<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="1">
  <w id="1.1">Kompozycja</w>
  <w id="1.2">farmaceutyczna</w>
  <w id="1.3">zawierająca</w>
  <w id="1.4">now</w>
  <w id="1.5">7</w>
  <w id="1.6">-</w>
  <w id="1.7">(</w>
  <w id="1.8">podstawione</w>
  <w id="1.9">)</w>
  <w id="1.10">-8</w>
  <w id="1.11">-</w>
  <w id="1.12">(</w>
  <w id="1.13">podstawione</w>
  <w id="1.14">)</w>
  <w id="1.15">-9</w>
  <w id="1.16">-</w>
  <w id="1.17">(</w>
  <w id="1.18">podstawione</w>
  <w id="1.19">)</w>
  <w id="1.20">-6-demetylo-6-dezoksytetracykliny</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">Cząsteczka</w>
  <w id="2.2">kwasu</w>
  <w id="2.3">nukleinowego</w>
  <w id="2.4">i</w>
  <w id="2.5">kompozycja</w>
  <w id="2.6">do</w>
  <w id="2.7">wykrywania</w>
  <w id="2.8">infekcji</w>
  <w id="2.9">wirusa</w>
  <w id="2.10">zapalenia</w>
  <w id="2.11">wątroby</w>
  <w id="2.12">typu</w>
  <w id="2.13">C</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">Kompozycja</w>
  <w id="3.2">farmaceutyczna</w>
  <w id="3.3">zawierająca</w>
  <w id="3.4">kwas</w>
  <w id="3.5">hialuronowy</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">Nośnik</w>
  <w id="4.2">urządzenia</w>
  <w id="4.3">do</w>
  <w id="4.4">identyfikacji</w>
  <w id="4.5">elektronicznej</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">Składnik</w>
  <w id="5.2">katalizatora</w>
  <w id="5.3">tytanowego</w>
  <w id="5.4">do</w>
  <w id="5.5">polimeryzacji</w>
  <w id="5.6">i</w>
  <w id="5.7">kopolimeryzacji</w>
  <w id="5.8">etylenu</w>
  <w id="5.9">i</w>
  <w id="5.10">sposób</w>
  <w id="5.11">wytwarzania</w>
  <w id="5.12">składnika</w>
  <w id="5.13">katalizatora</w>
  <w id="5.14">tytanowego</w>
  <w id="5.15">do</w>
  <w id="5.16">polimeryzacji</w>
  <w id="5.17">i</w>
  <w id="5.18">kopolimeryzacji</w>
  <w id="5.19">etylenu</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">Podstawione</w>
  <w id="6.2">związki</w>
  <w id="6.3">pirymidynowe</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">Prepolimeryzowany</w>
  <w id="7.2">składnik</w>
  <w id="7.3">katalizatora</w>
  <w id="7.4">tytanowego</w>
  <w id="7.5">do</w>
  <w id="7.6">polimeryzacji</w>
  <w id="7.7">i</w>
  <w id="7.8">kopolimeryzacji</w>
  <w id="7.9">etylenu</w>
  <w id="7.10">i</w>
  <w id="7.11">sposób</w>
  <w id="7.12">wytwarzania</w>
  <w id="7.13">prepolimeryzowanego</w>
  <w id="7.14">składnika</w>
  <w id="7.15">katalizatora</w>
  <w id="7.16">tytanowego</w>
  <w id="7.17">do</w>
  <w id="7.18">polimeryzacji</w>
  <w id="7.19">i</w>
  <w id="7.20">kopolimeryzacji</w>