# lt/ecb-lt-sk.xml.gz
# sk/ecb-lt-sk.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Lankytojams > Užsiregistruoti ekskursijai
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Informácie pre návštevníkov > Rezervácia termínu návštevy

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> Užsiregistruoti ekskursijai Bent prie š 3 mėn .
(trg)="10"> Rezervácia termínu náv š tevy Najneskôr 3 mesiace vopred

(src)="11"> Kadangi gauname daug parai š kų , lankytojų grupėms patariame susisiekti su mumis bent tris mėnesius prie š numatomą apsilankymo dieną .
(trg)="11"> Vzhľadom na veľký záujem náv š tevníkov vás žiadame , aby ste sa s nami spojili najneskôr tri mesiace pred plánovaným termínom náv š tevy .

(src)="12"> Pra š ome atkreipti dėmesį į tai , kad apsilankymo diena negali būti garantuota , net jei apie norą apsilankyti prane š ama labai i š anksto .
(trg)="12"> Dovoľujeme si vás v š ak upozorniť , že termín náv š tevy nemožno zaručiť ani napriek včasnému ohláseniu .

(src)="13"> į vir š ų Ekskursijų laikas
(trg)="13"> späť na začiatok stránky Náv š tevné hodiny

(src)="14"> Ryte ( AM ) : 10.30 val . iki 12.00 val .
(trg)="14"> Predpoludním ( AM ) : 10:30 – 12:00

(src)="15"> Po pietų ( PM ) : 14.30 val .
(trg)="15"> Popoludní ( PM ) : 14:30 – 16:00

(src)="16"> iki 16.00 val .
(trg)="16"> Rezervácia

(src)="17"> Kalendoriuje pasirinkite dieną , kurią žaliai pažymėtas laisvas ekskursijos laikas .
(trg)="17"> Vyberte si v kalendári jeden z voľných termínov označených zelenou farbou .

(src)="18"> Pasirinkus AM ( ryte ) arba PM ( po pietų ) , per saugią jungtį ( https ) atsidarys formos langas .
(trg)="18"> Po kliknutí na zvolený termín „ predpoludním “ ( AM ) alebo „ popoludní “ ( PM ) sa otvorí formulár na zabezpečenej stránke ( https ) .

(src)="19"> Užpildykite privalomus laukus ir i š siųskite formą .
(trg)="19"> Vyplňte povinné údaje a formulár odo š lite .

(src)="20"> Pasirinkti grupės kategoriją :
(trg)="20"> Vyberte kategóriu skupiny : Vyberte

(src)="21"> Universitetas / aukštojo mokslo įstaiga
(trg)="21"> Univerzita / vysoká škola Stredná škola

(src)="22"> Vidurinė mokykla Politinis susivienijimas
(trg)="22"> Politické združenie Individuálny návštevník

(src)="23"> Vienas lankytojas Analitikas / ekspertas
(trg)="23"> Analytik / expert Novinár

(src)="24"> Žurnalistas Verslo / visuomeninė organizacija
(trg)="24"> Podnikateľská / spoločenská organizácia

(src)="25"> Centrinis bankas
(trg)="25"> Centrálna banka

(src)="26"> Mokytojas / dėstytojas Prof. lavinimo / suaugusiųjų švietimo įstaiga
(trg)="26"> Učiteľ / profesor Odborná škola / vzdelávanie dospelých

(src)="27"> Praėjęs mėnuo
(trg)="27"> Predchádzajúci mesiac Nasledujúci mesiac

(src)="28"> 2024 birželis
(trg)="28"> Jún - 2024 Po

(src)="29"> Pr
(trg)="29"> Ut

(src)="30"> An
(trg)="30"> St

(src)="31"> Pn Št
(trg)="31"> Št Pi

(src)="32"> Sk
(trg)="32"> So

(src)="33"> Nuorodoms į norimas dienas pamatyti langelyje viršuje pasirinkite lankytojų grupę apibūdinančią kategoriją .
(trg)="33"> Ne Prehľad voľných termínov sa zobrazí , až keď v rámčeku vyberiete príslušnú kategóriu skupiny návštevníkov .

(src)="34"> Back to The European Central Bank
(trg)="34"> Back to The European Central Bank

(src)="35"> Užsiregistruoti ekskursijai
(trg)="35"> Informácie pre návštevníkov

(src)="36"> Foto galerija Žemėlapis ir kelio nuorodos
(trg)="36"> Rezervácia termínu návštevy Fotogaléria

(src)="37"> Cross-navigation Menu Kitos paslaugos lankytojams
(trg)="37"> Mapa a popis cesty Cross-navigation Menu

(src)="38"> Deutsche Bundesbank pinigų muziejus Spausdinta medžiaga
(trg)="38"> Ďal š ie služby pre náv š tevníkov Múzeum peňazí Deutsche Bundesbank

(src)="39"> Bro š iūra „ Europos centrinis bankas , Eurosistema , Europos centrinių bankų sistema “ , 2 MB Bro š iūra „ Bendra mokėjimų eurais erdvė ( SEPA ) “ , 2,2 MB Knyga „ The monetary policy of the ECB “ , 1,1 MB Apie euro zonos plėtrą žr . „ Prane š imas apie konvergenciją “ „ Review of the international role of the euro “ , 1,7 MB „ Financial stability review “
(trg)="39"> témy „ ECB , Eurosystém , ESCB “ , brožúra , 2 MB „ SEPA , jednotná oblasť platieb v eurách “ , brožúra , 2,2 MB „ Menová politika ECB “ ( v angličtine ) , kniha , 1,1 MB Roz š írenie eurozóny : „ Konvergenčná správa “ „ Medzinárodné postavenie eura “ ( v angličtine ) , 1,7 MB „ Prehľad finančnej stability “ ( v angličtine )

(src)="40"> ECB Home
(trg)="40"> ECB Home

(src)="41"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="41"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="42"> Print
(trg)="42"> Print

(src)="43"> RSS feed
(trg)="43"> RSS feed

(src)="44"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | Lietuvių | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="44"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="45"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 2005 m. vasario 8 d.
(trg)="45"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 8 . februára 2005

(src)="46"> PRANEŠIMAS SPAUDAI
(trg)="46"> TLAČOVÁ SPRÁVA

(src)="47"> 2005 m. vasario 8 d. - TARGET2 raidos ataskaita
(trg)="47"> 8 . februára 2005 - Správa o stave vývoja systému TARGET2

(src)="48"> 2004 m. gruodžio 16 d. ECB valdančioji taryba pritarė vienos bendros platformos ( angl . Single Shared Platform , SSP ) TARGET2 sukūrimui , remiantis bendru Banca d' Italia , Banque de France ir Deutsche Bundesbank siūlymu .
(trg)="48"> Dňa 16 . decembra 2004 schválila Rada guvernérov ECB vytvorenie jednotnej spoločnej platformy ( Single Shared Platform -- SSP ) pre systém TARGET2 na základe spoločného návrhu troch centrálnych bánk -- Banca d' Italia , Banque de France a Deutsche Bundesbank .

(src)="49"> TARGET2 raidos ataskaitoje aptariami trys pagrindiniai klausimai -- pati sistema , įkainių nustatymas ir prisijungimas prie TARGET2 .
(trg)="49"> Správa o stave vývoja systému TARGET2 sa zaoberá tromi hlavnými otázkami -- poskytovanými službami , cenovou politikou a prechodom na nový systém TARGET2 .

(src)="50"> Sprendimus šiais klausimais Valdančioji taryba priėmė 2004 m. gruodžio 16 d. Visi euro zonos centriniai bankai patvirtino , kad prisijungs prie TARGET2 .
(trg)="50"> Svoju účasť v systéme TARGET2 potvrdili všetky centrálne banky eurozóny .

(src)="51"> Eurosistema informuos visuomenę apie tolesnę TARGET2 raidą .
(trg)="51"> Eurosystém bude o stave vývoja systému TARGET2 verejnosť aj naďalej priebežne informovať .

(src)="52"> Europos centrinis bankas
(trg)="52"> Európska centrálna banka

(src)="53"> Komunikacijų direktoratas
(trg)="53"> Riaditeľstvo pre komunikáciu

(src)="54"> Spaudos ir informacijos skyrius
(trg)="54"> Tlačový a informačný odbor

(src)="55"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurtas prie Maino
(trg)="55"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main

(src)="56"> Tel. 0049 69 1344 7455 , faksas 0049 69 1344 7404
(trg)="56"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , Fax : + 49 69 1344 7404

(src)="57"> Internetas : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="57"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="58"> Naudoti leidžiama tiktai nurodžius šaltinį .
(trg)="58"> Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja .

(src)="59"> Į viršų
(trg)="59"> Späť na začiatok stránky

(src)="60"> Address encoded for mobile use
(trg)="60"> Address encoded for mobile use

(src)="61"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.lt.html
(trg)="61"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.sk.html

(src)="62"> Back to Press
(trg)="62"> Back to Press

(src)="63"> Press releases
(trg)="63"> Press releases

(src)="64"> By date
(trg)="64"> By date

(src)="65"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="65"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="66"> 1997 ( EMI )
(trg)="66"> 1997 ( EMI )

(src)="67"> By activities
(trg)="67"> By activities

(src)="68"> Weekly financial statements
(trg)="68"> Weekly financial statements

(src)="69"> Statistical press releases
(trg)="69"> Statistical press releases

(src)="70"> Cross-navigation Menu
(trg)="70"> Cross-navigation Menu

(src)="71"> Publication
(trg)="71"> Publication

(src)="72"> TARGET2 raidos ataskaita , pdf , 140 kB
(trg)="72"> Správa o stave vývoja systému TARGET2 , pdf , 172 kB

(src)="73"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | Lietuvių | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="73"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV

(src)="74"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Teisinė sistema > Finansų rinkos stabilumas > Susijusios ECB nuomonės > CON / 1997/28
(trg)="74"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Stabilita finančných trhov > Súvisiace stanoviská ECB > CON / 1997/28

(src)="75"> CON / 1997/28
(trg)="75"> CON / 1997/28

(src)="76"> Nuomonė dėl pinigų rinkos sandorio apibrėžimo ( CON / 1997/28 )
(trg)="76"> Stanovisko k definícii zmluvy peňažného trhu ( CON / 1997/28 ) Spojené kráľovstvo , 6 .

(src)="77"> Jungtinė Karalystė , 1998 2 6 , pdf 13 kB , en
(trg)="77"> 2 . 1998 , pdf 13 kB , en

(src)="78"> Teisinė sistema
(trg)="78"> Právny rámec

(src)="79"> Paieška teisės aktų bazėje ECBS teisinė sistema
(trg)="79"> Užívateľská príručka Hľadať v právnom rámci

(src)="80"> ECB institucinės nuostatos
(trg)="80"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="81"> Pinigų politika ir operacijos
(trg)="81"> Menová politika a operácie

(src)="82"> Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos
(trg)="82"> Platobné a zúčtovacie systémy

(src)="83"> Banknotai ir monetos , mokėjimo priemonės ir valiutos klausimai
(trg)="83"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="84"> Užsienio valiuta ir užsienio atsargos Statistika
(trg)="84"> Devízy a devízové rezervy Štatistika

(src)="85"> Įdarbinimas , elgsena , sukčiavimo prevencija ir skaidrumas
(trg)="85"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="86"> Finansų rinkos stabilumas
(trg)="86"> Stabilita finančných trhov

(src)="87"> Susijusios ECB nuomonės
(trg)="87"> Súvisiace stanoviská ECB

(src)="88"> Visos ECB nuomonės Viskas pagal datą
(trg)="88"> Všetky stanoviská ECB

(src)="89"> Cross-navigation Menu Susiję ECB teisės aktai
(trg)="89"> Všetko podľa dátumu Cross-navigation Menu

(src)="90"> Opinion CON / 1995/10
(trg)="90"> Opinion CON / 1995/10

(src)="91"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Teisinė sistema > Finansų rinkos stabilumas > Susijusios ECB nuomonės > CON / 2009/29
(trg)="91"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Stabilita finančných trhov > Súvisiace stanoviská ECB > CON / 2009/29

(src)="92"> CON / 2009/29
(trg)="92"> CON / 2009/29

(src)="93"> Nuomonė dėl priemonių , kurių galima imtis finansų krizės metu , apimties išplėtimo ( CON / 2009/29 )
(trg)="93"> Stanovisko k rozšíreniu rozsahu opatrení , ktoré môžu byť prijaté počas finančnej krízy ( CON / 2009/29 ) Belgicko , 25 .

(src)="94"> Belgija , 2009 3 25 , pdf 31 kB , en
(trg)="94"> 3 . 2009 , pdf 31 kB , en

(src)="95"> Opinion CON / 2008/46
(trg)="95"> Opinion CON / 2008/46

(src)="96"> Opinion CON / 2008/50
(trg)="96"> Opinion CON / 2008/50

(src)="97"> Opinion CON / 2008/61
(trg)="97"> Opinion CON / 2008/61

(src)="98"> Opinion CON / 2008/74
(trg)="98"> Opinion CON / 2008/74

(src)="99"> Opinion CON / 2008/91
(trg)="99"> Opinion CON / 2008/91

(src)="100"> Opinion CON / 2009/25
(trg)="100"> Opinion CON / 2009/25