<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
 <s id="1">
  <w id="1.1">DERIVATI</w>
  <w id="1.2">TETRAZOLA</w>
  <w id="1.3">I</w>
  <w id="1.4">POSTUPCI</w>
  <w id="1.5">LIJEČENJA</w>
  <w id="1.6">METABOLIČKI</w>
  <w id="1.7">PRIPADAJUĆIH</w>
  <w id="1.8">POREMEĆAJA</w>
</s>
 <s id="2">
  <w id="2.1">SUSTAV</w>
  <w id="2.2">STRUKTURALNIH</w>
  <w id="2.3">ELEMENATA</w>
  <w id="2.4">ZA</w>
  <w id="2.5">FORMIRANJE</w>
  <w id="2.6">ZIDOVA</w>
  <w id="2.7">OD</w>
  <w id="2.8">STAKLENIH</w>
  <w id="2.9">BLOKOVA</w>
</s>
 <s id="3">
  <w id="3.1">NOVI</w>
  <w id="3.2">SPOJEVI</w>
  <w id="3.3">S</w>
  <w id="3.4">14</w>
  <w id="3.5">I</w>
  <w id="3.6">15-ČLANIM</w>
  <w id="3.7">PRSTENOVIMA</w>
</s>
 <s id="4">
  <w id="4.1">POSTUPAK</w>
  <w id="4.2">DOBIVANJA</w>
  <w id="4.3">SUPSTITUIRANIH</w>
  <w id="4.4">5-AMINOPIRAZOLO</w>
  <w id="4.5">[</w>
  <w id="4.6">4,3-e</w>
  <w id="4.7">]</w>
  <w id="4.8">-1,2,4-TRIAZOLO</w>
  <w id="4.9">[</w>
  <w id="4.10">1,5-c</w>
  <w id="4.11">]</w>
  <w id="4.12">PIRIMIDINA</w>
</s>
 <s id="5">
  <w id="5.1">PIĆA</w>
  <w id="5.2">I</w>
  <w id="5.3">PREHRAMBENI</w>
  <w id="5.4">ARTIKLI</w>
  <w id="5.5">OTPORNI</w>
  <w id="5.6">NA</w>
  <w id="5.7">PROMJENE</w>
  <w id="5.8">AROME</w>
  <w id="5.9">INDUCIRANE</w>
  <w id="5.10">SVJETLOM</w>
  <w id="5.11">,</w>
  <w id="5.12">POSTUPCI</w>
  <w id="5.13">ZA</w>
  <w id="5.14">IZRADU</w>
  <w id="5.15">ISTIH</w>
  <w id="5.16">,</w>
  <w id="5.17">I</w>
  <w id="5.18">PRIPRAVCI</w>
  <w id="5.19">ZA</w>
  <w id="5.20">DAVANJE</w>
  <w id="5.21">TAKVE</w>
  <w id="5.22">OTPORNOSTI</w>
</s>
 <s id="6">
  <w id="6.1">AZABICIKLIČKI</w>
  <w id="6.2">HETEROCIKLI</w>
  <w id="6.3">KAO</w>
  <w id="6.4">MODULATORI</w>
  <w id="6.5">KANABINOID</w>
  <w id="6.6">RECEPTORA</w>
</s>
 <s id="7">
  <w id="7.1">SUPSTITUIRANI</w>
  <w id="7.2">DIKETOPIPERAZINI</w>
  <w id="7.3">I</w>
  <w id="7.4">NJIHOVA</w>
  <w id="7.5">UPOTREBAKAO</w>
  <w id="7.6">OKSITOCINSKI</w>
  <w id="7.7">ANTAGONISTI</w>
</s>
 <s id="8">
  <w id="8.1">TABLETE</w>
  <w id="8.2">VENLAFAKSIN</w>
  <w id="8.3">HIDROKLORIDA</w>
</s>
 <s id="9">
  <w id="9.1">SKLOP</w>
  <w id="9.2">INVERTIRAJUĆE</w>
  <w id="9.3">RUKE</w>
  <w id="9.4">ZA</w>
  <w id="9.5">STROJ</w>
  <w id="9.6">ZA</w>
  <w id="9.7">OBLIKOVANJE</w>