# en/ep-00-01-17.xml.gz
# fi/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1"> Resumption of the session
(trg)="1">Istuntokauden uudelleenavaaminen

(src)="2"> I declare resumed the session of the European Parliament adjourned on Friday 17 December 1999 , and I would like once again to wish you a happy new year in the hope that you enjoyed a pleasant festive period .
(trg)="2">Julistan perjantaina joulukuun 17. päivänä keskeytetyn Euroopan parlamentin istunnon avatuksi ja esitän vielä kerran vilpittömän toiveeni siitä , että teillä olisi ollut oikein mukava joululoma .

(src)="3"> Although , as you will have seen , the dreaded 'millennium bug ' failed to materialise , still the people in a number of countries suffered a series of natural disasters that truly were dreadful .
(trg)="3">Kuten olette varmaan saattaneet huomata , vuodenvaihteeseen 2000 povattuja suuria tietokoneongelmia ei ilmennytkään .
(trg)="4">Sen sijaan todella kauheat luonnonkatastrofit koettelivat kansalaisia joissakin unionimme maissa .

(src)="4"> You have requested a debate on this subject in the course of the next few days , during this part-session .
(trg)="5">Te olette esittäneet toiveen , että tästä asiasta keskusteltaisiin lähipäivinä tämän istuntojakson aikana .

(src)="5"> In the meantime , I should like to observe a minute ' s silence , as a number of Members have requested , on behalf of all the victims concerned , particularly those of the terrible storms , in the various countries of the European Union .
(trg)="6">Sillä välin toivoisin , kuten useampi kollega on minulle esittänytkin , että viettäisimme minuutin hiljaisuuden kaikkien niiden uhrien muistoksi , jotka saivat surmansa useita Euroopan unionin maita koetelleissa myrskyissä .

(src)="6"> Please rise , then , for this minute ' s silence .
(trg)="7">Kehotan , että nousette seisomaan tämän minuutin hiljaisuuden ajaksi

(src)="7"> ( The House rose and observed a minute ' s silence )
(trg)="8">( Parlamentti vietti seisaallaan minuutin hiljaisuuden . )

(src)="8"> Madam President , on a point of order .
(trg)="9">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .

(src)="9"> You will be aware from the press and television that there have been a number of bomb explosions and killings in Sri Lanka .
(trg)="10">Olette varmaan saaneet tietoonne lehdistön ja television kautta , että Sri Lankassa on sattunut useita kuolemaan johtaneita pommi-iskuja .

(src)="10"> One of the people assassinated very recently in Sri Lanka was Mr Kumar Ponnambalam , who had visited the European Parliament just a few months ago .
(trg)="11">Näiden Sri Lankassa aivan äskettäin surmansa saaneiden ihmisten joukossa on Kumar Ponnambalam , joka vieraili parlamentissa vain pari kuukautta sitten .

(src)="11"> Would it be appropriate for you , Madam President , to write a letter to the Sri Lankan President expressing Parliament 's regret at his and the other violent deaths in Sri Lanka and urging her to do everything she possibly can to seek a peaceful reconciliation to a very difficult situation ?
(trg)="12">Kävisikö teille , arvoisa puhemies , että kirjoittaisitte Sri Lankan presidentille kirjeen , jossa välittäisitte surunvalittelut parlamentin puolesta Ponnambalanin kuoleman ja muiden Sri Lankassa sattuneiden väkivaltaisten kuolemantapausten johdosta ja jossa pyytäisitte presidenttiä tekemään kaikkensa , jotta tähän hyvin vaikeaan tilanteeseen löydettäisiin rauhanomainen sovitteluratkaisu ?

(src)="12"> Yes , Mr Evans , I feel an initiative of the type you have just suggested would be entirely appropriate .
(trg)="13">Kyllä , jäsen Evans , mielestäni äsken ehdottamanne suuntainen aloite olisi varsin oikeaan osuva .

(src)="13"> If the House agrees , I shall do as Mr Evans has suggested .
(trg)="14">Jos parlamentin jäsenet kannattavat sitä , teen niin kuin jäsen Evans ehdotti .

(src)="14"> Madam President , on a point of order .
(trg)="15">Arvoisa puhemies , käytän työjärjestyspuheenvuoron .

(src)="15"> I would like your advice about Rule 143 concerning inadmissibility .
(trg)="16">Haluaisin , että kertoisitte mielipiteenne työjärjestyksen 143 artiklasta , joka koskee sitä , milloin jotakin asiaa ei oteta käsiteltäväksi .

(src)="16"> My question relates to something that will come up on Thursday and which I will then raise again .
(trg)="17">Kysymykseni liittyy erääseen seikkaan , jota käsitellään torstaina ja jonka otan silloin taas esille .

(src)="17"> The Cunha report on multiannual guidance programmes comes before Parliament on Thursday and contains a proposal in paragraph 6 that a form of quota penalties should be introduced for countries which fail to meet their fleet reduction targets annually .
(trg)="18">Cunhan monivuotisia ohjausohjelmia koskevaa mietintöä käsitellään parlamentissa torstaina , ja sen 6 kohtaan sisältyy ehdotus , jonka mukaan niiden maiden kohdalla , jotka eivät suoriudu vuosittaisista laivueita koskevista supistamistavoitteistaan , otetaan käyttöön eräänlaisia kiintiöiden vähentämistä tarkoittavia rangaistuksia .

(src)="18"> It says that this should be done despite the principle of relative stability .
(trg)="19">Mietinnössä sanotaan , että näin olisi tehtävä suhteellisen vakauden periaatteesta huolimatta .

(src)="19"> I believe that the principle of relative stability is a fundamental legal principle of the common fisheries policy and a proposal to subvert it would be legally inadmissible .
(trg)="20">Uskon , että suhteellisen vakauden periaate on perusluonteinen oikeudellinen periaate yhteisen kalastuspolitiikan alalla ja että ehdotusta , jossa sitä horjutetaan , olisi lainsäädännöllisesti mahdoton hyväksyä .

(src)="20"> I want to know whether one can raise an objection of that kind to what is merely a report , not a legislative proposal , and whether that is something I can competently do on Thursday .
(trg)="21">Haluaisin tietää , onko mahdollista esittää tällainen vastalause , jonka kohteena on pelkkä mietintö eikä lakiehdotus , ja onko minulla valtuuksia esittää tällainen vastalause torstaina .

(src)="21"> That is precisely the time when you may , if you wish , raise this question , i. e. on Thursday prior to the start of the presentation of the report .
(trg)="22">Te voitte tosiaankin juuri silloin tehdä tämän esityksen , mikäli sitä haluatte , eli torstaina ennen mietinnön käsittelyn alkamista .

(src)="22"> Madam President , coinciding with this year ' s first part-session of the European Parliament , a date has been set , unfortunately for next Thursday , in Texas in America , for the execution of a young 34 year-old man who has been sentenced to death .
(src)="23"> We shall call him Mr Hicks .
(trg)="23">Arvoisa puhemies , samanaikaisesti Euroopan parlamentin tämän vuoden ensimmäisen istuntojakson kanssa Texasissa Yhdysvalloissa päätettiin , että eräs nuori - 34-vuotias - kuolemaantuomittu , nimeltään Hicks , teloitetaan valitettavasti ensi perjantaina .

(src)="24"> At the request of a French Member , Mr Zimeray , a petition has already been presented , which many people signed , including myself .
(src)="25"> However , I would ask you , in accordance with the line which is now constantly followed by the European Parliament and by the whole of the European Community , to make representations , using the weight of your prestigious office and the institution you represent , to the President and to the Governor of Texas , Mr Bush , who has the power to order a stay of execution and to reprieve the condemned person .
(trg)="24">Ranskalaisen parlamentin jäsenen Zimerayn pyynnöstä on esitetty vetoomus , jonka monet ovat allekirjoittaneet , ja olen itse yksi heistä , mutta pyydän , että te Euroopan parlamentin ja koko Euroopan yhteisön johdonmukaisesti osoittaman kannan mukaisesti otatte virkanne suoman ja edustamanne toimielimen arvovallan voimin yhteyttä Texasin osavaltion johtajaan , kuvernööri Bushiin , jolla on valtuudet kumota kuolemantuomio ja armahtaa kuolemaantuomittu .

(src)="26"> This is all in accordance with the principles that we have always upheld .
(trg)="25">Ja kaikki tämä niiden periaatteiden mukaisesti , joita olemme aina puolustaneet .

(src)="27"> Thank you , Mr Segni , I shall do so gladly .
(trg)="26">Kiitos , jäsen Segni , teen sen oikein mielelläni .

(src)="28"> Indeed , it is quite in keeping with the positions this House has always adopted .
(trg)="27">Se on tosiaankin täysin niiden periaatteiden mukaista , joita parlamentti on aina puolustanut .

(src)="29"> Madam President , I should like to draw your attention to a case in which this Parliament has consistently shown an interest .
(trg)="28">Arvoisa puhemies , haluaisin kiinnittää huomionne tapaukseen , jota tämä parlamentti on käsitellyt toistuvasti .

(src)="30"> It is the case of Alexander Nikitin .
(trg)="29">Se on tapaus Aleksandr Nikitin .

(src)="31"> All of us here are pleased that the courts have acquitted him and made it clear that in Russia , too , access to environmental information is a constitutional right .
(trg)="30">Me kaikki täällä parlamentissa olemme iloisia siitä , että oikeus vapautti hänet ja teki selväksi , että ympäristöä koskevien tietojen saaminen on perustuslaillinen oikeus myös Venäjällä .

(src)="32"> Now , however , he is to go before the courts once more because the public prosecutor is appealing .
(trg)="31">Tilanne on nyt kuitenkin se , että hän on joutunut uudelleen syytteeseen , koska yleinen syyttäjä valittaa oikeuden päätöksestä .

(src)="33"> We know , and we have stated as much in very many resolutions indeed , including specifically during the last plenary part-session of last year , that this is not solely a legal case and that it is wrong for Alexander Nikitin to be accused of criminal activity and treason because of our involvement as the beneficiaries of his findings .
(trg)="32">Me tiedämme ja olemme todenneet sen todellakin erittäin monissa päätöslauselmissa - nimenomaan viime vuoden viimeisessä täysistunnossa - , että tämä ei ole pelkästään oikeustapaus ja on väärin syyttää Aleksandr Nikitiniä rikollisuudesta ja petoksesta , koska me asianosaisina hyödymme hänen tuloksistaan .

(src)="34"> These findings form the basis of the European programmes to protect the Barents Sea , and that is why I would ask you to examine a draft letter setting out the most important facts and to make Parliament 's position , as expressed in the resolutions which it has adopted , clear as far as Russia is concerned .
(trg)="33">Nämä tulokset muodostavat pohjan eurooppalaisille Barentsinmeren suojeluohjelmille , ja pyydän teitä siksi tarkastelemaan huolellisesti kirjeluonnosta , jossa selitetään tärkeimmät tosiasiat , ja tekemään tämän kannan selväksi Venäjällä parlamentin päätösten hengessä .

(src)="35"> Yes , Mrs Schroedter , I shall be pleased to look into the facts of this case when I have received your letter .
(trg)="34">Kyllä jäsen Schroedter , saatuani kirjeenne otan varsin mielelläni selvää tähän kysymykseen liittyvistä seikoista .

(src)="36"> Madam President , I would firstly like to compliment you on the fact that you have kept your word and that , during this first part-session of the new year , the number of television channels in our offices has indeed increased considerably .
(trg)="35">Arvoisa puhemies , haluaisin aluksi kiittää teitä siitä , että olette pitänyt sananne ja että nyt uuden vuoden ensimmäisen istuntojakson aikana huoneissamme näkyvien televisiokanavien määrä on todellakin kasvanut valtavasti .

(src)="37"> But , Madam President , my personal request has not been met .
(trg)="36">Arvoisa puhemies , se , mitä minä pyysin , ei ole kuitenkaan toteutunut .

(src)="38"> Although there are now two Finnish channels and one Portuguese one , there is still no Dutch channel , which is what I had requested because Dutch people here like to be able to follow the news too when we are sent to this place of exile every month .
(trg)="37">Nyt näkyvissä on kaksi suomalaista kanavaa ja yksi portugalilainen kanava , ja minä pyysin teiltä alankomaalaista kanavaa , koska myös alankomaalaiset haluavat seurata uutisia joka kuukausi , kun meidät lähetetään tänne karkotuspaikkaan .

(src)="39"> I would therefore once more ask you to ensure that we get a Dutch channel as well .
(trg)="38">Haluaisin pyytää teitä vielä kerran huolehtimaan siitä , että me saamme myös alankomaalaisen kanavan .

(src)="40"> Mrs Plooij-van Gorsel , I can tell you that this matter is on the agenda for the Quaestors ' meeting on Wednesday .
(trg)="39">Jäsen Plooij-van Gorsel , voin kertoa , että kyseinen asia on kvestorien ensi keskiviikon kokouksen esityslistalla .

(src)="41"> It will , I hope , be examined in a positive light .
(trg)="40">Toivon , että sitä käsitellään myönteisessä hengessä .

(src)="42"> Madam President , can you tell me why this Parliament does not adhere to the health and safety legislation that it actually passes ?
(trg)="41">Arvoisa puhemies , voitteko kertoa minulle , miksi parlamentti ei noudata terveyttä ja turvallisuutta koskevaa lainsäädäntöä , jonka se oikeastaan itse hyväksyy ?

(src)="43"> Why has no air quality test been done on this particular building since we were elected ?
(trg)="42">Miksei juuri tämän rakennuksen ilmanlaatua ole testattu sinä aikana , kun olemme olleet jäseniä ?

(src)="44"> Why has there been no Health and Safety Committee meeting since 1998 ?
(trg)="43">Miksi terveys- ja turvallisuusasioista vastaava komitea ei ole kokoontunut vuoden 1998 jälkeen ?

(src)="45"> Why has there been no fire drill , either in the Brussels Parliament buildings or the Strasbourg Parliament buildings ?
(trg)="44">Miksi parlamentin Brysselin tiloissa tai Strasbourgin tiloissa ei ole järjestetty paloharjoituksia ?

(src)="46"> Why are there no fire instructions ?
(trg)="45">Miksi tulipalon varalta ei ole annettu ohjeita ?

(src)="47"> Why have the staircases not been improved since my accident ?
(trg)="46">Miksi portaikossa ei ole tehty parannuksia minulle sattuneen onnettomuuden jälkeen ?

(src)="48"> Why are no-smoking areas not enforced ?
(trg)="47">Miksi " tupakointi kielletty " -alueita ei ole pantu täytäntöön ?

(src)="49"> It seems absolutely disgraceful that we pass legislation and do not adhere to it ourselves .
(trg)="48">On todella noloa , että hyväksymme lakeja emmekä noudata niitä itse .

(src)="50"> Mrs Lynne , you are quite right and I shall check whether this has actually not been done .
(trg)="49">Jäsen Lynne , te olette täysin oikeassa , ja aion tarkistaa , eikö kaikkea tätä todellakaan ole tehty .

(src)="51"> I shall also refer the matter to the College of Quaestors , and I am certain that they will be keen to ensure that we comply with the regulations we ourselves vote on .
(trg)="50">Toimitan myös tämän ongelman kvestorikollegion käsiteltäväksi ja olen varma , että kvestoreillemme on erittäin tärkeää toimia niin , että noudatamme sellaista lainsäädäntöä , jonka olemme itse hyväksyneet .

(src)="52"> Madam President , Mrs Díez González and I had tabled questions on certain opinions of the Vice-President , Mrs de Palacio , which appeared in a Spanish newspaper .
(trg)="51">Arvoisa puhemies , Díez González ja minä olimme esittäneet muutamia kysymyksiä , jotka koskivat tiettyjä komission varapuheenjohtaja de Palacion lausuntoja , jotka julkaistiin eräässä espanjalaisessa päivälehdessä .

(src)="53"> The competent services have not included them in the agenda on the grounds that they had been answered in a previous part-session .
(trg)="52">Toimivaltaiset yksiköt eivät ole ottaneet kysymyksiä esityslistalle , koska yksiköiden mukaan niihin on jo vastattu aiemmalla istuntojaksolla .

(src)="54"> I would ask that they reconsider , since this is not the case .
(trg)="53">Pyydän , että tämä päätös perutaan , sillä asia ei ole niin .

(src)="55"> The questions answered previously referred to Mrs de Palacio ' s intervention , on another occasion , and not to these comments which appeared in the ABC newspaper on 18 November .
(trg)="54">Ne kysymykset , joihin aiemmin vastattiin , liittyvät komission varapuheenjohtaja De Palacion puheenvuoroon eräässä asiassa , eikä näihin viime marraskuun 18. päivänä ABC-lehdessä julkaistuihin lausuntoihin .

(src)="56"> Mr Berenguer Fuster , we shall check all this .
(trg)="55">Hyvä kollega , tarkistamme asian .

(src)="57"> I admit that , at present , the matter seems to be somewhat confused .
(trg)="56">Minun täytyy myöntää , että tällä hetkellä asiat vaikuttavat minusta hieman sekavilta .

(src)="58"> We shall therefore look into it properly to ensure that everything is as it should be .
(trg)="57">Niinpä käymme asian erittäin tarkasti läpi , jotta kaikki saadaan hyvälle tolalle .

(src)="59"> Madam President , I should like to know if there will be a clear message going out from Parliament this week about our discontent over today 's decision refusing to renew the arms embargo on Indonesia , considering that the vast majority in this Parliament have endorsed the arms embargo in Indonesia in the past ?
(trg)="58">Arvoisa puhemies , haluaisin tietää , lähettääkö parlamentti tällä viikolla ulkomaailmaan selvän viestin siitä , kuinka tyytymättömiä olemme tämänpäiväiseen päätökseen , jonka mukaan aseiden vientikieltoa Indonesiaan ei jatketa , varsinkin , jos otamme huomioon , että parlamentin valtaenemmistö on aiemmin tukenut aseiden vientikieltoa Indonesiaan ?

(src)="60"> Today 's decision not to renew the embargo is extremely dangerous considering the situation there .
(trg)="59">Tämänpäiväinen päätös olla jatkamatta vientikieltoa on erittäin vaarallinen , jos otamme huomioon Indonesian tilanteen .

(src)="61"> So Parliament should send a message , since that is the wish of the vast majority .
(trg)="60">Näin ollen parlamentin olisi lähetettävä tällainen viesti , sillä valtaenemmistö toivoo sitä .

(src)="62"> It is irresponsible of EU Member States to refuse to renew the embargo .
(trg)="61">On vastuutonta , että EU : n jäsenvaltiot kieltäytyvät jatkamasta aseiden vientikieltoa .

(src)="63"> As people have said , the situation there is extremely volatile .
(trg)="62">Kuten monet ovat kertoneet , tilanne on Indonesiassa äärimmäisen räjähdysaltis .

(src)="64"> There is , in fact , a risk of a military coup in the future .
(trg)="63">Vaarana todellakin on tuleva sotilasvallankaappaus .

(src)="65"> We do not know what is happening .
(trg)="64">Me emme tiedä , mitä tapahtuu .

(src)="66"> So why should EU arms producers profit at the expense of innocent people ?
(trg)="65">Miksi siis EU : n asevalmistajien olisi tehtävä voittoa viattomien ihmisten kustannuksella ?

(src)="67"> In any event , this question is not presently included among the requests for topical and urgent debate on Thursday .
(trg)="66">Joka tapauksessa , tämä kysymys ei ole toistaiseksi torstain ajankohtaiskeskustelun aiheiden joukossa .

(src)="68"> Agenda
(trg)="67">Käsittelyjärjestys

(src)="69"> The next item is the verification of the final version of the draft agenda as drawn up by the Conference of Presidents at its meeting of 13 January pursuant to Rule 110 of the Rules of Procedure .
(trg)="68">Esityslistalla on seuraavana lopullisen esityslistaluonnoksen käsittely siinä muodossa kuin puheenjohtajakokous torstaina 13. tammikuuta työjärjestyksen 110 artiklan mukaisesti sen laati .

(src)="70"> No amendments have been proposed relating to Monday and Tuesday .
(trg)="69">Maanantain ja tiistain osalta minulle ei ole ehdotettu muutoksia .

(src)="71"> Relating to Wednesday :
(trg)="70">Keskiviikon osalta :

(src)="72"> The Group of the Party of European Socialists requests that a Commission statement be included on its strategic objectives for the next five years and on the administrative reform of the Commission .
(trg)="71">Sosialistiryhmä pyytää , että esityslistalle otetaan alunperin esityslistaluonnokseen merkitty komission julkilausuma sen strategisista tavoitteista seuraavien viiden vuoden ajaksi sekä komission hallinnollisesta uudistuksesta .

(src)="73"> I would like Mr Barón Crespo , who made the request , to speak to propose it .
(src)="74"> That is , if he so wishes , of course .
(trg)="72">Toivoisin , että jäsen Barón Crespo , pyynnön esittäjä , käyttäisi puheenvuoron ja perustelisi pyyntönsä , mutta tietenkin vain , mikäli hän niin haluaa .

(src)="75"> Then we shall follow the usual procedure , hearing one speaker in favour and one against .
(trg)="73">Sen jälkeen teemme , kuten tapanamme on : kuulemme yhden puheenvuoron puolesta ja yhden vastaan .

(src)="76"> Madam President , the presentation of the Prodi Commission ' s political programme for the whole legislature was initially a proposal by the Group of the Party of European Socialists which was unanimously approved by the Conference of Presidents in September and which was also explicitly accepted by President Prodi , who reiterated his commitment in his inaugural speech .
(trg)="74">Arvoisa puhemies , Prodin johtaman komission koko toimikauden kattavan poliittisen ohjelman esittely oli alun perin Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus , ja se hyväksyttiin yksimielisesti syyskuun puheenjohtajakokouksessa , ja samoin komission puheenjohtaja Prodi antoi sille selvän hyväksyntänsä ja toisti nimityksensä yhteydessä pitämässään puheessa sitoutumistaan siihen .

(src)="77"> This commitment is important because the Commission is a body with a monopoly of initiative in accordance with the Treaties and , therefore , basically dictates this Parliament ' s political and legislative activity for the next five years .
(trg)="75">Tällä sitoutumisella on merkitystä siinä mielessä , että komissiolla on elimenä perustamissopimusten mukaisesti yksinoikeus tehdä aloitteita , ja siksi komissio määrää sen , millaiseksi parlamentin poliittinen ja lainsäädännöllinen toiminta viiden seuraavan vuoden aikana pohjimmiltaan muotoutuu .

(src)="78"> I would also like to point out , Madam President , that this Parliament voted to express its confidence in President Prodi during the previous legislature .
(src)="79"> It did so again during this legislature , in July , and then , in September , it voted once more to approve the whole Commission .
(trg)="76">Arvoisa puhemies , muistuttaisin lisäksi siitä , että parlamentti antoi edellisellä vaalikaudella kaksi kertaa luottamuslauseen puheenjohtaja Prodille ; tällä vaalikaudella luottamuslause annettiin uudelleen heinäkuussa ja sen jälkeen vielä kerran uuden komission astuessa virkaansa , jolloin parlamentti äänesti syyskuussa koko komissiolle annettavasta luottamuslauseesta .

(src)="80"> There has therefore been enough time for the Commission to prepare its programme and for us to become familiar with it and explain it to our citizens .
(trg)="77">Siksi on jo mennyt riittävästi aikaa , jotta komissio on voinut laatia ohjelmansa ja jotta mekin voimme tutustua siihen ja selittää sen kansalaisille .

(src)="81"> To this end , I would like to remind you of the resolution of 15 September , which recommended that the proposal be presented as soon as possible .
(trg)="78">Tässä mielessä palautan mieliin syyskuun 15. päivän päätöslauselman , jossa suositeltiin ehdotuksen esittämistä mahdollisimman pikaisesti .

(src)="82"> The events of last week - which originated outside the Conference of Presidents , that Conference being used simply to corroborate and ratify decisions taken elsewhere - present us with a dilemma .
(src)="83"> Either the Commission is not ready to present this programme , in which case it should clarify it .
(trg)="79">Viime viikolla sattuneet asiat jotka saivat alkunsa puheenjohtajakokouksen yhteydessä , jolloin sitä käytettiin vain siihen , että sen ulkopuolella tehdyt päätökset voitaisiin vahvistaa ja sinetöidä ovat johtaneet pulmalliseen tilanteeseen : joko komissio ei pysty esittelemään tätä ohjelmaa ( missä tapauksessa komission olisi ilmoitettava se .

(src)="84"> According to its President , it is in a position to do so .
(trg)="80">Komission puheenjohtajan puheiden perusteella komissio pystyykin siihen .

(src)="85"> Given that the Commission is represented by Vice-President de Palacio , I believe that , before voting , it would help if the Commission could let us know how ready it is to present this programme , as agreed .
(src)="86"> Alternatively , Parliament is not ready to examine this programme , as some appear to be suggesting .
(trg)="81">Koska komissiota edustaa varapuheenjohtaja de Palacio , luulen , että ennen äänestämistä olisi hyvä tietää komission tilanne eli se , pystyykö komissio esittelemään ohjelman niin kuin sovittiin ) ; tai sitten parlamentti ei pysty käsittelemään tätä ohjelmaa , kuten jotkut näyttävät esittävän .

(src)="87"> In my opinion , this second hypothesis would imply the failure of Parliament in its duty as a Parliament , as well as introducing an original thesis , an unknown method which consists of making political groups aware , in writing , of a speech concerning the Commission ' s programme a week earlier - and not a day earlier , as had been agreed - bearing in mind that the legislative programme will be discussed in February , so we could forego the debate , since on the next day our citizens will hear about it in the press and on the Internet and Parliament will no longer have to worry about it .
(trg)="82">Mielestäni tämä toinen olettamus merkitsisi sitä , että luopuisimme meille parlamenttina kuuluvista velvollisuuksistamme ja lisäksi sitä , että otettaisiin käyttöön omaperäinen teesi ja aivan uudenlainen menetelmä , joka tarkoittaisi sitä , että poliittisille ryhmille annetaan kirjallisessa muodossa tiedoksi komission ohjelmalliset aiheet viikkoa aikaisemmin eikä päivää aikaisemmin , kuten oli sovittu näin varsinkin , jos otetaan huomioon se , että lainsäädäntöohjelmasta keskustellaan helmikuussa , ja näin ollen voimmekin luopua koko keskustelusta , sillä seuraavana päivänä lehdistö ja Internet ovat jo välittäneet tiedon kaikille kansalaisille , eikä parlamentilla ole enää syytä puuttua asiaan .

(src)="88"> My Group believes that since a parliament is meant to listen , debate and reflect , there can be no justification whatsoever for this delay and we believe that , if the Commission is ready to do so , we still have time to re-establish the original agreement between Parliament and the Commission and proceed in a manner which fulfils our duty to our fellow citizens .
(trg)="83">Koska ryhmäni on sitä mieltä , että parlamentti on olemassa siksi , että siellä voidaan pohtia asioita , kuunnella ja keskustella , käsityksemme on , että tätä viivästymistä ei voida perustella mitenkään , ja jos komissio pystyy ohjelman esittämään , mielestämme ehdimme hyvin palata alkuperäiseen parlamentin ja komission väliseen sopimukseen ja edetä vastuullisesti kansalaistemme silmissä .

(src)="89"> Therefore , the proposal of the Group of the Party of European Socialists , and which you have mentioned , is that the Prodi Commission present its legislative programme on Wednesday , including its proposed administrative reform , because , otherwise , we could find ourselves in a paradoxical situation : on the pretext that there is no text , on the one hand , the President of the Commission would be denied his right to speak in this Parliament and , on the other hand , there would be a debate on a reform when Parliament had no prior knowledge of the texts on which it is based .
(trg)="84">Siksi Euroopan parlamentin sosiaalidemokraattisen puolueen ryhmän ehdotus on te myös mainitsitte sen , että keskiviikkona pidetään Prodin komission koko toimikauden ohjelman esittely niin , että tähän ohjelmaan sisältyy myös hallinnollinen uudistussuunnitelma , sillä saatamme joutua paradoksaaliseen tilanteeseen , jos näin ei käy : sen varjolla , että tekstiä ei ole , komission puheenjohtajalta viedään oikeus puhua parlamentille , ja toisaalta pidettäisiin sellainen uudistuksia koskeva keskustelu , jossa parlamentti ei tuntisi etukäteen pohjana olevaa tekstiä .

(src)="90"> Therefore , Madam President , I would ask you to request that the Commission express its opinion on this issue and that we then proceed to the vote .
(trg)="85">Siksi toivon , että te , arvoisa puhemies , pyytäisitte komissiota ilmoittamaan komission tämänhetkisen kannan , minkä jälkeen toimitettaisiin äänestys .

(src)="91"> ( Applause from the PSE Group )
(trg)="86">( Suosionosoituksia PSE-ryhmältä )

(src)="92"> Madam President , I really am quite astonished at Mr Barón Crespo ' s behaviour and the fact that he is now asking for this item to be put on Wednesday 's agenda .
(trg)="87">Arvoisa puhemies , hyvät kollegat , olen kaikesta huolimatta hieman hämmästynyt kollega Barón Crespon menettelystä , sillä hän vaatii nyt tämän esityslistan kohdan ottamista keskiviikon istunnon esityslistalle .

(src)="93"> Mr Barón Crespo , you were unable to attend the Conference of Presidents last Thursday .
(trg)="88">Hyvä kollega Barón Crespo , teillä ei ollut mahdollisuutta olla läsnä viime torstain puheenjohtajakokouksessa .

(src)="94"> I am not criticising this ; it happens from time to time that people send someone to represent them .
(trg)="89">En kritisoi sitä , sillä aina silloin tällöin käy niin , että annamme jonkun toisen edustaa itseämme .

(src)="95"> Mr Hänsch represented you on this occasion .
(trg)="90">Kollega Hänsch edusti teitä siellä .

(src)="96"> In the Conference of Presidents , we had an in-depth discussion .
(trg)="91">Me keskustelimme tästä asiasta puheenjohtajakokouksessa seikkaperäisesti .

(src)="97"> Your Group was alone in advocating what you are saying now .
(trg)="92">Vain teidän ryhmänne puolsi sitä , mitä te nyt ehdotatte .

(src)="98"> We then put it to a vote .
(trg)="93">Äänestimme asiasta keskustelun jälkeen .

(src)="99"> As you know , each chairman has the same number of votes as his Group has Members .
(trg)="94">Jokaisella puheenjohtajallahan on yhtä paljon ääniä kuin hänen ryhmässään on jäseniä .

(src)="100"> There was a vote on this matter .
(trg)="95">Tästä kohdasta toimitettiin siis äänestys .

(src)="101"> As I recall , the outcome of this vote was 422 votes to 180 with a few abstentions .
(trg)="96">Sen tulos oli muistaakseni seuraavanlainen : 422-180 muutamien harvojen pidättäytyessä äänestämästä .

(src)="102"> This means that all the Groups with the exception of the non-attached Members - but , of course , they are not a Group - were in agreement ; only your Group thought that we should proceed as you have proposed here .
(trg)="97">Se tarkoittaa , että kaikki ryhmät sitoutumattomia jäseniä lukuun ottamatta - mutta hehän eivät olekaan mitään ryhmiä - olivat yksimielisiä ja vain teidän ryhmänne kannatti sellaista menettelyä , jota te olette täällä ehdottanut .

(src)="103"> All of the others were of a different opinion .
(trg)="98">Kaikki muut olivat eri mieltä .

(src)="104"> That was the decision .
(trg)="99">Tämä oli puheenjohtajakokouksen päätös .

(src)="105"> I should now like to comment on the issue itself .
(trg)="100">Nyt haluaisin sanoa jotakin itse asiasta .

(src)="106"> We have confidence in the Commission and in Romano Prodi and , after a difficult procedure , as everyone knows , the vast majority of our Group supported the vote of confidence in Romano Prodi and the Commission .
(trg)="101">Me luotamme komissioon ja Romano Prodiin , ja ryhmämme hyvin suuri enemmistö antoi vaikean prosessin jälkeen , kuten me kaikki tiedämme , luottamuslauseen Romano Prodille ja komissiolle .