# de/ep-00-01-17.xml.gz
# el/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1"> Wiederaufnahme der Sitzungsperiode
(trg)="1">Επαvάληψη της συvσδoυ

(src)="2"> Ich erkläre die am Freitag , dem 17 . Dezember unterbrochene Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments für wiederaufgenommen , wünsche Ihnen nochmals alles Gute zum Jahreswechsel und hoffe , daß Sie schöne Ferien hatten .
(trg)="2">Κηρύσσω την επανάληψη της συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία είχε διακοπεί την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου και σας απευθύνω ξανά τις θερμές ευχές μου , ελπίζοντας να περάσατε καλά στις διακοπές .

(src)="3"> Wie Sie feststellen konnten , ist der gefürchtete " Millenium-Bug " nicht eingetreten .
(trg)="3">Όπως μπορέσατε να διαπιστώσετε , ο περίφημος " ιός του έτους 2000 " δεν εμφανίσθηκε .

(src)="4"> Doch sind Bürger einiger unserer Mitgliedstaaten Opfer von schrecklichen Naturkatastrophen geworden .
(trg)="4">Αντιθέτως , οι πολίτες ορισμένων χωρών μας υπήρξαν θύματα φυσικών καταστροφών , οι οποίες ήταν όντως φοβερές .

(src)="5"> Im Parlament besteht der Wunsch nach einer Aussprache im Verlauf dieser Sitzungsperiode in den nächsten Tagen .
(trg)="5">Επιθυμείτε μία συζήτηση επί του θέματος τις επόμενες ημέρες , κατά τη διάρκεια της τρέχουσας περιόδου συνόδου .

(src)="6"> Heute möchte ich Sie bitten - das ist auch der Wunsch einiger Kolleginnen und Kollegen - , allen Opfern der Stürme , insbesondere in den verschiedenen Ländern der Europäischen Union , in einer Schweigeminute zu gedenken .
(trg)="6">Επί του παρόντος θα ήθελα , όπως μου ζήτησαν ορισμένοι συνάδελφοι , να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για όλα τα θύματα , κυρίως για τα θύματα των καταιγίδων , στις διάφορες πληγείσες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης .

(src)="7"> Ich bitte Sie , sich zu einer Schweigeminute zu erheben .
(trg)="7">Σας καλώ να σηκωθείτε για αυτή την ενός λεπτού σιγή .

(src)="8"> ( Das Parlament erhebt sich zu einer Schweigeminute. )
(trg)="8">( Το Σώμα , όρθιο , τηρεί ενός λεπτού σιγή )

(src)="9"> Frau Präsidentin , zur Geschäftsordnung .
(trg)="9">Kυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .

(src)="10"> Wie Sie sicher aus der Presse und dem Fernsehen wissen , gab es in Sri Lanka mehrere Bombenexplosionen mit zahlreichen Toten .
(trg)="10">Θα έχετε ενημερωθεί από τον τύπο και την τηλεόραση ότι συνέβησαν ορισμένες εκρήξεις βομβών και φόνοι στη Σρι Λάνκα .

(src)="11"> Zu den Attentatsopfern , die es in jüngster Zeit in Sri Lanka zu beklagen gab , zählt auch Herr Kumar Ponnambalam , der dem Europäischen Parlament erst vor wenigen Monaten einen Besuch abgestattet hatte .
(trg)="11">Ένας από τους ανθρώπους που δολοφονήθηκαν πολύ πρόσφατα στη Σρι Λάνκα ήταν ο κ. Kumar Ponnambalam , ο οποίος είχε επισκεφθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μόλις πριν λίγους μήνες .

(src)="12"> Wäre es angemessen , wenn Sie , Frau Präsidentin , der Präsidentin von Sri Lanka in einem Schreiben das Bedauern des Parlaments zum gewaltsamen Tod von Herrn Ponnambalam und anderen Bürgern von Sri Lanka übermitteln und sie auffordern würden , alles in ihrem Kräften stehende zu tun , um nach einer friedlichen Lösung dieser sehr schwierigen Situation zu suchen ?
(trg)="12">Θα το θεωρούσατε σωστό , κυρία Πρόεδρε , να γράψετε μία επιστολή στην Πρόεδρο της Σρι Λάνκα , όπου θα εκφράζετε τη λύπη του Κοινοβουλίου για τον θάνατό του και τους άλλους βίαιους θανάτους στη Σρι Λάνκα και θα την παρακινείτε να πράξει οτιδήποτε είναι δυνατό , από την πλευρά της , για να αναζητήσει μια ειρηνική διευθέτηση σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση ;

(src)="13"> Ja , Herr Evans , ich denke , daß eine derartige Initiative durchaus angebracht ist .
(trg)="13">Ναι , κύριε Evans , θεωρώ ότι μία πρωτοβουλία με την έννοια που μόλις προτείνατε θα ήταν απολύτως ενδεδειγμένη .

(src)="14"> Wenn das Haus damit einverstanden ist , werde ich dem Vorschlag von Herrn Evans folgen .
(trg)="14">Εάν το Σώμα συμφωνεί θα πράξω όπως πρότεινε ο κ. Evans .

(src)="15"> Frau Präsidentin , zur Geschäftsordnung .
(trg)="15">Κυρία Πρόεδρε , επί ενός θέματος διαδικασίας .

(src)="16"> Könnten Sie mir eine Auskunft zu Artikel 143 im Zusammenhang mit der Unzulässigkeit geben ?
(trg)="16">Θα ήθελα τη συμβουλή σας για το άρθρο 143 περί του μη παραδεκτού .

(src)="17"> Meine Frage betrifft eine Angelegenheit , die am Donnerstag zur Sprache kommen wird und auf die ich dann erneut verweisen werde .
(trg)="17">Το ερώτημά μου αφορά κάτι που θα τεθεί προς συζήτηση την Πέμπτη , το οποίο θα θέσω τότε ξανά .

(src)="18"> Das Parlament wird sich am Donnerstag mit dem Cunha-Bericht über mehrjährige Ausrichtungsprogramme befassen , der in Absatz 6 vorschlägt , daß Länder , die ihr Soll zur Flottenverkleinerung nicht erfüllen , jährlich mit einer Art Quotenstrafe belegt werden sollen .
(trg)="18">Η έκθεση Cunha , σχετικά με τα πολυετή προγράμματα προσανατολισμού , θα τεθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου την Πέμπτη και περιέχει μία πρόταση στην παράγραφο 6 , ότι πρέπει να θεσπισθούν κυρώσεις με τη μορφή ποσοστώσεων για τις χώρες που αποτυγχάνουν να επιτύχουν ετησίως τους στόχους μείωσης των στόλων τους .

(src)="19"> Und zwar sollen derartige Strafen trotz des Grundsatzes der relativen Stabilität verhängt werden .
(trg)="19">Αναφέρει ότι αυτό πρέπει να πραγματοποιηθεί παρά την αρχή της σχετικής σταθερότητας .

(src)="20"> Ich meine , daß der Grundsatz der relativen Stabilität einen elementaren Rechtsgrundsatz der gemeinsamen Fischereipolitik darstellt und ein Vorschlag , diesen zu unterlaufen , rechtlich unzulässig wäre .
(trg)="20">Θεωρώ ότι η αρχή της σχετικής σταθερότητας συνιστά θεμελιώδη νομική αρχή της κοινής αλιευτικής πολιτικής και μια πρόταση ανατροπής της θα ήταν νομικά απαράδεκτη .

(src)="21"> Ich möchte wissen , ob es möglich ist , einen Einwand gegen ein Dokument zu erheben , bei dem es sich lediglich um einen Bericht und keinen Legislativvorschlag handelt , und ob ich befugt bin , dies am Donnerstag zu tun .
(trg)="21">Θέλω να μάθω εάν μπορεί κανείς να θέσει μία ένσταση τέτοιου είδους σε ένα έγγραφο που είναι απλώς έκθεση , και όχι πρόταση νομοθετικού περιεχομένου , και εάν έχω την αρμοδιότητα να το πράξω αυτό την Πέμπτη .

(src)="22"> Genau dann können Sie , wenn Sie wollen , diese Frage ansprechen , d. h. am Donnerstag zu Beginn der Aussprache über den Bericht .
(trg)="22">Ακριβώς εκείνη τη στιγμή θα μπορέσετε πράγματι , εάν το επιθυμείτε , να θέσετε αυτό το ερώτημα , δηλαδή την Πέμπτη πριν την έναρξη της παρουσίασης της έκθεσης .

(src)="23"> Frau Präsidentin !
(src)="24"> Die erste diesjährige Tagung des Europäischen Parlaments fällt leider damit zusammen , daß in den Vereinigten Staaten , in Texas , für Donnerstag dieser Woche die Hinrichtung eines zum Tode verurteilten 34jährigen jungen Mannes namens Hicks festgelegt worden ist .
(trg)="23">Κυρία Πρόεδρε , ταυτόχρονα με την πρώτη περίοδο συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτού του έτους , στις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα στο Τέξας , ορίστηκε η ημερομηνία , για την επόμενη Πέμπτη δυστυχώς , της εκτέλεσης ενός θανατοποινίτη , ενός νέου 34 ετών με το όνομα Hicks .

(src)="25"> Auf Wunsch eines französischen Mitglieds , Herrn Zimeray , wurde bereits eine Petition eingereicht , die von vielen , auch von mir selbst , unterzeichnet worden ist .
(src)="26"> Gemäß der vom Europäischen Parlament und von der gesamten Europäischen Union nunmehr ständig vertretenen Linie möchte ich Sie jedoch bitten , den ganzen Einfluß Ihres Amtes und der Institution , die Sie vertreten , bei dem Präsidentschaftskandidaten und Gouverneur von Texas , George W. Bush , der zur Aussetzung der Vollstreckung des Todesurteils und zur Begnadigung des Verurteilten befugt ist , geltend zu machen .
(trg)="24">Κατόπιν πρωτοβουλίας ενός γάλλου βουλευτή , του κ. Zimeray , έχει ήδη κατατεθεί αίτηση πολλών συνυπογραφόντων , συμπεριλαμβανομένου του ομιλούντος , σας ζητώ ωστόσο , στο πνεύμα της κατεύθυνσης που χάραξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Κοινότητα , να παρέμβετε , με το κύρος του αξιώματός σας και του θεσμικού οργάνου που εκπροσωπείτε , προς τον Πρόεδρο και τον Κυβερνήτη του Τέξας Bush , που έχει την εξουσία να αναστείλει τη θανατική καταδίκη και να απονείμει χάρη στον κατάδικο .

(src)="27"> All dies entspricht den Grundsätzen , die wir stets verteidigt haben .
(trg)="25">Η στάση αυτή είναι συνεπής με τις αρχές που πάντα προσπίζαμε .

(src)="28"> Vielen Dank , Herr Segni , das will ich gerne tun .
(trg)="26">Ευχαριστώ κύριε Segni , θα το πράξω πολύ ευχαρίστως .

(src)="29"> Das ist ganz im Sinne der Position , die wir als Parlament immer vertreten haben .
(trg)="27">Πράγματι , ευθυγραμμίζεται απολύτως με τις θέσεις που ανέκαθεν υιοθετούσε το Κοινοβούλιό μας .

(src)="30"> Frau Präsidentin !
(src)="31"> Ich möchte Sie auf einen Fall aufmerksam machen , mit dem sich dieses Parlament immer wieder befaßt hat .
(trg)="28">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε μία περίπτωση με την οποία έχει ασχοληθεί επανειλημμένα αυτό το Κοινοβούλιο .

(src)="32"> Das ist der Fall von Alexander Nikitin .
(trg)="29">Εννοώ την περίπτωση του Alexander Nikitin .

(src)="33"> Wir freuen uns hier alle , daß das Gericht ihn freigesprochen und deutlich gemacht hat , daß auch in Rußland der Zugang zu Umweltinformationen konstitutionelles Recht ist .
(trg)="30">Όλοι εδώ χαιρόμαστε που τον αθώωσε το δικαστήριο , καθιστώντας σαφές ότι η πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το περιβάλλον αποτελεί συνταγματικό δικαίωμα και στη Ρωσία .

(src)="34"> Nun ist es aber so , daß er wieder angeklagt werden soll , weil der Staatsanwalt in Berufung geht .
(trg)="31">Τώρα όμως μαθαίνουμε πως ο Alexander Nikitin πρόκειται να κατηγορηθεί εκ νέου , αφού θα ασκήσει έφεση η εισαγγελία .

(src)="35"> Wir wissen und wir haben es in wirklich sehr vielen Entschließungen festgestellt - gerade während der letzten Plenartagung des vergangenen Jahres- , daß dies nicht nur ein juristischer Fall ist und daß es falsch ist , Alexander Nikitin Kriminalität und Verrat vorzuwerfen , weil wir als Betroffene von seinen Ergebnissen einen Nutzen haben .
(trg)="32">Γνωρίζουμε , και το έχουμε διαπιστώσει σε πάρα πολλά , όντως , ψηφίσματα - ειδικά κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου συνόδου του προηγούμενου έτους - ότι αυτό δεν αποτελεί νομική μόνον υπόθεση αλλά και ότι είναι λάθος να κατηγορείται ο Alexander Nikitin για εγκληματική δράση και προδοσία , επειδή εμείς επωφελούμεθα ως θιγόμενοι από τα πορίσματά του .

(src)="36"> Diese Ergebnisse sind die Grundlage für die europäischen Programme zum Schutz der Barentsee , und deswegen bitte ich Sie , einen Briefentwurf , der Ihnen die wichtigsten Fakten schildert , zu prüfen und im Sinne der Beschlüsse des Parlaments in Rußland diese Position deutlich zu machen .
(trg)="33">Τα εν λόγω πορίσματα συνιστούν τη βάση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προστασία της Θάλασσας του Μπάρεντ , και για τον λόγο αυτό σας παρακαλώ να μελετήσετε ένα σχέδιο επιστολής που θα σας περιγράψει τα σημαντικότερα γεγονότα και να καταστήσετε σαφή τη θέση αυτή στη Ρωσία στο πνεύμα των αποφάσεων του Κοινοβουλίου

(src)="37"> Frau Schroedter , ich bin gerne bereit , die damit zusammenhängenden Fakten zu prüfen , wenn mir Ihr Brief vorliegt .
(trg)="34">Βεβαίως , κυρία Schroedter , θα εξετάσω πολύ ευχαρίστως τα σχετικά με το συγκεκριμένο ζήτημα γεγονότα μόλις λάβω την επιστολή σας .

(src)="38"> Frau Präsidentin , zunächst besten Dank dafür , daß Sie Wort gehalten haben und nun in der ersten Sitzungsperiode des neuen Jahres das Angebot an Fernsehprogrammen in unseren Büros tatsächlich enorm erweitert ist .
(trg)="35">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να σας συγχαρώ που κρατήσατε το λόγο σας , γιατί διαπιστώνω όντως σε αυτήν την πρώτη περίοδο συνόδου του καινούργιου χρόνου ότι ο αριθμός των τηλεοπτικών σταθμών που πιάνουμε στο Σώμα αυξήθηκε δραματικά .

(src)="39"> Dennoch , Frau Präsidentin , wurde meinem Wunsch nicht entsprochen .
(trg)="36">Όμως , κυρία Πρόεδρε , δεν έγινε αυτό που ζήτησα .

(src)="40"> Zwar können wir jetzt zwei finnische und einen portugiesischen , nach wie vor aber keinen niederländischen Sender empfangen .
(src)="41"> Ich hatte Sie aber um ein niederländisches Programm gebeten , denn auch wir Niederländer möchten die Nachrichten verfolgen , wenn wir jeden Monat hierher in die Verbannung geschickt werden .
(trg)="37">Γιατί τώρα πιάνουμε δύο φινλανδικούς σταθμούς και έναν πορτογαλικό αλλά κανέναν ολλανδικό , ενώ αυτό σας είχα ζητήσει , επειδή και εμείς οι Ολλανδοί θέλουμε να παρακολουθούμε τα νέα κάθε μήνα κάθε φορά που μας στέλνουν εξορία εδώ .

(src)="42"> Deshalb möchte ich Sie nochmals ersuchen , dafür Sorge zu tragen , daß auch ein niederländischer Sender eingespeist wird .
(trg)="38">Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω για άλλη μία φορά να φροντίσετε , ώστε να μπορούμε να πιάνουμε και έναν ολλανδικό σταθμό .

(src)="43"> Frau Plooij-van Gorsel , ich kann Ihnen mitteilen , daß dieser Punkt am Mittwoch auf der Tagesordnung der Quästoren steht .
(trg)="39">Κυρία Plooij-van Gorsel , μπορώ να σας πω ότι αυτό το ζήτημα βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης των Κοσμητόρων που θα διεξαχθεί την Τετάρτη .

(src)="44"> Ich hoffe , daß dort in Ihrem Sinne entschieden wird .
(trg)="40">Ελπίζω ότι θα εξετασθεί με θετικό πνεύμα .

(src)="53"> Frau Lynne , Sie haben völlig recht , und ich werde prüfen , ob all dies wirklich so ist .
(trg)="43">Κυρία Lynne , έχετε απόλυτο δίκιο και θα εξακριβώσω εάν όντως όλα αυτά δεν έχουν γίνει .

(src)="54"> Ich werde die Frage auch den Quästoren unterbreiten .
(src)="55"> Ich bin mir sicher , daß diese großen Wert darauf legen , daß wir die Rechtsvorschriften , die wir verabschieden , auch selbst einhalten .
(trg)="44">Θα θέσω επίσης το πρόβλημα στο Σώμα των Κοσμητόρων και είμαι βέβαιη ότι οι Κοσμήτορές μας θα επιδείξουν ζήλο και θα ενεργήσουν έτσι , ώστε να σεβόμαστε τους κανονισμούς που στην πραγματικότητα ψηφίζουμε εμείς .

(src)="56"> Frau Präsidentin !
(src)="57"> Frau Díez González und ich hatten einige Anfragen zu bestimmten , in einer spanischen Zeitung wiedergegebenen Stellungnahmen der Vizepräsidentin , Frau de Palacio , gestellt .
(trg)="45">Κυρία Πρόεδρε , η κ. Dνez Gonzαlez και εγώ ο ίδιος είχαμε υποβάλει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με συγκεκριμένες απόψεις της Αντιπροέδρου κ. de Palacio , οι οποίες παρουσιάστηκαν σε ισπανική εφημερίδα .

(src)="58"> Die zuständigen Dienste haben sie nicht in die Tagesordnung aufgenommen , da sie der Meinung waren , sie seien schon in einer vorangegangenen Sitzung beantwortet worden .
(trg)="46">Οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν τις έχουν συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξη , επειδή θεώρησαν ότι έχουν ήδη δοθεί απαντήσεις σε προηγούμενη σύνοδο .

(src)="59"> Ich bitte , diese Entscheidung zu überdenken , weil das nicht der Fall ist .
(trg)="47">Σας παρακαλώ να επανεξεταστεί η απόφαση αυτή , γιατί αυτό δεν αληθεύει .

(src)="60"> Die früher beantworteten Anfragen bezogen sich auf das Auftreten von Frau de Palacio in einer bestimmten Angelegenheit , nicht auf die am 18 . November des vergangenen Jahres in der Tageszeitung ABC erschienenen Erklärungen .
(trg)="48">Οι ερωτήσεις στις οποίες δόθηκε απάντηση παλαιότερα αναφέρονταν στην παρέμβαση της κ. Palacio σε συγκεκριμένη υπόθεση και όχι στις εν λόγω δηλώσεις , οι οποίες δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα ABC στις 18 του περασμένου Νοεμβρίου .

(src)="61"> Lieber Kollege , wir werden das prüfen .
(trg)="49">Αγαπητέ συνάδελφε , θα τα εξακριβώσουμε όλα αυτά .

(src)="62"> Ich muß Ihnen aber sagen , daß ich die Lage im Moment für etwas verworren halte .
(trg)="50">Σας ομολογώ ότι , επί του παρόντος , τα πράγματα μου φαίνονται κάπως συγκεχυμένα .

(src)="63"> Wir werden das aber sehr genau prüfen , damit alles seine Richtigkeit hat .
(trg)="51">Συνεπώς , θα επανεξετάσουμε το θέμα πολύ σοβαρά , ούτως ώστε όλα να διευθετηθούν πλήρως .

(src)="72"> Dieser Punkt ist bisher nicht für die Dringlichkeitsdebatte am Donnerstag vorgesehen .
(trg)="61">Εν πάση περιπτώσει , αυτό το ζήτημα δεν υπάρχει επί του παρόντος μεταξύ των αιτήσεων κατεπείγοντος για την ερχόμενη Πέμπτη .

(src)="73"> Arbeitsplan
(trg)="62">Διάταξη τωv εργασιώv

(src)="74"> Nach der Tagesordnung folgt die Prüfung des endgültigen Entwurfs der Tagesordnung , wie er nach Artikel 110 der Geschäftsordnung am Donnerstag , dem 13 . Januar von der Konferenz der Präsidenten festgelegt wurde .
(trg)="63">Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την εξέταση του τελικού σχεδίου της ημερήσιας διάταξης έτσι όπως καταρτίστηκε από τη Διάσκεψη των Προέδρων , την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου , συμφώνως προς το άρθρο 110 του Κανονισμού .

(src)="75"> Zu Montag und Dienstag liegen keine Änderungen vor .
(trg)="64">Σε ό , τι αφορά τη Δευτέρα και την Τρίτη δεν έχουν υποβληθεί τροποποιήσεις .

(src)="76"> Zum Mittwoch :
(trg)="65">Τετάρτη :

(src)="77"> Die Sozialdemokratische Fraktion beantragt , eine Erklärung der Kommission über ihre strategischen Ziele für die nächsten fünf Jahre sowie über die Verwaltungsreform der Kommission in die Tagesordnung aufzunehmen .
(trg)="66">Η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών ζητά να συμπεριληφθεί μία δήλωση της Επιτροπής για τους στρατηγικούς στόχους της την επόμενη πενταετία , καθώς και για τη διοικητική μεταρρύθμιση της Επιτροπής .

(src)="78"> Ich bitte den Antragsteller , Herrn Barón Crespo , seinen Antrag zu begründen , falls er dies wünscht .
(trg)="67">Θα ήθελα ο κ. Barσn Crespo , συντάκτης της αιτήσεως , να παρέμβει για να την αιτιολογήσει , εάν βεβαίως το επιθυμεί .

(src)="79"> Danach verfahren wir wie üblich : ein Redner dafür , einer dagegen .
(trg)="68">Στη συνέχεια θα πράξουμε όπως συνήθως : θα ακούσουμε έναν αγορητή υπέρ και έναν αγορητή κατά .

(src)="80"> Frau Präsidentin !
(src)="81"> Die Vorstellung des politischen Programms der Kommission Prodi für die gesamte Wahlperiode ging auf einen Vorschlag der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas zurück , der die einhellige Billigung der Konferenz der Präsidenten im September und auch die ausdrückliche Zustimmung von Präsident Prodi fand , der seine Zusage in seiner Antrittsrede bekräftigte .
(trg)="69">Κυρία Πρόεδρε , η παρουσίαση του πολιτικού προγράμματος της Επιτροπής Prodi για ολόκληρη την κοινοβουλευτική περίοδο υπήρξε αρχικά πρόταση της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , η οποία κατάφερε να αποσπάσει την ομοφωνία της Διάσκεψης των Προέδρων τον Σεπτέμβριο , καθώς και τη ρητή έγκριση του Προέδρου κ. Prodi , ο οποίος επανέλαβε τη δέσμευσή του στον λόγο που εκφώνησε κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του .

(src)="82"> Diese Zusage ist insofern von Bedeutung , als die Kommission ein Organ ist , das nach den Verträgen das Initiativmonopol besitzt und somit grundlegend die politische und legislative Tätigkeit dieses Parlaments in den nächsten fünf Jahren gestaltet .
(trg)="70">Αυτή η δέσμευση είναι σημαντική , στο βαθμό που η Επιτροπή είναι ένας οργανισμός που κατέχει το μονοπώλιο στη λήψη πρωτοβουλιών σύμφωνα με τις Συνθήκες και , επομένως , διαμορφώνει κατά βάση τη φύση της πολιτικής και νομοθετικής δραστηριότητας αυτού του Κοινοβουλίου για τα επόμενα πέντε έτη .

(src)="83"> Ich möchte auch daran erinnern , daß dieses Parlament in der vorangegangenen Wahlperiode Präsident Prodi zweimal sein Vertrauen ausgesprochen hat ; in dieser Wahlperiode sprach es ihm im Juli erneut sein Vertrauen aus , und dann , als die neue Kommission im Amt war , gab es im September erneut ein Vertrauensvotum für die Kommission insgesamt .
(trg)="71">Υπενθυμίζω επίσης , κυρία Πρόεδρε , ότι αυτό το Κοινοβούλιο έδωσε σε δύο περιπτώσεις , στη διάρκεια της προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου , ψήφο εμπιστοσύνης στον Πρόεδρο Prodi .
(trg)="72">Στην τρέχουσα κοινοβουλευτική περίοδο , του έδωσε εκ νέου ψήφο εμπιστοσύνης τον Ιούλιο και κατόπιν , όταν η νέα Επιτροπή είχε αναλάβει τα καθήκοντά της , έδωσε ξανά ψήφο εμπιστοσύνης σε όλη την Επιτροπή τον Σεπτέμβριο .

(src)="84"> Somit hatte die Kommission bereits genügend Zeit , ihr Programm zu erarbeiten , und wir , um es kennenlernen und den Bürgern erklären zu können .
(trg)="73">Επομένως , υπήρχε ήδη αρκετός χρόνος ώστε η Επιτροπή να εκπονήσει το πρόγραμμά της και εμείς να μπορέσουμε να το μάθουμε και να μπορέσουμε να το εξηγήσουμε στους πολίτες .

(src)="85"> In diesem Sinne erinnere ich an die Entschließung vom 15 . September , in der empfohlen wurde , den Vorschlag in der kürzestmöglichen Frist vorzulegen .
(trg)="74">Σε αυτό το πλαίσιο , υπενθυμίζω το ψήφισμα της 15ης Σεπτεμβρίου , στο οποίο προτεινόταν η υποβολή της πρότασης στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα .

(src)="86"> Die Ereignisse der vergangenen Woche - die am Rande der Konferenz der Präsidenten ihren Anfang nahmen und wobei diese Konferenz nur zur Bestätigung und Ratifizierung von außerhalb gefaßten Beschlüssen genutzt wurde - verdeutlichen ein Dilemma : Entweder ist die Kommission nicht in der Lage , dieses Programm vorzulegen ( In diesem Fall sollte sie eine Klärung herbeiführen .
(trg)="75">Τα γεγονότα που συνέβησαν την περασμένη εβδομάδα - τα οποία προκλήθηκαν εκτός του πλαισίου της Διάσκεψης των Προέδρων , ενώ η τελευταία χρησιμοποιήθηκε μόνο για την επιβεβαίωση και την επικύρωση αποφάσεων που είχαν ληφθεί εκτός αυτής - θέτουν ένα δίλημμα : είτε η Επιτροπή δεν είναι σε θέση να παρουσιάσει το πρόγραμμα αυτό · ( στην περίπτωση αυτή , θα ήταν καλό να το δηλώσει .

(src)="87"> Nach den Worten ihres Präsidenten ist sie dazu in der Lage .
(trg)="76">Σύμφωνα με τα λεγόμενα του Προέδρου της , είναι σε θέση να το παρουσιάσει .

(src)="88"> Da die Kommission durch die Vizepräsidentin , Frau de Palacio , vertreten ist , halte ich es für zweckmäßig , vor der Abstimmung die Position der Kommission hinsichtlich ihrer Bereitschaft zur Vorstellung des Programms , so wie es vereinbart war , zu erfahren. ) , oder das Parlament ist zur Prüfung dieses Programms nicht in der Lage , wie einige offenbar vorgeben .
(trg)="77">Δεδομένου ότι η Επιτροπή εκπροσωπείται από την Αντιπρόεδρο κ. de Palacio , πιστεύω ότι , πριν από την ψηφοφορία θα ήταν πρέπον να γνωρίζουμε την κατάσταση της Επιτροπής ως προς τη δυνατότητά της να παρουσιάσει το πρόγραμμα , όπως είχε συμφωνηθεί ) · είτε το Κοινοβούλιο δεν είναι σε θέση να εξετάσει το πρόγραμμα αυτό , όπως φαίνεται ότι ισχυρίζονται μερικοί .

(src)="89"> Nach meiner Ansicht würde diese zweite Hypothese einem Verzicht auf unsere Verantwortung als Parlament und darüber hinaus dem Aufwerfen einer originellen These , einer unbekannten Methode gleichkommen , die darin bestände , den Fraktionen die programmatische Rede der Kommission in schriftlicher Form eine Woche vorher - und nicht , wie vereinbart , am Tag zuvor - zur Kenntnis zu geben , wobei zu berücksichtigen ist , daß das Legislativprogramm im Februar diskutiert werden wird , so daß wir auf die Aussprache verzichten könnten , da die Presse und das Internet am Tag darauf alle Bürger darüber informiert haben würden und das Parlament keinen Grund mehr hätte , sich mit der Angelegenheit zu befassen .
(trg)="78">Κατά τη γνώμη μου , αυτό το δεύτερο ενδεχόμενο θα σήμαινε ότι παραιτούμεθα από τις αρμοδιότητές μας ως Κοινοβούλιο και ότι , επιπλέον , εισαγάγουμε μια πρωτότυπη άποψη , μια άγνωστη μέθοδο που συνίσταται στη γραπτή πληροφόρηση των πολιτικών ομάδων σχετικά με τις προγραμματικές δηλώσεις της Επιτροπής μία εβδομάδα πριν - και όχι την προηγούμενη μέρα , όπως είχε συμφωνηθεί - λαμβάνοντας υπόψη ότι το νομοθετικό πρόγραμμα θα συζητηθεί τον Φεβρουάριο , κατά τέτοιον τρόπο ώστε θα μπορούσαμε να παρακάμψουμε τη συζήτηση , επειδή την επόμενη μέρα θα είχε γνωστοποιηθεί σε όλους τους πολίτες από τον Τύπο και το Internet και το Κοινοβούλιο δεν θα είχε πια λόγο να ασχοληθεί με το ζήτημα .

(src)="90"> Da meine Fraktion der Meinung ist , daß ein Parlament dazu da ist , zuzuhören , zu diskutieren und nachzudenken , gibt es unserer Ansicht nach keinen Grund zur Rechtfertigung dieser Verzögerung , und wir glauben , wenn die Kommission dazu in der Lage ist , liegen wir genau in der Zeit , um die ursprüngliche Vereinbarung zwischen dem Parlament und der Kommission wieder in Kraft zu setzen und verantwortungsbewußt vor unsere Mitbürgerinnen und Mitbürgern treten zu können .
(trg)="79">Καθώς η Ομάδα μου πιστεύει ότι σκοπός της σύστασης ενός Κοινοβουλίου είναι να ακούει , να διαβουλεύεται και να στοχάζεται , νομίζουμε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος που να δικαιολογεί αυτή την αναβολή και πιστεύουμε ότι αν η Επιτροπή είναι σε θέση να το κάνει , η στιγμή είναι κατάλληλη , για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την αρχική συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής και να συνεχίσουμε το έργο μας με υπευθυνότητα απέναντι στους συμπολίτες μας .

(src)="91"> Deshalb besteht der Vorschlag der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas , den Sie erwähnt haben , darin , den Mittwoch als Termin der Vorstellung des Programms der Kommission Prodi für die Wahlperiode beizubehalten , und in dieses Programm auch das Verwaltungsreformprojekt einzubeziehen , da wir andernfalls in eine paradoxe Situation geraten könnten : Mit der Ausrede , der Wortlaut liege nicht vor , wird einerseits dem Präsidenten der Kommission das Recht abgesprochen , in diesem Parlament zu sprechen , und andererseits würde eine Aussprache über die Reform stattfinden , ohne daß dieses Parlament zuvor die Texte lesen konnte , die der Aussprache zugrunde liegen .
(trg)="80">Επομένως , η πρόταση που υποβάλει η Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και που εσείς αναφέρατε , είναι να παρουσιαστεί την Τετάρτη το πρόγραμμα της κοινοβουλευτικής περιόδου της Επιτροπής του κ. Prodi , συμπεριλαμβανομένου στο πρόγραμμα αυτό του σχεδίου της διοικητικής μεταρρύθμισης διότι , διαφορετικά , είναι πιθανό να έρθουμε αντιμέτωποι με μια παράδοξη κατάσταση : με τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχει έγγραφο , από τη μια πλευρά ο Πρόεδρος της Επιτροπής στερείται του δικαιώματος να μιλήσει ενώπιον του Κοινοβουλίου και από την άλλη απορρίπτεται η διεξαγωγή μιας συζήτησης σχετικά με τη μεταρρύθμιση , χωρίς να γνωρίζει από πριν το Κοινοβούλιο αυτό τα κείμενα στα οποία θα βασίζεται αυτή η συζήτηση .

(src)="92"> Daher bitte ich Sie , Frau Präsidentin , die Kommission zu ersuchen , sich jetzt zu äußern , und danach zur Abstimmung zu schreiten .
(trg)="81">Επομένως , σας παρακαλώ , κυρία Πρόεδρε , να ζητήσετε από την Επιτροπή να εκφράσει την άποψή της αυτή τη στιγμή και στη συνέχεια να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία .

(src)="93"> ( Beifall der PSE-Fraktion )
(trg)="82">( Χειροκροτήματα από την Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών )

(src)="131"> Ich schlage vor , daß wir über den Antrag der Sozialdemokratischen Fraktion , die Erklärung der Kommission über ihre strategischen Ziele wieder auf die Tagesordnung zu setzen , abstimmen .
(trg)="117">Προτείνω να ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών για την επανεγγραφή της δήλωσης της Επιτροπής σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της .

(src)="132"> ( Das Parlament lehnt den Antrag ab. )
(trg)="118">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση ) Πρόεδρος .

(src)="133"> Die Präsidentin .
(src)="134"> Zum Mittwoch liegt mir noch ein weiterer Antrag betreffend die mündliche Anfrage über die Kapitalsteuer vor .
(trg)="119">Πάντοτε σε ό , τι αφορά την ημέρα της Τετάρτης , έχω μία άλλη πρόταση που αφορά την προφορική ερώτηση σχετικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .

(src)="135"> Die PPE/DE-Fraktion beantragt , diesen Punkt von der Tagesordnung abzusetzen .
(trg)="120">Η Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών ζητά να αποσυρθεί αυτό το σημείο από την ημερήσια διάταξη .

(src)="136"> Möchte jemand den Antrag im Namen der Fraktion begründen ?
(trg)="121">Υπάρχει κάποιος συνάδελφος για να λάβει τον λόγο εξ ονόματος της συγκεκριμένης Ομάδας και να αιτιολογήσει αυτή την αίτηση ;

(src)="137"> Frau Präsidentin , da ich bei den Sozialisten ein bißchen Gelächter höre - mir wurde gesagt , daß auch weite Kreise der Sozialistischen Fraktion diesen Tagesordnungspunkt gern abgesetzt haben wollen , weil bei der Abstimmung in der Konferenz der Präsidenten das Votum der Arbeitsgruppe der zuständigen Kolleginnen und Kollegen der Sozialistischen Fraktion nicht vorlag .
(trg)="122">Κυρία Πρόεδρε , επειδή ακούω κάποια γέλια από την πλευρά των Σοσιαλιστών , είναι καλό να γνωρίζετε πως μου αναφέρθηκε το γεγονός ότι και στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών υπάρχουν ευρείς κύκλοι που θα επιθυμούσαν πολύ την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη του εν λόγω θέματος , επειδή κατά την ψηφοφορία στη Διάσκεψη των Προέδρων δεν είχε κατατεθεί η ψήφος της ομάδας εργασίας των αρμόδιων συναδέλφων της Ομάδας του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών .

(src)="138"> Ich weiß nicht , ob diese Information richtig ist , aber wir als EVP-ED-Fraktion wären jedenfalls dankbar , wenn dieser Punkt abgesetzt würde , weil sich das Parlament nämlich schon mehrfach mit dieser Frage befaßt hat .
(trg)="123">Δεν γνωρίζω εάν είναι σωστή αυτή η πληροφορία , εμείς όμως ως Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και των Ευρωπαίων Δημοκρατών θα είμαστε σίγουρα ευγνώμονες εάν αποσυρόταν το θέμα αυτό , επειδή το Κοινοβούλιο έχει ήδη ασχοληθεί , ως γνωστόν , πολλές φορές με το εν λόγω ζήτημα .

(src)="139"> Es gibt auch Beschlüsse gegen eine solche Steuer .
(trg)="124">Υπάρχουν μάλιστα και αποφάσεις κατά της επιβολής ενός παρόμοιου φόρου .

(src)="140"> Deswegen beantragt meine Fraktion , diesen Punkt von der Tagesordnung abzusetzen .
(trg)="125">Για τον λόγο αυτό , η Ομάδα μου ζητεί να αποσυρθεί το θέμα αυτό από την ημερήσια διάταξη .

(src)="141"> Vielen Dank , Herr Poettering .
(trg)="126">Σας ευχαριστώ , κύριε Poettering .

(src)="142"> Wir kommen nun zu Herrn Wurtz , der gegen den Antrag spricht .
(trg)="127">Θα ακούσουμε τώρα τον κ. Wurtz , ο οποίος αντιτίθεται στη συγκεκριμένη αίτηση .

(src)="143"> Frau Präsidentin , ich möchte zunächst darauf hinweisen , daß das , was Herr Poettering da sagt , nicht ganz logisch ist .
(trg)="128">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα καταρχάς να υπογραμμίσω την έλλειψη λογικής του κ. Poettering .

(src)="144"> Zum einen belehrt er die Sozialdemokratische Fraktion , weil diese eine ganz klare und eindeutige Entscheidung der Konferenz der Präsidenten in Frage stellt .
(trg)="129">Αυτή τη στιγμή , μόλις έκανε μάθημα ηθικής στην Ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών , διότι αναίρεσε μία απόφαση που έλαβε με ιδιαίτερα ξεκάθαρο τρόπο η Διάσκεψη των Προέδρων .

(src)="145"> Und nun tut er genau dasselbe .
(trg)="130">Ωστόσο , και αυτός πράττει το ίδιο πράγμα .

(src)="146"> Wir haben diskutiert , wir waren uns einig , nur die EVP-Fraktion und die Liberalen nicht .
(src)="147"> Und ich hatte noch darauf hingewiesen , die anderen Präsidentenkollegen werden sich noch daran erinnern , daß es nicht darum geht , ob man für oder gegen die Tobin-Steuer ist , sondern darum , ob wir bereit sind , uns anzuhören , was die Kommission und der Rat davon halten .
(trg)="131">Συζητήσαμε και είμασταν ομόφωνοι εκτός από την Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και την Ομάδα των Φιλελευθέρων , και είχα μάλιστα επισημάνει , θα το θυμάστε αγαπητοί συνάδελφοι , πρόεδροι των Ομάδων , ότι το ζήτημα δεν είναι εάν είστε υπέρ ή κατά του φόρου Tobin , αλλά εάν τολμάτε να ακούσετε τι σκέπτονται επί του προκειμένου η Επιτροπή και το Συμβούλιο .

(src)="148"> Das ist nicht zuviel verlangt .
(trg)="132">Δεν ζητάμε πολλά .

(src)="149"> Ich wiederhole also den Vorschlag , diese mündliche Anfrage an die Kommission und den Rat aufrechtzuerhalten , um ein für alle Mal die Meinung dieser beiden Institutionen zu diesem relativ bescheidenen Vorschlag zu erfahren , der für die Öffentlichkeit ein wichtiges Signal wäre , insbesondere nach der Aufregung im Gefolge des Scheiterns der Konferenz von Seattle .
(trg)="133">Συνεπώς , επαναλαμβάνω την πρόταση να διατηρηθεί η εν λόγω προφορική ερώτηση προς την Επιτροπή και το Συμβούλιο , για να μάθουμε άπαξ δια παντός τη θέση των εν λόγω δύο αρχών σε σχέση με την προκειμένη πρόταση , η οποία είναι σχετικά μετριοπαθής , αλλά που θα έστελνε , ωστόσο , ένα σημαντικό μήνυμα στην κοινή γνώμη , ιδιαίτερα μετά την ταραχή που προκάλεσε η αποτυχία της Διάσκεψης του Seattle .

(src)="150"> Wir stimmen jetzt über den Antrag der PPE/DE-Fraktion ab , die mündliche Anfrage über die Kapitalsteuer von der Tagesordnung abzusetzen .
(trg)="134">Θα ψηφίσουμε επί της αιτήσεως της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ( Χριστιανοδημοκράτες ) και των Ευρωπαίων Δημοκρατών για την απόσυρση από την ημερήσια διάταξη της προφορικής ερώτησης αναφορικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου .

(src)="151"> ( Das Parlament lehnt den Antrag mit 164 Ja-Stimmen , 166 Nein-Stimmen und 7 Enthaltungen ab. )
(trg)="135">( Το Σώμα απορρίπτει την αίτηση με 164 ψήφους υπέρ , 166 ψήφους κατά και 7 αποχές )

(src)="152"> Frau Präsidentin , ich möchte Herrn Poettering für das Rühren der Werbetrommel zugunsten dieser Aussprache danken .
(trg)="136">Κυρία Πρόεδρε , θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Poettering για τη δημοσιότητα που έδωσε μόλις τώρα σε αυτή τη συζήτηση .

(src)="153"> Vielen Dank .
(trg)="137">Ευχαριστώ .

(src)="155"> Ist meine Stimme mitgezählt worden ?
(src)="156"> Ich konnte sie nämlich nicht elektronisch abgeben , weil ich die Karte nicht habe .
(trg)="138">Κυρία Πρόεδρε , υπολογίστηκε η ψήφος μου , την οποία δεν μπόρεσα να δώσω με τα ηλεκτρονικά μέσα , επειδή δεν έχω την κάρτα ; Η ψήφος μου ήταν " υπέρ " ; .

(src)="171"> Frau Präsidentin , bei der früheren Abstimmung zur Frage des Strategieplans der Kommission - keine Angst , ich werde mich an Ihre Entscheidung in dieser Sache halten - hatte ich darum gebeten , vor der Abstimmung im Namen meiner Fraktion sprechen zu dürfen .
(trg)="153">Κυρία Πρόεδρε , στην προηγούμενη ψηφοφορία - και θα εμμείνω στην απόφασή σας σε αυτό το θέμα - αναφορικά με το στρατηγικό σχέδιο της Επιτροπής , εκδήλωσα την πρόθεσή μου να μιλήσω πριν από την ψηφοφορία εξ ονόματος της Ομάδας μου .

(src)="172"> Dazu kam es nicht .
(trg)="154">Αυτό δεν συνέβη .

(src)="173"> Ich würde es begrüßen , wenn ich zum Abschluß dieses Geschäftspunktes die Möglichkeit hätte , im Namen meiner Fraktion eine Erklärung zur Abstimmung abzugeben .
(trg)="155">Θα το εκτιμούσα εάν με το πέρας αυτού του θέματος μου επιτραπεί να προβώ σε αιτιολόγηση ψήφου εκ μέρους της Ομάδας μου .

(src)="174"> Das ist eine wichtige Angelegenheit .
(trg)="156">Πρόκειται για σημαντικό θέμα .

(src)="175"> Vielleicht wäre es sinnvoll festzuhalten , wie das , was wir eben getan haben , von den einzelnen vor dem Hintergrund ihrer eigenen politischen Analyse aufgenommen wird .
(trg)="157">Θα ήταν χρήσιμο να καταγραφεί στα πρακτικά του Σώματος πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας αυτά που μόλις πράξαμε , υπό το φως της δικής του πολιτικής ανάλυσης .

(src)="176"> Frau Präsidentin !
(src)="177"> Ich will die Debatte nicht wieder aufnehmen , aber ich hatte mich auch gemeldet , um zu dem Antrag von Herrn Barón Crespo Stellung zu nehmen .
(trg)="158">Κυρία Πρόεδρε , δεν σκοπεύω να επαναλάβω τη συζήτηση , όμως και εγώ είχα δηλώσει την επιθυμία να παρέμβω επί της αιτήσεως του κ. Barσn Crespo .