# nl/ecb-nl-sl.xml.gz
# sl/ecb-nl-sl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 6 oktober 2005
(trg)="1"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 6 . oktober 2005

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> PERSBERICHT
(trg)="10"> SPOROČILO ZA JAVNOST

(src)="11"> 6 oktober 2005 - Monetaire-beleidsbeslissingen
(trg)="11"> 6 . oktober 2005 - Sklepi o denarni politiki

(src)="12"> Tijdens zijn vergadering van vandaag , die werd gehouden in Athene , heeft de Raad van Bestuur van de ECB besloten dat de minimale inschrijvingsrente voor de basisherfinancieringstransacties en de rentetarieven voor de marginale beleningsfaciliteit en de depositofaciliteit onveranderd zullen blijven op respectievelijk 2,00% , 3,00% en 1,00% .
(trg)="12"> Svet ECB je na današnji seji , ki je potekala v Atenah , sklenil , da minimalno izklicno obrestno mero za operacije glavnega refinanciranja ter obrestni meri za odprto ponudbo mejnega posojanja in odprto ponudbo deponiranja likvidnosti čez noč ohrani nespremenjene na ravni 2,00% , 3,00% oziroma 1,00% .

(src)="13"> De President van de ECB zal de overwegingen die aan deze beslissingen ten grondslag liggen toelichten op een persconferentie die vandaag om 14.30 ( Midden-Europese tijd ) begint .
(trg)="13"> Predsednik ECB bo razloge za to odločitev predstavil na novinarski konferenci , ki se bo začela danes ob 14.30 .

(src)="14"> Europese Centrale Bank
(trg)="14"> Evropska centralna banka

(src)="15"> Directoraat Communicatie
(trg)="15"> Direktorat za stike z javnostjo

(src)="16"> Afdeling Pers en Informatie
(trg)="16"> Oddelek za tisk in informiranje

(src)="17"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="17"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt na Majni

(src)="18"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , Fax : + 49 69 1344 7404
(trg)="18"> Tel .: 0049 69 1344 7455 , Faks : 0049 69 1344 7404

(src)="19"> Internet : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="19"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="20"> Reproductie is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld .
(trg)="20"> Razmnoževanje je dovoljeno ob navedbi vira .

(src)="21"> Bovenkant pagina
(trg)="21"> Nazaj na vrh

(src)="22"> Address encoded for mobile use
(trg)="22"> Address encoded for mobile use

(src)="23"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr051006.nl.html
(trg)="23"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr051006.sl.html

(src)="24"> Back to Press
(trg)="24"> Back to Press

(src)="25"> Press releases
(trg)="25"> Press releases

(src)="26"> By date
(trg)="26"> By date

(src)="27"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="27"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="28"> 1997 ( EMI )
(trg)="28"> 1997 ( EMI )

(src)="29"> By activities
(trg)="29"> By activities

(src)="30"> Weekly financial statements
(trg)="30"> Weekly financial statements

(src)="31"> Statistical press releases
(trg)="31"> Statistical press releases

(src)="32"> Cross-navigation Menu
(trg)="32"> Cross-navigation Menu

(src)="33"> Webcast
(trg)="33"> Webcast

(src)="34"> ECB Home
(trg)="34"> ECB Home

(src)="35"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="35"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="36"> Print
(trg)="36"> Print

(src)="37"> RSS feed
(trg)="37"> RSS feed

(src)="38"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="38"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | Slovenščina | SV

(src)="39"> Totalen / subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen .
(trg)="39"> Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka .

(src)="40"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Institutionele bepalingen omtrent de ECB > Financiële administratie , verslaglegging en audit > ECB / 2006/16
(trg)="40"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Pravni okvir > Institucionalne določbe ECB > Računovodstvo , poročanje in revizija > ECB / 2006/16

(src)="41"> ECB / 2006/16
(trg)="41"> ECB / 2006/16

(src)="42"> Richtsnoer van de ECB van 10 november 2006 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken ( ECB / 2006/16 )
(trg)="42"> Smernica ECB z dne 10 . novembra 2006 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank ( ECB / 2006/16 )

(src)="43"> PB L 348 van 11.12.2006 , blz .
(trg)="43"> UL L 348 , 11 . 12 .

(src)="44"> 1 , pdf 178 kB , bg .
(trg)="44"> 1 , pdf 167 kB , bg .

(src)="45"> cs .
(trg)="45"> cs .

(src)="46"> da .
(trg)="46"> da .

(src)="47"> de .
(trg)="47"> de .

(src)="48"> el .
(trg)="48"> el .

(src)="49"> en .
(trg)="49"> en .

(src)="50"> es .
(trg)="50"> es .

(src)="51"> et.
(trg)="51"> et.

(src)="52"> fi .
(trg)="52"> fi .

(src)="53"> fr .
(trg)="53"> fr .

(src)="54"> hu .
(trg)="54"> hu .

(src)="55"> it .
(trg)="55"> it .

(src)="56"> lt .
(trg)="56"> lt .

(src)="57"> lv .
(trg)="57"> lv .

(src)="58"> mt .
(trg)="58"> mt .

(src)="59"> nl .
(trg)="59"> nl .

(src)="60"> pl .
(trg)="60"> pl .

(src)="61"> pt .
(trg)="61"> pt .

(src)="62"> ro .
(trg)="62"> ro .

(src)="63"> sk .
(trg)="63"> sk .

(src)="64"> sl .
(trg)="64"> sl .

(src)="65"> sv
(trg)="65"> sv

(src)="66"> Aanvullende informatie
(trg)="66"> Dodatne informacije

(src)="67"> Niet langer van kracht zijn : Richtsnoer van de ECB van 5 december 2002 betreffende het juridische kader ten behoeve van de financiële administratie en verslaglegging in het Europees Stelsel van centrale banken ( ECB / 2002/10 )
(trg)="67"> Ni več v veljavi : Smernica ECB z dne 5 . decembra 2002 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank ( ECB / 2002/10 )

(src)="68"> PB L 58 van 3.3.2003 , blz .
(trg)="68"> UL L 58 , 3 . 3 .

(src)="69"> 1 , pdf 242 kB , bg .
(trg)="69"> 1 , pdf 291 kB , bg .

(src)="70"> Back to The European Central Bank
(trg)="70"> Back to The European Central Bank

(src)="71"> Juridisch kader
(trg)="71"> Pravni okvir

(src)="72"> Handleiding
(trg)="72"> Navodilo za uporabo

(src)="73"> Zoek in het juridische kader
(trg)="73"> Iskanje po Pravnem okviru

(src)="74"> Juridisch kader van het ESCB
(trg)="74"> Pravni okvir ESCB

(src)="75"> Institutionele bepalingen omtrent de ECB
(trg)="75"> Institucionalne določbe ECB

(src)="76"> Reglement van orde
(trg)="76"> Poslovniki

(src)="77"> Kapitaal van de ECB
(trg)="77"> Kapital ECB

(src)="78"> Financiële administratie , verslaglegging en audit
(trg)="78"> Računovodstvo , poročanje in revizija

(src)="79"> Aanbesteding Monetaire inkomsten
(trg)="79"> Javna naročila

(src)="80"> Externe betrekkingen
(trg)="80"> Denarni prihodek Zunanji odnosi

(src)="81"> Verband houdende ECB-adviezen Monetair beleid en transacties
(trg)="81"> Povezana mnenja ECB Denarna politika in operacije denarne politike

(src)="82"> Betalings - en vereveningssystemen
(trg)="82"> Plačilni sistemi in sistemi za poravnavo

(src)="83"> Bankbiljetten en muntstukken , betaalmiddelen en valuta-aangelegenheden
(trg)="83"> Bankovci in kovanci , plačilna sredstva in valutna vprašanja

(src)="84"> Deviezen en deviezenreserves
(trg)="84"> Devizno poslovanje in devizne rezerve

(src)="85"> Statistieken
(trg)="85"> Statistika

(src)="86"> Werkgelegenheid , Gedrag , fraudepreventie en transparantie
(trg)="86"> Zaposlitev , ravnanje , preprečevanje goljufij in preglednost

(src)="87"> Stabiliteit van financiële markten
(trg)="87"> Stabilnost finančnih trgov

(src)="88"> Alle ECB adviezen
(trg)="88"> Vsa mnenja ECB

(src)="89"> Alle naar datum
(trg)="89"> Vse po datumu

(src)="90"> Verband houdende ECB-rechtshandelingen
(trg)="90"> Povezani predpisi ECB

(src)="91"> Richtsnoer ECB / 2000/7
(trg)="91"> Smernica ECB / 2000/7

(src)="92"> Besluit ECB / 2001/15
(trg)="92"> Sklep ECB / 2001/15

(src)="93"> Besluit ECB / 2001/16
(trg)="93"> Sklep ECB / 2001/16

(src)="94"> Richtsnoer ECB / 2002/10
(trg)="94"> Smernica ECB / 2002/10

(src)="95"> Besluit ECB / 2006/17
(trg)="95"> Sklep ECB / 2006/17

(src)="96"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="96"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV

(src)="97"> L 258/32 NL
(trg)="97"> 137 L 258/32

(src)="98"> Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 5 .
(trg)="98"> URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 7 .

(src)="99"> RICHTSNOER VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 26 augustus 1998 betreffende bepaalde bepalingen met betrekking tot eurobankbiljetten , zoals gewijzigd op 26 augustus 1999 ( ECB / 1999/3 ) ( 1999/656 / EG ) DE RAAD VAN BESTUUR VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK , HEEFT DIT RICHTSNOER AANGENOMEN :
(trg)="99"> ( 1999/656 / ES ) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE -- SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO : ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti ( v nadaljevanju „Pogodba ") in zlasti člena 106 ( 1 ) Pogodbe ,

(src)="100"> Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap ( hierna aangeduid als het „Verdrag ") , inzonderheid op artikel 106 , lid 1 , Gelet op de artikelen 12.1 , 14.3 en 16 van de Statuten van het Europees Stelsel van Centrale Banken en van de Europese Centrale Bank ( hierna aangeduid als de „Statuten ") , Gelet op Besluit ECB / 1998/6 van de Europese Centrale Bank van 7 juli 1998 betreffende de denominaties , specificaties , reproductie , vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten ( 1 ) , zoals gewijzigd door het Besluit ECB / 1992/2 ( 2 ) van 26 augustus 1999 , hierna aangeduid als „ECB-Besluit ECB / 1998/6 » , ( 1 )
(trg)="100"> Člen 1 Izvrševanje avtorskih pravic ob upoštevanju členov 12.1 , 14.3 in 16 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ( v nadaljevanju „Statut ") ,