# mt/ecb-nl-mt.xml.gz
# nl/ecb-nl-mt.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Qafas legali > Karti tal-flus u muniti , mezzi ta ‘ ħlas u kwistjonijiet dwar il-valuta > Opinjonijiet tal-BĊE relatati
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Bankbiljetten en muntstukken , betaalmiddelen en valuta-aangelegenheden > Verband houdende ECB-adviezen

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> Opinjonijiet tal-BĊE relatati
(trg)="10"> Verband houdende ECB-adviezen

(src)="11"> Emfasizza l-kliem ( minimu ta » 3 ittri )
(trg)="11"> Markeer woorden ( minimaal 3 tekens )

(src)="12"> Opinjoni dwar ir-restrizzjonijiet fuq il-ħlasijiet f' kontanti ( CON / 2010/79 )
(trg)="12"> Advies inzake beperkingen van contante betalingen ( CON / 2010/79 )

(src)="13"> Il-Bulgarija , 10.11.2010 , pdf 133 kB , bg .
(trg)="13"> Bulgarije , 10.11.2010 , pdf 133 kB , bg . en

(src)="14"> Opinjoni dwar emendi lil-leġiżlazzjoni dwar l-arranġamenti għall-garanziji finanzjarji fir-rigward ta » talbiet ta » kreditu ( CON / 2010/78 )
(trg)="14"> Advies inzake gewijzigde wetgeving betreffende financiële zekerheidsovereenkomsten aangaande kredietvorderingen ( CON / 2010/78 )

(src)="15"> Il-Lussemburgu , 5.11.2010 , pdf 168 kB , en .
(trg)="15"> Luxemburg , 5.11.2010 , pdf 168 kB , en .

(src)="16"> fr
(trg)="16"> fr

(src)="17"> Opinjoni dwar żewġ proposti għal regolamenti dwar it-trasport professjonali transkonfini ta » flus kontanti bis-sewqan bejn Stati Membri taż-żona euro ( CON / 2010/72 )
(trg)="17"> Advies inzake twee voorstellen voor verordeningen betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van het eurogebied ( CON / 2010/72 )

(src)="18"> ĠU C 278 , 15.10.2010 , pġ .
(trg)="18"> PB C 278 van 15.10.2010 , blz .

(src)="19"> 1 , pdf 818 kB , bg .
(trg)="19"> 1 , pdf 812 kB , bg .

(src)="20"> cs .
(trg)="20"> cs .

(src)="21"> da .
(trg)="21"> da .

(src)="22"> de .
(trg)="22"> de .

(src)="23"> el .
(trg)="23"> el .

(src)="24"> en .
(trg)="24"> en .

(src)="25"> es .
(trg)="25"> es .

(src)="26"> et.
(trg)="26"> et.

(src)="27"> fi .
(trg)="27"> fi .

(src)="28"> fr .
(trg)="28"> fr .

(src)="29"> hu .
(trg)="29"> hu .

(src)="30"> it .
(trg)="30"> it .

(src)="31"> lt .
(trg)="31"> lt .

(src)="32"> lv .
(trg)="32"> lv .

(src)="33"> mt .
(trg)="33"> mt .

(src)="34"> nl .
(trg)="34"> nl .

(src)="35"> pl .
(trg)="35"> pl .

(src)="36"> pt .
(trg)="36"> pt .

(src)="37"> ro .
(trg)="37"> ro .

(src)="38"> sk .
(trg)="38"> sk .

(src)="39"> sl .
(trg)="39"> sl .

(src)="40"> sv
(trg)="40"> sv

(src)="41"> Opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament ( KE ) Nru 974/98 fir-rigward tal-introduzzjoni tal-euro fl-Estonja u dwar proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament ( KE ) Nru 2866/98 fir-rigward tar-rata ta » konverżjoni għall-euro għall-Estonja ( CON / 2010/52 )
(trg)="41"> Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening ( EG ) nr. 974/98 over de invoering van de euro in Estland en inzake een voorstel voor een verordening van de Raad houdende wijziging van Verordening ( EG ) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Estland ( CON / 2010/52 )

(src)="42"> ĠU C 190 , 14.7.2010 , pġ .
(trg)="42"> PB C 190 van 14.7.2010 , blz .

(src)="43"> 1 , pdf 709 kB , bg .
(trg)="43"> 1 , pdf 692 kB , bg .

(src)="44"> Opinjoni dwar statistika , caqlieq transkonfini tal-flus kontanti u l-kompetenzi tal-Българска народна банка ( Bank Nazzjonali Bulgaru ) ( CON / 2010/43 )
(trg)="44"> Advies inzake statistieken , grensoverschrijdend vervoer van contant geld en bevoegdheden van Българска народна банка ( Bulgarian National Bank ) ( CON / 2010/43 )

(src)="45"> Il-Bulgarija , 21.5.2010 , pdf 109 kB , bg .
(trg)="45"> Bulgarije , 21.5.2010 , pdf 109 kB , bg .

(src)="46"> en
(trg)="46"> en

(src)="47"> Opinjoni dwar denominazzjonijiet ġodda tal-muniti u l-karti tal-flus ( CON / 2010/38 )
(trg)="47"> Advies inzake nieuwe denominaties voor muntstuken en bankbiljetten ( CON / 2010/38 )

(src)="48"> L-Isvezja , 7.5.2010 , pdf 23 kB , en .
(trg)="48"> Zweden , 7.5.2010 , pdf 23 kB , en .

(src)="49"> Opinjoni dwar it-tħejjijiet għall-introduzzjoni tal-euro ( CON / 2010/16 )
(trg)="49"> Advies betreffende de voorbereidingen op de invoering van de euro ( CON / 2010/16 )

(src)="50"> L-Estonja , 23.2.2010 , pdf 26 kB , en .
(trg)="50"> Estland , 23.2.2010 , pdf 26 kB , en .

(src)="51"> et
(trg)="51"> et

(src)="52"> Opinjoni dwar ir-riproduzzjoni tal-karti tal-flus tal-forint u tal-euro u tal-muniti forint u tal-euro fl-Ungerija ( CON / 2010/1 )
(trg)="52"> Advies inzake de reproductie van forint - en eurobankbiljetten en van forint - en euromunten in Hongarije ( CON / 2010/1 )

(src)="53"> L-Ungerija , 5.1.2010 , pdf 21 kB , en .
(trg)="53"> Hongarije , 5.1.2010 , pdf 21 kB , en .

(src)="54"> hu
(trg)="54"> hu

(src)="55"> Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill li jittratta l-awtentikar tal-muniti euro u t-trattament ta » muniti euro li mhumiex tajbin għaċ-ċirkolazzjoni ( CON / 2009/95 )
(trg)="55"> Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie ( CON / 2009/95 )

(src)="56"> ĠU C 284 , 25.11.2009 , pġ .
(trg)="56"> PB C 284 van 25.11.2009 , blz .

(src)="57"> 6 , pdf 829 kB , bg .
(trg)="57"> 6 , pdf 821 kB , bg .

(src)="58"> Informazzjoni addizzjonali
(trg)="58"> Aanvullende informatie

(src)="59"> Opinjoni dwar rakkomandazzjonijiet għal deċiżjonijiet tal-Kunsill dwar il-posizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunita » Ewropea dwar in-negozjar mill-ġdid tal-ftehim monetarju mal-Istat tal-Belt tal-Vatikan u dwar il-posizzjoni li għandha tittieħed mill-Komunita » Ewropea dwar in-negozjar mill-ġdid tal-ftehim monetarju mar-Repubblika ta » San Marino ( CON / 2009/91 )
(trg)="59"> Advies inzake aanbevelingen voor een beschikking van de Raad met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met Vaticaanstad en met betrekking tot het standpunt dat de Europese Gemeenschap zal innemen bij de heronderhandeling van de monetaire overeenkomst met de Republiek San Marino ( CON / 2009/91 )

(src)="60"> 1 , pdf 827 kB , bg .
(trg)="60"> 1 , pdf 815 kB , bg .

(src)="61"> Opinjoni dwar l-estensjoni taż-żmien sa meta jistgħu jiġu ppreżentati ċerti karti tal-flus biex jiġu mibdula ( CON / 2009/87 )
(trg)="61"> Advies betreffende verlenging van de uiterste termijn voor het inleveren van bepaalde bankbiljetten voor omwisseling ( CON / 2009/87 )

(src)="62"> L-Ungerija , 29.10.2009 , pdf 22 kB , en .
(trg)="62"> Hongarije , 29.10.2009 , pdf 22 kB , en .

(src)="63"> Opinjoni dwar proposta għal Regolament tal-Kunsill dwar l-introduzzjoni tal-euro ( verżjoni kkodifikata ) ( CON / 2009/76 )
(trg)="63"> Advies betreffende een Voorstel voor een Verordening van de Raad over de invoering van de euro ( Gecodificeerde versie ) ( CON / 2009/76 )

(src)="64"> ĠU C 246 , 14.10.2009 , pġ .
(trg)="64"> PB C 246 van 14.10.2009 , blz .

(src)="65"> 1 , pdf 803 kB , bg .
(trg)="65"> 1 , pdf 792 kB , bg .

(src)="66"> Opinjoni dwar il-proċedura biex titbiddel ir-rata uffiċjali tal-kambju tal-litas ( CON / 2009/61 )
(trg)="66"> Advies aangaande de procedure tot wijziging van de officiële wisselkoers van de litas ( CON / 2009/61 )

(src)="67"> Il-Litwanja , 20.7.2009 , pdf 68 kB , en .
(trg)="67"> Litouwen , 20.7.2009 , pdf 68 kB , en .

(src)="68"> lt
(trg)="68"> lt

(src)="69"> Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni ta » karti tal-flus u ta » muniti ( CON / 2009/52 )
(trg)="69"> Advies aangaande de circulatie van bankbijetten en munten ( CON / 2009/52 )

(src)="70"> Ir-Repubblika Ċeka , 18.6.2009 , pdf 88 kB , cs .
(trg)="70"> Tsjechië , 18.6.2009 , pdf 88 kB , cs . en

(src)="71"> Opinjoni dwar il-munita fl-iżgħar denominazzjoni tieqaf li tkun valuta legali u l-emendi tar-regoli dwar it-tqarrib ( CON / 2009/8 )
(trg)="71"> Advies aangaande de afschaffing van de kleinste denominatie als wettig betaalmiddel en wijzigingen aan de afrondingsregels ( CON / 2009/8 )

(src)="72"> L-Isvezja , 4.2.2009 , pdf 22 kB , en .
(trg)="72"> Zweden , 4.2.2009 , pdf 22 kB , en .

(src)="73"> Opinjoni dwar l-ipproċessar u d-distribuzzjoni tal-karti tal-flus u tal-muniti , u dwar miżuri tekniċi kontra l-falsifikazzjoni tal-flus ( CON / 2008/90 )
(trg)="73"> Advies aangaande de productie en de distributie van bankbiljetten en munten en technische maatregelen ter vermijding van valsemunterij ( CON / 2008/90 )

(src)="74"> L-Ungerija , 22.12.2008 , pdf 33 kB , en .
(trg)="74"> Hongarije , 22.12.2008 , pdf 33 kB , en .

(src)="75"> Opinjoni dwar iċ-ċirkolazzjoni tal-valuta fi flus kontanti ( CON / 2008/86 )
(trg)="75"> Advies betreffende het chartale geldcircuit ( CON / 2008/86 )

(src)="76"> Is-Slovakja , 8.12.2008 , pdf 28 kB , en .
(trg)="76"> Slowakije , 8.12.2008 , pdf 28 kB , en .

(src)="77"> sk
(trg)="77"> sk

(src)="78"> Opinjoni dwar l-allinjament ta » l-istatuti tal-Magyar Nemzeti Bank mal-liġi tal-Komunita ` ( CON / 2008/83 )
(trg)="78"> Advies inzake het in overeenstemming brengen van de statuten van Magyar Nemzeti Bank met Gemeenschapsrecht ( CON / 2008/83 )

(src)="79"> L-Ungerija , 2.12.2008 , pdf 53 kB , en .
(trg)="79"> Hongarije , 2.12.2008 , pdf 53 kB , en .

(src)="80"> Opinjoni dwar is-sostituzzjoni ta » muniti euro u muniti euro Ġermaniżi kommemorattivi ( CON / 2008/49 )
(trg)="80"> Advies betreffende de vervanging van euromuntstukken en Duitse herdenkingsmunten ( CON / 2008/49 )

(src)="81"> Il-Ġermanja , 16.10.2008 , pdf 24 kB , de .
(trg)="81"> Duitsland , 16.10.2008 , pdf 24 kB , de . en

(src)="82"> Opinjoni dwar l-iskambju u l-irtirar ta » karti tal-flus u muniti ( CON / 2008/47 )
(trg)="82"> Advies betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van bankbiljetten en muntstukken ( CON / 2008/47 )

(src)="83"> L-Isvezja , 9.10.2008 , pdf 26 kB , en .
(trg)="83"> Zweden , 9.10.2008 , pdf 26 kB , en .

(src)="84"> Opinjoni dwar midalji u towkins simili għall-muniti euro ( CON / 2008/45 )
(trg)="84"> Advies betreffende op euromuntstukken lijkende medailles en penningen ( CON / 2008/45 )

(src)="85"> ĠU C 283 , 7.11.2008 , pġ .
(trg)="85"> PB C 283 van 7.11.2008 , blz .

(src)="86"> 1 , pdf 109 kB , bg .
(trg)="86"> 1 , pdf 97 kB , bg .

(src)="87"> Opinjoni dwar aktar regoli tekniċi dettaljati dwar il-bidla fl-euro ( CON / 2008/40 )
(trg)="87"> Advies betreffende verdere gedetailleerde technische regeles betreffende de omschakeling naar de euro ( CON / 2008/40 )

(src)="88"> Is-Slovakja , 2.9.2008 , pdf 39 kB , en .
(trg)="88"> Slowakije , 2.9.2008 , pdf 39 kB , en .

(src)="89"> Opinjoni dwar il-qafas legali għar-riċiklaġġ ta » karti tal-flus tal-euro minn istituzzjonijiet ta » kreditu u kaxxiera professjonali oħra ( CON / 2008/38 )
(trg)="89"> Advies betreffende het juridisch kader voor het recirculeren van eurobankbiljetten door kredietinstellingen en andere personen die beroepshalve met contant geld omgaan ( CON / 2008/38 )

(src)="90"> Malta , 27.8.2008 , pdf 32 kB , en
(trg)="90"> Malta , 27.8.2008 , pdf 32 kB , en

(src)="91"> Opinjoni dwar leġislazzjoni dwar karti tal-flus u muniti ( CON / 2008/36 )
(trg)="91"> Advies inzake wetgeving betreffende bankbiljetten en muntstukken ( CON / 2008/36 )

(src)="92"> Il-Latvja , 5.8.2008 , pdf 64 kB , en .
(trg)="92"> Letland , 5.8.2008 , pdf 64 kB , en .

(src)="93"> lv
(trg)="93"> lv

(src)="94"> Opinjoni dwar l-irtirar tal-munita bl-izgħar denominazzjoni bħala valuta legali ( CON / 2008/35 )
(trg)="94"> Advies inzake het als wettig betaalmiddel uit omloop nemen van de kleinste muntdenominatie ( CON / 2008/35 )

(src)="95"> Id-Danimarka , 4.8.2008 , pdf 23 kB , da .
(trg)="95"> Denemarken , 4.8.2008 , pdf 23 kB , da . en

(src)="96"> Opinjoni dwar l-introduzzjoni ta » l-euro fis-Slovakkja u dwar ir-rata ta » konversjoni ta » l-euro għall-koruna Slovakka ( CON / 2008/28 )
(trg)="96"> Advies inzake de invoering van de euro in Slowakije en inzake de omrekeningskoers naar de euro voor Slowaakse koruna ( CON / 2008/28 )

(src)="97"> ĠU C 180 , 17.7.2008 , pġ .
(trg)="97"> PB C 180 van 17.7.2008 , blz .

(src)="98"> 1 , pdf 51 kB , bg .
(trg)="98"> 1 , pdf 45 kB , bg .

(src)="99"> Opinjoni dwar regoli fuq dual display u rounding fis-setturi tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali ( CON / 2008/27 )
(trg)="99"> Advies inzake dubbele aanduiding en afrondingsregels in de sectoren arbeid en sociale zekerheid ( CON / 2008/27 )

(src)="100"> Is-Slovakja , 1.7.2008 , pdf 26 kB , en .
(trg)="100"> Slowakije , 1.7.2008 , pdf 26 kB , en .