# af/en-af.xml.gz
# en/en-af.xml.gz


(src)="1"> Docteur Semmelweis , Frankryk / Pole 1995 ( regisseur Roger Andrieux )
(trg)="1"> Docteur Semmelweis ( 1995 ) , France / Poland , director : Roger Andrieux

(src)="2"> Party vroue het selfs liewer op straat geboorte geskenk en dan gesê dat dit plotseling gebeur het op pad na die kliniek ( die praktyk was bekend as straatgeboortes ) , wat beteken het dat hulle steeds in aanmerking kom vir kindersorgvoordele sonder dat hulle in die kliniek hoef opgeneem te word .
(trg)="2"> Some women even preferred to give birth in the streets , pretending to have given sudden birth en route to the hospital ( a practice known as street births ) , which meant they would still qualify for the child care benefits without having been admitted to the clinic .

(src)="3"> Die Tweede Kliniek se koers was aansienlik laer met ’ n gemiddeld van minder as 4 % .
(trg)="3"> The Second Clinic 's rate was considerably lower , averaging less than 4 % .

(src)="4"> Silikose is ' n fibrose van die long wat ontstaan deur die inaseming van silika wanneer gesteentes geboor word .
(trg)="4"> Amorphous silica consists of kieselgur ( diatomite ) , from the skeletons of diatoms , and vitreous silica , produced by heating and then rapid cooling of crystalline silica .

(src)="5"> Die betoging is gelei deur mediese studente en jong fakulteitslede en hulle is ondersteun deur werkers van die buitewyke .
(trg)="5"> The demonstrations were led by medical students and young faculty members and were joined by workers from the suburbs .

(src)="6"> Dit is veral belangrik vir mense wat kos hanteer of op die mediese gebied werk , maar ook ' n belangrike praktyk vir die algemene publiek .
(trg)="6"> This is especially important for people who handle food or work in the medical field , but also an important practice for the general public .

(src)="7"> In werklikheid bly die aansteeklike middel lewensvatbaar teen 600 ° C.
(trg)="7"> In fact the infectious agent remains viable over 600  ° C ( 1,112  ° F ) .

(src)="8"> Nadat die Wêreldgesondheidsorganisasie ( WGO ) op 30 Januarie 2020 COVID-19 tot ' n openbare wêreldwye bekommernis vir gesondheid verklaar het , is die nasionale noodoperasiesentrum , die National Joint Operational and Intelligence Structure ( NATJOINTS ) geaktiveer .
(trg)="8"> After the World Health Organisation ( WHO ) declared COVID-19 a Public Health Emergency of International Concern on 30 January 2020 , an emergency operation centre was immediately activated .

(src)="9"> Die South China Morning Post ( SCMP ) het berig dat een van die hoofnavorsers van die Instituut , Shi Zhengli , die besondere fokus was van persoonlike aanvalle in Chinese sosiale media wat beweer het dat haar werk op die vlermuis-gebaseerde virusse die bron van die virus is .
(trg)="9"> " The South China Morning Post ( SCMP ) reported that one of the WIV 's lead researchers , Shi Zhengli , was the particular focus of personal attacks in Chinese social media alleging that her work on bat-based viruses was the source of the virus ; this led Shi to post : " " I swear with my life , [ the virus ] has nothing to do with the lab " " . "

(src)="10"> Na afloop van die Tweede Wêreldoorlog was die siekte wyd oor die wêreld versprei .
(trg)="10"> After World War II , the disease was widely distributed throughout the world .

(src)="11"> Die aansteeklike dosis van sekere patogene mag baie klein wees  ( 10-100 lewensvatbare eenhede , of selfs minder vir sommige virusse ) , en infeksie kan die gevolg wees van direkte kontak met oppervlaktes deur die hande of kos wat na die mond , oë of neus oorgedra kan word .
(trg)="11"> " Because the " " infectious dose " " for some pathogens can be very small ( 10-100 viable units or even less for some viruses ) , and infection can result from direct transfer of pathogens from surfaces via hands or food to the mouth , nasal mucous or the eye , ' hygienic cleaning ' procedures should be sufficient to eliminate pathogens from critical surfaces . "

(src)="12"> Alle lewende hawe is van kant gemaak en ' n kwarantyn is oor die hele gebied bekragtig .
(trg)="12"> All livestock were culled and a quarantine erected over the area .

(src)="13"> Hierdie wanvoorstelling , en ander soortgelykes , het deels voorgekom omdat Semmelweis se werk slegs bekend was aan die hand van tweedehandse verslae wat geskryf is deur sy kollegas en studente .
(trg)="13"> This misunderstanding , and others like it , occurred partly because Semmelweis 's work was known only through secondhand reports written by his colleagues and students .

(src)="14"> Gedurende 1848 – 1849 het ongeveer 70  000 troepe van die Keiserryk Oostenryk die Hongaarse onafhanklikheidsbeweging in die wiele gery deur die leiers daarvan tereg te stel of in die tronk te stop .
(trg)="14"> During 1848 – 1849 , some 70,000 troops from the Habsburg-ruled Austrian Empire thwarted the Hungarian independence movement , executed or imprisoned its leaders and in the process destroyed parts of Pest .

(src)="15"> Simptome van bek-en-klouseer in mense sluit in ongesteldheid , koors , braking , rooi sweeragtige letsels van die mondweefsel en soms klein blase op die vel .
(trg)="15"> Symptoms of FMD in humans include malaise , fever , vomiting , red ulcerative lesions ( surface-eroding damaged spots ) of the oral tissues , and sometimes vesicular lesions ( small blisters ) of the skin .

(src)="16"> Filtrasie deur die gebruik van keramiek filters
(trg)="16"> Filtration using ceramic filters

(src)="17"> Die polisie in New Jersey , VSA , het berigte van voorvalle van misdadigers wat aan mense se deure geklop het en beweer dat hulle van die Sentrums vir Siektebeheer en Voorkoming ( CDC ) is .
(trg)="17"> Police in New Jersey , United States reported incidents of criminals knocking on people 's doors and claiming to be from the CDC .

(src)="18"> Die Eerste Kliniek het ’ n gemiddelde moederlike sterftesyfer van 10 % gehad weens kraamkoors .
(trg)="18"> The First Clinic had an average maternal mortality rate of about 10 % due to puerperal fever .

(src)="19"> In die Verenigde Koninkryk , van 1986 tot 2015 , is meer as 184 000 beeste gediagnoseer met die hoogtepunt van nuwe gevalle wat in 1993 voorgekom het .
(trg)="19"> In the United Kingdom , from 1986 to 2015 , more than 184,000 cattle were diagnosed with the peak of new cases occurring in 1993 .

(src)="20"> Om doeltreffend te wees , moet ' n alkohol-handgel nie minder as 60 % v / v alkohol bevat nie .
(trg)="20"> To be effective , alcohol hand gels should contain not less than 60 % v / v alcohol .

(src)="21"> Tans verdeel die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid lande in drie kategorieë met betrekking tot bek-en-klouseer : Bek-en-klouseer teenwoordig met of sonder inenting , Bek-en-klouseervry met inenting en Bek-en-klouseervry sonder inenting .
(trg)="21"> Currently , the World Organisation for Animal Health recognizes countries to be in one of three disease states with regard to FMD : FMD present with or without vaccination , FMD-free with vaccination , and FMD-free without vaccination .

(src)="22"> Later in die ontwikkeling van die siekte in ‘ n bees kan die dier nie beweeg nie .
(trg)="22"> Later in the course of the disease the cow becomes unable to move .

(src)="23"> In ontwikkelende lande kan kindersterftesyfers wat verband hou met asemhalings- en diarree-siektes verminder word deur eenvoudige gedragsveranderinge in te voer , soos handewas met seep .
(trg)="23"> In developing countries , childhood mortality rates related to respiratory and diarrheal diseases can be reduced by introducing simple behavioral changes , such as hand washing with soap .

(src)="24"> ' n Studie in 2013 het getoon dat verbeterde handewaspraktyke tot klein verbeterings in die groei van kinders onder vyf jaar kan lei .
(trg)="24"> A 2013 study showed that improved hand washing practices may lead to small improvements in the length growth in children under five years of age .

(src)="25"> ' n Paar duisend addisionele gevalle is in ander wêreldstreke aangemeld .
(trg)="25"> A few thousand additional cases have been reported in other regions of the world .

(src)="26"> Ander oorsake het bevrugting en swangerskap , uremie , druk wat geplaas word op aangrensende organe weens ’ n krimpende uterus , emosionele trauma , foute in dieet , verkoeling en atmosferiese epidemiese invloede ingesluit .
(trg)="26"> Other causes included conception and pregnancy , uremia , pressure exerted on adjacent organs by the shrinking uterus , emotional traumata , mistakes in diet , chilling , and atmospheric epidemic influences .

(src)="27"> Omdat bek-en-klouseer selde mense besmet , maar vinnig onder diere versprei , is dit ' n veel groter risiko vir die landboubedryf as vir menslike welsyn .
(trg)="27"> Because FMD rarely infects humans , but spreads rapidly among animals , it is a much greater threat to the agriculture industry than to human health .

(src)="28"> Isolasie  of kwarantyn van aansteeklike persone of materiaal om verspreiding van infeksie te voorkom .
(trg)="28"> Isolation or quarantine of infectious persons or materials to prevent spread of infection .

(src)="29"> Die tyd tussen infeksie en die begin van simptome is oor die algemeen vier tot vyf jaar .
(trg)="29"> The time between infection and onset of symptoms is generally four to five years .

(src)="30"> Hy het in 1844 ’ n doktersgraad in geneeskunde verwerf .
(trg)="30"> He was awarded his doctor of medicine degree in 1844 .

(src)="31"> ' n Tweede groep is bekend as die Influensa B-virusse .
(trg)="31"> This genus has one species , influenza B virus .

(src)="32"> " Méndez het teoretiseer dat die virus ' n wapen teen Latyns-Amerika en China is en dat die doel daarvan is " " om die persoon te demoraliseer en te verswak . " " "
(trg)="32"> " Méndez theorized that the virus was a weapon against Latin America and China and that its purpose was " " to demoralize the person , to weaken to install their system " " . "

(src)="33"> Een van die eerste persone wat op Semmelweis se 1848-kommunikasie gereageer het , was James Young Simpson wat ’ n sterk bewoorde brief geskryf het .
(trg)="33"> One of the first to respond to Semmelweis 's 1848 communications was James Young Simpson , who wrote a stinging letter .

(src)="34"> Die 2020-kalender is deur die IOK op 18 Julie 2018 – met die uitsondering van swem , sierduik en gesinchroniseerde swem – goedgekeur .
(trg)="34"> The 2020 schedule by session was approved by the IOC Executive Board on 18  July 2018 , with the exception of swimming , diving , and artistic swimming .

(src)="35"> Dit lyk waarskynlik dat Klein vir Semmelweis gewantrou het .
(trg)="35"> Klein probably mistrusted Semmelweis .

(src)="36"> Die belangrikste bronne van infeksie in die huis is mense ( wat draers is of besmet is ) , voedsel ( veral verwerkte voedsel ) en water , en huishoudelike diere ( in westerse lande meer as 50 % van huishoudings een of meer troeteldiere ) .
(trg)="36"> The main sources of infection in the home are people ( who are carriers or are infected ) , foods ( particularly raw foods ) and water , and domestic animals ( in the U.S. more than 50 % of homes have one or more pets ) .

(src)="37"> Die sterftesyfer in April 1847 was 18,3 % ; nadat handewas in middel Mei ingestel is , was die sterftesyfer in Junie 2,2 % , Julie 1,2 % , Augustus 1,9 % en , vir die eerste keer sedert die bekendstelling van anatomiese oriëntasie , was die sterftesyfer nul vir twee maande na hierdie ontdekking .
(trg)="37"> After hand washing was instituted in mid-May , the rates in June were 2.2 % , July 1.2 % , August 1.9 % and , for the first time since the introduction of anatomical orientation , the death rate was zero in two months in the year following this discovery .

(src)="38"> Daar bestaan geen kruisbeskerming tussen serotipes nie ( wat beteken dat ' n entstof vir een serotipe nie teen ander sal beskerm nie ) en verder kan die variante binne ' n gegewe serotipe nukleotiedreekse hê wat met soveel as 30 % verskil vir ' n gegewe geen .
(trg)="38"> There is no cross-protection between serotypes ( a vaccine for one serotype will not protect against any others ) and in addition , two strains within a given serotype may have nucleotide sequences that differ by as much as 30 % for a given gene .

(src)="39"> " Volgens die nie-winsgewende Midde-Ooste se Media-navorsingsinstituut ( MEMRI ) , wat in Washington , D.C. gebaseer is , het talle skrywers in die Arabiese pers die samesweringsteorie bevorder dat COVID-19 , sowel as EARS en die Varkgriepvirus doelbewus deur die VSA geskep en versprei is om entstowwe teen hierdie siektes te verkoop , en dat dit " " deel is van ' n ekonomiese en sielkundige oorlog wat die VSA teen China voer met die doel om dit te verswak en dit as ' n agterlike land en ' n bron van siektes voor te stel . " " "
(trg)="39"> " According to Washington DC-based nonprofit Middle East Media Research Institute , numerous writers in the Arabic press have promoted the conspiracy theory that COVID-19 , as well as SARS and the swine flu virus , were deliberately created and spread by the US to sell vaccines against these diseases , and it is " " part of an economic and psychological war waged by the US against China with the aim of weakening it and presenting it as a backward country and a source of diseases " " . "

(src)="40"> Op 11 Maart is 6 nuwe gevalle aangemeld , met 1 geval van dieselfde reisgroep uit Italië , terwyl die ander 5 gevalle nie met die voriges verband hou nie , hulle het reisgeskiedenisse na ander Europese lande .
(trg)="40"> On 11 March , 6 new cases were reported , with 1 case from the same travel group from Italy , while the other 5 cases appear unrelated having travel histories to other European countries .

(src)="41"> Daar is sewe verskillende soorte bek-en-klouseer serotipes : O , A , C , SAT-1 , SAT-2 , SAT-3 en Asië-1 .
(trg)="41"> Of the seven serotypes of this virus , A , C , O , Asia 1 , and SAT3 appear to be distinct lineages ; SAT 1 and SAT 2 are unresolved clades .

(src)="42"> Die meeste van hierdie praktyke is ontwikkel in die 19de eeu en was goed gevestig teen die middel van die 20ste eeu .
(trg)="42"> Most of these practices were developed in the 19th century and were well established by the mid-20th century .

(src)="43"> Hou sneesdoekies byderhand en gebruik dit om nies en hoes te bedek .
(trg)="43"> Carry tissues and use them to catch coughs and sneezes

(src)="44"> " Aanvanklike terugvoer op Semmelweis se werk was selfs dat " " hy niks nuuts gesê het nie " " . "
(trg)="44"> Indeed , initial responses to Semmelweis 's findings were that he had said nothing new .

(src)="45"> Semmelweis , Hongarye 1940 : Mester Film ( regisseur André de Toth )
(trg)="45"> Semmelweis ( 1940 ) , Hungary , Mester Film , director : André de Toth

(src)="46"> Ontdekking van kadaweragtige vergiftiging
(trg)="46"> Theory of cadaverous poisoning

(src)="47"> " Hossein Salami ( die hoof van van Iran se Islamitiese rewolusionêre wag ) het beweer dat die koronavirus-uitbraak in Iran moontlik te wyte is aan ' n Amerikaanse " " biologiese aanval " " . "
(trg)="47"> " Hossein Salami , the head of Islamic Revolutionary Guard Corps ( IRGC ) , claimed the coronavirus outbreak in Iran may be due to a US " " biological attack " " . "

(src)="48"> " Twee jaar later het hy ’ n tweede essay gepubliseer nl .
(src)="49"> " " Die verskil in opinie tussen myself en die Engelse artse rakende kraamkoors " " . "
(trg)="48"> " Two years after that , he published a second essay , " " The Difference in Opinion between Myself and the English Physicians regarding Childbed Fever " " . "

(src)="50"> Gesin en vroeë lewe
(trg)="49"> Family and early life

(src)="51"> Dit sluit prosedures in wat gebruik word in ' n verskeidenheid van huishoudelike situasies soos handhigiëne , respiratoriese higiëne , kos- en waterhigiëne , algemene huishoudelike higiëne ( higiëne van terreine en oppervlaktes ) , versorging van diere en huishoudelike gesondheidsorg ( die versorging van diegene wat ' n groter risiko loop om infeksie op te doen ) .
(trg)="50"> It includes procedures used in a variety of domestic situations such as hand hygiene , respiratory hygiene , food and water hygiene , general home hygiene ( hygiene of environmental sites and surfaces ) , care of domestic animals , and home health care ( the care of those who are at greater risk of infection ) .

(src)="52"> " ( en ) " " Swine flu " " . "
(trg)="51"> Worried about swine flu ?

(src)="53"> " August Breisky , ’ n verloskundige in Praag , het Semmelweis se boek afgemaak as " " naïef " " en het daarna verwys as " " die Koran van kraamteologie " " . "
(trg)="52"> " August Breisky , an obstetrician in Prague , rejected Semmelweis 's book as " " naïve " " and he referred to it as " " the Koran of puerperal theology " " . "

(src)="54"> Hoewel die meeste diere uiteindelik herstel van bek-en-klouseer kan die siekte lei tot miokarditis ( inflammasie van die hartspier ) en die dood , veral by pasgebore diere .
(trg)="53"> Though most animals eventually recover from FMD , the disease can lead to myocarditis ( inflammation of the heart muscle ) and death , especially in newborn animals .

(src)="55"> Nieu-Seeland het nog nooit ' n uitbraak van bek-en-klouseer gehad nie .
(trg)="54"> New Zealand has never had a case of foot-and-mouth disease .

(src)="56"> Op 23 April het president Ramaphosa aangekondig dat daar ' n geleidelike en in fase verslapping van beperkings sal plaasvind , wat die nasionale waarskuwingsvlak vanaf 1 Mei 2020 tot vlak 4 sal verlaag .
(trg)="55"> On 23 April , Ramaphosa announced that there will be gradual and phased easing of lockdown restrictions , lowering the national alert level to 4 from 1 May 2020 .

(src)="57"> genaamd zum Weißen Elephanten ( na die Wit Olifant ) in Meindl-Haus in Tabán ( vandag se Apródstraat 1-3 , Semmelweismuseum van Mediese Geskiedenis ) Teen 1810 was hy ’ n ryk man toe hy met Teresia Müller , dogter van die bekende koetsbouer Fülöp Müller getrou het .
(trg)="56"> The company was named zum Weißen Elefanten ( at the White Elephant ) in Meindl-Haus in Tabán ( today 's 1-3 , Apród Street , Semmelweis Museum of Medical History ) .

(src)="58"> " Mense op sosiale media het ' n verskeidenheid teorieë aangebied , waaronder die veronderstelling dat Jode COVID-19 vervaardig het om ' n wêreldwye ineenstorting van die aandelemark te bewerkstellig en sodoende wins te maak , terwyl ' n gas op Turkse televisie ' n meer ambisieuse idee voorstel waarin Jode en Sioniste COVID-19 , voëlgriep , en Kongokoors geskep het om " " die wêreld te herskep , lande te oorheers , en die wêreld se bevolking te steriliseer . " " "
(trg)="57"> " Similarly , various Arab media outlets accused Israel and the United States of creating and spreading COVID-19 , avian flu , and SARS .
(trg)="58"> Users on social media offered a variety of theories , including the supposition that Jews had manufactured COVID-19 to precipitate a global stock market collapse and thereby profit via insider trading , while a guest on Turkish television posited a more ambitious scenario in which Jews and Zionists had created COVID-19 , avian flu , and Crimean – Congo hemorrhagic fever to " " design the world , seize countries , [ and ] neuter the world 's population " " . "

(src)="59"> Hy het ook klimaat as ’ n oorsaak uitgesluit omdat die klimaat by die twee klinieke dieselfde was .
(trg)="59"> He eliminated climate as a cause because the climate was the same .

(src)="60"> " Hy het dit gedoen omdat hy gevind het dat die gechloreerde oplossing die beste gewerk het om die vrot reuk van besmette lykskouingsweefsel te verwyder , wat sodoende waarskynlik die kousale " " giftige " " of besmettende " " kadaweragtige " " agente vernietig wat veronderstel is om deur die materiaal oorgedra te word . "
(trg)="60"> " He did this because he found that this chlorinated solution worked best to remove the putrid smell of infected autopsy tissue , and thus perhaps destroyed the causal " " poisonous " " or contaminating " " cadaveric " " agent hypothetically being transmitted by this material . "

(src)="61"> Die resultate het weer beïndruk .
(trg)="61"> Once again , the results were impressive .

(src)="62"> Wang het ' n verskoning op Weibo gepubliseer waarin sy gesê het dat sy dreigemente ontvang het , en dat sy slegs die Palauanse kookkuns wou vertoon .
(trg)="62"> Wang posted an apology on Weibo , in which she said she had been abused and threatened , and that she had only wanted to showcase Palauan cuisine .

(src)="63"> Die hooftaak was om voldoende hoeveelhede van die proteïen te kon vervaardig om vir inenting te gebruik .
(trg)="63"> The task was to produce enough quantities of the protein to be used in the vaccination .

(src)="64"> Die klassifikasie van siektes en mediese diagnoses ( International Classification of Diseases of ICD-10-kodering ) , gesondheidsregulasies ( International Health Regulations , IHR ) , van geneesmiddels ( Anatomical Therapeutic Chemical , ATC-kodering ) asook fisiese gestremdhede ( International Classification of Functioning , Disability and Health , ICF ) val ook onder die WGO se beheer .
(trg)="64"> " It oversees the implementation of the International Health Regulations , and publishes a series of medical classifications ; of these , three are over-reaching " " reference classifications " " : the International Statistical Classification of Diseases ( ICD ) , the International Classification of Functioning , Disability and Health ( ICF ) and the International Classification of Health Interventions ( ICHI ) . "

(src)="65"> Sonkragontsmetting – Sonontsmetting is ' n effektiewe metode , veral wanneer daar geen chemiese ontsmettingsmiddels beskikbaar is nie .
(trg)="65"> Solar disinfection – Solar disinfection is an effective method , especially when no chemical disinfectants are available .

(src)="66"> " ’ n Tipiese voorbeeld was W. Tyler Smith wat beweer het dat Semmelweis " " baie beslissend uitgemaak het " " dat " " miasmas wat afgelei is van die ontledingskamer , kraamkoors sal aanhits " " . "
(trg)="66"> " A typical example was W. Tyler Smith , who claimed that Semmelweis " " made out very conclusively " " that " " miasms derived from the dissecting room will excite puerperal disease . " " "

(src)="67"> ( de ) Semmelweis , Ignác ; von Györy , Tiberius ( 1905 ) ( in Duits ) , Semmelweis ’ s Gesammelte Werke Herausgegeben und zum Theil aus dem Ungarischen Übersetzt , Jena Verlag von Gustav Fischer , pp.  604 , http : / / books.google.com / ? id = oVDSUzGAU1cC is die klassieke verwysing , in Latynse druk , nie die oorspronklike Gotiese druk nie .
(trg)="67"> Semmelweis , Ignác ; von Györy , Tiberius ( 1905 ) , Semmelweis 's Gesammelte Werke Herausgegeben und zum Theil aus dem Ungarischen Übersetzt [ The complete published works of Semmelweis , in part published from Hungarian ] ( in German ) , Jena Verlag von Gustav Fischer , p .  604 is the classic reference , in Latin print , not the original Gothic print .

(src)="68"> In Februarie 2020 berig die BBC dat samesweringsteoretici op sosiale mediagroepe ' n skakel tussen die koronavirus en 5G-mobiele netwerke beweer en dat die uitbrake van Wuhan en Diamond Princess direk veroorsaak is deur elektromagnetiese velde en die bekendstelling van 5G- en draadlose tegnologieë .
(trg)="68"> In February 2020 , BBC News reported that conspiracy theorists on social media groups alleged a link between coronavirus and 5G mobile networks , claiming Wuhan and Diamond Princess outbreaks were directly caused by electromagnetic fields and the introduction of 5G and wireless technologies .

(src)="69"> Hulle beweer dat China opsetlik die virus geskep het , dat dit ' n biologiese wapen is , dat Demokrate die bedreiging oorskadu om Donald Trump seer te maak , en meer .
(trg)="69"> These bots are claiming China intentionally created the virus , that it 's a biological weapon , that Democrats are overstating the threat to hurt Donald Trump and more .

(src)="70"> Inenting verskaf slegs tydelike immuniteit wat kan duur vir etlike maande tot ' n paar jaar .
(trg)="70"> Vaccination only provides temporary immunity that lasts from months to years .

(src)="71"> " Openbare gesondheid is al beskryf as " " die wetenskap en kuns van siektevoorkoming , lewensverlenging en die bevordering van gesondheid deur die georganiseerde pogings en ingeligte keuses van die samelewing , organisasies , gemeenskappe en individue . " " "
(trg)="71"> " Public health has been defined as " " the science and art of preventing disease " " , prolonging life and improving quality of life through organized efforts and informed choices of society , organizations , public and private , communities and individuals " " . "

(src)="72"> Op 7 Maart is aangekondig dat ' n vrou uit dieselfde reisgroep uit Italië , wat na Gauteng terugkeer het , ook positief getoets is .
(trg)="72"> On 7 March , it was announced that a woman from the same travel group from Italy , returning to Gauteng , also tested positive .

(src)="73"> Nadat hy in 1851 oorgeneem het , het Semmelweis die siekte feitlik uitgeroei .
(trg)="73"> After taking over in 1851 , Semmelweis virtually eliminated the disease .

(src)="74"> Inenting in die toekoms
(trg)="74"> Vaccine development and approval

(src)="75"> Die meeste Europese lande word as vry van die siekte beskou en die lidlande van die Europese Unie het hul inentingsprogramme gestaak .
(trg)="75"> Most European countries have been recognized as disease-free , and countries belonging to the European Union have stopped FMD vaccination .

(src)="76"> Die verspreiding van verkeerde inligting rakende vlermuise is gewortel in xenofobie teenoor Asiërs .
(trg)="76"> The spread of misinformation about bat consumption has been characterized by xenophobic and racist sentiment toward Asians .

(src)="77"> Englewood Cliffs , NJ : Prentice Hall , 1994.-
(trg)="77"> Armstrong R , Davie J , Hedger RS ( 1967 ) .

(src)="78"> Korrekte verbinding en wonddekking van beserings .
(trg)="78"> Proper bandaging and dressing of injuries .

(src)="79"> Verskeie poste op sosiale media het ' n samesweringsteorie bevorder waarin beweer word dat die koronavirus bekend was en dat daar reeds ' n entstof beskikbaar is .
(trg)="79"> It was reported that multiple social media posts have promoted a conspiracy theory claiming the virus was known and that a vaccine was already available .

(src)="80"> Wikimedia Commons het meer media in die kategorie Silikose .
(trg)="80"> According to CDC data , silicosis in the United States is relatively rare .

(src)="81"> Daar is geen getuienis dat Semmelweis persoonlik betrokke was in die gebeure van 1848 nie .
(trg)="81"> No evidence indicates Semmelweis was personally involved in the events of 1848 .

(src)="82"> Die Semmelweishospitaal in Miskolc , Hongarye
(trg)="82"> The Semmelweis Hospital in Miskolc , Hungary .

(src)="83"> Soos ander virusse , ondergaan die bek-en-klouseervirus voortdurend ' n ewolusieproses en muteer wat dit moeilik maak om ' n entstof te ontwikkel omdat daar groot variasies tussen serotipes voorkom .
(trg)="83"> Like other RNA viruses , the FMD virus continually evolves and mutates , thus one of the difficulties in vaccinating against it is the huge variation between , and even within , serotypes .

(src)="84"> Simpson het vermoed dat die Engelse verloskundige literatuur totaal onbekend in Wene was , anders sou Semmelweis weet dat die Engelse lankal reeds kraamkoors as aansteeklik geag het en dat hulle die was van hande in ’ n gechloreerde kalkoplossing in werking sou stel om daarteen te beskerm .
(trg)="84"> Simpson surmised that the British obstetrical literature must be totally unknown in Vienna , or Semmelweis would have known that the British had long regarded childbed fever as contagious and would have employed chlorine washing to protect against it .

(src)="85"> Friedrich Loeffler het in 1897 vir die eerste keer uitgewys dat die siekte se oorsaak ' n virus was .
(trg)="85"> The cause of FMD was first shown to be viral in 1897 by Friedrich Loeffler .

(src)="86"> Die korrekte respiratoriese en handhigiëne wanneer mense hoes of nies verminder die verspreiding van kieme  - veral tydens die verkoue en griepseisoen .
(trg)="86"> Correct respiratory and hand hygiene when coughing and sneezing reduces the spread of pathogens particularly during the cold and flu season .

(src)="87"> In gepubliseerde mediese werke word my leer òf geïgnoreer òf aangeval .
(trg)="87"> [ ... ]
(trg)="88"> In published medical works my teachings are either ignored or attacked .

(src)="88"> Die sogenaamde Semmelweisrefleks – ’ n metafoor vir ’ n sekere tipe menslike gedrag wat gekenmerk word deur ’ n refleksagtige verwerping van nuwe kennis omdat dit die bestaande norme , oortuigings of paradigmas weerspreek – is genoem na Semmelweis .
(trg)="89"> The so-called Semmelweis reflex — a metaphor for a certain type of human behaviour characterized by reflex-like rejection of new knowledge because it contradicts entrenched norms , beliefs , or paradigms — is named after Semmelweis , whose ideas were ridiculed and rejected by his contemporaries .

(src)="89"> Verskeie Iranse politici , waaronder Ali Khamenei , Hossein Amir-Abdollahian , Rasoul Falahati , Alireza Panahian , Abolfazl Hasanbeigi en Gholamali Jafarzadeh Imanabadi het ook soortgelyke opmerkings gemaak .
(trg)="90"> Several Iranian politicians , including Hossein Amir-Abdollahian , Rasoul Falahati , Alireza Panahian , Abolfazl Hasanbeigi and Gholamali Jafarzadeh Imanabadi , also made similar remarks .

(src)="90"> Teen hierdie kritieke stadium het Semmelweis nog niks gepubliseer nie .
(trg)="91"> At this crucial stage , Semmelweis himself had published nothing .

(src)="91"> Hy het weer aansoek gedoen maar moes tot 10 Oktober 1850 wag voordat hy bevorder is tot dosent in teoretiese verloskunde .
(trg)="92"> He reapplied , but had to wait until 10 October 1850 ( more than 18 months ) , before finally being appointed docent of ' theoretical ' obstetrics .

(src)="92"> " Volgens Radio Farda het die Iranse geestelike Seyyed Mohammad Saeedi die Amerikaanse president Donald Trump beskuldig dat hy Qom met die koronavirus teiken " " om sy kultuur en eer te beskadig " " . "
(trg)="93"> " According to Radio Farda , Iranian cleric Seyyed Mohammad Saeedi accused US President Donald Trump of targeting Qom with coronavirus " " to damage its culture and honor " " . "

(src)="93"> Sy pligte was om elke oggend die pasiënte te ondersoek ter voorbereiding van die professor se rondtes , toesig te hou oor moeilike bevallings , studente van verloskunde leer en klerk wees oor rekords .
(trg)="94"> " His duties were to examine patients each morning in preparation for the professor 's rounds , supervise difficult deliveries , teach students of obstetrics and be " " clerk " " of records . "

(src)="94"> Hantering en berging van huishoudelike water
(trg)="95"> Household water treatment and safe storage

(src)="95"> Hou rou en gaargemaakte voedsel apart om te verhoed dat gaar kos deur rou kos besmet word .
(trg)="96"> Separate raw and cooked foods to prevent contaminating the cooked foods .

(src)="96"> Robert Koch het selfs later juis hierdie feit gebruik om te bewys dat verskeie besmetlike materiale lewende organismes bevat het wat in die menslike liggaam opnuut voortgebring kan word , dit wil sê dat aangesien die gif nie chemies of fisies kon werk nie , dit biologies moes wees .
(trg)="97"> In fact , Robert Koch later used precisely this fact to prove that various infecting materials contained living organisms which could reproduce in the human body ; that is , since the poison could be neither chemical nor physical in operation , it must be biological .

(src)="97"> Die eerste pasiënt wat met COVID-19 in Suid-Afrika bevestig is , het op 1 Maart 2020 met sy vrou en 8 ander van die provinsie Milaan in Italië teruggekeer en deur Doebai ; O.R.
(trg)="98"> On 1 March 2020 , the first patient later confirmed with COVID-19 in South Africa , returned with his wife and 8 others from the Metropolitan City of Milan in Italy , travelling via Dubai , O. R. Tambo International Airport in Kempton Park , Gauteng and King Shaka International Airport in Durban to Hilton .

(src)="98"> Cybersecurity Check Point sê daar was ' n groot toename in phishing-aanvalle om slagoffers te lok om onbewustelik ' n rekenaarvirus te installeer onder die dekmantel van e-posse met koronavirus-temas wat aanhegsels bevat .
(trg)="99"> Cybersecurity firm Check Point stated there has been a large increase in phishing attacks to lure victims into unwittingly installing a computer virus under the guise of coronavirus-themed emails containing attachments .

(src)="99"> Facebook gee ook gratis advertering aan die WGO .
(trg)="100"> Facebook is also giving free advertising to WHO .

(src)="100"> Hand higiëne is sentraal tot die voorkoming van die verspreiding van aansteeklike siektes in die huis en die alledaagse lewe .
(trg)="101"> Hand hygiene is central to preventing the spread of infectious diseases in home and everyday life settings .

(src)="101"> 1938 : MGM ( regisseur Fred Zinnemann ) Oscar vir die best kortfilm
(trg)="102"> That Mothers Might Live ( 1938 ) , US , MGM , director : Fred Zinnemann , Oscar for the best short film