# cs/aar07_aar07.xml.gz
# et/aar07_aar07.xml.gz


(src)="3"> Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie .
(src)="4"> Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="2"> IGAAASTANE TEGEVUSARUANNE 2007 EUROOPA KONTROLLIKODA
(trg)="3"> „ Europe Direct ” on teenistus , mis aitab leida vastused Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele Tasuta infotelefon : ( * ) 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Teatud juhtudel ei võimalda mobiilsideoperaatorid helistamist 00 800 numbritele või on need kõned tasulised .

(src)="6"> Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="4"> Lisateavet Euroopa Liidu kohta saate Internetist „ Europa ” serverist ( http : / / europa.eu ) .

(src)="8"> Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství , 2008 ISBN 978-92-9207-001-4 © Evropská společenství , 2008 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora .
(trg)="6"> Luxembourg : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus , 2008 ISBN 978-92-9207-007-6 © Euroopa ühendused , 2008 Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud .

(src)="10"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PŘEDMLUVA PŘEDSEDY EÚD POSLÁNÍ , VIZE , HODNOTY A STRATEGICKÉ CÍLE ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA SPRÁVA A ORGANIZACE PŘEHLED AUDITNÍCH ZPRÁV A STANOVISEK KONTROLA OPATŘENÍ PŘIJATÝCH V NÁVAZNOSTI NA PŘEDCHOZÍ PŘIPOMÍNKY A DOPAD POHLED ÚČETNÍHO DVORA PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA V ROCE 2007 A VÝHLED DO BUDOUCNA MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE LIDSKÉ ZDROJE FINANČNÍ INFORMACE OBSAH
(trg)="7"> Printed in Belgium TRÜKITUD VALGELE KLOORIVABALE PABERILE
(trg)="8"> 3 4 – 5 6 – 7 8 – 13 14 – 17 18 – 25 26 – 27 28 – 29 30 – 35 36 – 37 38 – 43 44 – 45 PRESIDENDI EESSÕNA MISSIOON , VISIOON , VÄÄRTUSED JA STRATEEGILISED EESMÄRGID KONTROLLIKOJA ROLL JA TEGEVUS JUHTIMINE JA ORGANISATSIOON ÜLEVAADE AUDITIARUANNETEST JA ARVAMUSTEST JÄRELEVALVE JA MÕJU KONTROLLIKOJA TÄHELEPANEKUD KONTROLLIKOJA TÖÖ 2007 .

(src)="16"> Tato zpráva uvádí přehled auditních zpráv vydaných v roce 2007 .
(trg)="14"> Käesolev aruanne annab ülevaate 2007 . aastal avaldatud auditiaruannetest .

(src)="25"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda
(trg)="24"> 5 Vítor Manuel da Silva Caldeira president

(src)="41"> 8 ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA CO JE ÚLOHOU ÚČETNÍHO DVORA ?
(src)="42"> Evropská unie disponuje rozpočtem v přibližné výši 120 miliard EU , což odpovídá 1 % hrubého národního důchodu ( HND ) jejích 27 členských států .
(trg)="41"> 8 KONTROLLIKOJA ROLL JA TEGEVUS MIS ON KONTROLLIKOJA ROLL ?
(trg)="42"> Euroopa Liidu eelarve on ligikaudu 120 miljardit eurot , umbes 1 % 27 liikmesriigi rahvamajanduse kogutulust .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , nyní patří k jeho hlavním složkám zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="45"> Eelarve struktuur on ajaga muutunud , põhikomponendid on põllumajandus ja ühtekuuluvuspoliitika ( vt 1 . selgitus ) .

(src)="62"> Na financování správy orgánů Společenství je třeba zhruba 6 % rozpočtu .
(trg)="63"> Ühenduse institutsioonide haldamiseks kasutatakse umbes 6 % eelarvest .

(src)="63"> Výdaje EU Občanství , svoboda , bezpečnost a právo 1 % Evropská unie jako globální partner 6 % Správa 6 % Soudržnost – udržitelný rozvoj 38 % Zemědělství – ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi 49 %
(trg)="64"> ELi kulutused Kodakondsus , vabadus , turvalisus ja õigus 1 % Euroopa Liit globaalse partnerina 6 % Haldus 6 % Ühtekuuluvus .Säästev kasv 38 % Põllumajandus .Loodusressursside säilitamine ja haldamine 49 %

(src)="69"> Navzdory svému názvu nemá Evropský účetní dvůr žádnou soudní pravomoc .
(trg)="70"> Oma nimele vaatamata ( European Court of Auditors ) puuduvad kontrollikojal kohtuvolitused .

(src)="73"> Nástin vnitřní kontroly a externího auditu rozpočtu EU Na úrovni EU 10 Komise ( GŘ , útvar interního auditu ) Členské státy prováděcí orgány Evropský účetní dvùr Vnitrostátní kontrolní orgány Na úrovni členských státù Externí audit Vnitřní kontrola
(trg)="74"> ELi eelarve sisekontrolli ja välisauditi ülevaade 10 ELi tasand Komisjon ( peadirektoraadid , siseaudititalitus ) Liikmesriikide rakendusasutused Euroopa Kontrollikoda Riiklikud kontrolliasutused Riijklik tasand Välisaudit Sisekontroll
(trg)="75"> MILLEGA KONTROLLIKODA TEGELEB ?

(src)="77"> V této souvislosti jsou uskutečněné operace obvykle platby z rozpočtu EU konečným příjemcům . Prohlášení o věrohodnosti je podle své francouzské zkratky obecně známo jako DAS ( déclaration d ’ assurance ) .
(trg)="82"> Selles kontekstis on raamatupidamisaruannete aluseks olevateks tehinguteks tavaliselt ELi eelarvest lõplikele abisaajatele tehtud maksed .
(trg)="83"> Iga-aastast kinnitavat avaldust tähistatakse üldiselt prantsuskeelse lühendiga DAS ( déclaration d ’ assurance ) .

(src)="78"> 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="84"> 1 Täiendavat teavet kontrollikoja metoodikast saab kontrollikoja veebilehel asuvatest käsiraamatutest ( http : / / .eca.europa.eu ) .

(src)="80"> Účetní dvůr provádí kontrolu účtů EU v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ( ISA ) , které používá veřejný i soukromý sektor .
(trg)="86"> Kontrollikoja ELi raamatupidamisaruannete audit viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditistandarditega ( international standards on auditing , ISA ) , mida kasutatakse avalikus ja erasektoris .

(src)="87"> 12 2 Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí ( INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions ) a Mezinárodní federace účetních ( IFAC – International Federation of Accountants ) .
(trg)="95"> 12 2 Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline Organisatsioon ( International Organisation of Supreme Audit Institutions ) – Rahvusvaheline Raamatupidajate Föderatsioon ( International Federation of Accountants ) .
(trg)="96"> 13 2 .

(src)="103"> Jak ukazuje tabulka ( viz strana 17 ) , má Účetní dvůr čtyři sektorové skupiny , které pokrývají různé části rozpočtu ( ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi ; strukturální politiky , doprava , výzkum a energetika ; vnější akce ; vlastní zdroje , bankovní aktivity , správní výdaje , orgány a instituce Společenství a vnitřní politiky ) .
(trg)="111"> Kontrollikoda jaguneb viieks auditigrupiks , kuhu liikmed määratakse .
(trg)="112"> Nagu organogrammist näha ( vt lk 17 ) , on kontrollikojas neli sektorigruppi , millest igaüks vastutab erineva eelarveosa eest ( loodusressursside säilitamine ja haldamine – struktuuripoliitika , transport , teadusuuringud ja energeetika – välistegevus – omavahendid , pangatoimingud , halduskulud , ühenduse institutsioonid ja asutused ning sisepoliitika ) .

(src)="111"> O rok později , 1 . ledna 2008 , nahradili své předchůdce , kterým vypršelo funkční období , tři noví členové , pan Michel Cretin ( Francie ) , pan Henri Grethen ( Lucembursko ) a pan Harald Noack ( Německo ) .
(trg)="124"> Aasta hiljem , 1 . jaanuaril 2008 liitus kontrollikojaga kolm uut liiget : Michel Cretin ( Prantsusmaa ) , Henri Grethen ( Luksemburg ) ja Harald Noack ( Saksamaa ) , vahetades välja oma eelkäijad , kelle ametiaeg lõppes .

(src)="113"> PŘEDSEDA Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B .
(trg)="126"> PRESIDENT Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA ( PT ) Morten Louis LEVYSOHN ( DK ) Jacek UCZKIEWICZ ( PL ) Kersti KALJULAID ( EE ) Lars HEIKENSTEN ( SE ) Harald NOACK ( DE ) Hubert WEBER ( AT ) Ioannis SARMAS ( EL ) Josef BONNICI ( MT ) Kikis KAZAMIAS ( CY ) Karel PINXTEN ( BE ) Henri GRETHEN ( LU ) Maarten B. ENGWIRDA ( NL ) Július MOLNÁR ( SK ) Irena PETRUŠKEVIČIENĖ ( LT ) Massimo VARI ( IT ) Ovidiu ISPIR ( RO ) Máire GEOGHEGAN-QUINN ( IE ) Vojko Anton ANTONČIČ ( SI ) Igors LUDBORŽS ( LV ) Juan RAMALLO MASSANET ( ES ) Nadejda SANDOLOVA ( BG ) David BOSTOCK ( UK ) Gejza Zsolt HALÁSZ ( HU ) Jan KINŠT ( CZ ) Olavi ALA-NISSILÄ ( FI ) Michel CRETIN ( FR ) EUROOPA KONTROLLIKODA 2008 15

(src)="116"> Jeho úlohou je být primus inter pares – první mezi rovnými .
(trg)="128"> Presidendi roll on olla primus inter pares – esimene võrdsete seas .

(src)="119"> Dne 16 . ledna 2008 byl 11 . předsedou Účetního dvora zvolen pan Vítor Manuel da Silva Caldeira , člen zastupující Portugalsko .
(trg)="131"> 16 . jaanuaril 2008 valiti Portugali liige Vítor Manuel da Silva Caldeira kontrollikoja 11 . presidendiks .

(src)="124"> Mandát současného generálního tajemníka Účetního dvora pana Michela Hervého byl obnoven dne 1 . července 2007 .
(trg)="135"> 1 . juulil 2007 pikendati kontrollikoja praeguse peasekretäri Michel Hervé mandaati .

(src)="125"> ZAMĚSTNANCI ÚČETNÍHO DVORA Evropský účetní dvůr má přibližně 850 zaměstnanců ( 836 k 31 . prosinci 2007 ) , k nimž patří auditoři ( 484 ) , překladatelé ( 162 ) a pracovníci administrativní podpory .
(trg)="136"> KONTROLLIKOJA PERSONAL Euroopa Kontrollikojas töötab ligikaudu 850 inimest ( 836 seisuga 31 . detsember 2007 ) , sealhulgas audiitorid ( 484 ) , tõlkijad ( 162 ) ja haldustöötajad .

(src)="128"> 17 PŘEDSEDNICTVÍ Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , předseda • Dohled nad plněním úlohy Účetního dvora . • Vztahy s orgány a institucemi Společenství . • Vztahy s NKI a mezinárodními kontrolními organizacemi . • Právní záležitosti . • Interní audit .
(trg)="139"> 17 PRESIDENDILE ALLUVAD ÜKSUSED Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA , president • Järelevalve kontrollikoja ülesannete täideviimise üle . • Suhted ühenduse institutsioonidega , • Suhted kõrgeimate kontrolliasutuste ( SAI ) ja rahvusvaheliste auditiorganisatsioonidega . • Õigusküsimused . • Siseaudit .

(src)="129"> AUDITNÍ SKUPINA I OCHRANA PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ A HOSPODAŘENÍ S NIMI Hubert WEBER , předsedající skupiny Gejza HALÁSZ Olavi ALA-NISSILÄ Július MOLNÁR Kikis KAZAMIAS Michel CRETIN • EZOZF – finanční audit • SZP – centrální systémy • EZOZF – trhy • EZFRV • IACS • Evropský rybářský fond , životní prostředí a veřejné zdraví AUDITNÍ SKUPINA II STRUKTURÁLNÍ POLITIKY , DOPRAVA , VÝZKUM A ENERGETIKA David BOSTOCK , předsedající skupiny Massimo VARI Harald NOACK Kersti KALJULAID Ovidiu ISPIR Henri GRETHEN • Strukturální politiky – finanční audit • Strukturální politiky – audit výkonnosti • Doprava , výzkum a energetika – finanční audit • Doprava , výzkum a energetika – audit výkonnosti AUDITNÍ SKUPINA III VNĚJŠÍ AKCE Maarten B .
(trg)="140"> I AUDITIGRUPP LOODUSRESSURSSIDE SÄILITAMINE JA HALDAMINE Hubert WEBER , eesistuja Gejza Zsolt HALÁSZ Olavi ALA-NISSILÄ Július MOLNÁR Kikis KAZAMIAS Michel CRETIN • Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond – finantsaudit • Ühine põllumajanduspoliitika – kesksüsteemid • Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond – turud • Euroopa Maaelu Arendamise Põllumajandusfond • Ühtne haldus-ja kontrollisüsteem • Euroopa Kalandusfond ; keskkond ja rahvatervis II AUDITIGRUPP STRUKTUURIPOLIITIKA , TRANSPORT , TEADUSUURINGUD JA ENERGEETIKA David BOSTOCK , eesistuja Massimo VARI Harald NOACK Kersti KALJULAID Ovidiu ISPIR Henri GRETHEN • Struktuuripoliitika – finantsaudit • Struktuuripoliitika – tulemusaudit • Transport , teadusuuringud ja energeetika – finantsaudit • Transport , teadusuuringud ja energeetika – tulemusaudit III AUDITIGRUPP VÄLISTEGEVUS Maarten B. ENGWIRDA , eesistuja Jacek UCZKIEWICZ Karel PINXTEN Máire GEOGHEGAN-QUINN Jan KINŠT • Koostöö arengumaadega ( ELi üldeelarve ) • Ühinemiseelne ja naabruspoliitika • Euroopa Arengufondid ( Aafrika , Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riigid ) IV AUDITIGRUPP OMAVAHENDID , PANGATOIMINGUD , HALDUSKULUD , ÜHENDUSE INSTITUTSIOONID JA ASUTUSED NING SISEPOLIITIKA Ioannis SARMAS , eesistuja Irena PETRUŠKEVIČIENĖ Juan RAMALLO MASSANET Morten Louis LEVYSOHN Igors LUDBORŽS Nadejda SANDOLOVA • Euroopa Liidu omavahendid • Euroopa Liidu institutsioonide halduskulud • Euroopa Liidu sisepoliitika • Laenu-ja pangatoimingud • Ühenduse agentuurid ja muud detsentraliseeritud asutused GRUPP CEAD KOOSKÕLASTUS , TEABEVAHETUS , HINDAMINE , KINNITAMINE JA ARENDUSTÖÖ Josef BONNICI , DASi eest vastutav liige , eesistuja Vojko Anton ANTONČIČ , ADARi eest vastutav liige Lars HEIKENSTEN , teabevahetuse eest vastutav liige Olavi ALA-NISSILÄ ( I AG ) Jacek UCZKIEWICZ ( III AG ) Kersti KALJULAID ( II AG ) Irena PETRUŠKEVIČIEN ( IV AG ) • Auditi metoodika ja toetamine • Kvaliteedikontroll • Teabeedastus ja aruanded • Finantsauditi ja vastavusauditi järelevalve ja tugi • Raamatupidamisaruannete ja juhtkonna esitatud teabe usaldusväärsus PEASEKRETARIAAT Michel HERVÉ , peasekretär • Personal • IT ja telekommunikatsioon • Rahandus ja haldus • Tõlkedirektoraat ORGANOGRAMM
(trg)="141"> 18 ÜLEVAADE AUDITIARUANNETEST JA ARVAMUSTEST3 Kontrollikoja finants-ja vastavusauditite tulemused avaldatakse peamiselt aastaaruannetes Euroopa Liidu üldeelarve ja Euroopa Arengufondide ( EAFid ) ning eriaruannetes ühenduse ametite kohta .

(src)="139"> Čtenáři se zájmem o podrobnější informace se tímto odkazují na úplné znění textů přijatých Účetním dvorem , které jsou k dispozici na jeho internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="151"> Lugejatel palutakse üksikasjalikuma teabe saamiseks tutvuda kontrollikoja poolt vastuvõetud täistekstidega , mis on saadaval kontrollikoja veebilehel ( http : / / .eca.europa.eu ) .

(src)="157"> Zprávy se zabývaly otázkami finančního řízení v celé řadě oblastí – od spolupráce v oblasti DPH v členských státech EU ( 8 / 2007 ) po rozvoj kapacit v tak vzdálených zemích , jako je Angola a Vietnam ( 6 / 2007 ) .
(trg)="172"> 2007 .
(trg)="174"> Aruannetes käsitleti finantsjuhtimise küsimusi mitmes valdkonnas : käibemaksualasest koostööst ELi liikmesriikides ( 8 / 2007 ) kuni suutlikkuse arendamiseni kaugemates riikides , nagu Angola ja Vietnam ( 6 / 2007 ) .

(src)="159"> Nedostatky , které Účetní dvůr identifikoval ve výdajích evropských orgánů na jejich vlastní budovy ( 2 / 2007 ) , ukazují , že v této oblasti byla část prostředků EU vynaložena zbytečně .
(trg)="176"> Kontrollikoja tuvastatud puudused ELi institutsioonide hoonetega seotud kulutustes ( 2 / 2007 ) näitavad , et osa ELi vahendeid selles valdkonnas on kulutatud põhjendamatult .

(src)="160"> Nedostatky připomínané ve zprávě o systémech kontroly , inspekce a sankcí v oblasti rybolovu ( 7 / 2007 ) by mohly mít závažné důsledky jak pro rybolovné zdroje , tak pro budoucnost odvětví rybolovu .
(trg)="177"> Ühenduse kalanduse kontrolli- , inspektsiooni-ja sanktsioonisüsteeme käsitlevas aruandes ( 7 / 2007 ) täheldatud puudustel võivad olla tõsised tagajärjed nii kalavarudele kui ka kalamajanduse tulevikule .

(src)="161"> Přes rozdílnost výdajů v různých oblastech rozpočtu EU lze ve zprávách Účetního dvora nalézt několik společných témat , například : 22 • • • Finanční prostředky by se sice měly vydávat rychle a efektivně , snaha dosáhnout obou těchto cílů současně však může být problematická .
(trg)="178"> Vaatamata ELi eelarve eri valdkondadega seonduvatele mitut liiki kulutustele võib kontrollikoja aruannetes leida mitu korduvat probleemi , nagu näiteks : 22 • • • Vahendeid tuleks kulutada nii kiiresti kui ka tõhusalt , ent mõlema eesmärgi samaaegne saavutamine võib tekitada pingeid .

(src)="162"> Tímto tématem se zabývá zpráva o provádění procesů v polovině období ( strukturální fondy ) ( 1 / 2007 ) a zpráva o řízení programu CARDS na západním Balkáně Komisí ( 5 / 2007 ) .
(trg)="179"> Seda teemat on käsitletud aruandes struktuurifondide vaheetapi menetluste kohta ( 1 / 2007 ) ning ka aruandes programmi CARDS haldamise kohta komisjoni poolt Lääne-Balkanil ( 5 / 2007 ) .

(src)="163"> Ačkoliv plánování není zárukou účelnosti , je velmi důležité .
(trg)="180"> Kuigi planeerimine ei saa kunagi tagada mõjusust , on see väga oluline .

(src)="164"> Otázkami souvisejícími se strategickým a dlouhodobým plánováním se zabývala zpráva o výdajích orgánů EU na budovy ( 2 / 2007 ) , zpráva o hodnocení rámcových programů pro výzkum a technologický rozvoj ( 9 / 2007 ) a rovněž dvě zprávy týkající se zahraniční pomoci : zmiňovaná zpráva o programu CARDS a zpráva o účelnosti technické pomoci v rámci rozvoje kapacit ( 5 / 2007 a 6 / 2007 ) .
(trg)="181"> Strateegilise ja pikaajalise planeerimisega seonduvaid küsimusi käsitleti aruandes ELi institutsioonide hoonetega seotud kulude kohta ( 2 / 2007 ) ning aruandes ELi teadusuuringute ja tehnoloogiaarenduse ( TTA ) raamprogrammide hindamise kohta ( 9 / 2007 ) , samuti kahes välisabiga seonduvas aruandes , neist üks CARDS-programmi haldamise kohta ning teine tehnilise abi kohta suutlikkuse arendamise kontekstis ( 5 / 2007 ja 6 / 2007 ) .

(src)="168"> 23 • • • Hodnocení i audity se provádějí obtížněji , nejsou-li cíle výdajových programů jasně stanoveny , což je další téma , kterým se tyto dva audity zabývaly .
(trg)="186"> 23 • • • Nii hindamisi kui ka auditeid on raskem läbi viia , kui kuluprogrammide eesmärgid ei ole selged – ka seda teemat on käsitletud kahes nimetatud auditis .

(src)="172"> Tímto problémem se zabývala zpráva o řízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="190"> Seda teemat käsitleti aruandes Euroopa Pagulaste Fondi kohta ( 3 / 2007 ) ja aruandes eksporditoetuse taotlustega hõlmatud saadetiste füüsilise ja asenduskontrolli kohta ( 4 / 2007 ) .

(src)="175"> Některými aspekty kvality údajů se zabývala i zpráva o zřízení Evropského fondu pro uprchlíky ( 3 / 2007 ) a zpráva o rybolovu ( 7 / 2007 ) .
(trg)="193"> Andmete kvaliteedi aspekte käsitleti pagulaste fondi aruandes ( 3 / 2007 ) ning aruandes kalanduse kohta ( 7 / 2007 ) .

(src)="188"> Stanoviska Účetního dvora pojednávají o otázkách souvisejících s konkrétními oblastmi rozpočtu , například dvě stanoviska z roku 2007 se týkala nových nařízení pro evropské rozvojové fondy ( 2 / 2007 a 9 / 2007 ) .
(trg)="198"> Kontrollikoja arvamused käsitlevad konkreetsete kuluvaldkondadega seonduvaid küsimusi , näiteks kaks 2007 . aasta arvamust käsitlesid uusi Euroopa Arengufondidega seotud määrusi ( 2 / 2007 ja 9 / 2007 ) .

(src)="189"> Mohou se zabývat i obecnějšími problémy finančního řízení v EU , jako například stanovisko Účetního dvora ( 6 / 2007 ) k ročním shrnutím , prohlášením členských států a auditní práci provedené vnitrostátními kontrolními orgány .
(trg)="199"> Arvamused võivad käsitleda ka laiemaid ELi finantsjuhtimise teemasid , näiteks kontrollikoja arvamus ( 6 / 2007 ) iga-aastaste kokkuvõtete , „ riiklike avalduste “ ja riiklike kontrolliasutuste ELi vahendite auditeerimise kohta .

(src)="192"> Například ve stanovisku k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů ( 3 / 2007 ) Účetní dvůr odkazuje na doporučení – uvedené v jedné z předchozích zvláštních zpráv – , aby Komise přijala opatření umožňující zlepšit spolehlivost zdrojů informací o podvodech .
(trg)="201"> Teatud juhtudel viidatakse ka konkreetsetele audititele .
(trg)="202"> Näiteks arvamuses tolli-ja põllumajandusküsimusi käsitlevate õigusaktide nõutava kohaldamise tagamise kohta ( 3 / 2007 ) viitas kontrollikoda eelmises eriaruandes esitatud soovitusele , mille kohaselt peaks komisjon võtma meetmed , et parandada pettusealaste teabeallikate usaldusväärsust .

(src)="194"> 7 / 2007 ke změně návrhu nařízení Rady o finančním nařízení k souhrnnému rozpočtu Evropských společenství ) .
(trg)="203"> Korduvaks teemaks kontrollikoja arvamustes on vajadus lihtsustamise järele ( vt näiteks arvamus 7 / 2007 Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatava finantsmääruse kohta ) .

(src)="195"> V jednom stanovisku z roku 2007 ( 6 / 2007 ) Účetní dvůr předkládá svůj názor na roční shrnutí a dobrovolné iniciativy některých členských států vydávat tzv. prohlášení členských států o prostředcích EU .
(trg)="204"> 2007 . aasta arvamuses ( 6 / 2007 ) esitas kontrollikoda oma seisukoha iga-aastaste kokkuvõtete kohta ning osa liikmesriikide vabatahtlike algatuste suhtes esitada ELi vahendite kohta riiklikud avaldused .

(src)="197"> 4 5 Článek 279 Smlouvy .
(trg)="206"> 4 5 Asutamislepingu artikkel 279 .

(src)="199"> 248 odst .
(src)="200"> 4 .
(trg)="207"> Artikli 248 lõige 4 .

(src)="242"> Jiným příkladem je auditní zpráva Účetního dvora o kontrolách prováděných členskými státy při vývozu zemědělských produktů ( 4 / 2007 ) .
(trg)="231"> Teise näitena võib nimetada kontrollikoja auditiaruannet liikmesriikide poolt läbiviidud põllumajandustoodangu ekspordi kontrollide kohta ( eriaruanne 4 / 2007 ) .

(src)="247"> Značnou pozornost médií vyvolala zpráva o rybolovu ( zvláštní zpráva č.
(src)="248"> 7 / 2007 ) .
(trg)="236"> Kalandusalane aruanne ( eriaruanne 7 / 2007 ) pälvis näiteks meedia ulatusliku tähelepanu .

(src)="251"> Tento oddíl částečně nastínil dopad zpráv Účetního dvora zveřejněných v roce 2007 .
(trg)="239"> Käesolevas osas on esitatud mõned näited kontrollikoja 2007 . aastal avaldatud aruannete mõjust .

(src)="256"> Příklad takového dopadu je nastíněn v rámečku 4 .
(trg)="244"> 4 . selgituses on esitatud näide sellisest mõjust .

(src)="258"> Význačným příspěvkem v této oblasti bylo stanovisko k jednotnému auditu ( 2 / 2004 ) zveřejněné v roce 2004 .
(trg)="248"> Selles valdkonnas oli verstapostiks 2004 . aastal avaldatud „ Ühtse auditi “ arvamus ( 2 / 2004 ) .

(src)="260"> Stanovisko k „ jednotnému auditu ” bylo pro Komisi , ale i pro Účetní dvůr určujícím standardem , například v roce 2007 v komentáři Účetního dvora k definici účelné a efektivní vnitřní kontroly v novelizovaném znění prováděcích pravidel k finančnímu nařízení ( 1 / 2007 ) .
(src)="261"> Koncepce integrované kontroly se odráží i v akčním plánu Komise z roku 2006 na zřízení integrovaného rámce vnitřní kontroly .
(trg)="249"> Selles arvamuses soovitas kontrollikoda , et igasugune sisekontroll tuleks määratleda ja rakendada ühtses terviklikus raamistikus , järgides ühiseid standardeid ning tagades asjaomase tasakaalu kulude ja tulude vahel . „ Ühtse auditi “ arvamus oli lähtepunktiks komisjonile ja ka kontrollikojale näiteks 2007 . aastal , kui kontrollikoda kommenteeris seda , kuidas määratletakse mõjusat ja tõhusat sisekontrolli ajakohastatud finantsmääruse rakenduseeskirjades ( 1 / 2007 ) .

(src)="281"> PŘEZKUM ROZPOČTU EU V září 2007 vydala Komise konzultační dokument , aby v rámci komplexního přezkumu rozpočtu vyvolala otevřenou diskusi o finančních prostředcích EU .
(trg)="271"> ELi EELARVE LÄBIVAATAMINE Komisjon avaldas 2007 . aasta septembris eelarve laiaulatusliku läbivaatamise käigus nõuandva dokumendi , et ergutada avalikku arutelu ELi vahendite üle .

(src)="285"> 29
(src)="316"> 32
(src)="405"> 42
(trg)="275"> 29
(trg)="282"> Eriaruannete ja arvamuste arv oli sama kui eelmistel aastatel .
(trg)="283"> Iga-aastased aruanded üldeelarve ja Euroopa Arengufondi kohta avaldati plaanipäraselt .
(trg)="315"> 32
(trg)="414"> 42

(src)="307"> Manuál bude dokončen v roce 2008 .
(trg)="307"> Käsiraamat valmib 2008 . aastal .

(src)="316"> 32
(src)="317"> 33 30 . výročí Účetního dvora V roce 2007 oslavil Evropský účetní dvůr 30 . výročí svého působení v roli externího kontrolního orgánu Evropské unie .
(trg)="315"> 32
(trg)="316"> 33 Kontrollikoja 30 . aastapäev 2007 . aastal tähistas kontrollikoda oma 30 . aastapäeva Euroopa Liidu välisauditi asutusena .

(src)="319"> Dále byla dne 17 . října 2007 slavnostně zahájena výstava věnovaná třicetiletému působení Účetního dvora .
(trg)="318"> Lisaks avati 17 . oktoobril kontrollikoja esimesele 30 aastale pühendatud näitus .

(src)="322"> Dne 18 . října 2007 uspořádal Evropský účetní dvůr seminář na téma „ Budoucnost veřejné kontroly v EU ” , jehož se zúčastnila řada vysoce postaveních odborníků evropské úrovně a vysoce postavených pracovníků orgánu .
(src)="323"> Jedno zasedání bylo věnováno debatě na téma „ Výzvy kontroly prostředků EU “ , zatímco druhé se soustředilo na „ Budoucnost veřejné kontroly a odpovědnosti “ .
(trg)="321"> 18 . oktoobril 2007 . aastal pidas kontrollikoda seminari teemal „ Avaliku sektori auditi tulevik ELis “ , kus osalesid paljud kõrged ELi tasandi eksperdid ja institutsiooni tippametnikud .
(trg)="322"> Üks osa pühendati arutelule teemal „ Ülesanded ELi vahendite auditeerimisel “ , teine avaliku sektori auditi ja aruandlusprotsessi tulevikule .

(src)="336"> 34 7 Úplnější a podrobnější výčet budoucích pracovních úkolů Účetního dvora naleznete v plánu práce Účetního dvora na rok 2008 , který je k dispozici na naší internetové stránce ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="329"> 2008 .
(trg)="337"> 35 5 .

(src)="338"> Inteligentní energie 2003 – 2006 Účelnost výdajů na čištění odpadních vod v rámci strukturálních opatření za programová období 1994 – 1999 a 2000 – 2006 Nástroj předvstupních strukturálních politik ( ISPA ) 2000 – 2006 Jsou výkonné agentury platným nástrojem plnění rozpočtu EU ?
(trg)="339"> Arukas energeetika 2003 – 2006 Reoveeprojektide struktuurimeetmete kulude tõhusus 1994 – 1999 ja 2000 – 2006 programmitöö perioodidel Ühinemiseelse struktuuripoliitika rahastamisvahend ( ISPA ) 2000 – 2006 Kas rakendusasutused on ELi eelarve täitmise sobiv vahend ?

(src)="340"> Bankovní opatření v oblasti Středomoří Pokladní správa Komise Při výběru nových auditních úkolů vymezil Účetní dvůr řadu přednostních oblastí , jimž se bude v roce 2008 věnovat zvláštní pozornost , například : • • • • inovace a vnitřní trh ; lidský kapitál ; udržitelná energie ; strategie Komise směřující ke zjednodušení regulačního rámce pro evropské podniky a občany .
(trg)="341"> Vahemere piirkonna pangandusmeetmete haldamine Komisjoni sularahahaldus Uute auditiülesannete valimisel on kontrollikoda kindlaks määranud teatud eelisvaldkonnad , millele pöörata erilist tähelepanu 2008 . aastal , nagu näiteks : • • • • uuendamine ja siseturg ; inimkapital ; säästev energia ; komisjoni strateegia reguleeriva strateegia lihtsustamiseks Euroopa ettevõtjatele ja kodanikele .

(src)="349"> První setkání proběhlo ve dnech 23 . – 24 . dubna v Haagu a druhé , kterému předsedal Účetní dvůr , ve dnech 11 . – 12 . října v Lucemburku .
(trg)="351"> Esimene koosolek toimus 23 .-24 . aprillil Haagis ja teine 11 .-12 . oktoobril Luxembourgis , kus koosolekut juhatas kontrollikoda .

(src)="352"> Účetní dvůr se zúčastnil jednání sítě kandidátských a možných kandidátských zemí ( Turecko , Chorvatsko , Bývalá jugoslávská republika Makedonie , Albánie a Bosna a Hercegovina ) .
(trg)="355"> Kontrollikoda osales kandidaat-ja võimalike kandidaatriikide ( Türgi , Horvaatia , endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik , Albaania ning Bosnia ja Hertsegoviina ) võrgustiku koosolekutel .

(src)="353"> Vedoucí představitelé nejvyšších kontrolních institucí kandidátských a možných kandidátských zemí a zástupci Evropského účetního dvora se sešli ve dnech 11 . – 12 . června 2007 ve Skopji ( Bývalá jugoslávská republika Makedonie ) .
(trg)="356"> Kandidaat-ja võimalike kandidaatriikide kõrgeimate kontrolliasutuste direktorid ja Euroopa Kontrollikoda kohtusid 11 .-12 . juunil Skopjes ( endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik ) .

(src)="360"> Ve dnech 17 . – 18 . dubna 2007 pořádal Účetní dvůr seminář na téma „ Analýza nejčastějších problémů NKI v oblasti IT “ a ve dnech 4 . – 6 . prosince 2007 seminář s názvem „ Audit výkonnosti – Jak si stojíme ? “ .
(trg)="364"> Kontrollikoda võõrustas Luxembourgis 17 .-18 . aprillil 2007 toimunud seminari , kus analüüsiti kõrgeimate kontrolliasutuste kõige sagedamini esinevaid IT-probleeme , ja 4 . – 6 . detsembrini 2007 toimunud seminari , kus käsitleti tulemusauditi praegust olukorda .

(src)="361"> Od doby , kdy se v roce 2004 stal plnoprávným členem INTOSAI , se Účetní dvůr aktivně podílí na práci podvýboru pro finanční audit ( FAS ) , podvýboru pro audit shody ( CAS ) a podvýboru pro audit výkonnosti ( PAS ) .
(trg)="365"> Pärast Intosai täieõiguslikuks liikmeks saamist 2004 . aastal on kontrollikoda aktiivselt osalenud finantsauditi alakomitees ( FAS ) , vastavusauditi alakomitees ( CAS ) ja tulemusauditi alakomitees ( PAS ) .

(src)="373"> Podíl mužů a žen mezi zaměstnanci Účetního dvora 46 % 12 / 2001 54 % ŽENY MUŽI 50 % 12 / 2007 50 %
(trg)="379"> Meeste ja naiste osakaal kontrollikojas 46 % 12 / 2001 54 % NAISED MEHED 50 % 12 / 2007 50 %

(src)="374"> Další tabulka analyzuje podíl mužů a žen podle míry odpovědnosti k 31 . prosinci 2007 .
(trg)="380"> Allpool toodud diagrammis analüüsitakse naiste ja meeste osakaalu vastutuse taseme kaupa 31 . detsembri 2007 . aasta seisuga .

(src)="376"> Třináct z 56 ředitelů a vedoucích odboru / oddělení ( 23 % ) jsou ženy , což oproti roku 2006 představuje 3 % nárůst . Většina z nich je zaměstnána v ředitelství pro překlady a v administrativních odděleních .
(trg)="382"> 56 direktori ja osakonna / üksusejuhataja hulgas on 13 naist ( 23 % ) , nende osakaal on võrreldes 2006 . aastaga kasvanud 3 % .
(trg)="383"> Enamik naisi töötab tõlkedirektoraadis ja haldusosakondades .

(src)="377"> Podíl mužů a žen podle funkčních skupin 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % Ž 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % Ž 23 % 39 W 68 % Ž 68 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Ž 68 % M 32 % M 32 % Ž 33 % Ž 36 % Asistenti – sekretářky ( úroveň AST ) Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení Auditoři – administrátoři ( úroveň AD ) Ředitelé a vedoucí oddělení NAJÍMÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŽENY MUŽI Politika Účetního dvora pro najímání zaměstnanců se řídí obecnými zásadami a služebním a pracovním řádem evropských orgánů .
(trg)="384"> Meeste ja naiste osakaal palgaastmete kaupa 12 / 2006 12 / 2006 M 67 % N 20 % 12 / 2006 12 / 2007 M 77 % 12 / 2006 M 80 % 12 / 2007 12 / 2007 M 64 % N 23 % 39 W 68 % M 32 % N 33 % N 68 % M 32 % N 36 % N 68 % TÖÖLEVÕTMINE NAISED MEHED Assistendid – sekretärid ( AST palgaaste ) Audiitorid – administraatorid ( AD palgaaste ) Direktorid ja üksusejuhatajad Assistendid – sekretärid ( AST palgaaste ) Audiitorid – administraatorid ( AD palgaaste ) Direktorid ja üksusejuhatajad Kontrollikoda lähtub oma töölevõtmispoliitikas ELi asutuste üldpõhimõtetest ja teenistustingimustest ning asutuse töötajate hulka kuulub nii koosseisulisi kui ka ajutise lepinguga töötajaid .

(src)="379"> Otevřená výběrová řízení na pracovní místa u Účetního dvora pořádá Evropský úřad pro výběr personálu ( EPSO ) .
(trg)="385"> Euroopa Ühenduste Personalivaliku Talitus ( EPSO ) korraldab kontrollikoja vabadele töökohtadele avatud konkursse .

(src)="381"> V roce 2007 najal Účetní dvůr 179 zaměstnanců : 117 úředníků , 35 dočasných zaměstnanců a 27 smluvních zaměstnanců .
(trg)="387"> 2007 . aastal võttis kontrollikoda tööle 179 töötajat : 117 ametnikku , 35 lepingulist töötajat ja 27 ajutise lepinguga töötajat .

(src)="384"> VĚKOVÝ PROFIL – KARIÉRNÍ PŘÍLEŽITOSTI Níže uvedený graf ukazuje , že Účetní dvůr je „ mladý “ orgán ( 63 % jeho zaměstnanců je mladších 44 let ) .
(trg)="391"> VANUSEPROFIIL JA KARJÄÄRIVÕIMALUSED Allpool toodud diagramm näitab , et kontrollikoja töötajaskond on noor ( 63 % kontrollikoja töötajatest on nooremad kui 44 aastat ) .

(src)="386"> 40 38 68 94 114 81 147 149 Věkový profil 25 – 29 45 – 49 30 – 34 50 – 54 35 – 39 55 – 59 40 – 44 20 – 24 > 60 153 KONTROLNÍ NÁVŠTĚVY Auditní práce Účetního dvora vyžaduje , aby auditoři prováděli kontrolní návštěvy v členských státech a jiných zemích , jež jsou příjemci prostředků EU , s cílem získat vhodné auditní důkazy .
(trg)="394"> 40 38 68 94 114 81 147 149 VANUS 25-29 45-49 30-34 50-54 35-39 55-59 40-44 20-24 > 60 153 AUDITIKÄIGUD Kontrollikoja audititöö nõuab audiitoritelt auditikäikude ( lähetused ) tegemist liikmesriikidesse ja teistesse ELi vahendite vastuvõtjariikidesse , et koguda piisaval määral asjakohast auditi tõendusmaterjali .

(src)="391"> V roce 2007 činily cestovní náklady v rámci kontrolních návštěv 0,49 milionu EUR ( 0,43 milionu EUR v roce 2006 ) .
(trg)="398"> 2007 . aasta auditikäikude reisikulud olid 0,49 miljonit eurot ( 0,43 miljonit eurot 2006 . aastal ) .

(src)="394"> Kontrolní návštěvy 2007 – členské státy 50 40 30 20 10 0 Kontrolní návštěvy 2007 – kandidátské země a nečlenské státy 4 3 2 1 0 41 Srbsko a Černá Hora Moldavsko – Ukrajina Lesotho – Svazijsko Bývalá jugoslávská republika Makedonie Bosna a Hercegovina Albánie Turecko Německo Portugalsko Itálie Španělsko Belgie Řecko Česká republika Francie Spojené království Dánsko Nizozemsko Irsko Finsko Rakousko Polsko Litva Maďarsko Bulharsko Švédsko Slovinsko Slovensko Rumunsko Lotyšsko Malta Rusko Guinea Tunisko Togo Srí Lanka Súdán Niger Nikaragua Maroko Madagaskar Mali Keňa Indonésie Ghana
(trg)="401"> 2007 auditikäigud .
(trg)="402"> Liikmesriigid 50 40 30 20 10 0 2007 missioonid .
(trg)="403"> Kandidaatriigid ja mitteliikmesriigid 4 3 2 1 0 41 Serbia ja Montenegro Moldova ning Ukraina Lesotho ning Svaasimaa Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik Bosnia ja Hertsegoviina Albaania Türgi Saksamaa Portugal Itaalia Hispaania Belgia Kreeka Tšehhi Vabariik Prantsusmaa Ühendkuningriik Taani Madalmaad Iirimaa Soome Austria Poola Leedu Ungari Bulgaaria Rootsi Sloveenia Slovakkia Rumeenia Läti Malta Venemaa Guinea Tuneesia Togo Sri Lanka Sudaan Niger Nicaragua Maroko Madagaskar Mali Kenya Indoneesia Ghana

(src)="400"> Jazykové kurzy představovaly 52 % celkového počtu dní věnovaných v roce 2007 odborné přípravě .
(trg)="409"> 2007 . aastal hõlmasid keelekursused 52 % koolitusele pühendatud päevade koguarvust .

(src)="402"> Účetní dvůr dále zvažuje možnost vytvořit vzdělávací program s názvem „ diplomovaný auditor pro evropský veřejný sektor “ ( PSAD – European Public Sector Auditor Diploma ) .
(trg)="412"> Lisaks on kontrollikoda uurinud Euroopa avaliku sektori audiitori diplomi ( European Public Sector Auditor Diploma , PSAD ) kasutusele võtmise võimalust .

(src)="410"> Vedoucími auditního týmu v době přípravných fází na podzim roku 2005 byli pánové Emmanuel Rauch , francouzský auditor , který v té době pracoval u Účetního dvora již několik let , a jeho španělský kolega Alejandro Ballester .
(trg)="420"> Prantsuse audiitor Emmanuel Rauch , kes on kontrollikojas töötanud palju aastaid , ja tema kolleeg Alejandro Ballester Hispaaniast olid auditigruppide juhtideks ettevalmistusetapis 2005 . aasta sügisel .
(trg)="421"> Audit hõlmas külaskäike kuude liikmesriiki Taanist Itaaliani .

(src)="416"> 44 FINANČNÍ INFORMACE ROZPOČET Rozpočet Účetního dvora představuje přibližně 0,1 % celkového rozpočtu EU a cca 1,8 % rozpočtu na správní výdaje a výdaje orgánů EU .
(trg)="430"> 44 FINANTSTEAVE EELARVE Kontrollikoja eelarve moodustab ligikaudu 0,1 % ELi kogueelarvest ehk ligikaudu 1,8 % ELi haldusalasest ja institutsioonide eelarvest .

(src)="417"> V průběhu posledních tří let se zvýšil o 17 % .
(trg)="431"> Viimase kolme aasta jooksul suurenes see 17 % .

(src)="418"> Tento nárůst souvisí primárně s důsledky rozšíření EU z let 2004 a 2007 .
(trg)="432"> Suurenemine on eelkõige seotud ELi laienemise tagajärgedega 2004 . ja 2007 . aastal .

(src)="421"> Rozpočtové prostředky na zaměstnance činily v roce 2007 cca 72 % všech rozpočtových prostředků .
(trg)="435"> Personaliassigneeringute summa on 2007 . aastal ligikaudu 72 % kogusummast .

(src)="422"> ROZPOČET 2006 2007 2008 Použití rozpočtových prostředků Rozpočtové prostředky konečného rozpočtu ( v tis. EUR ) Členové orgánu 11 350 11 270 12 061 Úředníci a dočasní zaměstnanci 77 907 82 583 88 712 Ostatní zaměstnanci a externí služby 4 223 4 014 4 248 Výdaje na služební cesty 3 100 3 000 3 212 Ostatní výdaje související s osobami pracujícími pro tento orgán 1 923 2 056 2 286 Mezisoučet 1 98 503 102 923 110 519 Nehmotný majetek 6 287 8 126 12 110 IT & T 4 575 5 518 5 879 Movitý majetek a související výdaje 1 320 1 396 1 147 Běžné správní výdaje 807 435 425 Zasedání a konference 352 872 876 Informace a publikační činnost 1 353 1 810 1 813 Mezisoučet 2 14 694 18 157 22 250 Účetní dvůr celkem 113 197 121 080 132 769
(trg)="436"> EELARVE 2006 2007 2008 Assigneeringute kasutamine Lõplikud assigneeringud ( 1 000 euro ) Institutsiooni liikmed 11 350 11 270 12 061 Ametnikud ja ajutised töötajad 77 907 82 583 88 712 Muud töötajad ja välisteenistused 4 223 4 014 4 248 Lähetused – reisikulud 3 100 3 000 3 212 Muud institutsiooni töötajaid puudutavad kulud 1 923 2 056 2 286 I jaotis vahesumma 98 503 102 923 110 519 Kinnisvara 6 287 8 126 12 110 Infotehnoloogia ja telekommunikatsioon 4 575 5 518 5 879 Vallasvara ja sellega seotud kulud 1 320 1 396 1 147 Jooksvad halduskulud 807 435 425 Kohtumised , koosolekud 352 872 876 Teave ja trükised 1 353 1 810 1 813 II jaotis vahesumma 14 694 18 157 22 250 Euroopa Kontrollikoda kokku 113 197 121 080 132 769
(trg)="437"> SISEAUDITI TALITUS Kontrollikoja siseauditi talituse eesmärk on aidata saavutada kontrollikojal oma eesmärke .

(src)="433"> 45 8 Úř. věst . C 292 , 5.12.2007 .
(trg)="448"> 45 8 ELT C 292 , 5.12.2007 .

(src)="434"> Evropský účetní dvůr Výroční zpráva o činnosti 2007 Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství 2008 – 45 s. – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-001-4
(trg)="449"> Euroopa Kontrollikoda Iga-aastane tegevusaruanne 2007 Luxembourg : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus 2008 – 45 lk – 21 x 29,7 cm ISBN 978-92-9207-007-6

(src)="435"> Jak získat publikace EU Publikace vydávané Úřadem pro úřední tisky , jež jsou určeny k prodeji , lze objednat na stránkách EU Bookshop http : / / bookshop.europa.eu u prodejce , kterého si zvolíte .
(trg)="450"> ELi trükiste tellimine Väljaannete talituse trükiseid saab tellida veebipõhisest raamatupoest „ EU Bookshop “ http : / / bookshop.europa.eu .
(trg)="451"> Trükised väljastatakse Teie valitud müügiesindusest .

(src)="436"> Můžete si také požádat o seznam prodejců z celosvětové sítě prostřednictvím faxu : ( 352 ) 2929-42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page
(trg)="452"> Kõikide müügiesinduste nimekirja tellimiseks saatke kiri faksinumbril ( 352 ) 2929 42758 . http : / / eca.europa.eu / portal / page / portal / eca _ main _ pages / splash _ page

(src)="437"> EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR ÚŘAD PRO ÚŘEDNÍ TISKY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ L 2985 LUCEMBURK ISBN 978-92-9207-001-4 QJ-AA-08-001-CS-C
(trg)="453"> EUROOPA KONTROLLIKODA EUROOPA ÜHENDUSTE AMETLIKE VÄLJAANNETE TALITUS L 2985 LUXEMBOURG ISBN 978-92-9207-007-6 QJ-AA-08-001-ET-C

# cs/aar08_aar08.xml.gz
# et/aar08_aar08.xml.gz


(src)="1"> ISSN 1831-1261 CS VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2008 Evropský účetní dvůr
(trg)="1"> ISSN 1831-127X ET 2008 .
(trg)="2"> AASTA TEGEVUSARUANNE Euroopa Kontrollikoda

(src)="3"> 2 Europe Direct je služba , která vám pomůže odpovědět na otázky týkající se Evropské unie Bezplatná telefonní linka ( * ) : 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Někteří operátoři mobilních sítí neumožňují přístup k číslům 00800 nebo mohou tyto hovory účtovat .
(trg)="4"> AASTA TEGEVUSARUANNE
(trg)="5"> 2 „ Europe Direct ” on teenistus , mis aitab leida vastused Euroopa Liitu puudutavatele küsimustele Tasuta infotelefon : ( * ) 00 800 6 7 8 9 10 11 ( * ) Teatud juhtudel ei võimalda mobiilsideoperaatorid helistamist 00 800 numbritele või on need kõned tasulised .

(src)="5"> Můžete se s nimi seznámit na evropském serveru ( http : / / europa.eu ) .
(trg)="6"> Lisateavet Euroopa Liidu kohta saate Internetist „ Europa ” serverist ( http : / / europa.eu ) .

(src)="7"> Lucemburk : Úřad pro úřední tisky Evropských společenství , 2009 ISBN 978-92-9207-200-1 © Evropská společenství , 2009 Kopírování je povoleno pouze se souhlasem autora .
(trg)="8"> Luxembourg : Euroopa Ühenduste Ametlike Väljaannete Talitus , 2009 ISBN 978-92-9207-203-2 © Euroopa ühendused , 2009 Allikale viitamisel on reprodutseerimine lubatud .

(src)="28"> Vítor Manuel da Silva Caldeira předseda 5
(trg)="31"> Vítor Manuel da Silva Caldeira , president 5

(src)="40"> ÚLOHA A PRÁCE ÚČETNÍHO DVORA VÝCHODISKEM KONTROLNÍ ČINNOSTI ÚČETNÍHO DVORA JE ROZPOČET EU Evropská unie disponuje rozpočtem v přibližné výši 120 miliard EUR , což odpovídá přibližně 1 % hrubého národního důchodu ( HND ) jejích 27 členských států .
(trg)="44"> KONTROLLIKOJA ROLL JA TEGEVUS KONTROLLIKOJA AUDITITÖÖ LÄHTEKOHAKS ON ELi EELARVE Euroopa Liidu eelarve suurus on ligikaudu 120 miljardit eurot , mis moodustab ca 1 % 27 liikmesriigi rahvamajanduse kogutulust .

(src)="43"> Příjmy Evropské unie sestávají především z příspěvků členských států odvozených z hrubého národního důchodu ( HND — 65,4 % ) a podílu na dani z přidané hodnoty vybrané členskými státy ( DPH — 16,9 % ) .
(trg)="47"> Euroopa Liidu tulud koosnevad peamiselt liikmesriikide rahvamajanduse kogutulul ( 65,4 % ) ja käibemaksul ( 16,9 % ) põhinevatest osamaksetest .

(src)="44"> Významný podíl příjmů představují rovněž cla a zemědělské dávky ( také nazývané tradiční vlastní zdroje — 16,5 % ) .
(trg)="48"> Tolli-ja põllumajandusmaksud ( nn traditsioonilised omavahendid – 16,5 % ) moodustavad samuti olulise osa tulust .

(src)="45"> Složení rozpočtu se postupně vyvíjelo , přičemž nyní jsou jeho hlavními složkami zemědělská politika a politika soudržnosti ( viz rámeček 1 ) .
(trg)="49"> Eelarve struktuur on ajaga muutunud , põhikomponendid on aga põllumajandus ja ühtekuuluvuspoliitika ( vt 1 . selgitus ) .
(trg)="50"> 1 .
(trg)="51"> SELGITUS .

(src)="57"> 1,2 % 7,2 % 6,7 % 39,6 % Občanství , svoboda , bezpečnost a právo Evropská unie jako globální partner Správní náklady Zemědělství — ochrana přírodních zdrojů a hospodaření s nimi Výdaje EU Soudržnost — udržitelný růst Zdroj : Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2009 ( Úř. věst . L 69 , 13.3.2009 ) .
(trg)="61"> Lisaks eraldab EL märkimisväärseid summasid arengu- ja humanitaarabile ning ELi lähiümbruses asuvate riikide või kandidaatriikide toetuseks .
(trg)="62"> Ühenduse institutsioonide haldamiseks kasutatakse 6,7 % eelarvest .
(trg)="63"> Põllumajandus – Loodusressursside säilitamine ja haldamine Allikas : Euroopa Liidu 2009 . eelarveaasta üldeelarve ( ELT L 69 , 13.3.2009 ) .

(src)="68"> Výsledků práce Účetního dvora využívají Komise , Parlament , Rada i členské státy ke zdokonalení finančního řízení rozpočtu EU .
(trg)="75"> Kontrollikoja töö tulemusi kasutavad ELi eelarve finantsjuhtimise täiustamiseks nii komisjon , parlament ja nõukogu kui ka liikmesriigid .

(src)="73"> 9 NÁSTIN VNITŘNÍ KONTROLY A EXTERNÍHO AUDITU ROZPOČTU EU Na úrovni EU Vnitřní kontrola Komise ( GŘ , útvar interního auditu ) Členské státy – prováděcí orgány Evropský účetní dvůr Vnitrostátní kontrolní orgány Externí audit Na úrovni členských států
(trg)="81"> 9 Sisekontroll Välisaudit ELi EELARVE SISEKONTROLLI JA VÄLISAUDITI ÜLEVAADE ELi tasand Komisjon ( peadirektoraadid , siseauditi talitus ) Euroopa Kontrollikoda Liikmesriikide rakendusasutused Riiklikud kontrolliasutused Riiklik tasand
(trg)="82"> MIDA KONTROLLIKODA AUDITEERIB ?

(src)="82"> 10 1 Více informací o metodice Účetního dvora naleznete v manuálech na internetové stránce Účetního dvora ( www.eca.europa.eu ) .
(trg)="91"> 10 1 Täiendavat teavet kontrollikoja metoodikast saab kontrollikoja veebilehel asuvatest käsiraamatutest ( www.eca.europa.eu ) .