<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<text>
<s id="1">
 <w id="w1.1">28</w> 
 <w id="w1.2">lutego</w> 
 <w id="w1.3">2020</w> 
 <w id="w1.4">Rada</w> 
 <w id="w1.5">Federacyjna</w> 
 <w id="w1.6">podjęła</w> 
 <w id="w1.7">decyzję</w> 
 <w id="w1.8">o</w> 
 <w id="w1.9">zakazaniu</w> 
 <w id="w1.10">wszelkich</w> 
 <w id="w1.11">zgromadzeń</w> 
 <w id="w1.12">więcej</w> 
 <w id="w1.13">niż</w> 
 <w id="w1.14">1000</w> 
 <w id="w1.15">osób</w>
 <w id="w1.16">.</w>
</s>
 
<s id="2">
 <w id="w2.1">Program</w> 
 <w id="w2.2">Narodów</w> 
 <w id="w2.3">Zjednoczonych</w> 
 <w id="w2.4">ds.</w> 
 <w id="w2.5">Rozwoju</w>
 <w id="w2.6">.</w>
</s>
 
<s id="3">
 <w id="w3.1">Często</w> 
 <w id="w3.2">występują</w> 
 <w id="w3.3">efekty</w> 
 <w id="w3.4">uboczne</w> 
 <w id="w3.5">leczenia</w>
 <w id="w3.6">;</w> 
 <w id="w3.7">połowa</w> 
 <w id="w3.8">leczonych</w> 
 <w id="w3.9">cierpi</w> 
 <w id="w3.10">z</w> 
 <w id="w3.11">powodu</w> 
 <w id="w3.12">objawów</w> 
 <w id="w3.13">grypopodobnych</w>
 <w id="w3.14">,</w> 
 <w id="w3.15">a</w> 
 <w id="w3.16">jedna</w> 
 <w id="w3.17">trzecia</w> 
 <w id="w3.18">ma</w> 
 <w id="w3.19">problemy</w> 
 <w id="w3.20">emocjonalne</w>
 <w id="w3.21">.</w>
</s>
 
<s id="4">
 <w id="w4.1">Te</w> 
 <w id="w4.2">potencjalne</w> 
 <w id="w4.3">nowe</w> 
 <w id="w4.4">leki</w> 
 <w id="w4.5">są</w> 
 <w id="w4.6">rezultatem</w> 
 <w id="w4.7">pełniejszego</w> 
 <w id="w4.8">zrozumienia</w> 
 <w id="w4.9">istoty</w> 
 <w id="w4.10">wirusowego</w> 
 <w id="w4.11">zapalenia</w> 
 <w id="w4.12">wątroby</w> 
 <w id="w4.13">typu</w> 
 <w id="w4.14">C.</w>
</s>
 
<s id="5">
 <w id="w5.1">Ponad</w> 
 <w id="w5.2">1</w>
 <w id="w5.3">/</w>
 <w id="w5.4">3</w> 
 <w id="w5.5">ludzkiej</w> 
 <w id="w5.6">populacji</w> 
 <w id="w5.7">jest</w> 
 <w id="w5.8">lub</w> 
 <w id="w5.9">była</w> 
 <w id="w5.10">w</w> 
 <w id="w5.11">przeszłości</w> 
 <w id="w5.12">narażona</w> 
 <w id="w5.13">na</w> 
 <w id="w5.14">prątki</w> 
 <w id="w5.15">gruźlicy</w>
 <w id="w5.16">,</w> 
 <w id="w5.17">a</w> 
 <w id="w5.18">nowe</w> 
 <w id="w5.19">infekcje</w> 
 <w id="w5.20">pojawiają</w> 
 <w id="w5.21">się</w> 
 <w id="w5.22">na</w> 
 <w id="w5.23">świecie</w> 
 <w id="w5.24">w</w> 
 <w id="w5.25">tempie</w> 
 <w id="w5.26">jednego</w> 
 <w id="w5.27">na</w> 
 <w id="w5.28">sekundę</w>