# en/en-no.xml.gz
# no/en-no.xml.gz


(src)="1"> In the 1970s , SIFF established toxicology and epidemiology departments , focusing increasingly on prevention of non-contagious diseases as well as traditional infectious disease control .
(trg)="1"> På 1970-tallet opprettet Statens institutt for folkehelse avdelinger for toksikologi og epidemiologi , og utvidet virksomheten til også å omfatte ikke-smittsomme sykdommer .

(src)="2"> Super Bowl LV will be played on February 7 at Raymond James Stadium in Tampa , Florida .
(trg)="2"> Super Bowl LV skal utspilles 7. februar i Raymond James Stadium i Tampa , Florida .

(src)="3"> Myoglobin has a short half-life , and is therefore less useful as a diagnostic test in the later stages .
(trg)="3"> Myoglobin har kort halveringstid , og det er derfor mindre nyttig som en diagnostisk test i de senere stadier .

(src)="4"> Noroviruses ( NoV ) are a genetically diverse group of single-stranded positive-sense RNA , non-enveloped viruses belonging to the family Caliciviridae .
(trg)="4"> Noro-virus er en slekt av RNA-virus i familien Caliciviridae .

(src)="5"> Comparison of text editors
(trg)="5"> Ediff – for å sammenligne tekstfiler .

(src)="6"> On June 18 , 1981 , the US government announced the creation of a vaccine targeted against FMD , the world 's first genetically engineered vaccine .
(trg)="6"> En MKS-vaksine fra 1981 som brukte dette , var den første vaksinen framstilt ved hjelp av genmanipulering .

(src)="7"> As of 2013 , it also had two associate members , Puerto Rico and Tokelau .
(trg)="7"> Per 2009 var det i tillegg to land som kun hadde status som assosierte medlemmer , Puerto Rico og Tokelau .

(src)="8"> A second recognized complication is disseminated intravascular coagulation ( DIC ) , a severe disruption in blood clotting that may lead to uncontrollable bleeding .
(trg)="8"> En annen anerkjent komplikasjon er disseminert intravaskulær koagulasjon ( DIC ) , en alvorlig forstyrrelse i blodlevring som kan føre til ukontrollerbare blødninger .

(src)="9"> Although ESPN 's current Monday Night Football deal expires in 2021 , and the contracts with CBS , Fox and NBC end in 2022 , the league may begin negotiations on new broadcast deals in 2020 .
(trg)="9"> Selv om ESPNs nåværende avtale for Monday Night Football utgår i 2021 og kontraktene med CBS , Fox og NBC utløpet i 2022 er det mulig at ligaen begynner forhandlinger for nye kringkastingsavtaler i 2020 .

(src)="10"> In the explanations below , ( PD ) indicates trades completed prior to the start of the draft ( i.e. Pre-Draft ) , while ( D ) denotes trades that took place during the 2020 draft .
(trg)="10"> I forklaringene under betyr ( PD ) bytter utført før begynnelsen av draftet ( Pre-Draft ) , mens ( D ) betyr bytter som fant sted under draftet .

(src)="11"> Mitchell died on April 5 , age 84 .
(trg)="11"> Mitchell døde 5. april , 84 år gammel .

(src)="12"> Tuberculosis has been present in humans since ancient times .
(trg)="12"> Tuberkulose har vært funnet hos mennesker siden forhistorisk tid .

(src)="13"> Wood , a safety who spent his entire career with the Green Bay Packers , was inducted into the Hall of Fame as part of the Class of 1989 .
(trg)="13"> Wood var en safety som tilbrakte hele sin karriere med Green Bay Packers og ble innlemmet i Hall of Fame i 1989 .

(src)="14"> The condition also caused serious brain damage .
(trg)="14"> Det forårsaket også alvorlig hjerneskade .

(src)="15"> Doleman , a defensive end , spent ten years of his 15-year NFL career with the Minnesota Vikings , along with shorter stints near the end of his career with the Atlanta Falcons and San Francisco 49ers .
(trg)="15"> Doleman var en defensive end som tilbrakte mesteparten av sin 15-årige karriere med Minnesota Vikings , med noen korte løp med Atlanta Falcons og San Francisco 49ers i slutten av sin karriere .

(src)="16"> Coronavirus Disease 2019 ( COVID-2019 ) .
(trg)="16"> « Coronavirus Disease 2019 ( COVID-2019 ) » .

(src)="17"> Shortly after the Fitzgerald crisis , an impasse was reached in the Brexit talks , as leader of the DUP Arlene Foster objected to a deal agreed to by Varadkar , British Prime Minister Theresa May and President of the European Commission , Jean-Claude Juncker .
(trg)="17"> Etter Garda-krisen fikk Brexit-forhandlingene et dødleie da leder av Nord-irske DUP , Arlene Foster , la ned en veto Varadkar , den britiske statsministeren Theresa May og Europakommisjonens president , Jean-Claude Juncker hadde avtalt .

(src)="18"> Aside from electing the regional director , the regional committee is also in charge of setting the guidelines for the implementation , within the region , of the health and other policies adopted by the World Health Assembly .
(trg)="18"> I tillegg til valg av regiondirektør har regionkomitéen også ansvaret for å sette retningslinjer for gjennomføringen , innenfor regionen , av helsepolitikk og andre retningslinjer vedtatt av World Health Assembly .

(src)="19"> After graduating , he joined a law firm in Beijing .
(trg)="19"> Deretter begynte han å arbeide ved et advokatfirma i Beijing .

(src)="20"> Wrestling was duly added to the shortlist of applicants for inclusion in the 2020 Games , alongside the seven new sports that were put forward for consideration .
(trg)="20"> Bryting ble lagt til listen over idretter som det var mulig å ta med i programmet til 2020 , sammen med syv nye idretter som også ønsket å få innpass i kalenderen .

(src)="21"> The institute 's main activities are health surveillance , research and prevention .
(trg)="21"> Instituttets hovedvirkeområder er helseovervåking , forskning og forebygging .

(src)="22"> Body temperature less than 36  ° C ( 96.8  ° F ) or greater than 38  ° C ( 100.4  ° F )
(trg)="22"> Temperatur over 38 ° C eller under 36 ° C

(src)="23"> In front of me is disease .
(trg)="23"> Foran meg er sykdom .

(src)="24"> The new role as national co-ordinator in several fields emphasised the importance of co-operation with universities , hospitals and other research institutes and a series of national collaborating groups were formed .
(trg)="24"> Som nasjonal koordinator på flere områder ble samarbeid med universitetene , sykehusene og andre forskningsinstitutter viktig , og en rekke nasjonale samarbeidsgrupper ble etablert .

(src)="25"> " New sportsAs part of a goal to control costs and ensure that the Olympics remain " " relevant to sports fans of all generations " " , the IOC assessed the 26 sports contested at the 2012 Olympics , with the remit of dropping one sport and thus retaining 25 " " core " " sports to join new entrants golf and rugby sevens at the 2020 Games . "
(trg)="25"> Nye idretterSom et ledd mot et mål om å kontrollere kostnadene og sikre at OL « forblir relevant for fans i alle generasjoner » , vurderte IOK alle de 26 idrettene som det ble konkurrert i i Sommer-OL 2012 , for å droppe en idrett og dermed beholde 25 « kjerneidretter » .

(src)="26"> Days after the videos ' August 2019 release , he was allegedly summoned to China by Beijing authorities , who deleted his Sina Weibo account and videos .
(trg)="26"> Noen dager etter at videoene var blitt spredt ble han tatt i forvaring av Beijings myndigheter , som slettet hans Sina Weibo-konto og videoene der .

(src)="27"> The season will conclude with Super Bowl LV , the league 's championship game on February 7 , 2021 at Raymond James Stadium in Tampa , Florida .
(trg)="27"> Sesongen avsluttes med Super Bowl LV , ligaens mesterskapskamp , som er satt til 7. februar 2021 i Raymond James Stadium i Tampa , Florida .

(src)="28"> The most important is the accumulation of myoglobin in the kidney tubules .
(trg)="28"> Det viktigste problemet er opphopning av myoglobin i tubuli .

(src)="29"> Family and friends have stated that on 7 February , they received news from authorities that Chen had been detained at an undeclared time and place and held in an unknown location for the purpose of quarantine .
(trg)="29"> Den 7. februar fikk familie og venner melding fra myndighetene om at var blitt tatt i forvaring .

(src)="30"> Cleveland Browns : On April 15 , the Browns revealed new uniforms that reverted back to the team 's classic design used prior to 2015 .
(trg)="30"> Cleveland Browns : Den 15. april avduket Browns et nytt uniformdesign som var basert på uniformene laget brukte før 2015 .

(src)="31"> This became the first program released by the nascent GNU Project .
(trg)="31"> Det ble det første programmet i GNU prosjektet .

(src)="32"> More than 5,000 U / L indicates severe disease but depending on the extent of the rhabdomyolysis , concentrations up to 100,000  U / l are not unusual .
(trg)="32"> Avhengig av omfanget av rabdomyolyse , er nivåer opp til 100.000 enheter ikke uvanlig .

(src)="33"> This rule is designed to allow sports that are popular in the host country to be added to the program , in order to improve local interest .
(trg)="33"> Denne regelen ble innført for at organisasjonskomiteen kan foreslå idretter som er populære i vertsnasjonen , noe som igjen kan føre til større lokal interesse for mesterskapet .

(src)="34"> What is Social Medicine ?
(trg)="34"> Per Fugelli : Hva er sosialmedisin ?

(src)="35"> The World Health Organization is a member of the United Nations Development Group .
(trg)="35"> Verdens helseorganisasjon deltar også i flere FN-komiteer .

(src)="36"> Camilla Stoltenberg is the Director-General of the institute .
(trg)="36"> Direktør Camilla Stoltenberg er øverste leder for instituttet .

(src)="37"> The 2020 NFL season will be the 101st season of the National Football League ( NFL ) .
(trg)="37"> NFL-sesongen i 2020 blir den 101. sesongen i National Football League ( NFL ) .

(src)="38"> Romo 's contract was set to expire during the preseason , but CBS included a right of first refusal clause in his previous contract allowing them to match other networks '
(trg)="38"> Romos gamle kontrakt hadde utgått under sesongoppkjøringen , men CBS inkluderte en forkjøpsrettsklausul i kontrakten som lot dem matche tilbud fra andre nettverk .

(src)="39"> ISBN  0-85031-431-3 .
(trg)="39"> ISBN 0-85031-431-3 .

(src)="40"> It divides every 16 to 20 hours , which is an extremely slow rate compared with other bacteria , which usually divide in less than an hour .
(trg)="40"> Den primære årsaken til tuberkulose , Mycobacterium tuberculosis ( MTB ) , er en aerob bakterie som deler seg hver 16. til 20. time , en meget langsom delingstakt sammenlignet med mange andre bakterier , som ofte deler seg en gang i timen eller mer .

(src)="41"> The leading causes of death of children under five include :
(trg)="41"> De viktigste årsakene til dødsfall blant barn under 5 år er :

(src)="42"> The plans were made official on 1  November 2019 after Tokyo Governor Yuriko Koike accepted the IOC 's decision , despite her belief that the events should have remained in Tokyo .
(trg)="42"> Disse planene ble offisielle den 1. november 2019 , etter at ordføreren i Tokyo , Yuriko Koike aksepterte planene noe motvillig .

(src)="43"> In the absence of successful treatment of the underlying cause , shock will proceed to the progressive stage .
(trg)="43"> Progressiv fase – Dersom tilstanden ikke blir effektivt behandlet vil den gå videre til den progressive fasen av sjokk , der de kompensatoriske mekanismene begynner å svikte .

(src)="44"> Extrapulmonary TB occurs more commonly in people with a weakened immune system and young children .
(trg)="44"> Dette inntreffer oftere hos personer med svekket immunsystem og hos små barn .

(src)="45"> The swelling may also further compromise blood supply into the area .
(trg)="45"> Hevelsen kan også videre skade blodtilførselen til området .

(src)="46"> Since MTB retains certain stains even after being treated with acidic solution , it is classified as an acid-fast bacillus .
(trg)="46"> Ettersom MTB beholder visse farger etter syrebehandling klassifiseres den som en syrefast bakterie .

(src)="47"> The Patriots also announced the old Pat Patriot uniforms could make a comeback once the one helmet rule , established by the league in 2013 , is potentially eliminated in 2021 .
(trg)="47"> Laget annonserte også at de gamle Pat Patriot-uniformene kunne komme tilbake når hjelmregelen blir fjernet .

(src)="48"> If someone does become infected , it typically takes three to four weeks before the newly infected person becomes infectious enough to transmit the disease to others .
(trg)="48"> Om man blir smittet tar det som regel tre til fire uker før man i sin tur kan smitte andre .

(src)="49"> PMID  12217720 .
(trg)="49"> Veterinærinstituttet , Zoonoserapporten 2006 , ISSN 1502-5713 [ 1 ]

(src)="50"> Since 2013 he is the State Epidemiologist of Sweden , first at the Institute for Communicable Disease Control , which in 2014 became part of the Public Health Agency of Sweden .
(trg)="50"> Siden 2013 har han vært Sveriges statsepidemiolog , først ved Smittskyddsinstitutet og fra 2014 ved Folkhälsomyndigheten .

(src)="51"> Modern occupational hygiene practices have since eliminated the working conditions that caused this disease .
(trg)="51"> Moderne yrkes-hygiene har opphevet forholdene som førte til denne lidelsen .

(src)="52"> The 2020 NFL Draft was the 85th annual meeting of National Football League ( NFL ) franchises to select newly eligible players for the 2020 NFL season .
(trg)="52"> NFL Draft i 2020 var National Football Leagues ( NFL ) 85. årlige draft hvor lagene møttes for å plukke opp nye spillere .

(src)="53"> Scheduling formulaUnder the NFL 's current scheduling formula , each team plays the other three teams in its own division twice .
(trg)="53"> PlanleggingsmetodeIfølge planleggingsmetoden NFL bruker nå spiller hvert lag mot de tre andre lagene i divisjonen to ganger .

(src)="54"> The Games will feature 339 events in 33 different sports , encompassing a total of 50  disciplines .
(trg)="54"> Lekene vil ha totalt 339 øvelser i 33 ulike idretter og 50 ulike disipliner .

(src)="55"> CBS reportedly also parted ways with their former # 2 commentator Dan Fouts , and will replace him with Fox ’ s # 2 commentator Charles Davis , leaving Fox with a void at their # 2 broadcast team .
(trg)="55"> CBS skal også ha skilt lag med sin # 2-kommentator Dan Fouts , som erstattes av Fox ' # 2-kommentator Charles Davis , , som betyr at Fox for tiden står uten et andre kommentatorlag for sesongen .

(src)="56"> Bovine spongiform encephalopathy ( BSE ) , commonly known as mad cow disease , is a neurodegenerative disease of cattle .
(trg)="56"> Kugalskap ( bovin spongiform encephalopati , BSE ) er en overførbar sykdom hos storfe og andre dyreslag .

(src)="57"> Leo Varadkar 's page on the Fine Gael website
(trg)="57"> Leo Varadkar på Twitter

(src)="58"> Low calcium levels may be present in the initial stage due to binding of free calcium to damaged muscle cells .
(trg)="58"> Lave kalsium nivåer kan være til stede i den innledende fasen på grunn av binding av fritt kalsium til skadde muskelceller .

(src)="59"> In the application of the principle ... decisions should be guided by :
(trg)="59"> Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse når :

(src)="60"> Weeks 2 and 4 were set up so that there were no divisional rivalry games , and every team with a home game in Week 2 was away in Week 4 and vice versa .
(trg)="60"> Uke 2 og 4 hadde ingen divisjonskamper , og alle lagene som hadde hjemmekamper i uke 2 hadde borte kamper i uke 4 og omvendt .

(src)="61"> If TB bacteria gain entry to the blood stream from an area of damaged tissue , they can spread throughout the body and set up many foci of infection , all appearing as tiny , white tubercles in the tissues .
(trg)="61"> Om tuberkulosebakterier kommer ut i blodomløpet fra det skadede vevet kan de spre seg i kroppen og starte nye infeksjoner på mange steder , som alle viser seg som små hvite tuberkler i vevet .

(src)="62"> The NFL may look to arrange the 2020 schedule in a fashion similar to the 2011 season when a labor dispute threatened the planned start of the regular season .
(trg)="62"> NFL kan komme til å arrangere 2020-sesongen på en lignende måte som 2011-sesongen , da en spillerstreik truet med å vare til starten av seriespillet .

(src)="63"> In the UK , the last confirmed human case occurred in 1966 , and only a few other cases have been recorded in countries of continental Europe , Africa , and South America .
(trg)="63"> Det siste bekreftede tilfelle av smitte til mennesker i Storbritannia var i 1966 og kun få tilfeller er rapportert på verdensbasis .

(src)="64"> The 2020 game will be hosted by the Arizona Cardinals against an opponent to be determined .
(trg)="64"> Kampen i 2020 er en hjemmekamp for Arizona Cardinals .

(src)="65"> The victim was an elderly person who died at Oslo University Hospital .
(trg)="65"> Den døde var en eldre pasient som var innlagt ved Oslo universitetssykehus på grunn av sykdommen .

(src)="66"> Each regional office is headed by a director , who is elected by the Regional Committee .
(trg)="66"> Hver region har også et regionalt kontor ledet av en regiondirektør , som velges av en regional komité .

(src)="67"> Colleges with multiple draft selections
(trg)="67"> Colleges med flere draft picks

(src)="68"> On 14 June 2017 , he was appointed Taoiseach in a 57 – 50 vote with 47 abstentions .
(trg)="68"> 14. juni 2017 ble han valgt inn med 57 stemmer for , 50 mot og 47 avholdene .

(src)="69"> The regular season will conclude with a full slate of 16 games on Sunday , January 3 , 2021 , all of which are expected to be intra-division matchups , as it had been since 2010 .
(trg)="69"> Seriespillet avsluttes 3. januar 2021 , hvor alle kampene i sesongens siste uke kommer til å være divisjonskamper , som har vært tilfellet hver sesong siden 2010 .

(src)="70"> The new position was created as part of the 2019 CBA between the league and the NFL Referees Association .
(trg)="70"> Den nye stillingen ble opprettet som en del av en avtale mellom ligaen og NFL Referees Association .

(src)="71"> By early February 2020 , while reporting about the coronavirus outbreak , Chen had 433,000 YouTube subscribers and 246,000 Twitter followers .
(trg)="71"> Hvorfor skulle jeg være redd for deg , kommunistparti ? »
(trg)="72"> ( Chen Qiushi , 30. januar 2020 ) I begynnelsen av februar 2020 hadde han med sin dekning av koronavirusutbruddet fått 430.000 YouTube-abonnenter og 246.000 twitterfølgere .

(src)="72"> Played for the Baltimore Ravens during his entire 13-year career .
(trg)="73"> Spilte for Baltimore Ravens i hele sin 13-årige karriere .

(src)="73"> Chen Qiushi ( simplified Chinese : 陈秋实 ; traditional Chinese : 陳秋實 ; pinyin : Chén Qiūshí ; Mandarin pronunciation : [ ʈʂʰə ̌ n  tɕʰjóu.ʂɻ ̩ ̌ ] ; born September 1985 ) is a Chinese lawyer , activist , and popular citizen journalist who became widely known for providing firsthand coverage of the 2019 – 20 Hong Kong protests and the 2019 – 20 coronavirus pandemic which included criticism of the government response .
(trg)="74"> Chen Qiushi ( forenklet kinesisk : 陈秋实 ; tradisjonell kinesisk : 陳秋實 ; pinyin : Chén Qiūshí ; født 19. september 1985 i prefekturet Daxing ' anling i provinsen Heilongjiang i Kina ) er en kinesisk advokat , aktivist og borgerjournalist som ble kjent for sin førstehånds dekning av demonstrasjonene i Hongkong i 2019 og koronaviruspandemien i 2019 – 2020 .

(src)="74"> March 18 : Tennessee traded DT Jurrell Casey to Denver for their 2020 seventh-round selection .
(trg)="75"> 18. mars : Tennessee byttet DT Jurrell Casey til Denver mot deres pick i syvende runde i 2020 .

(src)="75"> Los Angeles Rams : On March 23 , the Rams unveiled new logos and color scheme .
(trg)="76"> Los Angeles Rams : Den 23. mars avduket Rams en ny logo og nye lagfarger .

(src)="76"> The Cowboys are represented in the Hall of Fame Class of 2020 by former coach Jimmy Johnson and safety Cliff Harris .
(trg)="77"> Cowboys representeres i Hall of Fame Class of 2020 av tidligere trener Jimmy Johnson og safety Cliff Harris .

(src)="77"> " A " " neutral decision-maker " " will now replace the NFL Commissioner on ruling most discipline cases . "
(trg)="78"> " En " " nøytral " " aktør erstatter NFLs kommissær i disiplineringssaker . "

(src)="78"> Lower or higher concentrations are less effective ; most products contain between 60 % and 80 % alcohol .
(trg)="79"> Alkoholinnholdet varierer mellom 60 og 85 volomprosent og vanligst i Norden er produkter med et etanolinnhold på cirka 70 volumprosent .

(src)="79"> Chen Qiushi on Twitter
(trg)="80"> chenqiushi404 Chen Qiushi på Twitter

(src)="80"> Minister for the Tokyo Olympic and Paralympic Games , Seiko Hashimoto , is overseeing the preparations on behalf of the Japanese government .
(trg)="81"> I tillegg har olympisk og paralympisk minister Seiko Hashimoto det overordnende ansvaret ovenfor japanske myndigheter .

(src)="81"> The Public Health Agency of Sweden ( Swedish : Folkhälsomyndigheten ) is a Swedish government agency with national responsibility for public health .
(trg)="82"> Folkhälsomyndigheten er et svensk statlig forvaltningsorgan som har nasjonalt ansvar for folkehelse og smittevern .

(src)="82"> Rece Davis , Jesse Palmer , and Maria Taylor , all from College GameDay , hosted ABC 's telecasts for the first two days .
(trg)="83"> Rece Davis , Jesse Palmer og Maria Taylor var vertene på ABCs dekning .

(src)="83"> This may be through contaminated food or water or person-to-person contact .
(trg)="84"> Man blir smittet ved at man kommer i kontakt med mat eller vann som inneholder viruset .

(src)="84"> It is headquartered in Geneva , Switzerland , with six semi-autonomous regional offices and 150 field offices worldwide .
(trg)="85"> Organisasjonen har hovedkvarter i Genève i Sveits , men også seks regionalkontorer med en viss selvstendighet .

(src)="85"> Chen Qiushi on YouTube
(trg)="86"> Chen Qiushi på YouTube

(src)="86"> His inaugural lecture was on the effect of pandemics on society .
(trg)="87"> Hans første foredrag var om effekten av pandemier på samfunnet .

(src)="87"> Amounts of 6 to 12  liters over 24  hours are recommended .
(trg)="88"> Mengder fra 6 til 12 liter over 24 timer er anbefalt .

(src)="88"> Wrestling secured 49 votes , while baseball / softball and squash received 24 votes and 22 votes respectively .
(trg)="89"> Bryting fikk 49 stemmer , mens baseball / softball og squash fikk henholdsvis 24 og 22 stemmer .

(src)="89"> Some of these are : emotional health and a positive self image ; appreciation , respect for , and care of the human body and its vital organs ; physical fitness ; health issues of alcohol , tobacco , drug use and abuse ; health misconceptions and myths ; effects of exercise on the body systems and on general well being ; nutrition and weight control ; sexual relationships and sexuality , the scientific , social , and economic aspects of community and ecological health ; communicable and degenerative diseases including sexually transmitted diseases ; disaster preparedness ; safety and driver education ; factors in the environment and how those factors affect an individual 's or population 's Environmental health ( ex : air quality , water quality , food sanitation ) ; life skills ; choosing professional medical and health services ; and choices of health careers .
(trg)="90"> I det ordinære helsevesenet brukes ordet på norsk om hvordan helsepersonell bør samspille med pasienter og pårørerende , spesielt i habiliterings- og rehabiliteringsarbeid , med vekt på helsepersonell som veiledere for egenmestring .

(src)="90"> Stallman reimplemented this mode to run efficiently and then added a macro feature to the TECO display-editing mode that allowed the user to redefine any keystroke to run a TECO program .
(trg)="91"> Han la også til en makrofasilitet som lot brukeren redefinere et hvilket som helst tastetrykk til å kjøre et TECO-program .

(src)="91"> Norwegian Surveillance System for Infections in Hospitals ( NOIS )
(trg)="92"> Norsk overvåkingssystem for infeksjoner i sykehustjenesten ( NOIS )

(src)="92"> On 9 December 2019 , the World Anti-Doping Agency ( WADA ) banned Russia from all international sport for a period of four years , after the Russian government was found to have tampered with lab data that it provided to WADA in January 2019 as a condition of the Russian Anti-Doping Agency being reinstated .
(trg)="93"> Den 9. desember 2019 annonserte World Anti-Doping Agency ( WADA ) at Russland var blitt utestengt fra all internasjonal sport i fire år , etter at russiske myndigheter ble kjent skylding i å ha tuklet med dopingtester de hadde gitt til WADA i januar 2019 .

(src)="93"> He worked at the Swedish Institute for Communicable Disease Control ( Smittskyddsinstitutet ) 2004 – 2005 and the National Board of Health and Welfare from 2005 , 2010 to 2012 serving as head of the Department for Knowledge-Based Policy .
(trg)="94"> Han arbeidet ved det svenske Smittskyddsinstitutet 2004 – 2005 og videre i Socialstyrelsen fra 2005 .

(src)="94"> These hormones cause the vasoconstriction of the kidneys , gastrointestinal tract , and other organs to divert blood to the heart , lungs and brain .
(trg)="95"> Hormoner fører også til konstriksjon av arteriene som leder til nyrer og fordøyelseskanalen , for å lede mer blod til hjertet , lungene og hjernen .

(src)="95"> A triple therapy of doxycycline , with rifampin and co-trimoxazole , has been used successfully to treat neurobrucellosis .
(trg)="96"> En trippelcocktail av doxycycline , rifampin og trimetoprim-sulfa har blitt brukt med hell mot varianten neurobrucellose .

(src)="96"> Prior to the 2020 season , the league has the option to cancel DirecTV 's exclusive contract to air NFL Sunday Ticket , the league 's out-of-market sports package .
(trg)="97"> I forkant av 2020-sesongen hadde ligaen muligheten til å avslutte DirecTVs eksklusive kontrakt for NFL Sunday Ticket , ligaens mediapakke for områder som ikke har dekning for kampene .

(src)="97"> ATP depletion can itself lead to uncontrolled calcium influx .
(trg)="98"> ATP-nedbryting , som følge av forstyrrelsene nevnt ovenfor , kan i seg selv føre til ukontrollert kalsium-innstrømning .

(src)="98"> " Six months after opening , Leon was named the " " Best New Restaurant in Great Britain " " at The Observer Food Monthly Awards . "
(trg)="99"> Seks måneder etter åpning ble Leon kåret til « beste nye restaurant i Storbritannia » ved The Observer matkåring .

(src)="99"> a small amount of sterile or distilled water ,
(trg)="100"> Håndsprit finnes både lettflytende , som gelé og som skum .

(src)="100"> Emacs also has a built-in tutorial .
(trg)="101"> Emacs har også en innebygget opplæringspakke .