<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<letsmt version="1.0">
 <head></head>
 <body>
  <s id="1">
   <w>PL</w>
  </s>
  <s id="2">
   <w>Dziennik</w>
   <w>Urzędowy</w>
   <w>Unii</w>
   <w>Europejskiej</w>
  </s>
  <s id="3">
   <w>L</w>
   <w>306/15</w>
  </s>
  <s id="4">
   <w>ROZPORZĄDZENIE</w>
   <w>(</w>
   <w>WE</w>
   <w>)</w>
   <w>NR</w>
   <w>1637/2006</w>
   <w>EUROPEJSKIEGO</w>
   <w>BANKU</w>
   <w>CENTRALNEGO</w>
   <w>z</w>
   <w>dnia</w>
   <w>2</w>
   <w>listopada</w>
   <w>2006</w>
   <w>r.</w>
   <w>dotyczące</w>
   <w>przepisów</w>
   <w>przejściowych</w>
   <w>w</w>
   <w>zakresie</w>
   <w>stosowania</w>
   <w>rezerw</w>
   <w>obowiązkowych</w>
   <w>przez</w>
   <w>Europejski</w>
   <w>Bank</w>
   <w>Centralny</w>
   <w>po</w>
   <w>wprowadzeniu</w>
   <w>waluty</w>
   <w>euro</w>
   <w>w</w>
   <w>Słowenii</w>
   <w>(</w>
   <w>EBC</w>
   <w>/</w>
   <w>2006/15</w>
   <w>)</w>
   <w>RADA</w>
   <w>PREZESÓW</w>
   <w>EUROPEJSKIEGO</w>
   <w>BANKU</w>
   <w>CENTRALNEGO</w>
   <w>,</w>
  </s>
  <s id="5">
   <w>uwzględniając</w>
   <w>Statut</w>
   <w>Europejskiego</w>
   <w>Systemu</w>
   <w>Banków</w>
   <w>Centralnych</w>
   <w>i</w>
   <w>Europejskiego</w>
   <w>Banku</w>
   <w>Centralnego</w>
   <w>,</w>
   <w>w</w>
   <w>szczególności</w>
   <w>jego</w>
   <w>art.</w>
   <w>19</w>
   <w>ust</w>
   <w>.</w>
  </s>
  <s id="6">
   <w>1</w>
   <w>oraz</w>
   <w>pierwsze</w>
   <w>tiret</w>
   <w>art.</w>
   <w>47</w>
   <w>ust</w>
   <w>.</w>
   <w>2</w>
   <w>,</w>
   <w>(</w>
   <w>3</w>
   <w>)</w>
  </s>
  <s id="7">
   <w>w</w>