# en/ecb-en-sk.xml.gz
# sk/ecb-en-sk.xml.gz


(src)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All by date > All years > CON / 2006/57
(trg)="1"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > Všetky roky > CON / 2006/57

(src)="2"> The European Central Bank
(trg)="2"> The European Central Bank

(src)="3"> Press
(trg)="3"> Press

(src)="4"> Events
(trg)="4"> Events

(src)="5"> Publications
(trg)="5"> Publications

(src)="6"> Statistics
(trg)="6"> Statistics

(src)="7"> The Euro
(trg)="7"> The Euro

(src)="8"> Monetary Policy
(trg)="8"> Monetary Policy

(src)="9"> Payments & Markets
(trg)="9"> Payments & Markets

(src)="10"> CON / 2006/57
(trg)="10"> CON / 2006/57

(src)="11"> Opinion on implementing the Directive on undertakings for collective investment in transferable securities ( UCITS ) as regards the clarification of certain definitions ( CON / 2006/57 )
(trg)="11"> Stanovisko k implementácii smernice týkajúcej sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov ( PKIPCP ) , pokiaľ ide o objasnenie niektorých vymedzení pojmov ( CON / 2006/57 )

(src)="12"> OJ C 31 , 13.2.2007 , p. 1 , pdf 105 kB , bg .
(trg)="12"> 2 . 2007 , s. 1 , pdf 135 kB , bg .

(src)="13"> cs .
(trg)="13"> cs .

(src)="14"> da .
(trg)="14"> da .

(src)="15"> de .
(trg)="15"> de .

(src)="16"> el .
(trg)="16"> el .

(src)="17"> en .
(trg)="17"> en .

(src)="18"> es .
(trg)="18"> es .

(src)="19"> et.
(trg)="19"> et.

(src)="20"> fi .
(trg)="20"> fi .

(src)="21"> fr .
(trg)="21"> fr .

(src)="22"> hu .
(trg)="22"> hu .

(src)="23"> it .
(trg)="23"> it .

(src)="24"> lt .
(trg)="24"> lt .

(src)="25"> lv .
(trg)="25"> lv .

(src)="26"> mt .
(trg)="26"> mt .

(src)="27"> nl .
(trg)="27"> nl .

(src)="28"> pl .
(trg)="28"> pl .

(src)="29"> pt .
(trg)="29"> pt .

(src)="30"> ro .
(trg)="30"> ro .

(src)="31"> sk .
(trg)="31"> sk .

(src)="32"> sl .
(trg)="32"> sl .

(src)="33"> sv
(trg)="33"> sv

(src)="34"> Back to The European Central Bank
(trg)="34"> Back to The European Central Bank

(src)="35"> Legal framework
(trg)="35"> Právny rámec

(src)="36"> User guide
(trg)="36"> Užívateľská príručka

(src)="37"> Search the Legal framework
(trg)="37"> Hľadať v právnom rámci

(src)="38"> Legal framework of the ESCB
(trg)="38"> Právny rámec ESCB

(src)="39"> ECB institutional provisions
(trg)="39"> Inštitucionálne ustanovenia ECB

(src)="40"> Monetary policy and Operations
(trg)="40"> Menová politika a operácie

(src)="41"> Payment and settlement systems
(trg)="41"> Platobné a zúčtovacie systémy

(src)="42"> Banknotes and coins , means of payment and currency matters
(trg)="42"> Bankovky a mince , platobné prostriedky a menové záležitosti

(src)="43"> Foreign exchange and Foreign reserves
(trg)="43"> Devízy a devízové rezervy

(src)="44"> Statistics
(trg)="44"> Štatistika

(src)="45"> Employment , conduct , fraud prevention and transparency
(trg)="45"> Zamestnávanie , správanie sa , predchádzanie podvodom a transparentnosť

(src)="46"> Financial market stability
(trg)="46"> Stabilita finančných trhov

(src)="47"> All ECB opinions
(trg)="47"> Všetky stanoviská ECB

(src)="48"> All by date
(trg)="48"> Všetko podľa dátumu

(src)="49"> 1998 ( EMI / ECB )
(trg)="49"> 1998 ( ECB / EMI )

(src)="50"> 1997 ( EMI )
(trg)="50"> 1997 ( EMI )

(src)="51"> 1996 ( EMI )
(trg)="51"> 1996 ( EMI )

(src)="52"> 1995 ( EMI )
(trg)="52"> 1995 ( EMI )

(src)="53"> 1994 ( EMI )
(trg)="53"> 1994 ( EMI )

(src)="54"> All years
(trg)="54"> Všetky roky

(src)="55"> Cross-navigation Menu
(trg)="55"> Cross-navigation Menu

(src)="56"> Related ECB legislation
(trg)="56"> Súvisiace právne predpisy ECB

(src)="57"> Opinion CON / 1994/8
(trg)="57"> Stanovisko CON / 1994/8

(src)="58"> Opinion CON / 1998/54
(trg)="58"> Stanovisko CON / 1998/54

(src)="59"> Regulation ECB / 2001/13
(trg)="59"> Nariadenie ECB / 2001/13

(src)="60"> ECB Home
(trg)="60"> ECB Home

(src)="61"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search
(trg)="61"> Home | Site Directory | Glossary | Links | Contact | Disclaimer & Copyright | Search

(src)="62"> Print
(trg)="62"> Print

(src)="63"> RSS feed
(trg)="63"> RSS feed

(src)="64"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SL | SV
(trg)="64"> Languages : BG | CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | RO | Slovenčina | SL | SV

(src)="65"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All by date > All years > CON / 2004/31
(trg)="65"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > Všetky roky > CON / 2004/31

(src)="66"> CON / 2004/31
(trg)="66"> CON / 2004/31

(src)="67"> Opinion on the supervision of the financial market by Národná banka Slovenska ( CON / 2004/31 )
(trg)="67"> Stanovisko k dohľadu Národnej banky Slovenska nad finančným trhom ( CON / 2004/31 )

(src)="68"> Slovakia , 22.9.2004 , pdf 29 kB , en .
(trg)="68"> 9 . 2004 , pdf 143 kB , en .

(src)="69"> sk
(trg)="69"> sk

(src)="70"> Opinion CON / 2004/16
(trg)="70"> Opinion CON / 2004/16

(src)="71"> Languages : CS | DA | DE | EL | English | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | SK | SL | SV
(trg)="71"> Languages : CS | DA | DE | EL | EN | ES | ET | FI | FR | HU | IT | LT | LV | MT | NL | PL | PT | Slovenčina | SL | SV

(src)="72"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All ECB opinions > CON / 2000/25
(trg)="72"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetky stanoviská ECB > CON / 2000/25

(src)="73"> CON / 2000/25
(trg)="73"> CON / 2000/25

(src)="74"> Opinion on ancillary measures for , and the amendment of the existing legislation governing , the introduction of the euro in relation to co-operatives ( CON / 2000/25 )
(trg)="74"> Stanovisko k doplňujúcim opatreniam na zavedenie eura vo vzťahu k družstvám a k zmenám a doplneniam existujúcej právnej úpravy , ktorou sa riadi zavedenie eura vo vzťahu družstvám ( CON / 2000/25 ) Rakúsko , 26 .

(src)="75"> Austria , 26.10.2000 , pdf 21 kB , en
(trg)="75"> 10 . 2000 , pdf 21 kB , en

(src)="76"> Opinion CON / 1998/1
(trg)="76"> Opinion CON / 1998/1

(src)="77"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > All by date > 2009 > ECB / 2009/7
(trg)="77"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Všetko podľa dátumu > 2009 > ECB / 2009/7

(src)="78"> ECB / 2009/7
(trg)="78"> ECB / 2009/7

(src)="79"> Regulation ( EC ) No 290/2009 of the ECB of 31 March 2009 amending Regulation ( EC ) No 63/2002 ( ECB / 2001/18 ) concerning statistics on interest rates applied by monetary financial institutions to deposits and loans vis-à-vis households and non-financial corporations ( ECB / 2009/7 )
(trg)="79"> marca 2009 , ktorým sa mení nariadenie ( ES ) č . 63/2002 ( ECB / 2001/18 ) , ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam ( ECB / 2009/7 )

(src)="80"> OJ L 94 , 8.4.2009 , p. 75 , pdf 974 kB , bg .
(trg)="80"> 4 . 2009 , s. 75 , pdf 1019 kB , bg .

(src)="81"> Additional information
(trg)="81"> Dodatočné informácie

(src)="82"> Corrigendum to Regulation ( EC ) No 290/2009 of the ECB of 31 March 2009 amending Regulation ( EC ) No 63/2002 ( ECB / 2001/18 ) concerning statistics on interest rates applied by monetary financial institutions to deposits and loans vis-à-vis households and non-financial corporations ( ECB / 2009/7 )
(trg)="82"> marca 2009 , ktorým sa mení nariadenie ( ES ) č . 63/2002 ( ECB / 2001/18 ) , ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam ( ECB / 2009/7 )

(src)="83"> OJ L 273 , 17.10.2009 , p. 19 , pdf 974 kB , bg .
(trg)="83"> 10 . 2009 , s. 19 , pdf 986 kB , bg .

(src)="84"> Related information
(trg)="84"> Súvisiace informácie

(src)="85"> Statute of the ESCB and of the ECB ( unofficial consolidated version )
(trg)="85"> Štatút ESCB a ECB ( neoficiálne konsolidované znenie )

(src)="86"> Legal publications
(trg)="86"> Legal publications

(src)="87"> Press releases - legal
(trg)="87"> Press releases - legal

(src)="88"> EU legislation
(trg)="88"> Právne predpisy EÚ

(src)="89"> EU financial and banking legislation
(trg)="89"> Právne predpisy EÚ z oblasti financií a bankovníctva

(src)="90"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Legal framework > Monetary policy and Operations > Related ECB opinions
(trg)="90"> Navigation Path : Home > The European Central Bank > Právny rámec > Menová politika a operácie > Súvisiace stanoviská ECB

(src)="91"> Related ECB opinions
(trg)="91"> Súvisiace stanoviská ECB

(src)="92"> Search for words of your choice in the list below ( 3 characters minimum ) :
(trg)="92"> Označiť slová ( najmenej 3 znaky ) :

(src)="93"> Opinion on the minimum reserves framework ( CON / 2010/84 )
(trg)="93"> Stanovisko k rámcu pre povinné minimálne rezervy ( CON / 2010/84 )

(src)="94"> Estonia , 26.11.2010 , pdf 23 kB , en .
(trg)="94"> 11 . 2010 , pdf 23 kB , en .

(src)="95"> et
(trg)="95"> et

(src)="96"> Opinion on amendments to the monetary policy operations framework with a view to further harmonising it with the Eurosystem ( CON / 2010/77 )
(trg)="96"> Stanovisko k zmenám a doplneniam rámca pre operácie menovej politiky v záujme jeho ďalšej harmonizácie s rámcom Eurosystému ( CON / 2010/77 )

(src)="97"> Latvia , 5.11.2010 , pdf 21 kB , en .
(trg)="97"> 11 . 2010 , pdf 21 kB , en .

(src)="98"> lv
(trg)="98"> lv

(src)="99"> Additional information 3
(trg)="99"> Dodatočné informácie

(src)="100"> Opinion on reserve requirements for credit institutions ( CON / 2010/68 )
(trg)="100"> Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy pre úverové inštitúcie ( CON / 2010/68 )