervorming van de Commissie .
(trg)="73">O Grupo do Partido dos Socialistas Europeus pede a inclusão de uma declaração da Comissão sobre os seus objectivos estratégicos para os próximos cinco anos , bem com o sobre a reforma administrativa da Comissão .

(src)="76"> Ik zou de heer Barón Crespo willen vragen zijn verzoek om inschrijving hier toe te lichten .
(trg)="74">Gostaria que o senhor deputado Barón Crespo , autor do pedido , interviesse para o justificar , caso pretenda , evidentemente .

(src)="77"> Vervolgens zullen we de gebruikelijke procedure volgen , dat wil zeggen dat we een voorstander en een tegenstander van dit verzoek het woord zullen geven .
(trg)="75">Em seguida , faremos como é costume : ouviremos um orador a favor e um orador contra .

(src)="78"> Mevrouw de Voorzitter , de presentatie van het politieke programma van de Commissie Prodi voor de hele legislatuur was oorspronkelijk een voorstel van Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten , dat in september de unanieme steun kreeg van de Conferentie van voorzitters .
(src)="79"> Ook de heer Prodi gaf er uitdrukkelijk zijn steun aan , en in de rede waarmee hij zijn benoeming aanvaardde , heeft hij die toezegging nog eens herhaald .
(trg)="76">­ ( ES ) Senhora Presidente , a apresentação do programa político da Comissão Prodi para toda a legislatura foi inicialmente uma proposta do Grupo do Partido dos Socialistas Europeus , que , em Setembro , conseguiu a unanimidade na Conferência dos Presidentes , bem como a aceitação explícita do Presidente da Comissão , Romano Prodi , que reiterou o seu compromisso no seu discurso de investidura .

(src)="80"> Die toezegging is vooral belangrijk omdat de Commissie volgens de Verdragen het monopolie heeft op het initiatiefrecht en dus eigenlijk vorm geeft aan wat de komende vijf jaar de politieke en de wetgevende activiteit van dit Parlement zal zijn .
(trg)="77">Este compromisso é importante na medida em que a Comissão é um organismo que , de acordo com os Tratados , detém o monopólio da iniciativa e que , portanto , determina fundamentalmente o que vai ser a actividade política e legislativa deste Parlamento nos próximos cinco anos .

(src)="81"> Bovendien wil ik eraan herinneren , mevrouw de Voorzitter , dat dit Parlement in de vorige legislatuur tweemaal zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de heer Prodi als voorzitter van de Commissie .
(trg)="78">Recordo , além disso , Senhora Presidente , que , na anterior legislatura , este Parlamento deu , em duas ocasiões diferentes , o seu voto de confiança ao Presidente da Comissão , Romano Prodi , coisa que voltou a fazer em Julho , nesta legislatura .

(src)="82"> Tijdens de nieuwe legislatuur is dat vertrouwen nogmaals uitgesproken in juli , en na het aantreden van de voltallige nieuwe Commissie is dat vertrouwen in september aan de hele Commissie geschonken .
(trg)="79">Mais tarde , já com a nova Comissão em funcionamento , voltou a dar um voto de confiança a toda a Comissão em Setembro .

(src)="83"> Er is derhalve in theorie voldoende tijd geweest voor de Commissie om haar programma op te stellen en voor ons om er dan kennis van te nemen en uitleg te geven aan de burgers .
(trg)="80">Já houve , portanto , tempo suficiente para a Comissão preparar o seu programa e para nós podermos tomar conhecimento dele e explaná ­ lo aos cidadãos .

(src)="84"> In dit verband wil ik wijzen op de resolutie van 15 september , waarin de Commissie de aanbeveling kreeg het voorstel zo snel mogelijk in te dienen .
(trg)="81">Neste sentido , recordo a resolução de 15 de Setembro , em que se recomendava a apresentação da proposta dentro do mais breve prazo possível .

(src)="86"> In het eerste geval zou de Commissie haar onvermogen moeten toelichten , want volgens de voorzitter van de Commissie is de Commissie klaar voor de presentatie .
(src)="87"> Daar de Commissie hier vertegenwoordigd is door haar vice-voorzitter mevrouw de Palacio , denk ik dat het gepast zou zijn om voor wij gaan stemmen van de Commissie te horen hoe het zit met haar bereidheid het programma te presenteren zoals is afgesproken .
(trg)="82">Os factos ocorridos na semana passada - que tiveram origem à margem da Conferência dos Presidentes , e que a utilizaram só para corroborar e ratificar decisões tomadas fora dela - criam um dilema : ou a Comissão não se encontra em condições de apresentar esse programa ( e nesse caso conviria que o explicasse .

(src)="88"> Naar mijn mening houdt de tweede hypothese in dat wij als Parlement onze verantwoordelijkheid verwaarlozen .
(src)="89"> Volgens een tot nu onbekende procedure krijgen de fracties een week van tevoren - en niet zoals afgesproken één dag van tevoren - de geschreven toespraak over het programma van de Commissie .
(trg)="83">Segundo as palavras da sua Presidente , porém , encontra ­ se em condições de o fazer e dado que a Comissão se encontra representada pela Vice ­ presidente , senhora Comissária de Palacio , creio que antes de se proceder à votação seria conveniente conhecer a situação da Comissão relativamente à sua disponibilidade para apresentar o programa , tal como tinha sido acordado ) , ou então o Parlamento não se encontra em condições de examinar este programa como , aparentemente , alguns pretendem .

(src)="90"> Bovendien is dit wel een zeer originele thesis , want het wetgevingsprogramma wordt in februari behandeld .
(src)="91"> Wij zouden dan ook kunnen afzien van het debat over dat programma , daar de dag nadat de fracties het gekregen hebben alle burgers dan via de pers en Internet geïnformeerd zouden zijn en het Parlement niets meer met het onderwerp zou kunnen doen .
(trg)="84">Em minha opinião , esta segunda hipótese significaria o abandono das nossas responsabilidades como Parlamento , além de introduzir uma tese original , um método desconhecido que consiste em dar a conhecer por escrito aos grupos políticos o discurso pragmático da Comissão com uma semana de antecedência - e não no dia anterior , como se tinha acordado - , tendo em conta o facto de o programa legislativo ir ser discutido em Fevereiro , de modo que poderíamos prescindir do debate , porque no dia seguinte a imprensa e a Internet já o teriam dado a conhecer a todos os cidadãos , não tendo já o Parlamento motivo para se ocupar do assunto .

(src)="92"> Daar onze fractie meent dat het de taak is van een parlement om te luisteren , te debatteren en na te denken , geloven wij dat er geen enkele reden is die dit uitstel rechtvaardigt .
(trg)="85">Como o meu grupo é de opinião que um Parlamento foi feito para escutar , para debater e para reflectir , pensamos não haver motivo algum que justifique este adiamento .

(src)="93"> Ook menen wij dat indien de Commissie in staat is het programma te presenteren , wij zeker nog de tijd hebben om terug te komen op de oorspronkelijke afspraak tussen het Parlement en de Commissie , en tegenover onze medeburgers op verantwoordelijke wijze te werk te gaan .
(src)="94"> Derhalve doet de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten het voorstel dat door u genoemd is , mevrouw de Voorzitter , om woensdag de presentatie van het programma voor de hele legislatuur van de Commissie Prodi te handhaven .
(trg)="86">Cremos , além disso , que sim , que a Comissão se encontra em condições de o fazer , que estamos perfeitamente a tempo de poder restabelecer o acordo original entre o Parlamento e a Comissão e de proceder responsavelmente perante as nossas concidadãs e os nossos concidadãos .

(src)="95"> Bij dat programma hoort ook de administratieve hervorming van de Commissie , want anders zouden wij met een paradoxale situatie te maken kunnen krijgen .
(src)="96"> Onder het voorwendsel dat er geen tekst is , wordt namelijk aan de ene kant de voorzitter van de Commissie het recht ontzegd voor dit Parlement te spreken en wordt er aan de andere kant een debat gehouden over de hervorming , terwijl het Parlement de teksten daarvan niet van tevoren kent .
(trg)="87">Logo , a proposta do Grupo do Partido dos Socialistas Europeus que a senhora mencionou é que se mantenha a apresentação na quarta ­ feira do programa da legislatura da Comissão Prodi , incluindo neste programa também o projecto de reforma administrativa , porque , de outro modo , podemos vir a encontrar ­ nos numa situação paradoxal : com a desculpa de não existir texto , nega ­ se , por um lado , ao Presidente da Comissão o direito de fazer uso da palavra neste Parlamento , e , por outro lado , a possibilidade de realização de um debate sobre a reforma sem que este Parlamento conheça previamente os textos em que se baseia .

(src)="97"> Daarom verzoek ik u , mevrouw de Voorzitter , eerst de Commissie te vragen om haar mening te laten horen en daarna te laten stemmen .
(trg)="88">Rogo ­ lhe , portanto , Senhora Presidente , que peça à Comissão que se manifeste agora e que depois se proceda à votação .

(src)="98"> ( Applaus van de PSE-fractie )
(trg)="89">( Aplausos da bancada do Grupo PSE )

(src)="131"> Mevrouw de Voorzitter , allereerst wil ik duidelijk maken dat de Commissie alle respect heeft voor de besluiten die dit Parlement neemt , met inbegrip van het opstellen van de agenda .
(trg)="119">Senhora Presidente , quero deixar bem claro que , acima de tudo , a Comissão tem o máximo respeito pelas decisões deste Parlamento e , entre elas , a de estabelecer a sua ordem do dia .

(src)="132"> Derhalve respecteren wij wat het Parlement in dit verband zal besluiten .
(trg)="120">Respeitamos , portanto , o que este Parlamento possa decidir nesse sentido .

(src)="133"> Maar ik wens ook duidelijk te maken dat voorzitter Prodi zich tegenover het Parlement verplicht heeft , zoals de heer Barón in herinnering heeft geroepen , om naast het jaarlijks debat over het wetgevingsprogramma van de Commissie een nieuw debat te houden over de grote lijnen van het beleid voor de komende vijf jaar , dat wil zeggen voor deze hele legislatuur .
(trg)="121">Quero , porém , deixar igualmente bem claro que o Presidente da Comissão , Romano Prodi , se comprometeu com o Parlamento a acrescentar um novo debate , como recordou o senhor deputado Barón Crespo , ao debate anual sobre o programa legislativo da Comissão , sobre as grandes linhas de actuação para o próximo período de cinco anos , quer dizer , para esta legislatura .

(src)="134"> Ik wil erop wijzen , mevrouw de Voorzitter , dat dat debat zich volgens het in septembere bereikte akkoord zou onderscheiden van het debat over het jaarlijks wetgevingsprogramma van de Commissie .
(trg)="122">Quero dizer , Senhora Presidente , que , no acordo a que se chegou no mês de Setembro , este debate se distinguia daquilo que constitui a apresentação anual do programa legislativo da Comissão .

(src)="135"> Ook wil ik laten weten , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie bereid en klaar zijn om dat debat op het gepaste moment te houden .
(src)="136"> Wij waren ook klaar voor een debat gedurende deze week , zoals in beginsel was afgesproken , met dien verstande dat de dag voor het debat het woord aan de fracties zou worden gegeven .
(trg)="123">Quero dizer também , Senhora Presidente , que , por parte da Comissão , estamos preparados e dispostos a realizar esse debate quando for conveniente , que estávamos preparados para o realizar esta semana , como se tinha acordado inicialmente , partindo da base de que o programa seria apresentado na véspera , num discurso aos grupos parlamentares .

(src)="137"> Daarom wil ik herhalen , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie het beleidsprogramma voor de komende vijf jaar besproken hebben en dat , indien het Parlement zo mocht besluiten - eventueel nog deze week - , wij exact volgens de afspraak klaar zijn om dit programma voor de komende vijf jaar te komen toelichten en om de volgende maand hetzelfde te doen met het programma voor het jaar 2000 .
(trg)="124">Quero , portanto , Senhora Presidente , reiterar que , pela nossa parte , já discutimos o programa de actuação para os próximos cinco anos e que estamos preparados para , quando o Parlamento decidir - esta mesma semana , se for essa a sua decisão - vir expor aqui o programa para os próximos cinco anos , e , no mês que vem , o programa para o ano 2000 , que era o que estava absolutamente combinado .

(src)="143"> Mevrouw de Voorzitter , ik heb wat gelach gehoord van de banken van de socialistische fractie .
(src)="144"> Ik heb ook gehoord dat veel leden van die fractie dit punt graag van de agenda zouden willen afvoeren , omdat ten tijde van de stemming in de Conferentie van voorzitters het standpunt van de socialistische leden van de werkgroep die zich met deze zaken bezig houdt , nog niet beschikbaar was .
(trg)="130">Senhora Presidente , estou a ouvir alguns risos da bancada do Grupo do Partido dos Socialistas Europeus , mas foi-me dito que também largos círculos do Grupo do Partido dos Socialistas Europeus teriam gostado de retirar este ponto da ordem do dia , visto que aquando da votação na Conferência dos Presidentes , o parecer do grupo de trabalho das colegas e dos colegas competentes do Grupo do Partido dos Socialistas Europeus não foi apresentado .

(src)="145"> Ik weet niet of dat klopt , maar wij als PPE-DE-Fractie zouden dankbaar zijn als dit punt van de agenda zou kunnen worden afgevoerd .
(src)="146"> Het Parlement heeft zich namelijk al meerdere malen met deze kwestie bezig gehouden .
(trg)="131">Não sei se esta informação é correcta , mas nós , Grupo PPE ­ DE , ficaríamos , em todo o caso , gratos se este ponto fosse retirado , uma vez que o Parlamento já se debruçou sobre esta questão várias vezes .

(src)="147"> Er is ook al besloten om deze belasting af te wijzen .
(trg)="132">Existem também decisões contra um imposto deste tipo .

(src)="148"> Daarom vraagt mijn fractie dit punt van de agenda af te voeren .
(trg)="133">Por esse motivo , o meu grupo vem requerer a supressão deste ponto da ordem do dia .

(src)="149"> Hartelijk dank , mijnheer Poettering .
(trg)="134">Obrigada , Senhor Deputado Poettering .

(src)="150"> We geven nu de heer Wurtz de gelegenheid om zich tegen dit verzoek uit te spreken .
(trg)="135">Dou a palavra ao senhor deputado Wurtz , que intervirá contra este pedido .

(src)="151"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil allereerst benadrukken dat de logica in het betoog van de heer Poettering ver te zoeken is .
(trg)="136">Senhora Presidente , antes de mais , gostaria de realçar a ausência de lógica do senhor deputado Poettering .

(src)="152"> Zojuist heeft hij de socialistische fractie de les gelezen omdat deze fractie terugkomt op een besluit dat overduidelijk tijdens de Conferentie van voorzitters is genomen .
(trg)="137">Há pouco , pregou um sermão ao Grupo do Partido dos Socialistas Europeus porque este volta atrás numa decisão tomada muito claramente na Conferência dos Presidentes .

(src)="153"> Vervolgens handelt hij op precies dezelfde wijze als deze fractie .
(trg)="138">Agora , faz a mesma coisa .