# lv/ecb-sk-lv.xml.gz
# sk/ecb-sk-lv.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > Euro > Security features
(trg)="1"> Navigation Path : Home > Euro > Security features

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> Ievads
(trg)="10"> Úvod

(src)="11"> Banknotes
(trg)="11"> Bankovky

(src)="12"> Monētas
(trg)="12"> Mince

(src)="13"> Pāreja uz euro skaidrās naudas apriti
(trg)="13"> Prechod na novú menu Výmena národných peňazí

(src)="14"> Nacionālo valūtu skaidrās naudas apmaiņa
(trg)="14"> Spracovanie peňazí

(src)="15"> Euro skola Cilvēkiem ar redzes traucējumiem
(trg)="15"> Euroškola Pre zrakovo postihnutých

(src)="16"> Cross-navigation Menu
(trg)="16"> Cross-navigation Menu

(src)="17"> Euro kursi
(trg)="17"> Výmenné kurzy eura

(src)="18"> Foreign exchange reference rates Daily nominal effective exchange rate Bijušo nacionālo valūtu konversijas kursi
(trg)="18"> Foreign exchange reference rates Daily nominal effective exchange rate Výmenné kurzy bývalých národných mien

(src)="19"> Euro circulation figures Production figures
(trg)="19"> Euro circulation figures Production figures

(src)="20"> Publikācijas
(trg)="20"> Publikácie

(src)="21"> Informatīvi materiāli par euro banknotēm un monētām
(trg)="21"> Informačné materiály o eurových bankovkách a minciach

(src)="22"> Interaktīva banknošu un monētu ekspozīcija
(trg)="22"> Interaktívna prezentácia bankoviek a mincí

(src)="23"> Interaktīva pretviltošanas elementu ekspozīcija
(trg)="23"> Interaktívna prezentácia ochranných prvkov

(src)="24"> ECB Home
(trg)="24"> ECB Home

(src)="25"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="25"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="26"> Print
(trg)="26"> Print

(src)="27"> RSS feed
(trg)="27"> RSS feed

(src)="28"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="28"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="29"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > ECBS tiesiskais regulējums > Saistītie ECB atzinumi > CON / 2009/40
(trg)="29"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Právny rámec ESCB > Súvisiace stanoviská ECB > CON / 2009/40

(src)="30"> CON / 2009/40
(trg)="30"> CON / 2009/40

(src)="31"> Atzinums par maksājumu iestāžu uzraudzību , ko veic Lietuvos bankas ( CON / 2009/40 )
(trg)="31"> Stanovisko k dohľadu Lietuvos bankas nad platobnými inštitúciami ( CON / 2009/40 ) Litva , 24 .

(src)="32"> Lietuva , 24.4.2009 , pdf 20 kB , en .
(trg)="32"> 4 . 2009 , pdf 20 kB , en .

(src)="33"> lt
(trg)="33"> lt

(src)="34"> Back to The European Central Bank
(trg)="34"> Back to The European Central Bank

(src)="35"> Tiesiskais regulējums Lietotāja rokasgrāmata
(trg)="35"> Právny rámec Užívateľská príručka

(src)="36"> Meklēt tiesiskajā regulējumā
(trg)="36"> Hľadať v právnom rámci Právny rámec ESCB

(src)="37"> Līgums par Eiropas Savienību un Līgums par Eiropas Savienības darbību
(trg)="37"> Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní Európskej únie

(src)="38"> Līgumiem pievienotie protokoli
(trg)="38"> Príslušné protokoly pripojené k zmluvám

(src)="39"> Līgumiem pievienotās deklarācijas
(trg)="39"> Príslušné vyhlásenia pripojené k zmluvám

(src)="40"> ECBS un ECB statūti
(trg)="40"> Štatút ESCB a ECB

(src)="41"> VCB statūti
(trg)="41"> Štatúty národných centrálnych bánk

(src)="42"> Saistītie ECB atzinumi
(trg)="42"> Súvisiace stanoviská ECB

(src)="43"> ECB institucionālie noteikumi
(trg)="43"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="44"> Monetārā politika un operācijas
(trg)="44"> Menová politika a operácie

(src)="45"> Banknotes un monētas , maksāšanas līdzekļi un valūtas jautājumi
(trg)="45"> Platobné a zúčtovacie systémy Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="46"> Ārvalstu valūtas maiņa un ārvalstu valūtas rezerves Statistika
(trg)="46"> Devízy a devízové rezervy Štatistika

(src)="47"> Nodarbinātība , ētika , krāpšanas novēršana un pārskatāmība
(trg)="47"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="48"> Finanšu tirgus stabilitāte Visi ECB atzinumi
(trg)="48"> Stabilita finančných trhov Všetky stanoviská ECB

(src)="49"> Visi pēc datuma
(trg)="49"> Všetko podľa dátumu

(src)="50"> Saistītie ECB tiesību akti
(trg)="50"> Súvisiace právne predpisy ECB

(src)="51"> Opinion CON / 2009/27
(trg)="51"> Opinion CON / 2009/27

(src)="52"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2008 > 2008 .
(trg)="52"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2008 > 4 .

(src)="53"> gada 4 .
(trg)="53"> septembra 2008

(src)="54"> INFORMĀCIJA PRESEI
(trg)="54"> TLAČOVÁ SPRÁVA

(src)="55"> septembrī - Monetārās politikas lēmumi
(trg)="55"> septembra 2008 - Rozhodnutia o menovej politike

(src)="56"> Šīsdienas sanāksmē ECB Padome nolēma , ka minimālā pieteikuma procentu likme galvenajām refinansēšanas operācijām , kā arī aizdevumu iespējas uz nakti procentu likme un noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme netiks mainīta ( attiecīgi 4.25% , 5.25% un 3.25% ) .
(trg)="56"> Rada guvernérov ECB na svojom dnešnom zasadnutí rozhodla , že minimálna akceptovateľná úroková sadzba pre hlavné refinančné obchody a úrokové sadzby pre jednodňové refinančné a jednodňové sterilizačné obchody zostanú nezmenené na úrovni 4,25 %, resp . 5,25 % a 3,25 %.

(src)="57"> Preses konferencē , kas sāksies šodien plkst . 14.30 pēc Viduseiropas laika , ECB prezidents komentēs apsvērumus , uz kuriem balstās šie lēmumi .
(trg)="57"> Prezident ECB tieto rozhodnutia zdôvodní na dnešnej tlačovej konferencii o 14:30 SEČ .

(src)="58"> Eiropas Centrālā banka
(trg)="58"> Európska centrálna banka

(src)="59"> Komunikācijas direktorāts
(trg)="59"> Riaditeľstvo pre komunikáciu

(src)="60"> Preses un informācijas daļa
(trg)="60"> Tlačový a informačný odbor

(src)="61"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="61"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main

(src)="62"> : 0049 69 1344 7455 , fakss : 0049 69 1344 7404
(trg)="62"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , Fax : + 49 69 1344 7404

(src)="63"> Internets : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="63"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="64"> Pārpublicējot obligāta avota norāde .
(trg)="64"> Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja .

(src)="65"> atpakaļ uz sākumu
(trg)="65"> Späť na začiatok stránky

(src)="66"> Address encoded for mobile use
(trg)="66"> Address encoded for mobile use

(src)="67"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr080904.lv.html
(trg)="67"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr080904.sk.html

(src)="68"> Back to Press
(trg)="68"> Back to Press

(src)="69"> Press releases
(trg)="69"> Press releases

(src)="70"> By date
(trg)="70"> By date

(src)="71"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="71"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="72"> 1997 ( EMI )
(trg)="72"> 1997 ( EMI )

(src)="73"> By activities
(trg)="73"> By activities

(src)="74"> Weekly financial statements
(trg)="74"> Weekly financial statements

(src)="75"> Statistical press releases
(trg)="75"> Statistical press releases

(src)="76"> Webcast
(trg)="76"> Webcast

(src)="77"> ECB press conference
(trg)="77"> ECB press conference

(src)="78"> Press conference
(trg)="78"> Press conference

(src)="79"> Introductory statement
(trg)="79"> Introductory statement

(src)="80"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Visi pēc datuma > Visi gadi > CON / 2005/34
(trg)="80"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > Všetky roky > CON / 2005/34

(src)="81"> CON / 2005/34
(trg)="81"> CON / 2005/34

(src)="82"> Atzinums par izmaiņām Banca d' Italia struktūrā un pārvaldībā , ņemot vērā likumu par noguldījumu aizsardzību ( CON / 2005/34 )
(trg)="82"> Stanovisko k zmenám štruktúry a interného riadenia Banca d' Italia , ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane úspor ( CON / 2005/34 ) Taliansko , 6 .

(src)="83"> Itālija , 6.10.2005 , pdf 23 kB , en .
(trg)="83"> 10 . 2005 , pdf 23 kB , en .

(src)="84"> it
(trg)="84"> it

(src)="85"> ECBS tiesiskais regulējums ECB institucionālie noteikumi
(trg)="85"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="86"> 1998 ( ECB / EMI )
(trg)="86"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="87"> 1996 ( EMI )
(trg)="87"> 1996 ( EMI )

(src)="88"> 1995 ( EMI )
(trg)="88"> 1995 ( EMI )

(src)="89"> 1994 ( EMI )
(trg)="89"> 1994 ( EMI )

(src)="90"> Cross-navigation Menu Saistītie ECB tiesību akti
(trg)="90"> Všetky roky Cross-navigation Menu

(src)="91"> Opinion CON / 2004/16
(trg)="91"> Opinion CON / 2004/16

(src)="92"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | Latviešu | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="92"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV

(src)="93"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Tiesiskais regulējums > Finanšu tirgus stabilitāte > Saistītie ECB atzinumi > CON / 2001/32
(trg)="93"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Stabilita finančných trhov > Súvisiace stanoviská ECB > CON / 2001/32

(src)="94"> CON / 2001/32
(trg)="94"> CON / 2001/32

(src)="95"> Atzinums par likumu , ar kuru groza kredītiestāžu un finanšu uzņēmumu tiesisko regulējumu ( CON / 2001/32 )
(trg)="95"> Stanovisko k zákonu , ktorým sa mení a dopĺňa právny rámec pre úverové inštitúcie a finančné spoločnosti ( CON / 2001/32 ) Portugalsko , 11 .

(src)="96"> Portugāle , 11.10.2001 , pdf 109 kB , en .
(trg)="96"> 10 . 2001 , pdf 109 kB , en .

(src)="97"> pt
(trg)="97"> pt

(src)="98"> Finanšu tirgus stabilitāte
(trg)="98"> Stabilita finančných trhov

(src)="99"> Saistītie ECB atzinumi Visi ECB atzinumi
(trg)="99"> Súvisiace stanoviská ECB Všetky stanoviská ECB

(src)="100"> Opinion CON / 1999/15
(trg)="100"> Opinion CON / 1999/15