# da/ep-00-01-17.xml.gz
# nl/ep-00-01-17.xml.gz


(src)="1">Genoptagelse af sessionen
(trg)="1"> Hervatting van de zitting

(src)="2">Jeg erklærer Europa-Parlamentets session , der blev afbrudt fredag den 17. december , for genoptaget .
(trg)="2"> Ik verklaar de zitting van het Europees Parlement , die op vrijdag 17 december werd onderbroken , te zijn hervat .

(src)="3">Endnu en gang vil jeg ønske Dem godt nytår , og jeg håber , De har haft en god ferie .
(trg)="3"> Ik wens u allen een gelukkig nieuwjaar en hoop dat u een goede vakantie heeft gehad .

(src)="4">Som De kan se , indfandt det store " år 2000-problem " sig ikke .
(trg)="4"> Zoals u heeft kunnen constateren , is de grote " millenniumbug " uitgebleven .

(src)="5">Til gengæld har borgerne i en del af medlemslandene været ramt af meget forfærdelige naturkatastrofer .
(trg)="5"> De burgers van een aantal van onze lidstaten zijn daarentegen door verschrikkelijke natuurrampen getroffen .

(src)="6">De har udtrykt ønske om en debat om dette emne i løbet af mødeperioden .
(trg)="6"> U heeft aangegeven dat u deze vergaderperiode een debat wilt over deze rampen .

(src)="7">I mellemtiden ønsker jeg - som også en del kolleger har anmodet om - at vi iagttager et minuts stilhed til minde om ofrene for bl.a. stormene i de medlemslande , der blev ramt .
(trg)="7"> Nu wil ik graag op verzoek van een aantal collega's een minuut stilte in acht nemen ter nagedachtenis van de slachtoffers .
(trg)="8"> Ik doel hiermee met name op de slachtoffers van het noodweer dat verschillende lidstaten van de Unie heeft geteisterd .

(src)="8">Jeg opfordrer Dem til stående at iagttage et minuts stilhed .
(trg)="9"> Ik wil u vragen deze minuut stilte staande in acht te nemen .

(src)="9">( Parlamentet iagttog stående et minuts stilhed
(trg)="10"> ( Het Parlement neemt staande een minuut stilte in acht )

(src)="10">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="11"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .

(src)="11">Gennem pressen og tv vil De være bekendt med en række bombeeksplosioner og drab i Sri Lanka .
(trg)="12"> U zult via de media hebben vernomen dat er zich in Sri Lanka een aantal bomexplosies en schietpartijen hebben voorgedaan .

(src)="12">En af de personer , der blev myrdet for ganske nylig i Sri Lanka , var hr .
(src)="13">Kumar Ponnambalam , der besøgte Europa-Parlamentet for få måneder siden .
(trg)="13"> Een van de mensen die zeer recent in Sri Lanka is vermoord , is de heer Kumar Ponnambalam , die een paar maanden geleden nog een bezoek bracht aan het Europees Parlement .

(src)="14">Ville det være passende , hvis De , fru formand , sendte en skrivelse til Sri Lankas præsident for at udtrykke vores dybe beklagelse i forbindelse med Kumar Ponnambalams død og de andre voldsomme dødsfald i Sri Lanka og for indtrængende at anmode præsidenten om at gøre alt for at opnå en fredelig løsning på en meget vanskelig situation ?
(trg)="14"> Zou u , mevrouw de Voorzitter , wellicht een brief kunnen schrijven aan de President van Sri Lanka , waarin u laat weten dat uzelf en het Europees Parlement deze moord en de overige brute moorden in Sri Lanka diep betreuren , en waarin u haar oproept al het nodige te doen om in deze zeer moeilijke situatie langs vreedzame weg tot verzoening te komen ?

(src)="15">Ja , hr .
(src)="16">Evans , jeg mener , at et initiativ , som det , De foreslår , ville være meget hensigtsmæssigt .
(trg)="15"> Ja , mijnheer Evans , ik denk dat een dergelijk initiatief zeer gepast zou zijn .

(src)="17">Hvis Europa-Parlamentet er enigt , vil jeg gøre , som hr .
(src)="18">Evans har foreslået .
(trg)="16"> Als het Parlement ermee instemt , geef ik graag gevolg aan uw suggestie .

(src)="19">Fru formand , en bemærkning til forretningsordenen .
(trg)="17"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil een motie van orde stellen .

(src)="20">Jeg vil gerne have Deres råd om artikel 143 vedrørende afvisning .
(trg)="18"> Ik vraag uw advies over artikel 143 van het Reglement , met betrekking tot niet-ontvankelijkheid .

(src)="21">Mit spørgsmål omhandler et emne , der vil blive behandlet på torsdag , og jeg vil gerne tage emnet op igen ved den lejlighed .
(trg)="19"> Mijn vraag betreft een zaak die voor donderdag op de agenda staat en waarop ik dan opnieuw zal ingaan .

(src)="22">Betænkningen af Cunha om flerårige udviklingsprogrammer skal forhandles af Parlamentet på torsdag og indeholder et forslag i punkt 6 om , at der skal indføres kvotesanktioner for lande , der ikke overholder deres årlige målsætninger for flådereduktion .
(trg)="20"> Het verslag Cunha , over het resultaat van de meerjarige oriëntatieprogramma's voor de vissersvloot , wordt donderdag in het Parlement besproken .
(trg)="21"> In artikel 6 van dit verslag wordt voorgesteld een soort strafkorting op vangstquota toe te passen voor lidstaten die zich niet houden aan de jaarlijkse doelstellingen voor vlootinkrimping .

(src)="23">Dette skal i henhold til punkt 6 indføres til trods for princippet om relativ stabilitet .
(trg)="22"> Dit zou moeten gebeuren in weerwil van het beginsel van relatieve stabiliteit .

(src)="24">Jeg mener , at princippet om relativ stabilitet er et grundlæggende retsprincip for den fælles fiskeripolitik , og at der vil være juridisk belæg for at afvise et forslag om at undergrave dette princip .
(trg)="23"> Naar mijn mening is de relatieve stabiliteit een grondbeginsel van het gemeenschappelijk visserijbeleid , en zou een voorstel om dit te ondermijnen juridisch niet-ontvankelijk zijn .

(src)="25">Jeg vil gerne vide , om man kan gøre indsigelse mod noget , der bare er en betænkning og ikke et forslag til retsakt , og om det er noget , jeg kan gøre på torsdag ?
(trg)="24"> Ik zou graag willen weten of een dergelijk bezwaar kan worden ingebracht tegen enkel een verslag , dus niet een ontwerpwetgevingsvoorstel , en of ik aanstaande donderdag gerechtigd ben dit te doen .

(src)="26">Det er netop dér , De - hvis De ønsker det - kan rejse dette spørgsmål , det vil sige på torsdag ved forhandlingens begyndelse .
(trg)="25"> Dat is inderdaad het juiste moment om dit vraagstuk ter tafel te brengen , dat wil zeggen donderdag voordat het verslag wordt gepresenteerd .

(src)="27">Fru formand , samtidig med Europa-Parlamentets første mødeperiode i år har man i Texas i USA fastsat datoen for henrettelsen af en dødsdømt , nemlig en ung mand på 34 år ved navn Hicks , og det er desværre på næste torsdag .
(trg)="26"> Mevrouw de Voorzitter , helaas valt de eerste vergaderperiode van het Europees Parlement in het nieuwe jaar samen met de executie van een jonge terdoodveroordeelde van 34 jaar , Hicks genaamd .
(trg)="27"> Deze executie is door de staat Texas van de Verenigde Staten vastgesteld voor aanstaande donderdag .

(src)="28">På anmodning af et fransk parlamentsmedlem , hr .
(trg)="28"> Op initiatief van een van de Franse afgevaardigden , de heer Zimeray , is al een petitie aangeboden , die door velen is ondertekend , onder andere door mij .

(src)="29">Zimeray , er der allerede indgivet et andragende , som mange har skrevet under på , heriblandt undertegnede , men i tråd med den holdning , som Europa-Parlamentet og hele Det Europæiske Fællesskab konstant giver udtryk for , anmoder jeg Dem om at gøre den indflydelse , De har i kraft af Deres embede og den institution , De repræsenterer , gældende over for præsidenten og Texas ' guvernør Bush , som har beføjelse til at ophæve dødsdommen og benåde den dømte .
(trg)="29"> Maar ik wil u vragen om , in uw hoedanigheid van Voorzitter van het Europees Parlement , uw invloed aan te wenden bij de president en de gouverneur van de staat Texas , de heer Bush , die de macht heeft om de terdoodveroordeling op te schorten en de veroordeelde gratie te verlenen , in overeenstemming met het standpunt van het Europees Parlement en de gehele Europese Gemeenschap , zoals dat herhaaldelijk naar voren is gekomen .

(src)="30">Alt dette er i tråd med de principper , vi altid har været tilhængere af .
(trg)="30"> Bovendien is een dergelijke actie in overeenstemming met onze grondbeginselen .

(src)="31">Tak , hr .
(src)="32">Segni , det gør jeg med glæde .
(trg)="31"> Hartelijk dank , mijnheer Segni , dat wil ik graag doen .

(src)="33">Det er således helt i tråd med den holdning , Europa-Parlamentet altid har indtaget .
(trg)="32"> Het ligt ook geheel in de lijn van de standpunten die ons Parlement altijd met betrekking tot dergelijke vraagstukken heeft ingenomen .

(src)="34">Fru formand , jeg vil gerne gøre Dem opmærksom på en sag , som Parlamentet har beskæftiget sig med gentagne gange .
(trg)="33"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou op een geval willen wijzen waarmee dit Parlement zich keer op keer bezig heeft gehouden , het geval-Alexander Nikitin .

(src)="35">Det drejer sig om Alexander Nikitin .
(src)="36">Vi glæder os alle sammen over , at domstolen har frifundet ham og understreget , at adgangen til miljøinformationer også er konstitutionel ret i Rusland .
(trg)="34"> We zijn allemaal blij dat de rechter hem heeft vrijgesproken en duidelijk heeft gemaakt dat ook in Rusland het recht op toegang tot informatie over het milieu door de grondwet wordt gegarandeerd .

(src)="37">Men nu er det sådan , at han skal anklages igen , fordi statsadvokaten har anket dommen .
(trg)="35"> Hij schijnt echter weer voor de rechter te moeten verschijnen , omdat de officier van justitie in beroep gaat .

(src)="38">Vi ved og har fastslået i virkelig mange beslutninger - netop på det sidste møde sidste år - at dette ikke bare er en juridisk sag , og at det er forkert at beskylde Alexander Nikitin for at have begået kriminalitet og forræderi , fordi vi som berørte nyder godt af hans resultater .
(trg)="36"> We weten allemaal , en hebben dat ook gezegd in talloze resoluties , onder andere nog tijdens de laatste plenaire vergadering vorig jaar , dat dit niet alleen een geval voor juristen is , en dat het verkeerd is Alexander Nikitin te beschuldigen van misdrijven en verraad .
(trg)="37"> Wij zijn namelijk direct betrokken bij de resultaten van zijn onderzoek en profiteren ervan .

(src)="39">Disse resultater er grundlaget for de europæiske programmer til beskyttelse af Barentsee , og derfor beder jeg Dem gennemgå et brevudkast , som beskriver de vigtigste fakta , og tydeliggøre denne holdning i Rusland i overensstemmelse med Parlamentets beslutninger .
(trg)="38"> Deze resultaten vormen de basis voor de Europese programma's voor de bescherming van de Barentszzee , en daarom zou ik u willen vragen een brief te bestuderen waarin de belangrijkste feiten worden samengevat , en een standpunt te bepalen over de besluiten van het Russische parlement .

(src)="40">Ja , fru Schroedter , jeg skal med glæde undersøge dette spørgsmål , når jeg har modtaget Deres brev .
(trg)="39"> Mevrouw Schroedter , nadat ik uw brief ontvangen heb , zal ik de feiten die op dit vraagstuk betrekking hebben , zeker bestuderen .

(src)="41">Fru formand , jeg vil gerne først give Dem en kompliment for den kendsgerning , at De har holdt Deres ord , og at antallet af tv-kanaler på vores kontorer faktisk er udvidet enormt nu i denne første mødeperiode i det nye år .
(trg)="40"> Voorzitter , ik zou u eerst een compliment willen maken met het feit dat u woord hebt gehouden en dat inderdaad nu in deze eerste vergaderperiode in het nieuwe jaar het aantal televisiezenders op onze kamer daadwerkelijk enorm is uitgebreid .

(src)="42">Men , fru formand , det , som jeg havde anmodet om , er ikke sket .
(trg)="41"> Maar , Voorzitter , er is niet gebeurd waar ik om had gevraagd .

(src)="43">Der er nu ganske vist to finske kanaler og en portugisisk kanal , men der er stadig ingen nederlandsk kanal , og jeg havde anmodet Dem om en nederlandsk kanal , fordi også nederlændere gerne vil følge med i nyhederne hver måned , når vi forvises til dette sted .
(trg)="42"> Er zijn nu weliswaar twee Finse zenders en een Portugese zender , maar er is nog steeds geen Nederlandse zender en ik had u gevraagd om een Nederlandse zender , omdat ook Nederlanders graag het nieuws willen volgen , iedere maand als wij hier naar dit verbanningsoord worden gestuurd .

(src)="44">Jeg vil således endnu en gang anmode Dem om alligevel at sørge for , at vi også får en nederlandsk kanal .
(trg)="43"> Dus ik zou u nogmaals willen vragen om er toch zorg voor te dragen dat wij ook een Nederlandse zender krijgen .

(src)="45">Fru Plooij-van Gorsel , jeg kan oplyse Dem om , at dette spørgsmål er opført på dagsordenen for kvæstorernes møde på onsdag .
(trg)="44"> Mevrouw Plooij-van Gorsel , ik kan u mededelen dat dit vraagstuk op de agenda van de vergadering van het College van quaestoren van aanstaande woensdag staat .

(src)="46">Det vil , håber jeg , blive behandlet i en positiv ånd .
(trg)="45"> Het zal , naar ik hoop , op bevredigende wijze worden opgelost .

(src)="47">Fru formand , kan De fortælle mig , hvorfor Parlamentet ikke overholder de lovgivningsbestemmelser om sundhed og sikkerhed , som det selv har fastsat ?
(trg)="46"> Mevrouw de Voorzitter , kunt u mij uitleggen waarom dit Parlement zich niet houdt aan gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die het zelf vaststelt ?

(src)="48">Hvorfor er der ikke foretaget en undersøgelse af luftkvaliteten i denne bygning , siden vi blev valgt ?
(trg)="47"> Waarom is de kwaliteit van de lucht in dit gebouw nooit onderzocht sinds de verkiezingen ?

(src)="49">Hvorfor har Sundheds- og Sikkerhedsudvalget ikke haft et møde siden 1998 ?
(trg)="48"> Waarom heeft het Comité voor veiligheid en hygiëne sinds 1998 niet meer vergaderd ?

(src)="50">Hvorfor har der ikke været brandøvelser , hverken i parlamentsbygningerne i Bruxelles eller Strasbourg ?
(trg)="49"> Waarom is er noch in het Parlementsgebouw in Brussel noch hier in Straatsburg een brandweeroefening gehouden ?

(src)="51">Hvorfor er der ingen brandinstrukser ?
(trg)="50"> Waarom zijn er nergens instructies over wat te doen in geval van brand ?

(src)="52">Hvorfor etableres der ikke områder med rygeforbud ?
(trg)="51"> Waarom zijn er sinds mijn ongeval geen verbeteringen aangebracht aan de trappen ?

(src)="53">Det er fuldstændig skandaløst , at vi fastsætter lovgivningsbestemmelser og så ikke overholder dem selv .
(trg)="52"> Waarom wordt het rookverbod niet gehandhaafd in daarvoor aangewezen delen van het gebouw ?
(trg)="53"> Het is absoluut onaanvaardbaar dat wij wetgeving goedkeuren en dat wij ons daar zelf niet aan houden .

(src)="54">Fru Lynne , De har fuldstændig ret , og jeg vil kontrollere , om alle disse ting virkelig ikke er blevet gjort .
(trg)="54"> Mevrouw Lynne , u hebt volkomen gelijk .
(trg)="55"> Ik zal nagaan of dit inderdaad niet gebeurd is .

(src)="55">Jeg vil ligeledes fremlægge problemet for kvæstorerne , og jeg er sikker på , at kvæstorerne vil bestræbe sig på at sørge for , at vi overholder den lovgivning , vi vedtager .
(trg)="56"> Ik zal het vraagstuk verder aan het College van quaestoren voorleggen .
(trg)="57"> Ik ben ervan overtuigd dat onze quaestoren ervoor zullen zorgdragen dat de wetgeving waarover we ons hebben uitgesproken , ook daadwerkelijk wordt nageleefd .

(src)="56">Fru formand , fru Díez González og jeg havde stillet nogle spørgsmål om visse holdninger gengivet i en spansk avis , som næstformanden , fru de Palacio , har givet udtryk for .
(trg)="58"> Mevrouw de Voorzitter , mevrouw Díez González en ikzelf hadden samen een aantal vragen gesteld naar aanleiding van bepaalde uitspraken van commissaris de Palacio in een Spaans dagblad .

(src)="57">De kompetente tjenestegrene har ikke opført dem på dagsordenen , fordi de mener , at de blev besvaret ved et tidligere møde .
(trg)="59"> De voor de agenda verantwoordelijke diensten hebben die vragen niet op de agenda geplaatst , daar die vragen al in een andere vergaderperiode beantwoord zouden zijn .

(src)="58">Jeg anmoder om , at denne beslutning tages op til fornyet overvejelse , for det er ikke tilfældet .
(trg)="60"> Daar dat niet zo is , verzoek ik het desbetreffende besluit te heroverwegen .

(src)="59">De spørgsmål , der tidligere er blevet besvaret , drejede sig om fru de Palacios medvirken i en bestemt sag og ikke om de erklæringer , som kunne læses i avisen ABC den 18. november sidste år .
(trg)="61"> De eerder beantwoorde vragen betreffen de bijdrage van mevrouw de Palacio over een ander dossier en gaan niet over de uitspraken die 18 november jongstleden in de krant ABC zijn verschenen .

(src)="60">Kære kolleger , vi vil undersøge alt dette .
(trg)="62"> Waarde collega , we zullen dit alles natrekken .

(src)="61">Jeg må indrømme , at det hele forekommer mig lidt forvirrende i øjeblikket .
(trg)="63"> Ik moet u bekennen dat ik de situatie nu enigszins verwarrend vind .

(src)="62">Derfor vil vi undersøge det meget omhyggeligt , således at alt er , som det skal være .
(trg)="64"> We zullen daarom deze kwestie zorgvuldig nagaan en correct volgens de regels handelen .

(src)="63">Fru formand , jeg vil gerne vide , om der kommer en klar melding fra Parlamentet i denne uge om vores utilfredshed i forbindelse med dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen mod våbeneksport til Indonesien i betragtning af , at et stort flertal i Parlamentet tidligere har undertegnet våbenembargoen i Indonesien .
(trg)="65"> Mevrouw de Voorzitter , ik zou graag willen weten of het Parlement deze week duidelijk zijn ongenoegen zal laten blijken over het vandaag genomen besluit het wapenembargo tegen Indonesië niet te verlengen .

(src)="64">Dagens beslutning om ikke at forlænge embargoen er meget farlig på grund af situationen der .
(src)="65">Parlamentet bør derfor tilkendegive sin holdning , da det er flertallets ønske .
(trg)="66"> De overgrote meerderheid van het Parlement heeft zich in het verleden immers uitgesproken voor dit embargo.Gezien de situatie in Indonesië is het besluit het embargo niet te verlengen uiterst riskant .

(src)="66">Det er uansvarligt af EU-medlemsstater at nægte at forlænge embargoen .
(src)="67">Som nævnt tidligere er der tale om en meget ustabil situation .
(trg)="67"> Het Parlement moet dan ook een signaal afgeven , aangezien een grote meerderheid dit wenst.Dat de lidstaten van de Europese Unie weigeren het embargo te verlengen , is zonder meer onverantwoordelijk , de explosieve situatie in het land in aanmerking nemend .

(src)="68">Der er endog fare for et militærkup i fremtiden .
(src)="69">Vi ved ikke , hvad der sker .
(trg)="68"> Het gevaar van een militaire coup is niet denkbeeldig.Wij weten niet wat er aan de hand is .

(src)="70">Så hvorfor skal våbenproducenter i EU profitere på bekostning af uskyldige mennesker ?
(trg)="69"> Waarom zouden EU-wapenfabrikanten moeten profiteren van een situatie die ten koste gaan van onschuldige mensen ?

(src)="71">Under alle omstændigheder er punktet ikke på nuværende tidspunkt opført under forhandlingen om aktuelle og uopsættelige spørgsmål på torsdag .
(trg)="70"> Dit punt staat op dit moment in ieder geval niet voor het actualiteitendebat van donderdag ingeschreven .

(src)="72">Arbejdsplan
(trg)="71"> Regeling van de werkzaamheden

(src)="81">Fru formand , forelæggelsen af Prodi-Kommissionens politiske program for hele valgperioden var til at begynde med et forslag fra De Europæiske Socialdemokraters Gruppe , som opnåede enstemmighed på Formandskonferencen i september og også hr .
(trg)="78"> Mevrouw de Voorzitter , de presentatie van het politieke programma van de Commissie Prodi voor de hele legislatuur was oorspronkelijk een voorstel van Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten , dat in september de unanieme steun kreeg van de Conferentie van voorzitters .

(src)="82">Prodis udtrykkelige accept , og han gentog sit løfte i sin indsættelsestale .
(trg)="79"> Ook de heer Prodi gaf er uitdrukkelijk zijn steun aan , en in de rede waarmee hij zijn benoeming aanvaardde , heeft hij die toezegging nog eens herhaald .

(src)="83">Dette løfte er vigtigt , fordi Kommissionen er et organ , der har initiativmonopol i henhold til traktaterne og derfor grundlæggende udformer Parlamentets politiske arbejde og lovgivningsarbejde i de kommende fem år .
(trg)="80"> Die toezegging is vooral belangrijk omdat de Commissie volgens de Verdragen het monopolie heeft op het initiatiefrecht en dus eigenlijk vorm geeft aan wat de komende vijf jaar de politieke en de wetgevende activiteit van dit Parlement zal zijn .

(src)="84">Jeg vil også minde om , fru formand , at Parlamentet to gange i foregående valgperiode ved afstemning gav udtryk for sin tillid til formand Prodi .
(trg)="81"> Bovendien wil ik eraan herinneren , mevrouw de Voorzitter , dat dit Parlement in de vorige legislatuur tweemaal zijn vertrouwen heeft uitgesproken in de heer Prodi als voorzitter van de Commissie .

(src)="85">I denne valgperiode igen i juli og senere , med den nye Kommission på plads , gav det igen i september hele Kommissionen et tillidsvotum .
(trg)="82"> Tijdens de nieuwe legislatuur is dat vertrouwen nogmaals uitgesproken in juli , en na het aantreden van de voltallige nieuwe Commissie is dat vertrouwen in september aan de hele Commissie geschonken .

(src)="86">Der har derfor været tid nok til , at Kommissionen kunne forberede sit program , og til at vi kunne få kendskab til det og forklare det til borgerne .
(trg)="83"> Er is derhalve in theorie voldoende tijd geweest voor de Commissie om haar programma op te stellen en voor ons om er dan kennis van te nemen en uitleg te geven aan de burgers .

(src)="87">I den forbindelse vil jeg minde om beslutningen fra 15. september , hvori der blev henstillet til , at forslaget blev forelagt hurtigst muligt .
(trg)="84"> In dit verband wil ik wijzen op de resolutie van 15 september , waarin de Commissie de aanbeveling kreeg het voorstel zo snel mogelijk in te dienen .

(src)="88">Det , der skete i sidste uge - og som opstod uden for Formandskonferencen , hvor den udelukkende blev brugt til at bekræfte og godkende beslutninger , som var truffet uden for den - skaber et dilemma : Enten er Kommissionen ikke i stand til at fremlægge det program .
(trg)="85"> De gebeurtenissen van de vorige week in de marge van de Conferentie van voorzitters , waarbij de Conferentie van voorzitters alleen maar gebruikt is om elders genomen besluiten te bekrachtigen en te ratificeren , plaatsen ons voor een dilemma : ofwel de Commissie is niet in staat dat programma te presenteren , ofwel , zoals sommigen schijnen te beweren , het Parlement is niet in staat dat programma te behandelen .

(src)="89">( I så fald ville det være passende , at den informerede om det .
(src)="90">Ifølge kommissionsformandens udsagn er de i stand til at gøre det .
(trg)="86"> In het eerste geval zou de Commissie haar onvermogen moeten toelichten , want volgens de voorzitter van de Commissie is de Commissie klaar voor de presentatie .

(src)="91">Eftersom Kommissionen er repræsenteret af næstformanden , fru de Palacio , mener jeg , at det før afstemningen ville være på sin plads at være på det rene med Kommissionens situation , hvad angår dets vilje til at forelægge programmet , ligesom det var blevet aftalt . )
(trg)="87"> Daar de Commissie hier vertegenwoordigd is door haar vice-voorzitter mevrouw de Palacio , denk ik dat het gepast zou zijn om voor wij gaan stemmen van de Commissie te horen hoe het zit met haar bereidheid het programma te presenteren zoals is afgesproken .
(trg)="88"> Naar mijn mening houdt de tweede hypothese in dat wij als Parlement onze verantwoordelijkheid verwaarlozen .

(src)="92">Eller også er Parlamentet ikke i stand til at behandle dette program , som der vist er nogle , der påstår .
(trg)="89"> Volgens een tot nu onbekende procedure krijgen de fracties een week van tevoren - en niet zoals afgesproken één dag van tevoren - de geschreven toespraak over het programma van de Commissie .

(src)="93">Efter min mening ville denne anden hypotese være det samme som at give afkald på vores ansvar som parlament og desuden at indføre en original teori , en ukendt metode , der består i skriftligt at give de politiske grupper kendskab til Kommissionens program en uge før - og ikke dagen før , som det var aftalen - i betragtning af , at lovgivningsprogrammet skal diskuteres i februar , således at vi kunne springe forhandlingen over , fordi pressen og Internettet dagen efter havde givet alle borgerne kendskab til det , og Parlamentet ville ikke længere behøve at bekymre sig om sagen .
(trg)="90"> Bovendien is dit wel een zeer originele thesis , want het wetgevingsprogramma wordt in februari behandeld .
(trg)="91"> Wij zouden dan ook kunnen afzien van het debat over dat programma , daar de dag nadat de fracties het gekregen hebben alle burgers dan via de pers en Internet geïnformeerd zouden zijn en het Parlement niets meer met het onderwerp zou kunnen doen .

(src)="94">Da min gruppe mener , at et parlament er til for at lytte , diskutere og overveje , mener vi , at der ikke er noget som helst , der kan retfærdiggøre denne udsættelse , og vi mener , at hvis Kommissionen er i stand til at gøre det , er der tid nok til , at vi kan genetablere den oprindelige aftale mellem Parlamentet og Kommissionen og handle ansvarligt over for vores medborgere .
(trg)="92"> Daar onze fractie meent dat het de taak is van een parlement om te luisteren , te debatteren en na te denken , geloven wij dat er geen enkele reden is die dit uitstel rechtvaardigt .
(trg)="93"> Ook menen wij dat indien de Commissie in staat is het programma te presenteren , wij zeker nog de tijd hebben om terug te komen op de oorspronkelijke afspraak tussen het Parlement en de Commissie , en tegenover onze medeburgers op verantwoordelijke wijze te werk te gaan .

(src)="95">Derfor går det forslag , som De Europæiske Socialdemokraters Gruppe stiller , og som De har nævnt , ud på , at vi holder fast ved forelæggelsen af Prodi-Kommissionens program for valgperioden på onsdag , og at dette program også omfatter forslaget til administrativ reform , for hvis det ikke bliver sådan , kan vi komme i en paradoksal situation : Med en undskyldning om at der ikke er en tekst , nægtes formanden for Kommissionen på den ene side retten til at tale i Parlamentet , og på den anden side forhindres det , at der finder en forhandling sted om reformen , uden at Parlamentet på forhånd kender de tekster , som den er baseret på .
(trg)="94"> Derhalve doet de Fractie van de Partij van de Europese Sociaal-Democraten het voorstel dat door u genoemd is , mevrouw de Voorzitter , om woensdag de presentatie van het programma voor de hele legislatuur van de Commissie Prodi te handhaven .
(trg)="95"> Bij dat programma hoort ook de administratieve hervorming van de Commissie , want anders zouden wij met een paradoxale situatie te maken kunnen krijgen .

(src)="96">Derfor , fru formand , anmoder jeg Dem om at bede Kommissionen om at udtale sig nu , og at vi derefter går over til afstemning .
(trg)="96"> Onder het voorwendsel dat er geen tekst is , wordt namelijk aan de ene kant de voorzitter van de Commissie het recht ontzegd voor dit Parlement te spreken en wordt er aan de andere kant een debat gehouden over de hervorming , terwijl het Parlement de teksten daarvan niet van tevoren kent .
(trg)="97"> Daarom verzoek ik u , mevrouw de Voorzitter , eerst de Commissie te vragen om haar mening te laten horen en daarna te laten stemmen .

(src)="97">( Bifald fra PSE-gruppen )
(trg)="98"> ( Applaus van de PSE-fractie )

(src)="128">Fru formand , jeg vil gøre det meget klart , at Kommissionen først og fremmest har den største respekt for Parlamentets beslutninger , deriblandt opstillingen af dagsordenen .
(trg)="131"> Mevrouw de Voorzitter , allereerst wil ik duidelijk maken dat de Commissie alle respect heeft voor de besluiten die dit Parlement neemt , met inbegrip van het opstellen van de agenda .

(src)="129">Derfor respekterer vi Parlamentets beslutning , hvad det angår .
(trg)="132"> Derhalve respecteren wij wat het Parlement in dit verband zal besluiten .

(src)="131">Prodi aftalte med Parlamentet at indføre en ny forhandling , som hr .
(src)="132">Barón nok husker , ud over den årlige forhandling om Kommissionens lovgivningsprogram , om hovedlinjerne i aktionerne for den kommende femårsperiode , altså for denne valgperiode .
(trg)="133"> Maar ik wens ook duidelijk te maken dat voorzitter Prodi zich tegenover het Parlement verplicht heeft , zoals de heer Barón in herinnering heeft geroepen , om naast het jaarlijks debat over het wetgevingsprogramma van de Commissie een nieuw debat te houden over de grote lijnen van het beleid voor de komende vijf jaar , dat wil zeggen voor deze hele legislatuur .

(src)="133">Jeg vil sige , fru formand , at denne forhandling i den aftale , som blev indgået i september , adskilte sig fra Kommissionens årlige forelæggelse af programmet for lovgivningen .
(trg)="134"> Ik wil erop wijzen , mevrouw de Voorzitter , dat dat debat zich volgens het in septembere bereikte akkoord zou onderscheiden van het debat over het jaarlijks wetgevingsprogramma van de Commissie .

(src)="134">Og jeg vil sige , fru formand , at vi i Kommissionen er forberedt på og rede til at deltage i den forhandling , når det er belejligt , at vi var rede til at gennemføre den i denne uge , som det var aftalt fra begyndelsen , med udgangspunkt i at den blev forelagt dagen før i en tale til de parlamentariske grupper .
(trg)="135"> Ook wil ik laten weten , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie bereid en klaar zijn om dat debat op het gepaste moment te houden .
(trg)="136"> Wij waren ook klaar voor een debat gedurende deze week , zoals in beginsel was afgesproken , met dien verstande dat de dag voor het debat het woord aan de fracties zou worden gegeven .

(src)="135">Jeg vil derfor gentage , fru formand , at vi for vores del har diskuteret handlingsprogrammet for de kommende fem år , og at vi er rede til , når Parlamentet bestemmer det - i denne uge , hvis det er beslutningen - at komme og forelægge programmet for de kommende fem år og i næste måned programmet for 2000 , hvilket er helt i overensstemmelse med aftalen .
(trg)="137"> Daarom wil ik herhalen , mevrouw de Voorzitter , dat wij als Commissie het beleidsprogramma voor de komende vijf jaar besproken hebben en dat , indien het Parlement zo mocht besluiten - eventueel nog deze week - , wij exact volgens de afspraak klaar zijn om dit programma voor de komende vijf jaar te komen toelichten en om de volgende maand hetzelfde te doen met het programma voor het jaar 2000 .

(src)="141">Fru formand , da jeg kan høre en smule latter fra Socialdemokraterne - jeg har fået fortalt , at brede kredse i Den Socialdemokratiske Gruppe også gerne vil have taget dette punkt af dagsordenen , fordi der ved afstemningen på Formandskonferencen ikke forelå noget votum fra arbejdsgruppen af ansvarlige kolleger i Den Socialdemokratiske Gruppe .
(trg)="143"> Mevrouw de Voorzitter , ik heb wat gelach gehoord van de banken van de socialistische fractie .
(trg)="144"> Ik heb ook gehoord dat veel leden van die fractie dit punt graag van de agenda zouden willen afvoeren , omdat ten tijde van de stemming in de Conferentie van voorzitters het standpunt van de socialistische leden van de werkgroep die zich met deze zaken bezig houdt , nog niet beschikbaar was .

(src)="142">Jeg ved ikke , om denne oplysning er rigtig , men PPE-DE-gruppen ville i hvert fald være taknemmelig , hvis dette punkt blev annulleret , fordi Parlamentet allerede har beskæftiget sig med dette spørgsmål flere gange .
(trg)="145"> Ik weet niet of dat klopt , maar wij als PPE-DE-Fractie zouden dankbaar zijn als dit punt van de agenda zou kunnen worden afgevoerd .
(trg)="146"> Het Parlement heeft zich namelijk al meerdere malen met deze kwestie bezig gehouden .

(src)="143">Der er også truffet beslutninger mod en sådan skat .
(trg)="147"> Er is ook al besloten om deze belasting af te wijzen .

(src)="144">Derfor anmoder min gruppe om , at dette punkt tages af dagsordenen .
(trg)="148"> Daarom vraagt mijn fractie dit punt van de agenda af te voeren .

(src)="145">Tak , hr .
(src)="146">Poettering .
(trg)="149"> Hartelijk dank , mijnheer Poettering .

(src)="147">Vi skal nu høre hr .
(src)="148">Wurtz , der er imod forslaget .
(trg)="150"> We geven nu de heer Wurtz de gelegenheid om zich tegen dit verzoek uit te spreken .

(src)="149">Fru formand , jeg vil først og fremmest fremhæve hr .
(src)="150">Poetterings manglende konsekvens .
(trg)="151"> Mevrouw de Voorzitter , ik wil allereerst benadrukken dat de logica in het betoog van de heer Poettering ver te zoeken is .

(src)="151">For et øjeblik siden belærte han socialdemokraterne , fordi de ville ændre en klar beslutning truffet på Formandskonferencen .
(trg)="152"> Zojuist heeft hij de socialistische fractie de les gelezen omdat deze fractie terugkomt op een besluit dat overduidelijk tijdens de Conferentie van voorzitters is genomen .

(src)="152">Imidlertid gør han det samme .
(trg)="153"> Vervolgens handelt hij op precies dezelfde wijze als deze fractie .

(src)="153">Vi havde en diskussion , vi var alle - på nær PPE-DE-gruppen og Den Liberale Gruppe - enige , og jeg bemærkede endda - som De sikkert husker , kære medformænd - at det ikke drejede sig om , hvorvidt De er for eller imod Tobin-afgiften , men om De turde høre , hvad Kommissionen og Rådet mente om den .
(trg)="154"> Wij hebben over dit vraagstuk gedebatteerd en waren , met uitzondering van de PPE-DE-Fractie en de liberale fractie , allen dezelfde mening toegedaan .
(trg)="155"> Zoals u zich herinnert , heb ik opgemerkt , waarde collega-voorzitters , dat het er niet zozeer toe doet of u voor of tegen de Todin-heffing bent , maar dat u van de Commissie en de Raad durft te verlangen dat ze hun mening over dit vraagstuk kenbaar maken .

(src)="154">Dette er ikke for meget forlangt .
(trg)="156"> Dat is toch niet teveel gevraagd .

(src)="155">Derfor fastholder jeg forslaget om at bevare det mundtlige spørgsmål til Kommissionen og Rådet , således at vi én gang for alle får opklaret , hvilken holdning de to institutioner har til dette ret beskedne forslag , som dog sender et vigtigt signal til befolkningen , navnlig efter fiaskoen i Seattle .
(trg)="157"> Ik herhaal dus mijn voorstel om deze mondelinge vraag aan de Commissie en de Raad te handhaven zodat we voor eens en altijd weten hoe deze twee instellingen over dit relatief eenvoudige verzoek denken .
(trg)="158"> We kunnen zo immers een belangrijk signaal aan de burgers afgeven , zeker na de commotie die na het mislukken van de Conferentie van Seattle is ontstaan .

(src)="156">Vi skal stemme om PPE-DE-gruppens anmodning om , at de mundtlige forespørgsler om kapitalskat tages af dagsordenen .
(trg)="159"> We gaan stemmen over het verzoek van de PPE-DE-Fractie om de mondelinge vragen over hoofdelijke belasting van de agenda te schrappen .