# fi/ep-00-01-17.xml.gz
# pt/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Istuntokauden uudelleenavaaminen
(trg)="1">Reinício da sessão

(src)="2">Julistan perjantaina joulukuun 17. päivänä keskeytetyn Euroopan parlamentin istunnon avatuksi ja esitän vielä kerran vilpittömän toiveeni siitä , että teillä olisi ollut oikein mukava joululoma .
(trg)="2">Declaro reaberta a sessão do Parlamento Europeu , que tinha sido interrompida na sexta-feira , 17 de Dezembro último , e renovo todos os meus votos , esperando que tenham tido boas férias .

(src)="3">Kuten olette varmaan saattaneet huomata , vuodenvaihteeseen 2000 povattuja suuria tietokoneongelmia ei ilmennytkään .
(trg)="3">Como puderam constatar , o grande " bug do ano 2000 " não aconteceu .

(src)="4">Sen sijaan todella kauheat luonnonkatastrofit koettelivat kansalaisia joissakin unionimme maissa .
(trg)="4">Em contrapartida , os cidadãos de alguns dos nossos países foram vítimas de catástrofes naturais verdadeiramente terríveis .

(src)="5">Te olette esittäneet toiveen , että tästä asiasta keskusteltaisiin lähipäivinä tämän istuntojakson aikana .
(trg)="5">Os senhores manifestaram o desejo de se proceder a um debate sobre o assunto nos próximos dias , durante este período de sessões .

(src)="6">Sillä välin toivoisin , kuten useampi kollega on minulle esittänytkin , että viettäisimme minuutin hiljaisuuden kaikkien niiden uhrien muistoksi , jotka saivat surmansa useita Euroopan unionin maita koetelleissa myrskyissä .
(trg)="6">Entretanto , gostaria - como também me foi pedido por um certo número de colegas - que observássemos um minuto de silêncio por todas as vítimas , nomeadamente das tempestades , nos diferentes países da União Europeia que foram afectados .

(src)="7">Kehotan , että nousette seisomaan tämän minuutin hiljaisuuden ajaksi
(trg)="7">Convido-os a levantarem-se para um minuto de silêncio .

(src)="8">( Parlamentti vietti seisaallaan minuutin hiljaisuuden . )
(trg)="8">( O Parlamento , de pé , guarda um minuto de silêncio )

(src)="9">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .
(trg)="9">Senhora Presidente , intervenho para um ponto de ordem .

(src)="10">Olette varmaan saaneet tietoonne lehdistön ja television kautta , että Sri Lankassa on sattunut useita kuolemaan johtaneita pommi-iskuja .
(trg)="10">Certamente que já tomou conhecimento , pelas notícias transmitidas na imprensa e na televisão , dos diversos atentados à bomba e assassínios perpetrados no Sri Lanka .

(src)="11">Näiden Sri Lankassa aivan äskettäin surmansa saaneiden ihmisten joukossa on Kumar Ponnambalam , joka vieraili parlamentissa vain pari kuukautta sitten .
(trg)="11">Uma das pessoas recentemente assassinadas foi o senhor Kumar Ponnambalam , que ainda há poucos meses visitara o Parlamento Europeu .

(src)="12">Kävisikö teille , arvoisa puhemies , että kirjoittaisitte Sri Lankan presidentille kirjeen , jossa välittäisitte surunvalittelut parlamentin puolesta Ponnambalanin kuoleman ja muiden Sri Lankassa sattuneiden väkivaltaisten kuolemantapausten johdosta ja jossa pyytäisitte presidenttiä tekemään kaikkensa , jotta tähän hyvin vaikeaan tilanteeseen löydettäisiin rauhanomainen sovitteluratkaisu ?
(trg)="12">Será que a senhora Presidente poderia enviar uma carta à Presidente do Sri Lanka manifestando o pesar do Parlamento por esta e outras mortes violentas perpetradas no seu país , e instando ­ a a envidar todos os esforços ao seu alcance para procurar obter uma reconciliação pacífica na situação extremamente difícil que ali se vive ?

(src)="13">Kyllä , jäsen Evans , mielestäni äsken ehdottamanne suuntainen aloite olisi varsin oikeaan osuva .
(trg)="13">Sim , Senhor Deputado Evans , penso que uma iniciativa no sentido que acaba de sugerir seria perfeitamente adequada .

(src)="14">Jos parlamentin jäsenet kannattavat sitä , teen niin kuin jäsen Evans ehdotti .
(trg)="14">Se a assembleia estiver de acordo , farei como sugeriu o senhor deputado Evans .

(src)="15">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .
(trg)="15">Senhora Presidente , intervenho para um ponto de ordem .

(src)="16">Haluaisin , että kertoisitte mielipiteenne työjärjestyksen 143 artiklasta , joka koskee sitä , milloin jotakin asiaa ei oteta käsiteltäväksi .
(trg)="16">Nos termos do artigo 143º do Regimento , gostaria que me desse o seu parecer em relação à inadmissibilidade de uma proposta .

(src)="17">Kysymykseni liittyy erääseen seikkaan , jota käsitellään torstaina ja jonka otan silloin taas esille .
(trg)="17">A questão que pretendo focar incide sobre um relatório que será aqui tratado na quinta ­ feira , ocasião em que tenciono levantá ­ la novamente .

(src)="18">Cunhan monivuotisia ohjausohjelmia koskevaa mietintöä käsitellään parlamentissa torstaina , ja sen 6 kohtaan sisältyy ehdotus , jonka mukaan niiden maiden kohdalla , jotka eivät suoriudu vuosittaisista laivueita koskevista supistamistavoitteistaan , otetaan käyttöön eräänlaisia kiintiöiden vähentämistä tarkoittavia rangaistuksia .
(trg)="18">O relatório Cunha sobre os resultados dos programas de orientação plurianuais para as frotas de pesca , inscrito na ordem do dia de quinta ­ feira , contém , no seu nº 6 , uma proposta no sentido da aplicação de sanções , sob a forma de uma redução automática das quotas , aos Estados ­ Membros que não cumpram anualmente os objectivos de redução da respectiva frota definidos nos programas de orientação plurianuais .

(src)="19">Mietinnössä sanotaan , että näin olisi tehtävä suhteellisen vakauden periaatteesta huolimatta .
(trg)="19">Mais se propõe que a aplicação das sanções seja feita independentemente da salvaguarda do princípio da estabilidade relativa .

(src)="20">Uskon , että suhteellisen vakauden periaate on perusluonteinen oikeudellinen periaate yhteisen kalastuspolitiikan alalla ja että ehdotusta , jossa sitä horjutetaan , olisi lainsäädännöllisesti mahdoton hyväksyä .
(trg)="20">O princípio da estabilidade relativa constitui , em minha opinião , um princípio jurídico fundamental da política comum da pesca , pelo que toda e qualquer proposta que vise subvertê ­ lo é , com certeza , juridicamente inadmissível .

(src)="21">Haluaisin tietää , onko mahdollista esittää tällainen vastalause , jonka kohteena on pelkkä mietintö eikä lakiehdotus , ja onko minulla valtuuksia esittää tällainen vastalause torstaina .
(trg)="21">Gostaria de saber se posso levantar uma objecção deste tipo ao que constitui meramente um relatório , não uma proposta legislativa , e se tenho competência para o fazer na quinta ­ feira .

(src)="22">Te voitte tosiaankin juuri silloin tehdä tämän esityksen , mikäli sitä haluatte , eli torstaina ennen mietinnön käsittelyn alkamista .
(trg)="22">Com efeito , é precisamente nessa altura que , se o desejar , poderá levantar a questão , isto é , na quinta-feira antes do início da apresentação do relatório .

(src)="23">Arvoisa puhemies , samanaikaisesti Euroopan parlamentin tämän vuoden ensimmäisen istuntojakson kanssa Texasissa Yhdysvalloissa päätettiin , että eräs nuori - 34-vuotias - kuolemaantuomittu , nimeltään Hicks , teloitetaan valitettavasti ensi perjantaina .
(trg)="23">Senhora Presidente , coincidindo com a primeira sessão deste ano do Parlamento Europeu , nos Estados Unidos , no Texas , está marcada , lamentavelmente para a próxima quinta-feira , a execução de um condenado à morte , um jovem de 34 anos a quem designaremos por X.

(src)="24">Ranskalaisen parlamentin jäsenen Zimerayn pyynnöstä on esitetty vetoomus , jonka monet ovat allekirjoittaneet , ja olen itse yksi heistä , mutta pyydän , että te Euroopan parlamentin ja koko Euroopan yhteisön johdonmukaisesti osoittaman kannan mukaisesti otatte virkanne suoman ja edustamanne toimielimen arvovallan voimin yhteyttä Texasin osavaltion johtajaan , kuvernööri Bushiin , jolla on valtuudet kumota kuolemantuomio ja armahtaa kuolemaantuomittu .
(trg)="24">A pedido de um deputado francês , o senhor deputado Zimeray , já foi apresentada uma petição , que teve muitos signatários , entre os quais o abaixo assinado , mas peço ­ lhe , em conformidade com a orientação repetidamente expressa pelo Parlamento Europeu e por toda a Comunidade Europeia , que intervenha , com o prestígio do seu cargo e da Instituição que representa , junto do Presidente e do Governador do Texas , Bush , que tem poder para suspender a condenação à morte e perdoar o condenado .

(src)="25">Ja kaikki tämä niiden periaatteiden mukaisesti , joita olemme aina puolustaneet .
(trg)="25">E tudo isso em conformidade com os princípios que sempre defendemos .

(src)="26">Kiitos , jäsen Segni , teen sen oikein mielelläni .
(trg)="26">Obrigada , Senhor Deputado Segni , fá-lo-ei de boa vontade .

(src)="27">Se on tosiaankin täysin niiden periaatteiden mukaista , joita parlamentti on aina puolustanut .
(trg)="27">Com efeito , essa é a linha das posições que o nosso Parlamento sempre adoptou .

(src)="28">Arvoisa puhemies , haluaisin kiinnittää huomionne tapaukseen , jota tämä parlamentti on käsitellyt toistuvasti .
(trg)="28">Senhora Presidente , gostaria de chamar a sua atenção para um caso de que este Parlamento repetidamente se tem ocupado .

(src)="29">Se on tapaus Aleksandr Nikitin .
(trg)="29">É o caso de Alexander Nikitin .

(src)="30">Me kaikki täällä parlamentissa olemme iloisia siitä , että oikeus vapautti hänet ja teki selväksi , että ympäristöä koskevien tietojen saaminen on perustuslaillinen oikeus myös Venäjällä .
(trg)="30">Congratulamo-nos todos aqui pelo facto de o tribunal o ter posto em liberdade e ter tornado claro que também na Rússia o acesso às informações sobre o ambiente constitui direito constitucional .

(src)="31">Tilanne on nyt kuitenkin se , että hän on joutunut uudelleen syytteeseen , koska yleinen syyttäjä valittaa oikeuden päätöksestä .
(trg)="31">No entanto , sucede agora que ele deverá será novamente acusado , uma vez que o Ministério Público irá interpor recurso .

(src)="32">Me tiedämme ja olemme todenneet sen todellakin erittäin monissa päätöslauselmissa - nimenomaan viime vuoden viimeisessä täysistunnossa - , että tämä ei ole pelkästään oikeustapaus ja on väärin syyttää Aleksandr Nikitiniä rikollisuudesta ja petoksesta , koska me asianosaisina hyödymme hänen tuloksistaan .
(trg)="32">Sabemos e constatámo ­ lo realmente em muitíssimas resoluções - precisamente durante a última sessão plenária do ano passado - que aqui não se trata apenas de um caso jurídico e que é errado acusar Alexander Nikitin de crime e de traição , uma vez que nós , que somos afectados , podemos tirar proveito dos resultados por ele conseguidos .

(src)="33">Nämä tulokset muodostavat pohjan eurooppalaisille Barentsinmeren suojeluohjelmille , ja pyydän teitä siksi tarkastelemaan huolellisesti kirjeluonnosta , jossa selitetään tärkeimmät tosiasiat , ja tekemään tämän kannan selväksi Venäjällä parlamentin päätösten hengessä .
(trg)="33">Estes resultados constituem a base do Programa Europeu de Defesa do Mar de Barents e , por esse motivo , peço-lhe que analise um projecto de carta que lhe expõe os factos mais importantes , e que , de acordo com as decisões do Parlamento , torne clara esta posição na Rússia .

(src)="34">Kyllä jäsen Schroedter , saatuani kirjeenne otan varsin mielelläni selvää tähän kysymykseen liittyvistä seikoista .
(trg)="34">Sim , Senhora Deputada Schroedter , analisarei de boa vontade os factos relativos a essa questão , logo que receba a sua carta .

(src)="35">Arvoisa puhemies , haluaisin aluksi kiittää teitä siitä , että olette pitänyt sananne ja että nyt uuden vuoden ensimmäisen istuntojakson aikana huoneissamme näkyvien televisiokanavien määrä on todellakin kasvanut valtavasti .
(trg)="35">­ ( NL ) Senhora Presidente , em primeiro lugar , gostaria de a felicitar pelo facto de ter cumprido a sua palavra e de agora , neste primeiro período de sessões do novo ano , ter aumentado realmente muito o número de canais de televisão nos nossos gabinetes .

(src)="36">Arvoisa puhemies , se , mitä minä pyysin , ei ole kuitenkaan toteutunut .
(trg)="36">Todavia , Senhora Presidente , não se fez aquilo que eu tinha pedido .

(src)="37">Nyt näkyvissä on kaksi suomalaista kanavaa ja yksi portugalilainen kanava , ja minä pyysin teiltä alankomaalaista kanavaa , koska myös alankomaalaiset haluavat seurata uutisia joka kuukausi , kun meidät lähetetään tänne karkotuspaikkaan .
(trg)="37">É certo que há agora dois canais finlandeses e um português , mas continua a não haver um único canal holandês , como eu lhe tinha pedido , porque também os holandeses gostam de ver os noticiários , todos os meses , quando somos mandados para aqui , para este desterro .

(src)="38">Haluaisin pyytää teitä vielä kerran huolehtimaan siitä , että me saamme myös alankomaalaisen kanavan .
(trg)="38">Queria , portanto , pedir ­ lhe , uma vez mais , que tome a seu cargo fazer com que também recebamos um canal holandês .

(src)="39">Jäsen Plooij-van Gorsel , voin kertoa , että kyseinen asia on kvestorien ensi keskiviikon kokouksen esityslistalla .
(trg)="39">Senhora Deputada Plooij-van Gorsel , posso dizer-lhe que essa questão se encontra inscrita na ordem de trabalhos da reunião dos Questores de quarta ­ feira .

(src)="40">Toivon , että sitä käsitellään myönteisessä hengessä .
(trg)="40">Será analisada , espero , num espírito construtivo .

(src)="41">Arvoisa puhemies , voitteko kertoa minulle , miksi parlamentti ei noudata terveyttä ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä , jonka se oikeastaan itse hyväksyy ?
(trg)="41">Senhora Presidente , poder ­ me ­ á dizer por que razão este Parlamento não respeita a legislação por si próprio aprovada em matéria de segurança e higiene ?

(src)="42">Miksei juuri tämän rakennuksen ilmanlaatua ole testattu sinä aikana , kun olemme olleet jäseniä ?
(trg)="42">Por que razão não foi efectuado neste edifício onde nos encontramos qualquer ensaio sobre a qualidade do ar desde que fomos eleitos ?

(src)="43">Miksi terveys- ja turvallisuusasioista vastaava komitea ei ole kokoontunut vuoden 1998 jälkeen ?
(trg)="43">Por que razão o nosso Comité da Segurança e Higiene não se reúne desde 1998 ?

(src)="44">Miksi parlamentin Brysselin tiloissa tai Strasbourgin tiloissa ei ole järjestetty paloharjoituksia ?
(trg)="44">Porque não foi efectuado qualquer exercício de simulação de incêndio nos edifícios do Parlamento , quer em Bruxelas quer em Estrasburgo ?

(src)="45">Miksi tulipalon varalta ei ole annettu ohjeita ?
(trg)="45">Porque não se encontram afixadas instruções a seguir em caso de incêndio ?

(src)="46">Miksi portaikossa ei ole tehty parannuksia minulle sattuneen onnettomuuden jälkeen ?
(trg)="46">Por que razão as escadas não foram melhoradas desde o meu acidente ?

(src)="47">Miksi " tupakointi kielletty " -alueita ei ole pantu täytäntöön ?
(trg)="47">Porque não são criadas zonas obrigatórias de não fumadores ?

(src)="48">On todella noloa , että hyväksymme lakeja emmekä noudata niitä itse .
(trg)="48">Considero absolutamente vergonhoso o facto de não respeitarmos a legislação que nós próprios aprovámos .

(src)="49">Jäsen Lynne , te olette täysin oikeassa , ja aion tarkistaa , eikö kaikkea tätä todellakaan ole tehty .
(trg)="49">Senhora Deputada Lynne , tem toda a razão .
(trg)="50">Vou verificar se nada disso foi efectivamente feito .

(src)="50">Toimitan myös tämän ongelman kvestorikollegion käsiteltäväksi ja olen varma , että kvestoreillemme on erittäin tärkeää toimia niin , että noudatamme sellaista lainsäädäntöä , jonka olemme itse hyväksyneet .
(trg)="51">Submeterei também o problema ao Colégio dos Questores e estou certa de que os nossos Questores levarão a peito fazer com que respeitemos a regulamentação que , com efeito , aprovamos .

(src)="51">Arvoisa puhemies , Díez González ja minä olimme esittäneet muutamia kysymyksiä , jotka koskivat tiettyjä komission varapuheenjohtaja de Palacion lausuntoja , jotka julkaistiin eräässä espanjalaisessa päivälehdessä .
(trg)="52">­ ( ES ) Senhora Presidente , a senhora deputada Díez González e eu próprio tínhamos apresentado algumas perguntas a respeito de certas opiniões da senhora Vice-presidente , senhora Comissária de Palacio , que tinham sido reproduzidas num jornal espanhol .

(src)="52">Toimivaltaiset yksiköt eivät ole ottaneet kysymyksiä esityslistalle , koska yksiköiden mukaan niihin on jo vastattu aiemmalla istuntojaksolla .
(trg)="53">Os serviços competentes não as incluíram na ordem do dia , por considerarem que já lhes tinha sido dada resposta numa sessão anterior .

(src)="53">Pyydän , että tämä päätös perutaan , sillä asia ei ole niin .
(trg)="54">Rogo-lhe que reconsidere esta decisão , porque as coisas não se passaram assim .

(src)="54">Ne kysymykset , joihin aiemmin vastattiin , liittyvät komission varapuheenjohtaja De Palacion puheenvuoroon eräässä asiassa , eikä näihin viime marraskuun 18. päivänä ABC-lehdessä julkaistuihin lausuntoihin .
(trg)="55">As perguntas a que tinha sido dada resposta anteriormente referiam-se à intervenção da senhora Comissária de Palacio em determinado dossier e não a essas declarações aparecidas no jornal ABC , no dia 18 do passado mês de Novembro .

(src)="55">Hyvä kollega , tarkistamme asian .
(trg)="56">Cara colega , vamos verificar tudo isso .

(src)="56">Minun täytyy myöntää , että tällä hetkellä asiat vaikuttavat minusta hieman sekavilta .
(trg)="57">Confesso que , para já , as coisas me parecem um pouco confusas .

(src)="57">Niinpä käymme asian erittäin tarkasti läpi , jotta kaikki saadaan hyvälle tolalle .
(trg)="58">Assim , vamos rever essa questão muito seriamente , para que tudo fique em ordem .

(src)="58">Arvoisa puhemies , haluaisin tietää , lähettääkö parlamentti tällä viikolla ulkomaailmaan selvän viestin siitä , kuinka tyytymättömiä olemme tämänpäiväiseen päätökseen , jonka mukaan aseiden vientikieltoa Indonesiaan ei jatketa , varsinkin , jos otamme huomioon , että parlamentin valtaenemmistö on aiemmin tukenut aseiden vientikieltoa Indonesiaan ?
(trg)="59">Senhora Presidente , gostaria de saber se esta semana o Parlamento terá oportunidade de manifestar a sua inequívoca posição de descontentamento face à decisão , hoje tomada , de não renovar o embargo de armas destinadas à Indonésia , tendo em atenção que a grande maioria da assembleia apoiou o referido embargo quando este foi decretado .

(src)="59">Tämänpäiväinen päätös olla jatkamatta vientikieltoa on erittäin vaarallinen , jos otamme huomioon Indonesian tilanteen .
(trg)="60">Perante a situação que se vive naquela região , a decisão hoje tomada de não renovar o embargo de armas é extremamente perigosa .

(src)="60">Näin ollen parlamentin olisi lähetettävä tällainen viesti , sillä valtaenemmistö toivoo sitä .
(trg)="61">O Parlamento deveria , pois , enviar um sinal inequívoco do seu descontentamento face à suspensão do embargo , uma vez que é essa a posição da grande maioria da assembleia .

(src)="61">On vastuutonta , että EU : n jäsenvaltiot kieltäytyvät jatkamasta aseiden vientikieltoa .
(trg)="62">A recusa por parte dos Estados ­ Membros da União Europeia de renovar o embargo de armas destinadas à Indonésia é uma atitude irresponsável .

(src)="62">Kuten monet ovat kertoneet , tilanne on Indonesiassa äärimmäisen räjähdysaltis .
(trg)="63">Como já aqui foi afirmado , a situação que ali se vive é extremamente volátil .

(src)="63">Vaarana todellakin on tuleva sotilasvallankaappaus .
(trg)="64">Existe , aliás , o risco de poder haver um golpe militar no futuro .

(src)="64">Me emme tiedä , mitä tapahtuu .
(trg)="65">Não sabemos exactamente o que ali se está a passar .

(src)="65">Miksi siis EU : n asevalmistajien olisi tehtävä voittoa viattomien ihmisten kustannuksella ?
(trg)="66">Como é possível a UE permitir que os fabricantes europeus de armamentos obtenham lucros à custa das vidas de seres humanos inocentes ?

(src)="66">Joka tapauksessa , tämä kysymys ei ole toistaiseksi torstain ajankohtaiskeskustelun aiheiden joukossa .
(trg)="67">Seja como for , essa questão não figura , para já , entre os pedidos de aplicação do processo de urgência para a próxima quinta-feira .

(src)="67">Käsittelyjärjestys
(trg)="68">Ordem dos trabalhos

(src)="68">Esityslistalla on seuraavana lopullisen esityslistaluonnoksen käsittely siinä muodossa kuin puheenjohtajakokous torstaina 13. tammikuuta työjärjestyksen 110 artiklan mukaisesti sen laati .
(trg)="69">Segue-se na ordem do dia a fixação da ordem de trabalhos .
(trg)="70">Foi distribuída a versão final do projecto de ordem do dia do presente período de sessões , elaborada pela Conferência dos Presidentes , reunida na quinta-feira , 13 de Janeiro , nos termos do artigo 110º do Regimento .

(src)="69">Maanantain ja tiistain osalta minulle ei ole ehdotettu muutoksia .
(trg)="71">Relativamente a segunda e terça-feiras , não foram apresentados pedidos de modificação .

(src)="70">Keskiviikon osalta :
(trg)="72">Quarta-feira :

(src)="71">Sosialistiryhmä pyytää , että esityslistalle otetaan alunperin esityslistaluonnokseen merkitty komission julkilausuma sen strategisista tavoitteista seuraavien viiden vuoden ajaksi sekä komission hallinnollisesta uudistuksesta .
(trg)="73">O Grupo do Partido dos Socialistas Europeus pede a inclusão de uma declaração da Comissão sobre os seus objectivos estratégicos para os próximos cinco anos , bem com o sobre a reforma administrativa da Comissão .

(src)="72">Toivoisin , että jäsen Barón Crespo , pyynnön esittäjä , käyttäisi puheenvuoron ja perustelisi pyyntönsä , mutta tietenkin vain , mikäli hän niin haluaa .
(trg)="74">Gostaria que o senhor deputado Barón Crespo , autor do pedido , interviesse para o justificar , caso pretenda , evidentemente .

(src)="73">Sen jälkeen teemme , kuten tapanamme on : kuulemme yhden puheenvuoron puolesta ja yhden vastaan .
(trg)="75">Em seguida , faremos como é costume : ouviremos um orador a favor e um orador contra .

(src)="74">Arvoisa puhemies , Prodin johtaman komission koko toimikauden kattavan poliittisen ohjelman esittely oli alun perin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus , ja se hyväksyttiin yksimielisesti syyskuun puheenjohtajakokouksessa , ja samoin komission puheenjohtaja Prodi antoi sille selvän hyväksyntänsä ja toisti nimityksensä yhteydessä pitämässään puheessa sitoutumistaan siihen .
(trg)="76">­ ( ES ) Senhora Presidente , a apresentação do programa político da Comissão Prodi para toda a legislatura foi inicialmente uma proposta do Grupo do Partido dos Socialistas Europeus , que , em Setembro , conseguiu a unanimidade na Conferência dos Presidentes , bem como a aceitação explícita do Presidente da Comissão , Romano Prodi , que reiterou o seu compromisso no seu discurso de investidura .

(src)="75">Tällä sitoutumisella on merkitystä siinä mielessä , että komissiolla on elimenä perustamissopimusten mukaisesti yksinoikeus tehdä aloitteita , ja siksi komissio määrää sen , millaiseksi parlamentin poliittinen ja lainsäädännöllinen toiminta viiden seuraavan vuoden aikana pohjimmiltaan muotoutuu .
(trg)="77">Este compromisso é importante na medida em que a Comissão é um organismo que , de acordo com os Tratados , detém o monopólio da iniciativa e que , portanto , determina fundamentalmente o que vai ser a actividade política e legislativa deste Parlamento nos próximos cinco anos .

(src)="76">Arvoisa puhemies , muistuttaisin lisäksi siitä , että parlamentti antoi edellisellä vaalikaudella kaksi kertaa luottamuslauseen puheenjohtaja Prodille ; tällä vaalikaudella luottamuslause annettiin uudelleen heinäkuussa ja sen jälkeen vielä kerran uuden komission astuessa virkaansa , jolloin parlamentti äänesti syyskuussa koko komissiolle annettavasta luottamuslauseesta .
(trg)="78">Recordo , além disso , Senhora Presidente , que , na anterior legislatura , este Parlamento deu , em duas ocasiões diferentes , o seu voto de confiança ao Presidente da Comissão , Romano Prodi , coisa que voltou a fazer em Julho , nesta legislatura .
(trg)="79">Mais tarde , já com a nova Comissão em funcionamento , voltou a dar um voto de confiança a toda a Comissão em Setembro .

(src)="77">Siksi on jo mennyt riittävästi aikaa , jotta komissio on voinut laatia ohjelmansa ja jotta mekin voimme tutustua siihen ja selittää sen kansalaisille .
(trg)="80">Já houve , portanto , tempo suficiente para a Comissão preparar o seu programa e para nós podermos tomar conhecimento dele e explaná ­ lo aos cidadãos .

(src)="78">Tässä mielessä palautan mieliin syyskuun 15. päivän päätöslauselman , jossa suositeltiin ehdotuksen esittämistä mahdollisimman pikaisesti .
(trg)="81">Neste sentido , recordo a resolução de 15 de Setembro , em que se recomendava a apresentação da proposta dentro do mais breve prazo possível .

(src)="79">Viime viikolla sattuneet asiat jotka saivat alkunsa puheenjohtajakokouksen yhteydessä , jolloin sitä käytettiin vain siihen , että sen ulkopuolella tehdyt päätökset voitaisiin vahvistaa ja sinetöidä ovat johtaneet pulmalliseen tilanteeseen : joko komissio ei pysty esittelemään tätä ohjelmaa ( missä tapauksessa komission olisi ilmoitettava se .
(trg)="82">Os factos ocorridos na semana passada - que tiveram origem à margem da Conferência dos Presidentes , e que a utilizaram só para corroborar e ratificar decisões tomadas fora dela - criam um dilema : ou a Comissão não se encontra em condições de apresentar esse programa ( e nesse caso conviria que o explicasse .

(src)="80">Komission puheenjohtajan puheiden perusteella komissio pystyykin siihen .
(src)="81">Koska komissiota edustaa varapuheenjohtaja de Palacio , luulen , että ennen äänestämistä olisi hyvä tietää komission tilanne eli se , pystyykö komissio esittelemään ohjelman niin kuin sovittiin ) ; tai sitten parlamentti ei pysty käsittelemään tätä ohjelmaa , kuten jotkut näyttävät esittävän .
(trg)="83">Segundo as palavras da sua Presidente , porém , encontra ­ se em condições de o fazer e dado que a Comissão se encontra representada pela Vice ­ presidente , senhora Comissária de Palacio , creio que antes de se proceder à votação seria conveniente conhecer a situação da Comissão relativamente à sua disponibilidade para apresentar o programa , tal como tinha sido acordado ) , ou então o Parlamento não se encontra em condições de examinar este programa como , aparentemente , alguns pretendem .

(src)="82">Mielestäni tämä toinen olettamus merkitsisi sitä , että luopuisimme meille parlamenttina kuuluvista velvollisuuksistamme ja lisäksi sitä , että otettaisiin käyttöön omaperäinen teesi ja aivan uudenlainen menetelmä , joka tarkoittaisi sitä , että poliittisille ryhmille annetaan kirjallisessa muodossa tiedoksi komission ohjelmalliset aiheet viikkoa aikaisemmin eikä päivää aikaisemmin , kuten oli sovittu näin varsinkin , jos otetaan huomioon se , että lainsäädäntöohjelmasta keskustellaan helmikuussa , ja näin ollen voimmekin luopua koko keskustelusta , sillä seuraavana päivänä lehdistö ja Internet ovat jo välittäneet tiedon kaikille kansalaisille , eikä parlamentilla ole enää syytä puuttua asiaan .
(trg)="84">Em minha opinião , esta segunda hipótese significaria o abandono das nossas responsabilidades como Parlamento , além de introduzir uma tese original , um método desconhecido que consiste em dar a conhecer por escrito aos grupos políticos o discurso pragmático da Comissão com uma semana de antecedência - e não no dia anterior , como se tinha acordado - , tendo em conta o facto de o programa legislativo ir ser discutido em Fevereiro , de modo que poderíamos prescindir do debate , porque no dia seguinte a imprensa e a Internet já o teriam dado a conhecer a todos os cidadãos , não tendo já o Parlamento motivo para se ocupar do assunto .

(src)="83">Koska ryhmäni on sitä mieltä , että parlamentti on olemassa siksi , että siellä voidaan pohtia asioita , kuunnella ja keskustella , käsityksemme on , että tätä viivästymistä ei voida perustella mitenkään , ja jos komissio pystyy ohjelman esittämään , mielestämme ehdimme hyvin palata alkuperäiseen parlamentin ja komission väliseen sopimukseen ja edetä vastuullisesti kansalaistemme silmissä .
(trg)="85">Como o meu grupo é de opinião que um Parlamento foi feito para escutar , para debater e para reflectir , pensamos não haver motivo algum que justifique este adiamento .
(trg)="86">Cremos , além disso , que sim , que a Comissão se encontra em condições de o fazer , que estamos perfeitamente a tempo de poder restabelecer o acordo original entre o Parlamento e a Comissão e de proceder responsavelmente perante as nossas concidadãs e os nossos concidadãos .

(src)="84">Siksi Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus on te myös mainitsitte sen , että keskiviikkona pidetään Prodin komission koko toimikauden ohjelman esittely niin , että tähän ohjelmaan sisältyy myös hallinnollinen uudistussuunnitelma , sillä saatamme joutua paradoksaaliseen tilanteeseen , jos näin ei käy : sen varjolla , että tekstiä ei ole , komission puheenjohtajalta viedään oikeus puhua parlamentille , ja toisaalta pidettäisiin sellainen uudistuksia koskeva keskustelu , jossa parlamentti ei tuntisi etukäteen pohjana olevaa tekstiä .
(trg)="87">Logo , a proposta do Grupo do Partido dos Socialistas Europeus que a senhora mencionou é que se mantenha a apresentação na quarta ­ feira do programa da legislatura da Comissão Prodi , incluindo neste programa também o projecto de reforma administrativa , porque , de outro modo , podemos vir a encontrar ­ nos numa situação paradoxal : com a desculpa de não existir texto , nega ­ se , por um lado , ao Presidente da Comissão o direito de fazer uso da palavra neste Parlamento , e , por outro lado , a possibilidade de realização de um debate sobre a reforma sem que este Parlamento conheça previamente os textos em que se baseia .

(src)="85">Siksi toivon , että te , arvoisa puhemies , pyytäisitte komissiota ilmoittamaan komission tämänhetkisen kannan , minkä jälkeen toimitettaisiin äänestys .
(trg)="88">Rogo ­ lhe , portanto , Senhora Presidente , que peça à Comissão que se manifeste agora e que depois se proceda à votação .

(src)="86">( Suosionosoituksia PSE-ryhmältä )
(trg)="89">( Aplausos da bancada do Grupo PSE )

(src)="87">Arvoisa puhemies , hyvät kollegat , olen kaikesta huolimatta hieman hämmästynyt kollega Barón Crespon menettelystä , sillä hän vaatii nyt tämän esityslistan kohdan ottamista keskiviikon istunnon esityslistalle .
(trg)="90">Senhora Presidente , caros colegas , estou realmente um pouco estupefacto em relação à atitude do colega Barón Crespo , que exige agora que este ponto da ordem do dia seja inscrito na ordem do dia de quarta-feira .

(src)="88">Hyvä kollega Barón Crespo , teillä ei ollut mahdollisuutta olla läsnä viime torstain puheenjohtajakokouksessa .
(trg)="91">Senhor Deputado Barón Crespo , o senhor não pôde comparecer na passada quinta-feira à Conferência dos Presidentes .

(src)="89">En kritisoi sitä , sillä aina silloin tällöin käy niin , että annamme jonkun toisen edustaa itseämme .
(trg)="92">Não o critico por isso ; de vez em quando acontece enviarmos um representante .

(src)="90">Kollega Hänsch edusti teitä siellä .
(trg)="93">O colega Hänsch representou-o nessa ocasião .

(src)="91">Me keskustelimme tästä asiasta puheenjohtajakokouksessa seikkaperäisesti .
(trg)="94">Realizámos um exaustivo debate na Conferência dos Presidentes .

(src)="92">Vain teidän ryhmänne puolsi sitä , mitä te nyt ehdotatte .
(trg)="95">Apenas o seu grupo defendeu a posição que o senhor agora defende .

(src)="93">Äänestimme asiasta keskustelun jälkeen .
(trg)="96">Procedemos seguidamente à votação .

(src)="94">Jokaisella puheenjohtajallahan on yhtä paljon ääniä kuin hänen ryhmässään on jäseniä .
(trg)="97">Cada presidente tem tantos votos quantos os membros do seu grupo .

(src)="95">Tästä kohdasta toimitettiin siis äänestys .
(trg)="98">Teve lugar uma votação em relação a este ponto .

(src)="96">Sen tulos oli muistaakseni seuraavanlainen : 422-180 muutamien harvojen pidättäytyessä äänestämästä .
(trg)="99">Se bem me recordo , a votação teve o seguinte resultado : 422 votos contra 180 e umas poucas abstenções .

(src)="97">Se tarkoittaa , että kaikki ryhmät sitoutumattomia jäseniä lukuun ottamatta - mutta hehän eivät olekaan mitään ryhmiä - olivat yksimielisiä ja vain teidän ryhmänne kannatti sellaista menettelyä , jota te olette täällä ehdottanut .
(trg)="100">Ou seja , todos os grupos , com a excepção dos Não-inscritos - mas esses nem sequer constituem grupo - chegaram a consenso ; apenas o seu grupo defendia que se procedesse do modo que aqui propôs .

(src)="98">Kaikki muut olivat eri mieltä .
(trg)="101">Todos os restantes discordavam .

(src)="99">Tämä oli puheenjohtajakokouksen päätös .
(trg)="102">Foi essa a decisão .

(src)="100">Nyt haluaisin sanoa jotakin itse asiasta .
(trg)="103">Agora gostaria de dizer algo a respeito da matéria de fundo desta questão .

(src)="101">Me luotamme komissioon ja Romano Prodiin , ja ryhmämme hyvin suuri enemmistö antoi vaikean prosessin jälkeen , kuten me kaikki tiedämme , luottamuslauseen Romano Prodille ja komissiolle .
(trg)="104">Confiamos na Comissão , em Romano Prodi e a esmagadora maioria do nosso grupo depositou , como todos sabemos , a sua confiança em Romano Prodi e na Comissão , na sequência de um difícil processo .