# el/en-el.xml.gz
# en/en-el.xml.gz


(src)="1"> Η παγκόσμια υγειονομική κρίση , καθώς και η αβεβαιότητα που προκύπτει από αυτή , επηρέασε τόσο τη λειτουργία αυτών των οργανώσεων , όσο και των εξαρτώμενων από αυτές ( υπάλληλοι και συνεργάτες ) σε όλους τους τομείς .
(trg)="1"> The global health crisis and the uncertainly resulting from it profoundly affected organisations ' operations as well as individuals – both employed and independent – across the sector .

(src)="2"> Ο Π.Ο.Υ. μαζί με την  Παγκόσμια Τράπεζα  συνιστούν τον πυρήνα της ομάδας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση της  Διεθνούς Σύμπραξης Υγείας  ( IHP + ) .
(trg)="2"> The WHO along with the World Bank constitute the core team responsible for administering the International Health Partnership ( IHP + ) .

(src)="3"> Πρώτη νομοθετική πράξη του Π.Ο.Υ ήταν ο υπολογισμός στατιστικών στοιχείων για την εξάπλωση και τη νοσηρότητα των ασθενειών .
(trg)="3"> Its first legislative act was concerning the compilation of accurate statistics on the spread and morbidity of disease .

(src)="4"> Κάποιοι Αιγύπτιοι επισκέφτηκαν τον Κινέζο άντρα του βίντεο στο ξενοδοχείο του και εξέφρασαν την απολογία τους για ό , τι συνέβη , καταδικάζοντας ευρέως το περιστατικό στα μέσα ως μία πράξη εκφοβισμού και ρατσισμού .
(trg)="4"> Some Egyptians visited the Chinese man in his hotel and expressed an apology to him for the incident , widely condemned in the local media as an act of bullying and racism .

(src)="5"> Η φυματίωση ταξινομείται ως μία από τις  κοκκιωματώδεις φλεγμονώδεις νόσους .
(trg)="5"> Tuberculosis is classified as one of the granulomatous inflammatory diseases .

(src)="6"> Η αιτία αυτής της κατά προτίμηση απώλειας των Τ4 κυττάρων του βλεννογόνου είναι ότι η πλειοψηφία των CD4 κυττάρων του βλεννογόνου μεταφέρουν τον συνυποδοχέα CCR5 ( κυτταρική πρωτεΐνη με σημαντικό ρόλο στη σύνδεση του HIV με το κύτταρο ) , ενώ μόνο ένα μικρό κλάσμα ( τμήμα ) των CD4 του αίματος έχει αυτή την ιδιαιτερότητα .
(trg)="6"> The reason for the preferential loss of mucosal CD4 + T cells is that the majority of mucosal CD4 + T cells express the CCR5 protein which HIV uses as a co-receptor to gain access to the cells , whereas only a small fraction of CD4 + T cells in the bloodstream do so .
(trg)="7"> A specific genetic change that alters the CCR5 protein when present in both chromosomes very effectively prevents HIV-1 infection .

(src)="7"> Ιστορικά τα λεπροκομεία και λαζαρέτα ιδρύθηκαν ως μέσα για την πρόληψη της εξάπλωσης της λέπρας και άλλων μεταδοτικών ασθενειών μέσω της κοινωνικής απομάκρυνσης , μέχρι να κατανοηθεί η μετάδοση και να εφευρεθούν αποτελεσματικές θεραπείες .
(trg)="8"> Leper colonies and lazarettos were established as a means of preventing the spread of leprosy and other contagious diseases through social distancing , until transmission was understood and effective treatments invented .

(src)="8"> Η μετάδοση μπορεί να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή κατά τον τοκετό .
(trg)="9"> It is not clear when transmission occurs during pregnancy , but it may occur both during gestation and at delivery .

(src)="9"> Η αποτελεσματικότητα της αγωγής εξαρτάται κατά μεγάλο μέρος στη συμμόρφωση .
(trg)="10"> The effectiveness of treatment depends to a large part on compliance .

(src)="10"> Τον όρο αυτό ξεκίνησε να χρησιμοποιεί το CDC από τον Σεπτέμβριο του 1982 .
(trg)="11"> By September 1982 the CDC started referring to the disease as AIDS .

(src)="11"> Η Παγκόσμια Συνέλευση Υγείας είναι το νομοθετικό και το ανώτατο όργανο του Π.Ο.Υ.
(trg)="12"> The World Health Assembly ( WHA ) is the legislative and supreme body of WHO .

(src)="12"> Το όνομα προέρχεται από το Νόργουολκ του Οχάιο , όπου υπήρξε ξέσπασμα το 1968 .
(trg)="13"> The virus is named after the city of Norwalk , Ohio , where an outbreak occurred in 1968 .

(src)="13"> Νεογνική θνησιμότητα : Περιλαμβάνει τη θνησιμότητα των νεογνών στις πρώτες 28 ημέρες μετά τη γέννησή τους .
(trg)="14"> Neonatal mortality only includes deaths in the first 28 days of life .

(src)="14"> Όλες οι χώρες ονομαστικά υιοθέτησαν τους ορισμούς του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στο τέλος της δεκαετίας του 1980 ή στις αρχές αυτης του 1990 , που χρησιμοποιούνταν σε όλην την Ευρωπαϊκή Ένωση .
(trg)="15"> All of the countries named adopted the WHO definitions in the late 1980s or early 1990s , which are used throughout the European Union .

(src)="15"> Από αυτά μπορεί να παρατηρηθεί ότι η επίπτωση της νόσου μπορεί να μειωθεί σε επίπεδο πέρα από αυτό που μπορεί να προβλεφθεί μόνο από την άμεση προστασία , υποδεικνύοντας ότι η ανοσία αγέλης συνέβαλε στη μείωση .
(trg)="16"> From these , it can be observed that disease incidence may decrease to a level beyond what can be predicted from direct protection alone , indicating that herd immunity contributed to the reduction .

(src)="16"> Μεγάλος αριθμός ατόμων που απασχολούνται στον συγκεκριμένο τομέα θα χάσουν προσωρινά ή οριστικά την εργασία τους , με την βοήθεια προς τους πληττόμενους να κυμαίνεται σε διαφορετικά επίπεδα , αναλόγως την κάθε περίπτωση .
(trg)="17"> Many individuals across the sector would temporarily or permanently lose contracts or employment with varying degrees of warning and financial assistance available .

(src)="17"> And the sweet silver song of a lark
(trg)="18"> Lyrics of this song at MetroLyrics

(src)="18"> Οι παρακάτω ομάδες ανθρώπων αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο φυματικής λοίμωξης : οι άνθρωποι που κάνουν ενέσεις με παράνομα φάρμακα , οι κάτοικοι κι εργαζόμενοι σε μέρη όπου συγκεντρώνονται ευπαθείς άνθρωποι ( για παράδειγμα , σε φυλακές και καταφύγια αστέγων ) , φτωχοί άνθρωποι που δεν έχουν επαρκή ιατρική φροντίδα , εθνολογικές μειονότητες υψηλού κινδύνου , παιδιά που έχουν στενή επαφή με ανθρώπους υψηλού κινδύνου , και οι φροντιστές στον τομέα παροχής υγειονομικής περίθαλψης που εξυπηρετούν αυτούς τους πελάτες .
(trg)="19"> Those at high risk thus include : people who inject illicit drugs , inhabitants and employees of locales where vulnerable people gather ( e.g. prisons and homeless shelters ) , medically underprivileged and resource-poor communities , high-risk ethnic minorities , children in close contact with high-risk category patients , and health-care providers serving these patients .

(src)="19"> Οι περισσότεροι άνθρωποι που μολύνονται με HIV αναπτύσσουν αντισώματα ( κάνουν ορομετατροπή ) μέσα σε 3 έως 12 εβδομάδες από τη στιγμή που θα μπει ο ιός στο αίμα .
(trg)="20"> Most people infected with HIV develop specific antibodies ( i.e. seroconvert ) within three to twelve weeks after the initial infection .

(src)="20"> Επιβλέπει την εφαρμογή του  Διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού και δημοσιεύει μια σειρά από  ιατρικές ταξινομήσεις , τρεις από τις οποίες είναι η  Διεθνής Στατιστική Ταξινόμηση των Ασθενειών  ( ICD ) , η  Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας , της Αναπηρίας και της Υγείας  ( ICF ) και η  Διεθνής Ταξινόμηση των υγειονομικών παρεμβάσεων ( ICHI ) .
(trg)="21"> " It oversees the implementation of the International Health Regulations , and publishes a series of medical classifications ; of these , three are over-reaching " " reference classifications " " : the International Statistical Classification of Diseases ( ICD ) , the International Classification of Functioning , Disability and Health ( ICF ) and the International Classification of Health Interventions ( ICHI ) . "

(src)="21"> Ένα πολυσθενές εμβόλιο είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ανοσία απέναντι σε δύο ή περισσότερα αντιγόνα ή μικροοργανισμούς .
(trg)="22"> A multivalent or polyvalent vaccine is designed to immunize against two or more strains of the same microorganism , or against two or more microorganisms .

(src)="22"> Παρά τις πεποιθήσεις αυτές , ο κυρίαρχος τρόπος μετάδοσης παγκοσμίως παραμένει η ετεροσεξουαλική επαφή .
(trg)="23"> However , the dominant mode of spread worldwide for HIV remains heterosexual transmission .

(src)="23"> Η πιο δημοφιλής έκδοση του Emacs , η οποία και έχει τις περισσότερες εκδόσεις για διαφορετικές πλατφόρμες , είναι ο GNU Emacs , που δημιουργήθηκε από τον Στολμαν για το Εγχείρημα GNU .
(trg)="24"> The most popular , and most ported , version of Emacs is GNU Emacs , which was created by Richard Stallman for the GNU Project .

(src)="24"> Από τις 28 Φεβρουαρίου , με τέσσερα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα , ξεκίνησε η προληπτική αναστολή λειτουργίας σχολικών μονάδων κατά τόπους σε περιπτώσεις που επιβεβαιωνόταν κρούσμα κορονοϊού στο περιβάλλον κάποιου μαθητή .
(trg)="25"> Starting on 28 February , with four confirmed cases in the country , the precautionary local closure of schools was decided when there was concern that members of these school communities may have come into contact with a coronavirus carrier .

(src)="25"> Επιτρεπτή είναι επίσης και η μετακίνηση για την εφάπαξ μετάβαση στον τόπο της μόνιμης κατοικίας .
(trg)="26"> People returning to their permanent places of residence will also be exempt .

(src)="26"> Βρίσκεται στη Γενεύη και συνεδριάζει συνήθως το Μάιο κάθε έτους .
(trg)="27"> Based in Geneva , it typically meets yearly in May .

(src)="27"> Μέχρι τον Μάρτιο του 2020 , σε όλο τον κόσμο τα περισσότερα πολιτιστικά ιδρύματα είχαν κλείσει επ ' αόριστον ( ή έχουν υποστεί σημαντικό περιορισμό των υπηρεσιών τους ) , ενώ εκθέσεις , εκδηλώσεις και παραστάσεις ακυρώθηκαν ή αναβλήθηκαν .
(trg)="28"> By March 2020 , across the world most cultural institutions had been indefinitely closed ( or at least with their services radically curtailed ) exhibitions , events and performances cancelled or postponed .

(src)="28"> Οι φακοϊοί μοιράζονται πολλές κοινές μορφολογικές και βιολογικές ιδιότητες .
(trg)="29"> Lentiviruses share many morphological and biological characteristics .

(src)="29"> Συλλογή προσωπογραφιών στη National Portrait Gallery του Λονδίνου
(trg)="30"> Collection of portraits of Lister at the National Portrait Gallery , London

(src)="30"> Το 1945 κατά τη διάρκεια της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Διεθνή Οργανισμό , ο Dr .
(src)="31"> Szeming Sze , εκπρόσωπος της Κίνας , συνεργάστηκε με εκπροσώπους από τη Νορβηγία και τη Βραζιλία με σκοπό τη δημιουργία ενός διεθνούς οργανισμού υγείας υπό την αιγίδα της νέας ένωσης των Ηνωμένων Εθνών .
(trg)="31"> During the 1945 United Nations Conference on International Organization , Szeming Sze , a delegate from the Republic of China , conferred with Norwegian and Brazilian delegates on creating an international health organization under the auspices of the new United Nations .

(src)="32"> Πολλοί άνθρωποι διαγιγνώσκονται μόνο αφότου παρέλθει ο χρόνος που η θεραπεία θα έπρεπε ιδανικά να είχε ξεκινήσει .
(trg)="32"> Many people are diagnosed only after treatment ideally should have begun .

(src)="33"> Τα μακροφάγα , τα  T λεμφοκύτταρα , τα  B λεμφοκύτταρα , και οι  ινοβλάστες είναι μεταξύ των κυττάρων που συγκεντρώνονται για να σχηματίσουν  κοκκιώματα .
(trg)="33"> Macrophages , epithelioid cells , T lymphocytes , B lymphocytes , and fibroblasts aggregate to form granulomas , with lymphocytes surrounding the infected macrophages .

(src)="34"> Το κατά πόσο το πρόγραμμα των εμβολιασμών έχει τηρηθεί σωστά
(trg)="34"> whether the vaccination schedule has been properly observed .

(src)="35"> Οι πατέντες που αναφέρονται στις διάφορες αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα παραπέμπουν σε ήδη υπάρχουσες πατέντες για γενετικές ακολουθίες και εμβόλια άλλων στελεχών του κορονοϊού , όπως τον κορονοϊό SARS
(trg)="35"> The patents cited by various social media posts reference existing patents for genetic sequences and vaccines for other strains of coronavirus such as the SARS coronavirus .

(src)="36"> Ο διαχωρισμός από άλλους ανθρώπους - για παράδειγμα η προσπάθεια να μη βρίσκεται κανείς με τους άλλους ανθρώπους ταυτόχρονα στο ίδιο δωμάτιο .
(trg)="36"> separating oneself from other people — for example , trying not to be in the same room as other people at the same time

(src)="37"> Από την οπτική της επιδημιολογίας , ο βασικός στόχος της κοινωνικής απομάκρυνσης είναι η μείωση του βασικού αριθμού αναπαραγωγής της λοίμωξης ,
(trg)="37"> From the perspective of epidemiology , the basic goal behind social distancing is to decrease the effective reproduction number ,

(src)="38"> africanum » δεν είναι ευρέως διαδεδομένο , αλλά αποτελεί σημαντική αιτία φυματίωσης σε περιοχές της Αφρικής .
(trg)="38"> M. africanum is not widespread , but it is a significant cause of tuberculosis in parts of Africa .

(src)="39"> Στις 4 Μαρτίου αποφασίστηκε το κλείσιμο όλων των δημοσίων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων , όλων των βαθμίδων , στις Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας , Ηλείας και Ζακύνθου και από τις 8 Μαρτίου ανεστάλησαν όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές στο εσωτερικό της χώρας .
(trg)="39"> On 4 March , the closure of all public and private educational institutions of all levels in Ilia , Achaea and Zakynthos was decided and from 8 March all educational trips within the country were suspended .

(src)="40"> Από τη στιγμή που η θεραπεία ξεκινήσει συνιστάται να συνεχίζεται χωρίς διαλείμματα ή « διακοπές » .
(trg)="40"> " Once treatment is begun , it is recommended that it is continued without breaks or " " holidays " " . "

(src)="41"> Ακόμα όμως και στις καλύτερες συνθήκες , 50 % των ασθενών που έκαναν εισαγωγή σε αυτά πέθαιναν μετά από πέντε έτη ( « περί το » 1916 ) .
(trg)="41"> " Whatever the benefits of the " " fresh air " " and labor in the sanatoria , even under the best conditions , 50 % of those who entered died within five years ( c .
(trg)="42"> 1916 ) . "

(src)="42"> Αν εφαρμοστεί αυτή η αποκλειστική διατροφή μέσω θηλασμού , τότε η παροχή παρατεταμένης αντιρετροϊκής προφύλαξης στο βρέφος μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης .
(trg)="43"> If exclusive breastfeeding is carried out , the provision of extended antiretroviral prophylaxis to the infant decreases the risk of transmission .

(src)="43"> " Η θεωρία έβλεπε επίσης μια σύνδεση μεταξύ του " " Racoon " " ( η κύρια πόλη στο Resident Evil ) και ενός αναγραμματισμού του " " Corona " " ( το όνομα του ιού ) . "
(trg)="44"> " Posts online noted that " " Racoon [ sic ] " " ( the main city in Resident Evil ) was an anagram of " " Corona " " . "

(src)="44"> Οι ομάδες θα λάβουν μεγαλύτερο ποσοστό ορισμένων εξαρτημάτων της μονάδας ισχύος για να αντισταθμίσουν τις αυξημένες απαιτήσεις των 22 αγώνων
(trg)="45"> Teams are allowed to use an additional MGU-K compared to 2019 to compensate for the increased demands of contesting twenty-two races .

(src)="45"> Π.χ. ο συγγραφέας Τζέημς Πάτερσον δώρισε 500.000 δολάρια σε ανεξάρτητα βιβλιοπωλεία , ενώ και η εταιρεία Sony ανήγγειλε τη διάθεση κεφαλαίου για στήριξη των επαγγελματιών του δημιουργικού τομέα που επηρεάζονται από την ακύρωση ή την αναβολή των εκδηλώσεων του χώρου τους .
(trg)="46"> " For example , author James Patterson donated $ 500,000 to independent bookstores and Sony announced a fund which would help support creative professionals " " impacted by the cancellation or postponement of concerts and live events , or the shutting down of film and television productions " " . "

(src)="46"> Κινεζικές επιχειρήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο , συμπεριλαμβανομένων του απασχολημένου τμήματος του takeaway Κινεζικού φαγητού και των επιχειρήσεων της Τσάιναταουν του Λονδίνου , κατέγραψαν σημαντική μείωση πελατών μετά την έξαρση του κορονοϊού σε σύγκριση με τις συνήθως αυξημένες πωλήσεις που σχετίζονται με τους εορτασμούς του Κινέζικου νέου έτους , εξαιτίας του φόβου μετάδοσης του κορονοϊού μέσω του φαγητού ή ανθυγιεινών πρακτικών εργασίας .
(trg)="47"> Chinese businesses in the United Kingdom , including the busy Chinese takeaway segment and businesses in Chinatown , London recorded significantly reduced customers in the aftermath of the coronavirus outbreak compared to usual elevated sales related to Chinese New Year celebrations , due to fears of coronavirus spreading through food or unhygienic working practices .

(src)="47"> Ο πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης ανακοίνωσε το κλείσιμο των συνόρων για δεκαπέντε ημέρες από την 15η Μαρτίου .
(trg)="48"> President Nicos Anastasiades , in a special appearance , announced the closing of all borders except for nationals for 15 days from 15 March .

(src)="48"> Στο Μόναχο , μία Γερμανίδα γυναίκα με Κινεζική καταγωγή δέχθηκε επίθεση από έναν γείτονα , ο οποίος την ψέκασε με απολυμαντικό φωνάζοντάς της « Κορόνα » και απειλώντας πως θα της κόψει το κεφάλι .
(trg)="49"> " In Munich , a German woman of Chinese descent was assaulted by a neighbor , who sprayed her with disinfectant , screamed " " Corona " " at her and threatened to cut her head off . "

(src)="49"> Οι υπόλοιποι δύο από τους δεκατρείς στόχους της πολιτικής του Π.Ο.Υ. σχετίζονται με το ρόλο ίδιου :
(trg)="50"> The remaining two of WHO 's thirteen identified policy areas relate to the role of WHO itself :

(src)="50"> Η Γουόλ Στριτ παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση ημερησίως από το κραχ του 1987 και ο δείκτης FTSE MIB της Borsa Italiana σημείωσε πτώση 17 % .
(trg)="51"> Wall Street experienced its largest single-day percentage drop since Black Monday in 1987 , and the FTSE MIB of the Borsa Italiana fell nearly 17 % , becoming the worst-hit market during Black Thursday .

(src)="51"> Μπορεί να είναι δύσκολο να ξεχωρίσει κάποιος την γρίπη από το κοινό κρυολόγημα στα αρχικά στάδια , αλλά τα συμπτώματα της γρίπης είναι πιο σοβαρά από αυτά του κρυολογήματος .
(trg)="52"> It can be difficult to distinguish between the common cold and influenza in the early stages of these infections .

(src)="52"> Η Caixin ανέφερε ότι η Shi έκανε περαιτέρω δημόσιες δηλώσεις κατά των « αντιλαμβανόμενων συνωμοσιολογικών θεωριών σχετικά με την πηγή του νέου ιού » , λέγοντας : « Ο νέος κορονοϊός 2019 είναι η φύση που τιμωρεί την ανθρώπινη φυλή για τη διατήρηση απολίτιστων συνηθειών ζωής .
(trg)="53"> " Caixin reported Shi made further public statements against " " perceived tinfoil-hat theories about the new virus 's source " " , quoting her as saying : " " The novel 2019 coronavirus is nature punishing the human race for keeping uncivilized living habits . "

(src)="53"> " Ενώ δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε την προέλευση αυτών των bots , είναι σίγουρα υπέρ του Trump . " " "
(trg)="54"> " While we can 't confirm the origin of these bots , they are decidedly pro-Trump . " " "

(src)="54"> Παράλληλα με την αναστολή της παραγωγής περιεχομένου ψυχαγωγίας , σημειώθηκε σημαντική αύξηση στη χρήση υπηρεσιών ροής βίντεο για ψυχαγωγία ( καθώς και στις υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης για εργασιακούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς ) λόγω της μαζικής αύξησης των ατόμων που διαμένουν στις οικίες τους , προκαλώντας έτσι μια άνευ προηγουμένου πίεση στην παγκόσμια υποδομή διαδικτύου .
(trg)="55"> However , the increased use of video streaming for entertainment ( as well as videoconferencing services such as Zoom for work and education ) caused unprecedented strain on global internet infrastructure .

(src)="55"> Όταν οι δυο αυτοί ιοί αποδείχτηκε ότι ήταν ένας και μοναδικός , το 1986 , τις ονομασίες LAV και HTLV-III αντικατέστησε η ονομασία HIV .
(trg)="56"> As these two viruses turned out to be the same , in 1986 , LAV and HTLV-III were renamed HIV .

(src)="56"> Την ίδια μέρα , απαγορεύτηκαν όλες οι εκπαιδευτικές εκδρομές στο εξωτερικό και ξεκίνησαν κατά τόπους απολυμάνσεις σχολικών κτηρίων από διάφορους δήμους της χώρας .
(trg)="57"> On the same day , all educational trips abroad programmed by Greek schools were suspended and various municipalities around the country began disinfecting schools locally .

(src)="57"> Παρατηρήθηκε ότι πολλές πόλεις αντιμετώπισαν μια δεύτερη έξαρση της επιδημίας μετά την άρση των ελέγχων κοινωνικής απομάκρυνσης .
(trg)="58"> It was observed that several cities experienced a second epidemic peak after social distancing controls were lifted , because susceptible individuals who had been protected were now exposed .

(src)="58"> Ορισμένα άτομα είτε δεν μπορούν να αναπτύξουν ανοσία μετά τον εμβολιασμό ή για ιατρικούς λόγους δεν μπορούν να εμβολιαστούν .
(trg)="59"> Some individuals either cannot develop immunity after vaccination or for medical reasons cannot be vaccinated .

(src)="59"> Αυτό είναι ιδιαιτέρως αλήθεια όταν η απότομη αύξηση της θνητότητας των ενηλίκων μεταφέρει την όλη ευθύνη για τα ορφανά , από την οικογένειά τους στην κυβέρνηση που πρέπει να τα φροντίσει .
(trg)="60"> This is especially true if the sharp increase in adult mortality shifts the responsibility from the family to the government in caring for these orphans .

(src)="60"> κι έπειτα τη γρονθοκόπησε , εξαρθρώνοντας το σαγόνι της .
(trg)="61"> before punching the woman , dislocating her jaw .

(src)="61"> Ένα μονοσθενές εμβόλιο είναι σχεδιασμένο να προσφέρει ανοσία απέναντι σε ένα μεμονωμένο αντιγόνο ή μικροοργανισμό .
(trg)="62"> A monovalent vaccine is designed to immunize against a single antigen or single microorganism .

(src)="62"> Πινακίδες που ανέγραφαν « Όχι Κινέζοι » εμφανίστηκαν σε όλη τη χώρα , ενώ μερικές επιχειρήσεις δεν επέτρεπαν την είσοδο σε κανέναν αλλοδαπό .
(trg)="63"> No Chinese signs have been cropping up , and some businesses are banning all foreigners .

(src)="63"> " Είμαστε πολύ κοντά σε ένα εμβόλιο . " " "
(trg)="64"> " We 're very close to a vaccine . " " "

(src)="64"> Η επίπτωση της νόσου ποικίλλει ανάλογα με την ηλικία .
(trg)="65"> The rate of TB varies with age .

(src)="65"> Παρ ' όλο που τα περισσότερα εμβόλια αυτού του τύπου είναι ιογενή , υπάρχουν και βακτηριακής φύσης .
(trg)="66"> Although most attenuated vaccines are viral , some are bacterial in nature .

(src)="66"> Ο παράγοντας αυτός διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού , ώστε να τον αναγνωρίσει ως ξένο , να παραγάγει αντισώματα που θα τον καταστρέψουν και να αποκτήσει μνήμη για αυτόν ώστε το ανοσοποιητικό σύστημα να μπορεί αργότερα να τον αναγνωρίσει πιο εύκολα και να καταστρέψει οποιοδήποτε μικροοργανισμό τον περιέχει , εάν ο παθογόνος οργανισμός ξαναμολύνει τον οργανισμό .
(trg)="67"> The agent stimulates the body 's immune system to recognize the agent as a threat , destroy it , and to further recognize and destroy any of the microorganisms associated with that agent that it may encounter in the future .

(src)="67"> Η ανοσία αγέλης συνυπολογίζεται συχνά κατά τη διεξαγωγή αναλύσεων κόστους-οφέλους των προγραμμάτων εμβολιασμού .
(trg)="68"> Herd immunity is often accounted for when conducting cost – benefit analyses of vaccination programs .

(src)="68"> Το σύνταγμα του Π.Ο.Υ. αναφέρει ότι στόχος του οργανισμού « είναι η επίτευξη από όλους τους ανθρώπους του υψηλότερου δυνατού επιπέδου υγείας » .
(trg)="69"> " The WHO 's Constitution states that its objective " " is the attainment by all people of the highest possible level of health " " . "

(src)="69"> Ο Λίστερ είναι ο ένας από τους δύο Βρετανούς χειρουργούς που έχουν προς τιμή τους δημόσιο μνημείο στο Λονδίνο ( συγκεκριμένα στην οδό Πόρτλαντ Πλέις , στο Μέριλέμπεν ) .
(trg)="70"> Lister is one of the two surgeons in the United Kingdom who have the honour of having a public monument in London .

(src)="70"> Το Μάρτιο του 2020 , αυτή η θεωρία συνωμοσίας εγκρίθηκε από τον Zhao Lijian , εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας .
(trg)="71"> In March 2020 , this conspiracy theory was endorsed by Zhao Lijian , a spokesperson from the Ministry of Foreign Affairs of the People 's Republic of China .

(src)="71"> Υπήρχε η πεποίθηση ότι το άτομο που προσβαλλόταν αρχικά από φυματίωση απομυζούσε τη ζωή από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας .
(trg)="72"> People believed this was caused by the original person with TB draining the life from the other family members .

(src)="72"> Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων φυματίωσης έχει μειωθεί από το 2006 , ενώ τα νέα κρούσματα έχουν μειωθεί αντίστοιχα από το 2002 .
(trg)="73"> The total number of tuberculosis cases has been decreasing since 2005 , while new cases have decreased since 2002 .

(src)="73"> Μετά την εξόδιο ακολουθία του στο Αββαείο του Ουέστμινστερ , τάφηκε στο Κοιμητήριο του Hampstead , στο Λονδίνο .
(trg)="74"> After a funeral service at Westminster Abbey , his body was buried at Hampstead Cemetery in London in a plot to the south-east of central chapel .

(src)="74"> Κατόπιν η επιδημία εξαπλώθηκε γρήγορα ανάμεσα στις ομάδες υψηλού κινδύνου ( αρχικά σε σεξουαλικά επιπόλαιους άνδρες από το γκρουπ των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες ) .
(trg)="75"> The epidemic then rapidly spread among high-risk groups ( initially , sexually promiscuous men who have sex with men ) .

(src)="75"> Τα αδρανή αυτά βακτήρια οδηγούν σε ενεργό φυματίωση στις 5 – 10 % των λανθανουσών περιπτώσεων .
(trg)="76"> These dormant bacilli produce active tuberculosis in 5 – 10 % of these latent cases , often many years after infection .

(src)="76"> Η σταθερή χρήση προφυλακτικού μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης HIV περίπου στο 80 % μακροπρόθεσμα .
(trg)="77"> Consistent condom use reduces the risk of HIV transmission by approximately 80 % over the long term .

(src)="77"> Στις 13 Μαρτίου , ανακοινώθηκαν 73 νέα κρούσματα , ανεβάζοντας το σύνολο σε 190 περιπτώσεις .
(trg)="78"> On 13 March , 73 new cases were confirmed in Greece , bringing the country total to 190 .

(src)="78"> Στη διάρκεια της χρόνιας φάσης οι συνέπειες της γενικευμένης ανοσολογικής ενεργοποίησης σε συνδυασμό με τη σταδιακή απώλεια της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος να παράγει καινούργια Τ κύτταρα φαίνεται να ερμηνεύουν τη βραδεία ελάττωση του αριθμού των Τ4 κυττάρων .
(trg)="79"> During the chronic phase , the consequences of generalized immune activation coupled with the gradual loss of the ability of the immune system to generate new T cells appear to account for the slow decline in CD4 + T cell numbers .

(src)="79"> Μερικές τακτικές πρακτικές υγιεινής θεωρούνται καλές συνήθειες από μια κοινωνία , ενώ η αμέληση της υγιεινής μπορεί να θεωρηθεί ως ασεβής ή απειλητική .
(trg)="80"> Some regular hygiene practices may be considered good habits by the society , while the neglect of hygiene can be considered disgusting , disrespectful , or threatening .

(src)="80"> Στις 31 Ιανουαρίου , η Τουρκική κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει αεροπλάνο για να μεταφέρει αεροπορικώς 34 τούρκους υπήκοους , επτά Αζέρους , επτά Γεωργιανούς και έναν Αλβανό από την Ουχάν .
(trg)="81"> On 31 January , the Turkish government sent a plane to airlift 34 Turkish citizens , seven Azerbaijanis , seven Georgians and one Albanian from Wuhan .

(src)="81"> Ο άντρας αντιμετωπίζει κατηγορίες επίθεσης και απειλών , ενώ το τμήμα κρατικής προστασίας ερευνά αν υπάρχει πιθανό ρατσιστικό κίνητρο πίσω από την επίθεση .
(trg)="82"> The man is facing charges of assault and threat ; the state protection department is investigating a possible racist motive for the crime .

(src)="82"> Μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 2020 , οι χρηματιστηριακές αγορές παγκοσμίως σημείωσαν τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία πτώση από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 .
(trg)="83"> By 28 February 2020 , stock markets worldwide saw their largest single-week declines since the 2008 financial crisis .

(src)="83"> Εστιατόρια μη Δυτικής κουζίνας , συμπεριλαμβανομένων κουζινών από Κίνα , Ταϊλάνδη , Καμπότζη και Ιαπωνία , ανέφεραν μείωση της πελατείας τους .
(trg)="84"> Non-Western restaurants , including Chinese , Thai , Cambodian , and Japanese have reported a decline in customers .

(src)="84"> Κατηγορήθηκε ότι έκανε αρκετούς παραπλανητικούς ή ψευδείς ισχυρισμούς , ότι δεν παρείχε επαρκείς πληροφορίες , και ότι υποτίμησε τη σημασία της πανδημίας .
(trg)="85"> He was accused of making several misleading or false claims , of failing to provide adequate information , and of downplaying the pandemic 's significance .

(src)="85"> " Ο Ali Akbar Raefipour , τηλεοπτική περσόνα του Ιράν , ισχυρίστηκε ότι ο κορονοϊός ήταν μέρος ενός προγράμματος " " υβριδικού πολέμου " " που διεξήγαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν και την Κίνα . "
(trg)="86"> " Iranian TV personality Ali Akbar Raefipour claimed the coronavirus was part of a " " hybrid warfare " " programme waged by the United States on Iran and China . "

(src)="86"> " Ο φυσικοπαθητικός Sherrill Sellman , επισκέπτης στην εκπομπή του Bakker , δήλωσε ψευδώς ότι " " δεν έχει δοκιμαστεί σε αυτό το στέλεχος του κορονοϊού , αλλά έχει δοκιμαστεί σε άλλα στελέχη του κορωναϊού και κατάφερε να το εξαλείψει μέσα σε 12 ώρες " " . "
(trg)="87"> " In February 2020 , televangelist Jim Bakker promoted a colloidal silver solution sold on his website , as a remedy for coronavirus COVID-19 ; naturopath Sherrill Sellman , a guest on his show , falsely stated that it " " hasn 't been tested on this strain of the coronavirus , but it 's been tested on other strains of the coronavirus and has been able to eliminate it within 12 hours . " " "

(src)="87"> Τόκιο , Κωνσταντινούπολη και Μαδρίτη ήταν οι τρεις υποψήφιες πόλεις .
(trg)="88"> Tokyo , Istanbul , and Madrid were the three candidate cities .

(src)="88"> Ο ΠΟΥ δημιούργησε ένα δίκτυο συμβούλων που βοήθησαν τις χώρες να εφαρμόσουν  το πρόγραμμα για τον περιορισμό των περιστατικών ευλογιάς .
(trg)="89"> WHO established a network of consultants who assisted countries in setting up surveillance and containment activities .

(src)="89"> Η Τσάιναταουν στο Χιούστον αντιμετώπισε μείωση της πελατείας όταν κάποιοι διέδωσαν ψευδείς και κακόβουλες φήμες στο διαδίκτυο πως υπήρχε έξαρση του κορονοϊού στην περιοχή .
(trg)="90"> Chinatown in Houston faced a drop in customers after people falsely and maliciously spread rumors online of an outbreak of the coronavirus .

(src)="90"> Προγράμματα όπως το  Αναθεωρημένο Εθνικό Πρόγραμμα Ελέγχου Φυματίωσης ( RNTCP )  βοηθούν στη μείωση των επιπέδων της φυματίωσης στους αποδέκτες υπηρεσιών δημόσιας υγείας .
(trg)="91"> Programs such as the Revised National Tuberculosis Control Program are working to reduce TB levels among people receiving public health care .

(src)="91"> Ο Παστέρ πρότεινε τρεις μεθόδους για την εξάλειψη των υπεύθυνων μικροοργανισμών : τη διήθηση ( φιλτράρισμα ) , τη θέρμανση ή την έκθεση σε χημικά διαλύματα .
(trg)="92"> Pasteur suggested three methods to eliminate the micro-organisms responsible : filtration , exposure to heat , or exposure to solution / chemical solutions .

(src)="92"> Ο Π.Ο.Υ. δημοσιεύει τακτικά  την Έκθεση για την Παγκόσμια  Υγεία , συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εμπειρογνωμόνων για ένα θέμα που απασχολεί παγκοσμίως τον τομέα της υγείας .
(trg)="93"> The WHO regularly publishes a World Health Report , its leading publication , including an expert assessment of a specific global health topic .

(src)="93"> Οι ανακαλύψεις του Λίστερ δέχθηκαν μεγάλους επαίνους και το 1883 η Βασίλισσα Βικτώρια τον έχρισε βαρονέτο του Park Crescent στην Κομητεία του Μίντλσεξ .
(trg)="94"> Lister 's discoveries were greatly praised and in 1883 Queen Victoria created him a Baronet , of Park Crescent in the Parish of St Marylebone in the County of Middlesex .

(src)="94"> Ο αρχικός Emacs , όπως και ο TECO , έτρεχε μόνο στη σειρά υπολογιστών PDP .
(trg)="95"> The original Emacs , like TECO , ran only on the PDP-10 running ITS .

(src)="95"> Στο Λος Άντζελες , μία Ταϊλανδέζα-Αμερικανίδα μαγνητοσκόπησε έναν άντρα στο μετρό του Λος Άντζελες να φωνάζει ρατσιστικά σχόλια και βρισιές σχετικά με τον κορονοϊό .
(trg)="96"> In Los Angeles , a Thai-American woman on the Los Angeles subway captured footage of a man screaming racist comments and expletives about coronavirus .

(src)="96"> Οι πρωταρχικές αιτίες θανάτου από HIV / AIDS είναι οι ευκαιριακές λοιμώξεις και ο καρκίνος , όντας συχνά και οι δύο αποτέλεσμα της προοδευτικής ανεπάρκειας του ανοσοποιητικού συστήματος .
(trg)="97"> The primary causes of death from HIV / AIDS are opportunistic infections and cancer , both of which are frequently the result of the progressive failure of the immune system .

(src)="97"> Για τους ηλικιωμένους ο εμβολιασμός επικεντρώνεται στην πνευμονία και τη γρίπη που είναι πιο θανατηφόρες σε αυτές τις ηλικιακές ομάδες .
(trg)="98"> Vaccine recommendations for the elderly concentrate on pneumonia and influenza , which are more deadly to that group .

(src)="98"> Υπάρχουν σχέδια επέκτασης της αυτοματοποιημένης γραμμής διέλευσης Yurikamome από τον υπάρχοντα τερματικό σταθμό Toyosu στον νέο τερματικό σταθμό Kachidoki , που διασχίζει το Ολυμπιακό Χωριό , παρόλο που η γραμμή Yurikamome δεν θα μπορούσε ακόμα να εξυπηρετήσει επαρκώς σημαντικά γεγονότα στο Odaiba .
(trg)="99"> The Yurikamome automated transit line is also to be extended from its existing terminal at Toyosu Station to a new terminal at Kachidoki Station , passing the site of the Olympic Village , although the line is not expected to have adequate capacity to serve major events in the Odaiba area on its own .

(src)="99"> Και οι δύο αυτοί καρκίνοι συσχετίζονται με τον ανθρώπινο ερπητοϊό 8 .
(trg)="100"> Both these cancers are associated with human herpesvirus 8 ( HHV-8 ) .

(src)="100"> Αυτοί οι ισχυρισμοί , γνωστοί ως « άρνηση του AIDS » , έχουν μελετηθεί και απορριφθεί από την επιστημονική κοινότητα .
(trg)="101"> These claims , known as AIDS denialism , have been examined and rejected by the scientific community .

(src)="101"> Στις 14 Μαρτίου αποφασίστηκε η αναστολή όλων των επιβατικών πτήσεων από και προς ολόκληρη την Ιταλία , με εξαίρεση τις εμπορευματικές και υγειονομικού ενδιαφέροντος πτήσεις .
(trg)="102"> On 14 March the suspension was extended to all passenger flights to and from Italy , excluding cargo and sanitary ones .