# mt/ecb-pt-mt.xml.gz
# pt/ecb-pt-mt.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > L-Euro > Il-bidla tal-flus kontanti > Is-Slovakja ( 2009 )
(trg)="1"> Navigation Path : Home > O euro > Transições para as notas e moedas de euro > Eslováquia ( 2009 )

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> Is-Slovakja ( mill-1 ta » Jannar 2009 )
(trg)="10"> Eslováquia ( desde 1 de Janeiro de 2009 )

(src)="11"> Il-bidla tal-flus għall-euro fis-Slovakja
(trg)="11"> A transição para as notas e moedas de euro na Eslováquia

(src)="12"> Stadji tal-bidla tal-flus Sommarju tad-dati ewlenin tal-bidla
(trg)="12"> Fases da transição para as notas e moedas de euro

(src)="13"> Stqarrijiet għall-istampa u pubblikazzjonijiet Stadji tal-bidla tal-flus
(trg)="13"> Principais datas da transição para as notas e moedas de euro Comunicados de imprensa e publicações

(src)="14"> Fit-8 ta » Lulju 2008 il-Kunsill ta » l-Unjoni Ewropea approva l-applikazzjoni tas-Slovakja sabiex tissieħeb fiż-żona ta » l-euro fl - 1 ta » Jannar 2009 .
(trg)="14"> Fases da transição para as notas e moedas de euro Em 8 de Julho de 2008 , o Conselho da União Europeia aprovou o pedido da Eslováquia para ingressar na área do euro em 1 de Janeiro de 2009 .

(src)="15"> Fl-1 ta » Jannar 2009 l-euro sar il-valuta legali fis-Slovakja . Ħa post il-koruna Slovakka ( SKK ) bir-rata tal-kambju fissa u irrevokabbli ta » Euros 1 = SKK 30.1260 .
(trg)="15"> Em 1 de Janeiro de 2009 , o euro passou a ter curso legal na Eslováquia , substituindo a coroa eslovaca ( SKK ) à taxa de câmbio fixa irrevogável de Euros 1 = SKK 30,1260 .

(src)="16"> Id-distribuzzjoni minn qabel ( “ frontloading ” ) tal-flus kontanti ta ’ l-euro lil partijiet terzi professjonali qabel l-1 ta » Jannar 2009 għenet biex tiżgura bidla tal-flus mingħajr xkiel , ħaffet il-piż loġistiku u naqqset l-ispejjeż taċ-ċirkolazzjoni taż-żewġ muniti fl-istess ħin .
(trg)="16"> A pré-distribuição ( “ fornecimento prévio ” ) de notas e moedas de euro a terceiros antes de 1 de Janeiro de 2009 ajudou a assegurar uma transição harmoniosa e a reduzir os esforços logísticos e os custos de ter em circulação duas moedas ao mesmo tempo .

(src)="17"> Id-distribuzzjoni minn qabel tal-muniti lill-banek bdiet f' Settembru 2008 , u d-distribuzzjoni minn qabel tal-karti tal-flus bdiet xahar wara .
(trg)="17"> O fornecimento prévio de moedas aos bancos teve início em Setembro de 2008 e o de notas um mês mais tarde .

(src)="18"> Ftit minn dawn il-flus kontanti mbagħad għaddew għand il-bejjiegħa bl-imnut u kumpaniji oħrajn (' sub-frontloading ') .
(trg)="18"> Algumas dessas notas e moedas foram distribuídas a retalhistas e outras empresas ( “ subfornecimento prévio ” ) .

(src)="19"> Id-distribuzzjoni minn qabel tal-karti tal-flus u tal-muniti ta » l-euro kienet regolata bil - Linja Gwida BĊE / 2006/9 kif emendata bil - Linja Gwida BĊE / 2008/4 .
(trg)="19"> O fornecimento prévio de notas e moedas de euro foi realizado em conformidade com a Orientação BCE / 2006/9 com as alterações que lhe foram introduzidas pela Orientação BCE / 2008/4 .

(src)="20"> Test konsolidat mhux uffiċjali tħejja mill-Uffiċċju għall-Pubblikazzjonijiet Uffiċjali tal-Komunitajiet Ewropej .
(trg)="20"> O Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias produziu uma versão consolidada não oficial .

(src)="21"> Mis-17 ta » Jannar 2009 karti tal-flus u muniti ta » l-euro biss jistgħu jintużaw għal pagamenti fi flus kontanti fis-Slovakja , iżda l-banek jibqgħu jsarrfu l-karti tal-flus tal-koruna Slovakka sa l-aħħar ta » l-2009 u l-muniti tal-koruna Slovakka sa l-aħħar ta » Ġunju 2009 , bir-rata tal-kambju fissa .
(trg)="21"> A partir de 17 de Janeiro de 2009 , apenas as notas e moedas de euro podem ser utilizadas nos pagamentos em numerário na Eslováquia , mas os bancos continuarão a trocar notas de coroa eslovaca até ao final de 2009 e moedas de coroa eslovaca até ao final de Junho de 2009 , à taxa de conversão fixa .

(src)="22"> Mill-20 ta » Jannar 2009 jistgħu jibdew jintalbu xi ħlasijiet mill-banek jekk l-ammont għal kull klijent u transazzjoni jaqbeż il-100 karta tal-flus u l-100 munita .
(trg)="22"> Os bancos podem cobrar uma comissão a partir de 20 de Janeiro de 2009 , se o montante por cliente e transacção exceder 100 notas e 100 moedas .

(src)="23"> Národná banka Slovenska jibqa » jsarraf il-karti tal-flus tal-koruna Slovakka għal perjodu ta » żmien illimitat u l-muniti sa l-aħħar ta » l-2013 .
(trg)="23"> O Národná banka Slovenska trocará notas de coroa eslovaca por um período ilimitado e moedas de coroa eslovaca até ao final de 2013 . Notas de coroa eslovaca aceites para troca Topo da página

(src)="24"> Karti tal-flus li jikkwalifikaw għat-tisrif lura għall-bidu Sommarju tad-dati ewlenin tal-bidla
(trg)="24"> Principais datas da transição para as notas e moedas de euro

(src)="25"> Data
(trg)="25"> Data

(src)="26"> “ Sub-frontloading ” ta » muniti lill-kumpaniji
(trg)="26"> “ Subfornecimento prévio ” de moedas a empresas

(src)="27"> Novembru 2008
(trg)="27"> Novembro de 2008

(src)="28"> “ Sub-frontloading ” ta » karti tal-flus lill-kumpaniji
(trg)="28"> “ Subfornecimento prévio ” de notas a empresas

(src)="29"> Konverżjoni tal-kontijiet bankarji u introduzzjoni tal-karti tal-flus u tal-muniti ta ’ l-euro
(trg)="29"> Conversão de contas e introdução das notas e moedas de euro

(src)="30"> 1 ta ’ Jannar 2009
(trg)="30"> 1 de Janeiro de 2009

(src)="31"> L-aħħar jum li fih il-karti tal-flus u l-muniti tal-koruna Slovakka jkunu valuta legali
(trg)="31"> Último dia de curso legal das notas e moedas de coroa eslovaca

(src)="32"> 16 ta ’ Jannar 2009
(trg)="32"> 16 de Janeiro de 2009

(src)="33"> Bdil tal-karti tal-flus tal-koruna Slovakka mill-banek mingħajr ħlas
(trg)="33"> Troca gratuita de notas de coroa eslovaca pelos bancos

(src)="34"> sa l-31 ta » Diċembru 2009
(trg)="34"> até 31 de Dezembro de 2009

(src)="35"> Bdil tal-muniti tal-koruna Slovakka mill-banek mingħajr ħlas
(trg)="35"> Troca gratuita de moedas de coroa eslovaca pelos bancos

(src)="36"> 30 ta ’ Ġunju 2009
(trg)="36"> até 30 de Junho de 2009

(src)="37"> L-aħħar jum għall-bdil tal-muniti tal-koruna Slovakka min-Národná banka Slovenska
(trg)="37"> Data limite da troca de moedas de coroa eslovaca pelo Národná banka Slovenska

(src)="38"> 31 ta ’ Diċembru 2013
(trg)="38"> 31 de Dezembro de 2013

(src)="39"> L-aħħar jum għall-bdil tal-karti tal-flus tal-koruna Slovakka min-Národná banka Slovenska
(trg)="39"> Data limite da troca de notas de coroa eslovaca pelo Národná banka Slovenska

(src)="40"> bla limitu
(trg)="40"> prazo ilimitado

(src)="41"> lura għall-bidu
(trg)="41"> Topo da página

(src)="42"> Stqarrijiet għall-istampa u pubblikazzjonijiet
(trg)="42"> Comunicados de imprensa e publicações

(src)="43"> 04/09/2008
(trg)="43"> 04/09/2008

(src)="44"> Tagħrif għall-istampa fl-okkażjoni tal-bidla għall-euro fis-Slovakja -- jista » jintuża bla xkiel , sakemm jiġi rikonoxxut is-sors .
(trg)="44"> Material informativo publicado por ocasião da introdução do euro na Eslováquia ( a reprodução é permitida , desde que a fonte esteja identificada ) .

(src)="45"> 4.81 MB en , 4.6 MB sk
(trg)="45"> 4,81 MB en , 4,6 MB sk

(src)="46"> 08/07/2008
(trg)="46"> 08/07/2008

(src)="47"> Communiqué of the European Central Bank and Národná banka Slovenska , en .
(trg)="47"> Communiqué of the European Central Bank and Národná banka Slovenska , en .

(src)="48"> sk
(trg)="48"> sk

(src)="49"> Back to L-Euro
(trg)="49"> Back to O euro

(src)="50"> Il-bidla tal-flus kontanti
(trg)="50"> Transições para as notas e moedas de euro

(src)="51"> L-Estonja ( 2011 )
(trg)="51"> Estónia ( 2011 )

(src)="52"> Is-Slovakja ( 2009 )
(trg)="52"> Eslováquia ( 2009 )

(src)="53"> Ċipru ( 2008 )
(trg)="53"> Chipre ( 2008 )

(src)="54"> Malta ( 2008 )
(trg)="54"> Malta ( 2008 )

(src)="55"> Is-Slovenja ( 2007 )
(trg)="55"> Eslovénia ( 2007 )

(src)="56"> Il-bidla inizjali tal-flus kontanti ( 2002 )
(trg)="56"> Transição inicial para as notas e moedas de euro ( 2002 )

(src)="57"> Cross-navigation Menu
(trg)="57"> Cross-navigation Menu

(src)="58"> Past Events
(trg)="58"> Past Events

(src)="59"> 21 September 2008
(trg)="59"> 21 September 2008

(src)="60"> Opening ceremony for the Euro Exhibition
(trg)="60"> Opening ceremony for the Euro Exhibition

(src)="61"> Speech by Jean-Claude Trichet , President of the ECB at the opening session Photo slideshow of the event
(trg)="61"> Speech by Jean-Claude Trichet , President of the ECB at the opening session Photo slideshow of the event

(src)="62"> 22 September 2008
(trg)="62"> 22 September 2008

(src)="63"> International conference in Bratislava : Slovakia Euro Changeover Conference
(trg)="63"> International conference in Bratislava : Slovakia Euro Changeover Conference

(src)="64"> Speech by Jean-Claude Trichet , President of the ECB Photo slideshow of the event Programme
(trg)="64"> Speech by Jean-Claude Trichet , President of the ECB Photo slideshow of the event Programme

(src)="65"> 21-22 September 2008
(trg)="65"> 21-22 September 2008

(src)="66"> Video of Euro Exhibition Ceremony and Euro Conference
(trg)="66"> Video of Euro Exhibition Ceremony and Euro Conference

(src)="67"> ECB Home
(trg)="67"> ECB Home

(src)="68"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="68"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="69"> Print
(trg)="69"> Print

(src)="70"> RSS feed
(trg)="70"> RSS feed

(src)="71"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | Malti | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="71"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | Português | RO | SK | SL | SV

(src)="72"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Edukattiv > Preżentazzjoni tal-FATTI > L-organizzazzjoni > Slide 4
(trg)="72"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Material didáctico > Apresentação : FACTOS > Organização > Slide 4

(src)="73">  
(trg)="73">  

(src)="74"> L-ORGANIZZAZZJONI
(trg)="74"> ORGANIZAÇÃO

(src)="75"> Il-BĊN bħala parti integrali ta » l-Eurosistema3 Il-Bank Ċentrali Ewropew ( BĊE ) 4 Struttura organizzattiva tal-BĊE5 Skema tas-sottoskrizzjoni tal-kapital tal-BĊE6 Indipendenza7 Responsabbiltà8 Doveri ewlenin ta » l-Eurosistema9 Doveri oħra ta » l-Eurosistema10 Taqsim tax-xogħol fl-Eurosistema11 Doveri tal-BĊE ( 1/2 ) 12
(trg)="75"> Os BCN são parte integrante do Eurosistema3 O Banco Central Europeu ( BCE ) 4 Estrutura orgânica do BCE5 Tabela de repartição para subscrição do capital do BCE6 Independência7 Responsabilização8 Atribuições básicas fundamentais do Eurosistema9 Outras atribuições do Eurosistema10 Repartição das funções do Eurosistema11 Atribuições do BCE ( 1/2 ) 12

(src)="76"> 4 / 19
(trg)="76"> 4 / 19

(src)="77"> Organizzazzjoni
(trg)="77"> Organização

(src)="78"> Il-Bank Ċentrali Ewropew
(trg)="78"> O Banco Central Europeu

(src)="79"> Bl-adozzjoni tat-Trattat ta » Lisbona , il-BĊE jsir istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea ( Artikolu 9 ) .
(trg)="79"> Com a adopção do Tratado de Lisboa , o BCE passou a ser uma instituição da União Europeia ( artigo 9.º ) .

(src)="80"> It-Trattat jillimita l-attivitajiet tal-BĊE għal qasam definit b' mod ċar : il-funzjonijiet ta » bank ċentrali għall-euro ( Artikoli 127 sa 133 u 282 sa 283 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea ) .
(trg)="80"> O Tratado delimita as actividades do BCE a uma área bem definida : o desempenho das funções de banco central para o euro ( artigos 127.º a 133.º e 282.º a 283.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia ) .

(src)="81"> Il-BĊE jinsab fi Frankfurt am Main ( il-Ġermanja ) fi tliet binjiet fiċ-ċentru tal-belt .
(trg)="81"> O BCE está situado em Frankfurt am Main , na Alemanha , e ocupa três edifícios no centro da cidade .

(src)="82"> Fil-ftit snin li ġejjin se jinbnew kwartieri ġodda fil-lvant tal-belt .
(trg)="82"> Está prevista a construção de uma nova sede na zona leste de Frankfurt nos próximos anos .

(src)="83"> L-għadd tal-istaff tal-BĊE hu ta » madwar 1,540 ( fl-2008 ) u hu staff verament Ewropew : il-membri ġejjin minn kull wieħed mis-27 pajjiż tal-Unjoni Ewropea ( UE ) .
(trg)="83"> Em 2008 , encontravam-se ao serviço do BCE cerca de 1540 pessoas . Proveniente dos 27 países da União Europeia , o pessoal do BCE é verdadeiramente europeu .

(src)="84"> Fil-bidu , l-IME u l-BĊE impjegaw ħafna staff mill-banek ċentrali nazzjonali tal-Istati Membri tal-UE , iżda issa l-BĊE jħajjar ukoll membri tal-istaff minn oqsma oħra .
(trg)="84"> No início , o IME e o BCE recrutaram muito pessoal dos bancos centrais nacionais dos Estados-Membros da União Europeia , mas actualmente o BCE atrai também pessoas vindas de outros sectores .

(src)="85"> OR .
(trg)="85"> OR .

(src)="86"> 004 01/07
(trg)="86"> 004 01/07

(src)="87"> Bank Ċentrali Ewropew
(trg)="87"> Banco Central Europeu Topo da página

(src)="88"> lura għall-bidu Back to The European Central Bank
(trg)="88"> Back to The European Central Bank Material didáctico

(src)="89"> Preżentazzjoni tal-FATTI
(trg)="89"> Apresentação : FACTOS

(src)="90"> L-integrazzjoni Ewropea
(trg)="90"> Integração europeia

(src)="91"> L-organizzazzjoni
(trg)="91"> Organização

(src)="92"> Il-politika monetarja
(trg)="92"> Política monetária

(src)="93"> Il-karti tal-flus u l-muniti
(trg)="93"> Notas e moedas

(src)="94"> L-inflazzjoni u l-euro
(trg)="94"> A inflação e o euro

(src)="95"> Vidjos
(trg)="95"> Vídeos

(src)="96"> Kartun animat dwar l-istabbiltà tal-prezzijiet , għall-iskejjel
(trg)="96"> Filme de animação sobre a estabilidade de preços destinado às escolas

(src)="97"> Materjal li jista » jitniżżel
(trg)="97"> Descarregar Todos os slides e textos explicativos

(src)="98"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > Kollox skond id-data > Is-snin kollha > CON / 2007/28
(trg)="98"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro jurídico > Todos os documentos por data > Todos os anos > CON / 2007/28

(src)="99"> CON / 2007/28
(trg)="99"> CON / 2007/28

(src)="100"> Opinjoni dwar regoli għat-tqassim u l-ippakkjar ta » karti tal-flus u muniti ( CON / 2007/28 )
(trg)="100"> Parecer sobre regras para a escolha e embalamento de notas e moedas ( CON / 2007/28 )