# hr/europat2.xml.gz
# pl/europat2.xml.gz


(src)="17"> DERIVATI DIARIL I ARILHETEROARIL UREE KAO MODULATORI 5-HT2A SEROTONIN RECEPTORA KORISNI ZA PROFILAKSU I LIJEČENJE POREMEĆAJA POVEZANIH S NJIMA
(trg)="45"> Diarylowe i aryloheteroarylowe pochodne mocznika jako modulatory receptora serotoninowego 5-HT2A użyteczne w profilaktyce i w leczeniu zaburzeń związanych z tym receptorem

(src)="47"> UREĐAJ , POSTUPAK I SUSTAV ZA NANOŠENJE SUPSTANCI NA NEPOŽNJEVENU ILI POŽNJEVENU KRUPNU STOČNU HRANU , ZRNJE I USJEVE
(trg)="54"> Urządzenie , sposób i układ do nanoszenia substancji na ziemiopłody paszowe , zbożowe i płody rolne , przed zbiorem lub po zbiorze

(src)="29804"> i farmaceutski prihvatljiv nosač .
(trg)="131"> 22 oraz dopuszczalny farmaceutycznie nośnik .

(src)="10"> POSTUPAK ZA PROIZVODNJU MIKROFLUIDNIH NAPRAVA OD PLOČASTE KOMPOZITNE STRUKTURE
(trg)="4051"> Sposób wytwarzania mikroukładów cieczowych ze struktury kompozytowej o kształcie płytki

(src)="5"> PIĆA I PREHRAMBENI ARTIKLI OTPORNI NA PROMJENE AROME INDUCIRANE SVJETLOM , POSTUPCI ZA IZRADU ISTIH , I PRIPRAVCI ZA DAVANJE TAKVE OTPORNOSTI
(trg)="4113"> Napoje i artykuły spożywcze oporne na zmiany smaku wywołane światłem , sposób ich wytwarzania , oraz kompozycje nadające im taką odporność

(src)="15"> POSTUPAK ZA PROIZVODNJU ČELIČNIH TRAKA POGODNIH ZA STAVLJANJE ZAŠTITNOG SLOJA OTPORNOG NA OKSIDACIJU
(trg)="4126"> Sposób wytwarzania taśm stalowych nadających się do przeciwutleniającego powlekania powierzchniowego

(src)="52"> FORMULACIJA OTOPINE ERITROPOETINA
(trg)="4140"> Preparat roztworu erytropoetyny

(src)="16"> SELEKTIVNI MODULATORI RECEPTORA AKTIVIRANOG PEROKSISOMSKIM PROLIFERATOROM
(trg)="4168"> Selektywne modulatory receptorów aktywowanych przez proliferatory peroksysomów

(src)="23"> PRIPREMA ALDESLEUKINA ZA FARMACEUTSKU UPORABU
(trg)="4169"> Przygotowywanie aldesleukiny do zastosowania farmaceutycznego

(src)="20"> ( 3-OKSO-3,4-DIHIDRO-KIINOKSALIN-2-IL-AMINO ) -BENZAMIDNI DERIVATI I SRODNI SPOJEVI KAO INHIBITORI GLIKOGEN-FOSFORILAZE ZA LIJEČENJE DIJABETESA I PRETILOSTI
(trg)="4186"> Pochodne ( 3-okso-3,4-dihydrochinoksalin-2-yloamino ) benzamidu i związki pokrewne jako inhibitory fosforylazy glikogenowej do leczenia cukrzycy i otyłości

(src)="38"> INHIBITORI DPP-IV
(trg)="7074"> Inhibitory DPP-IV

(src)="94"> MELDONIJEVE SOLI , POSTUPCI ZA NJIHOVU PRIPRAVU I FARMACEUTSKI SASTAV NA NJIHOVOJ OSNOVI
(trg)="7099"> Sole meldonium , sposób ich wytwarzania i kompozycja farmaceutyczna na ich podstawie

(src)="105"> SUSTAV ZA PRIKUPLJANJE OTPADA S POBOLJŠANIM SPREZANJEM
(trg)="7106"> Układ gromadzenia odpadów ze środkami sprzęgającymi

(src)="25"> STEROIDI MIJEŠANOG ANDROGENOG I PROGESTAGENOG PROFILA
(trg)="7118"> Steroidy o mieszanym profilu aktywności androgennej i progestagennej

(src)="40"> METODA ZA PROIZVODNJU PRIRODNE ENERGIJE IZ OTPADA
(trg)="7128"> Sposób wytwarzania naturalnej energii z odpadów

(src)="50"> SPOJEVI I POSTUPCI ZA INHIBICIJU NAPREDOVANJA MITOZE S POMOĆU INHIBICIJE AURORA KINAZE
(trg)="7136"> Związki i sposoby do inhibicji postępu mitozy przez hamowanie kinazy Aurora

(src)="63"> ČAHURA S VANJSKIM BRTVENIM MATERIJALOM KOJI JE POD TLAKOM FLUIDA
(trg)="7154"> Kapsuła z zewnętrznym materiałem uszczelniającym poddawanym ciśnieniu płynu

(src)="21"> DVOJNI NK1 / NK3 ANTAGONISTI ZA LIJEČENJE SHIZOFRENIJE
(trg)="7178"> Podwójni antagoniści NK1 / NK3 do leczenia schizofrenii

(src)="56"> ALKALNE SOLI INHIBITORA PROTONSKE PUMPE
(trg)="7181"> Sole alkaiczne inhibitorów pompy protonowej

(src)="158"> SINERGISTIČKI ANTIFUNGALNI DDAC SASTAVI
(trg)="7204"> Synergiczne kompozycje przeciwgrzybiczne zawierające DDAC

(src)="68"> SPOJEVI BIFENILA KORISNI KAO ANTAGONISTI MUSKARINSKOG RECEPTORA
(trg)="7256"> Związki bifenylowe użyteczne jako antagoniści receptorów muskarynowych

(src)="684"> SUPSTITUIRANI DERIVATI MORFOLINA I TIOMORFOLINA
(trg)="7257"> Podstawione morfolinowe i tiomorfolinowe pochodne

(src)="67"> SUHI PRAH KOJI SADRŽI NATRIJ LEVOTIROKSIN PRIMIJENJEN PUTEM INHALATORA
(trg)="7283"> Suchy proszek zawierający sól sodową lewotyroksyny podawany przez inhalator

(src)="83"> PALETA ZA SKLADIŠTENJE I TRANSPORTIRANJE ROBA
(trg)="7289"> Paleta do magazynowania i transportowania towarów

(src)="74"> PRIPREMA PEPTIDA SOMATOSTATINA
(trg)="7321"> Wytwarzanie peptydów somatostatyny

(src)="102"> -FLUORO-PIPERIDINI KAO NMDA / NR2B ANTAGONISTI
(trg)="7322"> -Fluoro-piperydyny jako antagoniści NMDA / NR2B

(src)="109"> POSTUPAK POVEĆANJA PROIZVODNJE NAFTE VISOKE VISKOZNOSTI I UREĐAJ ZA NJEGOVU PRIMJENU
(trg)="7350"> Sposób intensyfikacji wydobycia ropy naftowej o dużej lepkości oraz urządzenie do jego realizacji

(src)="44"> NOVI DERIVATI 4-BENZILIDEN-PIPERIDINA
(trg)="7364"> Nowe pochodne 4-benzylidenopiperydyny

(src)="13981"> INHIBITORI KINAZE P70 S6
(trg)="7366"> Inhibitory kinazy

(src)="100"> MODULARNI SUSTAV ZA KONSTRUKCIJU POTPORE NADZEMNIH ŽICA I / ILI TEMELJA POTPORNIH STUPOVA
(trg)="7375"> Modułowy system do budowy fundamentów dla dźwigarów przewodów napowietrznych i / lub dla pali wsporczych

(src)="107"> DERIVATI N-PIROLIDIN-3-IL AMIDA KAO INHIBITORI PONOVNOG UNOSA SEROTONINA I NORADRENALINA
(trg)="7394"> Pochodne n-pirolidyn-3-yloamidu jako inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny

(src)="60"> STANICE OLFAKTORNOG GLIJALNOG OMOTAČA REVERZIBILNO UČINJENE BESMRTNIM I NJIHOVA UPORABA ZA POTICANJE REGENERACIJE ŽIVACA
(trg)="7433"> Odwracalnie immortalizowane glejowe komórki węchowe i ich zastosowanie do promowania neuroregeneracji

(src)="160"> ANTITUMORSKI SPOJEVI NA BAZI KAHALALIDA F
(trg)="7438"> Przeciwnowotworowe związki na bazie kahalalidu F

(src)="66"> UPORABA SUPSTITUIRANIH KINOLINSKIH DERIVATA ZA TRETMAN BOLESTI UZROKOVANIH MIKOBAKTERIJAMA OTPORNIMA NA LIJEKOVE
(trg)="7456"> Zastosowanie podstawionych pochodnych chinoliny do leczenia chorób wywoływanych przez prątki lekooporne

(src)="101"> DERIVATI 1-FENILALKANKARBOKSILNIH KISELINA ZA TRETMAN NEURODEGENERATIVNIH BOLESTI
(trg)="7464"> Pochodne kwasów 1-fenyloalkanokarboksylowych do leczenia chorób neurodegeneracyjnych

(src)="6737"> DERIVATI KINOLINA KAO INHIBITORI FOSFODIESTERAZA
(trg)="7483"> Pochodne chinolinowe jako inhibitory fosfodiesteraz

(src)="24"> TERAPEUTSKA ČARAPA I POSTUPAK ZA NJEZINU PROIZVODNJU KRUŽNIM STROJEM ZA PLETENJE ČARAPA
(trg)="7524"> Terapeutyczny wyrób pończoszniczy i sposób wytwarzania terapeutycznego wyrobu pończoszniczego przy użyciu dziewiarki okrągłej

(src)="39"> DERIVATI TROPANA SUPSTITUIRANI IMIDAZOPIRIDINOM SANTAGONISTIČKIM DJELOVANJEM NA CCR5 RECEPTOR ZA LIJEČENJE HIV-A I UPALA
(trg)="7534"> PODSTAWIONE IMIDAZOPIRYDYNĄ POCHODNE TROPANU O AKTYWNOŚCI ANTAGONISTY RECEPTORA CCR5 DO LECZENIA HIV I STANU ZAPALNEGO

(src)="103"> INHIBITORI DIPEPTIDIL PEPTIDAZE
(trg)="7566"> Inhibitory peptydazy dipeptydylowej

(src)="683"> SUPSTITUIRANI PIRIDINIL I PIRIMIDINIL DERIVATI KAO MODULATORI METABOLIZMA I LIJEČENJE POREMEĆAJA POVEZANIH S ISTIMA
(trg)="7580"> Podstawione pochodne pirydynylowe i pirymidynylowe jako modulatory metabolizmu i leczenie zaburzeń z tym związanych

(src)="96"> SATRAPLATIN ZA LIJEČENJE REZISTENTNIH ILI REFRAKTORNIH TUMORA
(trg)="7628"> Satraplatyna do leczenia odpornych i opornych nowotworów

(src)="58"> PIROLIDINSKI DERIVATI KAO LIGANDI HISTAMINSKIH RECEPTORA
(trg)="7634"> Pochodne pirolidyny jako ligandy receptorów histaminowych

(src)="82"> NOVA KOMBINACIJA ANTIKOLINERGIKA I BETA MIMETIKA ZA LIJEČENJE RESPIRATORNIH BOLESTI
(trg)="7643"> Nowe połączenie środków antycholinergicznych i beta-mimetyków do leczenia chorób układu oddechowego

(src)="106"> ARIL-PIRIDIN DERIVATI KAO INHIBITORI 11-BETA-HSD1
(trg)="7648"> Pochodne arylopirydyny jako inhibitory 11-beta-HSD1

(src)="61705"> ili spoj izabran između :
(trg)="7843"> Związek wybrany z grupy obejmującej :

(src)="97"> NOVI POLIMORFI OLANZAPIN KLOROVODIKA
(trg)="15607"> Nowe formy polimorficzne chlorowodorku olanzapiny

(src)="162"> VRUĆE VALJANE MAGNETSKE ČELIČNE TRAKE POSEBNO POGODNE ZA PROIZVODNJU ELEKTROMAGNETSKIH PAKETA
(trg)="15640"> Walcowana na gorąco taśma ze stali magnetycznej , szczególnie nadająca się do produkcji elektromagnetycznych elementów uwarstwionych

(src)="222"> UPORABA MODIFICIRANIH CIKLOSPORINA ZA LIJEČENJE HCV POREMEĆAJA
(trg)="15643"> Zastosowanie zmodyfikowanych cyklosporyn do leczenia schorzeń wywołanych przez HCV

(src)="14057"> KOMBINACIJE KOJE SADRŽE ANTIMUSKARINSKA SREDSTVA I BETA-ADRENERGIÄŚKE AGONISTE
(trg)="15686"> Kombinacje obejmujące środki przeciwmuskarynowe i kortikosteroidy

(src)="92"> DERIVATI ARILOKSIETILAMINA S KOMBINACIJOM DJELOMIČNOG AGONIZMA DOPAMINSKIH D2 RECEPTORA I INHIBICIJE PONOVNOG UNOSA SEROTONINA
(trg)="15709"> Pochodne fenylopiperazyny o połączonym działaniu częściowego agonisty receptora dopaminowego D2 i hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny

(src)="209"> INJEKTIBILNE TEKUĆE FORMULACIJE PARACETAMOLA
(trg)="15739"> Iniekcyjny ciekły produkt leczniczy zawierający paracetamol

(src)="194"> IZOKINOLINSKI DERIVATI
(trg)="15755"> Pochodne izochinoliny

(src)="206"> NOVI DERIVATI BENZIMIDAZOLA
(trg)="15777"> NOWE POCHODNE BENZIMIDAZOLU

(src)="115"> PIRIMIDIN-2,4-DIONSKI DERIVATI KAO ANTAGONISTI RECEPTORA GONADOTROPIN-OSLOBAĐAJUĆEG HORMONA
(trg)="15785"> Pochodne pirymidyno-2,4-dionu jako antagoniści receptora hormonu uwalniającego gonadotropiny

(src)="223"> REMEN ZA LIJEVANJE NEŽELJEZNIH I LAKIH METALA I UREĐAJ ZA TU SVRHU
(trg)="15810"> Odlewanie taśmowe metali nieżelaznych i lekkich oraz urządzenie do tego celu

(src)="134"> UREĐAJ I POSTUPAK ZA DEKONTAMINACIJU ZRAKA
(trg)="15848"> Urządzenie i sposób do odkażania powietrza

(src)="200"> KOMBINACIJSKA TERAPIJA ZA LIJEČENJE DIJABETESA I STANJA POVEZANIH S NJIM , TE ZA LIJEČENJE STANJA KOJA SE POBOLJŠAVAJU POVEĆANJEM NIVOA GLP-1 U KRVI
(trg)="15855"> Leczenie skojarzone cukrzycy i związanych z nią stanów oraz do leczenia stanów łagodzonych przez podwyższenie poziomu GLP-1 we krwi

(src)="240"> PEGILIRANI LIPOZOMALNI DOKSORUBICIN U KOMBINACIJI SA EKTEINESCIDINOM 743
(trg)="15868"> Pegylowana liposomalna doksorubicyna w kombinacji z ekteinascydyną 743

(src)="6834"> METODA ZA LIJEÄŚENJE ATEROSKLEROZE , DISLIPIDEMIJA I SRODNIH STANJA
(trg)="15914"> Sposób leczenia miażdżycy naczyń , dyslipidemii i związanych z nimi dolegliwości oraz kompozycje farmaceutyczne

(src)="13776"> ANTAGONISTI RECEPTORA ZA CGRP
(trg)="15916"> Antagoniści receptora CGRP

(src)="153"> KOMBINACIJA ET-743 S PROLIJEKOVIMA 5-FLUOROURACILA ZA LIJEČENJE RAKA
(trg)="15926"> Połączenie ET-743 z pro lekami 5-fluorouracylu do leczenia raka

(src)="170"> LIJEČENJE GLJIVIČNIH INFEKCIJA
(trg)="15946"> Leczenie infekcji grzybiczych

(src)="124"> ELEKTRIČNO VODLJIVA , ELASTIČNO RASTEZLJIVA HIBRIDNA PREĐA , POSTUPAK ZA NJENU PROIZVODNJU I TEKSTILNI PROIZVOD S HIBRIDNOM PREĐOM OVE VRSTE
(trg)="15954"> Przewodząca elektrycznie , rozciągliwa elastycznie hybrydowa przędza , sposób jej wytwarzania i wyrób tekstylny z hybrydową przędzą tego rodzaju