# no/europat2.xml.gz
# pl/europat2.xml.gz


(src)="1990420"> Nye 7 - ( substituerte ) -8 - ( substituerte ) -9 - ( substituert amino ) -6-demetyl-6-deoksy-tetracykliner , farmasöytiske blandinger inneholdende disse og mellomprodukter i fremstillingen av dem
(trg)="1"> Kompozycja farmaceutyczna zawierająca now 7 - ( podstawione ) -8 - ( podstawione ) -9 - ( podstawione ) -6-demetylo-6-dezoksytetracykliny

(src)="1990667"> FremgangsmÕte for Õ ÷ delegge eksplosiver
(trg)="10"> Sposób niszczenia substancji wybuchowych

(src)="1990670"> Vµske / gass-separator
(trg)="17"> Separator płynu / gazu

(src)="2304834"> Sigarett og varmeelement for bruk i et elektrisk roykesystem
(trg)="19"> Elektryczny układ do palenia , zawierający papieros i zapalniczkę

(src)="3817984"> Stopperstang for a danne et midlertidig rom i en heissjakt .
(trg)="43"> Belka stopująca do tworzenia tymczasowej przestrzeni bezpieczeństwa wewnątrz szybu dźwigowego windy

(src)="4054540"> Dianyl- og arylheteroarylureaderivater som modulatorer for 5-HT2A-serotoninreseptorer nyttig for profylakse og behandling av forstyrrelser forbundet med denne
(trg)="45"> Diarylowe i aryloheteroarylowe pochodne mocznika jako modulatory receptora serotoninowego 5-HT2A użyteczne w profilaktyce i w leczeniu zaburzeń związanych z tym receptorem

(src)="2543078"> Anvendelse ifølge krav 1 eller 2 , hvor molforholdet kalsium til syre er minst 0,4 .
(trg)="84"> Zastosowanie według zastrz .
(trg)="85"> 1 , wktórym wapń występuje wilości co najmniej 0,4 molana mol kwasu .

(src)="2779440"> Blanding ifølge krav 3 eller 4 ,karakterisert vedat det fysiologisk aktive middel er inneholdt i den kontinuerlige fase .
(trg)="109"> Ciekła kompozycja według zastrz .
(trg)="112"> 3 albo 4 , znamienna tym , że środek fizjologicznie aktywny jest zawarty w fazie ciągłej .

(src)="2779445"> Blanding ifølge et hvilket som helst av kraven 1 til 10 ,karakterisert vedat avleveringshastigheten av det fysiologisk aktive middel kan justeres ved å variere forholdet mellom den hydrofile polymer den hydrofobe polymer .
(trg)="109"> Ciekła kompozycja według zastrz .
(trg)="115"> 1 albo 2 , znamienna tym , że szybkość dostarczania fizjologicznie aktywnego środka jest regulowana przez zmianę proporcji polimeru hydrofilowego do polimeru hydrofobowego .

(src)="2779446"> Blanding ifølge krav 13 ,karakterisert vedat fortykningsmidlet er en polymer som er oppløselig både i alkohol og vann .
(trg)="116"> 13 , znamienna tym , że środkiem zagęszczającym jest polimer rozpuszczalny zarówno w alkoholu jak i w wodzie .

(src)="2780845"> Fremgangsmåte ifølge krav 1 eller 2 , karakterisert ved at den organiske forbindelse , beregnet som en monomer , utgjør 10 til 50 molar prosent av totalmengden av de polymeriserbare bestanddelene i reaksjonsblandingen .
(trg)="118"> 1 albo 2 , znamienny tym , że stosuje się związek organiczny , który obliczony jako monomer , stanowi 10 do 50 procent molowych całej ilości związków polimeryzujących w mieszaninie reakcyjnej .

(src)="2780853"> Fremgangsmåte ifølge et hvilket som helst av de foregående krav , karakterisert ved at en sammenføyningsdannende polymerbelegning ( 6 , 14 ) spredes på toppen av det tidligere dannede silisumbaserte væsketette og gasstette sjikt med belegg ( 5,13 ) , idet polymerbelegningen blir anvendt for å lukke en pakning ( 1,10 ) .
(trg)="65"> Sposób według zastrz .
(trg)="121"> 1 albo 4 , znamienny tym , że na powierzchnię utworzonej silikonowej , cieczo- i gazoszczelnej warstwy powłokowej ( 5 , 13 ) nanosi się warstwę polimerową ( 6 , 14 ) , tworzącą złącze , stosowane do zamknięcia opakowania ( 1 , 10 ) .

(src)="2782103"> Isolert polypeptid som kodes for av et lipase-lignende gen , karakterisert ved at polypeptidet
(trg)="122"> Wyizolowany polipeptyd kodowany przez gen białka podobnego do lipazy ( LLG ) , znamienny tym , że

(src)="2782104"> har homologi med humant lipoprotein lipase og hepatisk lipase , og
(trg)="123"> posiada homologię do ludzkiej lipazy lipoproteinowej i lipazy wątrobowej ,

(src)="2782113"> Fremgangsmåte ved testing etter agonister eller antagonister av LLG-aktivitet , karakterisert ved at den omfatter å :
(trg)="132"> Sposób wyszukiwania agonistów lub antagonistów aktywności polipeptydu kodowanego przez gen podobny do lipazy LLG , znamienny tym , że

(src)="2782114"> bringe potensielle agonister eller antagonister i berøring med LLG og et substrat av LLG , og
(trg)="133"> zapewnia się kontakt potencjalnych agonistów lub antagonistów z polipeptydem i substratem polipeptydu , oraz

(src)="2782115"> måle de potensielle agonister eller antagonisters evne til å forsterke eller inhibere LLG-aktivitet , hvor LLG er et polypeptid ifølge krav 1 .
(trg)="134"> mierzy się zdolność potencjalnych agonistów lub antagonistów do wzmacniania lub hamowania aktywności polipeptydu , przy czym polipeptyd jest polipeptydem z zastrz .
(trg)="135"> 2 .

(src)="2782116"> Fremgangsmåte ved enzymatisk hydrolyse av en fosfatidylkolinester , karakterisert ved at den omfatter å bringe fosfatidylkolinesteren i berøring med et polypeptid ifølge et av kravene 1-4 .
(trg)="136"> Sposób enzymatycznej hydrolizy in vitro estru fosfatydylocholiny , znamienny tym , że zapewnia się kontakt estru fosfatydylocholiny z polipeptydem z zastrz .
(trg)="137"> 2 albo 3 .

(src)="2782117"> Anvendelse av polypeptid ifølge kravene 1-6 ved fremstilling av et medikament eller en sammensetning som er egnet til å forbedre serumlipidprofilen hos et menneske eller et dyr som har en uønsket lipid-profil .
(trg)="138"> Zastosowanie polipeptydu z zastrz .
(trg)="139"> 1 do wytwarzania leku do poprawiania profilu lipidów wsurowicy człowieka lub innego zwierzęcia posiadającego niepożądany profil lipidów .

(src)="2306940"> Fremgangsmåte ifølge ethvert av kravene 38-39 ,karakterisert vedat måletrinnet omfatter å måle HIV-infeksjon i cellen .
(trg)="65"> Sposób według zastrz .
(trg)="147"> 18 albo 19 , znamienny tym , że etap pomiarowy obejmuje pomiar infekcji komórki wirusem HIV .

(src)="2311173"> Anvendelse ifølge krav 1 , der sykdommen er valgt fra gruppen bestående av kimcelle-cancere , ovariecancer , cancer i bukspyttkjertelen , brystcancer , lungecancer , hode- og nakkekarcinom , hepatocellulær karcinom , levermetastaser , urogenital og magetarm-kanalcancere , Kaposis sarkom , polycystisk nyresykdom og malaria .
(trg)="84"> Zastosowanie według zastrz .
(trg)="151"> 1 , znamienne tym , że chorobą nowotworową jest choroba wybrana z grupy , składającej się z raka jajnika , raka piersi , raka płuc , raków głowy i szyi , raka komórek wątroby , przerzutów wątrobowych , raków dróg moczowo-płciowych i żołądkowo-jelitowych , mięsaka Kaposiego , choroby nerki wielotorbielowatej i malarii .

(src)="2553269"> Forbindelse , karakterisert vedformelen : der Q har den detaljerte kjemiske struktur : der -R- er en enkeltbinding eller -C ( 0 ) - ( CH2 ) n-C ( 0 ) - og n = 0-7 , R ' er valgt blant gruppen bestående av NH2 , en aromatisk eller hydrogenert 5- eller 6-leddet heterocyklisk forbindelse med minst et ringnitrogen og med en butadiendel bundet til nabokarbonatomer i ringen under dannelse av et bicyklisk system , P er H eller et peptid , forutsatt at når R ' er NH2er R-P forskjellige fra H , og når R-P er H er R ' forskjellig fra NH2 .
(trg)="153"> Związek antracyklinowy o wzorze : -O-R-P ( I ) gdzie Q14 oznacza podstawione w pozycji 14 ugrupowanie Q o ogólnym wzorze gdzie - R- oznacza -C ( O ) - ( CH2 ) n -C ( O ) - , a n = O-7 , Rʹ jest wybrane z grupy zawierającej NH2 , aromatyczny lub uwodorniony 5 lub 6 członowy związek heterocykliczny posiadający co najmniej jeden azot w pierścieniu i taki związek heterocykliczny , który posiada ugrupowanie butadienowe związane z sąsiednimi atomami węgla wymienionego pierścienia z utworzeniem układu dwucyklicznego , a P oznacza ugrupowanie peptydowe , korzystnie analogu LHRH , somatostatyny lub bombezyny .

(src)="2553277"> Anvendelse av forbindelsene ifølge krav 20 og 21 for fremstilling av et preparat for behandling av forskjellige humane tumorer som har reseptorer for LH-RH inkludert bryst- , ovarie- , endometrial- , prostata- , pankreatisk og coloncancere .
(trg)="158"> 13 do wytwarzania leku do leczenia różnych nowotworów ludzkich , które mają receptory dla LH-RH , łącznie z rakami sutka , jajników , śluzówki macicy , prostaty , trzustki i okrężnicy .

(src)="2553278"> Anvendelse av forbindelsene ifølge krav 22-27 for fremstilling av et preparat for behandling av forskjellige humane tumorer som har reseptorer for slike somatostatin-analoger , inkludert bryst- , gastrisk- , pankreatisk- colorektale- og prostatacancere , småcelle- og ikke-småcelle-lungekarsinomer , renalcellekarsinoma , osteosarkomer og hjernetumorer .
(trg)="159"> 14 do wytwarzania leku do leczenia różnych nowotworów ludzkich , posiadających receptory dla takich analogów somatostatyny , łącznie z rakami sutka , jelita , trzustki , okrężnicy i odbytnicy , prostaty , nowotworami płuc małokomórkowymi i nie małokomórkowymi , rakami komórek nerkowych , kostniakomięsakami i nowotworami mózgu .

(src)="2553279"> Anvendelse av forbindelsene ifølge krav 28-31 for fremstilling av et medikament for behandling av forskjellige humane tumorer som har reseptorer for GRP og bombesin-lignende peptider inkludert bryst- , gastriske- , pankreatiske- , colorektale- , prostatacancere , småcelle- og ikke-småcelle-lungekarsinomer og hjernetumorer .
(trg)="160"> 20 do wytwarzania leku do leczenia różnych nowotworów ludzkich , które mają receptory dla GRP i peptydy bombezynopodobne , łącznie z rakami sutka , jelita , trzustki , odbytnicy i okrężnicy , prostaty , nowotworami płuc małokomórkowymi i nie małokomórkowymi oraz nowotworami mózgu .

(src)="2902919"> Glykopeptidantibiotika er en stor klasse substanser enten fremstilt av mikroorganismer , eller fremstilt av mikroorganismer og deretter etterfølgende delvis modifisert .
(trg)="167"> Antybiotyki glikopeptydowe stanowią obszerną grupę substancji wytwarzanych przez drobnoustroje , względnie wytwarzanych przez drobnoustroje i następnie częściowo modyfikowanych .

(src)="2902920"> To av disse , vancomycin og teicoplanin , er solgst som antibakterielle produkter , men mange andre er oppdaget og utvikles videre , særlig på grunn av at resistens mot forskjellige antibiotika kom nærmere sent på 1980-tallet , inkluderende glykopeptidene i seg selv .
(trg)="168"> Dwa z nich , wankomycyna i teikoplanina , są sprzedawane jako środki przeciwbakteryjne , a wiele innych zostało odkrytych i jest w stadium badań rozwojowych , zwłaszcza w związku z pojawieniem się w końcowych latach 1980 oporności na różne antybiotyki , w tym także na glikopeptydy .

(src)="2902921"> Hele klassen av glykopeptidantibiotika er godt beskrevet i " Glycopeptide Antibiotics " , redigert av Ramakrishnan Nagarajan ( Marcel Dekker , Inc . , New York , 1994 ) .
(trg)="169"> Całą grupę antybiotyków glikopeptydowych dokładnie opisano w publikacji „ Glycopeptide Antibiotics " , red. Ramakrishnan Nagarajan ( Marcel Dekker , Inc . , New York , 1994 ) .

(src)="2902924"> Blant disse modifikasjonene er reduktive alkyleringer av reaktive amin ( er ) i glykopeptider .
(trg)="171"> Do takich modyfikacji należy redukcyjne alkilowanie reaktywnych grup aminowych w glikopeptydach .

(src)="2912120"> Referansene angitt ovenfor beskriver den reduktive alkyleringen som innbefatter et første trinn , hvori glykopeptidet omsettes med det respektive aldehydet eller ketonet for å danne en Schiff s base , som i et andre trinn blir redusert til det ønskede alkylerte produktet .
(trg)="173"> W wyżej wymienionych publikacjach opisano redukcyjne alkilowanie obejmujące pierwszy etap , w którym glikopeptyd poddaje się reakcji z odpowiednim aldehydem lub ketonem , z wytworzeniem zasady Schiffa , którą w drugim etapie redukuje się do żądanego alkilowanego produktu .

(src)="2902927"> Referansene angir at hvilket som helst kjemisk reduksjonsmiddel kan anvendes , men referansene foreslår også foretrukkent natriumcyanoborhydrid .
(trg)="175"> We wspomnianych publikacjach podano , że można stosować dowolny chemiczny środek redukujący , ale sugerowano również , że korzystnym środkiem jest cyjanoborowodorek sodu .

(src)="2902929"> Det er noen ganger ønskelig å omsette glykopeptidet regioselektivt , at reaksjonen finner sted bare ved et at de multiple reaksjonsstedene .
(trg)="177"> Czasami pożądane jest poddanie glikopeptydu reakcji w sposób regioselektywny , tak aby reakcja zachodziła tylko w jednym z tych wielu miejsc .

(src)="2902930"> Et eksempel på dette er A82846B .
(trg)="178"> Przykład stanowi A82846B .

(src)="2902931"> Mens derivater alkylert på leucinaminet ( N1 ) og / eller monosakkaridet ( N6 ) er aktive som antibakterielle , foretrekkes alkylering av N4 ( disakkarid ) aminet .
(trg)="179"> Jakkolwiek pochodne alkilowane przy grupie aminowej leucyny ( N1 ) i / lub przy ugrupowaniu monocukru ( N6 ) są aktywnymi środkami przeciwbakteryjnymi , to okazało się , że alkilowanie grupy aminowej N4 ( przy ugrupowaniu dwucukru ) jest korzystne .

(src)="2902932"> Farmasøytisk anvendelse krever en relativt ren form , og foretrekker derfor reaksjoner ved N4reaksjonsstedet for å oppnå et svært rent N4-alkylert produkt .
(trg)="180"> Praktyka farmaceutyczna wymaga stosunkowo czystej postaci , toteż selektywna reakcja w miejscu N4 jest pożądana dla otrzymania N4-alkilowanego produktu o wysokiej czystości .

(src)="2902933"> Den foreliggende oppfinnelsen tilveiebringer en teknikk for å oppnå reaksjon på aminet på et sakkarid i N ^ -posisjonen i glykopeptidantibiotikumet , en teknikk som tidligere verken er foreslått eller beskrevet i noen av de ovennevnte publikasjoner .
(trg)="181"> Sposób według wynalazku umożliwia prowadzenie reakcji selektywnie w odniesieniu do grupy aminowej przy ugrupowaniu cukru w pozycji N4 w antybiotyku glikopeptydowym .

(src)="2902934"> I tilfelle vancomycin , A82846A , A82846B , A82846C og orienticin A , reduserer den foreliggende fremgangsmåten reaktiviteten ved reaksjonssteder N1og N6og derved øker reaksjonsselektiviteten for N4 ( disakkarid ) reaksjonsstedet .
(trg)="182"> W przypadku wankomycyny , A82846A , A82846B , A82846C i orientycyny A sposób według wynalazku zapewnia zmniejszenie reaktywności w miejscach N1 i N6 , a zatem zwiększenie selektywności reakcji na korzyść miejsca N4 ( przy ugrupowaniu dwucukru ) .

(src)="2902935"> Oppfinnelsen forutsetter at det til å begynne med fremstilles et løselig kobberkompleks av glykopeptidet , som deretter blir reduktivt alkylert .
(trg)="183"> Sposób według wynalazku wymaga wstępnego wytworzenia rozpuszczalnego kompleksu miedziowego glikopeptydu , który następnie poddaje się redukcyjnemu alkilowaniu .

(src)="2902936"> Det løselige kobberkomplekset oppnås ved å reagere glykopeptidantibiotikumet med kobber , typisk ved å tilsette en kilde av løselig kobber til en reaksjonsblanding som inneholder glykopeptidantibiotikumet .
(trg)="184"> Rozpuszczalny kompleks miedziowy wytwarza się w reakcji antybiotyku glikopeptydowego z miedzią , zwykle przez dodanie rozpuszczalnego źródła miedzi do mieszaniny reakcyjnej zawierającej antybiotyk glikopeptydowy .

(src)="2902937"> Identiteten av kobberkilden er ikke kritisk , så lenge den er i det minste løselig og ikke har en negativ innflytelse på pH 'en .
(trg)="185"> Rodzaj źródła miedzi nie ma większego znaczenia , pod warunkiem , że jest ono co najmniej częściowo rozpuszczalne i nie wpływa niekorzystnie na wartość pH .

(src)="2902938"> Et slikt kobbersalt kan anvendes i vannfri eller hydratisert form .
(trg)="186"> Taką sól miedzi można stosować w postaci bezwodnej lub uwodnionej .

(src)="2902939"> En foretrukken kobberkilde er kobber ( II ) acetat , mest hensiktsmessig anvendt som hydratet .
(trg)="187"> Korzystnym źródłem miedzi jest octan miedzi ( II ) , najkorzystniej stosowany w postaci hydratu .

(src)="2902940"> Å levere kobber til reaksjonsblandingen resulterer i den begynnende fremstillingen av et kobberkompleks med det glykopeptidantibiotiske utgangsstoffet , typisk med et forhold 1 : 1 .
(trg)="188"> W wyniku wprowadzenia miedzi do mieszaniny reakcyjnej powstaje najpierw kompleks miedzi z wyjściowym antybiotykiem glikopeptydowym , zwykle w stosunku 1 : 1 .

(src)="2902941"> Dette kobberkomplekset av glykopeptidantibiotisk utgangsstoff er et av trekkene av den foreliggende oppfinnelsen .
(trg)="189"> Taki kompleks z miedzią wyjściowego antybiotyku glikopeptydowego jest istotny w sposobie według wynalazku .

(src)="2902944"> Vanlig metanol har gitt høye utbytter , og det er forventet at metanol noe fortynnet med DMF eller DMSO vil tilveiebringe akseptable utbytter .
(trg)="190"> Czysty metanol zapewnia wysoką wydajność , a oczekuje się , że metanol rozcieńczony w pewnym stopniu DMF lub DMSO może również zapewnić uzyskanie dopuszczalnej wydajności .

(src)="2902945"> Andre løsemidler har ikke gitt tilfredsstillende resultater .
(trg)="191"> Inne rozpuszczalniki nie zapewniają uzyskania zadowalających wyników .

(src)="2902946"> Derfor er reaksjonsløsemidlet i det minste hovedsakelig metanol .
(trg)="192"> Z tego względu rozpuszczalnik stosowany w reakcji zawiera co najmniej w przeważającej części metanol .

(src)="2902947"> Reaksjonen bør utføres ved en pH på 6-8 , og foretrukkent ved en pH på 6,3-7,0 .
(trg)="193"> Reakcję należy prowadzić przy pH 6-8 , a korzystnie przy pH 6,3-7,0 .

(src)="2902948"> Mengdene av reaktanter og reagenser som anvendes er ikke kritisk ; mengdene som må til for å maksimere utbyttet av produkt vil variere noe med identiteten av reaktantene .
(trg)="194"> Ilości stosowanych reagentów i odczynników nie mają decydującego znaczenia ; ilości zapewniające maksymalną wydajność produktu będą się nieznacznie zmieniać w zależności od rodzaju reagentów .

(src)="2902949"> Reaksjonen forbruker glykopeptidantibiotikumet og aldehydet eller ketonet i ekvimolare mengder .
(trg)="195"> W trakcie reakcji antybiotyk glikopeptydowy i aldehyd lub keton przereagowują w równomolowych ilościach .

(src)="2902950"> Et svakt overskudd av aldehydet eller ketonet , f. eks .
(src)="2902951"> 1,3 til 1,7 : 1 , er foretrukket .
(trg)="196"> Korzystny jest niewielki nadmiar aldehydu lub ketonu , np. od 1,3 do 1,7 : 1 .

(src)="2902952"> Mengden av glykopeptidantibiotikumet som anvendes må korrigeres for dets renhet .
(trg)="197"> Ilość stosowanego antybiotyku glikopeptydowego należy skorygować z uwzględnieniem jego czystości .

(src)="2902953"> Reaksjonen forbruker en ekvimolar mengde av reduksjonsmidlet .
(trg)="198"> W reakcji bierze udział równomolowa ilość środka redukującego .

(src)="2902954"> Det bør anvendes minst den mengden , og et svakt overskudd er foretrukket .
(trg)="199"> Należy stosować co najmniej taką ilość , a korzystnie niewielki nadmiar .

(src)="2902955"> Mengden av løselig kobber er ikke kritisk når man anvender natriumcyanoborhydrid som reduksjonsmiddel .
(trg)="200"> Ilość rozpuszczalnego źródła miedzi nie ma decydującego znaczenia gdy jako środek redukujący stosuje się cyjanoborowodorek sodu .

(src)="2902956"> Uavhengig av identiteten av reduksjonsmidlet , resulterer den foreliggende fremgangsmåten først i dannelsen av et 1 : 1 kompleks med glykopeptidantibiotikumet ; derfor er kobberet foretrukkent til stede i en mengde omtrent ekvimolart med glykopeptidantibiotikumet .
(trg)="201"> Bez względu na rodzaj stosowanego środka redukującego , w sposobie według wynalazku najpierw powstaje kompleks 1 : 1 z antybiotykiem glikopeptydowym ; z tego względu miedź korzystnie stosuje się w ilości w przybliżeniu równomolowej z antybiotykiem glikopeptydowym .

(src)="2902957"> Mengder over en molar ekvivalent ( i tilfelle pyridin-boran ) eller to molare ekvivalenter ( i tilfelle natriumcyanoborhydrid ) er ikke ønskelig .
(trg)="202"> Ilości przewyższające jeden równoważnik molowy ( w przypadku kompleksu pirydyna-borowodór ) lub dwa równoważniki molowe ( w przypadku cyjanoborowodorku sodu ) są niepożądane .

(src)="2902959"> Metanolvolum relativt til masse glykopeptidantibiotika kan variere fra 50 : 1 til 500 : 1 ; en 100 : 1 fortynning synes å være et anvendelig praktisk forholdstall , selv om høyere fortynninger kan gi svakt høyere utbytter .
(trg)="203"> Stosunek objętości metanolu do masy antybiotyku glikopeptydowego może zmieniać się od 50 : 1 do 500 : 1 , przy czym rozcieńczenie 100 : 1 okazało się użytecznym , praktycznym stosunkiem , choć przy większym rozcieńczeniu można uzyskać nieco wyższą wydajność .

(src)="2902960"> Temperaturen som fremgangsmåten blir utført ved er ikke kritisk .
(trg)="204"> Temperatura , w której prowadzi się process , nie ma decydującego znaczenia .

(src)="2902961"> Reaksjonsblandinger i metanol koker ved ca .
(src)="2902962"> 67 ° C , som på den måten setter den maksimale temperaturen når metanol anvendes som løsemidlet .
(trg)="205"> Mieszaniny reakcyjne zawierające metanol wrzą w temperaturze około 67 ° C , która stanowi maksymalną temperaturę w przypadku stosowania czystego metanolu jako rozpuszczalnika .

(src)="2902963"> Høyere temperaturer er selvfølgelig mulig ved anvendelse av blandinger av metanol eller når reaksjonen foregår under trykk .
(trg)="206"> Możliwa jest oczywiście wyższa temperatura gdy stosuje się mieszaniny metanolu lub przy pracy pod ciśnieniem .

(src)="2902964"> Lavere temperaturer kan tolereres , men foretrukkent ikke lavere enn 45 ° C.
(trg)="207"> Dopuszczalna może być niższa temperatura , jednak korzystnie nie niższa niż około 45 ° C.

(src)="2902971"> Ved å utføre den foreliggende oppfinnelsen blir glykopeptidantibiotikumet og kobber foretrukkent blandet i et løsemiddel , som gir det løselige kobberkomplekset av glykopeptidantibiotikumet , og aldehydet og reaksjonsmidlet blir deretter tilsatt .
(trg)="209"> Realizując sposób według wynalazku antybiotyk glikopeptydowy i źródło miedzi korzystnie miesza się w rozpuszczalniku , z wytworzeniem rozpuszczalnego kompleksu miedzowego antybiotyku glikopeptydowego , po czym dodaje się aldehyd i środki redukujące .

(src)="2902972"> Imidlertid er den nøyaktige rekkefølgen av tilsetting ikke kritisk .
(trg)="210"> Jednak dokładna kolejność dodawania składników nie ma decydującego znaczenia .

(src)="2902973"> Porsjonsvis tilsetting av reduksjonsmiddel er foretrukket , og kreves for gode resultater når pyridin-boran kompleks anvendes som reduksjonsmiddel .
(trg)="211"> Środek redukujący korzystnie dodaje się porcjami , co jest niezbędnym warunkiem uzyskania dobrych wyników w przypadku stosowania kompleksu pirydyna-borowodór jako środka redukującego .

(src)="2902974"> Reaksjonen fortsetter i en periode , hvoretter produktet blir dannet og kan separeres fra reaksjonsblandingen .
(trg)="212"> Reakcję kontynuuje się przez okres czasu , w którym powstaje produkt , który można następnie wydzielić z mieszaniny reakcyjnej .

(src)="2902976"> Dette reagenset forbruker restaldehyd eller keton og hindrer derved ytterligere uønskede reaksjoner .
(trg)="213"> Odczynnik ten przereagowuje z resztkami aldehydu lub ketonu , co zapobiega dalszym niepożądanym reakcjom .

(src)="2902977"> Produktet isoleres fra reaksjonsblandingen som et kobberkompleks av det alkylerte glykopeptidet .
(trg)="214"> Produkt wyodrębnia się z mieszaniny reakcyjnej w postaci miedziowego kompleksu alkilowanego glikopeptydu .

(src)="2902978"> Isolering oppnås ved konsentrering av reaksjonsblandingen og presipitering av komplekset ved tilsetting av et antiløsemiddel slik som etylacetat , aceton , 1-propanol , isopropylalkohol , eller foretrukkent acetonitril .
(trg)="215"> Kompleks wyodrębnia się przez zatężenie mieszaniny reakcyjnej i wytrącenie kompleksu przez dodanie nierozpuszczalnika , takiego jak octan etylu , aceton , 1-propanol , alkohol izopropylowy , a korzystnie acetonitryl .

(src)="2902982"> En ytterligere porsjon natriumcyanoborhydrid ( 84 mg , 1,3 mmol ) ble tilsatt og blandingen ble varmet 3 timer lenger til refluks .
(trg)="216"> Dodano kolejną porcję cyjanoborowodorku sodu ( 84 mg , 1,3 mmola ) i mieszaninę ogrzewano jeszcze przez 3 godziny w temperaturze wrzenia w warunkach powrotu skroplin .

(src)="2902983"> En siste porsjon natriumcyanoborhydrid ( 84 mg , 1,34 mmol ) ble tilsatt og varming til refluks ble fortsatt i ytterligere 17 timer .
(trg)="217"> Dodano ostatnią porcję cyjanoborowodorku sodu ( 84 mg , 1,34 mmola ) i ogrzewanie w temperaturze wrzenia w warunkach powrotu skroplin kontynuowano dodatkowo przez 17 godzin .

(src)="2902984"> Den klare farveløse løsningen ble avkjølt til omgivelsestemperatur og konsentrert til 130 ml på rotasjonsfordamper .
(trg)="218"> Klarowny bezbarwny roztwór ochłodzono do temperatury otoczenia i zatężono do 130 ml w wyparce obrotowej .

(src)="2902985"> Produktet presipiterte ved tilsetting av 200 ml isopropylalkohol i løpet av 2 timer .
(trg)="219"> Produkt wytrącono przez dodanie 200 ml alkoholu izopropylowego w ciągu 2 godzin .

(src)="2902986"> Etter avkjøling til 0 ° C og røring i 1 time , ga filtrering N4 - ( 4 - ( 4-klorofenyl ) benzyl ) A82846B som et hvitt fast stoff ( 5,61 g , 49,3 % virkestyrke , 2,77 bg , 53,7 % ) .
(trg)="220"> Po ochłodzeniu do 0 ° C , mieszaniu przez 1 godzinę i przesączeniu otrzymano N4 - ( 4 - ( 4-chlorofenylo ) benzylo ) -A82846B w postaci białej substancji stałej ( 5,61 g , 49,3 % aktywności , 2,77 g sc , 53,7 % ) .

(src)="2902987"> Natriumcyanoborhydrid ( 20 mg , 0,32 mmol ) ble tilsatt og løsningen varmet til refluks i 23 timer .
(trg)="221"> Dodano cyjanoborowodorku sodu ( 20 mg , 0,32 mmola ) i roztwór ogrzewano w temperaturze wrzenia w warunkach powrotu skroplin przez 23 godziny .

(src)="2902988"> Den klare purpurfarvede løsningen ble avkjølt til omgivelsestemperatur og 12 % natriumborhydrid i vandig 14 M natriumhydroksid ( 0,03 ml , 0,14 mmol ) ble tilsatt .
(trg)="222"> Klarowny purpurowy roztwór ochłodzono do temperatury otoczenia i dodano 12 % borowodorku sodu w wodnym 14M roztworze wodorotlenku sodu ( 0,03 ml , 0,14 mmola ) .

(src)="2902989"> En dråpe eddiksyre ble tilsatt for å justere pF en til løsningen til 7,3 .
(trg)="223"> Dodano 1 kroplę kwasu octowego w celu doprowadzenia odczynu roztworu do pH 7,3 .

(src)="2902990"> En ytterligere porsjon 12 % natriumborhydrid i vandig 14 M natriumhydroksid ( 0,23 ml , 0,10 mmol ) ble tilsatt , fulgt av en dråpe eddiksyre for å opprettholde løsningens pH ved 7,3 .
(trg)="224"> Dodano kolejną porcję 12 % borowodorku sodu w wodnym 14M roztworze wodorotlenku sodu ( 0,23 ml , 0,10 mmola ) , a następnie 1 kroplę kwasu octowego w celu utrzymania odczynu roztworu pH 7,3 .

(src)="2902991"> Blandingen ble rørt ved omgivelsestemperatur i 1 time og konsentrert til 12 ml på rotasjonsfordamper .
(trg)="225"> Mieszaninę mieszano w temperaturze otoczenia przez 1 godzinę i zatężono do 22 ml w wyparce obrotowej .

(src)="2902992"> Produktet presipiterte ved tilsetting av 25 ml acetonitril i løpet av 20 minutter .
(trg)="226"> Produkt wytrącono przez dodanie 25 ml acetonitrylu w ciągu 20 minut .

(src)="2902993"> Etter røring i 20 minutter ved omgivelsestemperatur , ga filtrering kobberkomplekset av N4 - ( 4 - ( 4-klorofenyl ) benzyl ) A82846B som et purpurfarvet fast stoff ( 0,58 g , virkestyrke 59,5 % , 0,35 bg , 80,3 % ) .
(trg)="227"> Po mieszaniu przez 20 minut w temperaturze otoczenia i przesączeniu otrzymano kompleks miedziowy N4 - ( 4 - ( 4-chlorofenylo ) benzylo ) -A82846B w postaci purpurowej substancji stałej ( 0,58 g , aktywność 59,5 % , 0,35 g sc , 80,3 % ) .

(src)="2902994"> Etter røring ved omgivelsestemperatur i 15 minutter , ble 4 ' -kloro-4-bifenylkarboksaldehyd ( 0,95 g , 4,4 mmol ) og natriumcyanoborhydrid ( 0,27 g , 4,3 mmol ) tilsatt og blandingen ble varmet til refluks i 24 timer .
(trg)="228"> Po mieszaniu w temperaturze otoczenia przez 15 minut dodano 4 ' -chloro-4-bifenylokarboaldehydu ( 0,95 g , 4,4 mmola ) i cyjanoborowodorku sodu ( 0,27 g , 4,3 mmola ) i mieszaninę ogrzewano w temperaturze wrzenia w warunkach powrotu skroplin przez 24 godziny .

(src)="2903004"> Etter røring ved omgivelsestemperatur i 15 minutter , ble 4 ' -kloro-4-bifenylkarboksaldehyd ( 0,85 g , 3,9 mmol ) og natriumcyanoborhydrid ( 84 mg , 1,3 mmol ) tilsatt og blandingen ble varmet til refluks i 3 timer .
(trg)="230"> Po mieszaniu w temperaturze otoczenia przez 15 minut dodano 4 ' -chloro-4-bifenylokarboaldehydu ( 0,85 g , 3,9 mmola ) i cyjanoborowodorku sodu ( 84 mg , 1,3 mmola ) i mieszaninę ogrzewano w temperaturze wrzenia w warunkach powrotu skroplin przez 3 godziny .

(src)="2903009"> En sluttporsjon natriumcyanoborhydrid ( 84 mg , 1,3 mmol ) ble tilsatt og vanning til refluks fortsatte i ytterligere 16 timer .
(trg)="231"> Dodano ostatnią porcję cyjanoborowodorku sodu ( 84 mg , 1,3 mmola ) i ogrzewanie w temperaturze wrzenia w warunkach powrotu skroplin kontynuowano dodatkowo przez 16 godzin .