# fi/aar07_aar07.xml.gz
# sk/aar07_aar07.xml.gz


(src)="3"> Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi .
(src)="4"> Yhteinen maksuton palvelunumero ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä 00 800 -alkuisiin numeroihin , tai niistä voidaan laskuttaa .
(trg)="3"> Europe Direct je služba , ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo * : 00 800 6 7 8 9 10 11 * Niektorí operátori mobilných sietí nepovoľujú prístup k číslam 00800 , alebo tieto hovory fakturujú .

(src)="5"> Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> Sú dostupné cez server Európa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto , 2008 ISBN 978-92-9207-008-3 © Euroopan yhteisöt , 2008 Tekstin jäljentäminen on sallittua , kunhan lähde mainitaan .
(trg)="7"> Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 2008 .
(trg)="8"> ISBN 978-92-9207-019-9 © Európske spoločenstvá , 2008 .

(src)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidentti 5
(trg)="27"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira predseda

(src)="43"> 8 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ROOLI JA TEHTÄVÄ MIKÄ ON TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ROOLI ?
(src)="44"> Euroopan unionin talousarvio on noin 120 miljardia euroa , joka on noin yksi prosentti sen 27 jäsenvaltion bruttokansantulosta .
(trg)="44"> 8 ÚLOHA A PRÁCA DVORA AUDÍTOROV AKÚ ÚLOHU MÁ DVOR AUDÍTOROV ?
(trg)="45"> Rozpočet Európskej únie dosahuje výšku približne 120 mld. EUR , čo je asi 1 % hrubého národného dôchodku ( HND ) jej 27 členských štátov .

(src)="47"> Talousarvion koostumus on muuttunut vuosien kuluessa , nykyisin sen suurimmat osa-alueet ovat maatalous-ja koheesiopolitiikat ( ks. laatikko 1 ) .
(trg)="48"> Zloženie rozpočtu sa v priebehu času vyvíjalo , pričom poľnohospodárstvo a politika súdržnosti majú na ňom najväčší podiel ( pozri rámček 1 ) .

(src)="53"> 9 LAATIKKO 1 – MIHIN EU : N VAROJA KÄYTETÄÄN ?
(trg)="54"> 9 RÁMČEK 1 – NA ČO VYNAKLADÁ EÚ SVOJE FINANČNÉ PROSTRIEDKY ?

(src)="65"> EU:n menot : Kansalaisuus , vapaus , turvallisuus ja oikeus 1 % EU maailmanlaajuisena toimijana 6 % Hallinto 6 % Koheesio – Kestävä kasvu 38 % Maatalous – Luonnonvarojen suojelu ja hallinta 49 %
(trg)="65"> Výdavky EÚ Občianstvo , sloboda , bezpečnosť a spravodlivosť 1 % Európska únia ako svetový aktér 6 % Správne výdavky 6 % Kohézia – udržateľný rast 38 % Poľnohospodárstvo – Ochrana a riadenie prírodných zdrojov 49 %

(src)="83"> Tarkastuslausumasta käytetään yleisesti sen ranskankielistä lyhennettä DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .
(trg)="80"> Výročné vyhlásenie o vierohodnosti je všeobecne známe pod francúzskou skratkou DAS ( „ Déclaration d ‘ Assurance “ ) .

(src)="84"> 1 Halutessaan lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen menetelmistä lukija voi tutustua kyseisiin käsikirjoihin tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="81"> 1 Viac informácií o metodike Dvora audítorov nájdete v príručkách na internetovej stránke Dvora audítorov ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="86"> EU:n tilejä tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin noudattaa kansainvälisiä tarkastusstandardeja ( International Standards on Auditing , ISA ) , jotka ovat käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla .
(trg)="83"> Dvor audítorov kontroluje účty EÚ v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi ( ISA ) , ktoré sa uplatňujú vo verejnom aj v súkromnom sektore .

(src)="88"> Tilintarkastustuomioistuin osallistuu aktiivisesti kansainvälisten standardien kehittämiseen standardeita laativissa elimissä ( INTOSAI , IFAC ) 2 kansallisten tarkastuselinten rinnalla .
(trg)="85"> Dvor audítorov sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných štandardov orgánov stanovujúcich štandardy ( INTOSAI , IFAC ) 2 spolu s národnými kontrolnými inštitúciami .

(src)="99"> Tilintarkastustuomioistuin jäljittää kyseiset tapahtumat aina lopulliseen edunsaajaan , esimerkiksi eteläsaksalaiseen viljelijään , asti .
(trg)="95"> Dvor audítorov tieto transakcie vysleduje po konečných príjemcov pomoci , napríklad poľnohospodára v južnom Nemecku .

(src)="121"> Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin 1 . tammikuuta 2007 tilintarkastustuomioistuimeen nimitettiin kaksi uutta jäsentä : Nadejda Sandolova ja Ovidiu Ispir .
(trg)="116"> 1 . januára 2007 vstúpili do EÚ Bulharsko a Rumunsko a príslušnými novými členmi sa stali Nadežda Sandolova a Ovidiu Ispir .

(src)="122"> Vuotta myöhemmin , 1 . tammikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimeen tuli kolme uutta jäsentä eli Michel Cretin ( Ranska ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) ja Harald Noack ( Saksa ) heidän edeltäjiensä toimikauden päätyttyä .
(trg)="117"> O rok neskôr , 1 . januára 2008 , sa tromi novými členmi stali Michel Cretin ( Francúzsko ) , Henri Grethen ( Luxembursko ) a Harald Noack ( Nemecko ) , ktorí nahradili svojich predchodcov po uplynutí ich funkčného obdobia .

(src)="124"> PRESIDENTTI Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 2008 15
(trg)="118"> Okrem toho Rada obnovila mandát štyrom členom ( za Rakúsko , Holandsko , Spojené kráľovstvo a Grécko ) na ďalšie šesťročné obdobie .
(trg)="119"> PREDSEDA Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV 2008 15

(src)="126"> Presidentti on asemaltaan primus inter pares eli ensimmäinen vertaistensa joukossa .
(trg)="121"> Predseda zohráva úlohu primus inter pares – prvý spomedzi rovných .

(src)="129"> Portugalin jäsen Vítor Manuel da Silva Caldeira valittiin 16 . tammikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimen 11 . presidentiksi .
(trg)="124"> 16 . januára 2008 bol za jedenásteho predsedu Dvora audítorov zvolený Vítor Manuel da Silva Caldeira , portugalský člen .

(src)="133"> Tilintarkastustuomioistuimen nykyisen pääsihteerin Michel Hervén toimikautta jatkettiin 1 . heinäkuuta 2007 .
(trg)="128"> 1 . júla 2007 bol obnovený mandát Michela Hervého , súčasného generálneho tajomníka Dvora audítorov .

(src)="134"> TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUS Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa on noin 850 työntekijää ( 836 henkeä 31 . joulukuuta 2007 ) .
(src)="135"> Henkilöstö koostuu tarkastajista ( 484 ) , kääntäjistä ( 162 ) ja tukitoimintoihin osallistuvasta henkilöstöstä .
(trg)="129"> ZAMESTNANCI DVORA AUDÍTOROV V Európskom dvore audítorov pracuje približne 850 zamestnancov ( 836 k 31 . decembru 2007 ) vrátane audítorov ( 484 ) , prekladateľov ( 162 ) a administratívnych síl .

(src)="149"> Tarkoituksena ei ole tehdä niistä yhteenvetoa .
(src)="150"> Tilintarkastustuomioistuimen hyväksymiin asiakirjoihin voi halutessaan tutustua yksityiskohtaisemmin tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="142"> Úplné znenie správ a stanovísk tak , ako boli prijaté Dvorom audítorov , je k dispozícii na internetovej stránke Dvora audítorov ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="174"> Aiheet vaihtelivat arvonlisäverotuksen alan yhteistyöstä ( 8 / 2007 ) hallinnon kehittämiseen kaukomaissa , kuten Angolassa ja Vietnamissa ( 6 / 2007 ) .
(trg)="162"> 8 / 2007 ) po rozvoj kapacít vo vzdialených krajinách ako Angola a Vietnam ( č.
(trg)="163"> 6 / 2007 ) .

(src)="176"> EU:n toimielinten kiinteistömenoissa ( 2 / 2007 ) havaitut puutteet osoittavat , että EU-varojen käyttö on tällä alalla ollut osittain turhaa .
(trg)="166"> 2 / 2007 ) , dokazujú , že časť finančných prostriedkov EÚ bola v tejto oblasti vynaložená zbytočne .

(src)="177"> Kalastusalan valvonta- , tarkastus-ja seuraamusjärjestelmiä koskevassa kertomuksessa ( 7 / 2007 ) havaituilla puutteilla voisi olla vakavia seurauksia sekä kalavaroille että kalastuselinkeinon tulevaisuudelle .
(trg)="168"> 7 / 2007 ) môžu mať vážne následky na zdroje aj na budúcnosť rybného hospodárstva .

(src)="178"> Huolimatta siitä , että varoja käytetään eri tavoin EU:n talousarvioalasta riippuen , tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa voidaan yksilöidä useita yhteisiä aihealueita : 22 • • • Varat olisi käytettävä sekä nopeasti että tehokkaasti .
(src)="179"> Näiden molempien päämäärien saavuttaminen samanaikaisesti voi kuitenkin luoda tiettyjä ristiriitoja .
(trg)="169"> Napriek rôznym typom výdavkov v rozličných oblastiach rozpočtu EÚ možno v správach Dvora audítorov určiť niekoľko spoločných tém , napr. : 22 • • • Hoci by sa mali finančné prostriedky vynakladať rýchlo a efektívne , pri dosahovaní týchto dvoch cieľov naraz môže existovať napätie .

(src)="186"> Jos arviointi toisaalta tehdään myöhemmässä vaiheessa , vähenevät mahdollisuudet tehdä ajoissa muutoksia kuluvana kautena ja kehittää toimintaa seuraavaa kautta ajatellen .
(src)="187"> Arvioinnin ajoitusta käsiteltiin sekä rakennerahastojen välivaiheen menettelyitä koskevassa kertomuksessa ( 1 / 2007 ) että kertomuksessa , jonka aiheena oli tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien EU:n puiteohjelmien arviointi ( 9 / 2007 ) .
(trg)="175"> 2 / 2007 ) a správy o hodnotení rámcových programov EÚ v oblasti výskumu a technologického rozvoja ( VTR ) ( č.
(trg)="176"> 9 / 2007 ) , ako aj dvoch ďalších správ o zahraničnej pomoci ; jedna sa týka programu CARDS a druhá účinnosti technickej pomoci pri rozvoji kapacít ( č.

(src)="188"> 23 • • • Arviointien ja tarkastusten täytäntöönpano vaikeutuu , jos meno-ohjelmien tavoitteet eivät ole selkeitä .
(trg)="185"> 23 • • • Hodnotenia , ale aj audity , sa vykonávajú ťažšie , ak je jasnosť cieľov výdavkových programov nedostatočná , čo bola ďalšia téma týchto dvoch auditov .

(src)="197"> Tietojen laatua koskevia tekijöitä käsiteltiin Euroopan pakolaisrahastoa koskevassa kertomuksessa ( 3 / 2007 ) sekä kalataloutta koskevassa kertomuksessa ( 7 / 2007 ) .
(trg)="190"> 3 / 2007 ) a správy o kontrolách vývozu poľnohospodárskych výrobkov , ktoré vykonávajú členské štáty ( č.
(trg)="191"> 4 / 2007 ) .

(src)="205"> Tästä esimerkkinä mainittakoon lausunto vuotuisista yhteenvedoista , ” kansallisista ilmoituksista ” sekä kansallisten tarkastuselinten tekemästä tarkastustyöstä ( 6 / 2007 ) .
(trg)="214"> 6 / 2007 ) k ročným súhrnom členských štátov , národným vyhláseniam členských štátov a auditom národných kontrolných orgánov .

(src)="208"> Esimerkiksi tulli-ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamista koskevassa lausunnossa ( 3 / 2007 ) tilintarkastustuomioistuin viittasi aiemmin annetussa erityiskertomuksessa esittämäänsä suositukseen , jonka mukaan komission tulisi parantaa petoksia koskevien tietolähteiden luotettavuutta .
(src)="209"> Yksinkertaistamistarve on aihe , jota lausunnoissa on käsitelty useaan kertaan ( ks. esim. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta koskeva lausunto nro 7 / 2007 ) .
(trg)="217"> 3 / 2007 ) Dvor audítorov odkazoval na odporúčania z predchádzajúcej osobitnej správy , že by Komisia mala prijať opatrenia na zlepšenie spoľahlivosti zdrojov informácií o podvodoch .
(trg)="218"> Téma , ktorá sa opakuje v stanoviskách Dvora audítorov , je potreba zjednodušenia ( pozri napríklad stanovisko č.
(trg)="219"> 7 / 2007 k návrhu nariadenia o rozpočtových pravidlách , ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev ) .

(src)="210"> Tilintarkastustuomioistuin antoi vuonna 2007 lausunnon ( 6 / 2007 ) , jossa se otti kantaa vuotuisiin yhteenvetoihin sekä tiettyjen jäsenvaltioiden omaehtoisiin aloitteisiin antaa ” kansallisia ilmoituksia ” EU-varoista .
(trg)="221"> 6 / 2007 ) Dvor audítorov vyjadril svoj postoj k ročným súhrnom , ako aj k dobrovoľným iniciatívam niektorých členských štátov na vydanie tzv. národných vyhlásení .

(src)="212"> 4 5 Perustamissopimuksen 279 artikla .
(trg)="223"> 4 5 Článok 279 Zmluvy o ES .

(src)="213"> Perustamissopimuksen 248 artiklan 4 kohta .
(trg)="224"> Článok 248 ods. 4 .

(src)="246"> Kalastusalaa koskeva kertomus ( erityiskertomus nro 7 / 2007 ) sai valtavasti julkisuutta tiedotusvälineissä .
(trg)="231"> 6 / 2007 Stanovisko č.
(trg)="232"> 7 / 2007 Stanovisko č.

(src)="256"> Virstanpylväs tässä suhteessa oli vuonna 2004 annettu lausunto ” yhtenäisestä tarkastusmallista ” ( 2 / 2004 ) .
(trg)="284"> Najvýznamnejšie stanovisko v tejto oblasti bolo uverejnené v roku 2004 , stanovisko k jednotnému modelu auditu ( č.
(trg)="285"> 2 / 2004 ) .

(src)="266"> Lausunnossa nro 6 / 2007 tilintarkastustuomioistuin katsoo , että kaikki nämä osatekijät voivat asianmukaisesti toteutettuina parantaa EU-varojen hallinnointia ja valvontaa .
(trg)="295"> 6 / 2007 názor , že všetky tieto prvky , pokiaľ sa správne implementujú , môžu podporiť lepšie spravovanie a kontrolu finančných prostriedkov EÚ .

(src)="288"> 29
(src)="327"> 32
(src)="431"> 42
(trg)="314"> 29
(trg)="351"> 32
(trg)="441"> 42

(src)="306"> Visio , tehtävä , strategiset tavoitteet ja suunnittelu 2 .
(trg)="331"> Vízia , poslanie , strategické ciele , plánovanie 2 .

(src)="307"> Hyvä hallinnointi ( johtajuus ) , rakenne ja organisaatio 3 .
(trg)="332"> Správa ( vedenie ) , štruktúra a organizácia 3 .

(src)="308"> Sisäiset tulosindikaattorit 4 .
(trg)="333"> Vnútorné ukazovatele výkonnosti 4 .

(src)="309"> Henkilöstö ja sisäinen viestintä 5 .
(trg)="334"> Ľudia a interná komunikácia 5 .

(src)="310"> Ulkoiset sidosryhmät ja viestintätavat ; ulkoinen tiedotuspolitiikka 6 .
(trg)="335"> Externí partneri a prístup ku komunikácii , politika externej komunikácie 6 .

(src)="319"> Käsikirja on tarkoitus saada valmiiksi vuonna 2008 .
(trg)="343"> Príručka bude dokončená v roku 2008 .

(src)="324"> On tärkeää , että tilintarkastustuomioistuimen tuotoksen määrä ja laatu kyetään arvioimaan tarkoituksenmukaisella tavalla .
(trg)="348"> Je dôležité , aby sa dala kvantita a kvalita výstupov Dvora audítorov náležite hodnotiť .

(src)="330"> Lisäksi 17 . lokakuuta 2007 avattiin näyttely , joka käsitteli tilintarkastustuomioistuimen 30:tä toimintavuotta .
(trg)="354"> Okrem toho bola 17 . októbra 2007 otvorená výstava venovaná prvým 30 rokom Dvora audítorov .

(src)="332"> Luxemburgin keskuspankki painoi vuosipäivän kunniaksi hopeisen juhlarahan .
(src)="333"> Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa järjestettiin 18 . lokakuuta 2007 seminaari julkissektorin tarkastuksen tulevaisuudesta EU:ssa .
(trg)="357"> 18 . októbra 2007 Európsky dvor audítorov usporiadal seminár s názvom „ Budúcnosť auditu verejnej správy v EÚ “ za účasti mnohých vysokopostavených odborníkov na úrovni EÚ a zástupcov iných inštitúcii .

(src)="348"> 34 7 Kattavammat ja tarkemmat tiedot tilintarkastustuomioistuimen tulevasta tarkastustyöstä ovat saatavissa vuoden 2008 työohjelmasta tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolta ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="371"> 34 7 Presnejšie a podrobnejšie informácie o plánovaných auditoch Dvora audítorov nájdete v pláne práce Dvora audítorov na rok 2008 , ktorý je k dispozícii na jeho internetovej stránke ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="361"> Tilintarkastustuomioistuin isännöi yhteyskomitean seuraavaa kokousta , joka järjestetään 1 . – 2 . joulukuuta 2008 .
(trg)="382"> Ďalšie zasadnutie kontaktného výboru usporiada Dvor audítorov 1 . – 2 . decembra 2008 .

(src)="363"> Ensimmäinen kokous järjestettiin Haagissa 23 . – 24 . huhtikuuta ja toinen kokous , jonka puheenjohtajana toimi tilintarkastustuomioistuin , pidettiin 11 . – 12 . lokakuuta Luxemburgissa .
(trg)="384"> Prvé zasadnutie sa konalo 23 . – 24 . apríla v Haagu a druhé zasadnutie 11 . – 12 . októbra v Luxemburgu a predsedal mu Dvor audítorov .

(src)="368"> Verkostoon kuuluvien maiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edustajat tapasivat 11 . – 12 . kesäkuuta 2007 Skopjessa ( entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ) .
(trg)="388"> Predsedovia NKI kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín a Európskeho dvora audítorov sa stretli 11 . – 12 . júna 2007 v Skopje ( Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko ) .

(src)="374"> MUU KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Tilintarkastustuomioistuin jatkoi aktiivista toimintaansa kansainvälisten tarkastusstandardien ja käytäntöjen parantamiseksi osallistumalla julkisten tilintarkastuselinten järjestön työskentelyyn Euroopassa ( EUROSAI ) ja kansainvälisellä tasolla ( INTOSAI ) .
(trg)="392"> SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI Dvor audítorov sa naďalej aktívne zapájal do procesu zlepšovania medzinárodných audítorských štandardov a postupov prostredníctvom svojej účasti v Európskej organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií ( EUROSAI ) a Medzinárodnej organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií ( INTOSAI ) .

(src)="376"> Lisäksi se kuuluu EUROSAIn koulutuskomiteaan .
(src)="377"> Tilintarkastustuomioistuin isännöi Luxemburgissa 17 . – 18 . huhtikuuta 2007 järjestettyä seminaaria , jossa analysoitiin ylimpien tarkastuselinten tavallisimpia IT-haasteita , sekä 4 . – 6 . joulukuuta 2007 järjestettyä seminaaria , jossa selvitettiin toiminnantarkastuksen nykytilannetta .
(trg)="394"> Dvor audítorov zorganizoval seminár „ Analýza najčastejších problémov NKI v oblasti IT “ , ktorý sa konal v Luxemburgu v dňoch 17 . – 18 . apríla 2007 a seminár „ Audit výkonnosti – Kde sa nachádzame ? “ v dňoch 4 . – 6 . decembra 2007 .

(src)="380"> FAS-alakomitea nimitti tilintarkastustuomioistuimen edustajan ( Jesús Lázaro Cuenca ) yhdeksi edustajakseen ammatillisia standardeja käsittelevän komitean ohjauskomitean ( Steering Committee of the Professional Standards Committee ) hankkeeseen , joka liittyy tarkastusten laatuun .
(trg)="397"> Podvýbor pre finančný audit nominoval zástupcu Dvora audítorov ( Jesús Lázaro Cuenca ) za svojho zástupcu v riadiacom výbore projektu kvality auditu výboru pre odborné štandardy .

(src)="390"> NAISTEN JA MIESTEN OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ Tilintarkastustuomioistuimessa oli 31 . joulukuuta 2007 aktiivipalveluksessa 836 henkilöä ( virkamiehiä sekä väliaikaisia ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ; luku ei sisällä tilintarkastustuomioistuimen jäseniä , tilintarkastustuomioistuimessa työkomennuksella työskenteleviä kansallisia asiantuntijoita eikä harjoittelijoita ) .
(trg)="406"> PODIEL MUŽOV A ŽIEN K 31 . decembru 2007 bolo v aktívnej službe Dvora audítorov 836 zamestnancov ( úradníkov , dočasných a zmluvných zamestnancov nepočítajúc členov , dočasne pridelených národných expertov a stážistov ) .

(src)="394"> Naisten ja miesten osuus tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä 46 % 12 / 2001 54 % NAISET MIEHET 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="409"> Podiel mužov a žien na celkovom počte zamestnancov Dvora audítorov 46 % 12 / 2001 54 % ŽENY MUŽI 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="395"> Seuraavassa kaaviossa on eritelty naisten ja miesten osuus vastuutasoittain 31 . joulukuuta 2007 .
(trg)="410"> V ďalšej tabuľke je uvedená analýza podielu mužov a žien podľa úrovne zodpovednosti k 31 . decembru 2007 .

(src)="401"> Naisten ja miesten osuus tehtäväryhmittäin 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % N 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % N 23 % 39 W 68 % M 32 % N 33 % N 68 % M 32 % N 36 % N 68 % PALVELUKSEEN OTTAMINEN NAISET MIEHET Hallintoavustajia – sihteereitä ( AST ) Tarkastajia – hallintovirkamiehiä ( AD ) Johtajia ja yksikönpäälliköitä Hallintoavustajia – sihteereitä ( AST ) Tarkastajia – hallintovirkamiehiä ( AD ) Johtajia ja yksikönpäälliköitä Tilintarkastustuomioistuin noudattaa henkilöstön palvelukseen ottamisessa EU:n toimielinten yleisiä periaatteita ja palvelussuhteen ehtoja , ja sen henkilöstöön kuuluu sekä vakituisia virkamiehiä että määräaikaisilla sopimuksilla työskenteleviä henkilöitä .
(trg)="413"> Väčšina z nich pracuje na riaditeľstve pre preklad a v administratívnych odboroch .
(trg)="414"> Podiel mužov a žien podľa funkčnej skupiny 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % Z 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % Z 23 % 39 W 68 % Z 68 % Asistenti – sekretárky ( úroveň AST ) Z 68 % M 32 % M 32 % Z 33 % Z 36 % Asistenti – sekretárky ( úroveň AST ) Audítori – administrátori ( úroveň AD ) Riaditeľ a vedúci oddelenia Audítori – administrátori ( úroveň AD ) Riaditeľ a vedúci oddelenia PRIJÍMANIE ZAMESTNANCOV ŽENY MUŽI Politika prijímania zamestnancov Dvora audítorov sa riadi všeobecnými zásadami a podmienkami zamestnávania v inštitúciách EÚ .

(src)="402"> Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto ( EPSO ) järjestää avoimia kilpailuita tilintarkastustuomioistuimessa avoinna olevista työpaikoista .
(trg)="416"> Výberové konania na obsadenie pracovných miest na Dvore audítorov organizuje Európsky úrad pre výber pracovníkov ( EPSO ) .

(src)="404"> Vuonna 2007 tilintarkastustuomioistuin otti palvelukseensa 179 työntekijää : 117 virkamiestä , 35 väliaikaista toimihenkilöä ja 27 sopimussuhteista toimihenkilöä .
(trg)="418"> V roku 2007 Dvor audítorov prijal 179 zamestnancov : 117 úradníkov , 35 dočasných zamestnancov a 27 zmluvných zamestnancov .

(src)="409"> IKÄJAKAUMA – URAMAHDOLLISUUDET Seuraavasta kaaviosta käy ilmi , että tilintarkastustuomioistuin on ” nuori ” toimielin ( 63 prosenttia henkilöstöstä on alle 44-vuotiaita ) .
(trg)="422"> VEKOVÝ PROFIL – KARIÉRNE MOŽNOSTI Nasledujúci graf dokazuje , že Dvor audítorov je „ mladá “ inštitúcia ( 63 % zamestnancov má menej ako 44 rokov ) .

(src)="411"> Tämä tarkoittaa , että suuri osa ylemmästä johdosta vaihtuu seuraavien 5 – 10 vuoden kuluessa .
(src)="412"> 40 38 68 94 114 81 147 149 IKÄ 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 TARKASTUSKÄYNNIT Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö edellyttää , että tarkastajat tekevät todentavan aineiston hankkimiseksi tarkastuskäyntejä ( tarkastusmatkoja ) jäsenvaltioihin ja muihin EU-varoja saaviin maihin .
(trg)="424"> 40 38 68 94 114 81 147 149 VEK 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 AUDITY Audítorská práca Dvora audítorov si vyžaduje , aby audítori chodili na služobné cesty ( známe ako „ misie “ ) do členských štátov a iných prijímateľských krajín finančných prostriedkov EÚ , aby tam získali náležité audítorské dôkazy .

(src)="416"> Vuonna 2007 tarkastusmatkoista aiheutui 0,49 miljoonan euron matkakulut ( 0,43 miljoonaa euroa vuonna 2006 ) .
(trg)="428"> V roku 2007 dosiahli cestovné náklady na audítorské misie 0,49 mil. EUR ( 0,43 mil. EUR v roku 2006 ) .

(src)="419"> Vuoden 2007 tarkastuskäynnit – Jäsenvaltiot 50 40 30 20 10 0 Vuoden 2007 tarkastuskäynnit – Ehdokasmaat ja EU:n ulkopuoliset valtiot 4 3 2 1 0 41 Serbia ja Montenegro Moldavia – Ukraina Lesotho – Swazimaa entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia Bosnia ja Hertsegovina Albania Turkki Saksa Portugali Italia Espanja Belgia Kreikka Tšekki Ranska Yhdistynyt Venäjä Guinea Tunisia Togo Sri Lanka Sudan kuningaskunta Tanska Alankomaat Irlanti Suomi Itävalta Puola Liettua Unkari Bulgaria Ruotsi Slovenia Slovakia Romania Latvia Malta Niger Nicaragua Marokko Madagaskar Mali Kenia Indonesia Ghana
(trg)="431"> Misie v roku 2007 – členské štáty 50 40 30 20 10 0 Misie v roku 2007 – kandidátske krajiny a nečlenské štáty 4 3 2 1 0 41 Turecko Srbsko a Čierna Hora Rusko Moldavsko – Ukrajina Lesotho – Svazijsko Guinea Tunisko Togo Srí Lanka Sudán Niger Nikaragua Maroko Mali Madagascar Keňa Indonézia Ghana BJR Macedónsko Bosna a Hercegovina Albánsko Nemecko Portugalsko Taliansko Španielsko Belgicko Grécko Česká republika Francúzsko Spojené kráľovstvo Dánsko Holandsko Írsko Fínsko Rakúsko Poľsko Litva Maďarsko Bulharsko Švédsko Slovinsko Slovensko Rumunsko Lotyšsko Malta
(trg)="432"> ODBORNÉ VZDELÁVANIE Audítorská profesia si vyžaduje priebežné odborné vzdelávanie .

(src)="435"> Tarkastuksen valmisteluvaiheen ajan syksyllä 2005 tarkastustiimin vetäjinä toimivat ranskalainen tarkastaja Emmanuel Rauch , joka on työskennellyt tilintarkastustuomioistuimessa useita vuosia , ja hänen espanjalainen kollegansa Alejandro Ballester .
(trg)="446"> Emmanuel Rauch , francúzsky audítor pracujúci na Dvore audítorov niekoľko rokov , a jeho španielsky kolega Alejandro Ballester boli vedúcimi audítorského tímu počas prípravnej fázy na jeseň 2005 .

(src)="441"> Vasemmalta oikealle ja alhaalta ylös 1 . rivi Alejandro BALLESTER GALLARDO , hallintovirkamies ( ES – 5 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Kikis KAZAMIAS , tilintarkastustuomioistuimen jäsen ( CY – 3 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Riemer HAAGSMA , hallintovirkamies ( NL – 30 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Emmanuel RAUCH , tarkastaja ( FR – 14 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) .
(trg)="451"> Zľava doprava , zospodu nahor 1 . rad Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrátor ( ES – 5 rokov na Dvore audítorov ) ; Kikis KAZAMIAS , člen Dvora audítorov ( CY – 3 roky na Dvore audítorov ) ; Riemer HAAGSMA , administrátor ( NL – 30 rokov na Dvore audítorov ) ; Emmanuel RAUCH , audítor ( FR – 14 rokov na Dvore audítorov ) .

(src)="442"> 2 . rivi Jean-Marc DANIELE , kabinettiavustaja ( FR – 5 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; François OSETE , tarkastaja ( FR / ES – 23 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Robert MARKUS , tarkastaja ( NL – 13 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Bertrand TANGUY , hallintovirkamies ( FR – 3 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Pietro PURICELLA , tarkastaja ( IT – 11 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) .
(trg)="452"> 2 . rad Jean-Marc DANIELE , atašé kabinetu ( FR – 5 rokov na Dvore audítorov ) ; François OSETE , audítor ( FR / ES – 23 rokov na Dvore audítorov ) ; Robert MARKUS , audítor ( NL-13 rokov na Dvore audítorov ) ; Bertrand TANGUY , administrátor ( FR – 3 roky na Dvore audítorov ) ; Pietro PURICELLA , audítor ( IT – 11 rokov na Dvore audítorov ) .

(src)="443"> 3 . rivi Anne POULSEN , kääntäjä ( DA – 16 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , avustava tarkastaja ( ES – 15 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Cecile RAMIREZ , sihteeri ( FR – 5 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Neophytos NEOPHYTOU , kabinettiavustaja ( CY – 3 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Krzysztof ZALEGA , hallintovirkamies ( PL – 4 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) .
(trg)="453"> 3 . rad Anne POULSEN , prekladateľka ( DK – 16 rokov na Dvore audítorov ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , pomocná audítorka ( ES – 15 rokov na Dvore audítorov ) ; Cecile RAMIREZ – sekretárka ( FR – 5 rokov na Dvore audítorov ) ; Neophytos NEOPHYTOU , atašé kabinetu ( CY – 3 roky na Dvore audítorov ) ; Krzysztof ZALEGA , administrátor ( PL – 4 roky na Dvore audítorov ) .

(src)="444"> Muut tiimin jäsenet ( puuttuvat kuvasta ) Valéria ROTA , hallintovirkamies ( IT – 8 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Adeline DOMINGUES , sihteeri ( FR – 8 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Juha VANHATALO , hallintovirkamies ( FI – 3 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) ; Paul STAFFORD , hallintovirkamies ( UK – 18 vuotta tilintarkastustuomioistuimessa ) .
(trg)="454"> Ostatní členovia tímu ( ktorí nie sú na fotografii ) Valéria ROTA , administrátorka ( IT – 8 rokov na Dvore audítorov ) ; Adeline DOMINGUES , sekretárka ( FR – 8 rokov na Dvore audítorov ) ; Juha VANHATALO , administrátor ( FI – 3 roky na Dvore audítorov ) ; Paul STAFFORD , administrátor ( UK – 18 rokov na Dvore audítorov ) .

(src)="447"> Kasvu johtuu pääasiassa EU:n laajentumisesta vuosina 2004 ja 2007 .
(trg)="457"> Tento nárast súvisí najmä s rozšírením EÚ v roku 2004 a 2007 .

(src)="452"> Henkilöstömenot vastasivat noin 72:ta prosenttia kokonaismäärästä vuonna 2007 .
(trg)="460"> Rozpočtové prostriedky na zamestnancov dosahujú približne 72 % z celkovej sumy v roku 2007 .

(src)="453"> TALOUSARVIO 2006 2007 2008 Määrärahojen käyttö Lopulliset määrärahat ( tuhatta euroa ) Toimielimen jäsenet 11 350 11 270 12 061 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 77 907 82 583 88 712 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 4 223 4 014 4 248 Virkamatkat – matkakulut 3 100 3 000 3 212 Muut toimielimen henkilöstöön liittyvät menot 1 923 2 056 2 286 Osasto 1 yhteensä 98 503 102 923 110 519 Kiinteä omaisuus 6 287 8 126 12 110 Tietotekniikka ja televiestintä 4 575 5 518 5 879 Irtain omaisuus ja siihen liittyvät kulut 1 320 1 396 1 147 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 807 435 425 Kokoukset , konferenssit 352 872 876 Tiedottaminen ja julkaiseminen 1 353 1 810 1 813 Osasto 2 yhteensä 14 694 18 157 22 250 Tilintarkastustuomioistuin yhteensä 113 197 121 080 132 769
(trg)="461"> ROZPOČET 2006 2007 2008 Využitie rozpočtových prostriedkov Konečné rozpočtové prostriedky ( tis .
(trg)="462"> EUR ) Členovia inštitúcie 11 350 11 270 12 061 Úradníci a dočasní zamestnanci 77 907 82 583 88 712 Ostatní zamestnanci a externé služby 4 223 4 014 4 248 Misie – cestovné náklady 3 100 3 000 3 212 Ostatné výdavky týkajúce sa osôb pracujúcich v inštitúcii 1 923 2 056 2 286 Hlava 1 – Súčet 98 503 102 923 110 519 Nehnuteľný majetok 6 287 8 126 12 110 Informačné technológie a telekomunikácie 4 575 5 518 5 879 Hnuteľný majetok a pridružené náklady 1 320 1 396 1 147 Bežné administratívne výdavky 807 435 425 Schôdze a konferencie 352 872 876 Informácie a uverejňovanie 1 353 1 810 1 813 Hlava 2 – Súčet 14 694 18 157 22 250 Spolu Dvor audítorov 113 197 121 080 132 769

(src)="461"> Komitea kokoontui kahdeksan kertaa vuonna 2007 .
(src)="462"> TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ULKOINEN TARKASTAJA Vuodelta 2006 antamassaan lausumassa ( joka on päivätty 28 . syyskuuta 2007 ) tilintarkastustuomioistuimen ulkoinen tarkastaja totesi seuraavaa : ” Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätös antaa näkemyksemme mukaan luotettavan kuvan tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2006 sekä sen toiminnan tuloksesta tuolloin päättyneeltä varainhoitovuodelta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen ( EY , Euratom ) N:o 1605 / 2002 , kyseisen asetuksen soveltamissääntöjen , yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sisäisten sääntöjen mukaisesti . ”
(trg)="470"> V roku 2007 výbor zasadal osemkrát .
(trg)="471"> EXTERNÝ AUDIT DVORA AUDÍTOROV Vo svojom stanovisku za rok 2006 ( predložené 28 . septembra 2007 ) externý audítor Dvora audítorov uviedol : „ Podľa nášho názoru účtovná závierka podáva pravdivý a verný obraz o finančnej situácii Dvora audítorov k 31.12.2006 a výsledkoch hospodárenia za príslušný rozpočtový rok v súlade s nariadením Rady ( ES , Euratom ) č.

(src)="464"> 45 8 EUVL C 292 , 5.12.2007 .
(trg)="474"> EÚ C 292 , 5.12.2007 .

(src)="465"> Euroopan tilintarkastustuomioistuin Vuotuinen toimintakertomus 2007 Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto 2008 – 45 s . – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-008-3
(trg)="475"> Európsky dvor audítorov Výročná správa o činnosti 2007 Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev .
(trg)="476"> 2008 – 45 s . – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-019-9

(src)="466"> Mistä EU:n julkaisuja saa ?
(src)="467"> Julkaisutoimiston tuottamia myytäviä julkaisuja on saatavilla EU Bookshopissa osoitteessa http : / / bookshop.europa.eu , jonka kautta voi jättää tilauksen valittuun myyntipisteeseen .
(src)="468"> Luettelo maailmanlaajuisen myyntiverkostomme jäsenistä on saatavilla faksitse numerosta ( 352 ) 29 29-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="477"> Spôsob objednávania publikácií EÚ Publikácie určené na predaj , ktoré vydal Úrad pre publikácie , si môžete objednať na stránke elektronického kníhkupectva EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu O adresár predajných miest na celom svete môžete požiadať faxom na čísle : ( 352 ) 2929 42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="469"> EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO L 2985 LUXEMBOURG ISBN 978-92-9207-008-3 QJ-AA-08-001-FI-C
(trg)="478"> EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV ÚRAD PRE VYDÁVANIE ÚRADNÝCH PUBLIKÁCIÍ EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV L 2985 LUXEMBURG ISBN 978-92-9207-019-9 QJ-AA-08-001-SK-C

# fi/aar08_aar08.xml.gz
# sk/aar08_aar08.xml.gz


(src)="3"> 2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä 00 800 -alkuisiin numeroihin , tai niistä voidaan laskuttaa .
(trg)="3"> 2 Europe Direct je služba , ktorá vám pomôže nájsť odpovede na vaše otázky o Európskej únii Bezplatné telefónne číslo ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Niektorí operátori mobilných sietí nepovoľujú prístup k číslam 00800 alebo tieto hovory fakturujú .

(src)="4"> Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> Sú dostupné cez server Európa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="6"> Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto , 2009 ISBN 978-92-9207-218-6 © Euroopan yhteisöt , 2009 Tekstin jäljentäminen on sallittua , kunhan lähde mainitaan .
(trg)="7"> Luxemburg : Úrad pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 2009 .
(trg)="8"> ISBN 978-92-9207-216-2 © Európske spoločenstvá , 2009 .

(src)="16"> Tilintarkastustuomioistuin totesi myös vuonna 2008 , että sekä EU:n että kansallisella tasolla on saavutettu edistystä , joka saattaa parantaa merkittävästi EU:n varainhoitoa tulevaisuudessa .
(trg)="26"> Taktiež by som chcel osobitne poďakovať Michelovi Hervému , bývalému generálnemu tajomníkovi , ktorý opustil našu inštitúciu koncom roka 2008 , za jeho nadšenie a oddanosť .

(src)="30"> Vítor Manuel da Silva Caldeira presidentti 5
(trg)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira predseda 5

(src)="47"> Euroopan unionin tulot muodostuvat pääasiassa maksuosuuksista , jotka kukin jäsenvaltio suorittaa bruttokansantulonsa ( BKTL – 65,4 prosenttia ) tai keräämänsä arvonlisäveron ( alv – 16,9 prosenttia ) perusteella .
(trg)="44"> Príjmy Európskej únie tvoria predovšetkým príspevky členských štátov odvodené z ich hrubého národného dôchodku ( HND – 65,4 % ) a z dane z pridanej hodnoty vybranej členskými štátmi ( DPH – 16,9 % ) .

(src)="48"> Tullit ja maatalousmaksut ( niin sanotut omat varat – 16,5 prosenttia ) ovat myös huomattava tulolähde .
(trg)="45"> Clá a poľnohospodárske poplatky ( tzv. tradičné vlastné zdroje – 16,5 % ) rovnako tvoria významnú časť príjmov .

(src)="49"> Talousarvion koostumus on muuttunut vuosien kuluessa , ja nykyisin sen suurimmat osatekijät ovat maatalouspolitiikka ja koheesiopolitiikka ( ks. laatikko 1 ) .
(trg)="46"> Zloženie rozpočtu sa v priebehu času vyvíjalo , pričom poľnohospodárstvo a politiky súdržnosti majú na ňom najväčší podiel ( pozri rámček 1 ) .

(src)="63"> Kansalaisuus , vapaus , turvallisuus ja oikeus Euroopan unioni maailmanlaajuisena toimijana Hallinto 1,2 % 7,2 % 6,7 % Maatalous – Luonnonvarojen suojelu ja hallinta EU:n menot Koheesio – Kestävä kasvu Lähde : Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2009 ( EUVL L 69 , 13.3.2009 ) .
(trg)="58"> Občianstvo , sloboda , bezpečnosť a spravodlivosť Európska únia ako svetový aktér Správne výdavky 1,2 % 7,2 % 6,7 % Poľnohospodárstvo – Ochrana a riadenie prírodných zdrojov Výdavky EÚ Kohézia – udržateľný rast 45,3 % Zdroj : Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2009 ( Ú. v .
(trg)="59"> EÚ L 69 , 13.3.2009 ) .

(src)="64"> 39,6 %
(trg)="60"> 39,6 %

(src)="67"> Hyvin suuri osuus – erityisesti maatalouden ja koheesiopolitiikan menoista – toteutetaan yhdessä jäsenvaltioiden kanssa .
(trg)="63"> Značná časť rozpočtu – najmä výdavky na poľnohospodárstvo a politiku súdržnosti – sa plní v spolupráci s členskými štátmi .

(src)="92"> 10 1 Halutessaan lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen menetelmistä lukija voi tutustua tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla oleviin käsikirjoihin ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="84"> 10 1 Viac informácií o metodike Dvora audítorov nájdete v príručkách na internetovej stránke Dvora audítorov ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="95"> Tarkastuslausumasta käytetään yleisesti sen ranskankielistä lyhennettä DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .
(trg)="87"> Výročné vyhlásenie o vierohodnosti je všeobecne známe pod francúzskou skratkou DAS ( „ Déclaration d ‘ Assurance “ ) .

(src)="97"> MITEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN TOIMITTAA TARKASTUKSENSA ?
(src)="98"> EU:n tilejä tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin noudattaa kansainvälisiä tarkastusstandardeja ( International Standards on Audit , ISA ) , jotka ovat käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla .
(trg)="91"> AKO VYKONÁVA AUDITY DVOR AUDÍTOROV ?
(trg)="92"> Dvor audítorov kontroluje účty EÚ v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi ( ISA ) , ktoré sa uplatňujú vo verejnom aj v súkromnom sektore .

(src)="100"> Tilintarkastustuomioistuin osallistuu aktiivisesti kansainvälisten standardien kehittämiseen standardeita laativissa elimissä ( INTOSAI , IFAC ) 4 kansallisten tarkastuselinten rinnalla .
(trg)="94"> Dvor audítorov sa aktívne podieľa na vývoji medzinárodných štandardov orgánov stanovujúcich štandardy ( INTOSAI , IFAC ) 4 spolu s národnými kontrolnými inštitúciami .

(src)="114"> Tilintarkastustuomioistuin jäljittää kyseiset tapahtumat aina lopulliseen edunsaajaan , esimerkiksi ranskalai-seen viljelijään , asti .
(trg)="107"> Dvor audítorov tieto transakcie vysleduje až po konečných príjemcov pomoci , napríklad poľnohospodára vo Francúzsku .

(src)="135"> Edeltäjiensä toimikauden päätyttyä kolme uutta jäsentä – Michel Cretin ( Ranska ) , Harald Noack ( Saksa ) ja Henri Grethen ( Luxemburg ) – aloitti tehtävänsä tilintarkastustuomioistuimessa 1 . tammikuuta 2008 .
(trg)="127"> 1 . januára 2008 sa tromi novými členmi Dvora audítorov stali Michel Cretin ( Francúzsko ) , Harald Noack ( Nemecko ) a Henri Grethen ( Luxembursko ) , ktorí nahradili svojich predchodcov po uplynutí ich funkčného obdobia .

(src)="136"> Neuvosto uusi neljän jäsenen – Hubert Weberin ( Itävalta ) , Maarten B. Engwirdan ( Alankomaat ) , David Bostockin ( Yhdistynyt kuningaskunta ) ja Ioannis Sarmasin ( Kreikka ) – toimikauden kuudeksi vuodeksi .
(trg)="128"> Okrem toho Rada obnovila mandát štyrom členom – Hubertovi Weberovi ( Rakúsko ) , Maartenovi B. Engwirdovi ( Holandsko ) , Davidovi Bostockovi ( Spojené kráľovstvo ) a Ioannisovi Sarmasovi ( Grécko ) na ďalšie šesťročné obdobie .

(src)="139"> Presidentti on asemaltaan primus inter pares eli ensimmäinen vertaistensa joukossa .
(trg)="130"> Predseda zohráva úlohu primus inter pares – prvý spomedzi rovných .

(src)="142"> Portugalin jäsen Vίtor Manuel da Silva Caldeira valittiin 16 . tammikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimen kymmenenneksi presidentiksi .
(src)="143"> 14
(trg)="133"> 16 . januára 2008 bol za desiateho predsedu Dvora audítorov zvolený Vítor Manuel da Silva Caldeira , portugalský člen .
(trg)="134"> 14

(src)="147"> Edellinen pääsihteeri Michel Hervé päätti työskentelynsä tilintarkastustuomioistuimessa 31 . lokakuuta 2008 , ja John Speed nimettiin 9 . lokakuuta 2008 väliaikaiseksi pääsihteeriksi .
(trg)="138"> Michel Hervé , bývalý generálny tajomník Dvora audítorov , odišiel z inštitúcie 31 . októbra 2008 .
(trg)="139"> John Speed bol vymenovaný za zastupujúceho generálneho tajomníka 9 . októbra 2008 .

(src)="148"> Tilintarkastustuomioistuin nimitti 10 . maaliskuuta 2009 uudeksi pääsihteerikseen Eduardo Ruiz Garcían 16 . maaliskuuta 2009 alkaen .
(trg)="140"> 10 . marca 2009 vymenoval Dvor audítorov Eduarda Ruiz Garcíu za nového generálneho tajomníka s účinnosťou od 16 . marca 2009 .

(src)="149"> TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN HENKILÖSTÖ Vuoden 2008 talousarvion mukaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle oli myönnettynä yhteensä 858 tointa ( 31 . joulukuuta 2008 ) .
(trg)="141"> ZAMESTNANCI DVORA AUDÍTOROV Európsky dvor audítorov má v rozpočte na rok 2008 pridelených spolu 858 pracovných miest ( k 31 . decembru 2008 ) .