# lt/ecb-lt-nl.xml.gz
# nl/ecb-lt-nl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Teisinė sistema > Visos ECB nuomonės > CON / 2009/53
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Alle ECB adviezen > CON / 2009/53

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2009/53
(trg)="10"> CON / 2009/53

(src)="11"> Dėl Latvijas Banka pelno paskirstymo ( CON / 2009/53 )
(trg)="11"> Advies inzake de distributie van Latvijas Banka 's winsten ( CON / 2009/53 )

(src)="12"> Latvija , 2009 6 24 , pdf 26 kB , en .
(trg)="12"> Letland , 24.6.2009 , pdf 26 kB , en .

(src)="13"> lv
(trg)="13"> lv

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Teisinė sistema
(trg)="15"> Juridisch kader Handleiding

(src)="16"> Paieška teisės aktų bazėje
(trg)="16"> Zoek in het juridische kader Juridisch kader van het ESCB

(src)="17"> ECBS teisinė sistema ECB institucinės nuostatos
(trg)="17"> Institutionele bepalingen omtrent de ECB Monetair beleid en transacties

(src)="18"> Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemos
(trg)="18"> Betalings - en vereveningssystemen

(src)="19"> Banknotai ir monetos , mokėjimo priemonės ir valiutos klausimai
(trg)="19"> Bankbiljetten en muntstukken , betaalmiddelen en valuta-aangelegenheden

(src)="20"> Užsienio valiuta ir užsienio atsargos
(trg)="20"> Deviezen en deviezenreserves

(src)="21"> Statistika
(trg)="21"> Statistieken

(src)="22"> Įdarbinimas , elgsena , sukčiavimo prevencija ir skaidrumas
(trg)="22"> Werkgelegenheid , Gedrag , fraudepreventie en transparantie

(src)="23"> Finansų rinkos stabilumas
(trg)="23"> Stabiliteit van financiële markten

(src)="24"> Visos ECB nuomonės
(trg)="24"> Alle ECB adviezen

(src)="25"> Viskas pagal datą
(trg)="25"> Alle naar datum

(src)="26"> Cross-navigation Menu
(trg)="26"> Cross-navigation Menu

(src)="27"> Susiję ECB teisės aktai
(trg)="27"> Verband houdende ECB-rechtshandelingen

(src)="28"> Opinion CON / 2007/14
(trg)="28"> Opinion CON / 2007/14

(src)="29"> Opinion CON / 2008/82
(trg)="29"> Opinion CON / 2008/82

(src)="30"> Susijusi informacija
(trg)="30"> Verband houdende informatie

(src)="31"> ECB pranešimas apie konvergenciją , 2008 m. gegužė
(trg)="31"> ECB Convergentieverslag mei 2008

(src)="32"> ECB Home
(trg)="32"> ECB Home

(src)="33"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="33"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="34"> Print
(trg)="34"> Print

(src)="35"> RSS feed
(trg)="35"> RSS feed

(src)="36"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | Lietuvių | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="36"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="37"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Lankytojams > Užsiregistruoti ekskursijai
(trg)="37"> Navigation Path : Home > De Europese Centrale Bank > Bezoekersinformatie > Boek een bezoek

(src)="38"> Užsiregistruoti ekskursijai
(trg)="38"> Boek een bezoek

(src)="39"> Bent prie š 3 mėn .
(trg)="39"> Ten minste 3 maanden van tevoren

(src)="40"> Kadangi gauname daug parai š kų , lankytojų grupėms patariame susisiekti su mumis bent tris mėnesius prie š numatomą apsilankymo dieną .
(trg)="40"> Gezien het grote aantal aanvragen wordt bezoekersgroepen vriendelijk verzocht ten minste drie maanden vóór de geplande datum van hun bezoek te boeken .

(src)="41"> Pra š ome atkreipti dėmesį į tai , kad apsilankymo diena negali būti garantuota , net jei apie norą apsilankyti prane š ama labai i š anksto .
(trg)="41"> Let wel : een bezoekdatum kan niet worden gegarandeerd , zelfs wanneer die zeer vroeg is aangekondigd .

(src)="42"> į vir š ų
(trg)="42"> [ terug naar boven ] Bezoektijden

(src)="43"> Ryte ( AM ) : 10.30 val . iki 12.00 val .
(trg)="43"> « s Ochtends : 10.30 – 12.00 uur ( “ AM ” )

(src)="44"> Po pietų ( PM ) : 14.30 val . iki 16.00 val .
(trg)="44"> « s Middags : 14.30 – 16.00 uur ( “ PM ” )

(src)="45"> Kaip užsiregistruoti
(trg)="45"> Hoe u kunt boeken

(src)="46"> Kalendoriuje pasirinkite dieną , kurią žaliai pažymėtas laisvas ekskursijos laikas .
(trg)="46"> Kiest u een datum in de kalender met een groene bezoektijd die nog vrij is .

(src)="47"> Pasirinkus AM ( ryte ) arba PM ( po pietų ) , per saugią jungtį ( https ) atsidarys formos langas .
(trg)="47"> Door op het door u gewenste « AM » (' s ochtends ) of « PM » (' s middags ) te klikken opent u een formulier met een veilige verbinding ( https ) .

(src)="48"> Užpildykite privalomus laukus ir i š siųskite formą .
(trg)="48"> Vult u de verplichte velden in en verstuur het formulier . Geef type groep aan :

(src)="49"> Pasirinkti grupės kategoriją :
(trg)="49"> Selecteer

(src)="50"> Universitetas / aukštojo mokslo įstaiga
(trg)="50"> Universitair / hoger onderwijs Middelbare school

(src)="51"> Vidurinė mokykla Politinis susivienijimas
(trg)="51"> Politieke vereniging Individuele bezoeker

(src)="52"> Analitikas / ekspertas
(trg)="52"> Analist / deskundige

(src)="53"> Žurnalistas
(trg)="53"> Journalist

(src)="54"> Verslo / visuomeninė organizacija
(trg)="54"> Bedrijf / sociale organisatie

(src)="55"> Centrinis bankas
(trg)="55"> Centrale bank

(src)="56"> Mokytojas / dėstytojas
(trg)="56"> Leraar / docent

(src)="57"> Prof. lavinimo / suaugusiųjų švietimo įstaiga
(trg)="57"> Beroeps -/ volwassenenonderwijs Vorige maand

(src)="58"> Praėjęs mėnuo
(trg)="58"> Volgende maand

(src)="59"> 2024 birželis
(trg)="59"> Juni - 2024 ma

(src)="60"> Pr
(trg)="60"> di

(src)="61"> An
(trg)="61"> wo

(src)="62"> Tr
(trg)="62"> do

(src)="63"> Kt
(trg)="63"> vr

(src)="64"> Pn
(trg)="64"> za

(src)="65"> Št
(trg)="65"> zo

(src)="66"> Nuorodoms į norimas dienas pamatyti langelyje viršuje pasirinkite lankytojų grupę apibūdinančią kategoriją .
(trg)="66"> Om de links naar geschikte data te zien , kiest u het type bezoekersgroep in het kader hierboven

(src)="67"> Back to The European Central Bank
(trg)="67"> Back to De Europese Centrale Bank

(src)="68"> Užsiregistruoti ekskursijai
(trg)="68"> Bezoekersinformatie Boek een bezoek

(src)="69"> Foto galerija
(trg)="69"> Foto 's

(src)="70"> Žemėlapis ir kelio nuorodos
(trg)="70"> Kaart en routebeschrijving

(src)="71"> Deutsche Bundesbank pinigų muziejus Spausdinta medžiaga
(trg)="71"> Ook interessant voor bezoekers Geldmuseum van de Deutsche Bundesbank

(src)="72"> Bro š iūra „ Europos centrinis bankas , Eurosistema , Europos centrinių bankų sistema “ , 2 MB Bro š iūra „ Bendra mokėjimų eurais erdvė ( SEPA ) “ , 2,2 MB Knyga „ The monetary policy of the ECB “ , 1,1 MB Apie euro zonos plėtrą žr . „ Prane š imas apie konvergenciją “ „ Review of the international role of the euro “ , 1,7 MB „ Financial stability review “
(trg)="72"> Gedrukt materiaal Brochure « De Europese Centrale Bank , het Eurosysteem , het Europees stelsel van centrale banken » , 2 MB Brochure « Het gemeenschappelijk eurobetalingsgebied : een geïntegreerde markt voor retailbetalingen » , 2,2 MB Boek « Het monetaire beleid van de ECB » , 1,1 MB Uitbreiding van het eurogebied : « Convergentieverslag » « Review of the international role of the euro » , 1,7 MB « Financial stability review '

(src)="73"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 2005 m. vasario 8 d.
(trg)="73"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2005 > 8 februari 2005

(src)="74"> PRANEŠIMAS SPAUDAI
(trg)="74"> PERSBERICHT

(src)="75"> 2005 m. vasario 8 d. - TARGET2 raidos ataskaita
(trg)="75"> 8 februari 2005 - Voortgangsverslag betreffende TARGET2

(src)="76"> 2004 m. gruodžio 16 d. ECB valdančioji taryba pritarė vienos bendros platformos ( angl . Single Shared Platform , SSP ) TARGET2 sukūrimui , remiantis bendru Banca d' Italia , Banque de France ir Deutsche Bundesbank siūlymu .
(trg)="76"> Op 16 december 2004 heeft de Raad van Bestuur van de ECB zijn goedkeuring gehecht aan het opzetten van een « Single Shared Platform ( SSP ) » ( Enkel Gezamenlijk Platform ) voor TARGET2 op basis van het gezamenlijke aanbod daartoe van Banca d' Italia , Banque de France en Deutsche Bundesbank .

(src)="77"> TARGET2 raidos ataskaitoje aptariami trys pagrindiniai klausimai -- pati sistema , įkainių nustatymas ir prisijungimas prie TARGET2 .
(trg)="77"> Het Voortgangsverslag betreffende TARGET2 behandelt de volgende drie hoofdonderwerpen : de dienstverlening en tarifering van en de migratie naar TARGET2 .

(src)="78"> Sprendimus šiais klausimais Valdančioji taryba priėmė 2004 m. gruodžio 16 d. Visi euro zonos centriniai bankai patvirtino , kad prisijungs prie TARGET2 .
(trg)="78"> Over deze zaken is op 16 december 2004 door de Raad van Bestuur een besluit genomen . Alle centrale banken van het eurogebied hebben hun deelname aan TARGET2 bevestigd .

(src)="79"> Eurosistema informuos visuomenę apie tolesnę TARGET2 raidą .
(trg)="79"> Het Eurosysteem zal het grote publiek blijven informeren over de voortgang inzake TARGET2 .

(src)="80"> Europos centrinis bankas
(trg)="80"> Europese Centrale Bank

(src)="81"> Komunikacijų direktoratas
(trg)="81"> Directoraat Communicatie

(src)="82"> Spaudos ir informacijos skyrius
(trg)="82"> Afdeling Pers en Informatie

(src)="83"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurtas prie Maino
(trg)="83"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main

(src)="84"> Tel. 0049 69 1344 7455 , faksas 0049 69 1344 7404
(trg)="84"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , Fax : + 49 69 1344 7404

(src)="85"> Internetas : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="85"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="86"> Naudoti leidžiama tiktai nurodžius šaltinį .
(trg)="86"> Reproductie is toegestaan op voorwaarde dat de bron wordt vermeld . Bovenkant pagina

(src)="87"> Address encoded for mobile use
(trg)="87"> Address encoded for mobile use

(src)="88"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.lt.html
(trg)="88"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2005/html/pr050208.nl.html

(src)="89"> Back to Press
(trg)="89"> Back to Press

(src)="90"> Press releases
(trg)="90"> Press releases

(src)="91"> By date
(trg)="91"> By date

(src)="92"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="92"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="93"> 1997 ( EMI )
(trg)="93"> 1997 ( EMI )

(src)="94"> By activities
(trg)="94"> By activities

(src)="95"> Weekly financial statements
(trg)="95"> Weekly financial statements

(src)="96"> Statistical press releases
(trg)="96"> Statistical press releases

(src)="97"> Publication
(trg)="97"> Publication

(src)="98"> TARGET2 raidos ataskaita , pdf , 140 kB
(trg)="98"> Voortgangsverslag betreffende TARGET2 , pdf , 86 kB

(src)="99"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | Lietuvių | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="99"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="100"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Teisinė sistema > Finansų rinkos stabilumas > Susijusios ECB nuomonės > CON / 1997/28
(trg)="100"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Stabiliteit van financiële markten > ECB-adviezen > CON / 1997/28