# it/ecb-it-pl.xml.gz
# pl/ecb-it-pl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Disposizioni istituzionali della BCE > Rilevazione , rendicontazione contabili e revisione dei conti > BCE / 2005/7
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Akty prawne > Organizacja EBC > Rachunkowość , sprawozdawczość i kontrola finansowa > EBC / 2005/7

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> BCE / 2005/7
(trg)="10"> EBC / 2005/7

(src)="11"> Raccomandazione della BCE del 7 aprile 2005 al Consiglio dell' Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank of Greece ( BCE / 2005/7 )
(trg)="11"> Zalecenie EBC z dnia 7 kwietnia 2005 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych audytorów Bank of Greece ( EBC / 2005/7 )

(src)="12"> GU C 91 del 15.4.2005 , pag .
(trg)="12"> Dz . U. C 91 z 15.4.2005 , str .

(src)="13"> 4 , pdf 91 kB , cs .
(trg)="13"> 4 , pdf 135 kB , cs .

(src)="14"> da .
(trg)="14"> da .

(src)="15"> de .
(trg)="15"> de .

(src)="16"> el .
(trg)="16"> el .

(src)="17"> en .
(trg)="17"> en .

(src)="18"> es .
(trg)="18"> es .

(src)="19"> et.
(trg)="19"> et.

(src)="20"> fi .
(trg)="20"> fi .

(src)="21"> fr .
(trg)="21"> fr .

(src)="22"> hu .
(trg)="22"> hu .

(src)="23"> it .
(trg)="23"> it .

(src)="24"> lt .
(trg)="24"> lt .

(src)="25"> lv .
(trg)="25"> lv .

(src)="26"> mt .
(trg)="26"> mt .

(src)="27"> nl .
(trg)="27"> nl .

(src)="28"> pl .
(trg)="28"> pl .

(src)="29"> pt .
(trg)="29"> pt .

(src)="30"> sk .
(trg)="30"> sk .

(src)="31"> sl .
(trg)="31"> sl .

(src)="32"> sv
(trg)="32"> sv

(src)="33"> Back to The European Central Bank
(trg)="33"> Back to The European Central Bank

(src)="34"> Quadro normativo Guida per gli operatori
(trg)="34"> Wskazówki dla użytkowników

(src)="35"> Ricerca nel quadro normativo
(trg)="35"> Szukaj w „Aktach prawnych "

(src)="36"> Regime giuridico del SEBC Disposizioni istituzionali della BCE
(trg)="36"> Podstawowe akty prawne dotyczące ESCB Organizacja EBC

(src)="37"> Regolamenti interni
(trg)="37"> Regulaminy wewnętrzne

(src)="38"> Capitale della BCE
(trg)="38"> Kapitał EBC

(src)="39"> Rilevazione , rendicontazione contabili e revisione dei conti Gare d' appalto
(trg)="39"> Rachunkowość , sprawozdawczość i kontrola finansowa

(src)="40"> Reddito monetario
(trg)="40"> Zamówienia publiczne

(src)="41"> Relazioni esterne Pareri della BCE correlati
(trg)="41"> Dochód pieniężny

(src)="42"> Politica monetaria e operazioni
(trg)="42"> Polityka pieniężna i operacje

(src)="43"> Sistemi di pagamento e di regolamento
(trg)="43"> Systemy płatności i rozliczeń

(src)="44"> Banconote e monete metalliche , mezzi di pagamento e questioni valutarie
(trg)="44"> Banknoty i monety , środki płatnicze oraz zagadnienia walutowe

(src)="45"> Cambi e riserve in valuta
(trg)="45"> Transakcje dewizowe i rezerwy walutowe

(src)="46"> Statistiche
(trg)="46"> Statystyka

(src)="47"> Impiego , condotta , prevenzione delle frodi e trasparenza
(trg)="47"> Zatrudnienie , zasady zachowania , zapobieganie nadużyciom oraz polityka przejrzystości

(src)="48"> Stabilità dei mercati finanziari
(trg)="48"> Stabilność rynku finansowego

(src)="49"> Tutti i pareri della BCE In ordine cronologico
(trg)="49"> Wszystkie dokumenty według daty

(src)="50"> Cross-navigation Menu
(trg)="50"> Cross-navigation Menu

(src)="51"> Atti giuridici adottati
(trg)="51"> Przyjęte akty prawne

(src)="52"> Decisione del Consiglio 2005/377 / CE
(trg)="52"> Decyzja Rady 2005/377 / WE

(src)="53"> ECB Home
(trg)="53"> ECB Home

(src)="54"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="54"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="55"> Print
(trg)="55"> Print

(src)="56"> RSS feed
(trg)="56"> RSS feed

(src)="57"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="57"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | SK | SL | SV

(src)="58"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > In ordine cronologico > 2004 > CON / 2004/7
(trg)="58"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Akty prawne > Wszystkie dokumenty według daty > 2004 > CON / 2004/7

(src)="59"> CON / 2004/7
(trg)="59"> CON / 2004/7

(src)="60"> Parere su una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari , che applica la procedura Lamfalussy a tutti i settori finanziari ( CON / 2004/7 )
(trg)="60"> Opinia w sprawie nowego sposobu organizacji komitetów usług finansowych UE , w związku z rozszerzeniem procedury Lamfalussy' ego na wszystkie sektory rynku finansowego ( CON / 2004/7 )

(src)="61"> GU C 58 del 6.3.2004 , pag .
(trg)="61"> Dz . U. C 58 z 6.3.2004 , str .

(src)="62"> 23 , pdf 93 kB , da .
(trg)="62"> 23 , pdf 91 kB , da .

(src)="63"> sv Back to The European Central Bank
(trg)="63"> Back to The European Central Bank Akty prawne

(src)="64"> 1998 ( BCE / IME )
(trg)="64"> 1998 ( EBC / EIW )

(src)="65"> 1997 ( IME )
(trg)="65"> 1997 ( EIW )

(src)="66"> 1996 ( IME )
(trg)="66"> 1996 ( EIW )

(src)="67"> 1995 ( IME )
(trg)="67"> 1995 ( EIW )

(src)="68"> 1994 ( IME )
(trg)="68"> 1994 ( EIW )

(src)="69"> Tutti gli anni
(trg)="69"> Wszystkie lata

(src)="70"> Direttiva 2005/1 / CE
(trg)="70"> Dyrektywa 2005/1 / WE

(src)="71"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Tutti i pareri della BCE > CON / 2005/24
(trg)="71"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Akty prawne > Wszystkie opinie EBC > CON / 2005/24

(src)="72"> CON / 2005/24
(trg)="72"> CON / 2005/24

(src)="73"> Parere relativo alla riorganizzazione della vigilanza sui mercati finanziari e alla sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli ( CON / 2005/24 )
(trg)="73"> Opinia w sprawie reorganizacji nadzoru nad rynkiem finansowym oraz działalności nadzorczej dotyczącej systemów płatniczych i systemów rozrachunku papierów wartościowych ( CON / 2005/24 )

(src)="74"> Repubblica Ceca , 15.7.2005 , pdf 91 kB , cs .
(trg)="74"> Republika Czeska , 15.7.2005 , pdf 91 kB , cs .

(src)="75"> en
(trg)="75"> en

(src)="76"> Atti giuridici correlati della BCE
(trg)="76"> Powiązane tematycznie akty prawne EBC

(src)="77"> Parere CON / 2003/14
(trg)="77"> Opinion CON / 2003/14

(src)="78"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > In ordine cronologico > 2007 > CON / 2007/39
(trg)="78"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Akty prawne > Wszystkie dokumenty według daty > 2007 > CON / 2007/39

(src)="79"> CON / 2007/39
(trg)="79"> CON / 2007/39

(src)="80"> Parere sull' ambito di applicazione della tutela del corso legale contro le contraffazioni ed altre attività illecite ( CON / 2007/39 )
(trg)="80"> Opinia w sprawie zakresu ochrony znaków pieniężnych przed fałszowaniem i innymi przestępstwami ( CON / 2007/39 )

(src)="81"> Cipro , 30.11.2007 , pdf 24 kB , el .
(trg)="81"> Cypr , 30.11.2007 , pdf 24 kB , el .

(src)="82"> Decisione BCE / 2003/4
(trg)="82"> Decyzja EBC / 2003/4

(src)="83"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="83"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | Polski | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="84"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2004 > 29 giugno 2004
(trg)="84"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2004 > 29 czerwca 2004 r.

(src)="85"> COMUNICATO STAMPA
(trg)="85"> KOMUNIKAT PRASOWY

(src)="86"> 29 giugno 2004 - Nuova versione del sito Internet della BCE www.ecb.europa.eu
(trg)="86"> 29 czerwca 2004 r. - Nowa wersja witryny internetowej EBC www.ecb.europa.eu

(src)="87"> Sabato 26 giugno la Banca centrale europea ( BCE ) ha lanciato una nuova versione del proprio sito Internet ( www.ecb.europa.eu ) , che risulta di più facile consultazione per gli utenti grazie alla veste grafica più moderna e alla riorganizzazione dei contenuti .
(trg)="87"> W sobotę , 26 czerwca 2004 r. , Europejski Bank Centralny ( EBC ) udostępnił nową wersję swojej witryny internetowej ( www.ecb.europa.eu ) .

(src)="88"> In particolare , il sito presenta una migliore struttura di navigazione e un motore di ricerca più completo .
(trg)="88"> Aby ułatwić użytkownikom korzystanie z witryny , unowocześniony został jej projekt graficzny i zmieniony układ treści .

(src)="89"> È stato inoltre agevolato l' accesso dei non vedenti e delle persone con problemi visivi alla maggior parte delle informazioni ; un elevato numero di pagine risulta infatti conforme al livello AAA della Web Accessibility Initiative ( Iniziativa per l' accessibilità del web ) .
(trg)="89"> Ponadto nowa witryna zapewnia łatwiejszy dostęp osobom niedowidzącym , dzięki temu , że wiele stron spełnia standard AAA opracowany przez Web Accessibility Initiative ( inicjatywa na rzecz poprawy dostępności sieci WWW ) .

(src)="90"> Un altro importante miglioramento consiste nella varietà di lingue utilizzate : le due sezioni che rivestono particolare interesse per il pubblico , ossia « The European Central Bank » ( La Banca centrale europea ) e « Banknotes & Coins » ( Banconote e monete ) , sono ora disponibili nelle venti lingue ufficiali dell' Unione europea .
(trg)="90"> Inne ważne ulepszenie to wielojęzyczność witryny : informacje zamieszczone w dwóch działach najbardziej interesujących dla niespecjalistów , tj . „The European Central Bank » ( Europejski Bank Centralny ) i „Banknotes & Coins » ( Banknoty i monety ) są teraz dostępne we wszystkich 20 oficjalnych językach UE .

(src)="91"> La BCE si impegnerà a sviluppare ulteriormente e a ottimizzare questo sito , che rappresenta uno dei suoi principali canali di comunicazione .
(trg)="91"> Witryna internetowa , która stanowi jedno z podstawowych narzędzi komunikacji EBC , będzie nadal rozbudowywana i doskonalona .

(src)="92"> Banca centrale europea
(trg)="92"> Europejski Bank Centralny

(src)="93"> Direzione Comunicazione
(trg)="93"> Dyrekcja Komunikacji

(src)="94"> Divisione Stampa e informazione
(trg)="94"> Dział Prasy i Informacji

(src)="95"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="95"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main

(src)="96"> Tel. + 49 69 1344 7455 , Fax + 49 69 1344 7404
(trg)="96"> tel .: + 49 69 1344 7455 , faks : + 49 69 1344 7404

(src)="97"> Internet : http://www.ecb.europa.eu
(trg)="97"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="98"> La riproduzione è consentita purché venga citata la fonte .
(trg)="98"> Przedruk dozwolony z podaniem źródła .

(src)="99"> back to top
(trg)="99"> back to top

(src)="100"> Address encoded for mobile use
(trg)="100"> Address encoded for mobile use