# cs/aar07_aar07.xml.gz
# fi/aar07_aar07.xml.gz


(src)="3"> Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie .
(trg)="3"> Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi .

(src)="4"> Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="4"> Yhteinen maksuton palvelunumero ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä 00 800 -alkuisiin numeroihin , tai niistä voidaan laskuttaa .

(src)="6"> Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="5"> Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta ( http : / / europa.eu ) .

(src)="8"> Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství , 2008 ISBN 978-92-9207-001-4 © Evropská společenství , 2008 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora .
(trg)="7"> Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto , 2008 ISBN 978-92-9207-008-3 © Euroopan yhteisöt , 2008 Tekstin jäljentäminen on sallittua , kunhan lähde mainitaan .

(src)="10"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PŘEDMLUVA PŘEDSEDY EÚD POSLÁNÍ , VIZE , HODNOTY A STRATEGICKÉ CÍLE ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA SPRÁVA A ORGANIZACE PŘEHLED AUDITNÍCH ZPRÁV A STANOVISEK KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ PŘIPOMÍNKY A DOPAD POHLED ÚČETNÍHO DVORA PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA V ROCE 2007 A VÝHLED DO BUDOUCNA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE LIDSKÉ ZDROJE FINANČNÍ INFORMACE OBSAH
(trg)="8"> Printed in Belgium PAINETTU KLOORIVALKAISEMATTOMALLE PAPERILLE
(trg)="9"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 LUKIJALLE TEHTÄVÄ , VISIO , ARVOT JA STRATEGISET TAVOITTEET TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ROOLI JA TEHTÄVÄ HALLINTO JA ORGANISAATIO TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KERTOMUKSET JA LAUSUNNOT SEURANTA JA VAIKUTUS TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN KANTA TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TYÖSKENTELY VUODESTA 2007 ETEENPÄIN KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUDELLISET TIEDOT S I S Ä L LY S L U E T T E L O

(src)="25"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda
(trg)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira Presidentti 5

(src)="41"> 8 ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA CO JE ÚLOHOU ÚČETNÍHO DVORA ?
(src)="42"> Evropská unie disponuje rozpočtem v přibližné výši 120 miliard EU , což odpovídá 1 % hrubého národního důchodu ( HND ) jejích 27 členských států .
(trg)="43"> 8 TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ROOLI JA TEHTÄVÄ MIKÄ ON TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ROOLI ?
(trg)="44"> Euroopan unionin talousarvio on noin 120 miljardia euroa , joka on noin yksi prosentti sen 27 jäsenvaltion bruttokansantulosta .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , nyní patří k jeho hlavním složkám zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="47"> Talousarvion koostumus on muuttunut vuosien kuluessa , nykyisin sen suurimmat osa-alueet ovat maatalous-ja koheesiopolitiikat ( ks. laatikko 1 ) .

(src)="51"> 9 RÁMEČEK 1 – NA CO VYNAKLÁDÁ EVROPSKÁ UNIE SVÉ PROSTŘEDKY ?
(trg)="53"> 9 LAATIKKO 1 – MIHIN EU : N VAROJA KÄYTETÄÄN ?

(src)="62"> Na financování správy orgánů Společenství je třeba zhruba 6 % rozpočtu .
(trg)="64"> Yhteisön toimielinten hallintoon käytetään noin 6 prosenttia talousarviovaroista .

(src)="63"> Výdaje EU Občanství , svoboda , bezpečnost a právo 1 % Evropská unie jako globální partner 6 % Správa 6 % Soudržnost – udržitelný rozvoj 38 % Zemědělství – ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 49 %
(trg)="65"> EU:n menot : Kansalaisuus , vapaus , turvallisuus ja oikeus 1 % EU maailmanlaajuisena toimijana 6 % Hallinto 6 % Koheesio – Kestävä kasvu 38 % Maatalous – Luonnonvarojen suojelu ja hallinta 49 %

(src)="67"> Výsledků práce Účetního dvora využívají Komise , Parlament , Rada i členské státy ke zdokonalení finančního řízení rozpočtu EU .
(trg)="69"> Komissio , parlamentti ja neuvosto sekä jäsenvaltiot hyödyntävät tilintarkastustuomioistuimen työn tuloksia EU:n talousarvion hallinnoinnin kehittämiseksi .

(src)="77"> V této souvislosti jsou uskutečněné operace obvykle platby z rozpočtu EU konečným příjemcům . Prohlášení o věrohodnosti je podle své francouzské zkratky obecně známo jako DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="82"> Tällöin tilien perustana olevat toimet ovat yleensä maksuja EU:n talousarviosta lopullisille edunsaajille .
(trg)="83"> Tarkastuslausumasta käytetään yleisesti sen ranskankielistä lyhennettä DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .

(src)="78"> 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="84"> 1 Halutessaan lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen menetelmistä lukija voi tutustua kyseisiin käsikirjoihin tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="80"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="86"> EU:n tilejä tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin noudattaa kansainvälisiä tarkastusstandardeja ( International Standards on Auditing , ISA ) , jotka ovat käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla .

(src)="81"> Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu , v jakém ho provádí Účetní dvůr . Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů normotvornými organizacemi ( INTOSAI , IFAC ) 2 .
(trg)="87"> Olemassa olevat kansainväliset tarkastusstandardit eivät kuitenkaan kata samalla tavalla sellaisia säännönmukaisuuden tarkastuksia , joita tilintarkastustuomioistuin toimittaa .
(trg)="88"> Tilintarkastustuomioistuin osallistuu aktiivisesti kansainvälisten standardien kehittämiseen standardeita laativissa elimissä ( INTOSAI , IFAC ) 2 kansallisten tarkastuselinten rinnalla .

(src)="87"> 12 2 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC – International Federation of Accountants ) .
(trg)="95"> 12 2 Ylimpien tarkastuselinten kansainvälinen järjestö ( International Organisation of Supreme Audit Institutions ) ja kansainvälinen tilintarkastajaliitto ( International Federation of Accountants ) .

(src)="111"> O rok později , 1 . ledna 2008 , nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Henri Grethen ( Lucembursko ) a pan Harald Noack ( Německo ) .
(trg)="122"> Vuotta myöhemmin , 1 . tammikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimeen tuli kolme uutta jäsentä eli Michel Cretin ( Ranska ) , Henri Grethen ( Luxemburg ) ja Harald Noack ( Saksa ) heidän edeltäjiensä toimikauden päätyttyä .

(src)="113"> PŘEDSEDA Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(trg)="124"> PRESIDENTTI Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 2008 15

(src)="116"> Jeho úlohou je být primus inter pares – první mezi rovnými .
(trg)="126"> Presidentti on asemaltaan primus inter pares eli ensimmäinen vertaistensa joukossa .

(src)="119"> Dne 16 . ledna 2008 byl 11 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(trg)="129"> Portugalin jäsen Vítor Manuel da Silva Caldeira valittiin 16 . tammikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimen 11 . presidentiksi .

(src)="124"> Mandát současného generálního tajemníka Účetního dvora pana Michela Hervého byl obnoven dne 1 . července 2007 .
(trg)="133"> Tilintarkastustuomioistuimen nykyisen pääsihteerin Michel Hervén toimikautta jatkettiin 1 . heinäkuuta 2007 .

(src)="125"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má přibližně 850 zaměstnanců ( 836 k 31 . prosinci 2007 ) , k nimž patří auditoři ( 484 ) , překladatelé ( 162 ) a pracovníci administrativní podpory .
(trg)="134"> TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN TARKASTUS Euroopan tilintarkastustuomioistuimessa on noin 850 työntekijää ( 836 henkeä 31 . joulukuuta 2007 ) .

(src)="128"> 17 PŘEDSEDNICTVÍ Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , předseda • Dohled nad plněním úlohy Účetního dvora . • Vztahy s orgány a institucemi Společenství . • Vztahy s NKI a mezinárodními kontrolními organizacemi . • Právní záležitosti . • Interní audit .
(trg)="138"> 17 PRESIDENTIN ALAISUUTEEN KUULUVAT YKSIKÖT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , presidentti • Tilintarkastustuomioistuimen tehtävien toteuttamisen valvonta • Toimielinten väliset suhteet • Suhteet ylimpiin tarkastuselimiin ja tarkastusalan kansainvälisiin organisaatioihin • Oikeudelliset asiat • Sisäinen tarkastus TARKASTUSRYHMÄ I LUONNONVAROJEN SUOJELU JA HALLINTA Hubert WEBER , ryhmän puheenjohtaja Gejza HALÁSZ Olavi ALA-NISSILÄ Július MOLNÁR Kikis KAZAMIAS Michel CRETIN • Euroopan maatalouden tukirahasto – tilintarkastus • Yhteinen maatalouspolitiikka – keskusjärjestelmät • Euroopan maatalouden tukirahasto – markkinat • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto • Yhdennetty hallintoja valvontajärjestelmä • Euroopan kalatalousrahasto , ympäristö-ja terveysasiat TARKASTUSRYHMÄ II RAKENNEPOLITIIKAN ALAT , LIIKENNE , TUTKIMUS JA ENERGIA David BOSTOCK , r yhmän puheenjohtaja Massimo VARI Harald NOACK Kersti KALJULAID Ovidiu ISPIR Henri GRETHEN • Rakennepolitiikan alat – Tilintarkastus • Rakennepolitiikan alat – Toiminnantarkastus • Liikenne , tutkimus ja energia – Tilintarkastus • Liikenne , tutkimus ja energia – Toiminnantarkastus TARKASTUSRYHMÄ III ULKOISET TOIMET Maarten B. ENGWIRDA , ryhmän puheenjohtaja Jacek UCZKIEWICZ Karel PINXTEN Máire GEOGHEGAN-QUINN Jan KINŠT • Kehitysyhteistyö ( EU:n yleinen talousarvio ) • Liittymistä valmistelevat politiikat ja naapuruuspolitiikka • Euroopan kehitysrahastot ( Afrikan , Karibian ja Tyynenmeren maat ) TARKASTUSRYHMÄ IV OMAT VARAT , PANKKITOIMINTA , HALLINTOMENOT , YHTEISÖN TOIMIELIMET JA VIRASTOT JA SISÄISEN POLITIIKAN ALAT Ioannis SARMAS , ryhmän puheenjohtaja Irena PETRUŠKEVIČIENĖ Juan RAMALLO MASSANET Morten Louis LEVYSOHN Igors LUDBORŽS Nadejda SANDOLOVA • EU:n omat varat • EU:n toimielinten hallintomenot • EU:n sisäisen politiikan alat • Varainhankinta ja luotonanto pankkitoiminta • Yhteisön virastot ja muut hajautetut erillisvirastot CEAD-RYHMÄ KOORDINOINTI , VIESTINTÄ , ARVIOINTI , LAADUNVARMENNUS JA KEHITTÄMINEN Josef BONNICI , DAS-ryhmästä vastaava jäsen , ryhmän puheenjohtaja Vojko Anton ANTONČIČ , ADAR-ryhmästä vastaava jäsen Lars HEIKENSTEN , viestinnästä vastaava jäsen Olavi ALA-NISSILÄ ( tarkastusryhmä I ) Jacek UCZKIEWICZ ( tarkastusryhmä III ) Kersti KALJULAID ( tarkastusryhmä II ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( tarkastusryhmä IV ) • Tarkastuksen metodologia ja tuki • Laadunvarmennus • Viestintä ja kertomukset • Tarkastuksen valvonta ja tuki tilintarkastukselle / säännönmukaisuuden tarkastukselle • Tilien luotettavuus ja johdon antamat tiedot PÄÄSIHTEERISTÖ Michel HERVÉ , pääsihteeri • Henkilöstö • Tietotekniikka ja televiestintä • Varainhoito ja hallinto • Käännösosasto ORGANISAATIOKAAVIO

(src)="139"> Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem , které jsou k dispozici na jeho internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="149"> Tarkoituksena ei ole tehdä niistä yhteenvetoa .
(trg)="150"> Tilintarkastustuomioistuimen hyväksymiin asiakirjoihin voi halutessaan tutustua yksityiskohtaisemmin tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="157"> Zprávy se zabývaly otázkami finančního řízení v celé řadě oblastí – od spolupráce v oblasti DPH v členských státech EU ( 8 / 2007 ) po rozvoj kapacit v tak vzdálených zemích , jako je Angola a Vietnam ( 6 / 2007 ) .
(trg)="172"> VUONNA 2007 JULKAISTUT ERITYISKERTOMUKSET Tilintarkastustuomioistuin julkaisi vuonna 2007 kaikkiaan yhdeksän erityiskertomusta .
(trg)="173"> Kertomuksissa tarkasteltiin monien eri alojen varainhoitoa .
(trg)="174"> Aiheet vaihtelivat arvonlisäverotuksen alan yhteistyöstä ( 8 / 2007 ) hallinnon kehittämiseen kaukomaissa , kuten Angolassa ja Vietnamissa ( 6 / 2007 ) .

(src)="159"> Nedostatky , které Účetní dvůr identifikoval ve výdajích evropských orgánů na jejich vlastní budovy ( 2 / 2007 ) , ukazují , že v této oblasti byla část prostředků EU vynaložena zbytečně .
(trg)="175"> Tilintarkastustuomioistuin havaitsi tarkastuksissaan monenlaisia ongelmia erilaisine seurauksineen .
(trg)="176"> EU:n toimielinten kiinteistömenoissa ( 2 / 2007 ) havaitut puutteet osoittavat , että EU-varojen käyttö on tällä alalla ollut osittain turhaa .

(src)="160"> Nedostatky připomínané ve zprávě o systémech kontroly , inspekce a sankcí v oblasti rybolovu ( 7 / 2007 ) by mohly mít závažné důsledky jak pro rybolovné zdroje , tak pro budoucnost odvětví rybolovu .
(trg)="177"> Kalastusalan valvonta- , tarkastus-ja seuraamusjärjestelmiä koskevassa kertomuksessa ( 7 / 2007 ) havaituilla puutteilla voisi olla vakavia seurauksia sekä kalavaroille että kalastuselinkeinon tulevaisuudelle .

(src)="161"> Přes rozdílnost výdajů v různých oblastech rozpočtu EU lze ve zprávách Účetního dvora nalézt několik společných témat , například : 22 • • • Finanční prostředky by se sice měly vydávat rychle a efektivně , snaha dosáhnout obou těchto cílů současně však může být problematická .
(trg)="178"> Huolimatta siitä , että varoja käytetään eri tavoin EU:n talousarvioalasta riippuen , tilintarkastustuomioistuimen kertomuksissa voidaan yksilöidä useita yhteisiä aihealueita : 22 • • • Varat olisi käytettävä sekä nopeasti että tehokkaasti .
(trg)="179"> Näiden molempien päämäärien saavuttaminen samanaikaisesti voi kuitenkin luoda tiettyjä ristiriitoja .

(src)="162"> Tímto tématem se zabývá zpráva o provádění procesů v polovině období ( strukturální fondy ) ( 1 / 2007 ) a zpráva o řízení programu CARDS na západním Balkáně Komisí ( 5 / 2007 ) .
(trg)="180"> Aihetta käsitellään rakennerahastojen välivaiheen menettelyitä koskevassa kertomuksessa ( 1 / 2007 ) sekä Länsi-Balkanilla toteutettavan CARDS-ohjelman komissiossa hoidettua hallinnointia koskevassa kertomuksessa ( 5 / 2007 ) .

(src)="164"> Otázkami souvisejícími se strategickým a dlouhodobým plánováním se zabývala zpráva o výdajích orgánů EU na budovy ( 2 / 2007 ) , zpráva o hodnocení rámcových programů pro výzkum a technologický rozvoj ( 9 / 2007 ) a rovněž dvě zprávy týkající se zahraniční pomoci : zmiňovaná zpráva o programu CARDS a zpráva o účelnosti technické pomoci v rámci rozvoje kapacit ( 5 / 2007 a 6 / 2007 ) .
(trg)="182"> Strategista ja pitkän aikavälin suunnittelua käsiteltiin kertomuksessa EU:n toimielinten kiinteistömenoista ( 2 / 2007 ) ja kertomuksessa tutkimusta ja teknologista kehittämistä koskevien EU:n puiteohjelmien arvioinnista ( 9 / 2007 ) sekä kahdessa ulkomaanapua käsittelevässä kertomuksessa : CARDS-ohjelma ( 5 / 2007 ) ja teknisen avun vaikuttavuus hallinnon kehittämisen yhteydessä ( 6 / 2007 ) .
(trg)="183"> Komission arvioinnit ovat tärkeitä sen toiminnanohjausjärjestelmän kannalta .

(src)="168"> 23 • • • Hodnocení i audity se provádějí obtížněji , nejsou-li cíle výdajových programů jasně stanoveny , což je další téma , kterým se tyto dva audity zabývaly .
(trg)="188"> 23 • • • Arviointien ja tarkastusten täytäntöönpano vaikeutuu , jos meno-ohjelmien tavoitteet eivät ole selkeitä .

(src)="172"> Tímto problémem se zabývala zpráva o řízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="194"> Tätä aihetta käsiteltiin kertomuksissa , jotka koskivat Euroopan pakolaisrahastoa ( 3 / 2007 ) ja jäsenvaltioiden toimittamia , maataloustuotteiden vientiä koskevia tarkastuksia ( 4 / 2007 ) .

(src)="175"> Některými aspekty kvality údajů se zabývala i zpráva o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o rybolovu ( 7 / 2007 ) .
(trg)="197"> Tietojen laatua koskevia tekijöitä käsiteltiin Euroopan pakolaisrahastoa koskevassa kertomuksessa ( 3 / 2007 ) sekä kalataloutta koskevassa kertomuksessa ( 7 / 2007 ) .

(src)="188"> Stanoviska Účetního dvora pojednávají o otázkách souvisejících s konkrétními oblastmi rozpočtu , například dvě stanoviska z roku 2007 se týkala nových nařízení pro evropské rozvojové fondy ( 2 / 2007 a 9 / 2007 ) .
(trg)="202"> Tilintarkastustuomioistuimen lausunnot liittyvät aina tiettyyn menoalaan .
(trg)="203"> Esimerkiksi vuonna 2007 julkaistiin kaksi lausuntoa , jotka on annettu Euroopan kehitysrahastoja koskevista uusista asetuksista ( 2 / 2007 ja 9 / 2007 ) .

(src)="192"> Například ve stanovisku k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ( 3 / 2007 ) Účetní dvůr odkazuje na doporučení – uvedené v jedné z předchozích zvláštních zpráv – , aby Komise přijala opatření umožňující zlepšit spolehlivost zdrojů informací o podvodech .
(trg)="207"> Joissakin lausunnoissa viitataan tiettyihin yksittäisiin tarkastuksiin .
(trg)="208"> Esimerkiksi tulli-ja maatalousasioita koskevan lainsäädännön moitteettoman soveltamisen varmistamista koskevassa lausunnossa ( 3 / 2007 ) tilintarkastustuomioistuin viittasi aiemmin annetussa erityiskertomuksessa esittämäänsä suositukseen , jonka mukaan komission tulisi parantaa petoksia koskevien tietolähteiden luotettavuutta .

(src)="193"> Ve stanoviscích Účetního dvora se také opakovaně hovoří o potřebě zjednodušení ( viz např. stanovisko č.
(src)="194"> 7 / 2007 ke změně návrhu nařízení Rady o finančním nařízení k souhrnnému rozpočtu Evropských společenství ) .
(trg)="209"> Yksinkertaistamistarve on aihe , jota lausunnoissa on käsitelty useaan kertaan ( ks. esim. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavaa varainhoitoasetusta koskeva lausunto nro 7 / 2007 ) .

(src)="195"> V jednom stanovisku z roku 2007 ( 6 / 2007 ) Účetní dvůr předkládá svůj názor na roční shrnutí a dobrovolné iniciativy některých členských států vydávat tzv. prohlášení členských států o prostředcích EU .
(trg)="210"> Tilintarkastustuomioistuin antoi vuonna 2007 lausunnon ( 6 / 2007 ) , jossa se otti kantaa vuotuisiin yhteenvetoihin sekä tiettyjen jäsenvaltioiden omaehtoisiin aloitteisiin antaa ” kansallisia ilmoituksia ” EU-varoista .
(trg)="211"> Lausuntoa käsitellään yksityiskohtaisemmin osiossa ” Tilintarkastustuomioistuimen kanta ” .

(src)="197"> 4 5 Článek 279 Smlouvy .
(trg)="212"> 4 5 Perustamissopimuksen 279 artikla .

(src)="242"> Jiným příkladem je auditní zpráva Účetního dvora o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="240"> Toisena esimerkkinä voidaan mainita tilintarkastustuomioistuimen tarkastuskertomus jäsenvaltioiden toimittamista , maataloustuotteiden vientiä koskevista tarkastuksista ( erityiskertomus nro 4 / 2007 ) .

(src)="247"> Značnou pozornost médií vyvolala zpráva o rybolovu ( zvláštní zpráva č.
(src)="248"> 7 / 2007 ) .
(trg)="246"> Kalastusalaa koskeva kertomus ( erityiskertomus nro 7 / 2007 ) sai valtavasti julkisuutta tiedotusvälineissä .

(src)="258"> Význačným příspěvkem v této oblasti bylo stanovisko k jednotnému auditu ( 2 / 2004 ) zveřejněné v roce 2004 .
(trg)="256"> Virstanpylväs tässä suhteessa oli vuonna 2004 annettu lausunto ” yhtenäisestä tarkastusmallista ” ( 2 / 2004 ) .

(src)="260"> Stanovisko k „ jednotnému auditu ” bylo pro Komisi , ale i pro Účetní dvůr určujícím standardem , například v roce 2007 v komentáři Účetního dvora k definici účelné a efektivní vnitřní kontroly v novelizovaném znění prováděcích pravidel k finančnímu nařízení ( 1 / 2007 ) .
(trg)="259"> Yhtenäistä tarkastusmallia koskeva lausunto toimi lähtökohtana komissiolle , mutta myös tilintarkastustuomioistuimelle esimerkiksi silloin , kun se kommentoi vuonna 2007 tapaa , jolla vaikuttava ja tehokas sisäinen valvonta on määritelty ajan tasalle saatetuissa varainhoitoasetuksen soveltamissäännöissä ( 1 / 2007 ) .

(src)="285"> 29
(src)="316"> 32
(src)="405"> 42
(trg)="288"> 29
(trg)="293"> Erityiskertomuksia ja lausuntoja annettiin suunnilleen saman verran kuin edellisinä vuosina .
(trg)="294"> Yleistä talousarviota ja Euroopan kehitysrahastoa koskeva vuosikertomus julkaistiin suunnitelmien mukaan .
(trg)="327"> 32
(trg)="431"> 42

(src)="317"> 33 30 . výročí Účetního dvora V roce 2007 oslavil Evropský účetní dvůr 30 . výročí svého působení v roli externího kontrolního orgánu Evropské unie .
(src)="318"> Oslavy zahájilo posílení přítomnosti Účetního dvora ve většině hlavních měst Evropské unie v průběhu akcí souvisejících s Dnem Evropy 2007 ( semináře , informační stánky atd. ) .
(trg)="328"> 33 Tilintarkastustuomioistuin 30 vuotta Vuonna 2007 Euroopan tilintarkastustuomioistuin vietti 30-vuotispäiväänsä Euroopan unionin ulkoisena tarkastuselimenä .
(trg)="329"> Juhlavuosi käynnistettiin lisäämällä tilintarkastustuomioistuimen näkyvyyttä useimpien Euroopan unionin jäsenvaltioiden pääkaupungeissa vuoden 2007 Eurooppa-päivän tilaisuuksissa ( seminaareja , tiedotuspisteitä jne . ) .

(src)="319"> Dále byla dne 17 . října 2007 slavnostně zahájena výstava věnovaná třicetiletému působení Účetního dvora .
(trg)="330"> Lisäksi 17 . lokakuuta 2007 avattiin näyttely , joka käsitteli tilintarkastustuomioistuimen 30:tä toimintavuotta .

(src)="336"> 34 7 Úplnější a podrobnější výčet budoucích pracovních úkolů Účetního dvora naleznete v plánu práce Účetního dvora na rok 2008 , který je k dispozici na naší internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="348"> 34 7 Kattavammat ja tarkemmat tiedot tilintarkastustuomioistuimen tulevasta tarkastustyöstä ovat saatavissa vuoden 2008 työohjelmasta tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolta ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="338"> Inteligentní energie 2003 – 2006 Účelnost výdajů na čištění odpadních vod v rámci strukturálních opatření za programová období 1994 – 1999 a 2000 – 2006 Nástroj předvstupních strukturálních politik ( ISPA ) 2000 – 2006 Jsou výkonné agentury platným nástrojem plnění rozpočtu EU ?
(trg)="350"> Älykäs energiahuolto 2003 – 2006 Jätevesien käsittelyyn liittyvien rakennetoimien vaikuttavuus ohjelmakausilla 1994 – 1999 ja 2000 – 2006 Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline ( ISPA ) 2000 – 2006 Muodostavatko toimeenpanovirastot tarkoituksenmukaisen keinon toteuttaa EU:n talousarviota ?

(src)="346"> Ve dnech 3 . – 4 . prosince 2007 se delegace Účetního dvora zúčastnila výročního zasedání vedoucích představitelů NKI Evropské unie v rámci kontaktního výboru , pořádaného finskou nejvyšší kontrolní institucí v Helsinkách .
(trg)="358"> Tilintarkastustuomioistuimen edustajia osallistui ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien yhteyskomitean vuosittaiseen kokoukseen , jonka valtiontalouden tarkastusvirasto järjesti Helsingissä 3 . – 4 . joulukuuta 2007 .

(src)="348"> Příští zasedání kontaktního výboru ve dnech 1 . – 2 . prosince 2008 bude pořádat Účetní dvůr . V roce 2007 se za účelem přípravy zasedání kontaktního výboru konala dvě setkání kontaktních osob .
(trg)="360"> Tarkoituksena oli keskustella siitä , mikä on ylimpien tarkastuselinten rooli tältä osin .
(trg)="361"> Tilintarkastustuomioistuin isännöi yhteyskomitean seuraavaa kokousta , joka järjestetään 1 . – 2 . joulukuuta 2008 .

(src)="349"> První setkání proběhlo ve dnech 23 . – 24 . dubna v Haagu a druhé , kterému předsedal Účetní dvůr , ve dnech 11 . – 12 . října v Lucemburku .
(trg)="363"> Ensimmäinen kokous järjestettiin Haagissa 23 . – 24 . huhtikuuta ja toinen kokous , jonka puheenjohtajana toimi tilintarkastustuomioistuin , pidettiin 11 . – 12 . lokakuuta Luxemburgissa .

(src)="352"> Účetní dvůr se zúčastnil jednání sítě kandidátských a možných kandidátských zemí ( Turecko , Chorvatsko , Bývalá jugoslávská republika Makedonie , Albánie a Bosna a Hercegovina ) .
(trg)="367"> Tilintarkastustuomioistuin osallistui ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden verkoston kokouksiin ( Network of the Candidate and Potential Candidate Countries : Turkki , Kroatia , entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia , Albania sekä Bosnia ja Hertsegovina ) .

(src)="353"> Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí kandidátských a možných kandidátských zemí a zástupci Evropského účetního dvora se sešli ve dnech 11 . – 12 . června 2007 ve Skopji ( Bývalá jugoslávská republika Makedonie ) .
(trg)="368"> Verkostoon kuuluvien maiden ylimpien tarkastuselinten pääjohtajat ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen edustajat tapasivat 11 . – 12 . kesäkuuta 2007 Skopjessa ( entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia ) .

(src)="360"> Ve dnech 17 . – 18 . dubna 2007 pořádal Účetní dvůr seminář na téma „ Analýza nejčastějších problémů NKI v oblasti IT “ a ve dnech 4 . – 6 . prosince 2007 seminář s názvem „ Audit výkonnosti – Jak si stojíme ? “ .
(trg)="376"> Lisäksi se kuuluu EUROSAIn koulutuskomiteaan .
(trg)="377"> Tilintarkastustuomioistuin isännöi Luxemburgissa 17 . – 18 . huhtikuuta 2007 järjestettyä seminaaria , jossa analysoitiin ylimpien tarkastuselinten tavallisimpia IT-haasteita , sekä 4 . – 6 . joulukuuta 2007 järjestettyä seminaaria , jossa selvitettiin toiminnantarkastuksen nykytilannetta .

(src)="361"> Od doby , kdy se v roce 2004 stal plnoprávným členem INTOSAI , se Účetní dvůr aktivně podílí na práci podvýboru pro finanční audit ( FAS ) , podvýboru pro audit shody ( CAS ) a podvýboru pro audit výkonnosti ( PAS ) .
(trg)="378"> Tilintarkastustuomioistuimesta tuli INTOSAIn täysimääräinen jäsen vuonna 2004 , ja siitä asti tilintarkastustuomioistuin on osallistunut aktiivisesti tilintarkastusta käsittelevän alakomitean ( Financial Audit Subcommittee , FAS ) , säännönmukaisuuden tarkastuksia käsittelevän alakomitean ( Compliance Audit Subcommittee , CAS ) sekä toiminnantarkastusta käsittelevän alakomitean ( Performance Audit Subcommittee , PAS ) työskentelyyn .

(src)="373"> Podíl mužů a žen mezi zaměstnanci Účetního dvora 46 % 12 / 2001 54 % ŽENY MUŽI 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="394"> Naisten ja miesten osuus tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöstä 46 % 12 / 2001 54 % NAISET MIEHET 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="374"> Další tabulka analyzuje podíl mužů a žen podle míry odpovědnosti k 31 . prosinci 2007 .
(trg)="395"> Seuraavassa kaaviossa on eritelty naisten ja miesten osuus vastuutasoittain 31 . joulukuuta 2007 .

(src)="377"> Podíl mužů a žen podle funkčních skupin 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % Ž 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % Ž 23 % 39 W 68 % Ž 68 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Ž 68 % M 32 % M 32 % Ž 33 % Ž 36 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení NAJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŽENY MUŽI Politika Účetního dvora pro najímání zaměstnanců se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním řádem evropských orgánů .
(trg)="399"> Useimmat heistä työskentelevät käännösosastolla ja hallinto-osastolla .
(trg)="400"> Tilintarkastustuomioistuin on tietoinen siitä , että naisten etenemistä ylempiin johtotehtäviin on edistettävä vielä aktiivisemmin toimenpitein .
(trg)="401"> Naisten ja miesten osuus tehtäväryhmittäin 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % N 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % N 23 % 39 W 68 % M 32 % N 33 % N 68 % M 32 % N 36 % N 68 % PALVELUKSEEN OTTAMINEN NAISET MIEHET Hallintoavustajia – sihteereitä ( AST ) Tarkastajia – hallintovirkamiehiä ( AD ) Johtajia ja yksikönpäälliköitä Hallintoavustajia – sihteereitä ( AST ) Tarkastajia – hallintovirkamiehiä ( AD ) Johtajia ja yksikönpäälliköitä Tilintarkastustuomioistuin noudattaa henkilöstön palvelukseen ottamisessa EU:n toimielinten yleisiä periaatteita ja palvelussuhteen ehtoja , ja sen henkilöstöön kuuluu sekä vakituisia virkamiehiä että määräaikaisilla sopimuksilla työskenteleviä henkilöitä .

(src)="379"> Otevřená výběrová řízení na pracovní místa u Účetního dvora pořádá Evropský úřad pro výběr personálu ( EPSO ) .
(trg)="402"> Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto ( EPSO ) järjestää avoimia kilpailuita tilintarkastustuomioistuimessa avoinna olevista työpaikoista .

(src)="381"> V roce 2007 najal Účetní dvůr 179 zaměstnanců : 117 úředníků , 35 dočasných zaměstnanců a 27 smluvních zaměstnanců .
(trg)="404"> Vuonna 2007 tilintarkastustuomioistuin otti palvelukseensa 179 työntekijää : 117 virkamiestä , 35 väliaikaista toimihenkilöä ja 27 sopimussuhteista toimihenkilöä .

(src)="384"> VĚKOVÝ PROFIL – KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOSTI Níže uvedený graf ukazuje , že Účetní dvůr je „ mladý “ orgán ( 63 % jeho zaměstnanců je mladších 44 let ) .
(trg)="409"> IKÄJAKAUMA – URAMAHDOLLISUUDET Seuraavasta kaaviosta käy ilmi , että tilintarkastustuomioistuin on ” nuori ” toimielin ( 63 prosenttia henkilöstöstä on alle 44-vuotiaita ) .

(src)="386"> 40 38 68 94 114 81 147 149 Věkový profil 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 KONTROLNÍ NÁVŠTĚVY Auditní práce Účetního dvora vyžaduje , aby auditoři prováděli kontrolní návštěvy v členských státech a jiných zemích , jež jsou příjemci prostředků EU , s cílem získat vhodné auditní důkazy .
(trg)="412"> 40 38 68 94 114 81 147 149 IKÄ 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 TARKASTUSKÄYNNIT Tilintarkastustuomioistuimen tarkastustyö edellyttää , että tarkastajat tekevät todentavan aineiston hankkimiseksi tarkastuskäyntejä ( tarkastusmatkoja ) jäsenvaltioihin ja muihin EU-varoja saaviin maihin .

(src)="391"> V roce 2007 činily cestovní náklady v rámci kontrolních návštěv 0,49 milionu EUR ( 0,43 milionu EUR v roce 2006 ) .
(trg)="416"> Vuonna 2007 tarkastusmatkoista aiheutui 0,49 miljoonan euron matkakulut ( 0,43 miljoonaa euroa vuonna 2006 ) .

(src)="394"> Kontrolní návštěvy 2007 – členské státy 50 40 30 20 10 0 Kontrolní návštěvy 2007 – kandidátské země a nečlenské státy 4 3 2 1 0 41 Srbsko a Černá Hora Moldavsko – Ukrajina Lesotho – Svazijsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie Bosna a Hercegovina Albánie Turecko Německo Portugalsko Itálie Španělsko Belgie Řecko Česká republika Francie Spojené království Dánsko Nizozemsko Irsko Finsko Rakousko Polsko Litva Maďarsko Bulharsko Švédsko Slovinsko Slovensko Rumunsko Lotyšsko Malta Rusko Guinea Tunisko Togo Srí Lanka Súdán Niger Nikaragua Maroko Madagaskar Mali Keňa Indonésie Ghana
(trg)="419"> Vuoden 2007 tarkastuskäynnit – Jäsenvaltiot 50 40 30 20 10 0 Vuoden 2007 tarkastuskäynnit – Ehdokasmaat ja EU:n ulkopuoliset valtiot 4 3 2 1 0 41 Serbia ja Montenegro Moldavia – Ukraina Lesotho – Swazimaa entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia Bosnia ja Hertsegovina Albania Turkki Saksa Portugali Italia Espanja Belgia Kreikka Tšekki Ranska Yhdistynyt Venäjä Guinea Tunisia Togo Sri Lanka Sudan kuningaskunta Tanska Alankomaat Irlanti Suomi Itävalta Puola Liettua Unkari Bulgaria Ruotsi Slovenia Slovakia Romania Latvia Malta Niger Nicaragua Marokko Madagaskar Mali Kenia Indonesia Ghana
(trg)="420"> TÄYDENNYSKOULUTUS Tarkastusalalla täydennyskoulutusta tarvitaan jatkuvasti .

(src)="402"> Účetní dvůr dále zvažuje možnost vytvořit vzdělávací program s názvem „ diplomovaný auditor pro evropský veřejný sektor “ ( PSAD – European Public Sector Auditor Diploma ) .
(trg)="428"> Lisäksi tilintarkastustuomioistuin selvittää , olisiko mahdollista kehittää eurooppalainen julkisen sektorin tarkastajan tutkinto ( European Public Sector Auditor Diploma , PSAD ) .

(src)="410"> Vedoucími auditního týmu v době přípravných fází na podzim roku 2005 byli pánové Emmanuel Rauch , francouzský auditor , který v té době pracoval u Účetního dvora již několik let , a jeho španělský kolega Alejandro Ballester .
(trg)="435"> Tarkastuksen valmisteluvaiheen ajan syksyllä 2005 tarkastustiimin vetäjinä toimivat ranskalainen tarkastaja Emmanuel Rauch , joka on työskennellyt tilintarkastustuomioistuimessa useita vuosia , ja hänen espanjalainen kollegansa Alejandro Ballester .
(trg)="436"> Tarkastukseen sisältyi tarkastusmatkoja kuuteen jäsenvaltioon , muun muassa Tanskaan ja Italiaan .

(src)="416"> 44 FINANČNÍ INFORMACE ROZPOČET Rozpočet Účetního dvora představuje přibližně 0,1 % celkového rozpočtu EU a cca 1,8 % rozpočtu na správní výdaje a výdaje orgánů EU .
(src)="417"> V průběhu posledních tří let se zvýšil o 17 % .
(trg)="445"> 44 TALOUDELLISET TIEDOT TALOUSARVIO Tilintarkastustuomioistuimen talousarvio vastaa noin 0,1:tä prosenttia EU:n kokonaistalousarviosta ja noin 1,8:aa prosenttia EU:n toimielinten ja muiden elinten hallintomäärärahoista .
(trg)="446"> Tilintarkastustuomioistuimen määrärahat ovat lisääntyneet 17 prosenttia kolmen viime vuoden aikana .

(src)="418"> Tento nárůst souvisí primárně s důsledky rozšíření EU z let 2004 a 2007 .
(trg)="447"> Kasvu johtuu pääasiassa EU:n laajentumisesta vuosina 2004 ja 2007 .

(src)="422"> ROZPOČET 2006 2007 2008 Použití rozpočtových prostředků Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu ( v tis. EUR ) Členové orgánu 11 350 11 270 12 061 Úředníci a dočasní zaměstnanci 77 907 82 583 88 712 Ostatní zaměstnanci a externí služby 4 223 4 014 4 248 Výdaje na služební cesty 3 100 3 000 3 212 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími pro tento orgán 1 923 2 056 2 286 Mezisoučet 1 98 503 102 923 110 519 Nehmotný majetek 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Movitý majetek a související výdaje 1 320 1 396 1 147 Běžné správní výdaje 807 435 425 Zasedání a konference 352 872 876 Informace a publikační činnost 1 353 1 810 1 813 Mezisoučet 2 14 694 18 157 22 250 Účetní dvůr celkem 113 197 121 080 132 769
(trg)="451"> Seuraavasta taulukosta selviää , kuinka määrärahat jakautuvat eri budjettikohtien kesken .
(trg)="452"> Henkilöstömenot vastasivat noin 72:ta prosenttia kokonaismäärästä vuonna 2007 .
(trg)="453"> TALOUSARVIO 2006 2007 2008 Määrärahojen käyttö Lopulliset määrärahat ( tuhatta euroa ) Toimielimen jäsenet 11 350 11 270 12 061 Virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt 77 907 82 583 88 712 Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut 4 223 4 014 4 248 Virkamatkat – matkakulut 3 100 3 000 3 212 Muut toimielimen henkilöstöön liittyvät menot 1 923 2 056 2 286 Osasto 1 yhteensä 98 503 102 923 110 519 Kiinteä omaisuus 6 287 8 126 12 110 Tietotekniikka ja televiestintä 4 575 5 518 5 879 Irtain omaisuus ja siihen liittyvät kulut 1 320 1 396 1 147 Hallinnosta johtuvat juoksevat menot 807 435 425 Kokoukset , konferenssit 352 872 876 Tiedottaminen ja julkaiseminen 1 353 1 810 1 813 Osasto 2 yhteensä 14 694 18 157 22 250 Tilintarkastustuomioistuin yhteensä 113 197 121 080 132 769

(src)="430"> V roce 2007 se výbor sešel osmkrát .
(src)="431"> EXTERNÍ AUDIT ÚČETNÍHO DVORA Ve svém výroku auditora za rok 2006 ( vydaném 28 . září 2007 ) externí auditor Účetního dvora uvedl : „ Účetní závěrka podle našeho názoru podává v souladu s finančním nařízením Rady ( ES , Euratom ) č.
(trg)="462"> TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN ULKOINEN TARKASTAJA Vuodelta 2006 antamassaan lausumassa ( joka on päivätty 28 . syyskuuta 2007 ) tilintarkastustuomioistuimen ulkoinen tarkastaja totesi seuraavaa : ” Euroopan tilintarkastustuomioistuimen tilinpäätös antaa näkemyksemme mukaan luotettavan kuvan tilintarkastustuomioistuimen taloudellisesta asemasta 31 päivältä joulukuuta 2006 sekä sen toiminnan tuloksesta tuolloin päättyneeltä varainhoitovuodelta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen ( EY , Euratom ) N:o 1605 / 2002 , kyseisen asetuksen soveltamissääntöjen , yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitoperiaatteiden ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen sisäisten sääntöjen mukaisesti . ”

(src)="433"> 45 8 Úř. věst . C 292 , 5.12.2007 .
(trg)="464"> 45 8 EUVL C 292 , 5.12.2007 .

(src)="434"> Evropský účetní dvůr Výroční zpráva o činnosti 2007 Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství 2008 – 45 s. – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-001-4
(trg)="465"> Euroopan tilintarkastustuomioistuin Vuotuinen toimintakertomus 2007 Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto 2008 – 45 s . – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-008-3

(src)="435"> Jak získat publikace EU Publikace vydávané Úřadem pro úřední tisky , jež jsou určeny k prodeji , lze objednat na stránkách EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu u prodejce , kterého si zvolíte .
(trg)="466"> Mistä EU:n julkaisuja saa ?
(trg)="467"> Julkaisutoimiston tuottamia myytäviä julkaisuja on saatavilla EU Bookshopissa osoitteessa http : / / bookshop.europa.eu , jonka kautta voi jättää tilauksen valittuun myyntipisteeseen .

(src)="436"> Můžete si také požádat o seznam prodejců z celosvětové sítě prostřednictvím faxu : ( 352 ) 2929-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="468"> Luettelo maailmanlaajuisen myyntiverkostomme jäsenistä on saatavilla faksitse numerosta ( 352 ) 29 29-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="437"> EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR ÚŘAD PRO ÚŘEDNÍ TISKY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 2985 LUCEMBURK ISBN 978-92-9207-001-4 QJ-AA-08-001-CS-C
(trg)="469"> EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN EUROOPAN YHTEISÖJEN VIRALLISTEN JULKAISUJEN TOIMISTO L 2985 LUXEMBOURG ISBN 978-92-9207-008-3 QJ-AA-08-001-FI-C

# cs/aar08_aar08.xml.gz
# fi/aar08_aar08.xml.gz


(src)="3"> 2 Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="3"> 2 Europe Direct -palvelu auttaa sinua löytämään vastaukset EU:hun liittyviin kysymyksiisi Yhteinen maksuton palvelunumero ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Jotkin matkapuhelinoperaattorit eivät salli pääsyä 00 800 -alkuisiin numeroihin , tai niistä voidaan laskuttaa .

(src)="5"> Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="4"> Suuri määrä muuta tietoa Euroopan unionista on käytettävissä internetissä Europa-palvelimen kautta ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství , 2009 ISBN 978-92-9207-200-1 © Evropská společenství , 2009 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora .
(trg)="6"> Luxemburg : Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto , 2009 ISBN 978-92-9207-218-6 © Euroopan yhteisöt , 2009 Tekstin jäljentäminen on sallittua , kunhan lähde mainitaan .

(src)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda 5
(trg)="30"> Vítor Manuel da Silva Caldeira presidentti 5

(src)="43"> Příjmy Evropské unie sestávají především z příspěvků členských států odvozených z hrubého národního důchodu ( HND — 65,4 % ) a podílu na dani z přidané hodnoty vybrané členskými státy ( DPH — 16,9 % ) .
(trg)="47"> Euroopan unionin tulot muodostuvat pääasiassa maksuosuuksista , jotka kukin jäsenvaltio suorittaa bruttokansantulonsa ( BKTL – 65,4 prosenttia ) tai keräämänsä arvonlisäveron ( alv – 16,9 prosenttia ) perusteella .

(src)="44"> Významný podíl příjmů představují rovněž cla a zemědělské dávky ( také nazývané tradiční vlastní zdroje — 16,5 % ) .
(trg)="48"> Tullit ja maatalousmaksut ( niin sanotut omat varat – 16,5 prosenttia ) ovat myös huomattava tulolähde .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , přičemž nyní jsou jeho hlavními složkami zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="49"> Talousarvion koostumus on muuttunut vuosien kuluessa , ja nykyisin sen suurimmat osatekijät ovat maatalouspolitiikka ja koheesiopolitiikka ( ks. laatikko 1 ) .

(src)="57"> 1,2 % 7,2 % 6,7 % 39,6 % Občanství , svoboda , bezpečnost a právo Evropská unie jako globální partner Správní náklady Zemědělství — ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Výdaje EU Soudržnost — udržitelný růst Zdroj : Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ( Úř. věst . L 69 , 13.3.2009 ) .
(trg)="62"> Yhteisön toimielinten hallintoon käytetään 6,7 prosenttia talousarviovaroista .
(trg)="63"> Kansalaisuus , vapaus , turvallisuus ja oikeus Euroopan unioni maailmanlaajuisena toimijana Hallinto 1,2 % 7,2 % 6,7 % Maatalous – Luonnonvarojen suojelu ja hallinta EU:n menot Koheesio – Kestävä kasvu Lähde : Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2009 ( EUVL L 69 , 13.3.2009 ) .

(src)="68"> Výsledků práce Účetního dvora využívají Komise , Parlament , Rada i členské státy ke zdokonalení finančního řízení rozpočtu EU .
(trg)="75"> Komissio , parlamentti ja neuvosto sekä jäsenvaltiot hyödyntävät tilintarkastustuomioistuimen työn tuloksia EU:n talousarvion hallinnoinnin kehittämiseksi .

(src)="82"> 10 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="92"> 10 1 Halutessaan lisätietoja tilintarkastustuomioistuimen menetelmistä lukija voi tutustua tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla oleviin käsikirjoihin ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="84"> V této souvislosti jsou uskutečněné operace obvykle platby z rozpočtu EU konečným příjemcům . Prohlášení o věrohodnosti je podle své francouzské zkratky obecně známo jako DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="94"> Nämä tilien perustana olevat toimet ovat yleensä maksuja EU:n talousarviosta lopullisille edunsaajille .
(trg)="95"> Tarkastuslausumasta käytetään yleisesti sen ranskankielistä lyhennettä DAS ( Déclaration d ’ Assurance ) .

(src)="86"> JAK ÚČETNÍ DVŮR AUDIT PROVÁDÍ ?
(src)="87"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="97"> MITEN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN TOIMITTAA TARKASTUKSENSA ?
(trg)="98"> EU:n tilejä tarkastaessaan tilintarkastustuomioistuin noudattaa kansainvälisiä tarkastusstandardeja ( International Standards on Audit , ISA ) , jotka ovat käytössä sekä julkisella että yksityisellä sektorilla .

(src)="88"> Stávající mezinárodní standardy však nepokrývají audit shody ve stejném rozsahu , v jakém ho provádí Účetní dvůr . Účetní dvůr se spolu s vnitrostátními kontrolními orgány aktivně podílí na vývoji mezinárodních standardů normotvornými organizacemi ( INTOSAI , IFAC ) 4 .
(trg)="99"> Olemassa olevat kansainväliset tarkastusstandardit eivät kuitenkaan samassa määrin kata sellaisia säännönmukaisuuden tarkastuksia , joita tilintarkastustuomioistuin toimittaa .
(trg)="100"> Tilintarkastustuomioistuin osallistuu aktiivisesti kansainvälisten standardien kehittämiseen standardeita laativissa elimissä ( INTOSAI , IFAC ) 4 kansallisten tarkastuselinten rinnalla .

(src)="97"> 4 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI — International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC — International Federation of Accountants ) .
(trg)="110"> 4 Ylimpien tarkastuselinten kansainvälinen järjestö ( International Organisation of Supreme Audit Institutions , INTOSAI ) ja kansainvälinen tilintarkastajaliitto ( International Federation of Accountants , IFAC ) .

(src)="119"> Vlastní auditní práci vykonávají z podstatné části auditoři v auditních odděleních ; odpovědný člen tuto práci s pomocí svého kabinetu koordinuje a následně o ní podává zprávu na úrovni skupiny i na úrovni Účetního dvora a po přijetí zprávy i Evropskému parlamentu , Radě a ostatním relevantním zúčastněným stranám . Dne 1 . ledna 2008 nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Harald Noack ( Německo ) a pan Henri Grethen ( Lucembursko ) .
(trg)="133"> Varsinaisen tarkastustyön tekevät yleensä tarkastusyksiköissä työskentelevät tarkastajat , ja sitä koordinoi asiasta vastaava tilintarkastustuomioistuimen jäsen kabinettinsa avustuksella .
(trg)="134"> Tämän jälkeen tilintarkastustuomioistuimen jäsen esittelee kertomuksen tarkastusryhmässä ja kollegiossa ja , hyväksymisen jälkeen , Euroopan parlamentille , neuvostolle ja muille sidosryhmille .
(trg)="135"> Edeltäjiensä toimikauden päätyttyä kolme uutta jäsentä – Michel Cretin ( Ranska ) , Harald Noack ( Saksa ) ja Henri Grethen ( Luxemburg ) – aloitti tehtävänsä tilintarkastustuomioistuimessa 1 . tammikuuta 2008 .

(src)="123"> Jeho úlohou je být primus inter pares — první mezi rovnými .
(trg)="139"> Presidentti on asemaltaan primus inter pares eli ensimmäinen vertaistensa joukossa .

(src)="126"> Dne 16 . ledna 2008 byl 10 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(src)="127"> 14
(trg)="142"> Portugalin jäsen Vίtor Manuel da Silva Caldeira valittiin 16 . tammikuuta 2008 tilintarkastustuomioistuimen kymmenenneksi presidentiksi .
(trg)="143"> 14

(src)="132"> Dne 31 . října 2008 od Účetního dvora odešel předchozí generální tajemník , pan Michel Hervé .
(src)="133"> Úřadujícím generálním tajemníkem byl dne 9 . října 2008 jmenován pan John Speed .
(trg)="147"> Edellinen pääsihteeri Michel Hervé päätti työskentelynsä tilintarkastustuomioistuimessa 31 . lokakuuta 2008 , ja John Speed nimettiin 9 . lokakuuta 2008 väliaikaiseksi pääsihteeriksi .

(src)="134"> Dne 10 . března 2009 jmenoval Účetní dvůr svým novým generálním tajemníkem pana Eduarda Ruize Garcíu s účinností od 16 . března 2009 .
(trg)="148"> Tilintarkastustuomioistuin nimitti 10 . maaliskuuta 2009 uudeksi pääsihteerikseen Eduardo Ruiz Garcían 16 . maaliskuuta 2009 alkaen .

(src)="135"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má v rozpočtu na rok 2008 přidělených celkem 858 pracovních míst ( k 31 . prosinci 2008 ) .
(trg)="149"> TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIMEN HENKILÖSTÖ Vuoden 2008 talousarvion mukaan Euroopan tilintarkastustuomioistuimelle oli myönnettynä yhteensä 858 tointa ( 31 . joulukuuta 2008 ) .

(src)="139"> EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR 2009 Předseda Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( ET ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(trg)="152"> EUROOPAN TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN 2009 Presidentti Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( ET ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR )

(src)="148"> Účetní dvůr odhaduje , že míra chyb v těchto skupinách oblastí politik je mezi 2 % a 5 % , s výjimkou politik soudržnosti , kde je přinejmenším 11 % .
(trg)="159"> Näiden toimintalohkoryhmien virhetaso on tilintarkastustuomioistuimen arvion mukaan 2 – 5 prosenttia , lukuun ottamatta koheesiopolitiikkaa , jonka virhetaso on vähintään 11 prosenttia .

(src)="158"> Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem , které jsou k dispozici na jeho internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="170"> Tarkoituksena ei ole tehdä niistä yhteenvetoa .
(trg)="171"> Tilintarkastustuomioistuimen hyväksymiin kertomuksiin ja lausuntoihin voi halutessaan tutustua yksityiskohtaisemmin tilintarkastustuomioistuimen internetsivustolla ( www.eca.europa.eu ) .

(src)="174"> Zvláštní posouzení ve výroční zprávě za rok 2007 Soudržnost : 42 miliard EUR Zemědělství a přírodní zdroje : 51 miliard EUR Vnější pomoc , rozvoj a rozšíření : 6 miliard EUR Výzkum , energie a doprava : 4,5 miliardy EUR Vzdělávání a občanství : 1,5 miliardy EUR Správní a jiné výdaje : 8 miliard EUR Hospodářské a finanční věci : 0,5 miliardy EUR Příjmy Hodnocení systémů dohledu a kontroly Škála , v níž se míra chyb ( ER — z angl. error rate ) pohybuje Škála míry chyb Posouzení systémů Účelné ER < 2 % ( pod prahem významnosti ) Částečně účelné 2 % < ER < 5 % Neúčelné ER > 5 %
(trg)="185"> Järjestelmät luokitellaan ’ osittain tyydyttäviksi ’ , kun vain joidenkin valvontamenettelyjen arvioidaan toimivan asianmukaisesti .
(trg)="186"> Tämän vuoksi niiden avulla ei kokonaisuutena kenties onnistuta vähentämään tilien perustana olevissa toimissa esiintyviä virheitä hyväksyttävälle tasolle .
(trg)="187"> Varainhoitovuoden 2007 vuosikertomuksen erityisarviot Koheesiopolitiikka : 42 miljardia euroa Maatalous ja luonnonvarat : 51 miljardia euroa Yhteisön ulkopuolelle suunnattu tuki sekä kehitys-ja laajentumisasiat : 6 miljardia euroa Tutkimus , energia ja liikenne : 4,5 miljardia euroa Koulutus ja kansalaisuus : 1,5 miljardia euroa Hallintomenot ja muut menot : 8 miljardia euroa Talous-ja rahoitusasiat : 0,5 miljardia euroa Tulot Valvontajärjestelmien arviointi Virhetason vaihteluväli Virhetason vaihteluväli Järjestelmien arviointi Vaikuttava Virhetaso < 2 % ( olennaisuusrajan alapuolella ) Osittain vaikuttava 2 % < virhetaso < 5 % Riittämätön Virhetaso > 5 %