# ca/en-ca.xml.gz
# en/en-ca.xml.gz


(src)="1"> Quan dos candidats BNP van ser elegits per al Parlament Europeu a les eleccions del 2009 , el Govern del Regne Unit va anunciar que proporcionaria als dos el nivell mínim de suport , negant-los l ' accés immediat als funcionaris i la informació que els altres 70 diputats britànics rebessin .
(trg)="1"> When two BNP candidates were elected to the European Parliament at the 2009 election , the UK Government announced that it would provide them both with only the bare minimum level of support , denying them the ready access to officials and information that the other 70 British MEPs received .

(src)="2"> L ' arribada de la pandèmia per coronavirus de 2019-2020 a Ruanda es va declarar oficialment el 14 de març de 2020 .
(trg)="2"> The 2019 – 20 coronavirus pandemic was confirmed to have reached Rwanda in March 2020 .

(src)="3"> Una persona amb tuberculosi activa , però no tractada , pot infectar entre deu i quinze altres persones cada any .
(trg)="3"> A person with active but untreated tuberculosis may infect 10 – 15 ( or more ) other people per year .

(src)="4"> Tanmateix , aquesta estratègia es basa a conèixer l ' estructura global de la xarxa , que potser no sempre serà pràctica .
(trg)="4"> However , this strategy relies on knowing the global structure of the network , which may not always be practical .

(src)="5"> DOI : 10.1136 / oem.24.2.148.
(trg)="5"> doi : 10.1136 / oem.24.2.148.

(src)="6"> Desenvolupament d ' un coixinet de fus que no salpiqui , més particularment per a noves filadores .
(trg)="6"> Development of a non-splash type of spindle bearing , more particularly for new mules

(src)="7"> Tot i que no presentava cap símptoma , va passar la prova i els seus resultats evidenciaren que tenia el virus .
(trg)="7"> She did not show any symptoms , but was tested , and the results of the test showed she was positive for the virus .

(src)="8"> Una altra nova carecterística és l ' addició del vent , que s ' observa en el moviment de les fulles dels arbres .
(trg)="8"> Another first is the addition of windy weather , which is expressed in the movement of the leaves on the trees .

(src)="9"> Un cop finalitzada la construcció , l ’ hospital estarà sota la plena gestió de l ' Exèrcit d ’ Alliberament Popular .
(trg)="9"> The hospital has run under the jurisdiction and management of the People 's Liberation Army after completion .

(src)="10"> Tricotcena – provinents de Cephalosporium , Fusarium , Myrothecium , Stachybotrys i Trichoderma .
(trg)="10"> Trichothecenes – sourced from Cephalosporium , Fusarium , Myrothecium , Stachybotrys , and Trichoderma .

(src)="11"> Una altra variant d ' aquesta estratègia torna a demanar la selecció aleatòria de nodes , però en canvi demana un dels seus veïns amb un grau superior , o almenys més d ' un grau llindar determinat , i els immunitza .
(trg)="11"> Another variant of this strategy again calls for the random selection of nodes but instead asks for one of their neighbors with a higher degree , or at least more than a given threshold degree and immunizes them .

(src)="12"> " El " " Manchester " " , basat en el sistema del mateix nom del Regne Unit . "
(trg)="12"> " The " " Manchester " " , based on the system with the same name in the UK , use 51 reasons for consultation . "

(src)="13"> Les persones que tenen infeccions latents són tractades per evitar que més endavant progressin a la malaltia activa .
(trg)="13"> People with latent infections are treated to prevent them from progressing to active TB disease later in life .

(src)="14"> Podrien ser benignes i sovint els escura-xemeneies les eliminaven atrapant-les en una canya dividida i tallant-les amb un ganivet de butxaca .
(trg)="14"> These could be benign ; sweeps often removed them themselves by trapping them in a split cane and cutting them off with a pocket knife .

(src)="15"> Aquest gènere només té una espècie , el virus de la grip C , que infecta humans , gossos i porcs , causant a vegades malalties greus i epidèmies locals .
(trg)="15"> This genus has one species , influenza C virus , which infects humans , dogs and pigs , sometimes causing both severe illness and local epidemics .

(src)="16"> Si es produeix la infecció , es fa el tractament amb antibiòtics i possiblement antitoxines .
(trg)="16"> If infection occurs , treatment is with antibiotics and possibly antitoxin .

(src)="17"> Directora del departament d ' urgències de l ' Hospital Central de Wuhan , fou una de les primeres entre el personal mèdic que va revelar l ' aparició de l ' epidèmia de coronavirus a tot el món al final del desembre de 2019 .
(trg)="17"> She is the first medical personnel to disclose the 2019 – 20 coronavirus epidemic to the outside world .

(src)="18"> El jugador crea i fa evolucionar un patogen per tal d ' anihilar la població humana a través d ' una plaga mortal .
(trg)="18"> The player creates and evolves a pathogen in an effort to annihilate the human population with a deadly plague .

(src)="19"> Aquell mateix dia es decretà el tancament durant dues setmanes de l ' Institut Kristiine de Tallinn , després que un alumne que havia tornat recentment del nord d ' Itàlia se sentís malament .
(trg)="19"> 6 March : the Kristiine High School in Tallinn was closed for two weeks , after a student who had returned from Northern Italy was sent to school by their parents despite having felt unwell after the trip .

(src)="20"> Historia de la medicina .
(trg)="20"> Response by the medical community

(src)="21"> El govern temia el pànic en massa entre la població , per la grip porcina , però ara , tem el pànic en massa per les vacunacions contra la grip porcina .
(trg)="21"> The government had long feared mass panic about swine flu — now they feared mass panic about the swine flu vaccinations .

(src)="22"> El 27 de gener , SkyUp , una companyia aèria ucraïnesa de baix cost , va anunciar que aturava els seus vols amb la ciutat xinesa de Sanya ( illa de Hainan ) fins al mes de març .
(trg)="22"> On 27 January 2020 , SkyUp , a Ukrainian low-cost charter airline , announced that it had suspended flights to Sanya , Hainan , until March .

(src)="23"> Aquesta forma greu de tuberculosi és més comuna en els infants i la gent gran i rep el nom de tuberculosi miliar .
(trg)="23"> This severe form of TB disease , most common in young children and those with HIV , is called miliary tuberculosis .

(src)="24"> El teixit afectat és substituït per cicatrius i les cavitats emplenades amb material necròtic blanc caseós .
(trg)="24"> Affected tissue is replaced by scarring and cavities filled with caseous necrotic material .

(src)="25"> Si la infecció es contagia a la seva infància , aleshores la vacunació per anells al voltant de la font d ' infecció és el més eficaç , mentre que si la proporció de persones ja infectades és molt superior al nombre de persones que podrien ser vacunades ràpidament , la vacunació només ajudarà els vacunats i no es pot aconseguir la immunitat del grup .
(trg)="25"> If infection spread is at its infancy , then ring-vaccination surrounding the source of infection is most effective , whereas if the proportion of people already infected is much higher than the number of people that could be vaccinated quickly , then vaccination will only help those who are vaccinated and herd immunity cannot be achieved .

(src)="26"> H2N2 , que causà la grip asiàtica el 1957
(trg)="26"> H2N2 , which caused Asian Flu in 1957

(src)="27"> A mesura que la infecció progressa , interfereix més amb el sistema immunitari ( produint una immunodeficiència per alteració de la immunitat cel · lular ) , llavors hi ha un augment del risc d ' infeccions comunes com la tuberculosi , així com altres infeccions oportunistes i càncers que rarament afecten les persones amb sistemes immunitaris no afectat .
(trg)="27"> If the infection progresses , it interferes more with the immune system , increasing the risk of developing common infections such as tuberculosis , as well as other opportunistic infections , and tumors which are otherwise rare in people who have normal immune function .

(src)="28"> Els responsables de l ' evacuació dels ferits d ' un camp de batalla o la seva cura després dividirien les víctimes en tres categories :
(trg)="28"> Those responsible for the removal of the wounded from a battlefield or their care afterwards would divide the victims into three categories : Those who are likely to live , regardless of what care they receive ;

(src)="29"> Es creu que 170 – 200 milions de persones al món estan infectades pel virus de l ' hepatitis C ( un ~  3 % de la població mundial ) .
(trg)="29"> It is estimated that 130 – 180 million people in the world are affected by this disease representing a little more than 3 % of the world population .

(src)="30"> Les cèl · lules inflamatòries implicades inclouen neutròfil granulòcits i macròfags , dos tipus de cèl · lula blanca .
(trg)="30"> The inflammatory cells involved include neutrophil granulocytes and macrophages , two types of white blood cells .

(src)="31"> La taxa de mortalitat infantil ( TMI ) és una taxa utilitzada en demografia per indicar el nombre de nens i nenes d ' una població que moren abans d ' arribar a l ' any de vida per cada mil infants que hi han nascut vius , en un període determinat , generalment un any .
(trg)="31"> Infant mortality rate ( IMR ) is the number of deaths per 1,000 live births of children under one year of age .

(src)="32"> La propagació de la pandèmia per coronavirus de 2019-2020 a Hongria es va detectar el 4 de març de 2020 amb el cas simultani de dos joves estudiants iranians que havien tornat recentment del seu país d ' origen .
(trg)="32"> The first cases of the 2019 – 20 coronavirus pandemic in Hungary were announced on 4 March 2020 .

(src)="33"> " El primer ús del terme " " cordó sanitari " " com una metàfora per a la contenció ideològica féu referència al " " sistema d ' aliances instituït per França a l ' Europa post-Primera Guerra Mundial Europa que s ' estenia des de Finlàndia fins als Balcans " " i que " " envoltava completament Alemanya i segellava de Rússia l ' Europa Occidental , aïllant d ' aquesta manera les dues nacions políticament ' malaltes ' d ' Europa . " " "
(trg)="33"> " The seminal use of " " cordon sanitaire " " as a metaphor for ideological containment referred to " " the system of alliances instituted by France in post-World War I Europe that stretched from Finland to the Balkans " " and which " " completely ringed Germany and sealed off Russia from Western Europe , thereby isolating the two politically ' diseased ' nations of Europe . " " "

(src)="34"> Nascut a Ponferrada ( província de Lleó ) , amb dos anys es va traslladar a viure a Valladolid .
(trg)="34"> He was born in Ponferrada .

(src)="35"> La síndrome post-cures intensives ( SPCI ) descriu una col · lecció de trastorns de salut que són comuns entre els pacients que sobreviuen a malalties crítiques i de cures intensives .
(trg)="35"> Post-intensive care syndrome ( PICS ) describes a collection of health disorders that are common among patients who survive critical illness and intensive care .

(src)="36"> El 24 de març , el nombre de casos confirmats pujà fins a sis .
(src)="37"> El ministeri de Salut anuncià dos nou casos : un ciutadà togolès de 45 anys que residia al país i havia tornat de Senegal l ' 11 de març , i un gabonès de 42 anys que havia viatjat a França i arribat a casa el 19 de març .
(trg)="36"> On 24 March , diagnosed cases increased to six with the Ministry of Health announcing two new cases : a 45-year-old Togolese national , resident of Gabon and recently returned from Senegal on March 11 and a 42-year-old Gabonese national returned from France on March 19 .

(src)="38"> Lewis Hamilton va guanyar el Campionat de Pilots la temporada anterior i Mercedes AMG va defensar el seu Campionat de Constructors , el seu setè campionat consecutiu .
(trg)="37"> Lewis Hamilton and Mercedes are the reigning World Drivers ' and World Constructors ' champions respectively , after they both won their sixth championships in 2019 .

(src)="39"> Com a conseqüència es va desencadenar una campanya mediàtica per relacionar aquestes morts amb les immunitzacions , tot i que no tenien cap prova que les vacunes en fossin la causa .
(trg)="38"> This resulted in a media outcry that linked these deaths to the immunizations , despite the lack of any proof the vaccine was the cause .

(src)="40"> La vacuna BCG fou utilitzada en humans per primer cop el 1921 a França , però no fou fins després de la Segona Guerra Mundial que la BCG fou àmpliament acceptada als Estats Units , Gran Bretanya i Alemanya .
(trg)="39"> The BCG vaccine was first used on humans in 1921 in France , but achieved widespread acceptance in the US , Great Britain , and Germany only after World War II .

(src)="41"> En un primer moment va estar sense protecció policial , fins que es va produir l ' atemptat terrorista del 23 de gener de 1995 , en què va ser assassinat el polític popular Gregorio Ordóñez ; les Forces i Cossos de Seguretat de l ' Estat el van informar que era objectiu dels etarres , i des de llavors ha viscut sota la protecció d ' escortes .
(trg)="40"> Until the end of the ETA 's activity , he had to live with bodyguards as he was under threat of death from the Basque terrorist group .

(src)="42"> Vibrio cholerae , incloent-hi O1 i no-O1
(trg)="41"> Vibrio cholerae , including O1 and non-O1

(src)="43"> Identificació com malaltia professional
(trg)="42"> Occupational safety and health

(src)="44"> Un cop curades , les àrees afectades són finalment substituïdes per teixit cicatritzat .
(trg)="43"> Upon cure , affected areas are eventually replaced by scar tissue .

(src)="45"> La transmissió aèria a través dels aerosols , produïts pels porcs quan tussen o esternuden , també és una via important d ' infecció .
(trg)="44"> Airborne transmission through the aerosols produced by pigs coughing or sneezing are also an important means of infection .

(src)="46"> També té una certa incidència en persones que prenen heroïna intravenosa , ja que el talc se sol utilitzar com a adulterant d ' aquesta per a augmentar el pes i fer-la més barata .
(trg)="45"> It is also tied to heroin use where talc might be used as an adulterant to increase weight and street value .

(src)="47"> El 2014 , va ser el 3r joc d ' iPhone més venut als Estats Units i la primera aplicació més venuda a la Xina .
(trg)="46"> In 2014 , it was the # 3 best selling iPhone game in the U.S. and the # 1 best selling iPhone app in China .

(src)="48"> " L ' Institut de Salut " " Carlos III " " ( ISCIII ) és un organisme autònom públic espanyol . "
(trg)="47"> The Carlos III Health Institute ( Spanish : Instituto de Salud Carlos III ; ISCIII ) is a Spanish public health research institute , legally constituted as a public research agency ( Spanish : Organismo Público de Investigación ) , a type of quasi-autonomous entity under Spanish law .

(src)="49"> A la República Txeca , el Partit Comunista està exclòs de qualsevol possible coalició a causa d ' una forta presència anticomunista en la majoria dels partits polítics , inclosos els socialdemòcrates .
(trg)="48"> In the Czech Republic , the Communist Party is effectively excluded from any possible coalition because of a strong anti-Communist presence in most political parties , including the Social Democrats .

(src)="50"> Tots els membres de l ' ONU poden ser membres de l ' organització , segons podem llegir al lloc web de l ' OMS : Altres països poden ser admesos si la seva sol · licitud és aprovada per majoria simple de l ' Assemblea Mundial de la Salut .
(trg)="49"> " All UN member states are eligible for WHO membership , and , according to the WHO website , " " other countries may be admitted as members when their application has been approved by a simple majority vote of the World Health Assembly " " . "

(src)="51"> 2006 : Vessaments tòxics a la Costa d ’ Ivori Toxicitat per greixos trans
(trg)="50"> 2006 : Côte d 'Ivoire toxic waste dumpTrans fat toxicity

(src)="52"> Així , el principal propòsit de rentar-se les mans és l ' eliminació de patògens ( bacteris , virus o altres microorganismes que puguin causar malalties ) .
(trg)="51"> The main medical purpose of washing hands is to cleanse the hands of pathogens ( bacteria , viruses , or other microorganisms ) and chemicals which can cause harm .

(src)="53"> Les pandèmies continuaren esporàdicament al llarg dels segles XVII i XVIII ; la pandèmia de 1830-1833 fou particularment estesa , afectant aproximadament un quart de la gent exposada .
(trg)="52"> Pandemics continued sporadically throughout the 17th and 18th centuries , with the pandemic of 1830 – 1833 being particularly widespread ; it infected approximately a quarter of the people exposed .

(src)="54"> Barbara Ann Wieners de 32 anys estava al vuitè mes d ' embaràs quan ella i el seu marit , Ed , es van posar malalts després de visitar una granja a pavelló dels porcs d ' una fira local al Comtat Walworth , de Wisconsin .
(trg)="53"> A 32-year-old woman , Barbara Ann Wieners , was eight months pregnant when she and her husband , Ed , became ill after visiting the hog barn at a county fair in Walworth County , Wisconsin .

(src)="55"> Un tòrax de bóta és un signe característic de MPOC , però és poc comú .
(trg)="54"> A barrel chest is a characteristic sign of COPD , but is relatively uncommon .

(src)="56"> Però , aleshores , es va començar a substituir les Spinning mule de cotó per filadores d ' anells i , per tant , mai no es va establir si aquestes mesures eren eficaces .
(trg)="55"> But by then , cotton mules had been superseded by the ring frame and the industry was contracting , therefore it was never established if these measures were effective .

(src)="57"> El 9 de març del 2020 , el ministeri de Salut del sultanat de Brunei va confirmar que les proves preliminàries sobre un home de 53 anys , que havia tornat d ' una celebració religiosa musulmana a la capital Kuala Lumpur el 3 de març , havien donat resultats positius per al Covid-19 .
(trg)="56"> On 9 March 2020 , the Ministry of Health confirmed that preliminary coronavirus tests had returned positive for a 53-year-old male who had returned from a tabligh ( Muslim religious gathering ) in Kuala Lumpur , Malaysia on 3 March .

(src)="58"> Tot i això , sovint aquests programes de vacuna requereixen la immunització d ’ una gran majoria de la població per a proporcionar immunitat al grup .
(trg)="57"> Often however these vaccine programmes require the immunization of a large majority of the population to provide herd immunity .

(src)="59"> 2004 : Grip aviària ( H5N1 ) , de vegades anomenada grip aviar o influenza aviar
(trg)="58"> 2004 : Avian influenza ( H5N1 ) , sometimes avian flu , and commonly bird flu

(src)="60"> [ Consulta : 13 març 2020 ] .
(trg)="59"> doi : 10.1111 / ijcs.12012.

(src)="61"> Els guants mèdics són guants d ' un sol ús que s ' utilitzen durant els exàmens o els procediments mèdics per ajudar a prevenir la contaminació creuada entre els cuidadors i els pacients .
(trg)="60"> Medical gloves are disposable gloves used during medical examinations and procedures to help prevent cross-contamination between caregivers and patients .

(src)="62"> El primer sanatori per tuberculosos fou obert el 1859 a Görbersdorf ( Alemanya ) ( avui en dia Sokołowsko ( Polònia ) ) per Hermann Brehmer .
(trg)="61"> Hermann Brehmer opened the first TB sanatorium in 1859 in Görbersdorf ( now Sokołowsko ) in Silesia .

(src)="63"> El midó de blat de moro substitueix la pols de licopodi i el talc per ser irritants dels teixits , però fins i tot el midó de blat de moro pot impedir la curació si s ' introdueix en els teixits ( com durant la cirurgia ) .
(trg)="62"> Corn starch replaced tissue-irritating lycopodium powder and talc , but even corn starch can impede healing if it gets into tissues ( as during surgery ) .

(src)="64"> Bacillus anthracis és un bacil grampositiu facultatiu anaeròbic de mida d ' uns 1 per 9  μm .
(trg)="63"> Bacillus anthracis is a rod-shaped , Gram-positive , facultative anaerobic bacterium about 1 by 9  μm in size .

(src)="65"> Els membres d ' aquest gènere produeixen una prominent càpsula que es pot fer servir per a la seva identificació serològica .
(trg)="64"> Members of the genus produce a prominent capsule , or slime layer , which can be used for serologic identification , but molecular serotyping may replace this method .

(src)="66"> El 1976 va ser important per l ' evolució de les soques de grip .
(trg)="65"> The mid-1970s were important for the evolution of flu strains .

(src)="67"> El mateix dia , es va descobrir que una estatunidenca del Maryland s ' havia contagiat després de visitar Albània i d ' haver passat una estona en un aeroport turc .
(trg)="66"> On 10 March , it was discovered that a Maryland woman had contracted novel coronavirus after visiting Albania , as well as spending time in a Turkish airport .

(src)="68"> El 20 de març , el govern va anunciar cinc altres casos confirmats , o sigui 14 persones contaminades en total .
(trg)="67"> On 20 March , the government announced five more confirmed cases , bringing the total number to 14 .

(src)="69"> " Abans de la introducció d ' aquest medicament , l ' únic tractament a part dels sanatoris eren intervencions quirúrgiques , incloent-hi la tècnica del pneumotòrax ( fer col · lapsar un pulmó infectat per tal que " " reposi " " i les lesions es curin ) , una tècnica que oferia pocs beneficis i que pràcticament deixà de ser utilitzada a partir de la dècada del 1950 . "
(trg)="68"> " Prior to the introduction of this medication , the only treatment was surgical intervention , including the " " pneumothorax technique " " , which involved collapsing an infected lung to " " rest " " it and to allow tuberculous lesions to heal . "

(src)="70"> Fins i tot l ' euroescèptic Partit de la Independència del Regne Unit s ' ha negat categòricament a cap mena de cooperació , ni que fos limitada , amb el BNP .
(trg)="69"> The eurosceptic United Kingdom Independence Party has categorically refused even limited cooperation with the BNP .

(src)="71"> Entre les altres mesures que es prengueren , es va informar d ' unes recomanacions per a viatgers incitant els ciutadans arubians a evitar de sortir del país .
(trg)="70"> A travel advisory would also be instituted for residents , advising against outbound travel at this time .

(src)="72"> A conseqüència de l ' epidèmia de Covid-19 que afectava greument la Xina , el 27 de gener , el Ministeri de Relacions Exteriors de Finlàndia va aconsellar als ciutadans finlandesos d ' evitar els viatges innecessaris a la província xinesa de Hubei .
(trg)="71"> On 27 January , following the developments of COVID-19 outbreak in mainland China , Finland 's Ministry for Foreign Affairs advised citizens to avoid unnecessary travel to Hubei province .

(src)="73"> La genètica juga una funció en el desenvolupament de MPOC .
(trg)="72"> Genetics play a role in the development of COPD .

(src)="74"> El videojoc utilitza un model epidèmic amb un conjunt de variables complexes per simular la propagació i gravetat de la plaga .
(trg)="73"> The game uses an epidemic model with a complex and realistic set of variables to simulate the spread and severity of the plague .

(src)="75"> Una revisió Cochrane va valorar l ' efectivitat de les estratègies d ' intervenció per impulsar i sostenir la cobertura d ' immunització infantil en països de renda baixa i mitjana .
(trg)="74"> A Cochrane review assessed the effectiveness of intervention strategies to boost and sustain high childhood immunization coverage in low- and middle income countries .

(src)="76"> La informació falsa , inclosa la desinformació intencionada , s ' ha difós a través de les xarxes socials , missatges de text , i mitjans de comunicació de masses , incloent els mitjans estatals de països com la Xina , Rússia , [ 9 ] Iran , i Turkmenistan .
(trg)="75"> False information , including intentional disinformation , has been spread through social media , text messages , and mass media , including the state media of countries such as China , Russia , Iran , and Turkmenistan .

(src)="77"> Lee , W . R . ; McCann , J . K .
(src)="78"> « Mule Spinners ' Cancer and the Wool Industry » ( en anglès ) .
(trg)="76"> Lee , W. R. ; McCann , J. K. ( 1967 ) .

(src)="79"> Directors generals de l ' OMS
(trg)="77"> Operational history of WHO

(src)="80"> L ' edat mitjana d ' inici dels símptomes en una revisió va ser de 37,7 anys , tot i que es va trobar que els nens de 8 anys ja tenien la malaltia .
(trg)="78"> The median age of onset of symptoms in one review was 37.7 years , although boys as young as 8 years old were found to have the disease .

(src)="81"> Aquests solen incloure equips de protecció individual ( bata , màscara i guants ) i controls d ' enginyeria ( sales de pressió positiva , sales de pressió negativa , equips de flux d ' aire laminar i diverses barreres mecàniques i estructurals ) .
(trg)="79"> These most commonly include items of personal protective equipment ( gowns , masks , and gloves ) and engineering controls ( positive pressure rooms , negative pressure rooms , laminar air flow equipment , and various mechanical and structural barriers ) .

(src)="82"> El 2005 , el país amb la incidència estimada més alta de TB fou Swazilàndia , amb 1.262 casos per cada 100.000 persones .
(trg)="80"> In 2007 , the country with the highest estimated incidence rate of TB was Swaziland , with 1,200 cases per 100,000 people .

(src)="83"> Al primer ministre francès Georges Clemenceau se li atribueix haver encunyat l ' ús , quan el març del 1919 va instar els recentment independitzats estats fronterers ( també anomenats estats limítrofs ) que s ' havien separat de l ' Imperi rus i la Rússia soviètica que formessin una unió defensiva per tant posar en quarantena la propagació del comunisme per Europa Occidental ; a aquesta mena d ' aliança la va anomenar cordó sanitari .
(trg)="81"> French Prime Minister Georges Clemenceau is credited with coining the usage , when in March 1919 he urged the newly independent border states ( also called limitrophe states ) that had seceded from the Russian Empire and its successor the Union of Soviet Socialist Republics to form a defensive union and thus quarantine the spread of communism to Western Europe ; he called such an alliance a cordon sanitaire .

(src)="84"> En el modelatge d ’ epidèmies en xarxes lliures d ’ escala , els esquemes d ’ immunització dirigits poden reduir considerablement la vulnerabilitat d ’ una xarxa davant els brots epidèmics en els esquemes d ’ immunització aleatòria .
(trg)="82"> In epidemic modeling on scale-free networks , targeted immunization schemes can considerably lower the vulnerability of a network to epidemic outbreaks over random immunization schemes .

(src)="85"> DOI : 10.1136 / oem.40.4.390.
(trg)="83"> doi : 10.1136 / oem.40.4.390.

(src)="86"> El 1993 , l ' Organització Mundial de la Salut ( OMS ) declarà la TB una emergència sanitària global , i la Stop TB Partnership desenvolupà un Global Plan to Stop Tuberculosis que aspira a salvar 14 milions de vides entre el 2006 i el 2015 .
(trg)="84"> " The World Health Organization ( WHO ) declared TB a " " global health emergency " " in 1993 , and in 2006 , the Stop TB Partnership developed a Global Plan to Stop Tuberculosis that aimed to save 14 million lives between its launch and 2015 . "

(src)="87"> El 16 de març , el govern kenyà , mitjançant el seu portaveu , el Coronel Cyrus Oguna , va declarar durant una conferència que hi havia tres altres persones sospitoses de tenir el virus i que els seus resultats es divulgarien ben aviat .
(trg)="85"> On 16 March , the government through its spokesman Col Cyrus Oguna said on an update that there were another three people who were suspected to be carriers of the virus and that their results were to be released soon .

(src)="88"> Tot i que no s ' ha signat cap nou acord formal en contra d ' ell , segueix sent incert si algun dels partits principals de Bèlgica entrarà en negociacions de coalició amb el Vlaams Belang en un futur pròxim .
(trg)="86"> While no formal new agreement has been signed against it , it nevertheless remains uncertain whether any mainstream Belgian party will enter into coalition talks with Vlaams Belang in the near future .

(src)="89"> La temporada 2020 de Fórmula 1 serà la 71a temporada del Campionat Mundial de Fórmula 1 de la història .
(trg)="87"> The season will mark the 70th anniversary of the first Formula One season .

(src)="90"> Acinetobacter és un gènere de bacteris gram-negatius que pertany al tall proteobacteris .
(trg)="88"> Acinetobacter is a genus of Gram-negative bacteria belonging to the wider class of Gammaproteobacteria .

(src)="91"> Caracteritzada fonamentalment per una síndrome semblant a la mononucleosi o la grip que apareix 2-4 setmanes després de l ' exposició , però també hi ha infectats que no tenen símptomes significatius .
(trg)="89"> Many individuals develop an influenza-like illness or a mononucleosis-like illness 2 – 4 weeks after exposure while others have no significant symptoms .

(src)="92"> Transparència de les institucions públiques o privades .
(trg)="90"> Transparency of the institutions public or private .

(src)="93"> Plague Inc. és un joc d ' estratègia i simulació en què el jugador controla indirectament una plaga que ha infectat el pacient zero .
(trg)="91"> Plague Inc. is a strategy-simulation game in which the player indirectly controls a plague which has infected patient zero .

(src)="94"> L ' 1 d ' octubre de 1976 , van començar les immunitzacions i tres persones de la tercera edat van morir després de rebre les seves injeccions .
(trg)="92"> On October 1 , 1976 , immunizations began , and three senior citizens died soon after receiving their injections .

(src)="95"> Tanmateix , en la majoria de casos es produeix una infecció latent sense símptomes evidents .
(trg)="93"> However , in the majority of cases , a latent infection occurs with no obvious symptoms .

(src)="96"> " Segons un article publicat a The Lancet el novembre del 2014 , els trastorns dels majors de 60 anys representen el " " 23 % de la càrrega global de la malaltia " " i els principals contribuents a la càrrega de malaltia en aquest grup el 2014 eren " " malalties cardiovasculars ( 30,3 % ) , neoplàsies malignes ( 15,1 % ) , malalties respiratòries cròniques ( 9,5 % ) , malalties musculoesquelètiques ( 7,5 % ) i trastorns neurològics i mentals ( 6,6 % ) . " " "
(trg)="94"> " According to an article in The Lancet published in November 2014 , disorders in those aged 60 years and older represent " " 23 % of the total global burden of disease " " and leading contributors to disease burden in this group in 2014 were " " cardiovascular diseases ( 30.3 % ) , malignant neoplasms ( 15.1 % ) , chronic respiratory diseases ( 9.5 % ) , musculoskeletal diseases ( 7.5 % ) , and neurological and mental disorders ( 6.6 % ) . " " "

(src)="97"> La pandèmia per coronavirus de 2019-2020 de la COVID-19 ha donat lloc a teories de la conspiració i desinformació sobre el seu origen , escala i la prevenció , diagnòstic i tractament de la malaltia .
(trg)="95"> The 2019 – 20 coronavirus pandemic of COVID-19 has resulted in conspiracy theories and misinformation regarding its origin , scale , and the prevention , diagnosis , and treatment of the disease .

(src)="98"> El triatge pot donar lloc a la determinació de l ' ordre i prioritat de tractament d ' emergència , l ' ordre i la prioritat del transport d ' emergència , o la destinació del transport per al pacient .
(trg)="96"> This rations patient treatment efficiently when resources are insufficient for all to be treated immediately ; influencing the order and priority of emergency treatment , emergency transport , or transport destination for the patient .

(src)="99"> El 27 de març , el ministre de Salut federal , Rudolf Anschober , va declarar que es preveia que el pic de l ' epidèmia es produiria enter la meitat d ' abril i de maig de 2020 a Àustria .
(trg)="97"> On 27 March , Federal Minister of Health Rudolf Anschober announced that in Austria the pandemic was expected to peak between mid-April and mid-May 2020 .

(src)="100"> El 3 de març es va anunciar el primer cas confirmat de Covid-19 , un home jove que havia tornat de Suïssa on havia estat en contacte amb una persona infectada .
(trg)="98"> On 3 March , the first case was reported in the country with a young man who had contact with an infected person in Switzerland .

(src)="101"> Tot i que Pott no va escriure cap document sobre el tema , van aparèixer informes clínics suggerint que més gent l ' havia vist sense adonar-se de què era , i com havia dit Pott :
(trg)="99"> Though Pott wrote no further papers on the subject , clinical reports began to appear suggesting that others had seen it without realising what it was and like Pott had said :

(src)="102"> A Àfrica , la TB afecta principalment adolescents i adults joves .
(trg)="100"> In Africa , it primarily affects adolescents and young adults .