# hu/ecb-nl-hu.xml.gz
# nl/ecb-nl-hu.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > Valamennyi jogszabály időrendi sorrendben > Valamennyi jogszabály > CON / 2005/34
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Alle naar datum > Alle jaren > CON / 2005/34

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2005/34
(trg)="10"> CON / 2005/34

(src)="11"> Vélemény a megtakarítások védelméről szóló törvény miatt a Banca d' Italia felépítésében és irányításában bekövetkező változásokról ( CON / 2005/34 )
(trg)="11"> Advies inzake de gewijzigde structuur van de Banca d' Italia en het gewijzigde interne bestuur als gevolg van een wet betreffende de bescherming van spaartegoeden ( CON / 2005/34 )

(src)="12"> Olaszország , 2005.10.6 , pdf 23 kB , en .
(trg)="12"> Italië , 6.10.2005 , pdf 23 kB , en .

(src)="13"> it
(trg)="13"> it

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Jogi keret Alkalmazási útmutató
(trg)="15"> Juridisch kader Handleiding

(src)="16"> Keresés a jogi keretben
(trg)="16"> Zoek in het juridische kader

(src)="17"> A KBER jogi kerete
(trg)="17"> Juridisch kader van het ESCB

(src)="18"> Az EKB intézményi rendelkezései
(trg)="18"> Institutionele bepalingen omtrent de ECB

(src)="19"> Monetáris politika és műveletek
(trg)="19"> Monetair beleid en transacties

(src)="20"> Fizetési és elszámolási rendszerek
(trg)="20"> Betalings - en vereveningssystemen

(src)="21"> Bankjegyekkel és érmékkel , fizetési eszközökkel és valutával kapcsolatok kérdések
(trg)="21"> Bankbiljetten en muntstukken , betaalmiddelen en valuta-aangelegenheden

(src)="22"> Deviza és devizatartalékok
(trg)="22"> Deviezen en deviezenreserves

(src)="23"> Statisztika
(trg)="23"> Statistieken

(src)="24"> Alkalmazási feltételek , magatartási szabályzat , csalások megelőzés és átláthatóság
(trg)="24"> Werkgelegenheid , Gedrag , fraudepreventie en transparantie

(src)="25"> A pénzügyi piac stabilitása Valamennyi EKB vélemény
(trg)="25"> Stabiliteit van financiële markten

(src)="26"> Valamennyi jogszabály időrendi sorrendben
(trg)="26"> Alle ECB adviezen Alle naar datum

(src)="27"> 1998 ( EKB / EMI )
(trg)="27"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="28"> 1997 ( EMI )
(trg)="28"> 1997 ( EMI )

(src)="29"> 1996 ( EMI )
(trg)="29"> 1996 ( EMI )

(src)="30"> 1995 ( EMI )
(trg)="30"> 1995 ( EMI )

(src)="31"> 1994 ( EMI )
(trg)="31"> 1994 ( EMI )

(src)="32"> Valamennyi jogszabály
(trg)="32"> Alle jaren

(src)="33"> Cross-navigation Menu
(trg)="33"> Cross-navigation Menu

(src)="34"> Kapcsolódó EKB-jogszabályok
(trg)="34"> Verband houdende ECB-rechtshandelingen

(src)="35"> Opinion CON / 2004/16
(trg)="35"> Opinion CON / 2004/16

(src)="36"> ECB Home
(trg)="36"> ECB Home

(src)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="37"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="38"> Print
(trg)="38"> Print

(src)="39"> RSS feed
(trg)="39"> RSS feed

(src)="40"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="40"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="41"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > A pénzügyi piac stabilitása > Az EKB kapcsolódó véleményei > CON / 2001/32
(trg)="41"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Stabiliteit van financiële markten > ECB-adviezen > CON / 2001/32

(src)="42"> CON / 2001/32
(trg)="42"> CON / 2001/32

(src)="43"> Vélemény a hitelintézetek és pénzügyi vállalatok jogi kereteinek módosításáról szóló törvényről ( CON / 2001/32 )
(trg)="43"> Advies inzake een wet tot wijziging van het wettelijk kader van kredietinstellingen en financieringsmaatschappijen ( CON / 2001/32 )

(src)="44"> Portugália , 2001.10.11 , pdf 109 kB , en .
(trg)="44"> Portugal , 11.10.2001 , pdf 109 kB , en .

(src)="45"> pt
(trg)="45"> pt

(src)="46"> A pénzügyi piac stabilitása
(trg)="46"> Stabiliteit van financiële markten

(src)="47"> Az EKB kapcsolódó véleményei
(trg)="47"> ECB-adviezen Alle ECB adviezen

(src)="48"> Valamennyi EKB vélemény
(trg)="48"> Alle naar datum

(src)="49"> Valamennyi jogszabály időrendi sorrendben Cross-navigation Menu
(trg)="49"> Cross-navigation Menu Verband houdende ECB-rechtshandelingen

(src)="50"> Opinion CON / 1999/15
(trg)="50"> Opinion CON / 1999/15

(src)="51"> A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal .
(trg)="51"> Totalen / subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen .

(src)="52"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > Valamennyi EKB vélemény > CON / 2009/58
(trg)="52"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Alle ECB adviezen > CON / 2009/58

(src)="53"> CON / 2009/58
(trg)="53"> CON / 2009/58

(src)="54"> Vélemény az állami újratőkésítési rendszerről ( CON / 2009/58 )
(trg)="54"> Advies aangaande het staatsherkapitalisatieplan ( CON / 2009/58 )

(src)="55"> Svédország , 2009.7.14 , pdf 29 kB , en .
(trg)="55"> Zweden , 14.7.2009 , pdf 29 kB , en .

(src)="56"> sv
(trg)="56"> sv

(src)="57"> Valamennyi EKB vélemény
(trg)="57"> Alle ECB adviezen Alle naar datum

(src)="58"> Opinion CON / 2008/76
(trg)="58"> Opinion CON / 2008/76

(src)="59"> Opinion CON / 2009/6
(trg)="59"> Opinion CON / 2009/6

(src)="60"> Opinion CON / 2009/12
(trg)="60"> Opinion CON / 2009/12

(src)="61"> Opinion CON / 2009/18
(trg)="61"> Opinion CON / 2009/18

(src)="62"> Kapcsolódó információ
(trg)="62"> Verband houdende informatie

(src)="63"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt
(trg)="63"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on government guarantees for bank debt

(src)="64"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the pricing of recapitalisations
(trg)="64"> Recommendations of the Governing Council of the European Central Bank on the pricing of recapitalisations

(src)="65"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="65"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | Nederlands | PL | PT | RO | SK | SL | SV

(src)="66"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > Valamennyi jogszabály időrendi sorrendben > 1998 ( EKB / EMI ) > CON / 1998/52
(trg)="66"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Alle naar datum > 1998 ( ECB / EMI ) > CON / 1998/52

(src)="67"> CON / 1998/52
(trg)="67"> CON / 1998/52

(src)="68"> Vélemény a Pénzügyi Piacok Tanácsáról ( CON / 1998/52 )
(trg)="68"> Advies betreffende de Raad voor de financiële markten ( CON / 1998/52 )

(src)="69"> Franciaország , 1998.11.18 , pdf 117 kB , en
(trg)="69"> Frankrijk , 18.11.1998 , pdf 117 kB , en

(src)="70"> Opinion CON / 1998/9
(trg)="70"> Opinion CON / 1998/9

(src)="71"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > Valamennyi EKB vélemény > CON / 2009/53
(trg)="71"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Juridisch kader > Alle ECB adviezen > CON / 2009/53

(src)="72"> CON / 2009/53
(trg)="72"> CON / 2009/53

(src)="73"> Vélemény a Latvijas Banka 's eredményének felosztásáról ( CON / 2009/53 )
(trg)="73"> Advies inzake de distributie van Latvijas Banka 's winsten ( CON / 2009/53 )

(src)="74"> Lettország , 2009.6.24 , pdf 26 kB , en .
(trg)="74"> Letland , 24.6.2009 , pdf 26 kB , en .

(src)="75"> lv
(trg)="75"> lv

(src)="76"> CON / 2007/14 vélemény
(trg)="76"> Opinion CON / 2007/14

(src)="77"> Opinion CON / 2008/82
(trg)="77"> Opinion CON / 2008/82

(src)="78"> EKB Konvergenciajelentés , 2008 .
(trg)="78"> ECB Convergentieverslag mei 2008

(src)="79"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Látogatóknak > Látogatási időpont kérése
(trg)="79"> Navigation Path : Home > De Europese Centrale Bank > Bezoekersinformatie > Boek een bezoek

(src)="80"> Látogatási időpont kérése
(trg)="80"> Boek een bezoek

(src)="81"> Legalább három hónappal a látogatás időpontját megelőzően
(trg)="81"> Ten minste 3 maanden van tevoren

(src)="82"> A látogatási kérelmek nagy száma miatt javasoljuk , hogy a csoportok legalább három hónappal előre jelezzék látogatási szándékukat .
(trg)="82"> Gezien het grote aantal aanvragen wordt bezoekersgroepen vriendelijk verzocht ten minste drie maanden vóór de geplande datum van hun bezoek te boeken .

(src)="83"> Ugyanakkor kérjük figyelembe venni , hogy időpontot még igen korai jelentkezés esetén sem tudunk garantálni .
(trg)="83"> Let wel : een bezoekdatum kan niet worden gegarandeerd , zelfs wanneer die zeer vroeg is aangekondigd .

(src)="84"> Vissza a lap tetejére
(trg)="84"> [ terug naar boven ]

(src)="85"> Időpontok
(trg)="85"> Bezoektijden

(src)="86"> Délelőtt : 10:30 – 12:00 ( „ de . ” )
(trg)="86"> « s Ochtends : 10.30 – 12.00 uur ( “ AM ” )

(src)="87"> Délután : 14:30 – 16:00 ( „ du . ” )
(trg)="87"> « s Middags : 14.30 – 16.00 uur ( “ PM ” )

(src)="88"> Hogyan kérhetünk látogatási időpontot ?
(trg)="88"> Hoe u kunt boeken

(src)="89"> A naptárból válasszon ki egy még szabad , zölddel jelölt időpontot .
(trg)="89"> Kiest u een datum in de kalender met een groene bezoektijd die nog vrij is .

(src)="90"> , illetve „du ." feliratra kattintva megnyílik biztonságos internetkapcsolaton keresztül a kérőlap ( https ) .
(trg)="90"> Door op het door u gewenste « AM » (' s ochtends ) of « PM » (' s middags ) te klikken opent u een formulier met een veilige verbinding ( https ) .

(src)="91"> Töltse ki a kívánt rovatokat , és küldje el az igénylőlapot !
(trg)="91"> Vult u de verplichte velden in en verstuur het formulier .

(src)="92"> Jelölje meg a csoport típusát ! :
(trg)="92"> Geef type groep aan : Selecteer

(src)="93"> Kiválasztás Egyetemi / felsőfokú végzettség
(trg)="93"> Universitair / hoger onderwijs Middelbare school

(src)="94"> Politikai egyesület Egyéni látogató
(trg)="94"> Politieke vereniging

(src)="95"> Elemző / szakértő
(trg)="95"> Individuele bezoeker Analist / deskundige

(src)="96"> Újságíró
(trg)="96"> Journalist

(src)="97"> Üzleti / társadalmi szervezet
(trg)="97"> Bedrijf / sociale organisatie

(src)="98"> Központi bank
(trg)="98"> Centrale bank

(src)="99"> Tanár / professzor
(trg)="99"> Leraar / docent

(src)="100"> Szakképzés / felnőttoktatás
(trg)="100"> Beroeps -/ volwassenenonderwijs