# sk/ecb-sk-sl.xml.gz
# sl/ecb-sk-sl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Stabilita finančných trhov > Súvisiace stanoviská ECB > CON / 2001/13
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Stabilnost finančnih trgov > Povezana mnenja ECB > CON / 2001/13

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2001/13
(trg)="10"> CON / 2001/13

(src)="11"> Stanovisko k smernici Európskeho parlamentu a Rady o dohodách o finančných zárukách ( CON / 2001/13 ) Ú .
(trg)="11"> Mnenje o Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta o dogovorih o finančnem zavarovanju ( CON / 2001/13 )

(src)="12"> v. ES C 196 , 12 .
(trg)="12"> UL C 196 , 12 .

(src)="13"> 2001 , s. 10 , pdf 45 kB , da .
(trg)="13"> 2001 , str . 10 , pdf 45 kB , da .

(src)="14"> de .
(trg)="14"> de .

(src)="15"> el .
(trg)="15"> el .

(src)="16"> en .
(trg)="16"> en .

(src)="17"> es .
(trg)="17"> es .

(src)="18"> fi .
(trg)="18"> fi .

(src)="19"> fr .
(trg)="19"> fr .

(src)="20"> it .
(trg)="20"> it .

(src)="21"> nl .
(trg)="21"> nl .

(src)="22"> pt .
(trg)="22"> pt .

(src)="23"> sv
(trg)="23"> sv

(src)="24"> Back to The European Central Bank
(trg)="24"> Back to The European Central Bank

(src)="25"> Právny rámec
(trg)="25"> Pravni okvir

(src)="26"> Užívateľská príručka
(trg)="26"> Navodilo za uporabo

(src)="27"> Hľadať v právnom rámci
(trg)="27"> Iskanje po Pravnem okviru

(src)="28"> Právny rámec ESCB
(trg)="28"> Pravni okvir ESCB

(src)="29"> Inštitucionálne ustanovenia ECB
(trg)="29"> Institucionalne določbe ECB

(src)="30"> Menová politika a operácie
(trg)="30"> Denarna politika in operacije denarne politike

(src)="31"> Platobné a zúčtovacie systémy
(trg)="31"> Plačilni sistemi in sistemi za poravnavo

(src)="32"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti
(trg)="32"> Bankovci in kovanci , plačilna sredstva in valutna vprašanja

(src)="33"> Devízy a devízové rezervy
(trg)="33"> Devizno poslovanje in devizne rezerve

(src)="34"> Štatistika
(trg)="34"> Statistika

(src)="35"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť
(trg)="35"> Zaposlitev , ravnanje , preprečevanje goljufij in preglednost

(src)="36"> Stabilita finančných trhov
(trg)="36"> Stabilnost finančnih trgov

(src)="37"> Súvisiace stanoviská ECB
(trg)="37"> Povezana mnenja ECB

(src)="38"> Všetky stanoviská ECB
(trg)="38"> Vsa mnenja ECB

(src)="39"> Všetko podľa dátumu
(trg)="39"> Vse po datumu

(src)="40"> Cross-navigation Menu
(trg)="40"> Cross-navigation Menu

(src)="41"> Prijaté právne predpisy Spoločenstva
(trg)="41"> Sprejeti predpisi Skupnosti

(src)="42"> Directive 2002/47 / EC
(trg)="42"> Directive 2002/47 / EC

(src)="43"> ECB Home
(trg)="43"> ECB Home

(src)="44"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="44"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="45"> Print
(trg)="45"> Print

(src)="46"> RSS feed
(trg)="46"> RSS feed

(src)="47"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV
(trg)="47"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | Slovenščina | SV

(src)="48"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 2001 > CON / 2001/3
(trg)="48"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Vse po datumu > 2001 > CON / 2001/3

(src)="49"> CON / 2001/3
(trg)="49"> CON / 2001/3

(src)="50"> Stanovisko k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ( ES , Euratom ) č .
(trg)="50"> Mnenje o Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe ( ES , Euratom ) št .

(src)="51"> 58/97 o štrukturálnej podnikovej štatistike ( CON / 2001/3 )
(trg)="51"> 58/97 o strukturni statistiki podjetij ( CON / 2001/3 )

(src)="52"> Ú . v. ES C 131 , 3 .
(trg)="52"> UL C 131 , 3 . 5 .

(src)="53"> 5 . 2001 , s. 5 , pdf 30 kB , da .
(trg)="53"> 2001 , str . 5 , pdf 30 kB , da .

(src)="54"> 1998 ( ECB / EMI )
(trg)="54"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="55"> 1997 ( EMI )
(trg)="55"> 1997 ( EMI )

(src)="56"> 1996 ( EMI )
(trg)="56"> 1996 ( EMI )

(src)="57"> 1995 ( EMI )
(trg)="57"> 1995 ( EMI )

(src)="58"> 1994 ( EMI )
(trg)="58"> 1994 ( EMI )

(src)="59"> Všetky roky
(trg)="59"> Vsa leta

(src)="60"> Regulation ( EC ) No 2056/2002
(trg)="60"> Regulation ( EC ) No 2056/2002

(src)="61"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 2006 > ECB / 2006/17
(trg)="61"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Vse po datumu > 2006 > ECB / 2006/17

(src)="62"> ECB / 2006/17
(trg)="62"> ECB / 2006/17

(src)="63"> Rozhodnutie Európskej centrálnej banky z 10 .
(trg)="63"> Sklep ECB z dne 10 .

(src)="64"> novembra 2006 o ročnej účtovnej závierke Európskej centrálnej banky ( ECB / 2006/17 )
(trg)="64"> novembra 2006 o letnih računovodskih izkazih ECB ( ECB / 2006/17 )

(src)="65"> Ú . v. EÚ L 348 , 11 .
(trg)="65"> UL L 348 , 11 . 12 .

(src)="66"> 12 . 2006 , s. 38 , pdf 87 kB , bg .
(trg)="66"> 2006 , str . 38 , pdf 80 kB , bg .

(src)="67"> cs .
(trg)="67"> cs .

(src)="68"> da .
(trg)="68"> da .

(src)="69"> et.
(trg)="69"> et.

(src)="70"> hu .
(trg)="70"> hu .

(src)="71"> lt .
(trg)="71"> lt .

(src)="72"> lv .
(trg)="72"> lv .

(src)="73"> mt .
(trg)="73"> mt .

(src)="74"> pl .
(trg)="74"> pl .

(src)="75"> ro .
(trg)="75"> ro .

(src)="76"> sk .
(trg)="76"> sk .

(src)="77"> sl .
(trg)="77"> sl .

(src)="78"> Dodatočné informácie
(trg)="78"> Dodatne informacije

(src)="79"> Už nie je účinné : Rozhodnutie ECB z 5 .
(trg)="79"> Ni več v veljavi : Sklep ECB z dne 5 .

(src)="80"> decembra 2002 o ročnej účtovnej závierke ECB ( ECB / 2002/11 )
(trg)="80"> decembra 2002 o letnih računovodskih izkazih ECB ( ECB / 2002/11 )

(src)="81"> Ú . v. EÚ L 58 , 3 .
(trg)="81"> UL L 58 , 3 . 3 .

(src)="82"> 3 . 2003 , s. 38 , pdf 530 kB , cs .
(trg)="82"> 2003 , str . 38 , pdf 507 kB , cs .

(src)="83"> Rozhodnutie ECB zo 17 .
(trg)="83"> Sklep ECB z dne 17 .

(src)="84"> novembra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB / 2002/11 o ročnej účtovnej závierke ECB ( ECB / 2005/12 )
(trg)="84"> novembra 2005 o spremembah Sklepa ECB / 2002/11 o letnih računovodskih izkazih ECB ( ECB / 2005/12 )

(src)="85"> Ú . v. EÚ L 311 , 26 .
(trg)="85"> UL L 311 , 26 . 11 .

(src)="86"> 11 . 2005 , s. 43 , pdf 41 kB , cs .
(trg)="86"> 2005 , str . 43 , pdf 35 kB , cs .

(src)="87"> Rozhodnutie ECB z 13 .
(trg)="87"> Sklep ECB z dne 13 .

(src)="88"> marca 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB / 2002/11 o ročnej účtovnej závierke ECB ( ECB / 2006/3 )
(trg)="88"> marca 2006 o spremembah Sklepa ECB / 2002/11 o letnih računovodskih izkazih ECB ( ECB / 2006/3 )

(src)="89"> Ú . v. EÚ L 89 , 28 .
(trg)="89"> UL L 89 , 28 . 3 .

(src)="90"> 3 . 2006 , s. 56 , pdf 44 kB , cs .
(trg)="90"> 2006 , str . 56 , pdf 37 kB , cs .

(src)="91"> Súvisiace právne predpisy ECB
(trg)="91"> Povezani predpisi ECB

(src)="92"> Usmernenie ECB / 2000/7
(trg)="92"> Smernica ECB / 2000/7

(src)="93"> Rozhodnutie ECB / 2001/15
(trg)="93"> Sklep ECB / 2001/15

(src)="94"> Usmernenie ECB / 2006/16
(trg)="94"> Smernica ECB / 2006/16

(src)="95"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 1998 ( ECB / EMI ) > CON / 1998/20
(trg)="95"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Vse po datumu > 1998 ( ECB / EMI ) > CON / 1998/20

(src)="96"> CON / 1998/20
(trg)="96"> CON / 1998/20

(src)="97"> Stanovisko k dorovnávaciemu kolaterálu v súvislosti so zúčtovaním a vyrovnaním obchodov s cennými papiermi ( CON / 1998/20 )
(trg)="97"> Mnenje v zvezi z zavarovanjem za doplačilo v povezavi z obračunom in poravnavo transakcij z vrednostnimi papirji ( CON / 1998/20 )

(src)="98"> Dánsko , 22 .
(trg)="98"> Danska , 22 .

(src)="99"> 1998 , pdf 67 kB , en
(trg)="99"> 1998 , pdf 67 kB , en

(src)="100"> Opinion CON / 1995/9
(trg)="100"> Opinion CON / 1995/9