# hu/ecb-it-hu.xml.gz
# it/ecb-it-hu.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > Fizetési és elszámolási rendszerek > Az EKB kapcsolódó véleményei > CON / 2006/53
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Sistemi di pagamento e di regolamento > Pareri della BCE correlati > CON / 2006/53

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2006/53
(trg)="10"> CON / 2006/53

(src)="11"> Vélemény az elszámolási és kiegyenlítési rendszerek üzemeltetőinek felügyeletéről ( CON / 2006/53 )
(trg)="11"> Parere relativo alla vigilanza sugli operatori dei sistemi di compensazione e regolamento ( CON / 2006/53 )

(src)="12"> Lengyelország , 2006.11.16 , pdf 74 kB , en .
(trg)="12"> Polonia , 16.11.2006 , pdf 74 kB , en .

(src)="13"> pl
(trg)="13"> pl

(src)="14"> Back to The European Central Bank
(trg)="14"> Back to The European Central Bank

(src)="15"> Jogi keret
(trg)="15"> Quadro normativo

(src)="16"> Alkalmazási útmutató
(trg)="16"> Guida per gli operatori

(src)="17"> Keresés a jogi keretben
(trg)="17"> Ricerca nel quadro normativo

(src)="18"> A KBER jogi kerete
(trg)="18"> Regime giuridico del SEBC

(src)="19"> Az EKB intézményi rendelkezései
(trg)="19"> Disposizioni istituzionali della BCE

(src)="20"> Monetáris politika és műveletek
(trg)="20"> Politica monetaria e operazioni

(src)="21"> Fizetési és elszámolási rendszerek
(trg)="21"> Sistemi di pagamento e di regolamento

(src)="22"> Transzeurópai automatizált valós idejű bruttó elszámolási rendszer ( TARGET2 )
(trg)="22"> Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale ( TARGET2 )

(src)="23"> TARGET2-Securities ( T2S )
(trg)="23"> TARGET2-Securities ( T2S )

(src)="24"> Az EKB kapcsolódó véleményei
(trg)="24"> Pareri della BCE correlati

(src)="25"> Bankjegyekkel és érmékkel , fizetési eszközökkel és valutával kapcsolatok kérdések
(trg)="25"> Banconote e monete metalliche , mezzi di pagamento e questioni valutarie

(src)="26"> Deviza és devizatartalékok
(trg)="26"> Cambi e riserve in valuta

(src)="27"> Statisztika
(trg)="27"> Statistiche

(src)="28"> Alkalmazási feltételek , magatartási szabályzat , csalások megelőzés és átláthatóság
(trg)="28"> Impiego , condotta , prevenzione delle frodi e trasparenza

(src)="29"> A pénzügyi piac stabilitása
(trg)="29"> Stabilità dei mercati finanziari

(src)="30"> Valamennyi EKB vélemény
(trg)="30"> Tutti i pareri della BCE

(src)="31"> Valamennyi jogszabály időrendi sorrendben
(trg)="31"> In ordine cronologico

(src)="32"> Cross-navigation Menu
(trg)="32"> Cross-navigation Menu

(src)="33"> Kapcsolódó EKB-jogszabályok
(trg)="33"> Atti giuridici correlati della BCE

(src)="34"> Opinion CON / 2006/15
(trg)="34"> Opinion CON / 2006/15

(src)="35"> Opinion CON / 2006/20
(trg)="35"> Opinion CON / 2006/20

(src)="36"> Opinion CON / 1999/19
(trg)="36"> Opinion CON / 1999/19

(src)="37"> ECB Home
(trg)="37"> ECB Home

(src)="38"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="38"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="39"> Print
(trg)="39"> Print

(src)="40"> RSS feed
(trg)="40"> RSS feed

(src)="41"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | Magyar | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="41"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | Italiano | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV

(src)="42"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > Az EKB intézményi rendelkezései > Számvitel , adatszolgáltatás és ellenőrzés > EKB / 2005/7
(trg)="42"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Disposizioni istituzionali della BCE > Rilevazione , rendicontazione contabili e revisione dei conti > BCE / 2005/7

(src)="43"> EKB / 2005/7
(trg)="43"> BCE / 2005/7

(src)="44"> április 7 . ) az Európai Unió Tanácsa számára a Bank of Greece külső könyvvizsgálóiról ( EKB / 2005/7 )
(trg)="44"> Raccomandazione della BCE del 7 aprile 2005 al Consiglio dell' Unione europea relativamente ai revisori esterni della Bank of Greece ( BCE / 2005/7 )

(src)="45"> HL C 91 . , 2005.4.15 .
(trg)="45"> GU C 91 del 15.4.2005 , pag .

(src)="46"> , 4 . o , pdf 133 kB , cs .
(trg)="46"> 4 , pdf 91 kB , cs .

(src)="47"> da .
(trg)="47"> da .

(src)="48"> de .
(trg)="48"> de .

(src)="49"> el .
(trg)="49"> el .

(src)="50"> en .
(trg)="50"> en .

(src)="51"> es .
(trg)="51"> es .

(src)="52"> et.
(trg)="52"> et.

(src)="53"> fi .
(trg)="53"> fi .

(src)="54"> fr .
(trg)="54"> fr .

(src)="55"> hu .
(trg)="55"> hu .

(src)="56"> it .
(trg)="56"> it .

(src)="57"> lt .
(trg)="57"> lt .

(src)="58"> lv .
(trg)="58"> lv .

(src)="59"> mt .
(trg)="59"> mt .

(src)="60"> nl .
(trg)="60"> nl .

(src)="61"> pl .
(trg)="61"> pl .

(src)="62"> pt .
(trg)="62"> pt .

(src)="63"> sk .
(trg)="63"> sk .

(src)="64"> sl .
(trg)="64"> sl .

(src)="65"> sv
(trg)="65"> sv

(src)="66"> Az EKB intézményi rendelkezései Eljárási szabályzatok
(trg)="66"> Disposizioni istituzionali della BCE Regolamenti interni

(src)="67"> Az EKB tőkéje
(trg)="67"> Capitale della BCE

(src)="68"> Számvitel , adatszolgáltatás és ellenőrzés
(trg)="68"> Rilevazione , rendicontazione contabili e revisione dei conti

(src)="69"> Közbeszerzés
(trg)="69"> Gare d' appalto

(src)="70"> Monetáris jövedelem
(trg)="70"> Reddito monetario

(src)="71"> Külső kapcsolatok
(trg)="71"> Relazioni esterne

(src)="72"> Elfogadott közösségi jogszabályok
(trg)="72"> Atti giuridici adottati

(src)="73"> 2005/377 / EK tanácsi határozat
(trg)="73"> Decisione del Consiglio 2005/377 / CE

(src)="74"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > Valamennyi jogszabály időrendi sorrendben > 2004 > CON / 2004/7
(trg)="74"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > In ordine cronologico > 2004 > CON / 2004/7

(src)="75"> CON / 2004/7
(trg)="75"> CON / 2004/7

(src)="76"> Vélemény a Lámfalussy-eljárást valamennyi pénzügyi szektorra kiterjesztő , új EU pénzügyi szolgáltatási bizottsági szervezeti struktúráról ( CON / 2004/7 )
(trg)="76"> Parere su una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari , che applica la procedura Lamfalussy a tutti i settori finanziari ( CON / 2004/7 )

(src)="77"> HL C 58 . , 2004.3.6 .
(trg)="77"> GU C 58 del 6.3.2004 , pag .

(src)="78"> , 23 . o , pdf 91 kB , da .
(trg)="78"> 23 , pdf 93 kB , da . de .

(src)="79"> de .
(trg)="79"> el .

(src)="80"> el .
(trg)="80"> en .

(src)="81"> en .
(trg)="81"> es .

(src)="82"> es .
(trg)="82"> fi .

(src)="83"> fi .
(trg)="83"> fr .

(src)="84"> fr .
(trg)="84"> it .

(src)="85"> it .
(trg)="85"> nl .

(src)="86"> nl .
(trg)="86"> pt .

(src)="87"> pt . sv
(trg)="87"> Ulteriori informazioni

(src)="88"> 1998 ( EKB / EMI )
(trg)="88"> 1998 ( BCE / IME )

(src)="89"> 1997 ( EMI )
(trg)="89"> 1997 ( IME )

(src)="90"> 1996 ( EMI )
(trg)="90"> 1996 ( IME )

(src)="91"> 1995 ( EMI )
(trg)="91"> 1995 ( IME )

(src)="92"> 1994 ( EMI )
(trg)="92"> 1994 ( IME )

(src)="93"> Valamennyi jogszabály
(trg)="93"> Tutti gli anni

(src)="94"> 2005/1 / EK irányelv
(trg)="94"> Direttiva 2005/1 / CE

(src)="95"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Jogi keret > Valamennyi EKB vélemény > CON / 2005/24
(trg)="95"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Quadro normativo > Tutti i pareri della BCE > CON / 2005/24

(src)="96"> CON / 2005/24
(trg)="96"> CON / 2005/24

(src)="97"> Vélemény a pénzügyi piac felügyeletének reorganizációjáról és a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerek áttekintéséről ( CON / 2005/24 ) , Cseh Köztársaság , 2005.7.15 .
(trg)="97"> Parere relativo alla riorganizzazione della vigilanza sui mercati finanziari e alla sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento titoli ( CON / 2005/24 )

(src)="98"> ( CON / 2005/24 ) Csehország , 2005.7.15 , pdf 91 kB , cs .
(trg)="98"> Repubblica Ceca , 15.7.2005 , pdf 91 kB , cs .

(src)="99"> en
(trg)="99"> en

(src)="100"> Opinion CON / 2003/14
(trg)="100"> Parere CON / 2003/14