# es/ecb-es-sk.xml.gz
# sk/ecb-es-sk.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Visitantes > Solicitud de visitas al BCE
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Informácie pre návštevníkov > Rezervácia termínu návštevy

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> Las solicitudes deberán enviarse con una antelación mínima de tres meses
(trg)="10"> Rezervácia termínu náv š tevy Najneskôr 3 mesiace vopred

(src)="11"> Debido al gran número de solicitudes recibidas , se recomienda a los grupos que se pongan en contacto con nosotros con una antelación mínima de tres meses respecto a la fecha en que deseen realizar la visita .
(trg)="11"> Vzhľadom na veľký záujem náv š tevníkov vás žiadame , aby ste sa s nami spojili najneskôr tri mesiace pred plánovaným termínom náv š tevy .

(src)="12"> Téngase en cuenta que no es posible garantizar una fecha concreta , aun cuando la petición se haya presentado con la suficiente antelación .
(trg)="12"> Dovoľujeme si vás v š ak upozorniť , že termín náv š tevy nemožno zaručiť ani napriek včasnému ohláseniu .

(src)="13"> Principio de página Horario de visitas
(trg)="13"> späť na začiatok stránky

(src)="14"> Mañanas : de 10.30 h. a 12 h. ( « AM » )
(trg)="14"> Predpoludním ( AM ) : 10:30 – 12:00

(src)="15"> Tardes : de 14.30 h. a 16 h. ( « PM » )
(trg)="15"> Popoludní ( PM ) : 14:30 – 16:00

(src)="16"> Cómo solicitar la visita Elija alguna de las fechas libres señaladas en verde en el calendario .
(trg)="16"> Vyberte si v kalendári jeden z voľných termínov označených zelenou farbou .

(src)="17"> Al hacer clic en la opción deseada — « AM » o « PM » — , se abrirá un formulario con conexión segura ( https ) .
(trg)="17"> Po kliknutí na zvolený termín „ predpoludním “ ( AM ) alebo „ popoludní “ ( PM ) sa otvorí formulár na zabezpečenej stránke ( https ) .

(src)="18"> Rellene el formulario y envíelo .
(trg)="18"> Vyplňte povinné údaje a formulár odo š lite .

(src)="19"> Indicar el tipo de grupo :
(trg)="19"> Vyberte kategóriu skupiny :

(src)="20"> Seleccione
(trg)="20"> Vyberte

(src)="21"> Educación universitaria / superior
(trg)="21"> Univerzita / vysoká škola

(src)="22"> Colegio / Instituto
(trg)="22"> Stredná škola

(src)="23"> Asociación política Particular
(trg)="23"> Politické združenie

(src)="24"> Analista / Experto Periodista
(trg)="24"> Individuálny návštevník Analytik / expert

(src)="25"> Empresa / Asociación
(trg)="25"> Podnikateľská / spoločenská organizácia

(src)="26"> Banco central
(trg)="26"> Centrálna banka

(src)="27"> Enseñante / Profesor
(trg)="27"> Učiteľ / profesor

(src)="28"> Formación / Educación de adultos
(trg)="28"> Odborná škola / vzdelávanie dospelých

(src)="29"> Mes anterior
(trg)="29"> Predchádzajúci mesiac

(src)="30"> Mes siguiente
(trg)="30"> Nasledujúci mesiac

(src)="31"> Ene - 2034 Lun
(trg)="31"> Január - 2034

(src)="32"> Mar
(trg)="32"> Po Ut

(src)="33"> Mie
(trg)="33"> St

(src)="34"> Jue Vie
(trg)="34"> Št

(src)="35"> Sab
(trg)="35"> Pi So

(src)="36"> Dom Para ver los enlaces de las fechas disponibles , seleccione el tipo de grupo en la casilla superior
(trg)="36"> Prehľad voľných termínov sa zobrazí , až keď v rámčeku vyberiete príslušnú kategóriu skupiny návštevníkov .

(src)="37"> Back to The European Central Bank
(trg)="37"> Back to The European Central Bank

(src)="38"> Visitantes Solicitud de visitas al BCE
(trg)="38"> Informácie pre návštevníkov

(src)="39"> Galería de fotos Plano e indicaciones de acceso por carretera
(trg)="39"> Rezervácia termínu návštevy Fotogaléria

(src)="40"> Cross-navigation Menu
(trg)="40"> Cross-navigation Menu

(src)="41"> Otros lugares de interés
(trg)="41"> Ďal š ie služby pre náv š tevníkov

(src)="42"> Museo de la Moneda del Deutsche Bundesbank
(trg)="42"> Múzeum peňazí Deutsche Bundesbank

(src)="43"> Material relacionado
(trg)="43"> Materiály na rôzne

(src)="44"> con las presentaciones
(trg)="44"> témy

(src)="45"> Folleto sobre el BCE , el Eurosistema y el SEBC , 2 MB Folleto sobre la SEPA ( Zona Única de Pagos para el Euro ) , 2,2 MB Libro « La política monetaria del BCE » , 1,1 MB La ampliación de la zona del euro : « Informe de Convergencia » « Review of the international role of the euro » , 1,7 MB « Financial stability review »
(trg)="45"> „ ECB , Eurosystém , ESCB “ , brožúra , 2 MB „ SEPA , jednotná oblasť platieb v eurách “ , brožúra , 2,2 MB „ Menová politika ECB “ ( v angličtine ) , kniha , 1,1 MB Roz š írenie eurozóny : „ Konvergenčná správa “ „ Medzinárodné postavenie eura “ ( v angličtine ) , 1,7 MB „ Prehľad finančnej stability “ ( v angličtine )

(src)="46"> ECB Home
(trg)="46"> ECB Home

(src)="47"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="47"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="48"> Print
(trg)="48"> Print

(src)="49"> RSS feed
(trg)="49"> RSS feed

(src)="50"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="50"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="51"> Los totales y subtotales pueden no corresponder a la suma exacta de las distintas partidas debido al redondeo de las cifras .
(trg)="51"> Súčty / medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia .

(src)="52"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Marco jurídico > Recopilación general por fecha > 2001 > CON / 2001/35
(trg)="52"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 2001 > CON / 2001/35

(src)="53"> CON / 2001/35
(trg)="53"> CON / 2001/35

(src)="54"> Dictamen sobre la Ley por la que se establece la supervisión de los servicios financieros integrados ( CON / 2001/35 )
(trg)="54"> Stanovisko k zákonu , ktorým sa zriaďuje orgán integrovaného dohľadu nad finančnými službami ( CON / 2001/35 )

(src)="55"> Alemania , 8.11.2001 , pdf 129 kB , de .
(trg)="55"> 11 . 2001 , pdf 129 kB , de .

(src)="56"> en
(trg)="56"> en

(src)="57"> Marco jurídico Guía del usuario
(trg)="57"> Užívateľská príručka

(src)="58"> Buscar en Marco jurídico Régimen jurídico del SEBC
(trg)="58"> Hľadať v právnom rámci

(src)="59"> Disposiciones institucionales del BCE
(trg)="59"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="60"> Política monetaria y operaciones
(trg)="60"> Menová politika a operácie

(src)="61"> Sistemas de pago y liquidación
(trg)="61"> Platobné a zúčtovacie systémy

(src)="62"> Billetes de banco y monedas , medios de pago y cuestiones de moneda
(trg)="62"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="63"> Divisas y reservas exteriores
(trg)="63"> Devízy a devízové rezervy

(src)="64"> Estadísticas
(trg)="64"> Štatistika

(src)="65"> Contratación , conducta , prevención del fraude y transparencia
(trg)="65"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="66"> Estabilidad de los mercados financieros
(trg)="66"> Stabilita finančných trhov

(src)="67"> Todos los dictámenes del BCE
(trg)="67"> Všetky stanoviská ECB

(src)="68"> Recopilación general por fecha
(trg)="68"> Všetko podľa dátumu

(src)="69"> 1998 ( BCE / IME )
(trg)="69"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="70"> 1997 ( IME )
(trg)="70"> 1997 ( EMI )

(src)="71"> 1996 ( IME )
(trg)="71"> 1996 ( EMI )

(src)="72"> 1995 ( IME )
(trg)="72"> 1995 ( EMI )

(src)="73"> 1994 ( IME )
(trg)="73"> 1994 ( EMI )

(src)="74"> Todos los años
(trg)="74"> Všetky roky

(src)="75"> Actos jurídicos del BCE conexos
(trg)="75"> Súvisiace právne predpisy ECB

(src)="76"> Opinion CON / 2001/17
(trg)="76"> Opinion CON / 2001/17

(src)="77"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | Español | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="77"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV

(src)="78"> Abr - 2017
(trg)="78"> Apríl - 2017

(src)="79"> Lun
(trg)="79"> Po

(src)="80"> Mar
(trg)="80"> Ut St

(src)="81"> Mie Jue
(trg)="81"> Št

(src)="82"> Vie
(trg)="82"> Pi So

(src)="83"> Sab
(trg)="83"> Ne

(src)="84"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Marco jurídico > Recopilación general por fecha > Todos los años > CON / 1998/53
(trg)="84"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > Všetky roky > CON / 1998/53

(src)="85"> CON / 1998/53
(trg)="85"> CON / 1998/53

(src)="86"> Dictamen sobre la composición del Comité Económico y Financiero ( CON / 1998/53 )
(trg)="86"> Stanovisko k zloženiu Hospodárskeho a finančného výboru ( CON / 1998/53 )

(src)="87"> DO C 77 de 20.3.1999 , p. 9 , pdf 26 kB , da .
(trg)="87"> 3 . 1999 , s. 9 , pdf 27 kB , da .

(src)="88"> de .
(trg)="88"> de .

(src)="89"> el .
(trg)="89"> el .

(src)="90"> en .
(trg)="90"> en .

(src)="91"> es .
(trg)="91"> es .

(src)="92"> fi .
(trg)="92"> fi .

(src)="93"> fr .
(trg)="93"> fr .

(src)="94"> it .
(trg)="94"> it .

(src)="95"> nl .
(trg)="95"> nl .

(src)="96"> pt .
(trg)="96"> pt .

(src)="97"> sv
(trg)="97"> sv

(src)="98"> Propuesta de decisión del Consejo sobre las normas de desarrollo relativas a la composición del Comité Económico y Financiero ( COM ( 1998 ) 110 ) , pdf 35 kB , es Back to The European Central Bank
(trg)="98"> Back to The European Central Bank Právny rámec

(src)="99"> Actos jurídicos adoptados
(trg)="99"> Prijaté právne predpisy Spoločenstva

(src)="100"> Decisión 98/743 / CE del Consejo
(trg)="100"> Council Decision 98/743 / EC