# et/ecb-et-sl.xml.gz
# sl/ecb-et-sl.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2008 > 4 .
(trg)="1"> Navigation Path : Home > Press > Press releases > By date > 2008 > 4 .

(src)="2"> detsember 2008
(trg)="2"> december 2008

(src)="3"> The European Central Bank
(trg)="3"> The European Central Bank

(src)="4"> Press
(trg)="4"> Press

(src)="5"> Events
(trg)="5"> Events

(src)="6"> Publications
(trg)="6"> Publications

(src)="7"> Statistics
(trg)="7"> Statistics

(src)="8"> The Euro
(trg)="8"> The Euro

(src)="9"> Monetary Policy
(trg)="9"> Monetary Policy

(src)="10"> Payments & Markets
(trg)="10"> Payments & Markets

(src)="11"> PRESSITEADE
(trg)="11"> SPOROČILO ZA JAVNOST

(src)="12"> detsember 2008 - Rahapoliitilised otsused
(trg)="12"> december 2008 - Sklepi o denarni politiki

(src)="13"> Tänasel Brüsselis toimunud istungil võttis EKP nõukogu vastu järgmised rahapoliitilised otsused :
(trg)="13"> Svet ECB je na današnji seji sprejel naslednje sklepe o denarni politiki :

(src)="14"> Alandada eurosüsteemi põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäära 75 baaspunkti võrra 2,50% ni alates operatsioonist , mis teostatakse 10 .
(trg)="14"> obrestna mera za operacije glavnega refinanciranja Eurosistema se zniža za 75 bazičnih točk na 2,50% in začne veljati za poravnavo operacij na dan 10 .

(src)="15"> detsembril 2008 .
(trg)="15"> decembra 2008 ;

(src)="16"> Alandada laenamise püsivõimaluse intressimäära 75 baaspunkti võrra 3,00% ni alates 10 .
(trg)="16"> obrestna mera za odprto ponudbo mejnega posojila se zniža za 75 bazičnih točk na 3,00% in začne veljati 10 .

(src)="17"> detsembrist 2008 .
(trg)="17"> decembra 2008 ;

(src)="18"> Alandada hoiustamise püsivõimaluse intressimäära 75 baaspunkti võrra 2,00% ni alates 10 .
(trg)="18"> obrestna mera za odprto ponudbo mejnega depozita se zniža za 75 bazičnih točk na 2,00% in začne veljati 10 .

(src)="19"> detsembrist 2008 .
(trg)="19"> decembra 2008 .

(src)="20"> EKP president põhjendab neid otsuseid täna kell 14.30 Kesk-Euroopa aja järgi algaval pressikonverentsil .
(trg)="20"> Predsednik ECB bo razloge za to odločitev pojasnil na novinarski konferenci , ki se bo začela danes ob 14.30 po srednjeevropskem času .

(src)="21"> Euroopa Keskpank
(trg)="21"> Evropska centralna banka

(src)="22"> Avalike suhete direktoraat
(trg)="22"> Direktorat za stike z javnostjo

(src)="23"> Pressi - ja infoosakond
(trg)="23"> Oddelek za tisk in informiranje

(src)="24"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt am Main
(trg)="24"> Kaiserstrasse 29 , D-60311 Frankfurt na Majni

(src)="25"> Tel .: + 49 69 1344 7455 , faks : + 49 69 1344 7404
(trg)="25"> Tel .: 0049 69 1344 7455 , Faks : 0049 69 1344 7404

(src)="26"> http://www.ecb.europa.eu
(trg)="26"> Internet : http://www.ecb.europa.eu

(src)="27"> Taasesitus on lubatud , kui viidatakse algallikale .
(trg)="27"> Razmnoževanje je dovoljeno ob navedbi vira .

(src)="28"> tagasi algusse
(trg)="28"> Nazaj na vrh

(src)="29"> Address encoded for mobile use
(trg)="29"> Address encoded for mobile use

(src)="30"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr081204.et.html
(trg)="30"> http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2008/html/pr081204.sl.html

(src)="31"> Back to Press
(trg)="31"> Back to Press

(src)="32"> Press releases
(trg)="32"> Press releases

(src)="33"> By date
(trg)="33"> By date

(src)="34"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="34"> 1998 ( EMI / ECB )

(src)="35"> 1997 ( EMI )
(trg)="35"> 1997 ( EMI )

(src)="36"> By activities
(trg)="36"> By activities

(src)="37"> Weekly financial statements
(trg)="37"> Weekly financial statements

(src)="38"> Statistical press releases
(trg)="38"> Statistical press releases

(src)="39"> Cross-navigation Menu
(trg)="39"> Cross-navigation Menu

(src)="40"> Webcast
(trg)="40"> Webcast

(src)="41"> ECB press conference
(trg)="41"> ECB press conference

(src)="42"> Press conference
(trg)="42"> Press conference

(src)="43"> Introductory statement
(trg)="43"> Introductory statement

(src)="44"> ECB Home
(trg)="44"> ECB Home

(src)="45"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="45"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="46"> Print
(trg)="46"> Print

(src)="47"> RSS feed
(trg)="47"> RSS feed

(src)="48"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | Eesti keel | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="48"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | Slovenščina | SV

(src)="49"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Täiendavat lugemist > FAKTE > Organisatsioon > Slide 14
(trg)="49"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Izobraževalna gradiva > Osnovni podatki > Organizacija > Slide 14

(src)="50">  
(trg)="50">  

(src)="51"> ORGANISATSIOON
(trg)="51"> ORGANIZACIJA

(src)="52"> Eurosüsteemi muud ülesanded10 Eurosüsteemi tööjaotus11 EKP ülesanded ( 1/2 ) 12 EKP ülesanded ( 2/2 ) 13 Liikmesriikide keskpankade ülesanded14 EKP otsustusorganid15 Nõukogu16 Juhatus17 Üldnõukogu18 Eurosüsteemi / EKPSi komiteed19
(trg)="52"> Druge naloge Eurosistema10 Delitev dela v Eurosistemu11 Naloge ECB ( 1/2 ) 12 Naloge ECB ( 2/2 ) 13 Naloge nacionalnih centralnih bank14 Organi odločanja ECB15 Svet ECB16 Izvršilni odbor17 Razširjeni svet18 Odbori Eurosistema / ESCB19

(src)="53"> 14 / 19
(trg)="53"> 14 / 19

(src)="54"> Organisatsioon
(trg)="54"> Organizacija

(src)="55"> Liikmesriikide keskpankade ülesanded
(trg)="55"> Naloge nacionalnih centralnih bank

(src)="56"> Eurosüsteemi tegevusraamistiku aluseks on detsentraliseerituse põhimõte .
(trg)="56"> Pri operativni sestavi Eurosistema je upo š tevano načelo decentralizacije .

(src)="57"> Riikide keskpangad täidavad peaaegu kõiki eurosüsteemi operatsioonilisi ülesandeid .
(trg)="57"> Nacionalne centralne banke izvajajo skoraj vse operativne naloge Eurosistema .

(src)="58"> Selle kaudu viiakse ellu EKP juhatuse otsuseid .
(trg)="58"> Pri tem izpolnjujejo sklepe , ki jih centralno sprejme Svet ECB .

(src)="59"> Liikmesriikide keskpangad vastutavad järgmiste küsimuste eest :
(trg)="59"> Nacionalne centralne banke so odgovorne , da

(src)="60"> Rahapoliitiliste operatsioonide teostamine . Riikide keskpangad teostavad tegelikke tehinguid , vastutades muu hulgas keskpanga raha toimetamise eest kommertspankadele .
(trg)="60"> izvajajo operacije denarne politike : to pomeni , da nacionalne centralne banke izvajajo dejanske transakcije , kot je npr . oskrbovanje poslovnih bank s centralnobančnim denarjem ;

(src)="61"> EKP valuutareservi operatsiooniline haldamine . Riikide keskpangad teostavad ja arveldavad turutehinguid , mis on vajalikud EKP valuutareservi investeerimiseks .
(trg)="61"> operativno upravljajo devizne rezerve ECB : to vključuje izvr š evanje in poravnavo transakcij na trgu , ki so potrebne za investiranje deviznih rezerv ECB ;

(src)="62"> Riikide keskpankade tegevuse peab heaks kiitma EKP , kui nende tehingud võivad mõjutada vahetuskursse või likviidsust euroalal ning kui tehingute maht ületab EKP suunistes sätestatud piirmäärasid . Selle nõude eesmärk on tagada , et liikmesriikide keskpankade tegevus oleks kooskõlas EKP raha - ja vahetuskursipoliitikaga .
(trg)="62"> upravljajo lastne devizne rezerve : načrtovane operacije nacionalnih centralnih bank na tem področju mora odobriti ECB , če bi tak š ne transakcije vplivale na devizne tečaje ali domače likvidnostne razmere in če presegajo meje , določene s smernicami ECB . Namen tega je zagotoviti skladnost z denarno in tečajno politiko ECB ;

(src)="63"> Maksesüsteemide käigushoidmine ja järelevalve . Maksesüsteemide abil tehakse pangasüsteemi-siseseid rahaülekandeid .
(trg)="63"> upravljajo in nadzorujejo plačilne sisteme : prek plačilnih sistemov se denar prena š a znotraj bančnega sistema .

(src)="64"> Alates 2008 . aasta maist on riikide keskpangad ja vastavad kasutajate esindajad saanud osaleda ühisplatvormis TARGET2 ehk euromaksesüsteemis .
(trg)="64"> Od maja 2008 lahko vsaka nacionalna centralna banka in uporabniki v njeni državi sodelujejo v skupni platformi TARGET2 ( plačilni sistem za euro ) .

(src)="65"> Lisaks on olemas ka muud eramakse - ja väärtpaberiarveldussüsteemid , mille üle teostatakse järelevalvet , et tagada nende tõrgeteta toimimine . Pangatähtede emiteerimine koostöös EKPga .
(trg)="65"> Obstajajo tudi zasebni plačilni sistemi in sistemi poravnave vrednostnih papirjev , ki jih je treba nadzorovati , da bi zagotovili njihovo nemoteno delovanje ;

(src)="66"> Euro pangatähti emiteerivad nii EKP kui ka riikide keskpangad .
(trg)="66"> skupaj z ECB izdajajo bankovce : tako ECB kot tudi nacionalne centralne banke izdajajo eurobankovce .

(src)="67"> Pangatähti lasevad ringlusse riikide keskpangad , kes vastutavad nõudluse täitmise eest , tellides igal aastal vajalikus koguses uusi pangatähti ning pidades käigus kogu eurosüsteemi hõlmavat süsteemi pangatähtede varude haldamiseks .
(trg)="67"> Vse bankovce dajejo v obtok nacionalne centralne banke , ki skrbijo za zadostno oskrbo z eurobankovci , tako da objavljajo letna naročila za izdelavo bankovcev , na ravni Eurosistema pa upravljajo zaloge eurobankovcev .

(src)="68"> Mõlemat tegevust kooskõlastab EKP .
(trg)="68"> ECB usklajuje obe dejavnosti .

(src)="69"> Riikide keskpangad võtavad meetmeid , et tagada ringluses olevate pangatähtede kõrge kvaliteet ja analüüsida võltsinguid .
(trg)="69"> Nacionalne centralne banke sprejemajo ukrepe , da bi dosegle visoko kakovost bankovcev v obtoku in analizirale ponaredke ;

(src)="70"> EKP abistamine statistika kogumisel . EKP vajab rahapoliitika elluviimiseks ja teiste eurosüsteemi ülesannete täitmiseks mitmesuguseid majandus - ja finantsandmeid .
(trg)="70"> zbirajo statistične podatke in nudijo pomoč ECB : ECB pri izvajanju denarne politike in opravljanju ostalih nalog Eurosistema potrebuje vrsto ekonomskih in finančnih podatkov .

(src)="71"> Riikide keskpangad aitavad koguda siseriiklikelt finantsasutustelt statistilist teavet järgmistes valdkondades : 1 ) raha -, pangandus - ja finantsturud , 2 ) maksebilansistatistika ja eurosüsteemi rahvusvahelised reservid , 3 ) finantseerimiskontod . Euroopa Keskpankade Süsteemi välised ülesanded .
(trg)="71"> Glavna področja , kjer nacionalne centralne banke zbirajo podatke od nacionalnih finančnih institucij , so ( i ) denar , bančni in finančni trgi , ( ii ) plačilnobilančna statistika in mednarodne rezerve Eurosistema ter ( iii ) finančni računi ;

(src)="72"> Lisaks põhikirjas sätestatule võivad liikmesriikide keskpangad täita ka teisi ülesandeid , välja arvatud juhul , kui EKP nõukogu antud häälte kahe kolmandiku enamusega leiab , et see segab EKPSi eesmärkide ja ülesannete täitmist . Neid ülesandeid täidetakse riikide keskpankade vastutusel .
(trg)="72"> opravljajo funkcije zunaj Evropskega sistema centralnih bank : nacionalne centralne banke lahko opravljajo tudi funkcije , ki niso navedene v Statutu , razen če Svet ECB z dvotretjinsko večino oddanih glasov ugotovi , da so te funkcije v nasprotju s cilji in nalogami ESCB .

(src)="73"> OR .
(trg)="73"> OR .

(src)="74"> 014 01/07
(trg)="74"> 014 01/07

(src)="75"> Back to The European Central Bank
(trg)="75"> Back to The European Central Bank

(src)="76"> Täiendavat lugemist FAKTE
(trg)="76"> Izobraževalna gradiva

(src)="77"> Euroopa lõimumine
(trg)="77"> Evropsko povezovanje

(src)="78"> Rahapoliitika
(trg)="78"> Denarna politika

(src)="79"> Pangatähed ja mündid
(trg)="79"> Bankovci in kovanci

(src)="80"> Inflatsioon ja euro
(trg)="80"> Inflacija in euro

(src)="81"> Videoklipid
(trg)="81"> Video posnetki

(src)="82"> Hinnastabiilsust tutvustav multifilm õpilastele
(trg)="82"> Risanka o cenovni stabilnosti za šole

(src)="83"> Materjalid allalaadimiseks Kõik slaidid ja käsilehed
(trg)="83"> Datoteke za prenos Celoten sklop diapozitivov in izročkov

(src)="84"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Külalistele > Registreeri külastuseks
(trg)="84"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Za obiskovalce > Prijava obiska

(src)="85"> Registreeri külastuseks
(trg)="85"> Prijava obiska

(src)="86"> Etteteatamisaeg vähemalt kolm kuud
(trg)="86"> Vsaj tri mesece vnaprej

(src)="87"> Arvukate külastussoovide tõttu palume teil võtta meiega ühendust vähemalt kolm kuud enne soovitud külastuskuupäeva .
(trg)="87"> Zaradi velikega š tevila pro š enj za obisk vas prosimo , da nas o svojem obisku obvestite vsaj tri mesece pred načrtovanim datumom .

(src)="88"> Palume arvestada , et ka väga varajasest etteteatamisest hoolimata ei saa me tagada , et külastus toimub soovitud ajal .
(trg)="88"> Vseeno obiskovalce opozarjamo , da tudi pri zelo zgodnjih najavah ni mogoče jamčiti datuma obiska .

(src)="89"> Külastusajad
(trg)="89"> Možni termini

(src)="90"> Hommikul : 10.30 – 12.00 ( AM )
(trg)="90"> Dopoldne : 10.30 – 12.00

(src)="91"> Pärastlõunal : 14.30 – 16.00 ( PM )
(trg)="91"> Popoldne : 14.30 – 16.00

(src)="92"> Registreerumisjuhised
(trg)="92"> Postopek prijave obiska

(src)="93"> Valige kalendrist vaba külastusaeg ( märgitud rohelisega ) .
(trg)="93"> Izberite datum na koledarju , ki je označen z zeleno ( prosto ) .

(src)="94"> Vajutades valitud lühendile AM või PM avaneb turvalise võrguühenduse kaudu registreerimisvorm ( https ) .
(trg)="94"> Izberite dopoldanski ( AM ) ali popoldanski termin ( PM ) , da odprete obrazec na varni povezavi ( https ) .

(src)="95"> Täitke vajalikud väljad ja saatke vorm .
(trg)="95"> Izpolnite obrazec in ga odpo š ljite .

(src)="96"> Külastajate kategooria :
(trg)="96"> Izberite vrsto skupine :

(src)="97"> Palun valige kategooria Ülikool / kõrgkool
(trg)="97"> Univerza / višja šola

(src)="98"> Keskkool
(trg)="98"> Srednja šola

(src)="99"> Poliitiline ühendus
(trg)="99"> Politična skupina

(src)="100"> Üksikkülastaja
(trg)="100"> Samostojen obiskovalec