# hu/aar07_aar07.xml.gz
# nl/aar07_aar07.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1831-130X EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 20 07 ÉVES TEVÉKENYSÉGI JELENTÉS
(trg)="1"> ISSN 1684-0704 EUROPESE REKENKAMER 20 07 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

(src)="3"> A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni .
(src)="4"> Ingyenesen hívható telefonszám * : 00 800 6 7 8 9 10 11 * Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a 00 800-as telefonszámokhoz , vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat .
(trg)="3"> Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt , hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend .

(src)="6"> Az információk az Europa szerveren , a következő címen állnak rendelkezésre : http : / / europa.eu Katalógusinformáció a kiadvány végén található .
(trg)="4"> Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Luxembourg : Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala , 2008 ISBN 978-92-9207-010-6 © Európai Közösségek , 2008 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett .
(trg)="6"> Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 2008 ISBN 978-92-9207-015-1 © Europese Gemeenschappen , 2008 Overneming met bronvermelding toegestaan .

(src)="20"> Az első éves tevékenységi jelentés leírja a Számvevőszék megreformálására irányuló folyamatot , amely 2006-ban önértékeléssel vette kezdetét .
(trg)="20"> Dit eerste jaarlijks activiteitenverslag bevat bijzonderheden over het hervormingsproces van de Rekenkamer dat in 2006 startte met een „ self assessment ” .

(src)="25"> Vítor Manuel da Silva Caldeira elnök 5
(trg)="24"> Vítor Manuel da Silva Caldeira President 5

(src)="39"> 8 A SZÁMVEVŐSZÉK FELADATAI ÉS MUNKÁJA MILYEN FELADATOKAT LÁT EL A SZÁMVEVŐSZÉK ?
(src)="40"> Az Európai Unió költségvetése megközelítőleg 120 milliárd eurót tesz ki , ez a 27 tagállam bruttó nemzeti jövedelmének ( GNI ) kb. 1 % -a .
(trg)="41"> 8 ROL EN WERK VAN DE REKENKAMER WELKE ROL SPEELT DE REKENKAMER ?
(trg)="42"> De Europese Unie heeft een begroting van ongeveer 120 miljard euro , circa 1 % van het bruto nationaal inkomen ( BNI ) van haar 27 lidstaten .

(src)="55"> 2008-ban a költségvetésnek csaknem felét fordítják a természeti erőforrások megőrzésére és az azokkal való gazdálkodásra , elsősorban mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre .
(trg)="56"> In 2008 was iets minder dan de helft van de begroting bestemd voor de instandhouding en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen , hoofdzakelijk landbouw en plattelandsontwikkeling .

(src)="57"> A tervek szerint 2008-ban a költségvetés 38 % -át fordítják fenntartható fejlődésre , ennek is az oroszlánrészét a kohéziós politikára .
(trg)="58"> In 2008 wordt voor de uitgaven aan duurzame groei , waarvan het overgrote deel naar cohesie gaat , 38 % van de begroting uitgetrokken .

(src)="61"> Az Unió kiadásai Állampolgárság , szabadság , biztonság , jogérvényesülés 1 % Az EU mint globális partner 6 % Igazgatás 6 % Kohézió – Fenntartható fejlődés 38 % Mezőgazdaság – Természeti erőforrások megőrzése és kezelése 49 %
(trg)="62"> EU-uitgaven : Burgerschap , vrijheid , veiligheid en rechtvaardigheid 1 % De Europese Unie als mondiale partner 6 % Administratie 6 % Cohesie — Duurzame groei 38 % Landbouw — Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen 49 %

(src)="73"> MI A SZÁMVEVŐSZÉKI MUNKA VÉGTERMÉKE ?
(trg)="73"> WAT BRENGT DE REKENKAMER TOT STAND ?

(src)="78"> Az éves megbízhatósági nyilatkozatot francia rövidítéssel általában DAS-nak ( „ Déclaration d ’ assurance ” ) szokás nevezni .
(trg)="82"> De jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring is algemeen bekend als de DAS ( het Franse acroniem voor „ Déclaration d ’ assurance ” ) .

(src)="79"> 1 A Számvevőszék által alkalmazott módszerekről további tájékoztatást a Számvevőszék honlapján elérhető kézikönyvekben találhat ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="83"> 1 Zie voor meer informatie over de methodologie van de Rekenkamer de handleidingen op haar website ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="80"> HOGYAN ELLENŐRIZ A SZÁMVEVŐSZÉK ?
(src)="81"> Az uniós beszámolók számvevőszéki ellenőrzése a magán- , illetve közszektorban is alkalmazott nemzetközi könyvvizsgálati standardokkal ( ISA ) összhangban történik .
(trg)="85"> De controle door de Rekenkamer van de EU-rekeningen wordt verricht overeenkomstig de internationale controlestandaarden ( ISA ) , die worden gehanteerd door de publieke en de particuliere sector .

(src)="83"> A Számvevőszék a nemzeti ellenőrzési intézményekkel együtt aktívan részt vesz a standardalkotó testületek ( INTOSAI , IFAC ) 2 nemzetközi standardok kidolgozására irányuló munkájában .
(trg)="87"> De Rekenkamer neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale standaarden door regelgevende organen ( INTOSAI , IFAC ) 2 , samen met de nationale controle-instanties .

(src)="89"> 12 2 INTOSAI – Legfőbb Ellenőrzési Intézmények Nemzetközi Szervezete ( International Organisation of Supreme Audit institutions ) ; IFAC – Könyvvizsgálók Nemzetközi Szövetsége ( International Federation of Accountants ) .
(trg)="93"> 12 2 INTOSAI : Internationale organisatie van hoge controle-instanties — IFAC : Internationale Federatie van Accountants .

(src)="115"> Egy évvel később , 2008 . január 1-jén három új tag , Michel Cretin ( Franciaország ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) és Harald Noack ( Németország ) lépett be a Számvevőszékhez , mivel elődeik hivatali megbízása lejárt .
(trg)="120"> Eén jaar later , per 1 januari 2008 , traden drie nieuwe leden , de heren Michel Cretin ( Frankrijk ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) en Harald Noack ( Duitsland ) , toe tot de Rekenkamer ter vervanging van hun voorgangers , wier ambtsperiode was verstreken .

(src)="117"> ELNÖK Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK , 2008 15
(trg)="121"> Bovendien werden de mandaten van vier leden ( Oostenrijk , Nederland , Verenigd Koninkrijk en Griekenland ) door de Raad vernieuwd voor een periode van zes jaar .
(trg)="122"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROPESE REKENKAMER 2008 15

(src)="119"> Szerepe szerint az elnök primus inter pares , első az egyenlők között .
(trg)="124"> Zijn of haar rol is die van een primus inter pares — de eerste onder zijns gelijken .

(src)="122"> 2008 . január 16-án Vítor Manuel da Silva Caldeirát , a Számvevőszék portugál tagját választották a Számvevőszék 11 . elnökévé .
(trg)="127"> Op 16 januari 2008 werd de heer Vítor Manuel da Silva Caldeira , het Portugese lid , verkozen tot elfde president .

(src)="126"> 2007 . július 1-jén a Számvevőszék jelenlegi főtitkára , Michel Hervé megbízását megújították .
(trg)="131"> Per 1 juli 2007 werd het mandaat van de huidige secretaris-generaal van de Rekenkamer , de heer Michel Hervé , vernieuwd .

(src)="127"> A SZÁMVEVŐSZÉK SZEMÉLYZETE Az Európai Számvevőszék munkatársainak létszáma kb. 850 fő ( 2007 . december 31-én 836 fő ) : ellenőrökön ( 484 fő ) kívül vannak közöttük fordítók ( 162 fő ) és ügyviteli alkalmazottak .
(trg)="132"> HET PERSONEEL VAN DE REKENKAMER De Europese Rekenkamer telt ongeveer 850 personeelsleden ( 836 op 31 december 2007 ) , waaronder controleurs ( 484 ) , vertalers ( 162 ) en administratieve medewerkers .

(src)="130"> 17 ELNÖKSÉG Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , elnök • Felügyel a Számvevőszék feladatainak ellátására • Kapcsolatot tart a közösségi intézményekkel • valamint a nemzeti számvevőszékekkel és a nemzetközi könyvvizsgáló szervezetekkel • Jogi kérdések • Belső ellenőrzés I. ELLENŐRZÉSI CSOPORT A TERMÉSZETI ERŐFORRÁSOK MEGŐRZÉSE ÉS TERMÉSZETIERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁS Hubert WEBER , csoportelnök Gejza HALÁSZ Olavi ALA-NISSILÄ Július MOLNÁR Kikis KAZAMIAS Michel CRETIN • EMOGA – pénzügyi ellenőrzés • KAP – központi rendszerek • EMOGA – piacok • EMVA • IIER • EHA , környezetvédelem és egészségügy II .
(trg)="134"> Evenals alle andere EU-instellingen heeft de Rekenkamer onderdanen van alle lidstaten in dienst .
(trg)="135"> 17 PRESIDENTSCHAP Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , president • Toezicht op de uitvoering van de taken van de Rekenkamer . • Betrekkingen met de communautaire instellingen . • Betrekkingen met de HCI ’ s en internationale controleorganisaties . • Juridische zaken . • Interne audit CONTROLEGROEP I INSTANDHOUDING EN BEHEER VAN DE NATUURLIJKE HULPBRONNEN Hubert WEBER , deken Gejza Zsolt HALÁSZ Olavi ALA-NISSILÄ Július MOLNÁR Kikis KAZAMIAS Michel CRETIN • ELGF — Financiële controle • GLB — Centrale systemen • ELGF — Markten • ELFPO • GBCS • EVF , milieu en gezondheid CONTROLEGROEP II STRUCTUURBELEID , VERVOER , ONDERZOEK EN ENERGIE David BOSTOCK , deken Massimo VARI Harald NOACK Kersti KALJULAID Ovidiu ISPIR Henri GRETHEN • Structuurbeleid — Financiële controle • Structuurbeleid — Doelmatigheidscontrole • Vervoer , onderzoek en energie — Financiële controle • Vervoer , onderzoek en energie — Doelmatigheidscontrole CONTROLEGROEP III EXTERNE MAATREGELEN Maarten B. ENGWIRDA , deken Jacek UCZKIEWICZ Karel PINXTEN Máire GEOGHEGAN-QUINN Jan KINŠT • Ontwikkelingssamenwerking ( algemene begroting van de EU ) • Pretoetredings-en nabuurschapsbeleid • Europese Ontwikkelingsfondsen ( landen in Afrika , het Caribisch gebied en de Stille Oceaan ) CONTROLEGROEP IV EIGEN MIDDELEN , BANKACTIVITEITEN , ADMINISTRATIEVE UITGAVEN , COMMUNAUTAIRE INSTELLINGEN EN ORGANEN , EN INTERN BELEID Ioannis SARMAS , deken Irena PETRUŠKEVIČIENĖ Juan RAMALLO MASSANET Morten Louis LEVYSOHN Igors LUDBORŽS Nadejda SANDOLOVA • Eigen middelen van de Europese Unie • Administratieve uitgaven van de instellingen van de Europese Unie • Intern beleid van de Europese Unie • Opgenomen en verstrekte leningen en bankactiviteiten • Communautaire agentschappen en andere gedecentraliseerde organen GROEP CEAD COÖRDINATIE , COMMUNICATIE , EVALUATIE , CERTIFICERING EN ONTWIKKELING Josef BONNICI , verantwoordelijk voor DAS , deken Vojko Anton ANTONČIČ , verantwoordelijk voor ADAR Lars HEIKENSTEN , verantwoordelijk voor communicatie Olavi ALA-NISSILÄ ( CG I ) Jacek UCZKIEWICZ ( CG III ) Kersti KALJULAID ( CG II ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( CG IV ) • Controlemethodologie en ondersteuning • Kwaliteitscontrole • Communicatie en verslagen • Toezicht op de controle en ondersteuning bij de financiële controle & nalevingsgerichte controle • Betrouwbaarheid van de rekeningen en van de management-vertegenwoordigingen SECRETARIAAT-GENERAAL Michel HERVÉ , secretaris-generaal • Personeelszaken , informatica en telecommunicatie • Financiën en administratie , vertaaldienst ORGANIGRAM

(src)="146"> Az olvasó további részleteket a Számvevőszék által elfogadott szövegek teljes változatában találhat , a Számvevőszék internetes honlapján ( www. eca.europa.eu ) .
(trg)="145"> Voor nadere bijzonderheden wordt de lezer verwezen naar de integrale tekst zoals vastgesteld door de Rekenkamer , die te vinden is op de website van de Rekenkamer ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="159"> A 2006-os éves jelentés külön értékelései Saját források Közös agrárpolitika Külső fellépések IIER A felügyeleti és kontrollrendszerek működése Hibaarány KAP összesen IIER IIER-en kívüli IIER-en kívüli Strukturális alapok Belső politikák Központ és küldöttségek Végrehajtó szervezetek Előcsatlakozási stratégia Phare / ISPA SAPARD Adminisztratív kiadások A felügyeleti és kontrollrendszerek működése Hibaarány Megfelelő 2 % -nál kevesebb ( lényegességi küszöb alatt ) Részben megfelelő 2 % és 5 % között Nem megfelelő 5 % fölött
(trg)="158"> Specifieke beoordelingen van het Jaarverslag 2006 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Werking van toezicht-en controlesystemen Foutenbereik Eigen middelen GBCS Algemeen voor GLB GBCS niet-GBCS niet-GBCS Structurele acties Intern beleid Hoofdkantoor en delegaties Externe maatregelen Pretoetredingsstrategie Phare / ISPA Uitvoerende organisaties Sapard Administratieve uitgaven Werking van toezicht-en controlesystemen B evredigend Deels bevredigend Onbevredigend Foutenbereik Minder dan 2 % ( onder materialiteitsdrempel ) Tussen 2 en 5 % Hoger dan 5 %

(src)="160"> ÉVES JELENTÉS AZ EURÓPAI FEJLESZTÉSI ALAPOKRÓL ( EFA ) A Számvevőszék 2007-ben éves jelentést tett közzé az Európai Fejlesztési Alapokról ( EFA ) is .
(trg)="159"> JAARVERSLAG OVER DE EUROPESE ONTWIKKELINGSFONDSEN ( EOF ’ S ) In 2007 publiceerde de Rekenkamer ook een jaarverslag over de Europese Ontwikkelingsfondsen ( EOF ’ s ) .

(src)="164"> A 2007-BEN KÖZZÉTETT KÜLÖNJELENTÉSEK A Számvevőszék 2007-ben összesen kilenc különjelentést tett közzé .
(src)="165"> A jelentések pénzgazdálkodási kérdéseket vizsgáltak a legkülönbözőbb területeken , mint pl. az uniós tagállamok együttműködése a HÉA-val kapcsolatban ( 8 / 2007 ) , vagy a távoli országokban , például Angolában és Vietnamban megvalósuló kapacitásfejlesztés ( 6 / 2007 ) .
(trg)="163"> IN 2007 GEPUBLICEERDE SPECIALE VERSLAGEN De Rekenkamer publiceerde in 2007 in totaal negen speciale verslagen .
(trg)="164"> In die verslagen werden vraagstukken inzake financieel beheer op allerlei terreinen onderzocht , variërend van samenwerking op het gebied van BTW in de EU-lidstaten ( 8 / 2007 ) tot capaciteitsopbouw in verre landen als Angola en Vietnam ( 6 / 2007 ) .

(src)="167"> Az , hogy a Számvevőszék hiányosságokat tárt fel az európai intézmények saját épületekre fordított kiadásaival kapcsolatban ( 2 / 2007 ) , arra utal , hogy ezen a területen egyes uniós pénzeszközöket feleslegesen költöttek el .
(trg)="166"> De tekortkomingen die de Rekenkamer constateerde in de uitgaven van de Europese instellingen aan hun eigen gebouwen ( 2 / 2007 ) tonen aan dat sommige EU-middelen op dit gebied onnodig zijn uitgegeven .

(src)="168"> A halászati erőforrásokra vonatkozó ellenőrzési , felügyeleti és szankciórendszerekről szóló jelentésben ( 7 / 2007 ) leírt hiányosságok súlyos következményekkel járhatnak mind a halászati erőforrásokra , mind a halászati iparág jövőjére nézve .
(trg)="167"> De tekortkomingen die werden vastgesteld in het verslag over visserijcontrole- , inspectie-en sanctiesystemen ( 7 / 2007 ) zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel de visbestanden als de toekomst van de visserij .

(src)="170"> Erről a kérdésről szó esik a strukturális alapok félidős eljárásairól ( 1 / 2007 ) , illetve a Nyugat-Balkánra kiterjedő CARDS program bizottsági irányításáról ( 5 / 2007 ) szóló jelentésekben .
(src)="171"> Noha a tervezés sosem garantálhatja az eredményességet , jelentősége mégis nagy .
(trg)="169"> Dit thema wordt behandeld in een verslag over processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen ( 1 / 2007 ) , alsmede in het verslag over het beheer van het programma Cards door de Commissie in de westelijke Balkan ( 5 / 2007 ) ; hoewel planning nooit een garantie kan zijn voor doeltreffendheid , is zij van groot belang .

(src)="172"> A stratégiai és hosszú távú tervezéssel kapcsolatos kérdéseket vizsgálták az uniós intézmények épületekre fordított kiadásairól ( 2 / 2007 ) , illetve az uniós kutatási és technológiafejlesztési ( KTF ) keretprogramok értékeléséről ( 9 / 2007 ) szóló jelentések , valamint a külső fellépésekkel kapcsolatos két jelentés , amelyek közül az egyik a CARDS programra , a másik pedig a kapacitásfejlesztés keretében nyújtott technikai segítségnyújtás eredményességére vonatkozott ( 5 / 2007 és 6 / 2007 ) .
(src)="173"> A bizottsági teljesítménymenedzsment-rendszerben mind a teljesítmény mérése , mind az esetleg szükséges tökéletesítések céljából lényegi elem a Bizottság által végzett értékelés .
(trg)="170"> Vraagstukken met betrekking tot strategische en langetermijnplanning kwamen aan de orde in verslagen over de uitgaven van de EU-instellingen aan gebouwen ( 2 / 2007 ) en over evaluatie van de Europese kaderprogramma ’ s voor onderzoek en technologische ontwikkeling ( OTO ) ( 9 / 2007 ) , alsmede in twee verslagen met betrekking tot buitenlandse hulp , één over het programma Cards en een ander over de doeltreffendheid van de technische bijstand in het kader van de capaciteitsontwikkeling ( 5 / 2007 en 6 / 2007 ) ; de evaluaties van de Commissie vormen een kernonderdeel van haar prestatiebeheersysteem , zowel voor het beoordelen van de prestaties als voor het vaststellen van verbeteringen waar nodig .

(src)="176"> Az értékelések időzítésével kapcsolatos kérdésekről szó esik mind a strukturális alapok félidős eljárásairól ( 1 / 2007 ) , mind a KTF értékeléséről ( 9 / 2007 ) szóló jelentésben .
(trg)="173"> Op vraagstukken rond de timing in verband met evaluatie werd ingegaan in zowel het verslag over processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen ( 1 / 2007 ) als in dat over OTO-evaluatie ( 9 / 2007 ) ;

(src)="177"> 23 • • • Az értékeléseket , akárcsak az ellenőrzést , nehezebb elvégezni , ha nem egyértelműek a kiadási programok célkitűzései – a fenti két ellenőrzési jelentés ezt a témát is tárgyalja .
(trg)="174"> 23 • • • evaluaties zijn , evenals controles , moeilijker te verrichten wanneer het ontbreekt aan duidelijkheid in de doelstellingen van uitgavenprogramma ’ s , een ander onderwerp dat in deze twee controles aan de orde komt .

(src)="181"> Ezt a kérdést az Európai Menekültügyi Alapról ( 3 / 2007 ) , illetve a mezőgazdasági termékek kivitele során végzett tagállami ellenőrzésekről ( 4 / 2007 ) szóló jelentések vizsgálták .
(trg)="177"> Op dit punt werd ingegaan in verslagen over het Europees Vluchtelingenfonds ( 3 / 2007 ) en over door lidstaten verrichte controles op exporten van landbouwproducten ( 4 / 2007 ) .

(src)="183"> Ez következményekkel járhat olyankor , amikor ezen adatok alapján hoznak döntéseket például pénzeszközök odaítéléséről .
(src)="184"> Az adatminőséggel kapcsolatos szempontokat a Menekültügyi Alapról ( 3 / 2007 ) , illetve a halászatról ( 7 / 2007 ) szóló jelentések tárgyalták .
(trg)="179"> Dit kan een zekere impact hebben wanneer op basis van de gegevens besluiten worden genomen , bijvoorbeeld over de toewijzing van middelen ; aspecten van de kwaliteit van gegevens werden behandeld in het verslag over het Vluchtelingenfonds ( 3 / 2007 ) , alsmede dat over visserij ( 7 / 2007 ) .

(src)="185"> 24 2007-ben közzétett különjelentések : 1 / 2007 . sz. különjelentés 2 / 2007 . sz. különjelentés 3 / 2007 . sz. különjelentés 4 / 2007 . sz. különjelentés 5 / 2007 . sz. különjelentés 6 / 2007 . sz. különjelentés 7 / 2007 . sz. különjelentés 8 / 2007 . sz. különjelentés 9 / 2007 . sz. különjelentés a félidős eljárások végrehajtásáról – Strukturális alapok 2000 – 2006 az intézmények ingatlankiadásairól az Európai Menekültügyi Alap irányításáról ( 2000 – 2004 ) az export-visszatérítési kérelemmel érintett szállítmányok fizikai és kicserélési ellenőrzéseiről a CARDS program Bizottság által történő irányításáról a kapacitásfejlesztés keretében nyújtott technikai segítség eredményességéről a közösségi halászati erőforrások védelmére irányuló jogszabályokra vonatkozó ellenőrzési , felügyeleti és szankciórendszerekről a hozzáadottérték-adó terén folytatott közigazgatási együttműködésről az uniós kutatási és technológiai fejlesztési ( KTF ) keretprogramok értékeléséről – Tökéletesíthetné-e módszereit a Bizottság ?
(trg)="180"> 24 In 2007 gepubliceerde speciale verslagen 1 / 2007 De uitvoering van de processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen 2000-2006 2 / 2007 De uitgaven van de instellingen voor gebouwen 3 / 2007 Het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds ( 2000-2004 ) 4 / 2007 Fysieke en substitutiecontroles van zendingen waarvoor uitvoerrestituties zijn aangevraagd 5 / 2007 Het beheer van het programma Cards door de Commissie 6 / 2007 De doeltreffendheid van de technische bijstand in het kader van de capaciteitsontwikkeling 7 / 2007 Decontrole- , inspectie-ensanctiesystemenbetreffendedevoorschrifteninverbandmetdeinstandhouding van de communautaire visbestanden 8 / 2007 Administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde 9 / 2007 Evaluatie van de Europese kaderprogramma ’ s voor onderzoek en technologische ontwikkeling ( OTO ) : kan de aanpak van de Commissie worden verbeterd ?

(src)="189"> A Számvevőszék véleményei meghatározott kiadási területekkel kapcsolatos kérdésekre vonatkoznak , 2007-ben például az Európai Fejlesztési Alapokra irányuló új rendeleteket vizsgálta két vélemény ( 2 / 2007 és 9 / 2007 ) .
(trg)="184"> De adviezen van de Rekenkamer betreffen zaken die verband houden met specifieke uitgaventerreinen ; zo hadden twee adviezen in 2007 betrekking op nieuwe verordeningen voor de Europese Ontwikkelingsfondsen ( 2 / 2007 en 9 / 2007 ) .

(src)="190"> Vélemények készülhetnek emellett az Unió általánosabb pénzgazdálkodási kérdéseiről is , ilyen például az éves összefoglalókról , a nemzeti nyilatkozatokról és a nemzeti ellenőrző szervek ellenőrzési munkájáról szóló ( 6 / 2007 . sz . ) számvevőszéki vélemény .
(trg)="185"> Ook kunnen zij bredere onderwerpen op het gebied van financieel beheer in de EU bestrijken , bijvoorbeeld het advies van de Rekenkamer ( 6 / 2007 ) over de jaarlijkse samenvattingen , nationale verklaringen en controlewerk door de nationale controle-instanties .

(src)="193"> Visszatérő téma a számvevőszéki véleményekben , hogy egyszerűsítésre van szükség ( lásd pl. a 7 / 2007 . sz. véleményt az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről ) .
(trg)="188"> Een terugkerend thema in de adviezen van de Rekenkamer is de noodzaak tot vereenvoudiging ( zie bijvoorbeeld Advies nr. 7 / 2007 over het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen ) .

(src)="194"> Egy 2007-es véleményében ( 6 / 2007 ) a Számvevőszék kifejti állásfoglalását az éves összefoglalókról , valamint egyes tagállamok azon önkéntes kezdeményezéséről , hogy az uniós pénzeszközökről ún. „ nemzeti nyilatkozatokat ” adjanak ki .
(trg)="189"> In een advies uit 2007 ( 6 / 2007 ) zet de Rekenkamer haar standpunt uiteen over jaarlijkse samenvattingen , alsmede over de vrijwillige initiatieven die sommige lidstaten hebben genomen tot het afgeven van de zogeheten nationale verklaringen inzake EU-middelen .

(src)="196"> 4 5 A Szerződés 279 . cikke .
(trg)="191"> 4 5 Artikel 279 van het Verdrag .

(src)="197"> 248 . cikk , ( 4 ) bekezdés .
(trg)="192"> Artikel 248 , lid 4 .

(src)="218"> A lehetséges hatásra jó példa az épületekre fordított kiadásokról a közelmúltban közzétett jelentés ( 2 / 2007 . sz. különjelentés ) .
(trg)="213"> Als voorbeeld van een mogelijke gang van zaken kan het onlangs uitgebrachte verslag over de uitgaven aan gebouwen worden genoemd ( speciaal verslag nr. 2 / 2007 ) .

(src)="220"> Példának hozhatnánk a mezőgazdasági termékek kivitele során végzett tagállami ellenőrzésekről szóló számvevőszéki ellenőri jelentést ( 4 / 2007 . sz. különjelentés ) is .
(trg)="215"> Een ander voorbeeld is het controleverslag van de Rekenkamer over controles door lidstaten van exporten van landbouwproducten ( SV 4 / 2007 ) .

(src)="225"> Igen nagy visszhangot keltett a médiában a halászatról szóló jelentés ( 7 / 2007 . sz. különjelentés ) .
(trg)="220"> Een verslag dat veel aandacht van de media kreeg , was het verslag over visserij ( speciaal verslag nr. 7 / 2007 ) .

(src)="233"> Ilyesfajta hatásra hoz példát a 4 . keretes szöveg .
(trg)="228"> Een voorbeeld van deze impact wordt uiteengezet in tekstvak 4 .

(src)="236"> E témában mérföldkőnek számít az egyszeres ellenőrzésről 2004-ben kibocsátott vélemény ( 2 / 2004 ) .
(trg)="230"> Een historische bijdrage in dit opzicht vormde het in 2004 uitgebrachte advies over „ single audit ” ( 2 / 2004 ) .

(src)="238"> Az egyszeres ellenőrzésről szóló vélemény viszonyítási alapként szolgált a Bizottság , de maga a Számvevőszék számára is , például a költségvetési rendelet módosított végrehajtási szabályaiban meghatározott belső kontroll eredményességéről és hatékonyságáról 2007-ben tett megjegyzéseit illetően ( 1 / 2007 . vélemény ) .
(trg)="232"> Het advies „ Single audit ” vormde een referentiepunt voor de Commissie maar ook voor de Rekenkamer , bijvoorbeeld in 2007 in haar commentaar betreffende de wijze waarop doeltreffende en doelmatige interne controle wordt gedefinieerd in de bijgewerkte uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement ( 1 / 2007 ) .

(src)="244"> A Számvevőszék 6 / 2007 . sz. véleményében úgy ítélte meg , hogy ezek az új elemek megfelelő végrehajtásuk esetén ösztönzően és jobbítóan hathatnak az uniós pénzeszközök irányítására és kontrolljára .
(trg)="238"> In haar Advies nr. 6 / 2007 stelt de Rekenkamer dat al deze elementen , mits naar behoren toegepast , de verbetering van het beheer en de controle van de EU-middelen kunnen stimuleren .

(src)="259"> AZ UNIÓS KÖLTSÉGVETÉS FELÜLVIZSGÁLATA A Bizottság 2007 szeptemberében a költségvetés széles körű felülvizsgálatának részeként egy konzultációs anyag közzétételével nyílt vitát kezdeményezett az Unió pénzügyi kérdéseiről .
(trg)="253"> HERZIENING VAN DE EU-BEGROTING De Commissie publiceerde in september 2007 een discussienota om een open debat over de EU-financiën als onderdeel van een brede herziening van de begroting te stimuleren .

(src)="263"> 29
(src)="300"> 32
(src)="391"> 42
(trg)="256"> 29
(trg)="263"> Definitieve output 2004 2005 2006 2007 Aantal speciale verslagen 10 6 11 9 Jaarverslagen ( incl .
(trg)="296"> 32

(src)="280"> Küldetés , jövőkép , stratégiai célkitűzések és tervezés 2 .
(trg)="275"> Visie , taakomschrijving , strategische doelstellingen , planning 2 .

(src)="281"> Irányítás ( vezetés ) , szervezeti struktúra és felépítés 3 .
(trg)="276"> Bestuur ( leiding ) , structuur en organisatie 3 .

(src)="282"> Belső teljesítménymutatók 4 .
(trg)="277"> Interne prestatie-indicatoren 4 .

(src)="283"> Humán tőke és belső kommunikáció 5 .
(trg)="278"> Mensen en interne communicatie 5 .

(src)="284"> Külső érdekelt felek és kommunikációs módszerek , külső kommunikációs politika 6 .
(trg)="279"> Externe belanghebbenden en benaderingen van communicatie , extern communicatiebeleid 6 .

(src)="292"> A kézikönyv a tervek szerint 2008-ban készül el .
(trg)="288"> De handleiding zou in 2008 moeten worden voltooid .

(src)="300"> 32
(src)="301"> 33 30 éves a Számvevőszék Az Európai Számvevőszék az Európai Unió külső ellenőrzési intézményeként 2007-ben ünnepelte fennállásának 30 . évfordulóját .
(trg)="296"> 32
(trg)="297"> 33 Dertigjarig bestaan van de Rekenkamer In 2007 vierde de Europese Rekenkamer haar dertigjarig bestaan als externe controle-instelling van de Europese Unie .

(src)="306"> 2007 . október 18-án az Európai Számvevőszék szemináriumot tartott „ A közpénzek ellenőrzésének jövője az Európai Unióban ” címmel , amelyen és az intézmény vezető beosztású tisztviselői mellett magas rangú , uniós szinten elismert szakértők vettek részt .
(trg)="302"> Op 18 oktober 2007 hield de Europese Rekenkamer een seminar over „ De toekomst van de controle van de openbare financiën in de EU ” , waaraan een aantal hooggeplaatste deskundigen op EU-niveau en leidinggevenden binnen de instelling deelnamen .

(src)="312"> 2007-ben előrehaladtak a számvevőszéki főépület második kibővítésének előkészületei is : ez az alkalmazotti állomány legutóbbi , illetve tervezett növekedése miatt vált szükségessé .
(trg)="309"> Verder boekte de Rekenkamer in 2007 vorderingen met haar voorbereidingen voor een tweede uitbreiding van haar hoofdgebouw , die noodzakelijk is wegens de recente en geplande personeelsgroei .

(src)="313"> A 2008-RA TERVEZETT ELLENŐRZÉSI MUNKA7 A Számvevőszék 2008-ban a korábbi évekhez hasonlóan elkészíti az Unió 2007-es általános költségvetéséről szóló éves jelentését , az Európai Fejlesztési Alapokról szóló éves jelentést , valamint az uniós ügynökségekre és egyéb szervekre vonatkozó különjelentéseket .
(trg)="310"> IN 2008 TE VERRICHTEN CONTROLEWERK 7 In 2008 zal de Rekenkamer , evenals in voorgaande jaren , naast haar jaarverslag over de algemene EU-begroting 2007 een jaarverslag over de Europese Ontwikkelingsfondsen uitbrengen , alsmede specifieke verslagen over de Europese agentschappen en andere organen .

(src)="319"> 34 7 A Számvevőszék jövőbeli munkájáról teljesebb és részletesebb beszámolót a 2008-as munkaprogramban olvashat , amely megtalálható a Számvevőszék internetes honlapján ( www.eca.europa.eu ) .
(src)="320"> 35 5 .
(trg)="316"> 34 7 Voor een volledigere en gedetailleerde uiteenzetting van de toekomstige werkzaamheden van de Rekenkamer wordt verwezen naar het werkprogramma 2008 van de Rekenkamer , dat beschikbaar is op onze website ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="332"> 2007-ben az összekötő tisztviselők két találkozón készítették elő a Kapcsolattartó Bizottság ülését .
(trg)="328"> In 2007 werden twee vergaderingen van contactambtenaren gehouden ter voorbereiding op de bijeenkomst van het contactcomité .

(src)="345"> Amióta 2004-ben az INTOSAI teljes jogú tagjává vált , a Számvevőszék tevékenyen részt vesz mind a Pénzügyi Ellenőrzési Albizottság ( FAS ) , mind a Szabályszerűségi Ellenőrzési Albizottság ( CAS ) és a Teljesítmény-ellenőrzési Albizottság ( PAS ) munkájában .
(trg)="341"> Sinds de Rekenkamer in 2004 volwaardig lid van INTOSAI werd , heeft zij actief deelgenomen aan het Subcomité financiële controle ( FAS ) , het Subcomité nalevingsgerichte controle ( CAS ) en het Subcomité doelmatigheidscontrole ( PAS ) .

(src)="348"> A Számvevőszék képviseltette magát a CAS 2007 . januári újdelhi ülésén is .
(trg)="344"> Ook nam de Rekenkamer deel aan de vergadering van het CAS in januari 2007 in New Delhi .

(src)="352"> A Számvevőszék 2008-ban is folytatja aktív részvételét az EUROSAI és az INTOSAI munkacsoportjaiban , szemináriumain és ülésein .
(src)="353"> 37 A Kapcsolattartó Bizottság 2007 decemberében Helsinkiben
(trg)="347"> In 2008 zal de Rekenkamer actief betrokken blijven bij de werkgroepen , seminars en bijeenkomsten van EUROSAI en INTOSAI .
(trg)="348"> 37 Contactcomité in Helsinki , december 2007

(src)="359"> A számvevőszéki alkalmazottak nemek szerinti megoszlása 46 % 2001 / 12 54 % NŐ FÉRFI 50 % 2007 / 12 50 %
(trg)="354"> Aandeel van mannen en vrouwen in het personeel van de Rekenkamer 46 % 12 / 2001 54 % VROUWEN MANNEN 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="360"> Az alábbi ábra a női és férfi alkalmazottak beosztási szint szerinti megoszlását mutatja 2007 . december 31 én .
(trg)="355"> In de onderstaande grafiek wordt het aantal mannen en vrouwen per verantwoordelijkheidsniveau per 31 december 2007 geanalyseerd .

(src)="362"> Az 56 igazgatói és osztály- , illetve részlegvezetői állásból 13-at töltenek be nők ( 23 % ) , ez 2006-hoz képest 3 % -os növekedést jelent .
(trg)="357"> 13 van de 56 directeuren en afdelings- / eenheidshoofden ( 23 % ) zijn vrouwen , hetgeen een toename met 3 % ten opzichte van 2006 inhoudt .

(src)="364"> Nemek szerinti megoszlás az egyes funkciócsoportokban 12 / 2006 2006 / 12 F 67 % 2006 / 12 F 80 % 2007 / 12 F 32 % N 36 % 2006 / 12 2007 / 12 F 64 % 2007 / 12 F 77 % 39 W 68 % F 32 % N 33 % N 68 % N 68 % N 20 % NŐ FÉRFI N 23 % Asszisztensek – titkárok ( AST-szint ) Ellenőrök – tisztviselők ( AD-szint ) Igazgató és egységvezető Asszisztensek – titkárok ( AST-szint ) Ellenőrök – tisztviselők ( AD-szint ) Igazgató és egységvezető MUNKAERŐ-FELVÉTEL A Számvevőszék munkaerő-felvételi politikája az uniós intézmények általános alapelveit és foglalkoztatási feltételeit követi , alkalmazotti állománya állandó köztisztviselőkből és ideiglenes szerződéssel alkalmazott munkaerőből áll .
(trg)="358"> De meesten van hen zijn werkzaam bij het directoraat Vertalingen en bij de administratieve afdelingen .
(trg)="359"> Aandeel van mannen en vrouwen per functiegroep 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % V 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % V 23 % 39 W 68 % M 32 % V 33 % V 68 % M 32 % V 36 % V 68 % Assistenten — Secretaressen Administrateurs VROUWEN MANNEN Controleurs — ( AST-niveau ) ( AD-niveau ) WERVING Directeur en eenheidshoofd Assistenten — Controleurs — Secretaressen Administrateurs ( AST-niveau ) ( AD-niveau ) Directeur en eenheidshoofd Bij het wervingsbeleid van de Rekenkamer worden de algemene beginselen en arbeidsvoorwaarden van de EU-instellingen in acht genomen ; haar werknemers zijn ambtenaren in vaste dienst of personeel met een tijdelijk contract .

(src)="365"> A számvevőszéki állások betöltésére az Európai Személyzeti Felvételi Hivatal ( EPSO ) szervez nyílt versenyvizsgákat .
(trg)="360"> Algemene vergelijkende onderzoeken voor posten bij de Rekenkamer worden georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie ( EPSO ) .

(src)="367"> A Számvevőszék 2007-ben 179 alkalmazottat vett fel : 117 köztisztviselőt , 35 ideiglenes és 27 szerződéses alkalmazottat .
(trg)="362"> In 2007 wierf de Rekenkamer 179 personeelsleden : 117 ambtenaren , 35 tijdelijke functionarissen en 27 arbeidscontractanten .

(src)="371"> KOR SZERINTI MEGOSZLÁS – SZAKMAI ELŐMENETEL Az alábbi ábrából látható , hogy a Számvevőszék „ fiatal ” intézmény ( a személyzet 63 % -a 44 évnél fiatalabb ) .
(trg)="366"> LEEFTIJDSPROFIEL — CARRIÈREMOGELIJKHEDEN De onderstaande grafiek toont aan dat de Rekenkamer een „ jonge ” instelling is ( 63 % van het personeel is jonger dan 44 jaar ) .

(src)="373"> 40 38 68 94 114 81 147 149 KOR 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 HELYSZÍNI ELLENŐRZÉSEK A Számvevőszék ellenőrzési munkája megköveteli , hogy az ellenőrök megfelelő ellenőrzési bizonyíték gyűjtése érdekében a tagállamokban , illetve az uniós pénzeszközöket fogadó más országokban helyszíni vizsgálatokat végezzenek .
(trg)="368"> 40 38 68 94 114 81 147 149 LEEFTIJD 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 CONTROLEBEZOEKEN Het controlewerk van de Rekenkamer vereist dat de controleurs controlebezoeken ( bekend als „ dienstreizen ” ) afleggen aan lidstaten en andere landen die EU-middelen ontvangen , om geschikte controle-informatie te verkrijgen .

(src)="377"> 2007 során a helyszíni ellenőrzésekre fordított utazási költségek 0,49 millió eurót ( 2006-ban 0,43 millió eurót ) tettek ki .
(trg)="372"> In 2007 bedroegen de met de controlebezoeken gemoeide reiskosten 0,49 miljoen euro ( 0,43 miljoen euro in 2006 ) .

(src)="386"> A nyelvtanfolyamok 2007-ben a képzéssel töltött napok 52 % -át tették ki .
(trg)="382"> Aan taalcursussen werd in 2007 52 % van het totaalaantal cursusdagen besteed .

(src)="392"> 43 6 .
(src)="393"> KERETES SZÖVEG – JELENTÉS A HALÁSZATRÓL – A SIKERES CSAPATMUNKA EREDMÉNYE A halászati erőforrásokra vonatkozó ellenőrzési , felügyeleti és szankciórendszerekről szóló számvevőszéki jelentés ( 7 / 2007 ) nagy visszhangot váltott ki mind a politikaformálók , mind a média körében .
(trg)="387"> 43 TEKSTVAK 6 — HET VERSLAG OVER VISSERIJ — HET RESULTAAT VAN GESLAAGD TEAMWERK Het verslag uit 2007 van de Rekenkamer over visserijcontrole- , inspectie-en sanctiesystemen ( speciaal verslag nr. 7 / 2007 ) trok veel aandacht van zowel beleidsmakers als de media .

(src)="402"> 44 PÉNZÜGYI TÁJÉKOZTATÁS KÖLTSÉGVETÉS A Számvevőszék költségvetése az Unió teljes költségvetésének kb. 0,1 % -át , avagy az adminisztrációra és az intézményekre fordított uniós költségvetés közel 1,8 % -át teszi ki .
(trg)="399"> 44 FINANCIËLE INFORMATIE BEGROTING De begroting van de Rekenkamer maakt circa 0,1 % van de totale EU-begroting uit , ofwel circa 1,8 % van de administratieve en institutionele begroting van de EU .

(src)="406"> A személyi juttatások 2007-ben a teljes összeg kb. 72 % -át teszik ki .
(trg)="404"> Kredieten voor personeel belopen in 2007 ongeveer 72 % van het totaal .

(src)="407"> KÖLTSÉGVETÉS 2006 2007 2008 Előirányzatok felhasználása Végleges előirányzatok ( ezer EUR ) Számvevőszéki tagok 11 350 11 270 12 061 Köztisztviselők és ideiglenes alkalmazottak 77 907 82 583 88 712 Egyéb alkalmazottak és külső részlegek 4 223 4 014 4 248 Kiküldetések – utazás 3 100 3 000 3 212 Az intézménynél dolgozó személyekkel kapcsolatos egyéb kiadások 1 923 2 056 2 286 1 . cím összesen 98 503 102 923 110 519 Ingatlanok 6 287 8 126 12 110 Informatika és telekommunikáció 4 575 5 518 5 879 Ingóságok és kapcsolódó költségek 1 320 1 396 1 147 Folyó adminisztratív kiadások 807 435 425 Ülések , konferenciák 352 872 876 Tájékoztatás és kiadványok 1 353 1 810 1 813 2 . cím összesen 14 694 18 157 22 250 Európai Számvevőszék mindösszesen 113 197 121 080 132 769
(trg)="405"> BEGROTING 2006 2007 2008 Besteding van kredieten Definitieve kredieten ( 1 000 euro ) Leden van de instelling 11 350 11 270 12 061 Ambtenaren en tijdelijke functionarissen 77 907 82 583 88 712 Ander personeel en externe diensten 4 223 4 014 4 248 Dienstreizen 3 100 3 000 3 212 Andere uitgaven ten behoeve van medewerkers van de instelling 1 923 2 056 2 286 Subtotaal titel 1 98 503 102 923 110 519 Onroerend goed 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Roerend goed en bijkomende kosten 1 320 1 396 1 147 Lopende administratieve uitgaven 807 435 425 Vergaderingen , conferenties 352 872 876 Voorlichting en publicaties 1 353 1 810 1 813 Subtotaal titel 2 14 694 18 157 22 250 Totaal Rekenkamer 113 197 121 080 132 769
(trg)="406"> INTERNE-AUDITDIENST De interne-auditdienst van de Rekenkamer heeft tot doel , de Rekenkamer bij te staan in het verwezenlijken van haar doelstellingen door het systematisch en methodologisch evalueren van risicobeheer , interne controle en beheersprocedures .

(src)="416"> A bizottság 2007-ben nyolc ülést tartott .
(trg)="413"> Het comité hield in 2007 acht vergaderingen .

(src)="418"> 45 8 HL C 292 . , 2007.12.5 .
(trg)="416"> 45 8 PB C 292 van 5.12.2007 .

(src)="419"> Európai Számvevőszék Éves tevékenységi jelentés 2007 Luxembourg : Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala 2008 – 45 oldal – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-010-6
(trg)="417"> Europese Rekenkamer Jaarlijks activiteitenverslag 2007 Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen 2008 — 45 blz . — 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-015-1

(src)="421"> A Kiadóhivatal gondozásában megjelent kiadványok megvásárolhatók az EU-Könyvesboltban ( EU Bookshop ) , azaz megrendelhetők a http : / / bookshop.europa.eu / címen , megjelölve az Ön által kiválasztott értékesítési pontot .
(trg)="419"> Publicaties van het Publicatiebureau die te koop zijn kunt u via de website van de EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu / bestellen bij het verkoopkantoor van uw keuze .

(src)="422"> A ( 352 ) 29 29-42758-as számra küldött faxban kérheti a nemzetközi értékesítési hálózathoz tartozó boltok listáját. http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="420"> U kunt ook via fax — op het nummer ( 352 ) 29 29-42758 — een lijst aanvragen van onze wereldwijd verspreide verkoopkantoren. http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="423"> EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS KIADVÁNYAINAK HIVATALA L 2985 LUXEMBOURG ISBN 978-92-9207-010-6 QJ-AA-08-001-HU-C
(trg)="421"> EUROPESE REKENKAMER BUREAU VOOR OFFICIËLE PUBLICATIES DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN L 2985 LUXEMBURG ISBN 978-92-9207-015-1 QJ-AA-08-001-NL-C

# hu/aar08_aar08.xml.gz
# nl/aar08_aar08.xml.gz


(src)="5"> 2 A Europe Direct szolgáltatás az Európai Unióval kapcsolatos kérdéseire segít Önnek választ találni .
(src)="6"> Ingyenesen hívható telefonszám ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Egyes mobiltelefon-szolgáltatók nem engednek hozzáférést a 00 800-as telefonszámokhoz , vagy kiszámlázzák ezeket a hívásokat .
(trg)="3"> 2 Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt , hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend .

(src)="8"> Az információk az Europa szerveren , a következő címen állnak rendelkezésre : http : / / europa.eu Katalógusinformáció a kiadvány végén található .
(trg)="4"> Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver ( http : / / europa.eu ) .

(src)="9"> Luxembourg : Az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala , 2009 ISBN 978-92-9207-211-7 © Európai Közösségek , 2009 A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett .
(trg)="6"> Luxemburg : Bureau voor officiële publicaties der Europese Gemeenschappen , 2009 ISBN 978-92-9207-213-1 © Europese Gemeenschappen , 2009 Overneming met bronvermelding toegestaan .

(src)="32"> Vítor Manuel da Silva Caldeira elnök 5
(trg)="26"> Vítor Manuel da Silva Caldeira President 5

(src)="46"> Egyes tagállamokban azonban az uniós források fontos szerepet játszanak a köztevékenységek finanszírozásában , másrészt az uniós költségvetés teljes összege megközelíti , sőt néhány esetben el is éri egyes tagállamok bruttó nemzeti jövedelmét ( GNI ) .
(trg)="41"> Voor sommige lidstaten spelen de middelen van de EU echter een belangrijke rol bij de financiering van overheidsactiviteiten en het totale bedrag benadert of is gelijk aan het BNI van sommige lidstaten .

(src)="47"> Az Európai Unió bevételei elsősorban a bruttó nemzeti jövedelmek után folyósított tagállami hozzájárulásokból ( GNI – 65,4 % ) , valamint a tagállamok által beszedett hozzáadottérték-adó befizetett hányadából ( VAT – 16,9 % ) származnak .
(trg)="42"> De ontvangsten van de Europese Unie bestaan voornamelijk uit bijdragen van de lidstaten op basis van hun bruto nationaal inkomen ( BNI — 65,4 % ) , en van een berekening over de belasting over de toegevoegde waarde , die door de lidstaten wordt geïnd ( BTW — 16,9 % ) .

(src)="48"> A vámok és mezőgazdasági illetékek ( az ún. hagyományos saját források – 16,5 % ) szintén a bevételek fontos részét képezik .
(trg)="43"> De douanerechten en landbouwheffingen ( de zogeheten traditionele eigen middelen — 16,5 % ) maken ook een groot deel uit van de ontvangsten .

(src)="49"> A költségvetés összetétele az idők során változásokon ment át , legfőbb összetevői a mezőgazdasági és a kohéziós politika ( lásd : 1 . háttéranyag ) .
(trg)="44"> De begroting is in de loop van de tijd veranderd qua samenstelling , en kent als hoofdbestanddelen landbouw en cohesiebeleid ( zie tekstvak 1 ) .

(src)="56"> 2009-ben a költségvetés 45,3 % -át fordítják a természeti erőforrások megőrzésére és az azokkal való gazdálkodásra , elsősorban mezőgazdaságra és vidékfejlesztésre .
(trg)="50"> In 2009 was 45,3 % van de begroting bestemd voor de instandhouding en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen , hoofdzakelijk landbouw en plattelandsontwikkeling .

(src)="62"> Állampolgárság , szabadság , biztonság és jogérvényesülés Az Európai Unió mint globális partner Igazgatás Mezőgazdaság – Természeti erőforrások megőrzése és természetierőforrás-gazdálkodás 45,3 % 1,2 % 7,2 % 6,7 % Az Unió kiadásai Kohézió – Fenntartható fejlődés Forrás : Az Európai Unió 2009-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése ( HL L 69 . , 2009.3.13 . ) .
(trg)="56"> Burgerschap , vrijheid , veiligheid en rechtvaardigheid De Europese Unie als mondiale partner Administratie 1,2 % 7,2 % 6,7 % Landbouw — instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen EU-uitgaven Cohesie — duurzame groei Bron : De algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2009 ( PB L 69 van 13.3.2009 ) .

(src)="63"> 39,6 %
(trg)="57"> 39,6 %

(src)="79"> A belső kontroll tehát mind uniós , mind nemzeti léptékben működik .
(trg)="72"> Zodoende heeft de interne controle zowel een communautaire als een nationale dimensie .

(src)="91"> 10 1 A Számvevőszék által alkalmazott módszerekről további tájékoztatást a Számvevőszék honlapján ( www.eca.europa.eu ) elérhető kézikönyvekben találhat .
(trg)="84"> 10 1 Zie voor meer informatie over de methodologie van de Rekenkamer de handleidingen op haar website ( www.eca . europa.eu ) .