# fi/ep-00-01-17.xml.gz
# nl/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Istuntokauden uudelleenavaaminen
(trg)="1"> Hervatting van de zitting

(src)="2">Julistan perjantaina joulukuun 17. päivänä keskeytetyn Euroopan parlamentin istunnon avatuksi ja esitän vielä kerran vilpittömän toiveeni siitä , että teillä olisi ollut oikein mukava joululoma .
(trg)="2"> Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement , die op vrijdag 17 december werd onderbroken , te zijn hervat .
(trg)="3"> Ik wens u allen een gelukkig nieuwjaar en hoop dat u een goede vakantie heeft gehad .

(src)="3">Kuten olette varmaan saattaneet huomata , vuodenvaihteeseen 2000 povattuja suuria tietokoneongelmia ei ilmennytkään .
(trg)="4"> Zoals u heeft kunnen constateren , is de grote " millenniumbug " uitgebleven .

(src)="4">Sen sijaan todella kauheat luonnonkatastrofit koettelivat kansalaisia joissakin unionimme maissa .
(trg)="5"> De burgers van een aantal van onze lidstaten zijn daarentegen door verschrikkelijke natuurrampen getroffen .

(src)="5">Te olette esittäneet toiveen , että tästä asiasta keskusteltaisiin lähipäivinä tämän istuntojakson aikana .
(trg)="6"> U heeft aangegeven dat u deze vergaderperiode een debat wilt over deze rampen .

(src)="6">Sillä välin toivoisin , kuten useampi kollega on minulle esittänytkin , että viettäisimme minuutin hiljaisuuden kaikkien niiden uhrien muistoksi , jotka saivat surmansa useita Euroopan unionin maita koetelleissa myrskyissä .
(trg)="7"> Nu wil ik graag op verzoek van een aantal collega's een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers .
(trg)="8"> Ik doel hiermee met name op de slachtoffers van het noodweer dat verschillende lidstaten van de Unie heeft geteisterd .

(src)="7">Kehotan , että nousette seisomaan tämän minuutin hiljaisuuden ajaksi
(trg)="9"> Ik wil u vragen deze minuut stilte staande in acht te nemen .

(src)="8">( Parlamentti vietti seisaallaan minuutin hiljaisuuden . )
(trg)="10"> ( Het Parlement neemt staande een minuut stilte in acht )

(src)="9">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .
(trg)="11"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .

(src)="10">Olette varmaan saaneet tietoonne lehdistön ja television kautta , että Sri Lankassa on sattunut useita kuolemaan johtaneita pommi-iskuja .
(trg)="12"> U zult via de media hebben vernomen dat er zich in Sri Lanka een aantal bomexplosies en schietpartijen hebben voorgedaan .

(src)="11">Näiden Sri Lankassa aivan äskettäin surmansa saaneiden ihmisten joukossa on Kumar Ponnambalam , joka vieraili parlamentissa vain pari kuukautta sitten .
(trg)="13"> Een van de mensen die zeer recent in Sri Lanka is vermoord , is de heer Kumar Ponnambalam , die een paar maanden geleden nog een bezoek bracht aan het Europees Parlement .

(src)="12">Kävisikö teille , arvoisa puhemies , että kirjoittaisitte Sri Lankan presidentille kirjeen , jossa välittäisitte surunvalittelut parlamentin puolesta Ponnambalanin kuoleman ja muiden Sri Lankassa sattuneiden väkivaltaisten kuolemantapausten johdosta ja jossa pyytäisitte presidenttiä tekemään kaikkensa , jotta tähän hyvin vaikeaan tilanteeseen löydettäisiin rauhanomainen sovitteluratkaisu ?
(trg)="14"> Zou u , mevrouw de Voorzitter , wellicht een brief kunnen schrijven aan de President van Sri Lanka , waarin u laat weten dat uzelf en het Europees Parlement deze moord en de overige brute moorden in Sri Lanka diep betreuren , en waarin u haar oproept al het nodige te doen om in deze zeer moeilijke situatie langs vreedzame weg tot verzoening te komen ?

(src)="13">Kyllä , jäsen Evans , mielestäni äsken ehdottamanne suuntainen aloite olisi varsin oikeaan osuva .
(trg)="15"> Ja , mijnheer Evans , ik denk dat een dergelijk initiatief zeer gepast zou zijn .

(src)="14">Jos parlamentin jäsenet kannattavat sitä , teen niin kuin jäsen Evans ehdotti .
(trg)="16"> Als het Parlement ermee instemt , geef ik graag gevolg aan uw suggestie .

(src)="15">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .
(trg)="17"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .

(src)="16">Haluaisin , että kertoisitte mielipiteenne työjärjestyksen 143 artiklasta , joka koskee sitä , milloin jotakin asiaa ei oteta käsiteltäväksi .
(trg)="18"> Ik vraag uw advies over artikel 143 van het Reglement , met betrekking tot niet-ontvankelijkheid .

(src)="17">Kysymykseni liittyy erääseen seikkaan , jota käsitellään torstaina ja jonka otan silloin taas esille .
(trg)="19"> Mijn vraag betreft een zaak die voor donderdag op de agenda staat en waarop ik dan opnieuw zal ingaan .

(src)="18">Cunhan monivuotisia ohjausohjelmia koskevaa mietintöä käsitellään parlamentissa torstaina , ja sen 6 kohtaan sisältyy ehdotus , jonka mukaan niiden maiden kohdalla , jotka eivät suoriudu vuosittaisista laivueita koskevista supistamistavoitteistaan , otetaan käyttöön eräänlaisia kiintiöiden vähentämistä tarkoittavia rangaistuksia .
(trg)="20"> Het verslag Cunha , over het resultaat van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloot , wordt donderdag in het Parlement besproken .
(trg)="21"> In artikel 6 van dit verslag wordt voorgesteld een soort strafkorting op vangstquota toe te passen voor lidstaten die zich niet houden aan de jaarlijkse doelstellingen voor vlootinkrimping .

(src)="19">Mietinnössä sanotaan , että näin olisi tehtävä suhteellisen vakauden periaatteesta huolimatta .
(trg)="22"> Dit zou moeten gebeuren in weerwil van het beginsel van relatieve stabiliteit .

(src)="20">Uskon , että suhteellisen vakauden periaate on perusluonteinen oikeudellinen periaate yhteisen kalastuspolitiikan alalla ja että ehdotusta , jossa sitä horjutetaan , olisi lainsäädännöllisesti mahdoton hyväksyä .
(trg)="23"> Naar mijn mening is de relatieve stabiliteit een grondbeginsel van het gemeenschappelijk visserijbeleid , en zou een voorstel om dit te ondermijnen juridisch niet-ontvankelijk zijn .

(src)="21">Haluaisin tietää , onko mahdollista esittää tällainen vastalause , jonka kohteena on pelkkä mietintö eikä lakiehdotus , ja onko minulla valtuuksia esittää tällainen vastalause torstaina .
(trg)="24"> Ik zou graag willen weten of een dergelijk bezwaar kan worden ingebracht tegen enkel een verslag , dus niet een ontwerpwetgevingsvoorstel , en of ik aanstaande donderdag gerechtigd ben dit te doen .

(src)="22">Te voitte tosiaankin juuri silloin tehdä tämän esityksen , mikäli sitä haluatte , eli torstaina ennen mietinnön käsittelyn alkamista .
(trg)="25"> Dat is inderdaad het juiste moment om dit vraagstuk ter tafel te brengen , dat wil zeggen donderdag voordat het verslag wordt gepresenteerd .

(src)="23">Arvoisa puhemies , samanaikaisesti Euroopan parlamentin tämän vuoden ensimmäisen istuntojakson kanssa Texasissa Yhdysvalloissa päätettiin , että eräs nuori - 34-vuotias - kuolemaantuomittu , nimeltään Hicks , teloitetaan valitettavasti ensi perjantaina .
(trg)="26"> Mevrouw de Voorzitter , helaas valt de eerste vergaderperiode van het Europees Parlement in het nieuwe jaar samen met de executie van een jonge terdoodveroordeelde van 34 jaar , Hicks genaamd .
(trg)="27"> Deze executie is door de staat Texas van de Verenigde Staten vastgesteld voor aanstaande donderdag .

(src)="24">Ranskalaisen parlamentin jäsenen Zimerayn pyynnöstä on esitetty vetoomus , jonka monet ovat allekirjoittaneet , ja olen itse yksi heistä , mutta pyydän , että te Euroopan parlamentin ja koko Euroopan yhteisön johdonmukaisesti osoittaman kannan mukaisesti otatte virkanne suoman ja edustamanne toimielimen arvovallan voimin yhteyttä Texasin osavaltion johtajaan , kuvernööri Bushiin , jolla on valtuudet kumota kuolemantuomio ja armahtaa kuolemaantuomittu .
(trg)="28"> Op initiatief van een van de Franse afgevaardigden , de heer Zimeray , is al een petitie aangeboden , die door velen is ondertekend , onder andere door mij .
(trg)="29"> Maar ik wil u vragen om , in uw hoedanigheid van Voorzitter van het Europees Parlement , uw invloed aan te wenden bij de president en de gouverneur van de staat Texas , de heer Bush , die de macht heeft om de terdoodveroordeling op te schorten en de veroordeelde gratie te verlenen , in overeenstemming met het standpunt van het Europees Parlement en de gehele Europese Gemeenschap , zoals dat herhaaldelijk naar voren is gekomen .

(src)="25">Ja kaikki tämä niiden periaatteiden mukaisesti , joita olemme aina puolustaneet .
(trg)="30"> Bovendien is een dergelijke actie in overeenstemming met onze grondbeginselen .

(src)="26">Kiitos , jäsen Segni , teen sen oikein mielelläni .
(trg)="31"> Hartelijk dank , mijnheer Segni , dat wil ik graag doen .

(src)="27">Se on tosiaankin täysin niiden periaatteiden mukaista , joita parlamentti on aina puolustanut .
(trg)="32"> Het ligt ook geheel in de lijn van de standpunten die ons Parlement altijd met betrekking tot dergelijke vraagstukken heeft ingenomen .

(src)="28">Arvoisa puhemies , haluaisin kiinnittää huomionne tapaukseen , jota tämä parlamentti on käsitellyt toistuvasti .
(src)="29">Se on tapaus Aleksandr Nikitin .
(trg)="33"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou op een geval willen wijzen waarmee dit Parlement zich keer op keer bezig heeft gehouden , het geval-Alexander Nikitin .

(src)="30">Me kaikki täällä parlamentissa olemme iloisia siitä , että oikeus vapautti hänet ja teki selväksi , että ympäristöä koskevien tietojen saaminen on perustuslaillinen oikeus myös Venäjällä .
(trg)="34"> We zijn allemaal blij dat de rechter hem heeft vrijgesproken en duidelijk heeft gemaakt dat ook in Rusland het recht op toegang tot informatie over het milieu door de grondwet wordt gegarandeerd .

(src)="31">Tilanne on nyt kuitenkin se , että hän on joutunut uudelleen syytteeseen , koska yleinen syyttäjä valittaa oikeuden päätöksestä .
(trg)="35"> Hij schijnt echter weer voor de rechter te moeten verschijnen , omdat de officier van justitie in beroep gaat .

(src)="32">Me tiedämme ja olemme todenneet sen todellakin erittäin monissa päätöslauselmissa - nimenomaan viime vuoden viimeisessä täysistunnossa - , että tämä ei ole pelkästään oikeustapaus ja on väärin syyttää Aleksandr Nikitiniä rikollisuudesta ja petoksesta , koska me asianosaisina hyödymme hänen tuloksistaan .
(trg)="36"> We weten allemaal , en hebben dat ook gezegd in talloze resoluties , onder andere nog tijdens de laatste plenaire vergadering vorig jaar , dat dit niet alleen een geval voor juristen is , en dat het verkeerd is Alexander Nikitin te beschuldigen van misdrijven en verraad .
(trg)="37"> Wij zijn namelijk direct betrokken bij de resultaten van zijn onderzoek en profiteren ervan .

(src)="33">Nämä tulokset muodostavat pohjan eurooppalaisille Barentsinmeren suojeluohjelmille , ja pyydän teitä siksi tarkastelemaan huolellisesti kirjeluonnosta , jossa selitetään tärkeimmät tosiasiat , ja tekemään tämän kannan selväksi Venäjällä parlamentin päätösten hengessä .
(trg)="38"> Deze resultaten vormen de basis voor de Europese programma's voor de bescherming van de Barentszzee , en daarom zou ik u willen vragen een brief te bestuderen waarin de belangrijkste feiten worden samengevat , en een standpunt te bepalen over de besluiten van het Russische parlement .

(src)="34">Kyllä jäsen Schroedter , saatuani kirjeenne otan varsin mielelläni selvää tähän kysymykseen liittyvistä seikoista .
(trg)="39"> Mevrouw Schroedter , nadat ik uw brief ontvangen heb , zal ik de feiten die op dit vraagstuk betrekking hebben , zeker bestuderen .

(src)="35">Arvoisa puhemies , haluaisin aluksi kiittää teitä siitä , että olette pitänyt sananne ja että nyt uuden vuoden ensimmäisen istuntojakson aikana huoneissamme näkyvien televisiokanavien määrä on todellakin kasvanut valtavasti .
(trg)="40"> Voorzitter , ik zou u eerst een compliment willen maken met het feit dat u woord hebt gehouden en dat inderdaad nu in deze eerste vergaderperiode in het nieuwe jaar het aantal televisiezenders op onze kamer daadwerkelijk enorm is uitgebreid .

(src)="36">Arvoisa puhemies , se , mitä minä pyysin , ei ole kuitenkaan toteutunut .
(trg)="41"> Maar , Voorzitter , er is niet gebeurd waar ik om had gevraagd .

(src)="37">Nyt näkyvissä on kaksi suomalaista kanavaa ja yksi portugalilainen kanava , ja minä pyysin teiltä alankomaalaista kanavaa , koska myös alankomaalaiset haluavat seurata uutisia joka kuukausi , kun meidät lähetetään tänne karkotuspaikkaan .
(trg)="42"> Er zijn nu weliswaar twee Finse zenders en een Portugese zender , maar er is nog steeds geen Nederlandse zender en ik had u gevraagd om een Nederlandse zender , omdat ook Nederlanders graag het nieuws willen volgen , iedere maand als wij hier naar dit verbanningsoord worden gestuurd .

(src)="38">Haluaisin pyytää teitä vielä kerran huolehtimaan siitä , että me saamme myös alankomaalaisen kanavan .
(trg)="43"> Dus ik zou u nogmaals willen vragen om er toch zorg voor te dragen dat wij ook een Nederlandse zender krijgen .

(src)="39">Jäsen Plooij-van Gorsel , voin kertoa , että kyseinen asia on kvestorien ensi keskiviikon kokouksen esityslistalla .
(trg)="44"> Mevrouw Plooij-van Gorsel , ik kan u mededelen dat dit vraagstuk op de agenda van de vergadering van het College van quaestoren van aanstaande woensdag staat .

(src)="40">Toivon , että sitä käsitellään myönteisessä hengessä .
(trg)="45"> Het zal , naar ik hoop , op bevredigende wijze worden opgelost .

(src)="41">Arvoisa puhemies , voitteko kertoa minulle , miksi parlamentti ei noudata terveyttä ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä , jonka se oikeastaan itse hyväksyy ?
(trg)="46"> Mevrouw de Voorzitter , kunt u mij uitleggen waarom dit Parlement zich niet houdt aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die het zelf vaststelt ?

(src)="42">Miksei juuri tämän rakennuksen ilmanlaatua ole testattu sinä aikana , kun olemme olleet jäseniä ?
(trg)="47"> Waarom is de kwaliteit van de lucht in dit gebouw nooit onderzocht sinds de verkiezingen ?

(src)="43">Miksi terveys- ja turvallisuusasioista vastaava komitea ei ole kokoontunut vuoden 1998 jälkeen ?
(trg)="48"> Waarom heeft het Comité voor veiligheid en hygiëne sinds 1998 niet meer vergaderd ?

(src)="44">Miksi parlamentin Brysselin tiloissa tai Strasbourgin tiloissa ei ole järjestetty paloharjoituksia ?
(trg)="49"> Waarom is er noch in het Parlementsgebouw in Brussel noch hier in Straatsburg een brandweeroefening gehouden ?

(src)="45">Miksi tulipalon varalta ei ole annettu ohjeita ?
(trg)="50"> Waarom zijn er nergens instructies over wat te doen in geval van brand ?

(src)="46">Miksi portaikossa ei ole tehty parannuksia minulle sattuneen onnettomuuden jälkeen ?
(trg)="51"> Waarom zijn er sinds mijn ongeval geen verbeteringen aangebracht aan de trappen ?

(src)="47">Miksi " tupakointi kielletty " -alueita ei ole pantu täytäntöön ?
(trg)="52"> Waarom wordt het rookverbod niet gehandhaafd in daarvoor aangewezen delen van het gebouw ?

(src)="48">On todella noloa , että hyväksymme lakeja emmekä noudata niitä itse .
(trg)="53"> Het is absoluut onaanvaardbaar dat wij wetgeving goedkeuren en dat wij ons daar zelf niet aan houden .

(src)="49">Jäsen Lynne , te olette täysin oikeassa , ja aion tarkistaa , eikö kaikkea tätä todellakaan ole tehty .
(trg)="54"> Mevrouw Lynne , u hebt volkomen gelijk .
(trg)="55"> Ik zal nagaan of dit inderdaad niet gebeurd is .

(src)="50">Toimitan myös tämän ongelman kvestorikollegion käsiteltäväksi ja olen varma , että kvestoreillemme on erittäin tärkeää toimia niin , että noudatamme sellaista lainsäädäntöä , jonka olemme itse hyväksyneet .
(trg)="56"> Ik zal het vraagstuk verder aan het College van quaestoren voorleggen .
(trg)="57"> Ik ben ervan overtuigd dat onze quaestoren ervoor zullen zorgdragen dat de wetgeving waarover we ons hebben uitgesproken , ook daadwerkelijk wordt nageleefd .

(src)="51">Arvoisa puhemies , Díez González ja minä olimme esittäneet muutamia kysymyksiä , jotka koskivat tiettyjä komission varapuheenjohtaja de Palacion lausuntoja , jotka julkaistiin eräässä espanjalaisessa päivälehdessä .
(trg)="58"> Mevrouw de Voorzitter , mevrouw Díez González en ikzelf hadden samen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van bepaalde uitspraken van commissaris de Palacio in een Spaans dagblad .

(src)="52">Toimivaltaiset yksiköt eivät ole ottaneet kysymyksiä esityslistalle , koska yksiköiden mukaan niihin on jo vastattu aiemmalla istuntojaksolla .
(trg)="59"> De voor de agenda verantwoordelijke diensten hebben die vragen niet op de agenda geplaatst , daar die vragen al in een andere vergaderperiode beantwoord zouden zijn .

(src)="53">Pyydän , että tämä päätös perutaan , sillä asia ei ole niin .
(trg)="60"> Daar dat niet zo is , verzoek ik het desbetreffende besluit te heroverwegen .

(src)="54">Ne kysymykset , joihin aiemmin vastattiin , liittyvät komission varapuheenjohtaja De Palacion puheenvuoroon eräässä asiassa , eikä näihin viime marraskuun 18. päivänä ABC-lehdessä julkaistuihin lausuntoihin .
(trg)="61"> De eerder beantwoorde vragen betreffen de bijdrage van mevrouw de Palacio over een ander dossier en gaan niet over de uitspraken die 18 november jongstleden in de krant ABC zijn verschenen .

(src)="55">Hyvä kollega , tarkistamme asian .
(trg)="62"> Waarde collega , we zullen dit alles natrekken .

(src)="56">Minun täytyy myöntää , että tällä hetkellä asiat vaikuttavat minusta hieman sekavilta .
(trg)="63"> Ik moet u bekennen dat ik de situatie nu enigszins verwarrend vind .

(src)="57">Niinpä käymme asian erittäin tarkasti läpi , jotta kaikki saadaan hyvälle tolalle .
(trg)="64"> We zullen daarom deze kwestie zorgvuldig nagaan en correct volgens de regels handelen .

(src)="58">Arvoisa puhemies , haluaisin tietää , lähettääkö parlamentti tällä viikolla ulkomaailmaan selvän viestin siitä , kuinka tyytymättömiä olemme tämänpäiväiseen päätökseen , jonka mukaan aseiden vientikieltoa Indonesiaan ei jatketa , varsinkin , jos otamme huomioon , että parlamentin valtaenemmistö on aiemmin tukenut aseiden vientikieltoa Indonesiaan ?
(trg)="65"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou graag willen weten of het Parlement deze week duidelijk zijn ongenoegen zal laten blijken over het vandaag genomen besluit het wapenembargo tegen Indonesië niet te verlengen .

(src)="59">Tämänpäiväinen päätös olla jatkamatta vientikieltoa on erittäin vaarallinen , jos otamme huomioon Indonesian tilanteen .
(src)="60">Näin ollen parlamentin olisi lähetettävä tällainen viesti , sillä valtaenemmistö toivoo sitä .
(trg)="66"> De overgrote meerderheid van het Parlement heeft zich in het verleden immers uitgesproken voor dit embargo.Gezien de situatie in Indonesië is het besluit het embargo niet te verlengen uiterst riskant .

(src)="61">On vastuutonta , että EU : n jäsenvaltiot kieltäytyvät jatkamasta aseiden vientikieltoa .
(src)="62">Kuten monet ovat kertoneet , tilanne on Indonesiassa äärimmäisen räjähdysaltis .
(trg)="67"> Het Parlement moet dan ook een signaal afgeven , aangezien een grote meerderheid dit wenst.Dat de lidstaten van de Europese Unie weigeren het embargo te verlengen , is zonder meer onverantwoordelijk , de explosieve situatie in het land in aanmerking nemend .

(src)="63">Vaarana todellakin on tuleva sotilasvallankaappaus .
(src)="64">Me emme tiedä , mitä tapahtuu .
(trg)="68"> Het gevaar van een militaire coup is niet denkbeeldig.Wij weten niet wat er aan de hand is .

(src)="65">Miksi siis EU : n asevalmistajien olisi tehtävä voittoa viattomien ihmisten kustannuksella ?
(trg)="69"> Waarom zouden EU-wapenfabrikanten moeten profiteren van een situatie die ten koste gaan van onschuldige mensen ?

(src)="66">Joka tapauksessa , tämä kysymys ei ole toistaiseksi torstain ajankohtaiskeskustelun aiheiden joukossa .
(trg)="70"> Dit punt staat op dit moment in ieder geval niet voor het actualiteitendebat van donderdag ingeschreven .

(src)="67">Käsittelyjärjestys
(trg)="71"> Regeling van de werkzaamheden

(src)="68">Esityslistalla on seuraavana lopullisen esityslistaluonnoksen käsittely siinä muodossa kuin puheenjohtajakokous torstaina 13. tammikuuta työjärjestyksen 110 artiklan mukaisesti sen laati .
(trg)="72"> Aan de orde is de behandeling van de definitieve ontwerpagenda zoals deze op de Conferentie van voorzitters op donderdag 13 januari is vastgesteld overeenkomstig artikel 110 van het Reglement .

(src)="69">Maanantain ja tiistain osalta minulle ei ole ehdotettu muutoksia .
(trg)="73"> Ik heb geen wijzigingen voor de maandag en de dinsdag .

(src)="70">Keskiviikon osalta :
(trg)="74"> Woensdag 19 januari :

(src)="71">Sosialistiryhmä pyytää , että esityslistalle otetaan alunperin esityslistaluonnokseen merkitty komission julkilausuma sen strategisista tavoitteista seuraavien viiden vuoden ajaksi sekä komission hallinnollisesta uudistuksesta .
(trg)="75"> De socialistische fractie vraagt om inschrijving van een verklaring van de Commissie over haar strategische doelstellingen voor de komende vijf jaar alsmede over de bestuurlijke hervorming van de Commissie .

(src)="72">Toivoisin , että jäsen Barón Crespo , pyynnön esittäjä , käyttäisi puheenvuoron ja perustelisi pyyntönsä , mutta tietenkin vain , mikäli hän niin haluaa .
(trg)="76"> Ik zou de heer Barón Crespo willen vragen zijn verzoek om inschrijving hier toe te lichten .

(src)="73">Sen jälkeen teemme , kuten tapanamme on : kuulemme yhden puheenvuoron puolesta ja yhden vastaan .
(trg)="77"> Vervolgens zullen we de gebruikelijke procedure volgen , dat wil zeggen dat we een voorstander en een tegenstander van dit verzoek het woord zullen geven .

(src)="74">Arvoisa puhemies , Prodin johtaman komission koko toimikauden kattavan poliittisen ohjelman esittely oli alun perin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus , ja se hyväksyttiin yksimielisesti syyskuun puheenjohtajakokouksessa , ja samoin komission puheenjohtaja Prodi antoi sille selvän hyväksyntänsä ja toisti nimityksensä yhteydessä pitämässään puheessa sitoutumistaan siihen .
(trg)="78"> Mevrouw de Voorzitter , de presentatie van het politieke programma van de Commissie Prodi voor de hele legislatuur was oorspronkelijk een voorstel van Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten , dat in september de unanieme steun kreeg van de Conferentie van voorzitters .
(trg)="79"> Ook de heer Prodi gaf er uitdrukkelijk zijn steun aan , en in de rede waarmee hij zijn benoeming aanvaardde , heeft hij die toezegging nog eens herhaald .

(src)="75">Tällä sitoutumisella on merkitystä siinä mielessä , että komissiolla on elimenä perustamissopimusten mukaisesti yksinoikeus tehdä aloitteita , ja siksi komissio määrää sen , millaiseksi parlamentin poliittinen ja lainsäädännöllinen toiminta viiden seuraavan vuoden aikana pohjimmiltaan muotoutuu .
(trg)="80"> Die toezegging is vooral belangrijk omdat de Commissie volgens de Verdragen het monopolie heeft op het initiatiefrecht en dus eigenlijk vorm geeft aan wat de komende vijf jaar de politieke en de wetgevende activiteit van dit Parlement zal zijn .

(src)="76">Arvoisa puhemies , muistuttaisin lisäksi siitä , että parlamentti antoi edellisellä vaalikaudella kaksi kertaa luottamuslauseen puheenjohtaja Prodille ; tällä vaalikaudella luottamuslause annettiin uudelleen heinäkuussa ja sen jälkeen vielä kerran uuden komission astuessa virkaansa , jolloin parlamentti äänesti syyskuussa koko komissiolle annettavasta luottamuslauseesta .
(trg)="81"> Bovendien wil ik eraan herinneren , mevrouw de Voorzitter , dat dit Parlement in de vorige legislatuur tweemaal zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de heer Prodi als voorzitter van de Commissie .
(trg)="82"> Tijdens de nieuwe legislatuur is dat vertrouwen nogmaals uitgesproken in juli , en na het aantreden van de voltallige nieuwe Commissie is dat vertrouwen in september aan de hele Commissie geschonken .

(src)="77">Siksi on jo mennyt riittävästi aikaa , jotta komissio on voinut laatia ohjelmansa ja jotta mekin voimme tutustua siihen ja selittää sen kansalaisille .
(trg)="83"> Er is derhalve in theorie voldoende tijd geweest voor de Commissie om haar programma op te stellen en voor ons om er dan kennis van te nemen en uitleg te geven aan de burgers .

(src)="78">Tässä mielessä palautan mieliin syyskuun 15. päivän päätöslauselman , jossa suositeltiin ehdotuksen esittämistä mahdollisimman pikaisesti .
(trg)="84"> In dit verband wil ik wijzen op de resolutie van 15 september , waarin de Commissie de aanbeveling kreeg het voorstel zo snel mogelijk in te dienen .

(src)="79">Viime viikolla sattuneet asiat jotka saivat alkunsa puheenjohtajakokouksen yhteydessä , jolloin sitä käytettiin vain siihen , että sen ulkopuolella tehdyt päätökset voitaisiin vahvistaa ja sinetöidä ovat johtaneet pulmalliseen tilanteeseen : joko komissio ei pysty esittelemään tätä ohjelmaa ( missä tapauksessa komission olisi ilmoitettava se .
(trg)="85"> De gebeurtenissen van de vorige week in de marge van de Conferentie van voorzitters , waarbij de Conferentie van voorzitters alleen maar gebruikt is om elders genomen besluiten te bekrachtigen en te ratificeren , plaatsen ons voor een dilemma : ofwel de Commissie is niet in staat dat programma te presenteren , ofwel , zoals sommigen schijnen te beweren , het Parlement is niet in staat dat programma te behandelen .

(src)="80">Komission puheenjohtajan puheiden perusteella komissio pystyykin siihen .
(trg)="87"> Daar de Commissie hier vertegenwoordigd is door haar vice-voorzitter mevrouw de Palacio , denk ik dat het gepast zou zijn om voor wij gaan stemmen van de Commissie te horen hoe het zit met haar bereidheid het programma te presenteren zoals is afgesproken .

(src)="81">Koska komissiota edustaa varapuheenjohtaja de Palacio , luulen , että ennen äänestämistä olisi hyvä tietää komission tilanne eli se , pystyykö komissio esittelemään ohjelman niin kuin sovittiin ) ; tai sitten parlamentti ei pysty käsittelemään tätä ohjelmaa , kuten jotkut näyttävät esittävän .
(trg)="88"> Naar mijn mening houdt de tweede hypothese in dat wij als Parlement onze verantwoordelijkheid verwaarlozen .
(trg)="89"> Volgens een tot nu onbekende procedure krijgen de fracties een week van tevoren - en niet zoals afgesproken één dag van tevoren - de geschreven toespraak over het programma van de Commissie .

(src)="82">Mielestäni tämä toinen olettamus merkitsisi sitä , että luopuisimme meille parlamenttina kuuluvista velvollisuuksistamme ja lisäksi sitä , että otettaisiin käyttöön omaperäinen teesi ja aivan uudenlainen menetelmä , joka tarkoittaisi sitä , että poliittisille ryhmille annetaan kirjallisessa muodossa tiedoksi komission ohjelmalliset aiheet viikkoa aikaisemmin eikä päivää aikaisemmin , kuten oli sovittu näin varsinkin , jos otetaan huomioon se , että lainsäädäntöohjelmasta keskustellaan helmikuussa , ja näin ollen voimmekin luopua koko keskustelusta , sillä seuraavana päivänä lehdistö ja Internet ovat jo välittäneet tiedon kaikille kansalaisille , eikä parlamentilla ole enää syytä puuttua asiaan .
(trg)="90"> Bovendien is dit wel een zeer originele thesis , want het wetgevingsprogramma wordt in februari behandeld .
(trg)="91"> Wij zouden dan ook kunnen afzien van het debat over dat programma , daar de dag nadat de fracties het gekregen hebben alle burgers dan via de pers en Internet geïnformeerd zouden zijn en het Parlement niets meer met het onderwerp zou kunnen doen .

(src)="83">Koska ryhmäni on sitä mieltä , että parlamentti on olemassa siksi , että siellä voidaan pohtia asioita , kuunnella ja keskustella , käsityksemme on , että tätä viivästymistä ei voida perustella mitenkään , ja jos komissio pystyy ohjelman esittämään , mielestämme ehdimme hyvin palata alkuperäiseen parlamentin ja komission väliseen sopimukseen ja edetä vastuullisesti kansalaistemme silmissä .
(trg)="92"> Daar onze fractie meent dat het de taak is van een parlement om te luisteren , te debatteren en na te denken , geloven wij dat er geen enkele reden is die dit uitstel rechtvaardigt .
(trg)="93"> Ook menen wij dat indien de Commissie in staat is het programma te presenteren , wij zeker nog de tijd hebben om terug te komen op de oorspronkelijke afspraak tussen het Parlement en de Commissie , en tegenover onze medeburgers op verantwoordelijke wijze te werk te gaan .

(src)="84">Siksi Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus on te myös mainitsitte sen , että keskiviikkona pidetään Prodin komission koko toimikauden ohjelman esittely niin , että tähän ohjelmaan sisältyy myös hallinnollinen uudistussuunnitelma , sillä saatamme joutua paradoksaaliseen tilanteeseen , jos näin ei käy : sen varjolla , että tekstiä ei ole , komission puheenjohtajalta viedään oikeus puhua parlamentille , ja toisaalta pidettäisiin sellainen uudistuksia koskeva keskustelu , jossa parlamentti ei tuntisi etukäteen pohjana olevaa tekstiä .
(trg)="94"> Derhalve doet de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten het voorstel dat door u genoemd is , mevrouw de Voorzitter , om woensdag de presentatie van het programma voor de hele legislatuur van de Commissie Prodi te handhaven .
(trg)="95"> Bij dat programma hoort ook de administratieve hervorming van de Commissie , want anders zouden wij met een paradoxale situatie te maken kunnen krijgen .

(src)="85">Siksi toivon , että te , arvoisa puhemies , pyytäisitte komissiota ilmoittamaan komission tämänhetkisen kannan , minkä jälkeen toimitettaisiin äänestys .
(trg)="96"> Onder het voorwendsel dat er geen tekst is , wordt namelijk aan de ene kant de voorzitter van de Commissie het recht ontzegd voor dit Parlement te spreken en wordt er aan de andere kant een debat gehouden over de hervorming , terwijl het Parlement de teksten daarvan niet van tevoren kent .
(trg)="97"> Daarom verzoek ik u , mevrouw de Voorzitter , eerst de Commissie te vragen om haar mening te laten horen en daarna te laten stemmen .

(src)="86">( Suosionosoituksia PSE-ryhmältä )
(trg)="98"> ( Applaus van de PSE-fractie )

(src)="116">.
(src)="117">( ES ) Arvoisa puhemies , haluan tehdä hyvin selväksi , että komissio pitää ilman muuta parlamentin päätöksiä mahdollisimman suuressa arvossa , ja sen myötä arvostaa myös esityslistaa .
(trg)="131"> Mevrouw de Voorzitter , allereerst wil ik duidelijk maken dat de Commissie alle respect heeft voor de besluiten die dit Parlement neemt , met inbegrip van het opstellen van de agenda .

(src)="118">Siksi kunnioitamme sitä , mikä on tässä mielessä parlamentin päätettävissä .
(trg)="132"> Derhalve respecteren wij wat het Parlement in dit verband zal besluiten .

(src)="119">Haluaisin myös tehdä selväksi , että puheenjohtaja Prodi lupasi parlamentille , että tämä uusi keskustelu otetaan esityslistalle , mistä jäsen Barón Crespo muistutti , ja että tämä uusi keskustelu käydään komission lainsäädäntöohjelmasta käytävän vuosikeskustelun lisäksi ja siinä käsitellään seuraavan viisivuotiskauden , eli tämän toimikauden , suuria toimintalinjoja .
(trg)="133"> Maar ik wens ook duidelijk te maken dat voorzitter Prodi zich tegenover het Parlement verplicht heeft , zoals de heer Barón in herinnering heeft geroepen , om naast het jaarlijks debat over het wetgevingsprogramma van de Commissie een nieuw debat te houden over de grote lijnen van het beleid voor de komende vijf jaar , dat wil zeggen voor deze hele legislatuur .

(src)="120">Arvoisa puhemies , haluaisin sanoa , että tämä keskustelu poikkeaa syyskuussa tehdyllä sopimuksella komission lainsäädäntöohjelman vuosittaisesta esittelystä .
(trg)="134"> Ik wil erop wijzen , mevrouw de Voorzitter , dat dat debat zich volgens het in septembere bereikte akkoord zou onderscheiden van het debat over het jaarlijks wetgevingsprogramma van de Commissie .

(src)="121">Ja haluaisin sanoa , arvoisa puhemies , että komission puolesta olemme valmistautuneet ja valmiita käymään tämän keskustelun , kun se sopii muille , ja että olemme valmiita käymään sen tällä viikolla , kuten alun perin oli sovittu , ja voimme lähteä myös siitä , että se edeltävänä päivänä esitellään parlamentin ryhmille .
(trg)="135"> Ook wil ik laten weten , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie bereid en klaar zijn om dat debat op het gepaste moment te houden .
(trg)="136"> Wij waren ook klaar voor een debat gedurende deze week , zoals in beginsel was afgesproken , met dien verstande dat de dag voor het debat het woord aan de fracties zou worden gegeven .

(src)="122">Arvoisa puhemies , niinpä haluan toistaa , että omasta puolestamme olemme keskustelleet seuraavan viisivuotiskauden toimintasuunnitelmasta ja että olemme valmiit , kun parlamentti niin päättää tällä samalla viikolla , jos se on parlamentin päätös esittelemään parlamentille tämän viisivuotisohjelman ja ensi kuussa ohjelman vuodelle 2000 , kuten oli nimenomaan sovittu .
(trg)="137"> Daarom wil ik herhalen , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie het beleidsprogramma voor de komende vijf jaar besproken hebben en dat , indien het Parlement zo mocht besluiten - eventueel nog deze week - , wij exact volgens de afspraak klaar zijn om dit programma voor de komende vijf jaar te komen toelichten en om de volgende maand hetzelfde te doen met het programma voor het jaar 2000 .

(src)="129">Arvoisa puhemies , koska kuulen sosialistiryhmän keskuudesta hieman naurua - minulle sanottiin , että myös monet sosialistiryhmän jäsenistä haluavat mielellään poistaa tämän kohdan esityslistalta , koska puheenjohtajakokouksen äänestyksessä ei ollut käytettävissä sosialistiryhmän asiasta vastaavien jäsenten työryhmän äänestystulosta .
(trg)="143"> Mevrouw de Voorzitter , ik heb wat gelach gehoord van de banken van de socialistische fractie .
(trg)="144"> Ik heb ook gehoord dat veel leden van die fractie dit punt graag van de agenda zouden willen afvoeren , omdat ten tijde van de stemming in de Conferentie van voorzitters het standpunt van de socialistische leden van de werkgroep die zich met deze zaken bezig houdt , nog niet beschikbaar was .

(src)="130">En tiedä , pitääkö tämä tieto paikkansa , mutta me PPE-DE-ryhmänä olisimme joka tapauksessa kiitollisia , jos tämä kohta poistettaisiin esityslistalta , koska parlamentti on käsitellyt tätä asiaa jo useita kertoja .
(trg)="145"> Ik weet niet of dat klopt , maar wij als PPE-DE-Fractie zouden dankbaar zijn als dit punt van de agenda zou kunnen worden afgevoerd .
(trg)="146"> Het Parlement heeft zich namelijk al meerdere malen met deze kwestie bezig gehouden .

(src)="131">Tällaista veroa vastaan on tehty myös päätöksiä .
(trg)="147"> Er is ook al besloten om deze belasting af te wijzen .

(src)="132">Ryhmäni pyytää siksi tämän kohdan poistamista esityslistalta .
(trg)="148"> Daarom vraagt mijn fractie dit punt van de agenda af te voeren .

(src)="133">Kiitos , jäsen Poettering .
(trg)="149"> Hartelijk dank , mijnheer Poettering .

(src)="134">Nyt kuuntelemme jäsen Wurtzia , joka puhuu tätä pyyntöä vastaan .
(trg)="150"> We geven nu de heer Wurtz de gelegenheid om zich tegen dit verzoek uit te spreken .

(src)="135">Arvoisa puhemies , haluaisin ensiksi painottaa jäsen Poetteringin epäloogisuutta .
(trg)="151"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil allereerst benadrukken dat de logica in het betoog van de heer Poettering ver te zoeken is .

(src)="136">Äsken hän läksytti sosialistiryhmää , koska ryhmä olisi perunut puheenjohtajakokouksessa tehdyn äärimmäisen selkeän päätöksen .
(src)="137">Nyt hän toimii itse samoin .
(trg)="152"> Zojuist heeft hij de socialistische fractie de les gelezen omdat deze fractie terugkomt op een besluit dat overduidelijk tijdens de Conferentie van voorzitters is genomen .

(src)="138">Keskustelimme ja olimme asiasta yksimielisiä PPE-ryhmää ja liberaaliryhmää lukuun ottamatta , ja silloin jopa huomautin te , hyvät puheenjohtajakollegani varmaan muistatte sen , että kyse ei ole siitä , oletteko te ns .
(trg)="153"> Vervolgens handelt hij op precies dezelfde wijze als deze fractie .
(trg)="154"> Wij hebben over dit vraagstuk gedebatteerd en waren , met uitzondering van de PPE-DE-Fractie en de liberale fractie , allen dezelfde mening toegedaan .

(src)="139">Tobin-veroa vastaan vai ette , vaan siitä , rohkenetteko ymmärtää , mitä mieltä komissio ja neuvosto siitä ovat .
(trg)="155"> Zoals u zich herinnert , heb ik opgemerkt , waarde collega-voorzitters , dat het er niet zozeer toe doet of u voor of tegen de Todin-heffing bent , maar dat u van de Commissie en de Raad durft te verlangen dat ze hun mening over dit vraagstuk kenbaar maken .

(src)="140">Tämä ei ole liikaa vaadittu .
(trg)="156"> Dat is toch niet teveel gevraagd .

(src)="141">Näin ollen pidän kiinni ehdotuksesta , jonka mukaan säilytämme tämän komissiolle ja neuvostolle esitettävän suullisen kysymyksen , jotta saamme vihdoin tietää näiden kahden tahon kannan tästä suhteellisen vaatimattomasta ehdotuksesta , joka kuitenkin merkitsisi tärkeää signaalia yleisen mielipiteen suuntaan varsinkin niiden tunteiden jälkeen , joita Seattlen huippukokouksen epäonnistuminen herätti .
(trg)="157"> Ik herhaal dus mijn voorstel om deze mondelinge vraag aan de Commissie en de Raad te handhaven zodat we voor eens en altijd weten hoe deze twee instellingen over dit relatief eenvoudige verzoek denken .
(trg)="158"> We kunnen zo immers een belangrijk signaal aan de burgers afgeven , zeker na de commotie die na het mislukken van de Conferentie van Seattle is ontstaan .