# da/aar07_aar07.xml.gz
# nl/aar07_aar07.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1684-0658 DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 20 07 ÅRLIG AKTIVITETSRAPPORT
(trg)="1"> ISSN 1684-0704 EUROPESE REKENKAMER 20 07 JAARLIJKS ACTIVITEITENVERSLAG

(src)="3"> Europe Direct er en service , der har til formål at hjælpe med at besvare Deres spørgsmål om Den Europæiske Union Frikaldsnummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Nogle mobiloperatører tillader ikke opkald til 00 800-numre eller tager betaling for sådanne opkald .
(trg)="3"> Europe Direct helpt u antwoord te vinden op uw vragen over de Europese Unie Gratis nummer ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Als u mobiel of in een telefooncel of hotel belt , hebt u misschien geen toegang tot gratis nummers of kunnen kosten worden aangerekend .

(src)="4"> Yderligere oplysninger om EU fås på internet via Europa-serveren ( http : / / europa.eu ) Bibliografiske data findes bagest i denne publikation Luxembourg : Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer , 2008 ISBN 978-92-9207-002-1 © De Europæiske Fællesskaber , 2008 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Printed in Belgium TRYKT PÅ IKKE-KLORBLEGET PAPIR
(trg)="4"> Meer gegevens over de Europese Unie vindt u op internet via de Europaserver ( http : / / europa.eu ) .

(src)="5"> 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4-5 FORMANDENS FORORD 6-7 OPGAVE , VISION , VÆRDIER OG STRATEGISKE MÅL 8-13 RETTENS ROLLE OG ARBEJDE 14-17 LEDELSE OG ORGANISATION 18-25 OVERSIGT OVER REVISIONSBERETNINGER OG UDTALELSER 26-27 OPFØLGNING OG EFFEKT 28-29 RETTENS SYNSPUNKT 30-35 TRETTENS ARBEJDE I 2007 OG HEREFTER 36-37 INTERNATIONALT SAMARBEJDE 38-43 MENNESKELIGE RESSOURCER 44-45 FINANSIELLE OPLYSNINGER
(trg)="8"> 3 INDEX 4-5 VOORWOORD VAN DE PRESIDENT 6-7 TAAKOMSCHRIJVING , VISIE , WAARDEN EN STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 8-13 ROL EN WERK VAN DE REKENKAMER 14-17 BESTUUR EN ORGANISATIE 18-25 OVERZICHT VAN CONTROLEVERSLAGEN EN ADVIEZEN 26-27 FOLLOW-UP EN IMPACT 28-29 STANDPUNT VAN DE REKENKAMER 30-35 HET WERK VAN DE REKENKAMER IN 2007 EN DAARNA 36-37 INTERNATIONALE SAMENWERKING 38-43 PERSONELE MIDDELEN 44-45 FINANCIËLE INFORMATIE

(src)="18"> I 2007 fortsatte arbejdet med at gennemføre denne handlingsplan , og sidst på året blev der iværksat et » peer review « , som udføres af et hold revisorer fra de nationale revisionsinstitutioner i Canada , Norge , Portugal og Østrig .
(trg)="21"> In 2007 werd vooruitgang geboekt met de tenuitvoerlegging van het daaruit resulterende actieplan en aan het eind van dat jaar werd een „ peer review ” gestart onder leiding van een team van controleurs van de nationale controle-instanties van Noorwegen , Canada , Oostenrijk en Portugal .

(src)="21"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Formand 5
(trg)="24"> Vítor Manuel da Silva Caldeira President 5

(src)="37"> Den Europæiske Union har et budget på omtrent 120 mia .
(src)="38"> EUR eller ca .
(src)="39"> 1 % af de 27 medlemsstaters bruttonationalindkomst ( BNI ) .
(trg)="42"> De Europese Unie heeft een begroting van ongeveer 120 miljard euro , circa 1 % van het bruto nationaal inkomen ( BNI ) van haar 27 lidstaten .

(src)="40"> Sammenlignet med de nationale budgetter er der tale om en beskeden andel .
(trg)="43"> In vergelijking met de nationale begrotingen gaat het om een klein aandeel .

(src)="43"> Budgettets sammensætning har ændret sig i årenes løb , og landbrug og samhørighed er de vigtigste elementer ( jf. tekstboks 1 ) .
(trg)="45"> De begroting is in de loop der tijd veranderd qua samenstelling en kent als hoofdbestanddelen landbouw en cohesiebeleid ( zie tekstvak 1 ) .

(src)="49"> 9 TEKSTBOKS 1 — HVAD BRUGER EU SINE PENGE TIL ?
(trg)="51"> 9 TEKSTVAK 1 — WAARAAN BESTEEDT DE EU HAAR GELD ?

(src)="50"> EU-budgettet finansieres med finansielle bidrag fra medlemsstaterne ( primært baseret på det nationale BNI ) samt med told og landbrugsafgifter .
(trg)="52"> De EU-begroting wordt gefinancierd uit de financiële bijdragen van de lidstaten ( grotendeels op basis van het nationale BNI ) alsmede douanerechten en landbouwheffingen .

(src)="54"> I 2008 er lidt mindre end halvdelen af budgettet beregnet til beskyttelse og forvaltning af naturressourcer , navnlig landbrug og udvikling af landdistrikter .
(trg)="56"> In 2008 was iets minder dan de helft van de begroting bestemd voor de instandhouding en het beheer van de natuurlijke hulpbronnen , hoofdzakelijk landbouw en plattelandsontwikkeling .

(src)="57"> I 2008 er udgifterne til bæredygtig vækst , som tegner sig for størstedelen af samhørighedsudgifterne , planlagt til at udgøre 38 % af budgettet .
(trg)="58"> In 2008 wordt voor de uitgaven aan duurzame groei , waarvan het overgrote deel naar cohesie gaat , 38 % van de begroting uitgetrokken .

(src)="62"> EU ’ s udgifter : EU-borgerskab , frihed , sikkerhed og retfærdighed 1 % Den Europæiske Union som global partner 6 % Administration 6 % Samhørighed — bæredygtig vækst 38 % Landbrug — beskyttelse og forvaltning af naturressourcer 49 %
(trg)="62"> EU-uitgaven : Burgerschap , vrijheid , veiligheid en rechtvaardigheid 1 % De Europese Unie als mondiale partner 6 % Administratie 6 % Cohesie — Duurzame groei 38 % Landbouw — Instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen 49 %

(src)="73"> HVAD PRODUCERER RETTEN ?
(src)="74"> Retten udfører tre forskellige former for revision 1 : finansiel revision , overensstemmelsesrevision og forvaltningsrevision .
(trg)="73"> WAT BRENGT DE REKENKAMER TOT STAND ?
(trg)="74"> De Rekenkamer verricht drie verschillende soorten controles 1 : financiële , nalevingsgerichte en doelmatigheidscontroles .

(src)="78"> Den årlige revisionserklæring er almindeligt kendt under det franske akronym DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="82"> De jaarlijkse betrouwbaarheidsverklaring is algemeen bekend als de DAS ( het Franse acroniem voor „ Déclaration d ’ assurance ” ) .

(src)="79"> 1 Yderligere oplysninger om Rettens metodologi fås i håndbøgerne på Rettens websted ( www.eca.europa.eu ) .
(src)="80"> HVORDAN REVIDERER RETTEN ?
(trg)="83"> 1 Zie voor meer informatie over de methodologie van de Rekenkamer de handleidingen op haar website ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="81"> Rettens revision af EU ’ s regnskaber udføres i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder ( International Standards on Audit , ISA ) , som anvendes i den offentlige og den private sektor .
(trg)="85"> De controle door de Rekenkamer van de EU-rekeningen wordt verricht overeenkomstig de internationale controlestandaarden ( ISA ) , die worden gehanteerd door de publieke en de particuliere sector .

(src)="83"> Sammen med de nationale revisionsinstitutioner deltager Retten aktivt i udviklingen af internationale standarder i de relevante organer ( INTOSAI , IFAC ) 2 .
(trg)="87"> De Rekenkamer neemt actief deel aan de ontwikkeling van internationale standaarden door regelgevende organen ( INTOSAI , IFAC ) 2 , samen met de nationale controle-instanties .

(src)="89"> 12 2 INTOSAI International Organisation of Supreme Audit institutions — IFAC International Federation of Accountants .
(trg)="93"> 12 2 INTOSAI : Internationale organisatie van hoge controle-instanties — IFAC : Internationale Federatie van Accountants .

(src)="103"> Som organisationsplanen viser ( jf. s .
(src)="104"> 17 ) , er der fire sektorgrupper , som dækker forskellige dele af budgettet ( beskyttelse og forvaltning af naturressourcer — strukturpolitikker , transport , forskning og energi — foranstaltninger udadtil — egne indtægter , bankaktiviteter , driftsudgifter , EU-institutioner og -organer samt interne politikker ) .
(trg)="108"> Zoals te zien is in het organisatieschema ( zie blz .
(trg)="109"> 17 ) , zijn er vier sectorale groepen , die verschillende begrotingsonderdelen bestrijken ( instandhouding en beheer van natuurlijke hulpbronnen — structuurbeleid , vervoer , onderzoek en energie — externe maatregelen — eigen middelen , bankactiviteiten , administratieve uitgaven , communautaire instellingen en organen , en intern beleid ) .

(src)="107"> Et administrationsudvalg bestående af medlemmer , som repræsenterer samtlige revisionsgrupper , tager sig af alle administrative sager , som Retten skal træffe en formel afgørelse om .
(trg)="112"> Een administratief comité , bestaand uit leden die alle controlegroepen vertegenwoordigen , bereidt alle administratieve zaken voor met het oog op een formeel besluit van de Rekenkamer .

(src)="114"> Den 1 . januar 2007 , da Bulgarien og Rumænien tiltrådte Unionen , fik Retten to nye medlemmer , Nadeja Sandolova og Ovidiu Ispir .
(trg)="119"> Op 1 januari 2007 , bij de toetreding van Bulgarije en Roemenië , hebben twee nieuwe leden , mevrouw Nadejda Sandolova en de heer Ovidiu Ispir , zich bij de Rekenkamer gevoegd .

(src)="115"> Et år senere , den 1 . januar 2008 , blev Michel Cretin ( Frankrig ) , Henri Grethen ( Luxembourg ) og Harald Noack ( Tyskland ) medlemmer af Retten , da deres forgængeres mandat udløb .
(trg)="120"> Eén jaar later , per 1 januari 2008 , traden drie nieuwe leden , de heren Michel Cretin ( Frankrijk ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) en Harald Noack ( Duitsland ) , toe tot de Rekenkamer ter vervanging van hun voorgangers , wier ambtsperiode was verstreken .

(src)="117"> FORMAND Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET 2008 15
(trg)="121"> Bovendien werden de mandaten van vier leden ( Oostenrijk , Nederland , Verenigd Koninkrijk en Griekenland ) door de Raad vernieuwd voor een periode van zes jaar .
(trg)="122"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROPESE REKENKAMER 2008 15

(src)="119"> Hans eller hendes rolle er at være primus inter pares — den første blandt ligemænd .
(trg)="124"> Zijn of haar rol is die van een primus inter pares — de eerste onder zijns gelijken .

(src)="122"> Den 16 . januar 2008 blev det portugisiske medlem , Vítor Manuel da Silva Caldeira , valgt som Rettens 11 . formand .
(trg)="127"> Op 16 januari 2008 werd de heer Vítor Manuel da Silva Caldeira , het Portugese lid , verkozen tot elfde president .

(src)="126"> Den 1 . juli 2007 fik Rettens nuværende generalsekretær , Michel Hervé , sit mandat fornyet .
(trg)="131"> Per 1 juli 2007 werd het mandaat van de huidige secretaris-generaal van de Rekenkamer , de heer Michel Hervé , vernieuwd .

(src)="127"> RETTENS PERSONALE Den Europæiske Revisionsret har ca .
(src)="128"> 850 ansatte ( 836 pr .
(src)="129"> 31 . december 2007 ) fordelt på revisorer ( 484 ) , oversættere ( 162 ) og administrativt støttepersonale .
(trg)="132"> HET PERSONEEL VAN DE REKENKAMER De Europese Rekenkamer telt ongeveer 850 personeelsleden ( 836 op 31 december 2007 ) , waaronder controleurs ( 484 ) , vertalers ( 162 ) en administratieve medewerkers .

(src)="131"> Som alle andre EU-institutioner beskæftiger Retten medarbejdere fra alle medlemsstater .
(trg)="134"> Evenals alle andere EU-instellingen heeft de Rekenkamer onderdanen van alle lidstaten in dienst .

(src)="142"> Ønskes yderligere detaljer , henvises læserne til den fulde tekst , som Retten har vedtaget , og som ligger på Rettens websted ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="145"> Voor nadere bijzonderheden wordt de lezer verwezen naar de integrale tekst zoals vastgesteld door de Rekenkamer , die te vinden is op de website van de Rekenkamer ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="153"> Tabellen viser de centrale elementer , men kan ikke gengive alle relevante detaljer .
(trg)="156"> In de tabel komen de hoofdpunten naar voren , maar kunnen niet alle relevante gegevens worden opgenomen .

(src)="155"> Specifikke vurderinger i årsberetningen for 2006 Den fælles landbrugspolitik Overvågnings-og kontrolsystemernes funktionsmåde Fejlforekomst Egne indtægter IFKS Samlet for den fælles landbrugspolitik IFKS ikke IFKS ikke IFKS Strukturforanstaltninger Interne politikker Hovedkvarter og delegationer Foranstaltninger udadtil Førtiltrædelsesstrategi Phare / Ispa Gennemførelses-organer Sapard Administrationsudgifter Overvågnings-og kontrolsystemernes funktionsmåde T ilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Utilfredsstillende Fejlforekomst Mindre end 2 % ( under væsentlighedstærsklen ) Mellem 2 % og 5 % Større end 5 %
(trg)="158"> Specifieke beoordelingen van het Jaarverslag 2006 Gemeenschappelijk landbouwbeleid Werking van toezicht-en controlesystemen Foutenbereik Eigen middelen GBCS Algemeen voor GLB GBCS niet-GBCS niet-GBCS Structurele acties Intern beleid Hoofdkantoor en delegaties Externe maatregelen Pretoetredingsstrategie Phare / ISPA Uitvoerende organisaties Sapard Administratieve uitgaven Werking van toezicht-en controlesystemen B evredigend Deels bevredigend Onbevredigend Foutenbereik Minder dan 2 % ( onder materialiteitsdrempel ) Tussen 2 en 5 % Hoger dan 5 %

(src)="156"> ÅRSBERETNINGEN OM DE EUROPÆISKE UDVIKLINGSFONDE ( EUF ) I 2007 offentliggjorde Retten også en årsberetning om De Europæiske Udviklingsfonde ( EUF ) .
(trg)="159"> JAARVERSLAG OVER DE EUROPESE ONTWIKKELINGSFONDSEN ( EOF ’ S ) In 2007 publiceerde de Rekenkamer ook een jaarverslag over de Europese Ontwikkelingsfondsen ( EOF ’ s ) .

(src)="159"> 21
(src)="160"> SÆRBERETNINGER OFFENTLIGGJORT I 2007 Retten offentliggjorde i alt ni særberetninger i 2007 .
(trg)="162"> 21
(trg)="163"> IN 2007 GEPUBLICEERDE SPECIALE VERSLAGEN De Rekenkamer publiceerde in 2007 in totaal negen speciale verslagen .

(src)="161"> Rapporterne behandlede spørgsmål vedrørende finansiel forvaltning på en lang række områder — fra EU-medlemsstaternes samarbejde på momsområdet ( 8 / 2007 ) til kapacitetsopbygning i så fjerne lande som Angola og Vietnam ( 6 / 2007 ) .
(trg)="164"> In die verslagen werden vraagstukken inzake financieel beheer op allerlei terreinen onderzocht , variërend van samenwerking op het gebied van BTW in de EU-lidstaten ( 8 / 2007 ) tot capaciteitsopbouw in verre landen als Angola en Vietnam ( 6 / 2007 ) .

(src)="163"> De svagheder , som Retten påpegede i EU-institutionernes udgifter til deres egne bygninger ( 2 / 2007 ) , viser , at nogle midler på dette område er blevet anvendt unødvendigt .
(trg)="166"> De tekortkomingen die de Rekenkamer constateerde in de uitgaven van de Europese instellingen aan hun eigen gebouwen ( 2 / 2007 ) tonen aan dat sommige EU-middelen op dit gebied onnodig zijn uitgegeven .

(src)="164"> De mangler , Retten konstaterede i beretningen om kontrol- , inspektions-og sanktionssystemer i relation til fiskeriet ( 7 / 2007 ) , kunne få alvorlige konsekvenser både for fiskeressourcerne og for fiskeindustriens fremtid .
(trg)="167"> De tekortkomingen die werden vastgesteld in het verslag over visserijcontrole- , inspectie-en sanctiesystemen ( 7 / 2007 ) zouden ernstige gevolgen kunnen hebben voor zowel de visbestanden als de toekomst van de visserij .

(src)="165"> Selv om der er tale om forskellige typer udgifter , kan der alligevel peges på en række temaer i Rettens beretninger , som er fælles for de forskellige områder af EU ’ s budget : 22 • • • Midlerne skal anvendes både hurtigt og produktivt , og der kan derfor opstå spændinger , når begge mål skal nås samtidig .
(trg)="168"> Op de verschillende terreinen van de EU-begroting worden weliswaar verschillende soorten uitgaven gedaan , maar de verslagen van de Rekenkamer hebben toch diverse thema ’ s gemeen : 22 • • • de middelen dienen zowel snel als efficiënt te worden besteed , maar er kan een spanningsveld ontstaan wanneer ernaar wordt gestreefd beide doelstellingen tegelijkertijd te realiseren .

(src)="166"> Dette tema omhandles i en beretning om midtvejsprocesserne for strukturfondene ( 1 / 2007 ) og i en om Kommissionens forvaltning af Cards-programmet i det vestlige Balkan ( 5 / 2007 ) .
(src)="167"> Planlægning er aldrig en garanti for effektivitet , men er alligevel af stor betydning .
(trg)="169"> Dit thema wordt behandeld in een verslag over processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen ( 1 / 2007 ) , alsmede in het verslag over het beheer van het programma Cards door de Commissie in de westelijke Balkan ( 5 / 2007 ) ; hoewel planning nooit een garantie kan zijn voor doeltreffendheid , is zij van groot belang .

(src)="168"> Spørgsmål vedrørende strategisk planlægning og langtidsplanlægning blev behandlet i en beretning om EU-institutionernes udgifter til bygninger ( 2 / 2007 ) og en om evaluering af EU ’ s rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling ( FTU ) ( 9 / 2007 ) samt i to beretninger vedrørende udlandsbistand , den ene om Cards-programmet og den anden om kvaliteten af den tekniske bistand , der ydes til kapacitetsopbygning ( 5 / 2007 og 6 / 2007 ) .
(src)="169"> Kommissionens evalueringer er et centralt led i dens resultatstyring og anvendes både i forbindelse med præstationsvurdering og til identifikation af forbedringer , når det er nødvendigt .
(trg)="170"> Vraagstukken met betrekking tot strategische en langetermijnplanning kwamen aan de orde in verslagen over de uitgaven van de EU-instellingen aan gebouwen ( 2 / 2007 ) en over evaluatie van de Europese kaderprogramma ’ s voor onderzoek en technologische ontwikkeling ( OTO ) ( 9 / 2007 ) , alsmede in twee verslagen met betrekking tot buitenlandse hulp , één over het programma Cards en een ander over de doeltreffendheid van de technische bijstand in het kader van de capaciteitsontwikkeling ( 5 / 2007 en 6 / 2007 ) ; de evaluaties van de Commissie vormen een kernonderdeel van haar prestatiebeheersysteem , zowel voor het beoordelen van de prestaties als voor het vaststellen van verbeteringen waar nodig .

(src)="172"> Valg af tidspunkt for evaluering er et spørgsmål , som både blev behandlet i beretningen om midtvejsprocesserne for strukturfondene ( 1 / 2007 ) og i beretningen om FTU-evalueringen ( 9 / 2007 ) .
(trg)="173"> Op vraagstukken rond de timing in verband met evaluatie werd ingegaan in zowel het verslag over processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen ( 1 / 2007 ) als in dat over OTO-evaluatie ( 9 / 2007 ) ;

(src)="173"> 23 • • • Det gælder for såvel evalueringer som for revisioner , at de bliver vanskeligere at udføre , hvis der ikke er opstillet klare mål for udgiftsprogrammerne , og det er et emne , som også blev behandlet i disse revisioner .
(trg)="174"> 23 • • • evaluaties zijn , evenals controles , moeilijker te verrichten wanneer het ontbreekt aan duidelijkheid in de doelstellingen van uitgavenprogramma ’ s , een ander onderwerp dat in deze twee controles aan de orde komt .

(src)="177"> Dette spørgsmål blev behandlet i en beretning om Den Europæiske Flygtningefond ( 3 / 2007 ) og i en om medlemsstaternes eksportkontrol af landbrugsprodukter ( 4 / 2007 ) .
(trg)="177"> Op dit punt werd ingegaan in verslagen over het Europees Vluchtelingenfonds ( 3 / 2007 ) en over door lidstaten verrichte controles op exporten van landbouwproducten ( 4 / 2007 ) .

(src)="179"> Det kan få indvirkning , når dataene anvendes som grundlag for beslutninger , f.eks . om fordelingen af midler .
(src)="180"> En række aspekter vedrørende datakvalitet blev behandlet i beretningen om Flygtningefonden ( 3 / 2007 ) og i fiskeriberetningen ( 7 / 2007 ) .
(trg)="179"> Dit kan een zekere impact hebben wanneer op basis van de gegevens besluiten worden genomen , bijvoorbeeld over de toewijzing van middelen ; aspecten van de kwaliteit van gegevens werden behandeld in het verslag over het Vluchtelingenfonds ( 3 / 2007 ) , alsmede dat over visserij ( 7 / 2007 ) .

(src)="181"> 24 Særberetninger offentliggjort i 2007 1 / 2007 Gennemførelsen af midtvejsprocesserne for strukturfondene i perioden 2000-2006 2 / 2007 Institutionernes udgifter til bygninger 3 / 2007 Forvaltningen af Den Europæiske Flygtningefond ( 2000-2004 ) 4 / 2007 Fysisk kontrol og ombytningskontrol af vareforsendelser , der giver ret til udbetaling af eksportrestitutioner 5 / 2007 Kommissionens forvaltning af Cards-programmet 6 / 2007 Effektiviteten af den tekniske bistand , der ydes til kapacitetsopbygning 7 / 2007 Dekontrol- , inspektions-ogsanktionssystemer , derskalsikre , atreglerneombevarelseafFællesskabets fiskeressourcer overholdes 8 / 2007 Det administrative samarbejde vedrørende moms 9 / 2007 Evaluering af EU ’ s rammeprogrammer for forskning og teknologisk udvikling — kan Kommissionens tilgang forbedres ?
(trg)="180"> 24 In 2007 gepubliceerde speciale verslagen 1 / 2007 De uitvoering van de processen halverwege de looptijd van de structuurfondsen 2000-2006 2 / 2007 De uitgaven van de instellingen voor gebouwen 3 / 2007 Het beheer van het Europees Vluchtelingenfonds ( 2000-2004 ) 4 / 2007 Fysieke en substitutiecontroles van zendingen waarvoor uitvoerrestituties zijn aangevraagd 5 / 2007 Het beheer van het programma Cards door de Commissie 6 / 2007 De doeltreffendheid van de technische bijstand in het kader van de capaciteitsontwikkeling 7 / 2007 Decontrole- , inspectie-ensanctiesystemenbetreffendedevoorschrifteninverbandmetdeinstandhouding van de communautaire visbestanden 8 / 2007 Administratieve samenwerking op het gebied van de belasting over de toegevoegde waarde 9 / 2007 Evaluatie van de Europese kaderprogramma ’ s voor onderzoek en technologische ontwikkeling ( OTO ) : kan de aanpak van de Commissie worden verbeterd ?

(src)="185"> Rettens udtalelser kan behandle spørgsmål vedrørende specifikke udgiftsområder .
(src)="186"> F.eks . afgav den to udtalelser i 2007 om nye finansforordninger for De Europæiske Udviklingsfonde ( 2 / 2007 og 9 / 2007 ) .
(trg)="184"> De adviezen van de Rekenkamer betreffen zaken die verband houden met specifieke uitgaventerreinen ; zo hadden twee adviezen in 2007 betrekking op nieuwe verordeningen voor de Europese Ontwikkelingsfondsen ( 2 / 2007 en 9 / 2007 ) .

(src)="187"> De kan også dække bredere spørgsmål vedrørende finansiel forvaltning i EU , f.eks .
(src)="188"> Rettens udtalelse ( 6 / 2007 ) om de årlige oversigter og erklæringer og de nationale revisionsorganers revision .
(trg)="185"> Ook kunnen zij bredere onderwerpen op het gebied van financieel beheer in de EU bestrijken , bijvoorbeeld het advies van de Rekenkamer ( 6 / 2007 ) over de jaarlijkse samenvattingen , nationale verklaringen en controlewerk door de nationale controle-instanties .

(src)="190"> I udtalelsen om sikring af den rette anvendelse af told-og landbrugsbestemmelserne ( 3 / 2007 ) henviste Retten f.eks . til en tidligere beretning , hvori den havde anbefalet , at Kommissionen træffer foranstaltninger til at sikre , at kilderne til informationer om svig bliver mere pålidelige .
(src)="191"> Et tilbagevendende tema i Rettens udtalelser er behovet for forenkling ( jf. f.eks .
(src)="192"> 7 / 2007 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget ) .
(trg)="187"> Zo verwees de Rekenkamer in het advies met het oog op de juiste toepassing van de douane-en landbouwvoorschriften ( 3 / 2007 ) naar een aanbeveling in een eerder speciaal verslag dat de Commissie maatregelen dient te nemen ter verbetering van de betrouwbaarheid van informatiebronnen over fraude .
(trg)="188"> Een terugkerend thema in de adviezen van de Rekenkamer is de noodzaak tot vereenvoudiging ( zie bijvoorbeeld Advies nr. 7 / 2007 over het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen ) .

(src)="193"> I en af udtalelserne fra 2007 ( 6 / 2007 ) udtrykker Retten sin holdning til de årlige oversigter og de frivillige initiativer , som nogle medlemsstater har taget til at afgive såkaldte nationale erklæringer .
(trg)="189"> In een advies uit 2007 ( 6 / 2007 ) zet de Rekenkamer haar standpunt uiteen over jaarlijkse samenvattingen , alsmede over de vrijwillige initiatieven die sommige lidstaten hebben genomen tot het afgeven van de zogeheten nationale verklaringen inzake EU-middelen .

(src)="195"> 4 5 Traktatens artikel 279 .
(trg)="191"> 4 5 Artikel 279 van het Verdrag .

(src)="196"> Artikel 248 , stk .
(src)="197"> 4 .
(trg)="192"> Artikel 248 , lid 4 .

(src)="260"> Udtalelsen om én enkelt revisionsmodel var et referencepunkt ikke kun for Kommissionen , men også for Retten — f.eks . i de kommentarer , den i 2007 fremsatte til den måde , som en effektiv og produktiv intern kontrol er defineret på i gennemførelsesbestemmelserne til finansforordningen ( 1 / 2007 ) .
(trg)="232"> Het advies „ Single audit ” vormde een referentiepunt voor de Commissie maar ook voor de Rekenkamer , bijvoorbeeld in 2007 in haar commentaar betreffende de wijze waarop doeltreffende en doelmatige interne controle wordt gedefinieerd in de bijgewerkte uitvoeringsvoorschriften van het Financieel Reglement ( 1 / 2007 ) .

(src)="266"> I udtalelse nr .
(src)="267"> 6 / 2007 anfører Retten , at alle disse elementer , hvis de implementeres korrekt , vil kunne medvirke til en bedre forvaltning og kontrol af EU-midler .
(trg)="238"> In haar Advies nr. 6 / 2007 stelt de Rekenkamer dat al deze elementen , mits naar behoren toegepast , de verbetering van het beheer en de controle van de EU-middelen kunnen stimuleren .

(src)="275"> Det arbejde , der udføres af de nationale revisionsorganer ( nationale revisionsattester ) vedrørende EU-udgifternes lovlighed og formelle rigtighed eller vedrørende de nationale erklæringer , kan anvendes af Retten som revisionsbevis , hvis den kan få vished for , at arbejdet er anvendeligt , af den fornødne kvalitet og udført i overensstemmelse med de internationale revisionsstandarder .
(trg)="245"> Het door de nationale controle-instanties verrichte werk ( nationale controlecertificaten ) betreffende de wettigheid en regelmatigheid van EU-uitgaven of ten behoeve van nationale verklaringen kan voor de Rekenkamer controlebewijs vormen indien zij zich kan vergewissen van de geschiktheid en kwaliteit van het uitgevoerde controlewerk overeenkomstig de internationale controlestandaarden .

(src)="283"> REFORM AF EU ’ S BUDGET I september 2007 offentliggjorde Kommissionen et høringsdokument for at få gang i en åben debat om EU ’ s finanser som led i en vidtrækkende reform af budgettet .
(trg)="253"> HERZIENING VAN DE EU-BEGROTING De Commissie publiceerde in september 2007 een discussienota om een open debat over de EU-financiën als onderdeel van een brede herziening van de begroting te stimuleren .

(src)="288"> Arbejdsprogrammet informerer interessenterne om nye og igangværende revisioner samt om beretninger på vej .
(trg)="258"> Het werkprogramma informeert belanghebbenden over nieuwe en lopende controles , alsmede over ophanden zijnde verslagen .

(src)="293"> Endelige outputs 2004 2005 2006 2007 Særberetninger 10 6 11 9 Årsberetninger ( inklusive EUF ) 1 1 1 1 Særlige årsberetninger 23 20 23 29 Udtalelser 2 11 8 9 For så vidt angår finansiel revision og overensstemmelsesrevision , var 2007 det første år , hvor Rettens nye sikkerhedsmodel blev anvendt til at opnå tilstrækkeligt robuste resultater på den mest produktive måde .
(trg)="263"> Definitieve output 2004 2005 2006 2007 Aantal speciale verslagen 10 6 11 9 Jaarverslagen ( incl .
(trg)="264"> EOF ) 1 1 1 1 Specifieke jaarverslagen 23 20 23 29 Adviezen 2 11 8 9 Voor de financiële en nalevingsgerichte controle was 2007 het eerste jaar dat het nieuwe controlezekerheidsmodel werd geïmplementeerd , met het doel op de meest efficiënte wijze voldoende degelijke resultaten te bereiken .

(src)="296"> HANDLINGSPLAN OG PEER REVIEW Retten satser hele tiden på at forbedre alle aspekter af sit arbejde .
(src)="297"> I 2005 besluttede Retten at underkaste sig et peer review .
(trg)="267"> ACTIEPLAN EN „ PEER REVIEW ” De Rekenkamer zet zich in voor de voortdurende verbetering van alle aspecten van haar werk .
(trg)="268"> In 2005 besloot de Rekenkamer om zich aan een „ peer review ” te onderwerpen .

(src)="303"> Vision , mission , strategiske mål og planlægning 2 .
(trg)="275"> Visie , taakomschrijving , strategische doelstellingen , planning 2 .

(src)="304"> Ledelse ( leadership ) , struktur og organisation 3 .
(trg)="276"> Bestuur ( leiding ) , structuur en organisatie 3 .

(src)="305"> Interne resultatindikatorer 4 .
(trg)="277"> Interne prestatie-indicatoren 4 .

(src)="306"> Mennesker og intern kommunikation 5 .
(trg)="278"> Mensen en interne communicatie 5 .

(src)="307"> Eksterne interessenter og kommunikationsmetoder , ekstern kommunikationspolitik 6 .
(trg)="279"> Externe belanghebbenden en benaderingen van communicatie , extern communicatiebeleid 6 .

(src)="315"> Denne håndbog skal færdiggøres i 2008 .
(trg)="288"> De handleiding zou in 2008 moeten worden voltooid .

(src)="326"> Den 17 . oktober 2007 åbnede endvidere en udstilling om de første 30 år af Rettens virke .
(trg)="299"> Bovendien werd op 17 oktober 2007 een tentoonstelling geopend die was gewijd aan de eerste dertig jaar van de Rekenkamer .

(src)="329"> Den 18 . oktober 2007 afholdt Den Europæiske Revisionsret et seminar med titlen » The future of public audit in the EU « med deltagelse af en række ledende EU-eksperter og højtstående personer fra institutionen .
(trg)="302"> Op 18 oktober 2007 hield de Europese Rekenkamer een seminar over „ De toekomst van de controle van de openbare financiën in de EU ” , waaraan een aantal hooggeplaatste deskundigen op EU-niveau en leidinggevenden binnen de instelling deelnamen .

(src)="331"> FORBEDRING AF IKKE-REVISIONSRELATEREDE ASPEKTER Mange af opgaverne i handlingsplanen fokuserer på kommunikation .
(src)="332"> 2007 var et år , hvor der blev gjort mere ud af at udvikle dette område .
(trg)="304"> VERBETERING VAN NIET-CONTROLEGERELATEERDE ASPECTEN VAN DE REKENKAMER Veel van de taken in het actieplan zijn gericht op communicatie .
(trg)="305"> In het jaar 2007 werden meer inspanningen geleverd om dit gebied te ontwikkelen .

(src)="337"> REVISIONSARBEJDE , SOM SKAL UDFØRES I 2008 7 Ud over sin årsberetning for 2007 om EU ’ s almindelige budget vil Retten som i de foregående år også i 2008 udsende en årsberetning om De Europæiske Udviklingsfonde og særlige årsberetninger om EU-agenturerne og de andre decentrale organer .
(trg)="310"> IN 2008 TE VERRICHTEN CONTROLEWERK 7 In 2008 zal de Rekenkamer , evenals in voorgaande jaren , naast haar jaarverslag over de algemene EU-begroting 2007 een jaarverslag over de Europese Ontwikkelingsfondsen uitbrengen , alsmede specifieke verslagen over de Europese agentschappen en andere organen .

(src)="343"> Tekstboks 5 viser for hver revisionsgruppe de revisionsopgaver , som er afsluttet , eller som er ved at blive afsluttet og sandsynligvis vil føre til offentliggørelse af særberetninger i 2008 eller i begyndelsen af 2009 .
(trg)="315"> Tekstvak 5 geeft per controlegroep de geselecteerde controletaken weer die zijn afgerond of thans worden afgerond , en waarschijnlijk in de loop van 2008 of begin 2009 zullen worden gepubliceerd .

(src)="344"> 34 7 Ønskes en mere fuldstændig og detaljeret redegørelse for Rettens fremtidige arbejde , henviser vi til arbejdsprogrammet for 2008 , som ligger på vores websted ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="316"> 34 7 Voor een volledigere en gedetailleerde uiteenzetting van de toekomstige werkzaamheden van de Rekenkamer wordt verwezen naar het werkprogramma 2008 van de Rekenkamer , dat beschikbaar is op onze website ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="346"> Intelligent Energi 2003-2006 Effektiviteten af strukturfondsstøtten til behandling af spildevand Det strukturelle førtiltrædelsesinstrument ( Ispa ) 2000-2006 Er forvaltningsorganer et gyldigt redskab til gennemførelsen af EU ’ s budget ?
(trg)="318"> Intelligente energie 2003-2006 De doeltreffendheid van de uitgaven uit hoofde van structurele acties voor afvalwaterbehandeling in de programmeringsperioden 1994-1999 en 2000-2006 Het pretoetredingsinstrument voor structuurbeleid ( ISPA ) 2000-2006 Zijn uitvoerende agentschappen een nuttig middel voor de uitvoering van de EU-begroting ?

(src)="354"> Retten er vært ved det næste møde i Kontaktkomitéen , som vil blive afholdt den 1 . og 2 . december 2008 .
(trg)="327"> De volgende bijeenkomst van het contactcomité zal door de Rekenkamer worden georganiseerd op 1 en 2 december 2008 .

(src)="355"> I 2007 blev der afholdt to kontaktmandsmøder , som skulle forberede mødet i Kontaktkomitéen .
(trg)="328"> In 2007 werden twee vergaderingen van contactambtenaren gehouden ter voorbereiding op de bijeenkomst van het contactcomité .

(src)="356"> Det første blev holdt den 23 . og 24 . april i Haag og det andet den 11 . og 12 . oktober i Luxembourg med Revisionsretten som formand .
(trg)="329"> De eerste vergadering werd gehouden op 23 en 24 april in Den Haag , en de tweede op 11 en 12 oktober in Luxemburg , voorgezeten door de ERK .

(src)="360"> Formændene for de overordnede revisionsorganer i kandidatlandene og de potentielle kandidatlande mødtes med Den Europæiske Revisionsret den 11 . og 12 . juni i Skopje ( Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ) .
(trg)="333"> De hoofden van de HCI ’ s van de kandidaat-en potentiële kandidaat-lidstaten en van de Europese Rekenkamer kwamen op 11 en 12 juni 2007 in Skopje ( VJR Macedonië ) bijeen .

(src)="364"> Arbejdsgruppen udarbejdede en situationsrapport , som i december 2007 blev forelagt for Kontaktkomitéen i Helsingfors , som vedtog en resolution .
(trg)="337"> Een voortgangsverslag van de werkgroep werd gepresenteerd aan het contactcomité in Helsinki in december 2007 , dat een resolutie aannam .

(src)="367"> Den 17 . og 18 . april 2007 var Retten vært ved et seminar i Luxembourg med titlen » Analysis of the most frequent problems of SAI ’ s regarding IT « og den 4 .-6 . december 2007 ved seminaret » Performance Audit — Where do we stand ? « .
(trg)="340"> De Rekenkamer organiseerde een seminar over „ Analyse van de meest voorkomende problemen op IT-gebied bij de HCI ’ s ” in Luxemburg op 17 en 18 april 2007 , alsmede een seminar over „ Doelmatigheidscontrole — Hoe staan wij ervoor ? ” van 4 tot en met 6 december 2007 .

(src)="370"> Dette underudvalg valgte en repræsentant for Revisionsretten ( Jesús Lázaro Cuenca ) som en af udvalgets repræsentanter på et projekt om revisionskvalitet , som ledes af styringsudvalget i Komitéen for Professionelle Standarder ( Professional Standards Committee ) .
(trg)="343"> Het FAS wees de vertegenwoordiger van de ERK ( de heer Jesús Lázaro Cuenca ) aan als één van de FAS-vertegenwoordigers van het project van de stuurgroep van het comité voor beroepsnormen .

(src)="371"> Retten deltog også i mødet i underudvalget om overensstemmelsesrevision i januar 2007 i New Delhi .
(trg)="344"> Ook nam de Rekenkamer deel aan de vergadering van het CAS in januari 2007 in New Delhi .

(src)="373"> Retten deltog også i INTOSAI ’ s XIX. kongres ( INCOSAI ) den 5 .-10 . november 2007 i Mexico , hvor følgende to vigtige temaer blev drøftet : » forvaltning , regnskabspligt og ansvarlighed og revision af offentlig gæld « samt » præstationsevaluering baseret på universelt accepterede nøgleindikatorer « .
(trg)="346"> De Rekenkamer nam bovendien deel aan het 19e INTOSAI-congres ( INCOSAI ) van 5 tot en met 10 november 2007 in Mexico , waar twee hoofdthema ’ s aan de orde kwamen : „ Beheer , verantwoording en controle van overheidsschuld ” en „ Prestatiebeoordelingssystemen gebaseerd op universeel aanvaarde essentiële indicatoren ” .

(src)="374"> I 2008 vil Retten fortsat deltage aktivt i EUROSAI ’ s og INTOSAI ’ s arbejdsgrupper , seminarer og møder .
(trg)="347"> In 2008 zal de Rekenkamer actief betrokken blijven bij de werkgroepen , seminars en bijeenkomsten van EUROSAI en INTOSAI .

(src)="375"> 37 Kontaktkomitéen i Helsingfors , december 2007
(trg)="348"> 37 Contactcomité in Helsinki , december 2007

(src)="379"> FORDELINGEN MELLEM MÆND OG KVINDER Den 31 . december 2007 havde Retten 836 medarbejdere i aktiv tjeneste ( tjenestemænd og midlertidige ansatte og kontraktansatte , men eksklusive medlemmer , udsendte nationale eksperter og praktikanter ) fordelt på et næsten lige stort antal mænd og kvinder .
(trg)="352"> AANDEEL VAN MANNEN EN VROUWEN Op 31 december 2007 bestonden de 836 personeelsleden in actieve dienst bij de Rekenkamer ( ambtenaren , tijdelijk personeel en arbeidscontractanten , maar leden , gedetacheerde nationale deskundigen en stagiairs niet meegerekend ) uit vrijwel evenveel mannen als vrouwen .

(src)="381"> Andelen af mænd og kvinder i Rettens personale 46 % 12 / 2001 54 % KVINDER MÆND 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="354"> Aandeel van mannen en vrouwen in het personeel van de Rekenkamer 46 % 12 / 2001 54 % VROUWEN MANNEN 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="385"> 13 af de 56 direktører og afdelingsledere / kontorchefer ( 23 % ) er kvinder , hvilket svarer til en stigning på 3 % i forhold til 2006 .
(trg)="357"> 13 van de 56 directeuren en afdelings- / eenheidshoofden ( 23 % ) zijn vrouwen , hetgeen een toename met 3 % ten opzichte van 2006 inhoudt .

(src)="386"> De fleste af dem er ansat i oversættelsesdirektoratet og i de administrative afdelinger .
(src)="387"> Andelen af mænd og kvinder i de forskellige funktionsgrupper 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 39 W 68 % M 32 % K 33 % K 68 % M 32 % K 36 % K 68 % Assistenter — sekretærer ( AST-niveau ) ANSÆTTELSE Revisorer — administ .
(trg)="359"> Aandeel van mannen en vrouwen per functiegroep 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % V 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % V 23 % 39 W 68 % M 32 % V 33 % V 68 % M 32 % V 36 % V 68 % Assistenten — Secretaressen Administrateurs VROUWEN MANNEN Controleurs — ( AST-niveau ) ( AD-niveau ) WERVING Directeur en eenheidshoofd Assistenten — Controleurs — Secretaressen Administrateurs ( AST-niveau ) ( AD-niveau ) Directeur en eenheidshoofd Bij het wervingsbeleid van de Rekenkamer worden de algemene beginselen en arbeidsvoorwaarden van de EU-instellingen in acht genomen ; haar werknemers zijn ambtenaren in vaste dienst of personeel met een tijdelijk contract .

(src)="390"> Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor ( EPSO ) arrangerer udvælgelsesprøver for at besætte stillinger i Retten .
(trg)="360"> Algemene vergelijkende onderzoeken voor posten bij de Rekenkamer worden georganiseerd door het Europees Bureau voor personeelsselectie ( EPSO ) .

(src)="392"> I 2007 ansatte Retten 179 medarbejdere : 117 tjenestemænd , 35 midlertidigt ansatte og 27 kontraktansatte medarbejdere .
(trg)="362"> In 2007 wierf de Rekenkamer 179 personeelsleden : 117 ambtenaren , 35 tijdelijke functionarissen en 27 arbeidscontractanten .

(src)="393"> Disse tal afspejler , at det i 2007 lykkedes at få besat mange af de ledige stillinger .
(trg)="363"> Dit grote aantal wijst op de vooruitgang die in 2007 is geboekt met het vervullen van vacatures .

(src)="397"> ALDERSPROFIL — KARRIEREMULIGHEDER Figuren herunder viser , at Retten er en » ung « institution ( 63 % af de ansatte er under 44 år ) .
(trg)="366"> LEEFTIJDSPROFIEL — CARRIÈREMOGELIJKHEDEN De onderstaande grafiek toont aan dat de Rekenkamer een „ jonge ” instelling is ( 63 % van het personeel is jonger dan 44 jaar ) .

(src)="399"> 40 38 68 94 114 81 147 149 ALDER 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 REVISIONSBESØG Rettens revisionsarbejde indebærer , at revisorerne skal aflægge revisionsbesøg i medlemsstaterne og andre lande , som modtager EU-midler , for at tilvejebringe anvendeligt revisionsbevis .
(trg)="368"> 40 38 68 94 114 81 147 149 LEEFTIJD 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 CONTROLEBEZOEKEN Het controlewerk van de Rekenkamer vereist dat de controleurs controlebezoeken ( bekend als „ dienstreizen ” ) afleggen aan lidstaten en andere landen die EU-middelen ontvangen , om geschikte controle-informatie te verkrijgen .

(src)="403"> I 2007 beløb rejseomkostningerne i forbindelse med revisionsbesøg sig til 0,49 mio .
(src)="404"> EUR ( 0,43 mio .
(src)="405"> EUR i 2006 ) .
(trg)="372"> In 2007 bedroegen de met de controlebezoeken gemoeide reiskosten 0,49 miljoen euro ( 0,43 miljoen euro in 2006 ) .

(src)="408"> Revisionsbesøg i 2007 — medlemsstater 50 40 30 20 10 0 Revisionsbesøg i 2007 — kandidatlande og ikke-medlemsstater 4 3 2 1 0 41 Serbien & Montenegro Moldova — Ukraine Lesotho — Swaziland Ækvatorialguinea Den Tidligere Jug .
(trg)="375"> Dienstreizen 2007 — Lidstaten 50 40 30 20 10 0 Dienstreizen 2007 — Kandidaat-lidstaten en niet-lidstaten 4 3 2 1 0 41 Servië-Montenegro Moldavië-Oekraïne Lesotho-Swaziland Voorm .

(src)="409"> Rep. Makedonien Bosnien-Hercegovina Albanien Tyrkiet Tyskland Portugal Italien Spanien Belgien Grækenland Tjekkieet Frankrig Det Forenede Kongerige Danmark Nederlandene Irland Finland Østrig Polen Litauen Ungarn Bulgarien Sverige Slovenien Slovakiet Rumænien Letland Malta Rusland Tunesien Togo Ceylon Sudan Niger Nicaragua Marokko Madagaskar Mali Kenya Indonesien Ghana
(trg)="376"> Joegoslavische Republiek Macedonië Bosnië-Herzegovina Albanië Turkije Duitsland Portugal Italië Spanje België Griekenland Tsjechische Republiek Frankrijk Verenigd Koninkrijk Denemarken Nederland Ierland Finland Oostenrijk Polen Litouwen Hongarije Bulgarije Zweden Slovenië Slowakije Roemenië Letland Malta Rusland Guinee Tunesië Togo Sri Lanka Soedan Niger Nicaragua Marokko Madagaskar Mali Kenia Indonesië Ghana

(src)="415"> Sprogkurserne tegnede sig for 52 % af det samlede antal dage anvendt på videreuddannelse i 2007 .
(trg)="382"> Aan taalcursussen werd in 2007 52 % van het totaalaantal cursusdagen besteed .

(src)="420"> 42
(src)="421"> 43 TEKSTBOKS 6 — FISKERIBERETNINGEN — ET SUCCESFULDT RESULTAT AF TEAMWORK Rettens 2007-beretning om kontrol- , inspektions-og sanktionssystemer i relation til fiskeriet ( særberetning 7 / 2007 ) tiltrak sig stor opmærksomhed både fra politisk hold og i medierne .
(trg)="386"> 42
(trg)="387"> 43 TEKSTVAK 6 — HET VERSLAG OVER VISSERIJ — HET RESULTAAT VAN GESLAAGD TEAMWERK Het verslag uit 2007 van de Rekenkamer over visserijcontrole- , inspectie-en sanctiesystemen ( speciaal verslag nr. 7 / 2007 ) trok veel aandacht van zowel beleidsmakers als de media .

(src)="423"> Årsagen til denne succes skal findes hos et hold bestående af en halv snes af Rettens revisorer , som arbejdede tæt sammen med det ordførende medlem , Kikis Kazamias , og dennes kabinet .
(trg)="389"> Dit succes was toe te schrijven aan een team van twaalf controleurs van de Rekenkamer in nauwe samenwerking met het rapporterende lid , de heer Kikis Kazamias , en diens kabinet .

(src)="424"> Emmanuel Rauch , en fransk revisor , som har arbejdet i Retten i mange år , og hans kollega Alejandro Ballester fra Spanien var holdledere under forberedelsen af revisionen i efteråret 2005 .
(src)="425"> Revisionen omfattede besøg i seks medlemsstater , fra Danmark til Italien .
(trg)="390"> De heer Emmanuel Rauch , een Franse controleur die sinds een aantal jaren werkzaam is bij de Rekenkamer , en zijn Spaanse collega , de heer Alejandro Ballester , waren de teamleiders van de controle gedurende de voorbereidende fasen in het najaar van 2005 .

(src)="430"> Fra venstre til højre , nedefra og op 1 . række Alejandro Ballester Gallardo , administrator ( ES — 5 år i Retten ) , Kikis Kazamias , medlem af Retten ( CY — 3 år i Retten ) , Riemer Haagsma , administrator ( NL — 30 år i Retten ) , Emmanuel Rauch , revisor ( FR — 14 år i Retten ) .
(trg)="395"> Van links naar rechts , van beneden naar boven 1e rij Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrateur ( ES — 5 jaar bij de Rekenkamer ) ; Kikis KAZAMIAS , lid van de Rekenkamer ( CY — 3 jaar bij de Rekenkamer ) ; Riemer HAAGSMA , administrateur ( NL — 30 jaar bij de Rekenkamer ) ; Emmanuel RAUCH , controleur ( FR — 14 jaar bij de Rekenkamer ) .