# cs/aar07_aar07.xml.gz
# mt/aar07_aar07.xml.gz


(src)="3"> Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie .
(src)="4"> Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="3"> Europe Direct huwa servizz li jgħinek issib tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek dwar l-Unjoni Ewropea Numru tat-telefon ġdid bla ħlas * : 00 800 6 7 8 9 10 11 * ċerti operaturi tat-telefonija ċellulari ma jippermettux aċċess għal numri 00800 jew inkella dawn it-telefonati jkunu bi ħlas Ħafna informazzjoni addizzjonali dwar l-Unjoni Ewropea hija disponibbli fuq l-Internet .

(src)="6"> Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="4"> Jista ’ jsir aċċess għaliha permezz tas-server Europa ( http : / / europa.eu ) .

(src)="8"> Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství , 2008 ISBN 978-92-9207-001-4 © Evropská společenství , 2008 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora .
(trg)="6"> Il-Lussemburgu : L-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej , 2008 ISBN 978-92-9207-014-4 © Il-Komunitajiet Ewropej , 2008 Ir-riproduzzjoni hija awtorizzata kemm-il darba jissemma s-sors oriġinali .

(src)="9"> Printed in Belgium VYTIŠTĚNO NA PAPÍŘE BĚLENÉM BEZ POUŽITÍ CHLORU
(src)="10"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PŘEDMLUVA PŘEDSEDY EÚD POSLÁNÍ , VIZE , HODNOTY A STRATEGICKÉ CÍLE ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA SPRÁVA A ORGANIZACE PŘEHLED AUDITNÍCH ZPRÁV A STANOVISEK KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ PŘIPOMÍNKY A DOPAD POHLED ÚČETNÍHO DVORA PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA V ROCE 2007 A VÝHLED DO BUDOUCNA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE LIDSKÉ ZDROJE FINANČNÍ INFORMACE OBSAH
(trg)="8"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 KELMTEJN TA ’ QABEL MILL-PRESIDENT MISSJONI , VIŻJONI , VALURI U OBJETTIVI STRATEĠIĊI IR-RWOL U X-XOGĦOL TAL-QORTI TMEXXIJA U ORGANIZZAZZJONI ĦARSA ĠENERALI LEJN IR-RAPPORTI U L-OPINJONIJIET TAL-VERIFIKA SEGWITU U IMPATT IL-FEHMA TAL-QORTI IX-XOGĦOL TAL-QORTI FL-2007 U ’ L QUDDIEM KOOPERAZZJONI INTERNAZZJONALI RIŻORSI UMANI INFORMAZZJONI FINANZJARJA WERREJ

(src)="25"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda
(trg)="23"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira President

(src)="36"> Maximalizuje efektivnost ve všech aspektech pracovní činnosti .
(trg)="29"> Iżżomm standards għolja u eżemplari fl-aspetti professjonali kollha .

(src)="41"> 8 ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA CO JE ÚLOHOU ÚČETNÍHO DVORA ?
(src)="42"> Evropská unie disponuje rozpočtem v přibližné výši 120 miliard EU , což odpovídá 1 % hrubého národního důchodu ( HND ) jejích 27 členských států .
(trg)="37"> 8 IRRWOL U XXOGĦOL TALQORTI X ’ INHU R-RWOL TAL-QORTI ?
(trg)="38"> L-Unjoni Ewropea għandha baġit ta ’ madwar 120 biljun ewro , madwar 1 % tad-dħul gross nazzjonali ( DGN ) tas-27 Stat Membru tagħha .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , nyní patří k jeho hlavním složkám zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="41"> Il-kompożizzjoni tal-baġit evolviet matul iż-żmien , u l-politiki ta ’ l-agrikoltura u ta ’ koeżjoni huma l-komponenti prinċipali tagħha ( ara l-Kaxxa 1 ) .

(src)="48"> Velmi významná část rozpočtu , zejména výdaje na zemědělství a soudržnost , se však plní ve spolupráci s členskými státy .
(trg)="44"> Proporzjon sinifikanti ħafna – b ’ mod notevoli l-infiq agrikolu u ta ’ koeżjoni – huwa implimentat b ’ kooperazzjoni ma ’ l-Istati Membri .

(src)="51"> 9 RÁMEČEK 1 – NA CO VYNAKLÁDÁ EVROPSKÁ UNIE SVÉ PROSTŘEDKY ?
(trg)="47"> 9 KAXXA 1 – L-UE FIEX TONFOQ FLUSHA ?

(src)="62"> Na financování správy orgánů Společenství je třeba zhruba 6 % rozpočtu .
(trg)="57"> Jinħtieġ madwar 6 % tal-baġit għall-finanzjament ta ’ l-amministrazzjoni ta ’ l-istituzzjonijiet tal-Komunità .

(src)="63"> Výdaje EU Občanství , svoboda , bezpečnost a právo 1 % Evropská unie jako globální partner 6 % Správa 6 % Soudržnost – udržitelný rozvoj 38 % Zemědělství – ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 49 %
(trg)="58"> L-infig ta ’ l-UE Ċittadinanza , libertà , sigurtà u ġustizzja 1 % L-Unjoni Ewropea bħala msieħeb globali 6 % Amministrazzjoni 6 % Koeżjoni – Tkabbir Sostenibbli 38 % Agrikoltura – Konservazzjoni u amministrazzjoni tar-riżorsi naturali 49 %

(src)="78"> 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="75"> 1 Għal aktar informazzjoni dwar il-metodoloġija tal-Qorti jekk jogħġbok ikkonsulta l-manwali fuq il-websajt tal-Qorti ( www.eca.europa . eu ) .

(src)="80"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="77"> Il-verifika tal-Qorti tal-kontijiet ta ’ l-UE titwettaq skond l-Istandards Internazzjonali tal-Verifika ( ISA ) , li huma applikati mis-settur pubbliku u dak privat .

(src)="81"> Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu , v jakém ho provádí Účetní dvůr . Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů normotvornými organizacemi ( INTOSAI , IFAC ) 2 .
(trg)="78"> Standards internazzjonali eżistenti tal-verifika madankollu ma jkoprux it-tip ta ’ verifika tal-konformità magħmula mill-Qorti sa l-istess livell .
(trg)="79"> Il-Qorti tieħu sehem attiv fl-iżvilupp ta ’ standards internazzjonali , minn korpi li jiffissaw l-istandards ( INTOSAI , IFAC ) 2 flimkien ma ’ istituzzjonijiet nazzjonali tal-verifika .

(src)="87"> 12 2 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC – International Federation of Accountants ) .
(trg)="85"> 12 2 INTOSAI Organizzazzjoni Internazzjonali ta ’ l-Istituzzjonijiet Supremi tal-Verifika – IFAC Federazzjoni Internazzjonali tal-Kontabilisti

(src)="111"> O rok později , 1 . ledna 2008 , nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Henri Grethen ( Lucembursko ) a pan Harald Noack ( Německo ) .
(trg)="110"> Sena wara , fl-1 ta ’ Jannar 2008 , tliet Membri ġodda , is-Sur Michel Cretin ( Franza ) , is-Sur Henri Grethen ( il-Lussemburgu ) u s-Sur Harold Noack ( il-Ġermanja ) , ingħaqdu mal-Qorti biex jieħdu post il-predeċessuri tagħhom , wara li skadielhom il-mandat tagħhom .

(src)="113"> PŘEDSEDA Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(src)="114"> ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 2008 15
(trg)="112"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) ILQORTI EWROPEA TA ’ LAWDITURI 2008 15

(src)="116"> Jeho úlohou je být primus inter pares – první mezi rovnými .
(trg)="114"> Ir-rwol tiegħu jew tagħha huwa dak ta ’ primus inter pares – l-ewwel fost l-ugwali .

(src)="119"> Dne 16 . ledna 2008 byl 11 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(trg)="117"> Fis-16 ta ’ Jannar 2008 , is-Sur Vítor Manuel da Silva Caldeira , il-Membru Portugiż , kien elett bħala l-11-il President tal-Qorti .

(src)="125"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má přibližně 850 zaměstnanců ( 836 k 31 . prosinci 2007 ) , k nimž patří auditoři ( 484 ) , překladatelé ( 162 ) a pracovníci administrativní podpory .
(trg)="122"> IL-PERSUNAL TAL-QORTI Il-Qorti Ewropea ta ’ l-Awdituri għandha persunal ta ’ madwar 850 ( 836 fil-31 ta ’ Diċembru 2007 ) li jinkludi awdituri ( 484 ) , tradutturi ( 162 ) u sostenn amministrattiv .

(src)="139"> Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem , které jsou k dispozici na jeho internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="135"> Għal aktar dettalji , il-qarrejja huma mitluba li jirreferu għat-testijiet sħaħ kif adottati mill-Qorti – disponibbli fuq il-websajt tal-Qorti ( www.eca . europa.eu ) .

(src)="157"> Zprávy se zabývaly otázkami finančního řízení v celé řadě oblastí – od spolupráce v oblasti DPH v členských státech EU ( 8 / 2007 ) po rozvoj kapacit v tak vzdálených zemích , jako je Angola a Vietnam ( 6 / 2007 ) .
(trg)="154"> Ir-rapporti eżaminaw kwistjonijiet ta ’ ġestjoni finanzjarja f ’ firxa wiesgħa ta ’ oqsma – minn kooperazzjoni fi ħdan il-qasam tal-VAT fl-Istati Membri ta ’ l-UE ( 8 / 2007 ) sa żvilupp tal-ħila f ’ pajjiżi mbiegħda bħall-Angola u l-Vjetnam ( 6 / 2007 ) .

(src)="159"> Nedostatky , které Účetní dvůr identifikoval ve výdajích evropských orgánů na jejich vlastní budovy ( 2 / 2007 ) , ukazují , že v této oblasti byla část prostředků EU vynaložena zbytečně .
(trg)="156"> Id-dgħufijiet identifikati mill-Qorti fl-infiq ta ’ l-Istituzzjonijiet Ewropej fuq il-bini tagħhom stess ( 2 / 2007 ) juru li xi fondi ta ’ l-UE ntefqu bla meħtieġ f ’ dan il-qasam .

(src)="160"> Nedostatky připomínané ve zprávě o systémech kontroly , inspekce a sankcí v oblasti rybolovu ( 7 / 2007 ) by mohly mít závažné důsledky jak pro rybolovné zdroje , tak pro budoucnost odvětví rybolovu .
(trg)="157"> In-nuqqasijiet osservati fir-rapport dwar il-kontroll , spezzjoni u sistemi ta ’ sanzjoni għas-sajd ( 7 / 2007 ) jistgħu jkollhom konsegwenzi serji kemm għar-riżorsa tas-sajd kif ukoll għall-ġejjieni ta ’ l-industrija tas-sajd .

(src)="161"> Přes rozdílnost výdajů v různých oblastech rozpočtu EU lze ve zprávách Účetního dvora nalézt několik společných témat , například : 22 • • • Finanční prostředky by se sice měly vydávat rychle a efektivně , snaha dosáhnout obou těchto cílů současně však může být problematická .
(trg)="158"> Minkejja tipi differenti ta ’ nfiq fl-oqsma differenti tal-baġit ta ’ l-UE , bosta temi komuni jistgħu jkunu identifikati fir-rapporti tal-Qorti , bħal : 22 • • • Filwaqt li l-fondi għandhom jintefqu kemm malajr kif ukoll b ’ mod effiċjenti , jista ’ jkun hemm tensjonijiet fil-kisba taż-żewg għanijiet fl-istess ħin .

(src)="162"> Tímto tématem se zabývá zpráva o provádění procesů v polovině období ( strukturální fondy ) ( 1 / 2007 ) a zpráva o řízení programu CARDS na západním Balkáně Komisí ( 5 / 2007 ) .
(trg)="159"> Din it-tema hija koperta f ’ rapport dwar proċessi ta ’ nofs it-terminu dwar fondi Strutturali ( 1 / 2007 ) kif ukoll f ’ wieħed dwar il-ġestjonijiet tal-Kummissjoni tal-programm CARDS fil-Balkani tal-Punent ( 5 / 2007 ) .

(src)="163"> Ačkoliv plánování není zárukou účelnosti , je velmi důležité .
(src)="164"> Otázkami souvisejícími se strategickým a dlouhodobým plánováním se zabývala zpráva o výdajích orgánů EU na budovy ( 2 / 2007 ) , zpráva o hodnocení rámcových programů pro výzkum a technologický rozvoj ( 9 / 2007 ) a rovněž dvě zprávy týkající se zahraniční pomoci : zmiňovaná zpráva o programu CARDS a zpráva o účelnosti technické pomoci v rámci rozvoje kapacit ( 5 / 2007 a 6 / 2007 ) .
(trg)="161"> Kwistjonijiet dwar ippjanar strateġiku u fuq terminu ta ’ żmien twil kienu indirizzati f ’ rapporti dwar in-nefqa ta ’ l-istituzzjonijiet ta ’ l-UE fuq il-bini ( 2 / 2007 ) u dwar l-evalwazzjoni ta ’ programmi ta ’ qafas tar-Riċerka u l-Iżvilupp Teknoloġiku ta ’ l-UE ( RTD ) ( 9 / 2007 ) , kif ukoll f ’ żewġ rapporti relatati ma ’ l-għajnuna barranija : dak dwar il-programm CARDS u l-ieħor dwar l-effettività ta ’ l-għajnuna teknika fil-kuntest ta ’ l-iżvilupp tal-ħila ( 5 / 2007 u 6 / 2007 ) .

(src)="167"> Oproti tomu pozdější hodnocení může limitovat možnost provést včasné změny v běžném období a zlepšení v období následujícím . Otázkami načasování hodnocení se zabývala jak zpráva o provádění procesů v polovině období ( strukturální fondy ) ( 1 / 2007 ) , tak zpráva o hodnocení výzkumu a technologického rozvoje ( 9 / 2007 ) .
(trg)="164"> Mill-banda l-oħra , l-evalwazzjoni tagħhom iktar tard għandha mnejn tnaqqas il-possibbiltajiet biex jitwettqu bidliet f ’ waqthom għall-perijodu kurrenti u titjib għal dak li jmiss .
(trg)="165"> Kwistjonijiet ta ’ twaqqit fir-rigward ta ’ l-evalwazzjoni kienu indirizzati kemm fir-rapport dwar il-proċessi ta ’ nofs it-terminu ( 1 / 2007 ) kif ukoll fir-rapport dwar l-evalwazzjoni ta ’ l-RTD ( 9 / 2007 ) .

(src)="168"> 23 • • • Hodnocení i audity se provádějí obtížněji , nejsou-li cíle výdajových programů jasně stanoveny , což je další téma , kterým se tyto dva audity zabývaly .
(trg)="166"> 23 • • • Evalwazzjonijiet , kif ukoll verifiki , huma aktar diffiċli biex jitwettqu jekk hemm nuqqas ta ’ ċarezza fl-objettivi ta ’ programmi ta ’ nfiq , tema oħra indirizzata f ’ dawn iż-żewġ verifiki .

(src)="172"> Tímto problémem se zabývala zpráva o řízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="170"> Din il-kwistjoni kienet indirizzata f ’ rapporti dwar il-Fond Ewropew għar-Refuġjati ( 3 / 2007 ) u dwar kontrolli mwettqa minn Stati Membri fuq l-esportazzjonijiet ta ’ prodotti agrikoli ( 4 / 2007 ) .

(src)="174"> To může ovlivňovat rozhodnutí , která z těchto údajů vycházejí , například o přidělování finančních prostředků .
(trg)="172"> Dan jista ’ jkollu impatt meta d-data tintuża bħala bażi għad-deċiżjonijiet , bħal allokazzjoni ta ’ fondi .

(src)="175"> Některými aspekty kvality údajů se zabývala i zpráva o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o rybolovu ( 7 / 2007 ) .
(trg)="173"> Aspetti ta ’ kwalità tad-data kienu koperti fir-rapport dwar il-Fond għar-Rifuġjati ( 3 / 2007 ) kif ukoll fir-rapport dwar is-sajd ( 7 / 2007 ) .

(src)="188"> Stanoviska Účetního dvora pojednávají o otázkách souvisejících s konkrétními oblastmi rozpočtu , například dvě stanoviska z roku 2007 se týkala nových nařízení pro evropské rozvojové fondy ( 2 / 2007 a 9 / 2007 ) .
(trg)="178"> L-opinjonijiet tal-Qorti jkopru kwistjonijiet relatati ma ’ oqsma speċifiċi ta ’ nefqa , eż. żewġ opinjonijiet fl-2007 relatati ma ’ regolamenti ġodda għall-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp ( 2 / 2007 u 9 / 2007 ) .

(src)="189"> Mohou se zabývat i obecnějšími problémy finančního řízení v EU , jako například stanovisko Účetního dvora ( 6 / 2007 ) k ročním shrnutím , prohlášením členských států a auditní práci provedené vnitrostátními kontrolními orgány .
(trg)="179"> Jistgħu jkopru wkoll kwistjonijiet usa ’ ta ’ ġestjoni finanzjarja fl-UE , eż. l-opinjoni tal-Qorti ( 6 / 2007 ) dwar taqsiriet annwali , dikjarazzjonijiet nazzjonali u xogħol ta ’ verifika minn korpi nazzjonali tal-verifika .

(src)="192"> Například ve stanovisku k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ( 3 / 2007 ) Účetní dvůr odkazuje na doporučení – uvedené v jedné z předchozích zvláštních zpráv – , aby Komise přijala opatření umožňující zlepšit spolehlivost zdrojů informací o podvodech .
(trg)="181"> Per eżempju , fl-opinjoni dwar l-assigurazzjoni ta ’ l-applikazzjoni korretta tal-liġi dwar id-dwana u kwistjonijiet agrikoli ( 3 / 2007 ) il-Qorti għamlet referenza għal rakkomandazzjoni , f ’ rapport speċjali ta ’ qabel , li l-Kummissjoni għandha tieħu miżuri sabiex ittejjeb l-affidabbiltà ta ’ sorsi ta ’ informazzjoni dwar il-frodi .

(src)="194"> 7 / 2007 ke změně návrhu nařízení Rady o finančním nařízení k souhrnnému rozpočtu Evropských společenství ) .
(trg)="183"> 7 / 2007 fuq ir-Regolament Finanzjarju applikabbli għall-baġit ġenerali tal-Komunitajiet Ewropej ) .

(src)="195"> V jednom stanovisku z roku 2007 ( 6 / 2007 ) Účetní dvůr předkládá svůj názor na roční shrnutí a dobrovolné iniciativy některých členských států vydávat tzv. prohlášení členských států o prostředcích EU .
(trg)="184"> F ’ opinjoni ta ’ l-2007 ( 6 / 2007 ) il-Qorti tfisser il-pożizzjoni tagħha fuq taqsiriet annwali , kif ukoll l-inizjattivi volontarji minn xi Stati Membri biex jagħtu l-hekk imsejħa dikjarazzjonijiet nazzjonali dwar il-fondi ta ’ l-UE .

(src)="197"> 4 5 Článek 279 Smlouvy .
(trg)="186"> 4 5 L-Artikolu 279 tat-Trattat .

(src)="199"> 248 odst .
(src)="200"> 4 .
(trg)="187"> L-Artikolu 248 , il-paragrafu 4 .

(src)="242"> Jiným příkladem je auditní zpráva Účetního dvora o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="215"> Rapport wieħed li ġibed ammont kbir ta ’ attenzjoni mill-media kien ir-rapport dwar is-sajd ( Ir-Rapport Speċjali Nru 7 / 2007 ) .

(src)="256"> Příklad takového dopadu je nastíněn v rámečku 4 .
(trg)="223"> Eżempju ta ’ tali impatt huwa deskritt fil-Kaxxa 4 .

(src)="258"> Význačným příspěvkem v této oblasti bylo stanovisko k jednotnému auditu ( 2 / 2004 ) zveřejněné v roce 2004 .
(trg)="225"> Kontribuzzjoni notevoli f ’ dan ir-rigward inħarġet fl-2004 , l-opinjoni ta ’ ” Verifika Unika ” ( 2 / 2004 ) .

(src)="260"> Stanovisko k „ jednotnému auditu ” bylo pro Komisi , ale i pro Účetní dvůr určujícím standardem , například v roce 2007 v komentáři Účetního dvora k definici účelné a efektivní vnitřní kontroly v novelizovaném znění prováděcích pravidel k finančnímu nařízení ( 1 / 2007 ) .
(trg)="227"> L-Opinjoni ta ’ ” Verifika Unika ” kienet punt ta ’ referenza għall-Kummissjoni kif ukoll għall-Qorti , fl-2007 per eżempju , fil-kummenti tagħha dwar kif il-kontroll intern effettiv u effiċjenti huwa definit fir-regoli ta ’ implimentazzjoni aġġornati tar-Regolament Finanzjarju ( 1 / 2007 ) .

(src)="262"> Komise již podnikla kroky , aby zdůraznila roli a odpovědnost členských států v oblasti vnitřní kontroly , včetně nového požadavku na roční shrnutí výroků , prohlášení a auditů provedených podle právních předpisů platných pro jednotlivé oblasti výdajů .
(trg)="229"> Il-Kummissjoni ħadet passi sabiex tenfasizza r-rwol u r-responsabbiltajiet ta ’ l-Istati Membri fil-kontroll intern , inkluż rekwiżit ġdid għal taqsiriet annwali ta ’ opinjonijiet , dikjarazzjonijiet u verifiki mwettqa skond ir-regolamenti ta ’ l-oqsma ta ’ nfiq individwali .

(src)="267"> 6 / 2007 z července 2007 vyslovuje Účetní dvůr názor , že všechny tyto prvky , jsou-li řádně použity , mohou být podnětem k lepšímu řízení a kontrole prostředků EU .
(trg)="233"> Fl-Opinjoni tagħha Nru 6 / 2007 , il-Qorti tikkunsidra illi dawn l-elementi kollha , jekk ikunu implimentati kif suppost , jistgħu jqanqlu ġestjoni u kontroll aħjar tal-fondi ta ’ l-UE .

(src)="276"> Prohlášení členských států mohou rovněž poskytnout zvláštní stanoviska k legalitě a správnosti operací .
(trg)="243"> Dikjarazzjonijiet nazzjonali jistgħu wkoll jipprovdu opinjonijiet speċifiċi dwar il-legalità u r-regolarità ta ’ tranżazzjonijiet .

(src)="285"> 29
(src)="316"> 32
(src)="405"> 42
(trg)="251"> 29
(trg)="257"> Ir-rapporti annwali dwar il-baġit ġenerali u l-Fond Ewropew għall-Iżvilupp kienu ppubblikati kif kien ippjanat .
(trg)="289"> 32
(trg)="379"> 42

(src)="317"> 33 30 . výročí Účetního dvora V roce 2007 oslavil Evropský účetní dvůr 30 . výročí svého působení v roli externího kontrolního orgánu Evropské unie .
(src)="318"> Oslavy zahájilo posílení přítomnosti Účetního dvora ve většině hlavních měst Evropské unie v průběhu akcí souvisejících s Dnem Evropy 2007 ( semináře , informační stánky atd. ) .
(trg)="290"> 33 It-30 anniversarju tal-Qorti Fl-2007 , il-Qorti Ewropea ta ’ l-Awdituri ċċelebrat it-tletin anniversarju tagħha bħala l-Istituzzjoni tal-verifika esterna ta ’ l-Unjoni Ewropea .
(trg)="291"> Iċ-ċelebrazzjonijiet bdew bit-titjib tal-preżenza tal-Qorti ( seminars , stands ta ’ informazzjoni eċċ . ) fil-biċċa l-kbira ta ’ l-ibliet kapitali ta ’ l-Istati Membri ta ’ l-Unjoni Ewropea matul l-attivitajiet relatati ma ’ Jum l-Ewropa 2007 ) .

(src)="332"> Rok 2007 byl prvním rokem nového finančního rámce , který se soustřeďuje na provádění politik .
(trg)="305"> L-2007 kienet l-ewwel sena tal-qafas finanzjarju ġdid , li jiffoka madwar it-twassil ta ’ politika .

(src)="336"> 34 7 Úplnější a podrobnější výčet budoucích pracovních úkolů Účetního dvora naleznete v plánu práce Účetního dvora na rok 2008 , který je k dispozici na naší internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="309"> 34 7 Għal informazzjoni aktar kompleta u dettaljata dwar ix-xogħol futur tal-Qorti jekk jogħġbok irreferi għall-programm ta ’ xogħol tal-Qorti għall-2008 li huwa disponibbli fuq il-websajt tagħna ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="340"> Bankovní opatření v oblasti Středomoří Pokladní správa Komise Při výběru nových auditních úkolů vymezil Účetní dvůr řadu přednostních oblastí , jimž se bude v roce 2008 věnovat zvláštní pozornost , například : • • • • inovace a vnitřní trh ; lidský kapitál ; udržitelná energie ; strategie Komise směřující ke zjednodušení regulačního rámce pro evropské podniky a občany .
(trg)="314"> Miżuri bankarji fiż-żona tal-Mediterran Ġestjoni tat-Teżor tal-Kummissjoni Fl-għażla tagħha ta ’ kompiti tal-verifika ġodda , il-Qorti identifikat għadd ta ’ oqsma ta ’ prijorità biex tingħatalhom attenzjoni partikolari fl-2008 , bħal : • • • • l-innovazzjoni u s-suq intern ; il-kapital uman ; l-enerġija sostenibbli ; l-istrateġija tal-Kummissjoni biex tissimplifika l-qafas regolatorju għan-negozju u għaċ-ċittadini Ewropej .

(src)="361"> Od doby , kdy se v roce 2004 stal plnoprávným členem INTOSAI , se Účetní dvůr aktivně podílí na práci podvýboru pro finanční audit ( FAS ) , podvýboru pro audit shody ( CAS ) a podvýboru pro audit výkonnosti ( PAS ) .
(trg)="335"> Minn meta saret membru sħiħ ta ’ l-INTOSAI fl-2004 , il-Qorti ħadet sehem b ’ mod attiv fis-Sottokumitat tal-Verifika Finanzjarja ( FAS ) , is-Sottokumitat tal-Verifika tal-Konformità ( CAS ) u s-Sottokumitat tal-Verifika tal-Prestazzjoni ( PAS ) .

(src)="373"> Podíl mužů a žen mezi zaměstnanci Účetního dvora 46 % 12 / 2001 54 % ŽENY MUŽI 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="348"> Proporzjon ta ’ rġiel u nisa fil-persunal tal-Qorti 46 % 12 / 2001 54 % NISA RĠIEL 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="376"> Třináct z 56 ředitelů a vedoucích odboru / oddělení ( 23 % ) jsou ženy , což oproti roku 2006 představuje 3 % nárůst . Většina z nich je zaměstnána v ředitelství pro překlady a v administrativních odděleních .
(trg)="351"> 13 mill-56 Direttur u Kap ta ’ Diviżjoni / Unità ( 23 % ) huma nisa , li tirrappreżenta żjieda ta ’ 3 % meta mqabbla ma ’ l-2006 .
(trg)="352"> Il-biċċa l-kbira minnhom huma impjegati fid-Direttorat tat-Traduzzjoni u fid-dipartimenti amministrattivi .

(src)="377"> Podíl mužů a žen podle funkčních skupin 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % Ž 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % Ž 23 % 39 W 68 % Ž 68 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Ž 68 % M 32 % M 32 % Ž 33 % Ž 36 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení NAJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŽENY MUŽI Politika Účetního dvora pro najímání zaměstnanců se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním řádem evropských orgánů .
(src)="378"> Pracovní síla Účetního dvora se skládá jednak ze stálých úředníků , jednak ze zaměstnanců pracujících na dočasné smlouvy .
(trg)="353"> Proporzjon ta ’ rġiel u nisa skond il-grupp ta ’ funzjoni 12 / 2006 12 / 2006 R 67 % N 20 % 12 / 2006 12 / 2007 R 77 % 12 / 2006 R 80 % 12 / 2007 12 / 2007 R 64 % N 23 % 39 W 68 % N 68 % Assistenti – segretarji ( livell AST ) N 68 % R 32 % R 32 % N 33 % N 36 % Assistenti – segretarji ( livell AST ) REKLUTAĠĠ Awdituri – amministraturi ( livell AD ) Direttur u Kap ta ’ Unità Awdituri – amministraturi ( livell AD ) Direttur u Kap ta ’ Unità NISA RĠIEL Il-politika ta ’ reklutaġġ tal-Qorti ssegwi l-prinċipji ġenerali u l-kondizzjonijiet ta ’ l-impieg ta ’ l-istituzzjonijiet ta ’ l-UE , u l-impjegati tagħha jinkludu kemm impjegati permanenti taċ-ċivil kif ukoll persunal fuq kuntratti temporanji .

(src)="379"> Otevřená výběrová řízení na pracovní místa u Účetního dvora pořádá Evropský úřad pro výběr personálu ( EPSO ) .
(trg)="354"> Kompetizzjonijiet miftuħa għal karigi fil-Qorti huma organizzati mill-Uffiċċju Ewropew għas-Selezzjoni tal-Persunal ( EPSO ) .

(src)="381"> V roce 2007 najal Účetní dvůr 179 zaměstnanců : 117 úředníků , 35 dočasných zaměstnanců a 27 smluvních zaměstnanců .
(trg)="356"> Fl-2007 , il-Qorti rreklutat 179 impjegat : 117-il uffiċjal , 35 persunal temporanju u 27 persunal kuntrattwali .

(src)="384"> VĚKOVÝ PROFIL – KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOSTI Níže uvedený graf ukazuje , že Účetní dvůr je „ mladý “ orgán ( 63 % jeho zaměstnanců je mladších 44 let ) .
(trg)="360"> PROFIL TA ’ L-ETÀ – OPPORTUNITAJIET TAL-KARRIERA Il-grafika t ’ hawn taħt turi li l-Qorti hija istituzzjoni “ żagħżugħa ” ( 63 % tal-persunal huma taħt l-età ta ’ 44 sena ) .

(src)="386"> 40 38 68 94 114 81 147 149 Věkový profil 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 KONTROLNÍ NÁVŠTĚVY Auditní práce Účetního dvora vyžaduje , aby auditoři prováděli kontrolní návštěvy v členských státech a jiných zemích , jež jsou příjemci prostředků EU , s cílem získat vhodné auditní důkazy .
(trg)="362"> 40 38 68 94 114 81 147 149 Profil ta ’ l-età 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 ŻJARAT TAL-VERIFIKA Ix-xogħol tal-verifika tal-Qorti teħtieġ lill-awdituri li jagħmlu żjarat ( magħrufa bħala “ missjonijiet ” ) lejn Stati Membri u pajjiżi destinatarji oħra tal-fondi ta ’ l-UE biex jiksbu evidenza tal-verifika xierqa .

(src)="391"> V roce 2007 činily cestovní náklady v rámci kontrolních návštěv 0,49 milionu EUR ( 0,43 milionu EUR v roce 2006 ) .
(trg)="366"> Fl-2007 il-missjonijiet tal-verifika kienu jinvolvu spejjeż ta ’ l-ivjaġġar ta ’ 0.49 miljun ewro ( 0.43 miljun ewro fl-2006 ) .

(src)="394"> Kontrolní návštěvy 2007 – členské státy 50 40 30 20 10 0 Kontrolní návštěvy 2007 – kandidátské země a nečlenské státy 4 3 2 1 0 41 Srbsko a Černá Hora Moldavsko – Ukrajina Lesotho – Svazijsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie Bosna a Hercegovina Albánie Turecko Německo Portugalsko Itálie Španělsko Belgie Řecko Česká republika Francie Spojené království Dánsko Nizozemsko Irsko Finsko Rakousko Polsko Litva Maďarsko Bulharsko Švédsko Slovinsko Slovensko Rumunsko Lotyšsko Malta Rusko Guinea Tunisko Togo Srí Lanka Súdán Niger Nikaragua Maroko Madagaskar Mali Keňa Indonésie Ghana
(src)="395"> ODBORNÁ PŘÍPRAVA Výkon povolání auditora vyžaduje průběžnou odbornou přípravu .
(trg)="369"> Missjonijiet ta ’ l-2007 – Stati Membri 50 40 30 20 10 0 Missjonijiet ta ’ l-2007 – Pajjiżi Kandidati u pajjiżi mhux membri 4 3 2 1 0 41 Serbja Montenegro Moldova – Ukraina Lesotho – Sważiland Eks Repubblika Jugoslava tal-Maċedonja Bosnja u Ħerżegovina Albanija Turkija Ġermanja Portugall Italja Spanja Belġju Greċja Repubblika Ċeka Franza Renju Unit Danimarka Olanda Irlanda Finlandja Awstrija Polonja Litwanja Ungerija Bulgarija Żvezja Slovenja Slovakkja Rumanija Latvja Malta Russja Ginea Tunezija Togo Sri Lanka Sudan Niġer Nikaragwa Marokk Madagaskar Mali Kenja Indoneżja Gana

(src)="400"> Jazykové kurzy představovaly 52 % celkového počtu dní věnovaných v roce 2007 odborné přípravě .
(trg)="375"> Fl-2007 l-korsijiet tal-lingwi kienu jirrappreżentaw 52 % ta ’ l-għadd totali ta ’ jiem iddedikati għat-taħriġ .

(src)="402"> Účetní dvůr dále zvažuje možnost vytvořit vzdělávací program s názvem „ diplomovaný auditor pro evropský veřejný sektor “ ( PSAD – European Public Sector Auditor Diploma ) .
(trg)="377"> Barra dan il-Qorti qiegħda tistudja l-possibbiltà li toħloq Diploma Ewropea ta ’ l-Awdituri tas-Settur Pubbliku ( European Public Sector Auditor Diploma ( PSAD ) ) .

(src)="410"> Vedoucími auditního týmu v době přípravných fází na podzim roku 2005 byli pánové Emmanuel Rauch , francouzský auditor , který v té době pracoval u Účetního dvora již několik let , a jeho španělský kolega Alejandro Ballester .
(trg)="383"> Is-Sur Emmanuel Rauch , awditur Franċiż li ilu jaħdem mal-Qorti għal bosta snin u l-kollega tiegħu s-Sur Alejandro Ballester , minn Spanja , kienu kapijiet tat-tim tal-verifika matul il-fażijiet ta ’ tħejjija fil-ħarifa ta ’ l-2005 .

(src)="415"> Zleva doprava , zdola nahoru 1 . řada Alejandro BALLESTER GALLARDO , administrátor ( ES – 5 let v Účetním dvoře ) ; Kikis KAZAMIAS , člen Účetního dvora ( CY – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Riemer HAAGSMA , administrátor ( NL – 30 let v Účetním dvoře ) ; Emmanuel RAUCH , auditor ( FR – 14 let v Účetním dvoře ) 2 . řada Jean-Marc DANIELE , tajemník kabinetu ( FR – 5 let v Účetním dvoře ) ; François OSETE , auditor ( FR / ES – 23 let v Účetním dvoře ) ; Robert MARKUS , auditor ( NL – 13 let v Účetním dvoře ) ; Bertrand TANGUY , administrátor ( FR – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Pietro PURICELLA , auditor ( IT – 11 let v Účetním dvoře ) 3 . řada Anne POULSEN , překladatelka ( DK – 16 let v Účetním dvoře ) ; Maria del CARMEN JIMENEZ , pomocná auditorka ( ES – 15 let v Účetním dvoře ) ; Cecile RAMIREZ – sekretářka ( FR – 5 let v Účetním dvoře ) ; Neophytos NEOPHYTOU , tajemník kabinetu ( CY – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Krzysztof ZALEGA , administrátor ( PL – 4 roky v Účetním dvoře ) Ostatní členové týmu ( nepřítomní na fotografii ) Valéria ROTA , administrátor ( IT – 8 let v Účetním dvoře ) ; Adeline DOMINGUES , sekretářka ( FR – 8 let v Účetním dvoře ) ; Juha VANHATALO , administrátor ( FI – 3 roky v Účetním dvoře ) ; Paul STAFFORD , administrátor ( UK – 18 let v Účetním dvoře )
(trg)="387"> Intwera interess fil-verifika minn istituzzjonijiet oħra tal-verifika wkoll – u dan ipprovda ispirazzjoni u tagħrif , per eżempju , għal verifika li għad trid titwettaq fuq suġġett simili f ’ pajjiżi madwar il-Baħar Baltiku .
(trg)="388"> Mix-xellug għal-lemin , minn isfel ‘ il fuq Ringiela 1 Alejandro BALLESTER GALLARDO , Amministratur ( ES – 5 snin fil-Qorti ) ; Kikis KAZAMIAS , Membru tal-Qorti ( CY – 3 snin fil-Qorti ) ; Riemer HAAGSMA , Amministratur ( NL – 30 sena fil-Qorti ) ; Emmanuel RAUCH , Awditur ( FR – 14-il sena fil-Qorti ) .

(src)="421"> Rozpočtové prostředky na zaměstnance činily v roce 2007 cca 72 % všech rozpočtových prostředků .
(trg)="397"> Approprijazzjonijiet tal-persunal jammontaw bejn wieħed u ieħor għal 72 % tat-total fl-2007 .

(src)="422"> ROZPOČET 2006 2007 2008 Použití rozpočtových prostředků Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu ( v tis. EUR ) Členové orgánu 11 350 11 270 12 061 Úředníci a dočasní zaměstnanci 77 907 82 583 88 712 Ostatní zaměstnanci a externí služby 4 223 4 014 4 248 Výdaje na služební cesty 3 100 3 000 3 212 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími pro tento orgán 1 923 2 056 2 286 Mezisoučet 1 98 503 102 923 110 519 Nehmotný majetek 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Movitý majetek a související výdaje 1 320 1 396 1 147 Běžné správní výdaje 807 435 425 Zasedání a konference 352 872 876 Informace a publikační činnost 1 353 1 810 1 813 Mezisoučet 2 14 694 18 157 22 250 Účetní dvůr celkem 113 197 121 080 132 769
(src)="423"> ÚTVAR INTERNÍHO AUDITU Účelem útvaru interního auditu Účetního dvora je pomáhat Účetnímu dvoru dosahovat jeho cílů systematickým a metodickým hodnocením řízení rizika , vnitřní kontroly a řídících postupů .
(trg)="398"> BAĠIT 2006 2007 2008 Użu ta ’ approprijazzjonijiet Approprijazzjonijiet finali ( f ’ 1 000 ewro ) Membri ta ’ l-istituzzjoni 11 350 11 270 12 061 Persunal uffiċjali u temporanju 77 907 82 583 88 712 Persunal ieħor u servizzi esterni 4 223 4 014 4 248 Missjonijiet – ivvjaġġar 3 100 3 000 3 212 Nefqa oħra li tikkonċerna persuni li jaħdmu għall-istituzzjoni 1 923 2 056 2 286 Subtotal Titolu 1 98 503 102 923 110 519 Proprjetà immobbli 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Proprjetà mobbli u spejjeż assoċjati 1 320 1 396 1 147 Nefqa amministrattiva kurrenti 807 435 425 Laqgħat , konferenzi 352 872 876 Tagħrif u pubblikazzjoni 1 353 1 810 1 813 Subtotal Titolu 2 14 694 18 157 22 250 Total Il-Qorti ta ’ l-Awdituri 113 197 121 080 132 769

(src)="433"> 45 8 Úř. věst . C 292 , 5.12.2007 .
(trg)="408"> 45 8 ĠU C 292 , 5.12.2007 .

(src)="434"> Evropský účetní dvůr Výroční zpráva o činnosti 2007 Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství 2008 – 45 s. – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-001-4
(trg)="409"> Il-Qorti Ewropea ta ’ L-Awdituri Rapport ta ’ Attività Annwali 2007 Il-Lussemburgu : L-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej 2008 – 45 pp . – 21 x 29.7 ċm ISBN 978-92-9207-014-4

(src)="435"> Jak získat publikace EU Publikace vydávané Úřadem pro úřední tisky , jež jsou určeny k prodeji , lze objednat na stránkách EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu u prodejce , kterého si zvolíte .
(trg)="410"> Kif tista ’ tikseb pubblikazzjonijiet ta ’ l-UE ?
(trg)="411"> Il-pubblikazzjonijiet li jinħarġu mill-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet li huma għall-bejgħ jistgħu jinkisbu mill-Bookshop ta ’ l-UE http : / / bookshop.europa.eu fejn inti tista ’ tordna mill-uffiċċju tal-bejgħ li tixtieq .

(src)="436"> Můžete si také požádat o seznam prodejců z celosvětové sítě prostřednictvím faxu : ( 352 ) 2929-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="412"> Tista ’ wkoll titlob lista ta ’ l-operaturi tan-netwerk tal-bejgħ tagħna madwar id-dinja billi tibgħat feks lil dan in-numru : ( 352 ) 2929 42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="437"> EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR ÚŘAD PRO ÚŘEDNÍ TISKY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 2985 LUCEMBURK ISBN 978-92-9207-001-4 QJ-AA-08-001-CS-C
(trg)="413"> IL-QORTI EWROPEA TA ’ L-AWDITURI LUFFIĊĊJU GĦALLPUBBLIKAZZJONIJIET UFFIĊJALI TALKOMUNITAJIET EWROPEJ L 2985 ILLUSSEMBURGU ISBN 978-92-9207-014-4 QJ-AA-08-001-MT-C

# cs/aar08_aar08.xml.gz
# mt/aar08_aar08.xml.gz


(src)="3"> 2 Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="3"> Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union Freephone number ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Certain mobile telephone operators do not allow access to 00 800 numbers or these calls may be billed .

(src)="5"> Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="4"> More information on the European Union is available on the Internet ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství , 2009 ISBN 978-92-9207-200-1 © Evropská společenství , 2009 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora .
(trg)="6"> Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities , 2009 ISBN 978-92-9207-205-6 © European Communities , 2009 Reproduction is authorised provided the source is acknowledged .

(src)="15"> Podobně jako v předešlých letech však zjistil příliš vysokou míru chyb legality a správnosti v oblastech rozpočtu EU , které představují větší část výdajů .
(trg)="14"> However , as in previous years , the Court found too high levels of errors of illegality and irregularity in areas of the EU budget accounting for the majority of expenditure .

(src)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda 5
(trg)="26"> Vítor Manuel da Silva Caldeira President 5

(src)="43"> Příjmy Evropské unie sestávají především z příspěvků členských států odvozených z hrubého národního důchodu ( HND — 65,4 % ) a podílu na dani z přidané hodnoty vybrané členskými státy ( DPH — 16,9 % ) .
(trg)="42"> The revenue of the European Union mainly consists of contributions from Member States based on their gross national income ( GNI – 65,4 % ) and on a measurement connected to value added tax collected by the Member States ( VAT – 16,9 % ) .

(src)="44"> Významný podíl příjmů představují rovněž cla a zemědělské dávky ( také nazývané tradiční vlastní zdroje — 16,5 % ) .
(trg)="43"> Customs and agricultural duties ( so called traditional own resources – 16,5 % ) also represent a significant share of revenue .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , přičemž nyní jsou jeho hlavními složkami zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="44"> The composition of the budget has evolved over time , agriculture and cohesion policies being its major components ( see Box 1 ) .

(src)="49"> Unie například neodpovídá za systémy sociálního zabezpečení , které obvykle představují značnou část vnitrostátních výdajů .
(trg)="48"> The Union is for example not responsible for social security systems , usually a large part of national spending .

(src)="54"> Výdaje na udržitelný rozvoj , z nichž lví podíl připadá na politiku soudržnosti , jsou na rok 2009 stanoveny na 39,6 % rozpočtu .
(trg)="52"> In 2009 spending on sustainable growth , of which the lion ’ s share is for cohesion , is planned at 39,6 % of the budget .

(src)="57"> 1,2 % 7,2 % 6,7 % 39,6 % Občanství , svoboda , bezpečnost a právo Evropská unie jako globální partner Správní náklady Zemědělství — ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Výdaje EU Soudržnost — udržitelný růst Zdroj : Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ( Úř. věst . L 69 , 13.3.2009 ) .
(trg)="56"> Citizenship , freedom , security and justice The European Union as a global partner Administration Agriculture — Preservation and management of natural resources EU spending Cohesion — Sustainable growth 45,3 % 1,2 % 7,2 % 6,7 % 39,6 % Source : General Budget of the European Union for the financial year 2009 ( OJ L 69 , 13.3.2009 ) .

(src)="74"> CO ÚČETNÍ DVŮR KONTROLUJE ?
(src)="75"> Účetní dvůr provádí tři typy auditu1 : finanční audit , audit shody a audit výkonnosti , které se zabývají těmito třemi otázkami : • Odráží účetní závěrka věrně a ve všech významných ohledech finanční situaci , hospodářské výsledky a tok hotovosti za daný rok v souladu s platným rámcem finančního výkaznictví ? ( finanční audit ) • Jsou operace ve všech významných ohledech v souladu s příslušným právním a regulačním rámcem ? ( audit shody ) • Je finanční řízení řádné , tj. omezují se použité finanční prostředky na minimum ( hospodárnost ) , dosahuje se výsledků s nejmenším možným vynaložením zdrojů ( efektivnost ) a byly splněny stanovené cíle ( účelnost ) ? ( audit výkonnosti ) JAK ÚČETNÍ DVŮR UVEŘEJŇUJE VÝSLEDKY SVÉ PRÁCE ?
(trg)="76"> These address the three following questions : • Do the accounts present fairly , in all material respects , the financial position , results and cash flow for the year , in accordance with the applicable financial reporting framework ? ( financial audit ) • Are transactions in all material respects , in compliance with the legal and regulatory frameworks which govern them ? ( compliance audit ) • Is the financial management sound , i.e. are the funds used kept to a minimum ( economy ) , are the results achieved with the least possible resources ( efficiency ) and have objectives been met ( effectiveness ) ? ( performance audit ) HOW DOES THE COURT REPORT ITS RESULTS ?

(src)="77"> Tyto dvě zprávy se zveřejňují společně v listopadu .
(trg)="78"> These two reports are published together in November .

(src)="82"> 10 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="83"> 10 1 For more information about the Court ’ s methodology please consult the manuals on the Court ’ s website ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="86"> JAK ÚČETNÍ DVŮR AUDIT PROVÁDÍ ?
(src)="87"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="89"> 11 HOW DOES THE COURT AUDIT ?
(trg)="90"> The Court ’ s audit of the EU accounts is carried out in line with International Standards on Audit ( ISA ) , which are applied by the public and the private sectors .

(src)="88"> Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu , v jakém ho provádí Účetní dvůr . Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů normotvornými organizacemi ( INTOSAI , IFAC ) 4 .
(trg)="91"> Existing international standards on audit do not , however , cover the kind of compliance audit undertaken by the Court to the same extent .
(trg)="92"> The Court takes an active part in the development of international standards by standard-setting bodies ( INTOSAI , IFAC ) 4 alongside national audit institutions .

(src)="96"> Investiční program ERF řídí Evropská investiční banka ( EIB ) ; auditní mandát Účetního dvora se na tento nástroj nevztahuje .
(src)="97"> 4 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI — International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC — International Federation of Accountants ) .
(trg)="99"> The investment facility part of the EDFs is managed by the European Investment Bank ( EIB ) and is not included in the Court ’ s audit mandate .
(trg)="100"> 4 INTOSAI : International Organisation of Supreme Audit Institutions ; IFAC : International Federation of Accountants .

(src)="111"> Jak ukazuje organizační struktura ( viz strana 17 ) , má Účetní dvůr čtyři sektorové skupiny , které pokrývají různé části rozpočtu ( ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi — strukturální politiky , doprava , výzkum a energetika — vnější akce — příjmy , bankovní aktivity , správní výdaje , orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky ) .
(trg)="113"> As the organisation chart shows ( see page 17 ) , there are four sectoral groups , covering different parts of the budget ( Preservation and management of natural resources — Structural policies , transport , research and energy — External actions — Revenue , banking activities , administrative expenditure , Community institutions and bodies and internal policies ) .

(src)="112"> Pátá auditní skupina ( CEAD — koordinace , komunikace , hodnocení , zajišťování kvality a vývoj ) odpovídá za „ horizontální “ záležitosti , jako je koordinace prohlášení o věrohodnosti , zajišťování kvality , vývoj metodiky auditu Účetního dvora a informování o práci Účetního dvora a jeho výstupech .
(trg)="114"> A fifth audit group ( CEAD or Coordination , Communication , Evaluation , Assurance and Development ) is responsible for ‘ horizontal ’ matters such as the coordination of the Statement of Assurance , quality assurance , the development of the Court ’ s audit methodology and communication of the Court ’ s work and output .

(src)="119"> Vlastní auditní práci vykonávají z podstatné části auditoři v auditních odděleních ; odpovědný člen tuto práci s pomocí svého kabinetu koordinuje a následně o ní podává zprávu na úrovni skupiny i na úrovni Účetního dvora a po přijetí zprávy i Evropskému parlamentu , Radě a ostatním relevantním zúčastněným stranám . Dne 1 . ledna 2008 nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Harald Noack ( Německo ) a pan Henri Grethen ( Lucembursko ) .
(trg)="122"> He or she then presents the report at group and Courts levels and , once adopted , to the European Parliament , Council and other relevant stakeholders .
(trg)="123"> On 1 January 2008 three new Members , Mr Michel Cretin ( France ) , Mr Harald Noack ( Germany ) and Mr Henri Grethen ( Luxembourg ) , joined the Court in replacement , at the expiry of their terms of office , of their predecessors .

(src)="123"> Jeho úlohou je být primus inter pares — první mezi rovnými .
(trg)="126"> His or her role is that of primus inter pares — first amongst equals .

(src)="126"> Dne 16 . ledna 2008 byl 10 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(src)="127"> 14
(trg)="129"> On 16 January 2008 , Mr. Vítor Manuel da Silva Caldeira , the Portuguese Member , was elected as the Court ’ s 10th President .
(trg)="130"> 14

(src)="132"> Dne 31 . října 2008 od Účetního dvora odešel předchozí generální tajemník , pan Michel Hervé .
(trg)="134"> The former Secretary-General , Mr Michel Hervé , left the Court on 31 October 2008 .

(src)="133"> Úřadujícím generálním tajemníkem byl dne 9 . října 2008 jmenován pan John Speed .
(trg)="135"> Mr John Speed was appointed acting Secretary-General on 9 October 2008 .

(src)="134"> Dne 10 . března 2009 jmenoval Účetní dvůr svým novým generálním tajemníkem pana Eduarda Ruize Garcíu s účinností od 16 . března 2009 .
(trg)="136"> On 10 March 2009 the Court appointed Mr. Eduardo Ruiz García to be its new Secretary-General as from 16 March 2009 .

(src)="135"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má v rozpočtu na rok 2008 přidělených celkem 858 pracovních míst ( k 31 . prosinci 2008 ) .
(trg)="137"> THE STAFF OF THE COURT The European Court of Auditors has in the 2008 Budget a total of 858 allocated posts ( on 31 December 2008 ) .